Zatrudnienie pracownika - R2płatnik Ekonomiczny | SYMFONIA RESET2 Oprogramowanie
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Użytkownik wyraża zgodę oraz określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej odwiedzając strony:

Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies?

Przejdź do serwisu
Bogate możliwości obsługi procesów

R2Płatnik Ekonomiczny
Specyfikacja

Szczegółowy opis możliwości programu pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu. Wśród szerokich możliwości prosimy zwrócić uwagę na wybrane szczegóły (), które wyróżniają nasz system od innych dostępnych na rynku. Dodatkowo wyróżniono funkcjonalność dostępną tylko w R2Płatniku Profesjonalnym oraz BusinessOne.  

 

Zatrudnienie pracownika

Funkcjonalność Wymagane moduły dodatkowe
K RCP
www
Aktualne zatrudnienie      
Jednoczesne zatrudnienie tego samego pracownika w tej samej firmie na kilku różnych etatach      
Możliwość indywidualnego obniżenia/podwyższenia progu podatkowego      
Informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek E-R      
Dyspozycja stałej kwoty do przekazania na rachunek (1 lub 2) a reszty do wypłaty (lub odwrotnie)      
Odrębne funkcje dla grupy zawodowej nauczycieli (karta nauczyciela)      
Szczególne opcje dla pracowników tymczasowych (odrębne przepisy)      
Ewidencja umów o pracę i zmian warunków      
Szybkie określenie kwoty brutto po podaniu oczekiwanego wynagrodzenia netto      
Umowy o pracę na czas nieokreślony, określony, okres próbny, wykonania pracy, zastępstwa, do dnia porodu      
Różne rodzaje angaży w zależności od rodzaju zatrudnienia (zasadniczy, godzinowy)      
Standardowe wzory umów o pracę dla różnych rodzajów angaży      
Opcjonalna numeracja umów o pracę, biblioteka rejestrów      
Możliwość modyfikacji i wprowadzania własnych wzorów druków umów      
Tabela zaszeregowania dla nauczycieli i pracowników administracji      
Zatrudnianie uczniów i pracowników młodocianych, umowy o praktyki absolwenckie      
Praca w szczególnych warunkach      
Szczegółowe określenie rodzaju pracy wymagane do zestawień statystycznych      
Biblioteki innych warunków zatrudnienia i pracy w szczególnych warunkach      
Ewidencjonowanie wszystkich zmian warunków umowy      
Grupowa symulacja zmian warunków zatrudnienia
     
Wypowiedzenia warunków umowy z określeniem okresu wypowiedzenia      
Druki zmiany i wypowiedzenia warunków umowy z możliwością modyfikacji wzorów      
Przypominanie o zbliżających się datach końcowych umów na okres próbny i na czas określony      
Rozliczenia z urzędem      
Aktualizowana przez internet biblioteka urzędów skarbowych      
Druki rocznego rozliczenia (PIT-11, PIT-40)      
Inne zgłoszenia (NIP-3), oświadczenia (PIT-2, PIT-2C, PIT-12) i informacje (PIT-8C, PIT-8S, PIT-R)      
Rozliczenia cudzoziemców (IFT-1, IFT-1R)      
Seryjne wydruki deklaracji      
Zgłosznia do ubezpieczeń      
Oddzielna ewidencja zgłoszeń (ZUA, ZZA) i wyrejestrowań (ZWUA) z ZUS      
Możliwość bezpośredniego wywołania programu Płatnik ZUS z wypełnionymi zgłoszeniami      
Seryjne zgłoszenia do ZUS      
Bilans otwarcia      
Niezbędne dane początkowe umożliwiające rozpoczęcie pracy w trakcie roku (naliczanie chorobowego, urlopu i deklaracje roczne PIT)      
Możliwość importu BO z programu Płatnik ZUS lub innych systemów      
Dane do naliczeń      
Dodatkowe stałe składniki płac nie objęte w umowie (stałe premie lub współczynniki do wyliczania premii, stałe potrącenia, np. ubezpieczenia grupowe)      
Okres ważności i ewidencja zmian danych do naliczeń      
Grupowe wypełnianie danych do naliczeń
     
Import przygotowanych danych z zewnętrznych systemów      
Wkłady KZP
     
Ewidencja wkładów dla członków Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
     
Wydruk kart ewidencyjnych wkładów
     
Potrącenia i pożyczki      
Rozliczanie pożyczek ratalnych KZP, mieszkaniowych i innych      
Automatyczne lub ręczne rozplanowania rat      
Określenie procentu wynagrodzenia, minimalnej i maksymalnej spłaty      
Okresowe zawieszenia spłat      
Ewidencja spłat i kontrola sald potrąceń ratalnych      
Zbiorcze zestawienie potrąceń z podaniem kwoty spłaty i salda      
Kontrola zajęć komorniczych      
Procentowe ograniczenie spłaty w stosunku do najniższej krajowej (alimenty) lub faktycznego wynagrodzenia (inne zajęcia)      
Generowanie przelewów na wskazanego komornika      
Ujęcie zajęć komorniczych na świadectwie pracy      
Ekwiwalenty i ryczałty      
Rozplanowanie wypłat ekwiwalentów za odzież i za pranie odzieży      
Umowa o używanie prywatnego samochodu do celów służbowych      
Rozliczanie ryczałtu samochodowego wraz z wydrukiem oświadczenia o używaniu samochodu      
Świadczenia socjalne
     
Ewidencja przyznanych i wypłaconych świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
     
Możliwość zdalnego składania i akceptacji wniosków ZFŚS poprzez portal dla pracowników
    +
Wydruk karty ewidencyjnej świadczeń
     
Kary i nagrody      
Automatyczne uwzględnianie pieniężnych kar i nagród na liście płac      
Termin przedawnienia kary      
Ewidencja wyposażenia      
Rozplanowanie przysługującego na danym stanowisku wyposażenia (np. odzież ochronna, środki czystości)      
Kontrola okresu użytkowania i automatyczne wydania na kolejne okresy      
Ewidencja wydanego wyposażenia oraz druk dokumentu wydania (RW)      
Okresowe zestawienie pracowników z terminami wydania przysługującego wyposażenia      
Zbiorcze zestawienie wydanego wyposażenia      
Przyjęcia do magazynu wyposażenia i kontrola stanu podczas wydawania
     
Prowadzenie magazynu z podziałem na szczegółowe cechy wyposażenia (np. rozmiar i kolor odzieży)
     
Automatyczne wydania wymaganego wyposażenia z uwzględnieniem indywidualych cech pracowniczych (np. rozmiar odzieży)
     
Zestawienie wymaganego wyposażenia z uwzględnieniem indywidualnych cech pracowników
     
Zestawienie obrotów i stanów magazynowych w zadanych okresach
     

Cena programu już
od 179,00 PLNMasz pytania?
22 455 56 00