RESET2 Oprogramowanie
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Użytkownik wyraża zgodę oraz określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej odwiedzając strony:

Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies?

Przejdź do serwisu
Dla użytkowników SAP Business One

R2środkiSBO Historia zmian

 RESET2 - Historia zmian

Czerwona linia z lewej strony dokumentacji oznacza, że opis dotyczy tylko systemów serii PRO i SBO.

Zmiany w wersji 3.38.12 (19.02.2021)

 • seryjne operacje zmiany lokalizacji i zmiany osoby odpowiedzialnej w środkach trwałych (PPM w oknie Środki trwałe)
 • seryjne operacje zmiany lokalizacji i zmiany osoby odpowiedzialnej w wyposażeniu (PPM w oknie Wyposażenie)
 • poprawka dla bazy na serwerze MS SQL 2019
 • możliwość edycji uwag i notatek we wcześniejszych operacjach
 • poprawka w wydruku kodów kreskowych
 • w definicji dekretu dodatkowe pola typu (P-B), np. [Odpis (P-B)]
 • w definicji dekretu dodatkowe warunki <= i >=
 • w definicji dekretu możliwowość porównywania wartości liczbowych, np. [Odpis (B-P)]>='0'

Zmiany w wersji 3.38.11 (20.07.2020)

 • współpraca z bazą SAP Business One MS SQL 2019

Zmiany w wersji 3.38.10 (30.12.2019)

 • wybór z bibliotek w kolejności ustalonej funkcją Ustaw kolejność (z menu kontekstowego okna biblioteki)
 • seryjne wypełnianie struktury kosztów funkcją Wypełnij koszty (z menu kontekstowego okna Środków trwałych)
 • eksport dekretu do SAP Buisness One 10.x
 • poprawka w dowodzie wewnętrznym
 • poprawka w wydruku ewidencji wyposażenia

Zmiany w wersji 3.38.9 (10.01.2018)

 • w oknie środków i wyposażenia filtr na numer ewidencyjny (% - zastępuje dowolne znaki w masce, _ - pojedyńczy znak)
 • w każdym oknie możliwość zdefiniowania dowolnego eksportu SQL (menu Ustawienia-Eksporty SQL)
 • przy eksporcie dekretu w formacie RESET2 SQL dodatkowo wywołanie okna z dekretem
 • pole KŚT 2010 (sprzed aktualizacji KŚT) widoczne w opisie środka i w raportach sprzed 2018 roku
 • poprawka przy domyślnym programie pocztowym

Zmiany w wersji 3.38.8 (13.07.2017)

 • poprawka przy likwidacji środka odpisywanego kwartalnie

Zmiany w wersji 3.38.7 (13.03.2017)

 • nowa klasyfikacja środków trwałych
 • pomoc kontekstowa on-line

Aktualizacja pomocy kontekstowej (23.12.2016)

 • sezonowość odpisów amortyzacyjnych

Zmiany w wersji 3.38.6 (23.12.2016)

 • wysyłanie danych do serwisu zawsze usuwa z bazy informacje o danych osobowych, chyba że program działa w trybie diagnostycznym, to można ustawić

Zmiany w wersji 3.38.5 (16.11.2016)

 • poprawka przy seryjnym wydruku operacji
 • możliwość bezpiecznego połączenia z serwerem SQL (wpisać w RPlatnik.ini w sekcji [SQL] Encrytption=1)

Zmiany w wersji 3.38.4 (19.09.2016)

 • uwierzytelnianie LDAP (Ustawienia/Środowisko/Inne)
 • obsługa wielu dodatków (addonów) oraz wykrywanie nieaktywności addona i możliwość jego restartu
 • definiowalny wykres w każdym oknie

Zmiany w wersji 3.38.3 (10.05.2016)

 • edytowalny numer arkusza inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia

Zmiany w wersji 3.38.2 (22.04.2016)

 • poprawki przy miesiącu rozpoczęcia amortyzacji
 • opcjonalne logowanie użytkownikiem Windows (Active Directory) - w użytkownikach wybór sposobu logowania: 'Nazwa i hasło','Użytkownik Windows','Oba'
 • grupy zestawień SQL

Zmiany w wersji 3.38.1 (24.02.2016)

 • sezonowość odpisów amortyzacyjnych (w środkach zakładka Inne)

Zmiany w wersji 3.38.0 (12.01.2016)

 • seryjne wydruki dokumentów operacji (OT, MT, OS, WT, LT, PT)

Zmiany w wersji 3.37.12 (03.11.2015)

 • poprawka przy eksporcie dekretu do SAP Business One
 • współpraca z terminalami Argox (PT20, PA20) oraz Novitus (CPT8000)

Zmiany w wersji 3.37.11 (29.09.2015)

 • raportowanie i dekretowanie źródeł finansowania (na podstawie dokumentów zakupu) - w zaawansowanych opcjach raportów [...] pozycje 'Finansowanie' i 'Kontrahent'
 • w raportach przy opcji 'Również amortyzacja podatkowa' kwoty z amortyzacją podatkową pokazywane zawsze w nawiasach, nawet wtedy gdy amortyzacja podatkowa jest równa bilansowej
 • optymalizacja funkcji 'Szukaj i filtruj'

Zmiany w wersji 3.37.10 (30.07.2015)

 • wysyłanie e-mail z programu także przy pomocy bezpiecznego połączenia (SSL)
 • w wydrukach makietowych w pętlach #LOOP możliwość podziału na strony (tag: <LOOP NEW PAGE>)

Zmiany w wersji 3.37.9 (06.07.2015)

 • poprawka w wydruku karty środka trwałego
 • w tabelach użytkownika pole 'Filtr dodatkowy' służące do zdefiniowania klauzuli where do zawężenia wyników zwracanych przez tabelę (może być stosowany przy tabelach typu lookup)
 • w tabelach użytkownika pole 'Filtr' służące do zdefiniowania klauzuli where do zawężenia wyników zwracanych przez tabelę
 • wyszukiwanie w oknie wg dowolnej kolumny (wyłączyć kolumnę wyszukiwania 2xShift+LPM na kolumnie, albo w lornetce zlikwidować <Del> pole 'Szukaj po')
 • zmiana kolejności kolumn w oknie (PPM na kolumnie i przeciągnąć)
 • archiwizacja danych nową wersją archiwizera (umożliwia pakowanie plików powyżej 4GB)

Zmiany w wersji 3.37.8 (29.05.2015)

 • poprawka imporcie bazy danych z pliku
 • w wyzwalaczach warunek umożliwiający wykonanie jeśli zapytanie z warunku zwróci przynajmniej 1 rekord; np. if {ST.X_I}=7 select 1 spowoduje działanie wyzwalacza tylko dla środka o Ide=7
 • nowa kontrolka 'dbgraphic' dla pól typu 'graphic' (zdjęcia,dokumenty)
 • poprawka interfejsu angielskiego (kolumny okna)

Zmiany w wersji 3.37.7 (16.03.2015)

 • poprawka przy wydruku ewidencji środków trwałych
 • poprawka przy pobieraniu licencji
 • wizualizacja w oknach pól typu 'graphic' (zdjęcia,dokumenty)

Zmiany w wersji 3.37.6 (26.11.2014)

 • parametryzacja wydruku kodów kreskowych (dodatkowy mnożnik szerokości)
 • we właściwościach wydruku dodatkowa opcja skalowania
 • poprawka dla Windows 8.1
 • obieg dokumentów

Aktualizacja pomocy kontekstowej (05.06.2014)

 • aktualizacja całości

Zmiany w wersji 3.37.5 (15.05.2014)

 • przy wczytywaniu inwentaryzacji wyposażenia z pliku uwzględnianie ilości
 • eksport dekretu do SAP Buisness One 9.x
 • interfejs SAP 9.x (tylko dla licencji SBO)
 • poprawki wyglądu okien przy większej czcionce

Zmiany w wersji 3.37.4 (08.05.2014)

 • przy inwentaryzacji współpraca z programem ELZAB Kolektor CE dostarczanym z wieloma przenośnymi terminalami
 • podgląd wydruku (RealView)

Zmiany w wersji 3.37.3 (11.03.2014)

 • poprawka przy eksporcie zestawienia operacji do Excela

Aktualizacja pomocy kontekstowej (26.11.2013)

 • różne uaktualnienia

Zmiany w wersji 3.37.2 (05.11.2013)

 • podsumowanie wartości na wydruku protokołu różnic inwentaryzacji srodków trwałych
 • podsumowanie wartości i ilości na wydruku protokołu różnic inwentaryzacji wyposażenia

Zmiany w wersji 3.37.1 (09.10.2013)

 • ilość na wydrukach dokumentów wyposażenia

Aktualizacja API w wersji 3.37.0 (07.10.2013)

 • należy zaktualizować bibliotekę API po aktualizacji programu do wersji 3.37

Zmiany w wersji 3.37.0 (30.09.2013)

 • oficjalna wersja angielska (trzeba uaktywnić w Ustawienia/Środowisko/Inne/Wersje językowe)

Zmiany w wersji 3.36.11 (13.09.2013)

 • uzupełniony import bazy danych z pliku (wyposażenie)
 • możliwość wyboru serii numeracyjnej przy eksporcie do SAP Business One
 • wersja angielska i niemiecka - wywołanie programu z następującymi parametrami:
  /LN_EN - po angielsku
  /LN_DE - po niemiecku
  /FORCE_MJRVER - spowoduje załadowanie predefiniowanego słownika (tylko wersja angielska) - wystarczy wywołać jednorazowo
  /TRANSLATE - spowoduje tłumaczenie on-line za pomocą Microsoft Translator - wymagany dostęp do internetu, pierwsze wywoływanie okien długo trwa, komunikaty tłumaczone są na bieżąco, dostępne oba języki
  /D – w każdym oknie Alt-Ctrl-Shift-L pokaże okno z tłumaczeniami – użytkownik może sobie zmodyfikować po swojemu

Aktualizacja pomocy kontekstowej (03.09.2013)

 • specyfikacja importu danych z pliku

Zmiany w wersji 3.36.10 (16.07.2013)

 • poprawka w planie amortyzacji dla odpisów w miesiącu przyjęcia
 • poprawka przy wywoływaniu pomocy kontekstowej
 • poprawka przy eksporcie dekretu do pliku tekstowego

Aktualizacja pomocy kontekstowej (15.07.2013)

 • pełna aktualizacja pomocy kontekstowej
 • nowy rozdział: Funkcje API

Zmiany w wersji 3.36.9 (19.06.2013)

 • dodatkowe pola identyfikujące osoby odpowiedzialne
 • możliwość dokonywania tylko odpisów bilansowych w miesiącu przyjęcia (w danych firmy na zakładce Ustawienia parametry 'Tylko bilansowe')

Aktualizacja pomocy kontekstowej (20.05.2013)

 • specyfikacja importu danych z pliku

Zmiany w wersji 3.36.8 (20.05.2013)

 • uzupełniony import bazy danych z pliku (i zmieniony standard polskich liter na Windows)

Zmiany w wersji 3.36.7 (29.04.2013)

 • stawka amortyzacji podatkowej na raportach
 • możliwość zwijania dekretu
 • wysyłanie i odbieranie danych serwisowych protokołem HTTP (stary protokół FTP dostępny w trybie diagnostycznym)
 • zmiana szaty graficznej

Zmiany w wersji 3.36.6 (12.03.2013)

 • we wszystkich operacjach możliwość podpowiedzenia stawki na podstawie okresu amortyzowania
 • uwzględnianie historii zmian stawki w raportach

Zmiany w wersji 3.36.5 (11.03.2013)

 • możliwość ustawiania własnej kolejności w bibliotekach (uporządkowanie po 'Kol')
 • w operacji przyjęcia podpowiadanie stawki na podstawie ilości rat amortyzacji
 • dodatkowe konta przy lokalizacjach (do wykorzystania w definicji dekretu)

Zmiany w wersji 3.36.4 (20.02.2013)

 • poprawka przy przypisywaniu dokumentów zakupu/sprzedaży do operacji
 • drobne poprawki kosmetyczne

Aktualizacja API w wersji 3.36.3 (10.12.2012)

 • udostępnione funkcje API do wykorzystania przez zewnętrzne programy
 • przykładowe kody źródłowe wykorzystujące funkcje API do importu środków z tabeli amortyzacyjnej zapisanej w Excelu

Zmiany w wersji 3.36.3 (10.12.2012)

 • biblioteka API umożliwiająca zintegrowanie programu z zewnętrznymi systemami
 • usuwanie pól i tabel użytkownika skutkuje także usunięciem ich z bazy
 • rozbudowany edytor zapytań SQL w polach, wyzwalaczach i funkcjach użytkownika (dwuklik na definicji)

Zmiany w wersji 3.36.2 (19.11.2012)

 • możliwość wykorzystania notatek w zestawieniach (podział, segregacja)
 • dodatkowe kryteria wyboru w wykazie i ewidencji środków trwałych
 • poprawka przy planie amortyzacji metodą degresywną

Zmiany w wersji 3.36.1 (12.11.2012)

 • biblioteki do notatek przy środkach

Zmiany w wersji 3.36.0 (08.11.2012)

 • dostępny nowy interfejs Standard 2012
 • w pełni definiowalny dekret księgowy (menu Ustawienia)
 • dekret księgowy przeniesiony do menu Raporty
 • eksport dekretów księgowych do Excela
 • dodatkowe kryteria wyboru we wszystkich raportach dotyczących środków trwałych
 • dodatkowe notatki przy środkach (również do wykorzystania w kryteriach wyboru w raportach)
 • dodatkowe konta przy grupach i środkach (do wykorzystania w definicji dekretu)
 • kopiuj i wstaw w dowolnym oknie uwzględnia też niektóre detail'e (w szczególności definicje dekretów i grupy praw dostępu)

Zmiany w wersji 3.35.2 (29.10.2012)

 • możliwość dokonywania odpisów w miesiącu przyjęcia (w danych firmy na zakładce Ustawienia parametr 'Odpisy liniowe od miesiąca przyjęcia')

Zmiany w wersji 3.35.1 (01.10.2012)

 • dodatkowe wymiary w strukturze kosztów (Przekrój 4 i Przekrój 5)
 • w dekrecie możliwość rozbicia kont grupy 4 wg dodatkowych wymiarów
 • dodatkowe wymiary w eksporcie dekretu do Sap Business One 8.8

Zmiany w wersji 3.35.0 (19.09.2012)

 • dodatkowe informacje w rocznym planie amortyzacji (Wartość BZ)
 • możliwość ustawienia kolorów bieżącego i podświetlonego rekordu w oknie (Menu-Ustawienia-Środowisko-Interfejs)
 • wielowalutowość w eksporcie dekretu do SAP Business One
 • nowy edytor zestawień SQL
 • w zestawieniach SQL możliwość wykorzystania dowolnej tabeli w kontrolce typu combo {T(TABELA,Pole1,Pole2)/} oraz wartości pola tabeli {F(TABELA,Pole)/}
 • w zestawieniach SQL nowa kontrolka typu combo Combo {R(Poz1=W1,Poz2=W2,...,PozN=WN)/}

Zmiany w wersji 3.34.8 (30.07.2012)

 • poprawka w zestawieniu GUS F-03

Zmiany w wersji 3.34.7 (09.05.2012)

 • dodatkowe informacje w rocznym planie amortyzacji (Zmiana wartości, Zmiana amortyzacji)

Zmiany w wersji 3.34.6 (20.04.2012)

 • możliwość poprawy kwoty amortyzacji przy częściowej likwidacji

Zmiany w wersji 3.34.5 (16.04.2012)

 • w menu Pomoc bezpośrednio dostępny Zdalny serwis

Zmiany w wersji 3.34.4 (04.04.2012)

 • poprawka w funkcjach składowanych
 • poprawka przy likwidacji gdy kwota nieamortyzowana

Zmiany w wersji 3.34.3 (21.02.2012)

 • eksport dekretu do systemu R2fk

Zmiany w wersji 3.34.2 (03.02.2012)

 • możliwość wpisania logo firmy w makietach dokumentów (<IMG SRC="#F_LogoFirmy#">)
 • wydruk Etykiety - kody kreskowe bez nagłówka i stopki

Zmiany w wersji 3.34.1 (24.01.2012)

 • ilość na wydruku ewidencji wyposażenia
 • poprawka w eksporcie dekretu do Sap Business One

Zmiany w wersji 3.34.0 (18.01.2012)

 • dodatkowe wymiary w strukturze kosztów (Przekrój 2 i Przekrój 3)
 • w dekrecie możliwość rozbicia kont grupy 4 wg dodatkowych wymiarów
 • dodatkowe wymiary w eksporcie dekretu do Sap Business One 8.8
 • w dekrecie jednoczesna możliwość rozbicia kont grupy 4 wg struktury kosztów oraz kont grupy 5 wg MPK

Zmiany w wersji 3.33.3 (11.01.2012)

 • zestawienie do wypełnienia GUS F-03 i SG-01 (menu Raporty)
 • opcja szybkiego szukania bezpośrednio w oknie
 • pole szukające można szybko zmieniać za pomocą Shift+LPM na nagłówku kolumny
 • opcja grupowania (Właściwości-F4) dostępna w każdym oknie, a także działa na Alt+LPM na nagłówku kolumny
 • możliwość ustawienia oddzielnej amortyzacji podatkowej dla księgi przychodów i rozchodów
 • w dekrecie agregacja takich samych kont grupy 4

Zmiany w wersji 3.33.2 (23.11.2011)

 • poprawka związana z aktualizacją zabezpieczeń Windows
 • w polach użytkownika możliwość zdefiniowania wyzwalacza

Zmiany w wersji 3.33.2 (07.10.2011)

 • we wszystkich oknach wyszukiwanie w połączeniu z filtrowaniem (po zaznaczeniu opcji 'Szybko' i 'Filtruj')
 • rozszerzone filtrowanie wg zawartości kolumn dostępne w każdym oknie (Ctrl+Click w tytule kolumny)
 • poprawka przy wprowadzaniu częściowej likwidacji

Zmiany w wersji 3.33.1 (09.09.2011)

 • w operacjach opcja 'Nie zmniejsza kwoty odpisu' powodująca, że 'Kwoty nieamortyzowana' nie wpływa na wysokość miesięcznego odpisu (standardowo po wprowadzeniu kwoty nieamortyzowanej pomniejszy się planowana kwota miesięcznego odpisu)

Zmiany w wersji 3.33.0 (25.08.2011)

 • zestawienie operacji wyposażenia (menu Raporty)
 • w operacjach możliwość wprowadzenia Kwoty nieamortyzowanej (określanej w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 16 jako 'szacowana wartość końcowa'), ograniczającej całkowitą amortyzację środka

Zmiany w wersji 3.32.9 (27.07.2011)

 • zestawienie operacji (menu Raporty)

Zmiany w wersji 3.32.8 (21.07.2011)

 • poprawka przy wydruku ewidencji zdarzeń

Zmiany w wersji 3.32.7 (14.06.2011)

 • poprawka przy planie amortyzacji w przypadku odpisów rocznych
 • poprawka przy konwersji bazy danych z wersji 2.xx (istotna przy oddzielnej amortyzacji podatkowej)

Zmiany w wersji 3.32.6 (07.06.2011)

 • funkcja "Poleć znajomemu" (w menu Pomoc)

Zmiany w wersji 3.32.5 (24.05.2011)

 • poprawka przy dekrecie księgowym

Zmiany w wersji 3.32.4 (17.05.2011)

 • oddzielne konta kosztów rodzajowych (gr.4) dla każdego środka, podstawiane przy wyborze grupy

Zmiany w wersji 3.32.3 (28.03.2011)

 • poprawka przy zamykaniu ewidencji wyposażenia

Zmiany w wersji 3.32.2 (11.03.2011)

 • poprawka przy zamykaniu ewidencji
 • poprawka komunikatów przy dekrecie księgowym

Zmiany w wersji 3.32.1 (04.03.2011)

 • dodatkowa opcja podziału przy wydrukach ewidencji środków trwałych i wyposażenia

Zmiany w wersji 3.32.0 (08.02.2011)

 • wydruk etykiet z kodami kreskowymi dla wyposażenia
 • import i aktualizacja Klasyfikacji Środków Trwałych 2011 z HTTP (menu Okna - KŚT)

Zmiany w wersji 3.31.11 (02.02.2011)

 • optymalizacja szybkości
 • poprawka przy uwzględnianiu środków 'Tylko podświetlone'
 • poprawka przy generowaniu dekretu księgowego

Zmiany w wersji 3.31.10 (21.12.2010)

 • eksport raportów do Excel'a: Roczny plan amortyzacji, Tabela amortyzacyjna, Amortyzacja miesięczna
 • eksport Ewidencji środków trwałych i Wykazu środków trwałych do Excel'a
 • eksport Ewidencji wyposażenia do Excel'a
 • oddzielna data zamknięcia dla poszczególnych ewidencji (menu Ustawienia - Zamykanie ewidencji)

Zmiany w wersji 3.31.9 (17.12.2010)

 • możliwość przetłumaczenia dowolnego wydruku na dowolny język
 • na zestawieniach dodatkowy podział, uporządkowanie i grupowanie wg rodzaju środków
 • kopiowanie danych z dowolnego okna bezpośrednio do Excel'a (Ctrl-C w oknie, potem Ctrl-V na arkuszu)
 • bezpośrednie przenoszenie zestawienia SQL do Excel'a (Ctrl-C po wykonaniu zestawienia, potem Ctrl-V na arkuszu)
 • poprawka przy wprowadzaniu kwoty sprzedaży przy likwidacji

Aktualizacja pomocy kontekstowej (14.12.2010)

 • przyjęcie wyposażenia
 • likwidacja wyposażenia
 • specyfikacja importu danych z pliku

Zmiany w wersji 3.31.8 (24.11.2010)

 • na zestawieniach możliwość grupowania środków trwałych i wyposażenia (np. wg grupy, lokalizacji, osoby odpowiedzialnej) na oddzielnych kartkach
 • poprawka przy filtrowaniu środków

Zmiany w wersji 3.31.7 (19.11.2010)

 • nowa właściwość kolumn okna (Ctrl F4) - Sumowanie: suma, brak, średnia
 • rozbudowany wydruk ewidencji środków trwałych
 • uwzględnianie zmian lokalizacji i osoby odpowiedzialnej na raportach za dany okres
 • możliwość utworzenia własnych makiet dla zestawień SQL
 • możliwość własnego określenia podsumowania kolumn dla zestawień SQL
 • nowe funkcje fn_Lokalizacja(X_I_ST,Mies,Rok) i fn_Osoba(X_I_ST,Mies,Rok) pobierające lokalizację środka na koniec zadanego okresu

Zmiany w wersji 3.31.6 (09.11.2010)

 • wartość ze spisu przy inwentaryzacji wyposażenia

Zmiany w wersji 3.31.5 (25.10.2010)

 • nowa operacja częściowego przyjęcia wyposażenia i wydruk dokumentu dla tej operacji
 • poprawka w wydruku OT

Zmiany w wersji 3.31.4 (20.10.2010)

 • przy inwentaryzacji możliwość wyboru podświetlonych grup i lokalizacji

Zmiany w wersji 3.31.3 (18.10.2010)

 • w makietach dokumentów możliwość wstawiania pól z tabel: struktura kosztów, zdarzenia, inwentaryzacja środków, inwentaryzacja wyposażenia

Zmiany w wersji 3.31.2 (15.10.2010)

 • przy inwentaryzacji środków możliwość wprowadzenia wartości ze spisu
 • filtrowanie pozycji inwentaryzacji wg wyniku spisu z natury

Zmiany w wersji 3.31.1 (14.10.2010)

 • grupowanie środków trwałych i wyposażenia w oknie (F4 właściwości) i w zestawieniach SQL
 • wydruk ewidencji środków, wykazu środków i ewidencji wyposażenia ze stanem na koniec wybranego miesiąca w danym roku
 • prawa dostępu do przygotowania i eksportu dekretu księgowego lub dowodu wewnętrznego

Zmiany w wersji 3.31.0 (12.10.2010)

 • ewidencja operacji wyposażenia
 • nowe operacje i wydruk nowych dokumentów dla wyposażenia: Zmiana lokalizacji, Zmiana osoby odpowiedzialnej, Częściowa likwidacja

Aktualizacja pomocy kontekstowej (21.09.2010)

 • import danych z dotychczasowego programu
 • specyfikacja importu danych z pliku

Zmiany w wersji 3.30.4 (21.09.2010)

 • poprawka w wydruku ramek na dokumentach
 • import danych z pliku rozbudowany o amortyzację bilansową

Zmiany w wersji 3.30.3 (09.09.2010)

 • książka adresowa przy wysyłaniu wydruków mailem

Zmiany w wersji 3.30.2 (25.06.2010)

 • poprawka w filtrowaniu środków
 • w treści dekretu numery ewidencyjne środków
 • plan i tabela amortyzacyjna za dowolny okres roczny

Zmiany w wersji 3.30.1 (11.06.2010)

 • poprawka w wykazie środków trwałych

Aktualizacja pomocy kontekstowej (07.06.2010)

 • instalowanie programu

Zmiany w wersji 3.30.0 (11.05.2010)

 • współpraca z PDF-XChange 4.0
 • rejestracja wersji demonstracyjnej i wersji bezpłatnej
 • poprawka w aktualizacji informacji o środkach

Zmiany w wersji 3.20.6 (09.04.2010)

 • optymalizacja modułu inwentaryzacji

Zmiany w wersji 3.20.5 (01.04.2010)

 • selekcja bezpośrednio przed wydrukiem: Ewidencja środków trwałych, Wykaz środków trwałych, Etykiety - kody kreskowe
 • selekcja bezpośrednio przed wydrukiem: Ewidencja wyposażenia
 • współpraca z nową stroną internetową www.reset2.pl
 • działy przy środkach i wyposażeniu (np. działy gospodarki)
 • ilość przy wyposażeniu

Zmiany w wersji 3.20.4 (26.01.2010)

 • opcja 'Odpisy jednorazowe w miesiącu przyjęcia' (po jej wyłączeniu odpisy jednorazowe rozplanują się w kolejnym miesiącu)

Zmiany w wersji 3.20.3 (21.12.2009)

 • poprawka przy generowaniu dekretu

Aktualizacja pomocy kontekstowej (16.12.2009)

 • specyfikacja importu danych z pliku

Zmiany w wersji 3.20.2 (16.12.2009)

 • możliwość importu osoby odpowiedzialnej

Aktualizacja pomocy kontekstowej (08.12.2009)

 • operacje na środkach

Zmiany w wersji 3.20.1 (08.12.2009)

 • optymalizacja szybkości raportów

Zmiany w wersji 3.20.0 (03.12.2009)

 • nowe operacje częściowej likwidacji i częściowej sprzedaży
 • wydruk planu i tabeli amortyzacyjnej przeniesiony do menu Raporty
 • poprawka w planie amortyzacji
 • wewnętrzne zmiany systemowe
  UWAGA. Przed wgraniem i uruchomieniem aktualizacji 3.20 należy koniecznie zarchiwizować dane!
  Proszę przygotować się, że pierwsze uruchomienie może dłużej potrwać, gdyż aktualizują się informacje o środkach.

Zmiany w wersji 3.18.9 (25.11.2009)

 • wydruk nowych dokumentów dla wyposażenia: Karta wyposażenia, Przyjęcie wyposażenia, Likwidacja wyposażenia
 • poprawka przy wykonywaniu odpisu

Zmiany w wersji 3.18.8 (10.11.2009)

 • możliwość edycji każdego wydruku w podglądzie
 • tabele użytkownika (rodzaju 'Do tabeli') jako dodatkowe ewidencje (detail) do pozycji innej tabeli
 • poprawka przy dekrecie księgowym
 • poprawka przy operacji likwidacji

Aktualizacja pomocy kontekstowej (03.11.2009)

 • funkcje i procedury składowane

Zmiany w wersji 3.18.7 (03.11.2009)

 • optymalizacja czasu wykonywania odpisów amortyzacyjnych
  UWAGA. Nastąpiła zmiana w parametrach niektórych funkcji składowanych. Jeśli funkcje te (fn_Plan, fn_Odpis, fn_Zmiana_Wartości, fn_Zmiana_Amortyzacji) są wykorzystywane w zestawieniach SQL to należy dokonać odpowiednich korekt w definicji tych zestawień (patrz Pomoc kontekstowa - Załączniki - Funkcje i procedury składowane).

Zmiany w wersji 3.18.6 (02.11.2009)

 • w ewidencji środków nowy rodzaj: Wartości niematerialne i prawne o niskiej wartości
 • oddzielne konta gr.4 przy dekretacji kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu dla każdego rodzaju środków

Aktualizacja pomocy kontekstowej (27.10.2009)

 • pola użytkownika
 • tabele użytkownika

Aktualizacja pomocy kontekstowej (23.10.2009)

 • zestawienia amortyzacji
 • inwentaryzacja środków
 • inwentaryzacja wyposażenia
 • ewidencja zdarzeń
 • rodzaje zdarzeń
 • zestawienia zdarzeń

Zmiany w wersji 3.18.5 (19.10.2009)

 • import Konta umorzenia i Miejsca użytkowania
 • tabele użytkownika pozwalające na tworzenie np. własnych bibliotek
 • można teraz utworzyć pole użytkownika typu "lookup"
  UWAGA. Nastąpiła zmiana nazw tabel w polach użytkownika. Wymaga to niestety przedefiniowania wszytkich pól użytkownika (wstawienia właściwej nazwy tabeli)

Zmiany w wersji 3.18.4 (08.10.2009)

 • opcja 'Również amortyzacja podatkowa' w zestawieniach z menu Raporty

Zmiany w wersji 3.18.3 (06.10.2009)

 • kolumna Wartość księgowa w raporcie Amortyzacja miesięczna

Zmiany w wersji 3.18.2 (01.10.2009)

 • rodzaj środka przy wprowadzaniu inwentaryzacji
 • filtr przy pozycjach inwentaryzacji

Zmiany w wersji 3.18.1 (09.09.2009)

 • wybór grupy przy wprowadzaniu inwentaryzacji
 • dodatkowa selekcja przy wydruku arkusza inwentaryzacji i protokołu różnic

Zmiany w wersji 3.18.0 (03.09.2009)

 • zestawienie tabeli amortyzacyjnej (menu Raporty)
 • możliwość generowanie raportów dla kilku wybranych grup i lokalizacji (tylko podświetlone)
 • dodatkowa selekcja środków przy wykonywaniu odpisów amortyzacyjnych
 • dodatkowa selekcja środków przy generowaniu dowodu wewnętrznego i dekretu księgowego

Zmiany w wersji 3.17.8 (22.06.2009)

 • moduł inwentaryzacji wyposażenia

Zmiany w wersji 3.17.7 (19.06.2009)

 • poprawki przy zbiorczym wykonywaniu odpisów
 • poprawki przy formatowaniu kwot na wydruku zestawień SQL

Aktualizacja pomocy kontekstowej (26.05.2009)

 • funkcje i procedury składowane

Zmiany w wersji 3.17.6 (26.05.2009)

 • zestawienie planu amortyzacji (menu Raporty)
 • sparametryzowany import dokumentów zakupu z SAP Business One
 • poprawki przy zapamiętywaniu konfiguracji okna i sortowaniu wg kolumn

Zmiany w wersji 3.17.5 (20.05.2009)

 • przy dekretacji opcja 'Zwiń dekret wg kont umorzenia'

Zmiany w wersji 3.17.4 (08.05.2009)

 • poprawki przy konfigurowaniu zestawień SQL
 • opcjonalnie stałe odpisy miesięczne przy planowaniu amortyzacji
 • kopiowanie ustawień kolumn okna dla innych użytkowników (może użytkownik z grupy Administratorzy)
 • miejsca użytkowania przy środkach i wyposażeniu (np. konkretne pokoje)

Zmiany w wersji 3.17.3 (05.05.2009)

 • poprawka przy likwidacji środka
 • pola użytkownika typu Data

Zmiany w wersji 3.17.2 (29.03.2009)

 • poprawka przy wprowadzaniu modernizacji
 • wybór grupy ({C(GRUPA)/Podaj grupę}), lokalizacji i osoby odpowiedzialnej w definiowalnych zestawieniach SQL (wszystkie zmienne pod prawym klawiszem myszy w definicji zapytania)

Zmiany w wersji 3.17.1 (13.03.2009)

 • poprawka w polach użytkownika

Aktualizacja pomocy kontekstowej (06.03.2009)

 • moduł raportów SQL
 • funkcje i procedury składowane

Zmiany w wersji 3.17.0 (04.03.2009)

 • układ numeru o stałej długości (menu Okna-Grupy, Układ nr: [NNN] lub [NNNN])
 • zestawienie miesięcznej amortyzacji (menu Raporty)
 • rodzaje zdarzeń występujących w poszczególnych grupach środków (np. przegląd techniczny przy samochodach)
 • ewidencja wprowadzonych zdarzeń dla konkretnych środków (np. data i termin wykonania przeglądu)
 • zestawienie ewidencji wprowadzonych zdarzeń
 • zestawienie terminowe zdarzeń z upływającym terminam ważności
 • pobieranie definicji zestawień SQL z serwisu FTP
 • funkcje składowane fn_WI() i fn_AM() przydatne do tworzenia zestawień SQL

Zmiany w wersji 3.16.6 (25.02.2009)

 • poprawka przy wydruku tabeli amortyzacyjnej

Zmiany w wersji 3.16.5 (11.12.2008)

 • poprawka przy wydruku planu amortyzacji i tabeli amortyzacyjnej

Zmiany w wersji 3.16.4 (24.11.2008)

 • indywidualny układ numeru określany dla grupy środków
 • poprawki: wydruk ewidencji, właściwości, konwersja danych

Zmiany w wersji 3.16.3 (02.10.2008)

 • poprawka przy zmianie okresu

Zmiany w wersji 3.16.2 (01.10.2008)

 • poprawka przy uruchamianiu programu

Aktualizacja pomocy kontekstowej (25.09.2008)

 • struktura kosztów
 • kontrakty i MPK
 • inwentaryzacja środków
 • pozycje inwentaryzacji

Zmiany w wersji 3.16.1 (25.09.2008)

 • poprawka w dokumentach załączanych

Zmiany w wersji 3.16.0 (19.09.2008)

 • moduł inwentaryzacji środków trwałych
 • możliwość wprowadzania kompletów środków
 • poprawka w kolejności odpisów amortyzacyjnych
 • wydruk etykiet z kodami kreskowymi

Zmiany w wersji 3.15.5 (30.04.2008)

 • prowadzenie ewidencji kosztów
 • możliwość rozbicia kosztów amortyzacji na kontrakty i MPK
 • możliwość rozksięgowania kosztów amortyzacji na konta grupy 5

Zmiany w wersji 3.15.4 (02.04.2008)

 • poprawka w dokumentach likwidacji
 • poprawka dla Windows Vista

Zmiany w wersji 3.15.3 (18.02.2008)

 • poprawka w eksporcie dekretu

Zmiany w wersji 3.15.2 (14.02.2008)

 • poprawka w numeracji środków i wyposażenia

Zmiany w wersji 3.15.1 (05.02.2008)

 • poprawka przy wczytywaniu licencji

Zmiany w wersji 3.15.0 (29.01.2008)

 • wersja programu dla Microsoft SQL Server