RESET2 Oprogramowanie
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ
Znamy Twoje potrzeby

R2płatnik Historia zmian 3.xx

 RESET2 - Historia zmian

Czerwona linia z lewej strony dokumentacji oznacza, że opis dotyczy tylko systemów serii PRO i SBO.
Ikona oznacza opcje dostosowujące program do wymagań ustawy RODO

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.38.8 (25.02.2020)

 • możliwość zdalnej regulacji poziomu głośności czytnika
 • zapis rejestracji do wszystkich pracowników o tym samym identyfikatorze
 • opcja []Bez polskich liter w czytniku
 • wysyłanie maila z ustawień podłączonego użytkownika
 • wysyłanie maila z ustawień podłączonego użytkownika
 • poprawka przy zapisie zdjęć do bazy

Aktualizacja modułu WWW 3.38.22 (26.02.2020)

 • możliwość pominięcia kontroli CRC w linku (w RPlatnik.ini w sekcji [www] linia NoCrcCheck=1)
 • ważne poprawki w zabezpieczeniach (w R2router.exe też)
 • ograniczone dane osobowe w rekrutacji (należy włączyć parametr w Ustawieniach kadrowych)
 • wnioski na nieobecność płatną (opcjonalnie)

Zmiany w wersji 3.38.57 (20.03.2020)

 • obsługa godzin postojowych w karcie pracy i składnikach wynagrodzeń

Zmiany w wersji 3.38.56 (26.02.2020)

 • nowa organizacja menu głównego
 • aktualizacja interfejsu z językiem angielskim
 • nowy rodzaj nieobecności w karcie zasiłkowej 'opieka nad dzieckiem dod.' (COVID-19)
 • wniosek o opiekę nad dzieckiem (COVID-19)
 • bilans otwarcia uwzględniający zmiany w PIT-11

Zmiany w wersji 3.38.55 (20.01.2020)

 • współpraca z TeamViewer'er w wersji 9

Zmiany w wersji 3.38.54 (03.01.2020)

 • PIT-11(25)
 • PIT-8AR(8)

Zmiany w wersji 3.38.53 (29.11.2019)

 • kalkulator płacowy uwzględnia PPK
 • w historii zatrudnienia pole 'Wykorzystane dni opieki inne'
 • IFT-1/1R(15)
 • PIT-4R(9)
 • PIT-8C(10)

Zmiany w wersji 3.38.52 (04.11.2019)

 • zestawienie wniosków z kart pracy
 • pole systemowe 'PPK przychód poprz.mies.' informujące o przychodzie PPK z poprzedniego miesiąca
 • możliwość wpisania w bilansie otwarcia wynagrodzeń z 50% kosztami

Aktualizacja modułu WWW 3.38.21 (30.09.2019)

 • możliwość ograniczenia dostępu do poszczególnych elementów karty pracy (Środowisko www/Dostęp)
 • wgląd w roczną kartę pracy
 • wgląd w dokumenty e-ZLA
 • poprawka w zabezpieczeniu linków do akcji
 • możliwość zablokowania dostępu do poszczególnych tabel SQL na poziomie użytkownika SQL podłączanego do bazy danych (Table properties/Permissions/Select/Deny)
 • implementacja dodatkowych projektów w strukturze kosztów
 • dodatkowa opcja [] Ignoruj brak wy dla rejestracji służbowych umożliwiająca automatyczne zakończenie pracy zgodnie z nominałem dla wyjść służbowych
 • dodatkowa zmienna (identyfikator pracodawcy) do wykorzystania w adresie http
 • wydruk rezygnacji z PPK

Zmiany w wersji 3.38.51 (30.09.2019)

 • w aktualnym zatrudnieniu lub urzędzie skarbowym pracownika opcja 'Uśredniona stawka podatkowa' umożliwiająca obliczenie po 01.10.2019 pierwszego progu podatkowego w wys.17.75%

Zmiany w wersji 3.38.50 (11.09.2019)

 • eksport dekretu do systemu KLL
 • eksport dekretu do systemu Papirus
 • możliwość rozliczenia wniosków z karty pracy przy naliczaniu listy (Ustawienia płacowe/Przeliczanie/Naliczanie płac/Uwzględnij wnioski)

Zmiany w wersji 3.38.49 (22.07.2019)

 • obsługa podatku dochodowego dla osób poniżej 26 lat
  - w Aktualnym zatrudnieniu/Podatek lub Urząd Skarbowy/Podatek pole 'Ulga podatkowa dla osób do 26 lat'
  - pole systemowe 'Ulga podat.dla os.do 26 lat'
  - pole systemowe 'Obn.podst.opod.dla os.do 26 lat'
  - w definicji składników właściwość 'wyłącz z ulgi dla osób do 26 lat'
 • możliwość dopisania do definicji listy pól systemowych do obsługi podatku dochodowego dla osób poniżej 26 lat (PPM na polach i składnikach w definicji)
 • w definicji składników kart pracy funkcja wni(id) pobierająca ilość godzin z wniosku o rodzaju id
 • w Ustawieniach płacowych/Przeliczanie/Podatki.. parametr 'Uwzględnij przychód PPK z poprzedniego miesiąca'

Aktualizacja modułu WWW 3.38.20 (01.07.2019)

 • umożliwienie wprowadzania wniosku urlopowego w dniu z wypełnionym ECP
 • poprawka przy zatwierdzaniu polecenia delegacji z linka
 • implementacja opcji []Wymuś zmianę hasła co 30 dni oraz []Wymuś zmianę hasła przy pierwszym logowaniu dla użytkowników i pracowników (użytkownik z grupy Użytkownicy WWW)
 • uwidocznienie tabel użytkownika rodzaju Okno podstawowe i Biblioteka
 • wgląd w ewidencję Pracowniczych Programów Kapitałowych dla pracownika
 • samodzielne wprowadzanie deklaracji PPK (zgłoszenie, zmiana, rezygnacja) przez pracowników wraz z akceptacją przełożonego i obiegiem dokumentów
 • wgląd w rekrutaję dla użytkowników i możliwośc zmiany statusu (należy włączyć dostęp w Środowisku WWW)

Zmiany w wersji 3.38.48 (28.06.2019)

 • możliwość dopisania do definicji listy pól systemowych do obsługi PPK (PPM na polach i składnikach w definicji)
 • składki PPK pracodawcy wchodzą do przychodu brutto
 • eksport przlewów w formacie Asseco def2500/CBE
 • możliwość zwinięcia dekretu wg wyróżnika

Zmiany w wersji 3.38.47 (27.05.2019)

 • ewidencja PPK dla pracownika
 • procenty składek PPK w parametrach firmy (zakładka Naliczanie)
 • pola systemowe 'PPK zakł.podstawowy','PPK zakł.dodatkowy','PPK prac.podstawowy','PPK prac.dodatkowy' do oblczenia składek PPK
 • raport miesięczny PPK z eksportem do Excel'a
 • zmiany w kwestionariuszach, umowie o pracę i świadectwie dostosowujące do RODO
 • poprawki w ERP-7

Zmiany w wersji 3.38.46 (26.04.2019)

 • ewidencja ZUS e-ZLA (dla pracownika lub dla firmy)
 • import zbiorczych raportów e-ZLA z PUE za pomocą usługi lub z pliku
 • przenoszenie danych z ewidencji e-ZLA do kart zasiłkowych
 • w prawach dostępu opcja 'Ilość poziomów filtrowania podwładnych'
 • zmiany w kwestionariuszu dla osób ubiegających się o zatrudnienie dostosowujące do przepisów RODO

Aktualizacja modułu WWW 3.38.19 (25.04.2019)

 • kontrola limitu miejsc przy zapisie pracownika na szkolenie
 • wydruk dokumentów wg makiety (w podkatalogu FILES plik z makietą o odpowiedniej nazwie, np. 0903.htm)
 • kontrola norm w planach pracy
 • wydruk planu pracy
 • poprawki w module rekrutacji
 • w środowisku www nowa zakładka Dostęp z możliwością dodatkowego ograniczenia praw dostępu z poziomu www
 • implementacja kontrolki użytkownika 'dbdetail'
 • możliwość uruchomienia drugiej usługi pod inną nazwą (w RPlatnik.ini w sekcji [www] linia AppName=R2platnikPRO2)
 • [X] Wakat przy stanowisku, czyli możliwość prowadzenia rekrutacji również przy wyłączonej opcji []Obsada stanowisk

Zmiany w wersji 3.38.45 (03.04.2019)

 • ZUS OSW
 • ZUS RIA
 • pole systemowe 'Kwota stała do wypłaty' pozwalające na wypłatę kwoty w gotówce zależnej od innego składnika
 • w definicji składnika na zakładce Zbiorówki/Zestawienia właściwość 'wartość z listy korygującej/wyrównującej'
 • GUS Z-14
 • import z PUE dla właścicieli

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.38.7 (02.04.2019)

 • poprawka dla pracowników skasowanych
 • możliwość zapisu wejścia do dnia poprzedniego
 • poprawka przy synchronizacji wielu firm
 • dodatkowa opcja [] Ignoruj brak we/wy dla rejestracji służbowych umożliwiająca automatyczne rozpoczęcie/zakończenie pracy zgodnie z nominałem dla powrotów/wejść służbowych

Zmiany w wersji 3.38.44 (13.03.2019)

 • we właścicielach możliwość określenia podstawy składek uzależnionej od przychodu
 • pole systemowe 'Ilość dni oddelegowania' pozwalające wpływać na kwotę diety
 • pole systemowe 'Kwota diety oddelegowania' (informacyjnie)
 • zmiany w ZUS Z-3 i ZAS-12
 • anonimizacja pól użytkownika przy archiwizacji i wysyłaniu danych do serwisu (jeśli zaznaczono 'Dane wrażliwe')
 • kontrola okresu próbnego na tym samym stanowisku

Zmiany w wersji 3.38.43 (11.02.2019)

 • ZAP-3(5)
 • NIP-7(5)
 • nowy ZUS-Z15A
 • ZUS DRA2
 • ZUS RCA2
 • w PIT-R możliwość załączenia nagłówka adresowego (jak w PIT-11)
 • kwestionariusz osobowy wg nowego wzoru
 • w szablonach harmonogramów opcja 'Nie dopuszczaj do nadgodzin przed pracą' (chyba że zaznaczono nadgodziny (-))
 • informacja do świadectwa pracy o przechowywaniu danych
 • nowy EKUZ

Aktualizacja modułu WWW 3.38.18 (07.01.2019)

 • możliwość wprowadzania i edycji badań lekarskich i kursów BHP przez użytkowników (można zablokować w Grupie praw dostępu)
 • wydruk skierowania na badania przez użytkowników
 • kontrola norm czasu pracy dla użytkownika
 • poprawki przy wydruku delegacji zagranicznej
 • dla pracowników jeszcze niezatrudnionych możliwość edycji podstawowych z ograniczeniem wglądu w inne dane
 • dla pracowników zwolnionych ograniczenie wglądu tylko do dziennika wydruków

Zmiany w wersji 3.38.42 (02.01.2019)

 • teczka D w dokumentach pracownika
 • w opisach dni pracy w karcie pracy możliwość ewidencjonowania godzin wejścia i wyjścia
 • eksport do płatnika ZUS 10.02
 • w zakończeniu umowy o pracę pola 'kod ZUS rozwiązania/wygaśnięcia' i 'kod ZUS podstawy prawnej' (potrzebne do ZWUA)
 • raport ZUS RPA
 • stanowisko osoby wypełniającej PITy
 • przy firmie urząd skarbowy dla cudzoziemców
 • nowa informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej
 • nowa informacja roczna dla osoby ubezpieczonej

Zmiany w wersji 3.38.41 (28.11.2018)

 • PIT-11(24)
 • PIT-8C(9)
 • PIT-R(19)
 • IFT-1/1R(14)
 • PIT-4R(8)
 • PIT-8AR(7)
 • UWAGA! nowe pity działają dopiero od 01.01.2019
 • możliwość podpisania dokumentu załączanego (pdf)
 • funkcja ncp(id) pobierająca na koniec okresu rozliczeniowego przekroczenia norm czasu pracy

Aktualizacja modułu WWW 3.38.17 (21.11.2018)

 • wydruk ewidencji przebiegu pojazdu z okna delegacji
 • wydruk ewidencji czasu pracy z karty pracy (przy włączonym systemie rejestracji czasu pracy)
 • przy opcji [X]Tylko zatrudnieni uwzględnia niedawno zwolnionych (ilość dni określona w polu Edycja dni wstecz)
 • dostęp do planów pracy przez użytkowników (w grupach praw dostępu dla Pozycji planów pracy należy określić analogiczny filtr, jak przy Pracownikach)
 • prawo dostepu do planów pracy

Zmiany w wersji 3.38.40 (26.10.2018)

 • seryjne przypisywanie kalendarzy (PPM w oknie Pracownicy)
 • w planach pracy mozliwość wypełnienia planu aktualnym kalendarzem pracownika
 • paski rozszerzone z kartotek obsługiwane przez serwer R2P
 • import ekwiwalentów i ryczałtów
 • ZUS ERP-7

Zmiany w wersji 3.38.39 (01.10.2018)

 • w raporcie ZUS obsługa zbiegu wychowawczego z pracą w innym zakładzie (w nieobecnościach zaznaczyć [] Zbieg tytułów ubezpieczenia)
 • pole systemowe 'Świadczenia wypłacane z FP i FGŚP'
 • w parametrach firmy/Karty pracy/Obliczanie nadgodzin opcja "Rozliczaj nadgodziny poniżej normy dobowej" umożliwiająca poprawne rozliczenie nadgodzin na niepełnym etatcie w rozszerzonej karcie pracy
 • autosprawdzanie udostępnione w serwerze R2P

Aktualizacja modułu WWW 3.38.16 (24.09.2018)

 • możliwość definiowania kolumn okna (użytkownik o prawach administratora)

Zmiany w wersji 3.38.38 (10.09.2018)

 • nowe zasady obliczania potrąceń komorniczych od zasiłków ZUS (obowiązują od 01.07.2018); wymaga uzupełnienia kwot wolnych od potrąceń w Parametrach naliczania/Potr.komornicze
 • historyzacja pola 'Kwota progu' w oknie Urząd Skarbowy/Podatek
 • w historii zatrudnienia pola 'wykorzystane dni url.dod' i 'wykorzystane dni opieka nad dzieckiem'
 • przy wprowadzaniu urlopu rodzicielskiego (Członkowie rodziny) możliwość poprawiania istniejącego wpisu powiązanego z kartą zasiłkową
 • A1
 • ZUS ZAS-12

Aktualizacja modułu WWW 3.38.15 (18.08.2018)

 • możliwość definiowania tabeli użytkownika jako detail do innej tabeli
 • definowanlne dynamiczne atrybuty kolumn (kolor, czcionka, treść)
 • w zestawieniach SQL kontrolki combo typu R oraz kalendarz w kontrolkach z datą
 • możliwość korekty kursów delegacji zagranicznych

Zmiany w wersji 3.38.37 (30.05.2018)

 • przy firmie opcja "Zapisuj dokumenty dziennika na dysku zamiast w bazie danych", jeśli zdefiniowano katalog w Ustawienia-Środowisko-Eksport-Dokumenty dziennika, służąca do przechowywania dokumentów dziennika na dysku (baza wtedy nie rośnie)
 • w umowach o pracę na zakładce warunki pole 'Waluta' (przy rozliczaniu oddelegowanych)
 • funkcja wal() pobierająca ide waluty z umowy o pracę
 • import umów o pracę
 • wyjaśnienie obliczenia przychodu dla oddelegowanych (przy polu 'Oddelegowany')

Aktualizacja modułu WWW 3.38.14 (23.05.2018)

 • edytowalna ewidencja kosztów (standardowo widoczne dla pracowników (i innych użytkowników) - można wyłączyć: Zbiory-Narzędzia-Grupy użytkowników: Użytkownicy WWW (i inne grupy): zakładka Rozliczenie pracy [] Ewidencja kosztów)
 • ewidencje zgód i dokumentów RODO (dostęp ustawiany w Grupie praw dostępu/Dane podstawowe-[X] Dokumenty RODO)
 • możliwość akceptacji zgody RODO linkiem w mailu wysłanym do pracownika (obieg dokumentów)

Zmiany w wersji 3.38.36 (11.05.2018)

 • w Użytkownikach pola: opis, [] Konto wyłączone i data wygaśnięcia konta
 • możliwość przeniesienia pracownika do kosza, a nastepnie w koszu (tylko Administratorzy lub Administratorzy SQL) przywrócenia, anonimizowania danych osobowych lub całkowitego usunięcia z bazy danych
 • biblioteki podmiotów i zakresów danych RODO
 • przy pracowniku ewidencja zgód RODO
 • przy pracowniku ewidencja udostępniania i zbierania danych osobowych
 • w oknie firma na zakładce RODO:
  - ewidencja zgód RODO i możliwość generowania zgód dla grupy pracowników
  - ewidencja upoważnień RODO
  - ewidencja przetwarzania RODO
  - ewidencja naruszeń RODO
 • wydruk zgody pracownika na przetwarzanie danych (także seryjny)
 • możliwość hasłowania dowolnego PDFa przy wysyłce mailem (Firma/Udostepnianie/Hasło) - nie dotyczy wysyłki do pracowników gdzie hasło podaje się przy pracowniku
 • nowe wartości parametru funkcji 'kurs': 10-kurs z dnia poprzedniego daty wypłaty, 11-z dnia poprzedniego daty końcowej okresu wynagrodzeń

Zmiany w wersji 3.38.35 (28.03.2018)

 • eksport dekretu do systemu Optima
 • w definicji składnika właściwość określająca zachowanie na liście korygującej (korygować,wyliczać,zerować)
 • w Ustawieniach płacowych/Wydruki opcja 'Drukuj informację "Otrzymałem (data i podpis):"'
 • historia składek ZUS właściciela

Aktualizacja modułu WWW 3.38.13 (13.03.2018)

 • konfiguracja wniosków z karty urlopowej (Środowisko www/Wnioski)
 • drugi serwer LDAP
 • oddzielna podstrona dla użytkowników (Środowisko www/Funkcjonalność, w adresie http można używać zmiennych: <USERIDE>, <USERGROUPIDE>, <FIRMIDE>)
 • wydruki w formacie PDF (opcja w Środowisku www)
 • okno startowe jak w programie
 • akcje do zestawień SQL
 • konfigurowalne kontrolki w oknach

Zmiany w wersji 3.38.34 (28.02.2018)

 • obsługa pracowników oddelegowanych
  - przy firmie znacznik [ ] Rozliczanie pracowników oddelegowanych
  - w umowach o pracę na zakładce Warunki pole 'Kraj oddelegowania'
  - w umowach zlecenia na zakładce Szczegóły pole 'Kraj oddelegowania'
  - pole systemowe 'Oddelegowany', którego wstawienie na listę płac implikuje właściwe dla pracowników oddelegowanych wyliczenie podstaw ZUS (ER,CW i zdrowotnej)
  - w karcie zasiłkowej obliczanie właściwej podstawy chorobowego w miesiącach, gdy pracownik jest oddelegowany
 • informacja do umowy o pracę dla firmy nie posiadającej regulaminu pracy
 • funkcje dnsklp(id,m) i wnsklp(id,m) pobierające wartość składnika id narastająco ze wszystkich zatrudnień (odpowiednio wg daty wypłaty albo okresu wynagrodzeń)
 • PIT-4R(7)
 • NIP-7(4)
 • ZAP-3(4)
 • w definicji składnika na zakładce Zbiorówki możliwość określenia wartości pokazywanej na zbiorówkach (suma,średnia)

Zmiany w wersji 3.38.33 (01.02.2018)

 • ZUS-Z3
 • w oknie Firmy/Prametry/Kadry opcja 'Regulamin pracy' skutkująca drukowaniem na umowie o pracę klauzuli o przestrzeganiu regulaminu
 • w umowach zlecenia data obowiązywania aneksu
 • ZUS-Z3a
 • ZUS-Z3b
 • pole systemowe 'Koszty uzyskania PIT8C' do wykorzystania przy generowaniu PIT-8C
 • w zestawieniach SQL możliwość zdefiniowania akcji modyfikujących wybrane pola zestawienia
 • w oknie 'członkowie rodziny' możliwość wprowadzenia urlopu ojcowskiego na dziecko przysposobione

Aktualizacja modułu WWW 3.38.12 (26.01.2018)

 • możliwość przelogowania użytkownika w trakcie pracy
 • przy LDAP możliwość wyboru poświadczeń logowania dla pracowników

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.38.6 (26.01.2018)

 • w przypadku uruchomienia usługi możliwość konfiguracji i ręcznej pracy bez jej zatrzymywania
 • dodatkowe opcje ICE

Zmiany w wersji 3.38.32 (03.01.2018)

 • ZAP-3(4)
 • w PIT-4R możliwość określenia procentu podatku przekazywanego na ZFRON oraz obiżenia o 0,3% oddzielnie dla każdego miesiąca
 • eksport przelewów w formccie PKOBP MT103
 • możliwość seryjnego hasłowania i wysyłania wydruków PDF z dziennika

Zmiany w wersji 3.38.31 (04.12.2017)

 • eksport przelewów do systemu Raiffeisen
 • jednolity przelew do ZUS (zacznie generować się od 1 stycznia 2018)
 • serwer R2P może być uruchomiony jako usługa
 • serwer R2P może wykonywać zadania dla całej grupy firm
 • panel serwera R2P dostępny bezpośrednio z aplikacji (Menu/Zbiory/Narzędzia/Panel serwera R2P)
 • eksport dekretu do Proalpha 6.1
 • w Ustawieniach płacowych/Przeliczanie/Podatki ... opcja 'Obniż koszty uzyskania po zakończeniu umowy o pracę'
 • przy pracowniku opcja 'Włącz uwierzytelniane LDAP' (część pracowników może logować się na WWW zwykłym hasłem, a część LDAP)
 • próg kosztów autorskich równy 1 progowi podatkowemu

Zmiany w wersji 3.38.30 (03.11.2017)

 • w umowach zlecenia i o dzieło możliwość określenia zlecenia stałego zapłaty
 • przy firmie i właścicielu nr konta ZUS
 • eksport do PUE ZUS Z-3, Z-3a i Z-3b
 • w serwerze R2P ewidencja planowanych zadań (nie są od razu kolejkowane na cały okres obowiązywania, tylko na bieżący dzień)
 • w definicji zestawień SQL zmienna <NAZWA_TABELI_APLIKACJI.FILTER> zwracająca filtr podstawowy i praw dostępu np. <PRACOWNICY.FILTER> da wartość PRACOWNK.[Skasowany]=0
 • w składnikach właściwość 'rodzaj wynagrodzenia', która dla ustawienia 'zfśs' spowoduje naliczenie kosztów uzyskania
 • w Urzędach skarbowych pracownika kraj pochodzenia cudzoziemca i możliwość wprowadzenia stawki podatkowej w Okna/Biblioteki/Kraje docelowe

Zmiany w wersji 3.38.29 (03.10.2017)

 • pola systemowe 'Godz.nieob.płatnej(ekw)' i 'Wyn.za nieob.płatnej(ekw)' do obsługi nowej 'nieobecności płatnej(ekw)' w karcie urlopowej (liczy się zawsze jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy)
 • w polach systemowych właściwość 'Ukryte' (nie pokazuje się na pozycji listy)
 • import historii zatrudnienia
 • import samochodów prywatnych
 • import wykształcenia
 • import ubezpieczeń
 • import niepełnosprawności
 • w Menu/Ustawienia płacowe/Definicje opcja 'Zakres wczytywania karty pracy (lata)' (im mniej tym szybciej przelicza, ale może nie obliczyć średniej do urlopu w przypadkach wypadania miesięcy z podstawy)
 • możliwość naliczenia składki FGŚP dla właściciela

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.38.5 (25.09.2017)

 • opcja []Nr karty identyfikatorem umożliwiająca obsługę kilku firm na jednym czytniku

Aktualizacja modułu WWW 3.38.11 (22.09.2017)

 • edycja delegacji w mobilnej wersji serwisu
 • wnioski z karty pracy w mobilnej wersji serwisu

Zmiany w wersji 3.38.28 (12.09.2017)

 • urlop rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych w karcie urlopowej
 • pola systemowe 'Godz.url.rehabilit.', 'Dni url.rehabilit.','Wyn.za url.rehabilit.' do obsługi naliczenia urlopu rehabilitacyjnego
 • import aktualnych zatrudnień
 • import bilansu otwarcia także w formacie Excel
 • zmiany w formularzu EKUZ dla pracownika oddelegowanego
 • zmiany w formularzach Z3, Z3a i Z3b
 • ZUS-Z15a, ZUS-Z15b
 • pole systemowe 'Emerytury - renty zagraniczne'

Zmiany w wersji 3.38.27 (02.08.2017)

 • w funkcjach RCP (PPM na pracowniku) możliwość określania dnia od-do
 • zmiana na 2 i 7 stronie formularza Z3
 • eksport dekretu do RAKS 9.0
 • w świadectwie pracy okresy nieskładkowe układane chronologicznie
 • w Ustawieniach płacowych/Wydruki-listy/paski opcja 'Nie drukuj informacji o urlopach na paskach'

Zmiany w wersji 3.38.26 (03.07.2017)

 • dane pracodawcy w oddziale (dla agencji pracy tymczasowej)
 • pobieranie kursów walut przez serwer R2P
 • automatyczne naliczanie ekwiwalentu za urlop w karcie urlopowej (PPM na pracowniku)

Zmiany w wersji 3.38.25 (02.06.2017)

 • pola systemowe 'Godz.nieob.płatnej(uw)' i 'Wyn.za nieob.płatnej(uw)' do obsługi nowej 'nieobecności płatnej(uw)' w karcie urlopowej (liczy się zawsze jak urlop wypoczynkowy)
 • rozliczenie nadgodzin dobowych w karcie pracy uwzględnia także nocne nadgodziny 100%
 • świadectwo pracy z informacją o pracy tymczasowej
 • pola systemowe 'Śr.godzin.url.(tymczas.)' i 'Śr.godzin.ekw.(tymczas.)' do obliczania wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu dla pracowników tymczasowych zgodnie z przepisami obowiązującymi od 01.06.2017
 • w Ustawieniach płacowych/Przeliczanie/Naliczenie płac opcja 'Niweluj różnice groszowe na płacy brutto'

Aktualizacja modułu WWW 3.38.10 (24.05.2017)

 • komunikaty publiczne

Zmiany w wersji 3.38.24 (04.05.2017)

 • eksport do SODiR 9.90
 • zestawienie czasu pracy umów zleceń (Menu/Raporty/Rozliczenie czasu pracy/Czas pracy umowy zlecenia)
 • tolerancja dla nadpracowanych i niedopracowanych godzin na zestawieniu niezgodności ECP
 • możliwość wysłania mailem podpisanych dokumentów PDF prosto z dziennika (PPM w dzienniku)
 • w funkcjach RCP (PPM na pracowniku) nowe opcje 'Uzupełnij przerwy w rejestracji' i 'Usuń uzupełnienia przerw' do automatycznego uzupełniania niepełnych rejestacji

Aktualizacja modułu WWW 3.38.9 (19.04.2017)

 • wnioski o urlop bezpłatny wraz z obiegiem dokumentów

Zmiany w wersji 3.38.23 (29.03.2017)

 • NIP-7(3)
 • seryjne wypełnianie skierowań na badania lekarskie (PPM w oknie Pracownicy)
 • seryjne drukowanie skierowań na badania lekarskie
 • zmiana obliczania diet w delegacjach polegająca na podawaniu ilości posiłków zapewnionych przez zakład pracy (pomniejszają one przysługującą dietę)

Aktualizacja modułu WWW 3.38.8 (15.03.2017)

 • mobilna wersja serwisu (WWW-Środowisko/Konfiguracja: [] Wersja mobilna na telefonie)
 • zbiorcze karty pracy dostepne po zalogowaniu jako użytkownik
 • w karcie pracy nowy rodzaj wniosku: Wniosek o zaliczenie czasu pracy

Zmiany w wersji 3.38.22 (03.03.2017)

 • UPL-1(6)
 • OPL-1(5)
 • ORD-ZU robi się tylko w przypadku podania przyczyny korekty
 • nowy rodzaj wniosku w karcie pracy 'Wniosek o zaliczenie czasu pracy' skutkujący powstaniem wpisu w ewidecji czasu pracy z żądanym czasem od-do
 • pole systemowe 'Podatek ryczałt.', które wymusza naliczanie podatku ryczałtowego

Zmiany w wersji 3.38.21 (27.01.2017)

 • w umowach o pracę (zakładka Warunki) znacznik 'Ochrona stos.pracy' - Ochrona stosunku pracy, o której mowa w art.186 (8) § 1 pkt 2 Kodeksu pracy
  do nowego świadectwa pracy
 • w ZUS IWA opcja 'Uwzględnij także zatrudnienia przeniesione do historii'
 • pomoc kontekstowa on-line
 • data tymczasowego pobytu w danych personalnych i jej kontrola w zestawieniu terminowym

Aktualizacja modułu WWW 3.38.7 (20.01.2017)

 • w karcie pracy informacja o bilansie godzin
 • w karcie pracy opcjonalnie dodatkowa linia z czasem faktycznym

Zmiany w wersji 3.38.20 (11.01.2017)

 • ewidencja wniosków urlopowych na członków rodziny (ojcowski i rodzicielski)
 • możliwość automatycznego generowania wpisów w karcie zasiłkowej na podstawie w/w wniosków
 • nowy wzór świadectwa pracy uwzględniający urlopy ojcowskie i rodzicielskie
 • PIT-2(5)
 • w ocenach pracownika priorytet(waga) dla ocen dodatkowych, oraz sumaryczna ocena całkowita
 • naliczanie ulgi podatkowej wg nowych przepisów

Zmiany w wersji 3.38.19 (23.12.2016)

 • tabela powiązań użytkownika z pracownikiem (pomocna w ustawianiu praw dostępu dla kierowników, którzy należą do tej samej grupy)
 • w grupach użytkowników, na zakładce 'Główne okna' opcja 'Tylko pracownicy przełożonego' ustawiająca prawa dostępu dla użytkowników na podstawie tabeli powiązań z pracownikiem
 • eksport dekretu do systemu Pro-Alfa (4) ver.2.3
 • w parametrach firmy, zakładka 'Karty pracy' opcja 'Włącz linię pobytu' pokazująca na karcie pracy przy włączonym ECP faktyczny czas pobytu w firmie (na podstawie rejestracji z czytników)
 • podgląd zdjęć w rozmiarze rzeczywistym
 • w umowach zlecenia rejestr godzin
  PPM na konkretnej umowie wg kwoty tworzy lub uaktualnia rejestr
  dla umów wg stawki PPM na konkretnej pozycji wypłaty tworzy lub uaktualnia rejestr zgodnie z okresem wynagrodzeń listy płac
  rejestr godzin jest tworzony (uaktualniany) na podstawie kwoty u-z (lub kwoty pojedynczej wypłaty) i stawki minimalnego wynagrodzenia godzinowego podawanej w parametrach naliczania
 • właściwość składnika wynagrodzeń 'do dodatku wyrównawczego' - ustawić na 'nie' dla dodatku nocnego od 2017r.
 • w makiecie rachunku umowy zlecenia nowy tag 'IloscGodzin' pobierający z rejestru godzin ich sumę

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.38.4 (22.11.2016)

 • podgląd zdjęć z rejestracji

Aktualizacja modułu WWW 3.38.6 (05.12.2016)

 • dzienne rozliczanie diet delegacji
 • w karcie pracy możliwość edycji harmonogramów czasu pracy (dla użytkowników)

Zmiany w wersji 3.38.18 (28.11.2016)

 • usunięty błąd ze znikamiem własnych makiet
 • wywołanie programu z parametrem /RESTORE powoduje odtworzenie znikniętych własnych makiet
 • w delegacjach opcja 'Dzienne rozliczenie diet' pozwalająca na ilościowe określenie diet w każdym dniu delegacji
 • w delegacjach zakładka 'Czas pracy' pozwalająca na rozliczenie czasu pracy poprzez ECP (wymagane włączenie przy firmie opcji
  'Włącz system rejestracji czasu pracy', 'Włącz pobieranie czasu pracy z ewidencji delegacji' oraz 'ECP')
 • we wnioskach w karcie pracy nowy 'Wniosek o wykorzystanie czasu wolnego za pracę w godz.nadl.w poprzednim okresie rozliczeniowym'
 • eksport do systemu bankowego Multicash/Eliksir_OK (Eliksir 2)

Aktualizacja modułu WWW 3.38.5 (21.11.2016)

 • własne nazwy etykiet
 • konfigurowalne ograniczenie edycji dni wstecz (dla pracowników)

Aktualizacja pomocy kontekstowej (18.11.2016)

 • logowanie poświadczeniami domenowymi
 • zdjęcia z rejestracji we/wy

Zmiany w wersji 3.38.17 (02.11.2016)

 • optymalizacja funkcji składowanych
 • w parametrach kalendarza rocznego daty przejścia na czas letni i zimowy do kompensacji czasu pracy przy włączonym ECP
 • seryjne wypełnianie kosztów (PPM na pracowniku)
 • pole systemowe 'ZUS u-z i o dz.dla oddel.', które przejmuje ustawienia ozusowania z kwoty umowy zlecenia, i jego wartość wchodzi do podstaw ZUS, zamiast kwoty um-zlec

Aktualizacja pomocy kontekstowej (27.10.2016)

 • opis możliwych do pobrania raportów SQL

Aktualizacja modułu WWW 3.38.4 (12.10.2016)

 • okno oceny pracownika (standardowo widoczne dla pracowników (!) - można wyłączyć: Zbiory-Narzędzia-Grupy użytkowników: Użytkownicy WWW: zakładka Dane podstawowe [] Oceny)
 • możliwość zdalnej oceny przez przełożonego i samooceny pracownika
 • samodzielne zapisy pracowników na planowane szkolenia wraz z akceptacją przełożonego i obiegiem dokumentów
 • możliwość wprowadzania składników okresowych przez użytkowników (przełożonych)

Zmiany w wersji 3.38.16 (30.09.2016)

 • na liście płac pole 'Data wpłaty zaliczki' wykorzystywane później w wydruku kartoteki dochodowej
 • w zestawieniach do GUS możliwość wyboru kryterium wynagrodzeń (wg daty wypłaty lub katroteki)
 • w Ustawieniach kadrowych/Zaawansowane opcja 'Obliczaj okres do stażu metodą dzień po dniu'
 • na przyciskach historyzacji pól hinty (podpowiedzi) z całą historią pola
 • w delegacjach zapamiętywanie listy, na której zostały wypłacone
 • możliwość bezpiecznego połączenia z serwerem SQL (wpisać w RPlatnik.ini w sekcji [SQL] Encrytption=1)
 • eksport do systemu bankowego BZWBK24 iBiznes (MT103.PLA)

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.38.3 (14.09.2016)

 • poprawka przy czytniku wirtualnym

Aktualizacja pomocy kontekstowej (08.09.2016)

 • opis dodatku KPApi.exe
 • opis importów danych z Excela

Aktualizacja modułu WWW 3.38.3 (05.09.2016)

 • komunikaty dla pracowników
 • uwierzytelnianie LDAP

Zmiany w wersji 3.38.15 (31.08.2016)

 • uwierzytelnianie LDAP (Ustawienia/Środowisko/Inne)
 • w Ustawieniach płacowych opcja "Nie uwzględniaj podatku od zasiłków ZUS przy ograniczaniu kasy chorych"
 • w Ustawieniach płacowych opcja "Obniżaj podstawę chorobowego o nieobecbości nieusprawiedliwione dla składników z angażu i nominalnych"
 • podpowiedź o zmianie limitu urlopu wypoczynkowego przy zmanie etatu

Aktualizacja pomocy kontekstowej (02.08.2016)

 • Uruchomienie modułu WWW
 • Udostępnianie przez internet

Zmiany w wersji 3.38.14 (30.06.2016)

 • obsługa wielu dodatków (addonów) oraz wykrywanie nieaktywności addona i możliwość jego restartu
 • komunikaty dla pracowników
 • zaświadczenie dla komornika
 • nowa opcja właściwości 'uśredniaj wartość składnika' - 'tak, uwzgl.NGP i etat'

Aktualizacja modułu WWW 3.38.2 (22.06.2016)

 • polecenia pracy w godz.nadliczbowych i wnioski o odbiór nadgodzin
 • wnioskowanie pracowników o świadczenia socjalne wraz z obiegiem dokumentów
 • dodatkowe okno Aktualne zatrudnienie (można wyłączyć w Zbiory-Narzędzia-Grupy użytkowników na zakładce Zatrudnienie)

Zmiany w wersji 3.38.13 (20.06.2016)

 • zestawienie ocen pracowników
 • tworzenie list płac wg szablonów dostępne w serwerze R2P
 • nowy formularz EKUZ
 • certyfikat tymczasowy EKUZ

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.38.2 (13.06.2016)

 • poprawka przy zapisie zdarzeń

Zmiany w wersji 3.38.12 (16.05.2016)

 • zbiorcze rozliczenia kart pracy (PPM w oknie z pracownikami), obejmuje: rozliczenie nadgodzin dobowych lub z okresu rozl., uwzględnianie wniosków o nadgodziny, itp.
 • dodatkowe pola członków rodziny i progu dochodów w ewidencji ZFŚS
 • obieg dokumentów w ewidencji ZFŚS
 • biblioteka wydatków w delegacjach

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.38.1 (10.05.2016)

 • możliwość uruchomienia kilku usług do obsługi kilku firm (zmiana nazwy programu)

Zmiany w wersji 3.38.11 (25.04.2016)

 • rozbudowana ocena pracownika; zawiera:
  - rodzaje kwalifikacji
  - zestawy kwalifikacji
  - zakresy ocen kwalifikacji, ocena odniesienia
  - ocena przez przełożonego, samoocena pracownika - seryjne wypełnianie ocen (PPM w oknie Pracownicy)
 • definiowalny wykres w każdym oknie

Zmiany w wersji 3.38.10 (05.04.2016)

 • eksport do Płatnika 10.x
 • opcjonalne logowanie użytkownikiem Windows (Active Directory) - w użytkownikach wybór sposobu logowania: 'Nazwa i hasło','Użytkownik Windows','Oba'
 • status szkolenia pracownika (zapisany,zakwalifikowany,odrzucony)

Zmiany w wersji 3.38.9 (18.03.2016)

 • etapy rekrutacji
 • możliwość zablokowania konfiguracji pasków (Grupy użytkowników/Nadzór)
 • w raporcie ZUS kod 329 dla wyrównania zasiłku macierzyńskiego

Aktualizacja pomocy kontekstowej (08.03.2016)

 • instrukcja obsługi czytników RCP
 • współpraca z czytnikami RCP

Zmiany w wersji 3.38.8 (07.03.2016)

 • ZUS Z-3,Z-3a,Z-3b,Z-15
 • w Ustawieniach płacowych/Przeliczanie opcja "Odbruttawiaj podstawy chorobowego wg daty wypłaty"
 • w Parametrach firmy/Karty zasiłkowe opcja "Uzupełniaj ostatnie brakujące podstawy kwartalne i półroczne"
 • OPL-1(4)
 • w karcie pracy przy włączonej opcji 'nadgodziny do odpracowania' (dodatkowy przycisk "Pokaż wnioski") możliwość wpisywania wniosków: pracodawcy o nadgodziny, pracownika o odbiór nadgodzin i pracodawcy o odbiór nadgodzin
 • wyjaśnienie obliczenia pola systemowego 'Śr.godzin.url.pozost.'
 • seryjny wydruk informacji do umowy o pracę (Menu/Raporty/Seryjne umowy/Umowy o pracę)

Zmiany w wersji 3.38.7 (24.02.2016)

 • nowy ZUS Z-3a
 • nowy ZUS Z-3b
 • nowy ZUS Z-15
 • nowe okresy wypowiedzenia w informacji do umowy na czas określony po 22.02.2016
 • grupy zestawień SQL
 • kontrola 33 miesięcznego okresu dla umów na czas określony

Zmiany w wersji 3.38.6 (03.02.2016)

 • w dzienniku możliwość podpisywania załączanych wydruków w formacie pdf
 • podczas drukowania e-PIT-ów z dziennika automatyczne generowanie załącznika PDF w celu ich publikacji na WWW
 • na wydruku IFT-1/1R opcjonalnie adres do koperty
 • w karcie zasiłkowej nowy rodzaj nieobecności "rodzicielski 100%"
 • nowy ZUS Z-3
 • współczynnik ekwiwalentu w parametrach naliczania (jak nie zdefiniowano po staremu z kalendarza)

Aktualizacja modułu WWW 3.38.1 (26.01.2016)

 • eksport zestawieniń SQL do Excela
 • możliwość pojedyńczej rejestracji czasu pracy (raz dziennie)
 • możliwość wnioskowania urlopu opieki nad dzieckiem w godzinach

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.38.0 (25.01.2016)

 • możliwość pojedyńczej rejestracji czasu pracy (raz dziennie)

Zmiany w wersji 3.38.5 (25.01.2016)

 • w karcie zasiłkowej na zakładce Obliczenie, pole 'Podwyższenie.zas.macierz.netto' do wyrównania zasiłku macierzyńskiego (do wypełnienia ręcznego)
 • pole systemowe 'Podw.zas.macierzyńskiego' pobierające z karty zasiłkowej wyrównanie zasiłku macierzyńskiego (wchodzi do sumy pola 'Zas.nieopod.ZUS razem')
 • nowy parametr naliczania 'najniższy zasiłek macierzyński'
 • w aktualnym zatrudnieniu pole 'Wypłacaj podwyższenie zasiłku macierzyńskiego'
 • w karcie zasiłkowej pola 'Zasiłek macierzyński inne źródła' oraz 'Podwyższenie.zas.macierz.netto' obliczane na podstawie powyższych parametrów

Zmiany w wersji 3.38.4 (12.01.2016)

 • wersje elektroniczne PIT-11(23), PIT-40(22), PIT-4R(6), PIT-8AR(6), PIT-R(18), PIT-8C(8)
 • w karcie pracy wizualizacja urlopów za niepełne dni (wypoczynkowy, opieka, szkoleniowy, nieobecność płatna)
 • w parametrach firmy/naliczanie opcja 'lokalne zamykanie ewidencji'
 • funkcje angz i angw mogą mieć drugi paramemtr - wartość składnika sprzed m miesięcy
 • UPL-1(5)
 • IFT-1/1R(13) w wersji elektronicznej

Zmiany w wersji 3.38.3 (04.01.2016)

 • PIT-11(23), PIT-40(22), PIT-4R(6), PIT-8AR(6), PIT-R(18), PIT-8C(8), IFT-1/1R(13) (TYLKO WERSJE PAPIEROWE ! - gov.pl nie otworzył jeszcze bramki)
 • import kart zasiłkowych PUE (Menu-Import danych-Import kart zasiłkowych-PUE)
 • w ustawieniach interfejsu opcja 'Pozwalaj na płynne przewijanie okna' (hot track)
 • w kolumnach okna możliwość dynamicznego określenia wyglądu kolumny w zależności od wartości pola np. okno 'Użytkownicy" kolumna 'Zalogowany':
    if {X_InUse}=-1
       select 'color=green','style=bold','font=Wingdings','size=12','text=ü'
    else if {X_InUse}=0
       select 'color=red','style=bold','font=Wingdings','size=14','text=ű'
 • w pasku rozszerzonym z kartotek wydruk sald pożyczek, wkładów i komorników (dla włączonej opcji 'Drukuj na listach i paskach salda pożyczek i wkładów')

Zmiany w wersji 3.38.2 (07.12.2015)

 • w umowach o pracę pole 'Przyczyny uzasadniające zawarcie umowy na czas określony' (zakładka Uwagi)
 • w aktualnym zatrudnieniu opcja 'Opieka nad dzieckiem obliczana godzinowo' umożliwająca rozliczanie opieki nad dzieckiem w godzinach
 • w wysyłaniu wydruków dla pracowników opcja 'Wymagaj potwierdzenia przeczytania e-mail'
 • możliwość zapisu do dziennika eksportów przelewów (Ustawienia kadrowe/Dokumenty/eksporty)

Aktualizacja modułu WWW 3.38.0 (25.11.2015)

 • okno z konfiguracją dla użytkownika z grupy Administratorzy
 • dodatkowe okna pracownika związane z aktualnym zatrudnieniem (w konfiguracji: [X]Wszystkie okna pracownika)
 • możliwość schowania dowolnych elementów w oknach (kontrolki, regiony, zakładki) i blokowania zawartości poszczególnych pól w oknach
 • w dzienniku przegląd dokumentów typu PDF
 • możliwość skalowania aplikacji przy wykorzystaniu R2routera, czyli jednoczesny dostęp dowolnej liczby pracowników lub użytkowników

Zmiany w wersji 3.38.1 (18.11.2015)

 • aktualizacja tłumaczeń dla języka angielskiego
 • możliwość zablokowania edycji planów pracy po wybranym dniu miesiąca (Menu-Ustawienia-Zamykanie ewidencji/Blokuj karty pracy)
 • kraj wydania dokumentu zagranicznego w danych personalnych (potrzebny do PIT-11,40)
 • dodatkowa wartość pola Dane personalne/Cudzoziemiec: 'ob.Polski na stałe za granicą' - do uaktywnienia danych dla dokumentu wydanego za granicą i oznaczenia ograniczonego obowiązku podatkowego (PIT-11,40)

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.37.24 (06.11.2015)

 • optymalizacja synchronizacji pracowników

Zmiany w wersji 3.37.44 (04.11.2015)

 • w definicjach zestawień wg klucza możliwość określenia szerokości kolumn (dla wydruku typu tabela)
 • możliwość modyfikacji ustawień SMTP z poziomu użytkowników (zakładka E-mail)
 • w tabelach użytkownika możliwość zdefiniowania uporządkowania

Zmiany w wersji 3.37.43 (28.10.2015)

 • w Urzędach Skarbowych pracowników, dla obcokrajowców znacznik 'Rezydent' pozwalający rozliczanie na zasadach ogólnych i poprawne drukowanie PIT-11
 • w definicjach list płac na zakładce Parametry opcja 'Nie kontroluj kasy chorych', która powoduje naliczanie kasy chorych tylko lokalnie dla tej listy i nie branie tej listy pod uwagę przy obliczaniu kasy chorych na innych listach

Zmiany w wersji 3.37.42 (30.09.2015)

 • funkcja wynp() pobierająca kwotę praktyki abslowenckiej
 • w zestawieniach wg klucza opcja 'Drukuj sumy częściowe', która przy segregacji wg działów podsumowuje każdy dział
 • w definicji listy płac parametr 'Automatycznie wstawiaj raty umów zleceń' pozwalający na automatyczne uzupełnianie rat dla otwartych umów zleceń
 • możliwość usunięcia standardowej makiety z menu drukowania
 • pole 'Aktywny' w składnikach wynagrodzeń
 • pole 'Aktywna' na liście firm

Zmiany w wersji 3.37.41 (26.08.2015)

 • wysyłanie e-mail za pomocą domyślnego programu pocztowego (opcja w Środowisko/Internet/SMTP)
 • w karcie urlopowej kolumna 'S' prezentująca graficznie status urlopu
 • w zestawieniu kadrowym 'Lata pracy' możliwość segregacji wg wartości stażu
 • w Ustawieniach płacowych/Wydruki listy i paski - opcja 'Paski rozszerzone bez podziału na strony'
 • PPM na pracownikach - Wypełnij delegacje - funkcja do wpisywania delegacji dla całej grupy pracowników
 • eksport dekretu do systemu SoftEkspert

Aktualizacja modułu WWW 3.37.17 (05.08.2015)

 • powiększenie rozmiaru okna
 • w delegacjach możliwość korzystania z bibliotek
 • poprawka w grupach praw dostępu
 • kalendarz przy wprowadzaniu dat (cal.gif)

Zmiany w wersji 3.37.40 (05.08.2015)

 • poprawki w wysyłaniu e-mail (SSL)
 • informacja o przekroczeniu podstawy ZUS dla rady nadzorczej
 • możliwość wymuszenia nowej strony w pętli #LOOP makiety (tag <LOOP NEW PAGE>)
 • poprawka w planach pracy i planach urlopów
 • w Ustawieniach płacowych/Przeliczanie opcja 'Nie stosuj ulgi podatkowej po zakończeniu umowy o pracę'
 • w definicji stażu opcja 'Ciągły' umożliwiająca obliczanie stażu progowo np. co dwa lata

Zmiany w wersji 3.37.39 (23.07.2015)

 • w planach pracy PPM Kopiuj wiersz i Wstaw wiersz umożliwające szybkie kopiowanie całych harmonogramów dla pracowników

Zmiany w wersji 3.37.38 (07.07.2015)

 • w planach urlopów oddzielne okno z pracownikami - umożliwienie sortowania, filtrowania w grafiku (przejmuje z okna z pracownikami), a także uwidocznione limity urlopów, ile pozostało, i ile wykorzystano
 • wysyłanie e-mail z programu także przy pomocy bezpiecznego połączenia (SSL)
 • w planach pracy oddzielne okno z pracownikami - umożliwienie sortowania, filtrowania w grafiku (przejmuje z okna z pracownikami)
 • poprawka korekt list płac, gdy na liście są 2 pozycje z tym samym zatrudnieniem
 • opcjonalnie zapisywanie wydruków w dzienniku w formacie pdf

Aktualizacja modułu WWW 3.37.16 (26.06.2015)

 • poprawka przy akceptacji wniosków urlopowych
 • ograniczenie przeglądanie do kilku lat wstecz (w ini np. LataWstecz=5)
 • logowanie po e-mail bez potrzeby podawania identyfikatorów
 • możliwość przeglądu ofert pracy (wakaty) i zdalnej rekrutacji pracowników (w ini SoftHR=1)

Zmiany w wersji 3.37.37 (15.06.2015)

 • eksport do SOD w wersji 9.52
 • w tabelach użytkownika pole 'Filtr dodatkowy' służące do zdefiniowania klauzuli where do zawężenia wyników zwracanych przez tabelę (może być stosowany przy tabelach typu lookup)
 • funkcja rezu(id) podająca ilość godzin rezerwy urlopowej na koniec okresu wynagrodzeń (id=0 urlop wypoczynkowy, id=2 urlop dodatkowy)
 • w definicji składnika przy właściwości 'uśredniaj wartość składnika' opcja 'uwzgl.(GP-NGPDP)' do uśredniania nadgodzin

Aktualizacja modułu WWW 3.37.15 (02.06.2015)

 • zmiana układu strony głównej pracownika

Zmiany w wersji 3.37.36 (18.05.2015)

 • druga makieta skierowania na badania lekarskie, która usuwa z wydruku nieużywane czynniki
 • w tabelach użytkownika pole 'Filtr' służące do zdefiniowania klauzuli where do zawężenia wyników zwracanych przez tabelę
 • wyszukiwanie w oknie wg dowolnej kolumny (wyłączyć kolumnę wyszukiwania 2xShift+LPM na kolumnie, albo w lornetce zlikwidować <Del> pole 'Szukaj po')
 • zmiana kolejności kolumn w oknie (PPM na kolumnie i przeciągnąć)
 • PIT-40(21) - tylko w wersji papierowej
 • uśrednianie składników okresowych przy włączonej opcji "Uśredniaj wartości składników przy zmianach umowy"
 • w umowie o pracę (zakładka Warunki) opcja 'Pierwsza praca', która umożliwia obniżenie podstawy chorobowego poniżej najniższej krajowej
 • kontrola norm czasu pracy opcjonalnie oblicza przerwy dobowe z/bez nadgodzin (opcja w karcie pracy - kontrola norm)

Zmiany w wersji 3.37.35 (11.05.2015)

 • zamykanie ewidencji w kontekście grupy użytkowników (dla grupy <Wszystkie> działa po staremu)
 • w definicji składnika właściwość 'przeliczaj podwójnie' zamieniona na 'sposób przeliczania' z wartościami 'normalnie','podwójnie' - po staremu, oraz z nową wartością 'dodatkowo na końcu', która przelicza składnik na samym końcu wszystkich obliczeń
 • w kontroli norm czasu pracy przy włączonym ECP także sprawdzanie przerw dobowych i tygodniowych
 • funkcja staz(id[,mod]) może mieć 2 parametry (dla mod=1 podstawa urlopu zostanie przeliczona wg aktualnego stazu)

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.37.23 (04.05.2015)

 • optymalizacja przy odczycie zdarzeń z bazy SQL
 • poprawka przy wysyłaniu powiadomienia ICE
 • możliwość rejestracji płatnych przerw

Zmiany w wersji 3.37.34 (22.04.2015)

 • archiwizacja danych nową wersją archiwizera (umożliwia pakowanie plików powyżej 4GB)
 • nowy rodzaj rejestracji w ewidencji czasu pracy - 'Przerwa płatna', która zalicza się do czasu pracy, ale maksymalnie do długości przerwy płatnej ustalonej w harmonogramie (15 lub 30 min)
 • w wyzwalaczach warunek umożliwiający wykonanie jeśli zapytanie z warunku zwróci przynajmniej 1 rekord; np. if {PRACOWNICY.X_I}=7 select 1 spowoduje działanie wyzwalacza tylko dla pracownika o Ide=7
 • w oknie Firmy/Parametry/Karty zasiłkowe opcja 'Przeliczaj podstawy kwartalne, półroczne i roczne proporcjonalnie do etatów' umożliwiająca ujmowanie premii okresowych w podstawie zasiłków zgodnie z komentarzem ZUS z 2014 r.
 • ewidencja członków rodziny właścicieli i Z-15 dla nich

Aktualizacja modułu WWW 3.37.14 (20.04.2015) - UWAGA: zaktualizować pliki w podkatalogu FILES

 • zmiany w dzienniku: wgląd tylko w dokumenty opublikowane, filtr na lata, przeglądanie wydruków wielostronicowych
 • możliwość przesunięcia strefy czasowej podczas rejestracji we/wy (szczegóły w czytaj.txt)
 • możliwość podpowiedzenia nazwy firmy i użytkownika przy logowaniu, np. http://127.0.0.1?firma=victoria&pracownik=janek
 • zmiany w menu: ikona dziennika, informacja o przełożonym
 • resetowanie hasła

Zmiany w wersji 3.37.33 (16.04.2015)

 • Menu-Okna-Pozostałe biblioteki - biblioteka rodzajów badań lekarskich - możliwość określenia 7 dodatkowych rodzajów badań w ramach firmy (podstawowe są zawsze)
 • nowy wzór skierowania na badania lekarskie, dodatkowo biblioteka zestawów badań wykorzystywanych w skierowaniu (Menu-Okna-Pozostałe biblioteki-Zestawy badań)

Aktualizacja pomocy kontekstowej (09.04.2015)

 • pola użytkownika i modyfikacja interfejsu - zmiany

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.37.22 (03.04.2015)

 • możliwość rejestracji kart administratorów
 • nieograniczona ilość kart gości i kart ICE

Zmiany w wersji 3.37.32 (31.03.2015)

 • opcja przeliczania średniej do ekwiwalentu w dniach (Menu/Ustawienia płacowe/Przeliczanie)
 • w definicji składnika nowa właściwość 'do raportu SOD'
 • uaktualnione dokumenty EKUZ
 • przy dekretacji do SAP możliwość wyboru serii numeracyjnej i oddziału

Zmiany w wersji 3.37.31 (20.03.2015)

 • nowa kontrolka 'dbgraphic' dla pól typu 'graphic' (zdjęcia,dokumenty)
 • poprawka interfejsu angielskiego (kolumny okna)
 • w imporcie umów zleceń i o dzieło pole 'Numer'

Zmiany w wersji 3.37.30 (05.03.2015)

 • IFT-1/1R(12)
 • PIT-8AR(5)
 • wizualizacja w oknach pól typu 'graphic' (zdjęcia,dokumenty)
 • poprawka wydruku dokumentów seryjnych wielostronicowych

Aktualizacja pomocy kontekstowej (26.02.2015)

 • opis modułu eksportów SQL

Zmiany w wersji 3.37.29 (23.02.2015)

 • w parametrach firmy/karty pracy opcja 'Wypłacaj nadgodziny, bilansuj tylko dopłaty' umożliwiająca w ewidencji nadgodzin do odpracowania comiesięczną wypłatę nadgodzin, a dopłat dopiero na koniec okresu rozliczeniowego
 • Menu/Definicje/Eksporty SQL pozwalające na zdefiniowanie własnego formatu eksportu dla dowolnej tabeli
 • wizualizacja eksportu dekretu w formacie Reset2(SQL), co pozwala w połączeniu z funkcjonalnością powyżej, na uzyskanie dowolnego formatu pliku
 • PIT-11(22) nowa wersja elektroniczna 1-1E (gov.pl zmienia formaty elektroniczne kiedy chce i jak chce)
 • eksport GUS Z-12 w formacie na 2014 rok

Zmiany w wersji 3.37.28 (04.02.2015)

 • PIT-11(22)
 • eksport do SODiR w wersji 9.42
 • eksport przelewów w formacie PKOBiznes24
 • ZAP-3(3)
 • możliwość podpisu e-deklaracji danymi autoryzującymi (Firma/Inne dane/e-Dokumenty)
 • historyzacja pola 'Ulga podatkowa'

Zmiany w wersji 3.37.27 (28.01.2015)

 • możliwość wydruku z dziennika PIT-R i IFT-1
 • wysłane e-dokumenty drukują się z numerem referencyjnym
 • poprawka przy seryjnym wydruku z dziennika PIT-8C
 • w aktualnym zatrudnieniu opcja "Wymuś naliczanie FP poniżej najniższej krajowej" do naliczenia FP dla pracowników na niepełny etat zarabiających poniżej najniższej krajowej
 • aneksy do umów zleceń pojedyńczych i ratalnych
 • wyszukiwanie sterownika karty podpisu elektronicznego (Środowisko/Inne/Podpis elektroniczny)

Zmiany w wersji 3.37.26 (21.01.2015)

 • UPL-1(4)
 • OPL-1(3)
 • możliwość zapisania pliku e-dokumentu (Dziennik-e-Dokument, PPM na zawartości)
 • aktualizacja IFT-1R(11)
 • możliwość wydruku PIT-ów z dziennika także po podpisaniu i wysłaniu

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.37.21 (17.01.2015)

 • przy pracy grupowej zapis zdarzeń do bazy tylko przy odczytaniu wszystkich czytników z grupy

Zmiany w wersji 3.37.25 (18.12.2014)

 • PIT-4R(5)
 • PIT-8AR(4)
 • PIT-8C(7)
 • PIT-11(21)
 • PIT-40(20)
 • PIT-R(17)
 • IFT-1/1R(11)
 • UPL-1, OPL-1 (okno Firmy, wydruki)
 • nowe kody ubezpieczeń dla umów organów stanowiących (2241 i 2242)

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.37.20 (12.12.2014)

 • ważne poprawki systemowe
 • rezygnacja ze stałego utrzymywania połączenia z bazą danych i czytnikami
 • kontrola blokady czytników i ich automatyczne odblokowywanie
 • synchronizacja zdarzeń w minutach
 • karty gości (nieusuwane podczas synchronizacji pracowników)
 • oddzielne opcje do kontroli badań lekarskich i kursów BHP

Aktualizacja pomocy kontekstowej (26.11.2014)

 • opis modułu planowania pracy

Zmiany w wersji 3.37.24 (25.11.2014)

 • szczegółowy plan pracy umożliwiający graficzną interpretację i edycję planu pracy (przycisk 'Szczegóły')
 • kontrola norm czasu pracy na etapie planowania (plan pracy)
 • możliwość przeskalowania dowolnego wydruku (Przegląd wydruku-Właściwości-Skalowanie) pozwalająca na drukowanie np. w formacie A5 zamiast A4

Zmiany w wersji 3.37.23 (04.11.2014)

 • import delegacji
 • pole systemowe 'Udziały w roln.spółdz.prod.' do rozliczania należności z tytułu udziałów w rolniczej spółdzielni produkcyjnej

Zmiany w wersji 3.37.22 (14.10.2014)

 • nowe pole systemowe Składka ZUS prac.odl., które:
  - oblicza się na podstawie pola Składka ZUS prac. proporcjonalnie do stosunku przychodu brutto i podstawy zus (czyli jak przychód brutto mniejszy od zus, to będzie mniejsze od pola Składka ZUS prac.)
  - powoduje, że podstawa opodatkowania jest pomniejszana nie o Składka ZUS prac. tylko o Składka ZUS prac.odl.
  - dodatkowo jeśli na liście płac jest pole Podst.wym.skł.zdrow.odl., to będzie ono wyliczone jako suma składników wchodzących do przychodu brutto minus Składka ZUS prac.odl.
 • w polach systemowych przycisk ‘Definicja wartości wyliczonej’, który umożliwia zdefiniowanie wyliczania pola systemowego po swojemu, bez potrzeby łączenia go z jakimś składnikiem
 • w karcie zasiłkowej rodzaj nieobecności 'chorobowe zagraniczne' dla zasiłków wypłacanych za granicą (nie oblicza się automatycznie i nie wchodzi do limitu 33 dni)
 • UPO(6)

Zmiany w wersji 3.37.21 (17.09.2014)

 • w stanowiskach i krajach delegacji znacznik 'Aktywny'
 • w karcie pracy znacznik na dniu, że jest wpisana notatka
 • poprawka w imporcie danych z Płatnika ZUS wersja 9.x
 • w eksporcie dekretu do SAP direct możliwość zmiany parametrów dostępowych (tylko wersje SBO)

Aktualizacja modułu WWW 3.37.12 (15.09.2014)

 • możliwość ograniczenia adresu IP, na którym słucha usługa (w RPlatnik.ini w sekcji [www] linia BoundIP=192.168.0.214)
 • poprawki przy wysyłaniu maili z obiegu dokumentów

Aktualizacja pomocy kontekstowej (15.09.2014)

 • uruchomienie modułu współpracy - instalacja czytnika RCP jako usługa

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.37.17 (15.09.2014)

 • standardowo uruchomienie programu przez użytkownika: R2czytnik.exe /GUI
 • możliwość uruchomienia jako Windows Service: R2czytnik.exe /install (szczegóły w czytaj.txt)
 • poprawka przy przywracaniu połączenia z czytnikiem

Aktualizacja pomocy kontekstowej (13.08.2014)

 • środowisko (rozróżnienie parametrów właściwych dla programu i użytkownika)

Aktualizacja modułu WWW 3.37.11 (11.08.2014)

 • obieg dokumentów - należy uzupełnić Adres URL modułu WWW w menu Ustawienia-Środowisko na zakładce Inne
 • zestawienia SQL przez WWW - należy ustawić odpowiednio prawa na zakładce Uprawnienia w definicji zestawień SQL
 • możliwość przypisania zlecenia podczas rejestracji wejścia

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.37.16 (11.08.2014)

 • opcja 'Blokuj nieobecnych' obejmuje ważność stanowiskowych kursów BHP (obok podstawowych kursów BHP i badań lekarskich)

Zmiany w wersji 3.37.20 (08.08.2014)

 • poprawka dla Windows 8.1
 • eksport dekretu do systemu RAKS
 • opcja 'Płaca godzinowa na Z3 do kolumny 6' (Firmy/Parametry/Karty zasiłkowe)

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.37.15 (28.07.2014)

 • grupy czytników zapisujące zdarzenia chronologicznie ze wszystkich czytników z grupy
 • pełniejszy dziennik zdarzeń
 • plik R2czytnik.ini z konfiguracją czytników
 • oddzielona zawartość czytnika od jego właściwości

Aktualizacja pomocy kontekstowej (23.07.2014)

 • obieg dokumentów (opis nowej funkcjonalności)
 • udostępnianie przez internet (sposób instalacji modułu www jako usługi)
 • zawartość czytników (aktualizacja najnowszych parametrów)

Zmiany w wersji 3.37.19 (18.07.2014)

 • obieg dokumentów

Zmiany w wersji 3.37.18 (03.07.2014)

 • zapamiętywanie zmian umów zleceń w historii jest teraz opcjonalne (standardowo wyłączone; Menu/Ustawienia/Ustawienia kadrowe/Zaawansowane/Włącz zapamiętywanie umów zleceń w historii)

Zmiany w wersji 3.37.17 (06.06.2014)

 • ZAP-3 (2)
 • skrzynka pocztowa dla wysłanych wydruków (okno Firmy/Poczta)
 • w karcie urlopowej możliwość wpisania zastępcy na czas urlopu wypoczynkowego

Aktualizacja modułu WWW 3.37.10 (12.05.2014)

 • tabele użytkownika widoczne na WWW - należy ustawić odpowiednio prawa na zakładce Uprawnienia w tabelach użytkownika (menu Ustawienia-Obiekty użytkownika-Tabele użytkownika)
 • poprawka przy odrzucaniu wniosku urlopowego

Zmiany w wersji 3.37.16 (09.05.2014)

 • eksport do SOD wersji 9.25
 • eksport przelewów w formacie Multicash/Elixir w wersji dla Deutsche Bank
 • funkcja godz(0,7) pobiera nominalne ilości godzin z kalendarza ustawowego z uwzględnieniem oddawania świąt wypadających w dni wolne
 • w kontroli norm czasu pracy nowa informacja: przekroczenie normy dni pracy w okresie rozliczeniowym
 • w rozszerzonej karcie pracy w PPM funkcja 'Rozlicz nadgodziny' umożliwiająca rozliczenie samych nadgodzin wynikających z przekroczeń średniotygodniowych

Aktualizacja pomocy kontekstowej (30.04.2014)

 • delegacje zagraniczne
 • podłączanie czytników

Zmiany w wersji 3.37.15 (28.04.2014)

 • nowe wzory miesięcznej i rocznej informacji dla ubezpieczonych (ZUS)
 • w definicji list płac parametry wydruku umożliwiające drukowanie różnych list (np. jedna w formie tabelki, druga standardowa) niezależnie od ustawień w środowisku
 • w Środowisku/Wydruki opcja 'Zapamiętaj opcje wydruku dla rodzajów dokumentów', która umożliwia różnicowanie wydruków (czcionka,położenie) w zależności od ich definicji (np. listy płac, zestawienia wg klucza, zbiorówki, itd.)
 • w Środowisku/Wydruki opcja 'Zapamiętaj opcje wydruku dla użytkownika', która umożliwia różnicowanie wydruków dla każdego użytkownika osobno
 • możliwość wyzerowania wybranego składnika na wszystkich pozycjach listy płac (PPM na listach płac + tryb diagnostyczny)
 • aktualizacja formularza A1
 • opcja IBiznes w eksporcie do WZWBK24
 • w definicji listy opcja 'Nie wypełniaj karty pracy' która podczas przeliczania nie powoduje zakładania ani uzupełniania kart pracy

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.37.14 (09.04.2014)

 • rejestracja kodów pracy, czyli przypisanie zlecenia do czasu pracy i rozliczenie kosztów pracy
 • aktualizacja kodów pracy (zleceń) podczas synchronizacji pracowników
 • 4 okresy wyłączeń synchronizacji pracowników i zapisu zdarzeń
 • opcja 'Wejścia przed zaliczaj do dnia poprzedniego'
 • poprawka przy zapisie rejestracji gdy karta pracy w edycji

Zmiany w wersji 3.37.14 (03.04.2014)

 • oddawanie dni wolnych za przepracowane niedziele lub święta w rozszerzonej karcie pracy (dwuklik na dniu pracy)
 • możliwość wpisywania kosztów w ewidencji czasu pracy (należy w firmie na zakładce Parametry/Karty pracy włączyć opcję 'Pobieraj koszty z ECP')
 • pole 'Aktywny' w oddziałach, działach i zespołach i możliwość filtrowania (jak zafiltrowane, to w różnych zestawieniach nie widać nieaktywnych)
 • angaż dynamiczny w umowach o pracę pozwalający na dowolne wstawianie składników wynagrodzeń
 • w definicjach zestawień wg klucza zakładka 'Filtry', na której można zdefiniować filtry tabel używanych w zestawieniu, aby uzyskać poprawne wyniki

Aktualizacja modułu WWW 3.37.9 (31.03.2014)

 • poprawki przy wyświetlaniu karty pracy i delegacji

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.37.9 (19.03.2014)

 • optymalizacja szybkości synchronizacji pracowników
 • opcja restartu czytnika po synchronizacji pracowników
 • opcja 'Blokuj nieobecnych' obejmuje sprawdzanie ważności badań lekarskich i kursów BHP

Zmiany w wersji 3.37.13 (17.03.2014)

 • w Ustawieniach płacowych/Wydruki-listy/paski opcje 'Nie drukuj PESEL' i 'Nie drukuj NFZ/Kod ubezp.'
 • okres wypowiedzenia 3 dni robocze (dla umów na czas zastępstwa)
 • składniki kalkulowane w zestawieniach wg klucza (przejmują ustawienie ze składnika jak do zbiorówki)
 • w szablonach list płac możliwość wygenerowania przelewów z wypłat
 • poprawka norm czasu pracy w maju i listopadzie 2014
 • interfejs SAP 9.x (tylko dla licencji SBO)
 • eksport dekretu do SAP Buisness One 9.x

Zmiany w wersji 3.37.12 (06.03.2014)

 • import składników okresowych
 • podczas wstawiania pracowników na listę płac opcja 'Tylko pracownicy z ryczałtem samochodowym w okresie listy
 • nowe opcje w Szablonach definicji pozwalające m.in. na filtrowanie pracowników podświetlonych, ze świadczeniami socjalnymi lub ryczałtami samochodowymi
 • funkcja skok(x) pobierająca składnik z ewidecji składników okresowych
 • w Ustawieniach płacowych/Wydruki-listy opcja 'Drukuj na listach i paskach salda pożyczek i wkładów

Aktualizacja pomocy kontekstowej (04.03.2014)

 • składniki okresowe

Zmiany w wersji 3.37.11 (20.02.2014)

 • ewidencja składników okresowych (przyznawanych na pewien okres czasu)
 • w definicji składnika do podstawy chorobowego właściwość ‘ze składników okresowych jeśli przyznano’, która pozwala na właściwe ujmowanie składników okresowych w podstawach chorobowego
 • w Ustawieniach płacowych opcja 'Zeruj niedopracowane godziny na koniec okresu rozliczeniowego' umozliwiająca zbilansowanie niedogodzin
 • poprawka w ZUS-Z3
 • nowy rodzaj uśredniania składników przy zmianach w angażu uwzględniający 30 dni (dla służb mundurowych)
 • podgląd wydruku (RealView)
 • poprawka rozliczania stypendiów w PIT-8C i PIT-4R

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.37.8 (10.02.2014)

 • serwer HTTP jako wirtualny rejestrator czasu pracy
 • możliwość synchronizacji zdarzeń z dowolnej bazy MS SQL (zamiast z czytnika)
 • przy synchronizacji pracowników dodatkowa opcja 'Tylko zatrudnieni'
 • możliwość zablokowania rejestracji pracownikom nieobecnym (opcja 'Blokuj nieobecnych' w Konfiguracja-Baza danych)
 • powiadomienia ICE, czyli dodatkowa karta wykorzystywana np. w przypadku pożaru, której odbicie nie służy do rejestracji zdarzenia We/Wy tylko do wysłania maila z informacją o aktualnie pracujących ('Powiadomienie ICE' w Konfiguracja-Baza danych)

Aktualizacja modułu WWW 3.37.8 (22.01.2014)

 • możliwość uruchomienia jako Windows Service (szczegóły w czytaj.txt)
 • optymalizacja przy wprowadzaniu delegacji
 • dostępna przeglądarka IE 11
 • dodatkowe opcje w sekcji 'www' RPlatnik.ini opisane w pliku czytaj.txt

Zmiany w wersji 3.37.10 (21.01.2014)

 • nowy ZUS-Z3
 • w RP-7 możliwość wyboru druku wynagrodzenia za urlop w kolumnie 2 lub 3
 • poprawka Z-06 dotycząca okresów nieobecności
 • w funkcji 'Uaktualnij dane' (PPM na pracowniku) możliwość przeliczenia staży na bieżacy dzień
 • w oknie z firmami na zakładce Parametry/Kadry pole 'Email DW', który jest dołączany przy wysyłaniu maili do pracowników
 • poprawka przy wysyłaniu danych do serwisu

Zmiany w wersji 3.37.9 (10.01.2014)

 • zestawienie wskaźników EPC (raporty-zestawienia kadrowe)
 • rachunek do SOD (znacznik w rachunkach bankowych)
 • w eksporcie do SOD adresy zamieszkania pracowników
 • możliwość wydruku e-deklaracji PIT-40, PIT-8C, PIT-4R i PIT-8AR z dziennika (tylko przed podpisaniem); PIT-40 i PIT-8C także seryjnie
 • poprawka w e-PIT8AR (pole 170)
 • w umowie o pracę na zakładce Inne pole 'Kierownik', które w pozwiązaniu z prawami dostępu 'Umowy o pracę - Wynagrodzenia - Pokazuj dla kierowników' pozwala na ukrycie kwot wynagrodzeń kierowników

Zmiany w wersji 3.37.8 (02.01.2014)

 • pole systemowe 'Prawa majątkowe' do rozliczania wynagrodzenia po zmarłym pracowniku
 • w parametrach naliczania na zakładce 'Wynagrodzenia' parametr 'przec.wynagr.do podst.chor.' do ograniczania podstawy dobrowolnego chorobowego
 • poprawka przy wysyłaniu korekt e-deklaracji
 • PIT-12(6)

Aktualizacja pomocy kontekstowej (16.12.2013)

 • opis funkcji wywoływanych z prawego przycisku myszy w oknie z pracownikami

Aktualizacja modułu WWW 3.37.0 (13.12.2013)

 • należy zaktualizować moduł WWW i API po aktualizacji programu do wersji 3.37

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.37.0 (13.12.2013)

 • należy zaktualizować moduł czytnika i API po aktualizacji programu do wersji 3.37

Zmiany w wersji 3.37.7 (13.12.2013)

 • pola systemowe 'Dni url.dodatk.', 'Dni url.szkol.', 'Dni ekwiw.za urlop dod.' dla rozliczania pracowników tymczasowych i nakładczych
 • możliwość drukowania adresu korespondencyjnego pracownika na PIT-11 (opcja przy wydruku)

Aktualizacja pomocy kontekstowej (05.12.2013)

 • aktualizacja opisu obiektów użytkownika i edytora makiet dokumentów

Zmiany w wersji 3.37.6 (02.12.2013)

 • w makietach funkcja $SQL umożliwiająca wstawienie dowolnego wyrażenia SQL (składnia i odwołanie się do tabel pól aplikacji jak w wywzwalaczach użytkownika)
 • współpraca z Płatnikiem ZUS w wersji 9
 • PIT-R(16), także w wersji elektronicznej

Zmiany w wersji 3.37.5 (26.11.2013)

 • w aktualnym zatrudnieniu zakładka 'Zbiegi', na której można wybrać zatrudnienie równoległe oraz jego przyczynę (np.'Praca na macierzyńskim') co powoduje:
  - w dodatkowym zatrudnieniu możliwość ewidencjonowania równoległej umowy podczas trwania urlopu macierzyńskiego
  - takie zatrudnienie nie powiększa ilości etatów na raporcie ZUS i informacji o zatrudnieniu
  - w zatrudnieniu podstawowym zasiłek macierzyński pomniejsza się proporcjonalnie o etat równoległego zatrudnienia
 • w zaświadczeniu nowy tag #OkresyNieskładkowe#, który drukuje okresy nieskładkowe w formie tabelki
 • PIT-40(19)

Zmiany w wersji 3.37.4 (08.11.2013)

 • PIT-4R(4), PIT-8AR(3), PIT-8C(6), IFT-1(10) w wersji elektronicznej
 • możliwość utworzenia listy korygującej w nowym znaczeniu (stara funkcjonalność listy korygującej została przemianowana na "listę wyrównującą") - polega ona na wyliczeniu listy korygującej po nowemu i odjęciu wszystkich składników i pól systemowych z listy korygowanej
 • możliwość zbiorczego przeliczenia podstaw urlopu wychowawczego dla grupy pracowników w zadanym okresie (PPM w pracownikach)
 • pole 'kontynuacja' w ewidencji nieobecności dla urlopu wychowawczego
 • w karcie zasiłkowej nowe rodzaje nieobecności 'dodatkowy macierzyński' i 'dodatkowy macierzyński 80%'

Zmiany w wersji 3.37.3 (04.11.2013)

 • PIT-8C(6)
 • IFT-1(10)
 • PIT-11(20) w wersji elektronicznej
 • możliwość historyzacji składek na ubezpieczenia w długich umowach zlecenia (wg stawki lub ratalnych)

Zmiany w wersji 3.37.2 (25.10.2013)

 • PIT-8AR(3)
 • PIT-2(4)
 • dodatkowe wymiary w definicji dekretu księgowego (Przekrój 4 i Przekrój 5)

Zmiany w wersji 3.37.1 (03.10.2013)

 • PIT-11(20)
 • PIT-4R(4)
 • w funkcji 'dlg' drugi opcjonalny parametr: mod=0 rozl.końcowe, mod=1,2,3 ilość diety krajowej śniad.,obiad,kol., mod=4,5,6,7 ilość diety zagr.śniad.,obiad,kol.,inne
 • w definicji składnika opcja 'oblicz na kartotece' obliczająca i drukująca na kartotece wynagrodzeń składnik, który nie znajduje się na listach płac
 • potwierdzenie UPO wersja 5
 • funkcja rycz(id[,mod]) może mieć drugi parametr: mod=0 wartość, mod=1 ilość

Zmiany w wersji 3.37.0 (30.09.2013)

 • oficjalna wersja angielska (trzeba uaktywnić w Ustawienia/Środowisko/Inne/Wersje językowe)
 • w definicji składnika opcja 'oblicz na zbiorówce' obliczająca i drukująca na zbiorówce składnik, który nie znajduje się na listach płac
 • podczas wprowadzania pracowników na listę możliwość wyfiltrowania takich z niewypłaconymi świadczeniami socjalnymi

Zmiany w wersji 3.36.20 (16.09.2013)

 • w parametrach firmy/zakładka Karty pracy opcja "Przedłużona norma dobowa", która powoduje wyliczenie nadgodzin dobowych po przekroczeniu normy dobowej albo po przekroczeniu godzin nominalnych jeśli są od niej większe
 • w definicji listy opcja 'Niestandardowe netto podst.potr.komorniczych' umożliwiająca obliczanie potrąceń komorniczych, których podstawą jest własny dowolnie zdefiniowany składnik
 • w naliczaniu pojedynczego składnika (PPM w pozycji listy) opcja 'Nie przeliczaj listy', która przyspiesza naliczanie pojedynczych składników (jesli jest kilka); na końcu trzeba przeliczyć całą listę

Aktualizacja modułu WWW 3.36.19 (12.09.2013)

 • możliwość ustawiania opcji modułu WWW w środowisku programu (menu Ustawienia-Środowisko) na zakładce INNE)
 • możliwość dwustopniowej akceptacji delegacji zagranicznej najpierw przez przełożonego, a następnie przez kierownika działu - opcja 'Podwójna akceptacja delegacji zagranicznych'
 • możliwość ograniczenia wystawiania wniosków urlopowych tylko na urlop wypoczynkowy - opcja 'Tylko wnioski na urlop wypoczynkowy'

Zmiany w wersji 3.36.19 (03.09.2013)

 • wersja angielska i niemiecka - wywołanie programu z następującymi parametrami:
  /LN_EN - po angielsku
  /LN_DE - po niemiecku
  /FORCE_MJRVER - spowoduje załadowanie predefiniowanego słownika (tylko wersja angielska) - wystarczy wywołać jednorazowo
  /TRANSLATE - spowoduje tłumaczenie on-line za pomocą Microsoft Translator - wymagany dostęp do internetu, pierwsze wywoływanie okien długo trwa, komunikaty tłumaczone są na bieżąco, dostępne oba języki
  /D – w każdym oknie Alt-Ctrl-Shift-L pokaże okno z tłumaczeniami – użytkownik może sobie zmodyfikować po swojemu
 • aktualizacja biblioteki krajów
 • możliwość wyboru serii numeracyjnej przy eksporcie do SAP Business One

Zmiany w wersji 3.36.18 (27.08.2013)

 • poprawka w obliczaniu godzin do odpracowania przy włączonej opcji 'Nadgodziny powyżej normy dobowej' gdy nominalne godziny pracy są wyższe od normy dobowej
 • export przelewów do czeskiego banku Komercni Banka
 • seryjne umowy o pracę (PPM na pracownikach)
 • pole systemowe 'Składki płatnika', które powoduje przerzucenie składek emerytalnych i rentowych pracownika na płatnika
 • pole systemowe 'Zaniechanie podatku', które zeruje podatek dochodowy; obydwa pola potrzebne do naliczeń stażystów delegowanych typowanych z Wojewódzkich (lub Powiatowych) Urzędów Pracy ze źródeł finansowania UE (bez PIT) oraz krajowych (z PIT)

Zmiany w wersji 3.36.17 (12.08.2013)

 • w danych do naliczeń max.50 składników
 • przy wprowadzaniu całego okresu urlopu macierzyńskiego w karcie zasiłkowej (PPM) możliwość podania rodzaju nieobecności (macierzyński 80%, rodzicielski, itd)
 • poprawki w drukowaniu przelewów
 • oceny pracownika dostępne w makietach dokumentów
 • w imporcie danych do naliczeń możliwość wybrania grupy danych
 • w parametrach firmy-zakładka karty zasiłkowe opcja 'Wliczaj do podstawy chorobowego dodatek wyrównawczy'
 • prawa dostępu uwzględniają dokumenty pokazywane w dzienniku (Menu/Narzędzia/Grupy użytkowników/Dokumenty)
 • tagi #PZL_Skladniki_listy_nazwa#,#PZL_Skladniki_listy_wartość#','#PZL_Skladniki_listy_suma#', które w makietach umożliwiają stworzenie listy płac typu tabelka

Aktualizacja pomocy kontekstowej (29.07.2013)

 • aktualizacja opisu ostatnich zmian w programie

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.36.9 (09.07.2013)

 • możliwość wyłączenia pracy automatycznej w zadanych godzinach

Zmiany w wersji 3.36.16 (04.07.2013)

 • szybsze wykonywanie niektórych raportów (np.zbiorówki, paski z kartotek)
 • w danych firmy na zakładce 'Inne dane' pole "Termin deklaracji ZUS" pozwalający na niezależne od rodzaju jednostki wybranie terminu
 • w zestawienu kart pracy opcja "Pokaż godziny rozliczone" (standardowo włączona)
 • grupy danych do naliczeń (Menu/Definicje) pozwalające na selektywne pokazywanie danych w ewidencji danych do naliczeń
 • w zbiorówkach możliwy podział wg dat wypłaty lub okresów wynagrodzeń
 • w imporcie kart pracy opcja "Dodawaj godziny zamiast nadpisywać"
 • w karcie pracy przy opcji 'nadgodziny do odpracowania', w górnej części teraz pokazują się także nieobecności (brak dziur)

Aktualizacja modułu WWW 3.36.10 (01.07.2013)

 • ważne poprawki systemowe

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.36.8 (28.06.2013)

 • możliwość eksportu do Excela pracowników i zdarzeń odczytanych z czytnika

Zmiany w wersji 3.36.15 (26.06.2013)

 • eksport dekretu do systemu Foka (Sputnik)
 • zasiłki rodzicielskie (60,80%) oraz zasiłki macierzyńskie 80%
 • w zestawieniach SQL możliwość wykorzystania dowolnej tabeli w kontrolce typu checkcombo {W(TABELA,Pole1,Pole2)/}, która zwraca listę identyfikatorów (Pole2) zaznaczonych rekordów
 • na zestawieniu kart pracy pokazywane także godziny faktyczne (opcja)

Zmiany w wersji 3.36.14 (03.06.2013)

 • drukowanie przelewów w formacie html (tak jak pozostałe dokumenty)
 • w karcie urlopowej możliwość anulowania urlopu
 • seryjne przenoszenie zakończonych zatrudnień do historii (PPM na pracownikach)
 • przy seryjnym generowaniu ZUA opcja "Zarejestruj dla ostatniej umowy" pozwalająca na wygenerowanie ZUA dla ostatniej umowy o pracę

Zmiany w wersji 3.36.13 (27.05.2013)

 • import nieobecności
 • seryjne wypełnianie umów o dzieło (PPM na pracownikach)

Aktualizacja modułu WWW 3.36.9 (16.05.2013)

 • poprawka przy rejestracji czasu pracy w przypadku kilku zatrudnień
 • poprawka przy zatwierdzaniu wniosku urlopowego uprzednio poprawianego

Zmiany w wersji 3.36.12 (06.05.2013)

 • w ustawieniach płacowych opcja "Uwzględniaj w średniej do ekwiwalentu wszystkie godziny pracy", która powoduje dzielenie przez faktycznie przepracowane godziny (standardowo przez nominalne godziny w dni przepracowane)
 • w ewidencji kar dodatkowa przyczyna - nieobecność nieusprawiedliwiona i jej okres od-do
 • w polu systemowym 'Śr.godz.ekwiw.za urlop' właściwość 'nie obl.śr.z akt.mies.ze zm.składników', która nie oblicza średniej ze zmiennych składników z aktualnego miesiąca, jeśli brak godzin pracy w miesiącach poprzednich
 • weryfikacja bazy danych (Menu-Zbiory-Narzędzia) w trybie diagnostycznym, użytkownik ADMIN lub z prawami Nadzór/Narzędzia
 • w rachunku do umowy zlecenia i o dzieło nowy tag #Zlecenie# pobierający zlecenia ze struktury kosztów z pozycji listy

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.36.7 (25.04.2013)

 • opcjonalne pomijanie rejestracji takich samych zdarzeń
 • ustawianie czasu w czytniku podczas synchronizacji pracowników

Zmiany w wersji 3.36.11 (25.04.2013)

 • nowe pole systemowe 'Zasiłek zleceniobiorcy'. Zastosowane na liście zasiłków ZUS pozwala przy ustawieniu wartości na "Tak" na skierowanie zasiłku i podatku z tej pozycji listy na PIT-11 w przychody z innych źródeł, bądź na PIT-8C (w zależności od ustawienia pola systemowego)
 • wysyłanie i odbieranie danych serwisowych protokołem HTTP (stary protokół FTP dostępny w trybie diagnostycznym)
 • w ustawieniach firmy (zakładka Parametry/Kadry) opcja 'Tylko stanowisko na dokumentach', która na umowach o pracę, świadectwach i zaświadczeniu zawsze drukuje stanowisko (bez zawodu)

Aktualizacja modułu WWW 3.36.8 (12.04.2013)

 • informacja o zapamiętywaniu parametrów logowania w Cookies
 • poprawka przy wnioskach urlopowych na przełomie miesiąca

Zmiany w wersji 3.36.10 (12.04.2013)

 • wyliczanie kosztów 50% z uwzględnieniem progu; ewidencja kwoty kosztów 50% z innych zatrudnień w oknie z Urzędem Skarbowym, zakładka Podatek
 • w definicji alertów pracownika ilość dni ważności (po przekroczeniu alert nie będzie pokazywany)
 • poprawki w zestawieniu do Z-02
 • w parametrach firmy opcja "Zaokrąglaj średni procent składki przy odbruttawianiu podstawy chorobowego", która "poprawia" obliczanie podstaw do chorobowego w jednostkach budżetowych
 • eksport przelewów w formacie Multicash/Elixir/iPKO

Zmiany w wersji 3.36.9 (25.03.2013)

 • w parametrach firmy/karty zasiłkowe opcja "Pozwalaj na korektę podstawy chorobowego po wprowadzeniu zwolnienia"
 • przy wypełnianiu danych do naliczeń opcja "Domknij poprzedni okres", która powoduje zamknięcie poprzedniego okresu i utworzenie nowego z zadanymi datami
 • zestawienie GUS Z-02

Aktualizacja modułu WWW 3.36.7 (22.03.2013)

 • zmiany w delegacjach obowiązujęce od 01.03.2013
 • w przypadku wielu zatrudnień możliwość wyboru aktualnego zatrudnienia
 • poprawka przy polach własnych użytkownika typu lookup
 • poprawka w treści e-maili do kierowników z bezpośrednim linkiem do akceptacji
 • zmiana szaty graficznej

Zmiany w wersji 3.36.8 (14.03.2013)

 • zmiany w delegacjach obowiązujące od 01.03.2013
 • poprawki w eksporcie Z-12
 • świadectwa pracy częściowe (obejmują tylko konkretną umowę)

Aktualizacja pomocy kontekstowej (28.02.2013)

 • przykład wykorzystania funkcji i wyzwalacza użytkownika

Zmiany w wersji 3.36.7 (27.02.2013)

 • wysyłanie danych do serwisu zawsze usuwa z bazy informacje o danych osobowych, chyba że program działa w trybie diagnostycznym, to można ustawić
 • eksport Z-12 w nowym formacie 4.0
 • umowy o dzieło mogą wchodzić do podstawy chorobowego (znacznik w umowach 'Do podstawy chorobowego')

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.36.6 (19.02.2013)

 • archiwum zdarzeń niezarejestrowanych (nie zapisanych do bazy)
 • powtórny zapis zdarzeń niezarejestrowanych
 • w przypadku zmiany nocnej rejestracja wyjścia następnego dnia

Aktualizacja modułu WWW 3.36.6 (19.02.2013)

 • możliwość wprowadzania wniosków na urlop wypoczynkowy na żądanie (od razu zatwierdzonych)
 • możliwość samodzielnego uzupełniania wszystkich danych podstawowych przez pracowników jeszcze nie zatrudnionych
 • w e-mailu wysyłanym do kierownika linki w możliwością szybkiego zatwierdzenie lub odrzucenia wniosku urlopowego (w menu programu Opcje-Środowisko na zakładce Inne należy podać adres modułu WWW (przykładowo: http://localhost/cR2platnik.dll)
 • możliwość przedłużenia 10-minutowego czasu bezczynności sesji (w RPlatnik.ini w sekcji 'www' parametr 'SessionTimeout', np: 'SessionTimeout=20' - należy również zmodyfikować komunikat w pliku SessionTimeout.htm)
 • potwierdzenie przed usuwaniem pozycji

Zmiany w wersji 3.36.6 (12.02.2013)

 • w raporcie SOD zmiana kwoty dofinansowania w roku 2013 dla otwartego rynku pracy
 • nazwisko i imię osoby wypełniającej PITy może pochodzić od użytkownika (opcja w Firma/Inne dane)
 • w urzędzie skarbowym pracownika na zakładce podatek możliwość zaznaczenia "Koszty z wielu zatrudnień", co skutkuje na PIT-11 wypełnieniem pola "Koszty uzyskania w więcej niż jednego stos.pracy"

Zmiany w wersji 3.36.5 (29.01.2013)

 • aktualne wersje EKUZ
 • w szablonach harmonogramów możliwość wprowadzenia przerwy niepłatnej, która wydłuża czas między wejściem a wyjściem, ale nie zmienia nominalnego czasu pracy
 • możliwość ustawienia precyzji pola systemowego "Etat"
 • zapisywanie użytkownika akceptującego wniosek urlopowy, polecenie wyjazdu i rachunek kosztów
 • w szablonach harmonogramów opcja "Obliczaj czas pracy pow.nominału jak nadgodziny", ograniczająca czas pracy poniżej progu nadgodzin

Zmiany w wersji 3.36.4 (10.01.2013)

 • na zaświadczeniu o zarobkach dla zajęć komorniczych opcja 'Bez potrąconych kwot' skutkująca drukowaniem oznaczenia komornika nawet jak w okresie zaświadczenia nie były potrącane kwoty, a saldo komornika jest nadal niezerowe
 • dodatkowy rodzaj badań lekarskich 'psychiatryczne' dostępny także w autosprawdzaniu i na zestawieniu terminowym
 • możliwość wykonania oddzielnych paczek przelewów z każdej listy osobno
 • w parametrach kalendarza opcja "Tacho" dla poprawnej interpretacji importu kart pacy z tego systemu

Aktualizacja pomocy kontekstowej (20.12.2012)

 • szablony definicji i tworzenie list wg szablonów
 • współpraca z czytnikami RCP
 • Instrukcje obsługi czytników RCP

Aktualizacja API w wersji 3.36.3 i WWW 3.36.3 (20.12.2012)

 • wgląd w ewidencję ekwiwalentów i ryczałtów
 • możliwość wprowadzania ekwiwalentów i ryczałtów własnych

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.36.1 (20.12.2012)

 • identyfikacja i synchronizacja na podstawie Ide aktualnego zatrudnienia
 • synchronizacja danych dodatkowych (kod PIN, odcisk palca, uprawnienia) pomiędzy czytnikami

Zmiany w wersji 3.36.3 (04.12.2012)

 • usuwanie pól i tabel użytkownika skutkuje także usunięciem ich z bazy
 • ZAP-3
 • w pozycjach potrąceń jest teraz oznaczenie komornika, co umożliwia zmianę komornika "w locie" i nie ma potrzeby zamykania i tworzenia nowego potrącenia w przypadku przekazania sprawy innemu komornikowi
 • na gwiazdkę dla użytkowników PRO: szablony definicji - możliwość zdefiniowania zestawu definicji, za pomocą którego można zautomatyzować proces tworzenia list płac (Menu-Definicje-Szablony definicji oraz F1 dla pełnego wyjaśnienia)

Aktualizacja API w wersji 3.36.2 i WWW 3.36.2 (04.12.2012)

 • zatwierdzanie lub odrzucanie polecenia wyjazdu na delegację
 • obok zatwierdzania możliwość odrzucenia wniosku urlopowego
 • bezpośrednie linki do zatwierdzenia lub odrzucenia wniosku urlopowego w e-mailu do kierownika działu (lub przełożonego)
  (warunkiem jest w RPlatnik.ini w oddzielnej sekcji [www] umieszczenie zmiennej AppUrl wskazującej adres wywołania modułu WWW:
  [www]
  AppUrl=http://127.0.0.1/cR2platnik/cR2platnik.dll

Zmiany w wersji 3.36.2 (15.11.2012)

 • w parametrach firmy na zakładce Karty pracy (lub w kalendarzu jeśli ustawienia indywidualne) opcja "Godziny nocne przed pracą zawsze 100%", która powoduje wyliczenie godzin nadl.100%, jeśli przed pracą wystąpiły nadgodziny w nocy - niezależnie od sumarycznego czasu pracy w tym dniu
 • ZUS Z3a drukuje się poprawnie dla zleceniobiorców
 • w użytkownikach opcja "Użyj silnych haseł", która wymusza hasła co najmniej 8 znakowe, zawierające małe i duże litery
 • fajny edytor zapytań SQL w polach, wyzwalaczach i funkcjach użytkownika (dwuklik na definicji)

Zmiany w wersji 3.36.1 (06.11.2012)

 • lokalne definicje naliczania w firmie lokalizują też zestwienia SQL
 • opcja "Zapamiętaj wyjaśnienia składników i pól systemowych" zapamiętuje także dni i godziny pracy dla pozycji listy
 • w delegacjach status z opcjami: 'planowana','zatwierdzona' i 'odrzucona'
 • w karcie urlopowej dla limitu urlopu dodatkowego możliwość określenia jego typu (dla niepełnosprawnych, weteranów, inny)
 • w ewidencji potrąceń, dla potrąceń typu komornik możliwość wstawienia zapłaty do kasy

Aktualizacja API w wersji 3.36.0 i WWW 3.36.0 (26.10.2012)

 • po aktualizacji programu do wersji 3.36 wymagana aktualizacja modułu WWW i czytnika

Zmiany w wersji 3.36.0 (26.10.2012)

 • poprawka w eksporcie do Płatnika ZUS
 • dostępny nowy interfejs Standard 2012
 • funkcje nm(id) i no(id) pobierające odpowiednio rok,miesiąc,dzień okresu nieobecności od lub do listy
 • opcję dla użytkownika "Nie pokazuj komunikatów dla długich operacji" można teraz globalnie włączyć/wyłączyć w Menu-Ustawienia-Środowisko-Zaawansowane
 • poprawka w eksporcie przelewu do US w formacie Elixir (kreska po NIPie)

Zmiany w wersji 3.35.7 (19.10.2012)

 • brakujący kod niepełnosprawności dla członków rodziny - orzeczenie o niepełnosprawności wydawane osobom do 16 roku życia
 • na pozostałych dokumentach (nie PIT) NIP drukuje się teraz opcjonalnie zgodznie z ustawieniem "Nie drukuj NIP" w Ustawieniach płacowych-Wydruki

Aktualizacja API w wersji 3.35.6 i WWW 3.35.7 (16.10.2012)

 • aktualizacja modułu delegacji

Zmiany w wersji 3.35.6 (11.10.2012)

 • usunięty NIP pracownika ze standardowych wydruków makietowych
 • w delegacjach przy kosztach przejazdów znacznik "Rozdziel", który rozdziela delegację na kilka wyjazdów, wg których liczą się później diety i noclegi
 • eksport raportu ZUS do Płatnika 8.x sprawdza zgodność formatu XML
 • poprawka systemowa przy wprowadzaniu i modyfikacji rekordów w oknach

Aktualizacja API w wersji 3.35.5 i WWW 3.35.6 (04.10.2012)

 • możliwość wprowadzania wniosków na urlop okolicznościowy i urlop-opieka nad dzieckiem
 • obok zatwierdzenia możliwość odrzucenia wniosku urlopowego
 • możliwość wprowadzania delegacji zagranicznych
 • powiadamianie mailem kierownika (lub przełożonego) o wprowadzeniu delegacji
 • powiadomienie mailem pracownika o zatwierdzeniu polecenia wyjazdy i rachunku kosztów

Zmiany w wersji 3.35.5 (02.10.2012)

 • w karcie urlopowej można określić status niektórych rodzajów urlopu (np.wypoczynkowy) jako odrzucony - nie wpływa na limit, można wysłać maila do kierownika z powiadomieniem odrzucenia urlopu planowanego
 • w rapocie SOD poprawka przy pobieraniu wynagrodzenia minimalnego od 09'2012
 • import ewidencji ZFŚS
 • data zaliczki w delegacjach (wg niej kursy do wyliczenia zaliczki w walucie)
 • kopiuj i wstaw w dowolnym oknie uwzględnia też niektóre detail'e (w szczególności definicje dekretów i grupy praw dostępu)
 • poprawka interpretacji kwot słownie

Aktualizacja pomocy kontekstowej (20.09.2012)

 • opis funkcji API dotyczących obliczania stażu pracy
 • modyfikacja interfejsu (instrukcja administratora/parametryzacja systemu)
 • funkcje i procedury użytkownika

Zmiany w wersji 3.35.4 (20.09.2012)

 • nowy rodzaj tabeli użytkownika "Okno podstawowe", który pojawia się w menu Okna; także dostępne makiety dla tych tabel
 • kolumna z podpisem przełożonego na wydruku listy obecności
 • dla jednostek budżetowym możliwość wybrania działu przy umowie o pracę
 • nowy tag w świadectwie pracy #N_ZajmowaneStanowiska3# drukujący zajmowane stanowiska wraz z działami
 • w delegacjach checkbox 'Kursy z dnia poprzedniego'
 • w delegacjach kontrola limitu wydanej kwoty za nocleg
 • automatyczna rejestracja ZUA i ZWUA działa także przy poprawach i kasowaniu umów o pracę

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.35.1 (10.09.2012)

 • współpraca z czytnikami serii B&W, np. Biofinger U260 (dotychczas tylko seria TFT, np. Biofinger 680, 660, S880)
 • możliwość rejestracji i konfiguracji wyjść prywatnych

Aktualizacja WWW 3.35.5 (29.08.2012)

 • poprawka przy wysyłaniu wniosku urlopowego na przełomie miesiąca
 • poprawka przy usuwaniu delegacji

Zmiany w wersji 3.35.3 (27.08.2012)

 • poprawka obliczania współczynnika ekwiwalentu przy zakładaniu nowego kalendarza
 • na wydruku autosprawdzania oddział/dział/zespół
 • w Grupach użytkownika/Nadzór nowe prawo "Obiekty użytkownika" odpowiedzialne za tabele, pola, funkcje i wyzwalacze użytkownika
 • procedury składowane także pamiętane w bazie aplikacji (w Menu-Ustawienia teraz są Funkcje i procedury użytkownika)

Aktualizacja WWW 3.35.4 (21.08.2012)

 • poprawka przy wysyłaniu e-maila do kierownika informującego o wpłynięciu wniosku urlopowego

Zmiany w wersji 3.35.2 (03.08.2012)

 • poprawka blokowania rekordów przy jednoczesnym naliczaniu list płac przez kilku użytkowników
 • możliwość zaznaczenia stowarzyszenia przy firmie (inne kwoty dofinansowania w raporcie SOD)
 • na wydruku rocznej karty pracy także inne godziny (jak zaznaczono "Widoczne na wydruku" w składnikach karty pracy)
 • informacja roczna dla osoby ubezpieczonej

Zmiany w wersji 3.35.1 (27.07.2012)

 • poprawione zestawienie wkładów i potrąceń
 • w aktualnym zatrudnieniu, na zakładce 'Staż', przy sumarycznych okresach stażu hint z informacją o dacie przeliczeniowej (domniemana data rozpoczęcia pracy, aby uzyskać taki staż)
 • działa wysyłanie mailem powiadomień o alertach pracowników (w wątku - bez blokowania działania programu)

Aktualizacja WWW 3.35.2 (16.07.2012)

 • zdalne rozliczanie delegacji przez pracowników
 • akceptacja polecenia wyjazdu i rozliczenia delegacji przez kierowników
 • angielska wersja językowa serwisu www
 • możliwość wprowadzania dokumentów załączanych

Aktualizacja pomocy kontekstowej (03.07.2012)

 • zdalne rozliczanie delegacji

Zmiany w wersji 3.35.0 (02.07.2012)

 • możliwość ustawienia kolorów bieżącego i podświetlonego rekordu w oknie (Menu-Ustawienia-Środowisko-Interfejs)
 • w Menu-Ustawienia kadrowe-Dokumenty możliwość zdefiniowania domyślnego tłumaczenia dla każdego rodzaju wydruku oddzielnie
 • możliwość wypłaty kilku pozycji umowy zlecenia wg stawek na jednej pozycji listy (kolumna 'S' na zakładce Wynagrodzenie; jeśli zaznaczyć kilka pozycji znakiem 'X', wypłacą się jako suma na jednej pozycji listy)

Zmiany w wersji 3.34.16 (27.06.2012)

 • eksport ZIUA do Płatnika ZUS (wydruki przy pracowniku)
 • w importach danych obsługiwany format Excel 2007 (*.xlsx)

Zmiany w wersji 3.34.15 (18.06.2012)

 • nowe tagi w zestawieniach SQL: #SQL_nw_nc# gdzie: nw - numer wiersza tabeli wynikowej (od 01 do 99); nc - numer kolumny (od 00 do 99)
 • funkcja 'dlg' może być wywołana z parametrem dlg(id), gdzie: id=0 wg czasu trwania; id=1 wg daty rozliczenia

Zmiany w wersji 3.34.14 (06.06.2012)

 • ZUS Z-3b
 • zmiany w kartach pracy: 1. przy włączonej opcji "Wylicz nadgodziny w okresie rozliczeniowym", dodatkowe okienko z ilością nadgodzin 100% za przekroczenie norm średniotygodniowych (możliwość edycji i korekty; poprzednio te nadgodziny dopisywały się w ostatnich dniach okresu rozliczeniowego)
 • zmiany w kartach pracy: 2. przy włączonych opcjach "Włącz ewidencję nadgodzin do odpracowania" oraz "Wylicz nadgodziny w okresie rozliczeniowym" i "Nadgodziny powyżej normy dobowej", godziny faktyczne 50% obliczają się zgodnie wymiarem dobowym - dopiero po jego przekroczeniu
 • możliwość wprowadzania przerw w delegacjach
 • nowy ZUS Z-15
 • w eksporcie do systemu bankowego Multicash/Elixir opcja ING (inaczej eksportuje przelew PIT-4)

Aktualizacja pomocy kontekstowej (22.05.2012)

 • informacja o zatrudnieniu

Aktualizacja WWW 3.34.11 (17.05.2012)

 • wydruk wniosku urlopowego przy niepełnym etacie: ilość dni ośmiogodzinnych, pozostało dni ośmiogodzinnych

Zmiany w wersji 3.34.13 (15.05.2012)

 • w definicji składnika we właściwości 'do podstawy naliczania ZUS' - nowa wartość "M pomn.o chor30 tylko macierz." dla składników, które nie pomniejszają się i nie wchodzą do podstawy chorobowego przy macierzyńskim
 • przy firmie opcja "Zapisuj dokumenty załączane na dysku zamiast w bazie danych", jeśli zdefiniowano katalog w Ustawienia-Środowisko-Eksport-Dokumenty załączane, służąca do przechowywania dokumentów załączanych na dysku (baza wtedy nie rośnie)
 • w Ustawieniach płacowych-Wydruki-listy opcja "Nie drukuj NIP", która wyłącza drukowanie NIP pracownika na paskach standardowych

Aktualizacja WWW 3.34.10 (08.05.2012)

 • przypomnienie hasła dla pracownika wysyłane do pracownika na e-mail służbowy lub jeśli pusty to e-mail do korespondencji, natomiast dla użytkownika na adres określony w menu Środowisko-Internet
 • kolumna z opisem w dzienniku wydruków

Aktualizacja pomocy kontekstowej (08.05.2012)

 • logowanie przez internet
 • wnioski urlopowe przez internet

Aktualizacja WWW 3.34.9 (26.04.2012)

 • dodatkowe opcje w RPlatnik.ini (w oddzielnej sekcji [www]):
  AutoCloseOpis=1 - ograniczenie dla pracowników możliwości wpisywania opisu dnia w karcie pracy do aktualnego i poprzedniego dnia roboczego
  TylkoPlanowane=1 - ograniczenie dla użytkowników możliwości edycji w karcie urlopowej tylko do urlopów planowanych
  OgraniczBadania=1 - w badaniach lekarskich nie pokazuje pola zaleceń i kto wydał orzeczenie
 • potwierdzenie wprowadzenia wniosku urlopowego wysyłane do przełożonego, a jak przełożony nieokreślony to do kierownika działu (wcześniej było zawsze do kierownika działu) na służbowy adres e-mail (określony w aktualnym zatrudnieniu) lub jeśli pusty to na e-mail do korespondencji

Zmiany w wersji 3.34.12 (25.04.2012)

 • średnia urlopowa dla pracowników tymczasowych z całego okresu zatrudnienia (a nie tylko z max. 12 m-cy)
 • w oknie z aktualnym zatrudnieniem dla pracowników tymczasowych, checkbox 'Okres pracy 36 miesięcy', który powoduje naliczenie limitu urlopu na 36 miesięcy (a nie tylko na 18)
 • dokument ZUS RMUA w makiecie
 • nowy ZUS-Z3
 • nowy ZUS-Z3a

Zmiany w wersji 3.34.11 (20.04.2012)

 • IFT-1 (9)
 • PIT-8AR (2)
 • podatek od odsetek od pożyczek obliczany w groszach
 • w Ustawieniach płacowych opcja "Nie kontroluj list płac dla umów organów stanowiących"
 • nowa funkcja calcgl(x,id,d) - kalkulator globalny (x-zadana wartość, id-numer pola systemowego, d-dokładność), która tak długo liczy, aż pole systemowe id osiągnie zadaną wartość x

Aktualizacja API w wersji 3.34.9 i WWW 3.34.8 (04.04.2012)

 • poprawka przy dostępności przycisku rejestracji Wejście/Wyjście

Zmiany w wersji 3.34.10 (03.04.2012)

 • grupy pracowników na zbiorówkach
 • zdjęcia i podpisy w danych personalnych także w formacie JPG
 • w zestawieniach sql znaczniki <R>...</R> i <H>...</H> umożliwiające prekompilację zapytań dla ustawień "rozszerzona struktura działów" i "zapamiętywanie niektórych danych w historii"
 • nowe zestawienie SQL do pobrania z serwisu HTTP (np. zebrane razem nieobecności w zadanym okresie)
 • nowe funkcje wbudowane (fn_LP_Skl() - wartość zadana/wyliczona składnika, fn_ANG_Skl() - wartość składnika z umowy o pracę)
 • w funkcjach fn_KP_SumDP() i fn_KP_SumDGP() możliwość sumowania szczegółowych rodzajów chorobowego
 • porącenie komornicze (globalne i lokalne) uwzględniają potrącanie 25% kwoty od zasiłków

Aktualizacja pomocy kontekstowej (26.03.2012)

 • współpraca z czytnikami RCP (instrukcja administratora)
 • moduł raportów SQL
 • funkcje i procedury składowane

Zmiany w wersji 3.34.9 (19.03.2012)

 • nowe ciekawe zestawienia SQL do pobrania z serwisu HTTP
 • nowe funkcje do wykorzystania w zestawieniach SQL (fn_ANG_SrZatr() - średnie zatrudnienie, fn_X_IDzial() - dział na dzień)
 • nowy edytor zestawień SQL
 • w zestawieniach SQL możliwość wykorzystania dowolnej tabeli w kontrolce typu combo {T(TABELA,Pole1,Pole2)/} oraz wartości pola tabeli {F(TABELA,Pole)/}
 • w zestawieniach SQL nowa kontrolka typu combo Combo {R(Poz1=W1,Poz2=W2,...,PozN=WN)/}
 • przeliczanie pojedyńczego składnika (PPM na pozycjach listy płac, tylko w trybie diagnostycznym)

Zmiany w wersji 3.34.8 (06.03.2012)

 • dla właściwości składnika "do podstawy urlopu" i "do podstawy ekwiwalentu" nowa wartość 'z angażu godzinowe', która pozwala na obliczenie średnich godzinowych tych podstaw jako sumy bezpośrednich wartości stawek
 • przy naliczaniu list płac bierze pod uwagę historię kosztów uzyskania
 • opcja uwzględniania potrąceń komorniczych wg daty wypłaty (Menu-Ustawienia-Ustawienia płacowe-Przeliczanie)

Aktualizacja API w wersji 3.34.7 i WWW 3.34.7 (29.02.2012)

 • możliwość wyszukiwania we wszystkich oknach
 • przegląd kartoteki szkoleń
 • poprawka zabezpieczająca nieuprawnione zatwierdzenie wniosku
 • poprawka w funkcjach API: OpenTable i OpenTableEx

Zmiany w wersji 3.34.7 (24.02.2012)

 • możliwość otwierania wielu okien jednocześnie (Menu-Ustawienia-Środowisko-Intefejs)
 • w definicji składnika możliwość wyboru dla właściwości 'przychody zagraniczne PIT-11' - poz.79 i poz.80
 • w planach urlopów poprawiony sposób zapisywania urlopów - teraz urlop w czasie którego występują dni wolne jest zapisany jako jedna całość
 • wprowadzanie wielu dni urlopu na raz za pomocą shift+click (dotyczy planu urlopów, planu pracy i kalendarza dynamicznego)
 • filtrowanie po okresie w planie urlopów i planie pracy

Zmiany w wersji 3.34.6 (17.02.2012)

 • w wersji SBO eksport dekretu księgowego w formacie RESET2SQL
 • możliwość zaznaczenia składki na FEP na umowach zlecenia i o dzieło
 • dziennik w standardowym oknie niemodalnym
 • seryjne dokumenty własne (Menu-Raporty) - możliwość seryjnego wydrukowania dowolnej makiety własnej

Zmiany w wersji 3.34.5 (06.02.2012)

 • korekta PIT-11 ORDZU elektronicznie i na wydruku
 • w szablonach harmonogramów możliwość określenia rodzaju dnia jako wolnego lub wolnego za niedzielę/święto
 • w makietach dokumentów możliwa do określenia ilość stron
 • w bilansie otwarcia możliwość wyboru podstawy urlopu z X miesięcy
 • PIT-8C elektronicznie
 • korekta deklaracji ORDZU dla: PIT-4R, PIT-8AR, PIT-40, PIT-R, PIT-8C

Zmiany w wersji 3.34.4 (01.02.2012)

 • PIT-8AR w wersji elektronicznej
 • w ewidencji nieobecności podstawa E-R budżetowa dla urlopu wychowawczego wyliczana po jego wprowadzeniu
 • w makietach można w instrukcji warunkowej używać porównania dwóch tagów
 • eksport dekretu księgowego do Exact Globe z formacie XML

Zmiany w wersji 3.34.3 (30.01.2012)

 • numeracja list płac
 • szybkość tworzenia przelewów
 • w karcie pracy przyciski do przewijania następny/poprzedni miesiąc
 • seryjne pity opcjonalnie sortowane po urzędach skarbowych

Zmiany w wersji 3.34.2 (25.01.2012)

 • adres zamieszkania na kartotece wynagrodzeń i dochodowej
 • poprawka w e-Deklaracji PIT-8AR
 • poprawka w eksporcie dekretu do Sap Business One
 • w zestawieniach SQL nowa zmienna <USERMASK> do wykorzystania w przypadku selekcji podświetlonych rekordów, przykładowo.:
  select P.Nazwisko, P.Imie from PRACOWNK P where ({L/Tylko podświetlone}=0)or(P.X_P&<USERMASK><>0)

Aktualizacja API w wersji 3.34.1 i WWW 3.34.1 (23.01.2012)

 • kontrola aktualizowanych wersji - w przypadku wykorzystania biblioteki API lub modułu WWW należy po aktualizacji programu do wersji 3.34.1 pobrać aktualizacje odpowiednich bibliotek (R2PApi.dll, cR2platnik.dll)

Zmiany w wersji 3.34.1 (20.01.2012)

 • poprawka IFT
 • PIT-11 elektronicznie w wersji 19
 • możliwość automatycznego przeliczenia podstaw w karcie zasiłkowej i urlopowej przy przeliczaniu listy (Ustawienia płacowe)
 • wydruk listy płac w formie zawijanej tabelki (opcja w Ustawieniach płacowych)
 • w świadectwie pracy wyszczególnienie okresów z umowami na czas określony
 • elektronicznie pity PIT-40, PIT-R, IFT, PIT-4R, PIT-8AR w najnowszych wersjach
 • możliwość użycia w dekrecie składników, które nie występują na listach płac (muszą mieć ustawioną właściwość "do struktury kosztów" na 'oblicz na zestawieniu')
 • w dekrecie eksport dodatkowych wymiarów (MPK 2 i Wyróżnik) do Sap Business One 8.8
 • potwierdzenie UPO wersja 4

Aktualizacja API w wersji 3.33.3 i WWW 3.33.4 (11.01.2012)

 • kontrola limitu przy wprowadzaniu wniosku urlopowego
 • e-mail do pracownika przy zatwierdzeniu wniosku

Zmiany w wersji 3.34.0 (11.01.2012)

 • ważne poprawki systemowe
 • poprawki w planie pracy i planie urlopów

Zmiany w wersji 3.33.4 (02.01.2012)

 • w polach użytkownika możliwość zdefiniowania pola kalkulowanego za pomocą zapytania SQL (np. pole łączące w sobie dwa inne: [Nazwisko]+' '+[Imie])
 • PIT-4R(3)
 • PIT-8AR(1)
 • PIT-12(5)

Aktualizacja API w wersji 3.33.3 i WWW 3.33.3 (30.12.2011)

 • poprawka przy rozszerzonej karcie pracy dotycząca aktualizacji salda godzin faktycznych 50% i 100%

Zmiany w wersji 3.33.3 (19.12.2011)

 • PIT-11(19)
 • PIT-40(17)
 • IFT(7)
 • PIT-8C(5)
 • opcja szybkiego szukania działa prawie na wszystkich kolumnach
 • właściwość składnika "do podstawy chorobowego" poszerzona o nową wartość 'z danych do naliczeń, jeśli przyznano'
 • PIT-R(15)
 • PIT-2(3)
 • w oknie z urzędem skarbowym znacznik "NIP jest identyfikatorem"

Aktualizacja pomocy kontekstowej (13.12.2011)

 • moduł planowania pracy
 • plan urlopów

Aktualizacja API w wersji 3.32.14 i WWW 3.33.0 (05.12.2011)

 • respektowane prawa dostępu ustawiane bezpośrednio w programie dla grupy użytkowników: Użytkownicy WWW (menu Zbiory-Narzędzia-Grupy użytkowników, zakładka Dane podstawowe)
 • przegląd dokumentów załączanych dla wyświetlanych okien
 • prawo do przeglądania dokumentów załączanych: Dokumenty pracownika (na zakładce Dane podstawowe)

Zmiany w wersji 3.33.2 (05.12.2011)

 • wydruk kopert adresowych
 • opcja grupowania (Właściwości-F4) dostępna w każdym oknie, a także działa na Alt+LPM na nagłówku kolumny
 • opcja szybkiego szukania bezpośrednio w oknie (na razie nie działa dla każdej kolumny)
 • pole szukające można szybko zmieniać za pomocą Shift+LPM na nagłówku kolumny
 • eksport do najnowszej wersji SOD 6.0.3 z 05.12.2011
 • właściwość składnika "do podstawy chorobowego" poszerzona o nową wartość 'nominalne, jeli przyznano w danych do naliczeń'

Aktualizacja pomocy kontekstowej (30.11.2011)

 • wyzwalacze użytkownika

Zmiany w wersji 3.33.1 (23.11.2011)

 • poprawka związana z aktualizacją zabezpieczeń Windows
 • rozszerzone wyjaśnienie obliczania średniej do urlopu obejmujące informację, jakie listy i z jakich okresów weszły do poszczególnych sum średniej (dostępne tylko na wydruku)
 • definiowalne wyzwalacze użytkownika (definicja zdarzenia, wyzwalanie warunkowe, komunikaty)
 • w imporcie kart pracy opcja "Obliczaj nadgodziny"
 • kontrola 14 i 60 dni opieki w karcie zasiłkowej
 • w polach użytkownika wartość domyślna

Aktualizacja pomocy kontekstowej (16.11.2011)

 • całkiem nowy i aktualny help kontekstowy

Zmiany w wersji 3.33.0 (16.11.2011)

 • możliwość zdefiniowania przy składniku stypendiów do PIT-8C
 • seryjne wydruki umów o pracę, zlecenia i o dzieło
 • w 'Ustawieniach kadrowych' możliwość ustawienia tłumaczenia dokumentów (dla danego użytkownika)

Zmiany w wersji 3.32.14 (07.11.2011)

 • szybsze obliczenia w karcie zasiłkowej
 • możliwość automatycznego obliczania pola systemowego "Świadczenia urlopowe" (właściwość przy polu)
 • podpowiadanie przeliczenia wymiaru urlopu wypoczynkowego po zmianie stażu (w historii lub umowach o pracę)
 • podpowiadanie zmiany aktywnego zestawu parametrów naliczania przy wchodzeniu do listy płac
 • przeliczanie całego zestawu podświetlonych list płac (PPM w oknie 'Listy płac')
 • przeliczanie pracownika na podświetlonych listach płac (PPM w oknie 'Pracownicy')
 • tłumaczenie całego zbioru seryjnych wydruków

Zmiany w wersji 3.32.13 (26.10.2011)

 • możliwość zlokalizowania definicji naliczania (składników, pól systemowych, definicji list, makiet dokumentów i innych) w ramach jednej firmy - w oknie Firmy/Parametry/Naliczanie "Lokalne defnicje naliczania"
 • w oknie z aktualnym zatrudnieniem dodatkowe przyciski do historii zmian kosztów uzyskania, obniżenia/podwyższenia progów podatkowych
 • w oknie z urzędem skarbowych pracownika dodatkowe przyciski do historii zmian kosztów uzyskania, obniżenia/podwyższenia progów podatkowych
 • historia zmian składki wypadkowej w firmie
 • w polach użytkownika możliwość zdefiniowania wyzwalacza
 • funkcja 'par' ma opcjonalnie drugi parametr; jeśli jego wartość będzie zero, a składnik, w którym użyto funkcji 'par' będzie miał właściwość 'do urlopu przeliczać po aktualnych stawkach', to fukcja ta pobierze wartość według daty aktualnej listy, a nie list poprzednich
 • kasowanie danych do naliczeń (PPM w oknie z pracownikami)

Zmiany w wersji 3.32.12 (19.10.2011)

 • kwota przekroczenia podstawy wymiaru składek objęta historią zmian (wspólnie z przekroczeniem podstawy wymiaru)
 • w oknie z aktualnym zatrudnieniem dodatkowe przyciski do historii zmian przekroczenia podstawy wymiaru, FP i FGŚP

Zmiany w wersji 3.32.11 (05.10.2011)

 • rozszerzone filtrowanie wg zawartości kolumn dostępne w każdym oknie (Ctrl+LPM w tytule kolumny)
 • wyszukiwanie w połączeniu z filtrowaniem (obejmuje tylko pola bazodanowe - np.'Nazwisko', a nie 'Nazwisko i imię')
 • eksport do systemu bankowego Multicash INT (MT103) obejmujący przelewy walutowe
 • identyfikator firmy w logach użytkownika
 • możliwość kompleksowego wprowadzenia korekty zwolnienia (zmiany rodzaju nieobecności) - PPM na korygowanym zwolnieniu w karcie zasiłkowej
 • dodatkowe kryterium podziału w dekretach księgowych obok projektu i MPK - 'Grupa'

Aktualizacja pomocy kontekstowej (23.09.2011)

 • zaktualizowana instrukcja administratora

Zmiany w wersji 3.32.10 (23.09.2011)

 • biblioteka filtrów zaawansowanych (w oknach, gdzie taki filtr jest dostępny; np."Pracownicy")
 • w makiecie zmiany warunków umowy nowy tag #SkładnikiWynagrodzenia_2#, w którym znajdują się tylko zmienione składniki wynagrodzenia
 • w definicjach składników możliwość wywoływania funkcji składowanych; nazwę takiej funkcji należy poprzedzić przedrostkiem 'sf_'; maksymalnie 6 parametrów
 • możliwość dodawania własnych funkcji składowanych z poziomu aplikacji (Menu-Ustawienia-Funkcje użytkownika)
 • funkcja ide(id) podająca identyfikator (1-pracownika, 2-zatrudnienia, 3-listy, 4-pozycji listy)

Zmiany w wersji 3.32.9 (12.09.2011)

 • zgodnie ze zmianą w przepisach od 1 września w dokumentach do ZUS dla osób fizycznych nie jest już wysyłany numer NIP
 • w karcie zasiłkowej rodzaj nieobecności "niepłatne z tyt.nienabycia prawa do zas." dla zwolnień wpisywanych w okresie wyczekiwania
 • raport ZUS nie wykazuje składek emerytalnych i rentowych z budżetu po przekroczeniu podstaw (dla zasiłków macierzyńskich i wychowawczych)
 • możliwość ustawienia pól dzielących dla wydruku listy i pasków (Menu-Ustawienia-Ustawienia płacowe)
 • w aktualnym zatrudnieniu możliwość lokalnego ustawienia naliczania podstaw do urlopu i ekwiwalentu z X miesięcy
 • opcja wyłączenia ze stażu niektórych umów o pracę (zakładka "Inne")
 • w oknie z wybieraniem pracowników na listę opcjonalnie "Tylko niezerowe kwoty umów" cywilnoprawnych
 • zestawienie wkładów i potrąceń obejmujące te składniki w zadanym okresie, potrącone na listach płac
 • poprawka w bibliotece zawodów - należy ją zaktualizować (okno Zawody-Aktualizacja biblioteki zawodów)

Zmiany w wersji 3.32.8 (02.09.2011)

 • w bibliotece stanowisk zakładka BHP - możliwość określenia rodzajów kursów, które są potrzebne na danym stanowisku
 • zestawienie terminowe respektuje tylko kursy BHP przypisane do danego stanowiska
 • alerty pracowników - możliwość definiowania (Deficje-Alerty...) oraz późnejszego wykonania w oknie "Pracownicy" (PPM-Sprawdź alerty terminowe) lub automatycznie
 • we właściwościach okna opcja "Szukaj według kolumny uporządkowania"

Zmiany w wersji 3.32.7 (24.08.2011)

 • dla agencji pracy tymczasowej podstawy chorobowego są pobierane także z poprzednich ciągłych zatrudnień (nie tylko z aktualnego)
 • wyjaśnienie wyliczenia podstawy urlopu/ekwiwalentu dla pracowników tymczasowych
 • w definicji składnika pole "precyzja" umożliwiające obliczanie wartości z dokładnością od 0 do 4 miejsc po przecinku
 • możliwość wyliczenia wynagrodzenia chorobowego wyższego niż 80% (zakładka Parametry/Karty zasiłkowe w oknie Firmy) oraz nie naliczania zasiłku po 14 dniach dla osób powyżej 50 lat
 • PIT-8C(4)

Aktualizacja API i WWW (23.08.2011)

 • poprawka w oknie Samochód prywatny

Zmiany w wersji 3.32.6 (20.07.2011)

 • optymalizacja szybkości uruchamiania się i pracy programu
 • możliwość przekazania części podatku PIT-4 na ZFRON dla zakładów które utraciły status ZPChR

Zmiany w wersji 3.32.5 (12.07.2011)

 • nowe funkcje zapezpieczeń przy pracy wielostanowiskowej
 • o 30% szybsze przeliczanie list płac i karty zasiłkowej
 • wydruk i eksport do Excela wyników kalkulatora płacowego

Zmiany w wersji 3.32.4 (09.06.2011)

 • funkcje wsklp(id,m1,m2) i wsysp(id,m1,m2) pobierające wartości składnika lub pola systemowego sprzed m1 do m2 miesięcy ze wszystkich zatrudnień
 • we właściwości składnika "podstawiać na listę" nowa wartość 'miesięcznie ze wszystkich zatrudnień'
 • w ustawieniach płacowych możliwość wyłączenia ograniczania składki zdrowotnej do wysokości podatku lokalnie z listy
 • w historii zatrudnienia pole "Ciągłość zatrudnienia" odpowiadające m.in. za ciąglość przeliczania podstaw zasiłków (podstawy z bilansu otwarcia z okresu zatrudnienia w historii)
 • w Menu-Ustawienia-Srodowisko-Zaawansowane nowa opcja "Zawsze odświeżaj tabele", która zwiększa bezpieczeństwo i integralność danych dla dużych baz danych
 • szósty parametr w funkcji 'calc' - należy tam wpisać wartość podstawy E-R dla kalkulowania całego wynagrodzenia, lub 0 do obliczeń pojedyńczych składników

Zmiany w wersji 3.32.3 (09.06.2011)

 • w niektórych polach systemowych (np.'Do wypłaty') właściwość "pokazywać zerową wartość" - dotyczy wydruków list płac, pasków i innych
 • w Menu-Pomoc funkcja 'Poleć znajomemu'; szczegóły na http://www.reset2.pl/oferta/standard/promocje/polec-znajomemu
 • poprawka w raporcie SOD dotycząca obliczania kwoty ustalonej dla emerytów
 • w potrąceniach komorniczych możliwość zaplanowania potrąceń okresowych - np. na cały rok co miesiąc (PPM)
 • w zestawieniach wg klucza sumaryczne dni chorobowego i dni urlopu (w sekcjach Dp i Ngp)
 • w niektórych zestawieniach możliwość wyboru grupy pracowników
 • w umowach zlecenia i o dzieło możliwość wyboru zlecenia kosztowego, które wpisuje się do ewidencji kosztów i generuje na liście płac strukturę kosztów

Zmiany w wersji 3.32.2 (02.06.2011)

 • pole systemowe 'Wolne od podatku' służące do wyłączenia z opodatkowania kwot dla cudzoziemców: dywidendy, wynagrodzenia dyrektorów, przychodu z art.29-30a i innych dochodów, które później pojawiają się na IFT-1 w rubryce 'Kwota dochodu zwolnionego z opodatkowania'
 • pole systemowe 'Dochód z wyk.wolnych zawodów' dla naliczenia kwoty dochodu z wykonywania wolnych zawodów do IFT-1
 • w aktualnym zatrudnieniu 'Zgoda na potrącanie poniżej najniższej krajowej' dla potrąceń definiowanych za pomocą składników
 • poprawki w Informacji o zatrudnieniu (PFRON):
  - wg opcji 'Ustawa z dnia 27.08.1997r.' nie uwzględnia: niepełnosprawnych na bezpłatnym, pełnosprawnych na bezpłatnym nie na wniosek pracownika, pełnosprawnych na wychowawczym lub służbie wojskowej, pełnosprawnych na zasiłku rehabilitacyjnym, pełnosprawnych młodocianych i uczniów
  - wg opcji 'Rozp.Kom.(WE) 800/2008' nie uwzględnia: wszystkich na wychowawczym, wszystkich na macierzyńskim lub ojcowskim, wszystkich młodocianych i uczniów

Aktualizacja pomocy kontekstowej (17.05.2011)

 • ustawienia płacowe
 • funkcje API insterfejsu użytkownika

Zmiany w wersji 3.32.1 (04.05.2011)

 • zmiana obliczania przekroczeń średniotygodniowych norm czasu pracy - czas pracy do obliczeń pomniejsza się teraz o nadgodziny z tytułu przekroczeń dobowych (interpretacja PIP)
 • sprawdzanie poprawności biblioteki zawodów zgodnie z klasyfikacją GUS (po aktualizacji zawodów)
 • przy włączonej opcji "nadgodziny do odpracowania" możliwość rozliczenia nadgodzin 50% w całym miesiącu (PPM na karcie pracy)
 • możliwość wyłączenia kontroli potrąceń komorniczych (będzie potrącał wszystko z listy) - opcja przy definicji listy płac
 • seryjne wypełnianie umów zlecenia (PPM w oknie PRACOWNICY)
 • nowe elementy w prawach dostępu: pozycje szkoleń, plany pracy, pozycje planów pracy, plany urlopu, pozycje planów urlopu

Zmiany w wersji 3.32.0 (20.04.2011)

 • automatyczne zamówienia on-line abonamentów i rozszerzeń

Zmiany w wersji 3.31.12 (12.04.2011)

 • eksport do systemu bankowego BSI VDB
 • poprawka w dokumencie A1

Zmiany w wersji 3.31.11 (07.04.2011)

 • eksport do systemu SOD off-line 8.63
 • nowe druki Wn-D (wersja 4) i Inf-D-P (werjsa 6)
 • przy dofinansowaniu z PFRON uwzględnione Prawo do emerytury (Ubezpieczenia), Efekt zachęty (Aktualne zatrudnienie, zakładka Inne) i Szczególne schorzenia (Niepełnosprawność)
 • w zestawieniu Informacja o zatrudnieniu (PFRON) obok opcji uwzględniającej aktualne zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej, opcja uwzględniająca Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008

Aktualizacja API i WWW (28.03.2011)

 • w internetowym module rejestracji czasu pracy:
  dla użytkowników - możliwość korekty godzin pracy faktycznych i zaliczonych
  dla pracownika - lista aktualnie pracujących

Zmiany w wersji 3.31.10 (23.03.2011)

 • eksport nowej wersji Z-12
 • naliczanie składki na FP dla umów cywilnoprawnych niezależnie od ustawień "Nie naliczaj FP"
 • możliwość wydrukowania świadectwa pracy z dowolnej umowy na czas określony lub jej zmiany (zmiany KP od 21 marca)
 • w "Ustawieniach płacowych" opcja "Włącz częściowe podstawianie kosztów dla podatku globalnego", która ogranicza wys.kosztów uzyskania do podstawy opodatkowania
 • funkcja ppar(id), która dla pracownika przy id=1 -pobiera koszty uzyskania; id=2 -pobiera ulgę podatkową
 • poprawki w eksporcie Z-12
 • w karcie urlopowej, przy naliczaniu średniej urlopowej (jeśli jest zaznaczona taka opcja), dodatkowe pole "Wypłata w nast.mies.", które należy zaznaczyć jeśli data wypłaty tego urlopu nie będzie pokrywać się z okresem wynagrodzeń
 • EKUZ dla pracownika oddelegowanego

Zmiany w wersji 3.31.9 (11.03.2011)

 • możliwość wydrukowania RMUA na 2 stronie paska rozszerzonego (opcja w "Ustawieniach płacowych")
 • opcja "Wyliczaj średnie do urlopu i ekwiwalentu w karcie urlopowej" w "Ustawieniach płacowych"
 • opcja "Pomijaj okresy nieobecności przy obliczaniu podstaw chorobowego dłuższych niż miesięczne" w "Ustawieniach płacowych"
 • funkcje "dsklp" i "dsysp" pobierające wartości składnika i pola systemowego ze wszystkich zatrudnień
 • w karcie zasiłkowej podczas wprowadzania zwolnienia, możliwość zmiany współczynnika dzielenia podstaw kwartalnych, półrocznych i rocznych
 • aktualna wersja PIT-2(2)
 • możliwość seryjnego uzupełniania kart pracy używając planu pracy ("Wypełnij karty pracy" na pracownikach)
 • dodatkowe pole systemowe "Premia od umowy zlecenia", do którego można wpisać dowolną kwotę, a zachowuje się jak "Kwota umowy zlecenia"

Zmiany w wersji 3.31.8 (01.03.2011)

 • UPO wersja 3
 • oddzielne prawa dostępu dla danych personalych podstawowych i innych
 • zmiana rozliczania diet w delegacjach zagranicznych
 • identyfikator pracownika w tytule przelewu (opcja)
 • PIT-11(18)
 • możliwość wykorzystania parametrów zestawień SQL w makietach (Wstaw znaki sterujące - Kontrolka_SQL_0-9)
 • w informacji o zatrudnieniu PFRON dla niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym dodatkowe kolumny (ss) - ze szczególnymi schorzeniami i (pz) - pozostali
 • data wystawienia zwolnienia w karcie zasiłkowej - jeśli jest wypełniona, od niej oblicza się obniżenie zasiłku w przypadku za późnego dostarczenia

Zmiany w wersji 3.31.7 (31.01.2011)

 • w badaniach lekarskich nowy rodzaj badania "broń", oraz możliwość autosprawdzania
 • w aktualnym zatrudnieniu służbowy e-mail pracownika (do wysłania potwierdzenia o akceptacji wniosku urlopowego)
 • w szablonach harmonogramów opcja "zaokrąglaj czas pracy"
 • poprawka w raportach SOD na 2011 rok
 • PIT-40 w wersji elektronicznej
 • aktualizacja EKUZ, A1, IFT

Zmiany w wersji 3.31.6 (20.01.2011)

 • eksport do systemu bankowego Bank of America
 • kody SWIFT i oznaczenie banku zagranicznego (poza UE) w bibliotece banków
 • import kart urlopowych
 • import kart zasiłkowych
 • parametry importu z czytnika (zaokrąglenia godzin) przeniesione do szablonów harmonogramów, tak że można sparametryzować każdy harmonogram oddzielnie
 • dodatkowo opcja "zaokrąglaj wyjście dopiero po przekroczeniu nominalnego czasu pracy"

Zmiany w wersji 3.31.5 (10.01.2011)

 • zasiłek chorobowy 80% za pobyt w szpitalu dla pracowników powyżej 50 roku życia (od 14 do 33 dni choroby)
 • święto Trzech Króli w kalendarzach od 2011
 • od 2011 w obliczaniu norm czasu pracy uwzględnione nie oddawanie dnia wolnego za święta przypadające w soboty
 • możliwość eksportu w kartach pracy wartości pozostało urlopu wypoczynkowego i dodatkowego
 • poprawka w kalkulatorze płacowym
 • możliwość historyzaji pola "Koszty uzyskania" w aktualnym zatrudnieniu bądź w urzędzie skarbowym (Alt+LPM)

Aktualizacja pomocy kontekstowej (27.12.2010)

 • umowy zlecenia w podstawie chorobowego
 • książka adresowa (wysyłanie wydruków e-mailem)

Zmiany w wersji 3.31.4 (01.12.2010)

 • poprawka obliczania limitu urlopu, gdy część roku pracownik pracował u poprzedniego pracodawcy - także z uwzględnieniem niepełnego etatu
 • poprawka naliczania kwoty zasiłku przysługującego na urlopie ojcowskim dla jednostek budżetowych
 • pole "Do podst.chor." przy umowie zlecenia określające, czy uwzględnić kwotę u-z przy obliczaniu podstawy chorobowego, niezależnie od tego, czy umowa jeszcze trwa w trakcie zwolnienia.
 • możliwość historyzacji pól "Podwyższenie progu podatkowego" i "Obniżenie progu podatkowego" (Alt+PPM)
 • opcja (Ustawienia kadrowe) nie pomniejszania nowego limitu urlopu o dni wykorzystane ponad poprzedni limit

Zmiany w wersji 3.31.3 (01.12.2010)

 • możliwość przetłumaczenia dowolnego wydruku na dowolny język
 • możliwość bezpośredniego importu danych do naliczeń z arkusza Excel'a
 • możliwość bezpośredniego importu z arkusza Excel'a składnika do listy płac
 • kwoty ciągłych umów zleceń ze składką chorobową wchodzą do podstaw chorobowego
 • podstawy składek emerytalno-rentowych płatnych przez budżet powiększają kwotę przekroczenia rocznej podstawy
 • funkcja zas() do pobierania zasiłków z karty zasiłkowej

Zmiany w wersji 3.31.2 (22.11.2010)

 • w umowie zlecenia możliwość wpisania 3 stawek
 • aneksy do umów zleceń
 • możliwość bezpośredniego eksportu zestawienia wg klucza do Excel'a

Aktualizacja API i WWW (10.11.2010)

 • w module internetowym wgląd w ewidencje wkładów i potrąceń

Zmiany w wersji 3.31.1 (09.11.2010)

 • plan urlopów
 • poprawka wyliczania średniej do urlopu i ekwiwalentu w przypadku gdy miesiące wypadają z podstawy
 • możliwość podpięcia makiety do zestawienia SQL

Zmiany w wersji 3.31.0 (29.10.2010)

 • historia pól "Nie naliczać FP" i "Nie naliczać FGŚP" (dostępna na Alt+LPM)
 • możliwość zapamiętywania wartości niektórych pól w historii - ustawienie w "Parametrach kadrowych"; zapamiętują się niektóre dane personalne, adresy, oddziały, działy, zespoły, nry kart RCP itd. Historia jest dostępna na Alt+LPM;
 • nowe wartości właściwości składnika "do podstawy chorobowego" - 'wart.wylicz,uzupeł.url.poz.,kwartalnie','...półrocznie' i '...rocznie', które uzupełniają takie składniki wg wzoru: (GP+GU)*(NGP-GNN) gdzie GU jest ilością godzin(dni) urlopu wypoczykowego i dodatkowego
 • możliwość ewidencjonowania pola "Przekroczenie podstawy ZUS" (Alt+LPM na tytule "Informacja o przekroczeniu rocznej ...")

Aktualizacja pomocy kontekstowej (19.10.2010)

 • umowy o praktyki absolwenckie

Zmiany w wersji 3.30.12 (13.10.2010)

 • obsługa praktyk absolwenckich (umowa, rozwiązanie, zaświadczenie, pole sytemowe "Wynagr.za praktyki absolwenckie")
 • opcjonalnie lista wypłat gotówkowych bez kwot
 • możliwość ustawienia wartości pola użytkownika zapytaniem sql (w definicji pola napisać "SQL:zapytanie")
 • eksport przelewów do ZUS i US w formacie CitiBank

Zmiany w wersji 3.30.11 (30.09.2010)

 • możliwość usunięcia z archiwizacji danych osobowych (np. w przypadku wysyłania danych do serwisu)
 • poprawki w karcie pracy dotyczące wyliczania nadgodzin w okresie rozliczeniowym
 • kopiowanie danych z okna bezpośrednio do Excel'a (Ctrl-C)

Aktualizacja pomocy kontekstowej (08.09.2010)

 • udostępnianie przez internet

Zmiany w wersji 3.30.10 (06.09.2010)

 • książka adresowa przy wysyłaniu wydruków mailem
 • wydruk struktury organizacyjnej
 • naliczanie pojedyńczego składnika dla grupy pracowników
 • druk A1 (PPM na pracowniku)
 • dodatkowe pole w umowie o pracę "Dzień rozpoczęcia pracy" (zakładka uwagi), które w odróżnieniu od daty rozpoczęcia pracy oznacza nie początek umowy, a dzień stawienia się pracownika w zakładzie

Zmiany w wersji 3.30.9 (20.08.2010)

 • funkcja pozu(id) pobierająca ilość pozostałych godzin urlopu wypoczynkowego (id=0) lub dodatkowego (id=1)
 • symulacja naliczenia listy płac (Menu-Raporty-Analiza płac)
 • wydruk oświadczenia zgody na przelew wynagrodzenia
 • podczas naliczania ostrzeżenie o powrocie pracownika z urlopu wychowawaczego (wyłączyć FP i FGŚP)
 • możliwość grupowania rekordów w oknach wg zadanego pola (okna "Pracownicy" i "Listy")
 • kolejny format eksportu dekretu do Symfonii - tym razem Forte (ciekawe czy będzie pasował)

Zmiany w wersji 3.30.8 (09.08.2010)

 • zestawienie ewidencji potrąceń komorniczych
 • zestawienie ewidencji wkładów
 • zestawienie ewidencji ZFŚS
 • opcjonalne drukowanie składników karty pracy
 • pola użytkownika mogą mieć atrybut "tylko do odczytu"
 • właściwość składnika "pomniejszaj o 1/ngp z kalendarza" dla nieobecności, dni niepracujących i dni nieobjętych umową

Aktualizacja pomocy kontekstowej (24.06.2010)

 • rejestracja programu

Zmiany w wersji 3.30.7 (22.06.2010)

 • automatyczne nadawanie identyfikatorów pracownikom (opcja w "Ustawieniach kadrowych")
 • poprawka formularza E101
 • EKUZ dla członków rodziny

Zmiany w wersji 3.30.6 (15.06.2010)

 • formularz E101
 • kary/nagrody pieniężne przenoszone na listę płac z kontrolą wypłaty (funkcja kng)
 • na raporcie ZUS składka zdrowotna płatna przez budżet widoczna oddzielnie przy każdym pracowniku

Aktualizacja API i WWW (07.06.2010)

 • wprowadzanie wniosków urlopowych tylko dla urlopu wypoczynkowego i dodatkowego
 • wysyłanie do kierownika potwierdzenia wprowadzenia wniosku (dla użytkownika ADMIN należy wprowadzić parametry serwera SMTP w menu Środowisko-Internet, następnie uzupełnić kierowników działów w menu Okna-Działy i dla kierowników w adresie do korespondencji sprawdzić adres e-mail)
 • możliwość zatwierdzenia wniosków urlopowych przez użytkownika
 • widoczne dodatkowe pola użytkownika (również w makiecie wniosku urlopowego)
 • korekta (do 5min.) czasu rejestracji wejścia/wyjścia

Zmiany w wersji 3.30.5 (07.06.2010)

 • nowy formularz EKUZ
 • definicja wartości pola użytkownika
 • bilansowanie godzin do odpracowania na koniec miesiąca (PPM na pracownikach)

Aktualizacja pomocy kontekstowej (28.05.2010)

 • ewidencja zdarzeń pracownika
 • cechy pracownika i wyposażenia

Zmiany w wersji 3.30.4 (17.05.2010)

 • ewidencja zdarzeń pracownika wraz z biblioteką (trzeba włączyć w konfiguracji paska "Zatrudnienie")
 • zestawienie terminowe zdarzeń
 • zestawienie ewidencji zdarzeń
 • w statusie pracowników możliwość wyboru aktualnie zatrudnionych/zwolnionych

Aktualizacja pomocy kontekstowej (12.05.2010)

 • zakładowy fundusz świaczeń socjalnych

Zmiany w wersji 3.30.3 (23.04.2010)

 • poprawiona współpraca z PDF-XChange 4.0
 • możliwość rozbicia kwot na dekrecie wg odbiorców przelewów (symbol [SB])
 • modyfikacja zestawienia wykonania zatrudnienia (szkoły)

Zmiany w wersji 3.30.2 (14.04.2010)

 • w ewidencji przelewów zestawienie płatności za wybrany okres
 • na świadectwie pracy informacja o wykorzystanym urlopie ojcowskim
 • pasek rozszerzony z kartoteki może być drukowany po dacie wypłaty jak i wg kartoteki (opcja)

Zmiany w wersji 3.30.1 (06.04.2010)

 • ważne poprawki systemowe
 • wydruk pozycji okna
 • w karcie zasiłkowej podstawy kwartalne, półroczne i roczne uwzględniane proporcjonalnie do ilości przepracowanych miesięcy
 • filtr pracowników może uwzględniać także działy z aktualnych zatrudnień
 • kontrola ewidencji urlopu-opieki nad dzieckiem z uwzględnieniem dat przysługiwania
 • ukrywanie niaktywnych zleceń w bibliotece (koszty,akord)

Aktualizacja pomocy kontekstowej (31.03.2010)

 • rozdziały: systemy czasu pracy oraz naliczanie nadgodzin

Zmiany w wersji 3.30.0 (31.03.2010)

 • zmodyfikowane niektóre okna programu: aktualne zatrudnienie, dane personalne, adresy, bilans otwarcia itp.
 • wydruk zaświadczenia o zarobkach z wszyskich zatrudnień (na pracowniku) lub z dowolnego zatrudnienia (w oknie z aktualnym zatrudnieniem)

Zmiany w wersji 3.21.34 (12.03.2010)

 • współpraca z nową stroną internetową www.reset2.pl
 • wydruk informacji RMUA zgodny z drukiem ZUS
 • rodzaje nieobecności usprawiedliwionej
 • wydruk pitów, kartotek, itp. z możliwością uwzględnienia zatrudnień przeniesionych do historii

Zmiany w wersji 3.21.33 (01.03.2010)

 • funkcja ekw(id) pobierająca z ewidencji wyposażenia: id=1-wartość ekwiwalentu; 2-wartość ekw.za przedłużony okres użytkowania; 3-koszt pracownika

Aktualizacja pomocy kontekstowej (16.02.2010)

 • kalendarze

Zmiany w wersji 3.21.32 (11.02.2010)

 • poprawna najniższa krajowa w SOD
 • poprawna identyfikacja cudzoziemców w eksporcie do Płatnika ZUS
 • zmiana etatu lub ilości godzin/dzień nie wymaga już korygowania wartości "Pozostało" w karcie urlopowej
 • generowanie raportu SOD zgodnie z rozporządzeniem z dn.20.01.2010

Zmiany w wersji 3.21.31 (27.01.2010)

 • urlop ojcowski w karcie zasiłkowej (rozliczany na zasadach macierzyńskiego)
 • zmiany w ewidencji wyposażenia
 • eksport dekretu do sytemu Pro-Alfa
 • poprawka przy seryjnym drukowaniu PIT-11
 • przeliczanie podstaw chorobowego kwartalnej, półrocznej i rocznej z uwzględnieniem zmian etatu

Zmiany w wersji 3.21.30 (11.01.2010)

 • współpraca z Płatnikiem ZUS w wersji 8.xx (eksport dokumentów w formacie .xml)
 • przelewy do ZUS z tytułu składki FEP
 • raport ZUS uwzględniający nowe elementy
 • opcja "Nie przeliczaj kwoty każdego składnika" dostępna dla użytkownika we właściwościach pozycji listy płac
 • właściwość w składniku "przychody zagraniczne PIT11" do wypełniania odpowiednich pól na PIT-11
 • eksport ZUS-IWA do Płatnika ZUS
 • nowe Z-06
 • sekcje dotyczące wynagrodzenia na zaświadczeniu o zarobkach uaktywniają się na prawa dostępu "Umowy o pracę"-"Wynagrodzenia"

Zmiany w wersji 3.21.29 (04.01.2010)

 • pola systemowe "podst.wym.skł.FEP" oraz "składka na FEP"; aby naliczyć tę składkę należy w umowie o pracę zaznaczyć FEP (zakładka 'Warunki')
 • zmienne <PRAC_IDE> i <ZATR_IDE> przy tworzeniu własnych zapytań do pól tekstowych (Alt-Ctrl-Click)
 • możliwość wprowadzenia w karcie zasiłkowej (prawy klawisz myszy) urlopu macierzyńskiego z uwzględnieniem daty jego zakończenia

Zmiany w wersji 3.21.28 (23.12.2009)

 • PIT 12(4)
 • możliwość wydawania wyposażenia jako ekwiwalentu
 • przedłużenie okresu używalności wyposażenia
 • sezonowość składników wyposażenia
 • możliwość wypełnienia karty pracy zgodnie z planem pracy

Zmiany w wersji 3.21.27 (16.12.2009)

 • poprawki w potrąceniach (kontrola minimalnej krajowej)
 • poprawka przy waloryzacji zasiłków
 • komunikat o istniejących wpisach w karcie zasiłkowej przy zmianach umów o pracę
 • składniki do zestawnień kosztowych mogą być obliczane na samym zestawieniu

Zmiany w wersji 3.21.26 (04.12.2009)

 • możliwość szybkiego filtrowania pracowników we wszystkich zestawieniach za pomocą zestawień wg klucza
 • eksport dekretu do systemu WF-Fakir
 • możliwość zawieszenia potrącenia komorniczego
 • funkcja stan(id) pobierająca ze stanowiska wartość jednego z trzech parametrów (id=1..3)
 • wydruk stanu zatrudnienia

Zmiany w wersji 3.21.25 (27.11.2009)

 • kontrola norm czasu pracy teraz dostępna także w wersji standard
 • opcja "Wylicz nadgodziny w okresie rozliczeniowym" umożliwiająca obliczanie na bieżąco nadgodzin z tytułu przekroczeń średniotygodniowych norm czasu pracy
 • dodatkowy identyfikator pracownika na wydrukach list płac (opcja)

Zmiany w wersji 3.21.24 (06.11.2009)

 • można dodawać tabele użytkownika jako detail'e (rodzaj 'Do tabeli')
 • szybsze otwieranie się programu
 • możliwość korekty potrąceń komorniczych
 • poprawka w kontroli norm czasu pracy
 • średnia urlopu wypoczynkowego z akt.miesiąca opcjonalnie
 • opcjonalnie limit pierwszego urlopu w godzinach (wychodzi za miesiąc 1d5g20m - śmieszne)

Zmiany w wersji 3.21.23 (23.10.2009)

 • możliwość edycji każdego wydruku w podglądzie
 • zestawienie zmian umów o pracę
 • siedziba sądu pracy i komisji pojednawczej w bibliotekach
 • w karcie zasiłkowej kolumna "zaliczka na podatek"
 • poprawka waloryzacji zasiłków

Zmiany w wersji 3.21.22 (15.10.2009)

 • ważne poprawki systemowe
 • ilość dni zasiłku ograniczana do daty zwolnienia pracownika
 • możliwość ustawienia pól dzielących zbiorówki i kartoteki wynagrodzeń
 • funkcja wklz(id,k) zwracająca kwotę zwiększenia (k=1) lub redukcji (k=2) wkładu
 • funkcja sldw(id) zwracająca saldo wkładu

Zmiany w wersji 3.21.21 (12.10.2009)

 • godziny urlopu dla niepełnego dnia pomniejszają ilość godzin pracy (dla opcji "płaca godzinowa bez nadgodzin")
 • możliwość kontroli kilku okresów zasiłkowych
 • dostępny interfejs SAP 8.x (tylko dla licencji SBO)
 • możliwość ustawienia koloru okna

Aktualizacja pomocy kontekstowej (06.10.2009)

 • udostępnianie przez internet

Zmiany w wersji 3.21.20 (30.09.2009)

 • szybka nawigacja dostępna także w wersji standard
 • do nagłówka i stopki reklamowej można wstawiać bitmapy o dużej rozdzielczości
 • liczba wypłaconych godzin urlopu opieki nad dzieckiem jest zgodna z karta pracy, ale limit zmniejsza się o cały dzień
 • uzupełnianie podstawy chorobowego w dniach (opcja - niby zgodna z ZUS-em, ale w niektórych przypadkach nieprawidłowa)

Aktualizacja pomocy kontekstowej (09.09.2009)

 • tabele użytkownika

Zmiany w wersji 3.21.19 (03.09.2009)

 • tabele użytkownika pozwalające na tworzenie np. własnych bibliotek
 • można teraz utworzyć pole użytkownika typu "lookup"
  UWAGA. Nastąpiła zmiana nazw tabel w polach użytkownika. Wymaga to niestety przedefiniowania wszytkich pól użytkownika (wstawienia właściwej nazwy tabeli)
 • tabele użytkownika można używać także na głównym pasku, tworząc np. dodatkowe ewidencje
 • możliwość eksportu wydruku do arkusza kalkulacyjnego

Aktualizacja pomocy kontekstowej (28.08.2009)

 • nowy opis właściwości "do podstawy chorobowego" przy składniku
 • symulacje zmian umowy o pracę

Zmiany w wersji 3.21.18 (26.08.2009)

 • we właściwości "do podst.chorobowego" przy składniku nowe wartości: 'z angażu uzupeł.do pełn.mies.url.', 'nominalne uzupeł.do pełn.mies.url.'
 • grupowa symulacja zmian warunków zatrudnienia w umowach o pracę
 • możliwość zatwierdzenia bądź anulowania symulowanych zmian warunków zatrudnienia
 • filtr w karcie zasiłkowej obejmuje również rodzaj nieobecności oraz rodzaj i procent zasiłku
 • częstotliwość szkoleń BHP określa się teraz przy stanowisku

Zmiany w wersji 3.21.17 (18.08.2009)

 • GUS Z-02
 • listy i paski można wydrukować zawężone do filtra na pracownikach (opcja)
 • zmiany na drukach zagranicznych delegacji (tabele kursów, uwagi i inne)
 • pole systemowe "Dni urlopu macierz." do pomniejszania dodatku stażowego
 • we właściwości "do podst.chorobowego" przy składniku nowe wartości: 'z angażu jeśli przyznano', 'nominalne jeśli przyznano', 'nominalne,tylko dla macierz.',
 • we właściwości "pomniejsz o dni chorobowego" przy składniku nowa wartość: 'tak o 1/30 tylko macierz.'
 • powyższe trzy zmiany dotyczą jednostek budżetowych i służą do poprawnego obliczania podstaw chorobowych przy zasiłkach macierzyńskich oraz dla dodatków okresowo przyznawanych (jak np.funkcyjny)

Zmiany w wersji 3.21.16 (15.07.2009)

 • kolejkowanie krótkich wiadomości do użytkowników (można wysłać kilka i nie giną)
 • eksport do nowej wersji systemu SOD
 • pobieranie kursów walut ze strony NBP
 • możliwość określenia w parametrach karty pracy rodzaju kosztów
 • po 01.07.2009 nie nalicza FP dla właścicieli - kobiet powyżej 55 lat i mężczyzn 60 lat

Aktualizacja pomocy kontekstowej (01.07.2009)

 • struktura organizacyjna firmy

Zmiany w wersji 3.21.15 (26.06.2009)

 • na zaświadczeniu o zarobkach informacja o zajęciach komorniczych (opcja)
 • można teraz edytować koszty (inne niż godziny pracy) w ewidencji kosztów wprowadzone bezpośrednio z karty pracy
 • po 01.07.2009 nie nalicza FP i FGŚP dla kobiet powyżej 55 lat i mężczyzn 60 lat
 • obliczanie podstawy do urlopu/ekwiwalentu z miesięcy wg daty wypłaty (opcja)

Aktualizacja pomocy kontekstowej (15.06.2009)

 • eksport i import danych kadrowych
 • nowy przykład dla API w Visual Basic
 • ewidencja wkładów KZP

Zmiany w wersji 3.21.14 (02.06.2009)

 • ewidencja wkładów KZP
 • pole systemowe "Wkład KZP" do pobierania wkładów z ewidencji i ich potrącania na liście
 • godziny II zmiany w kalendarzu i ewidencji czasu pracy
 • w aktualnym zatrudnieniu informacja o przełożonym pracownika
 • poprawki w eksporcie i imporcie danych kadrowych
 • poprawki w eksporcie i imporcie bilansu otwarcia
 • poprawka w eksporcie ZUA (kod kraju)

Aktualizacja pomocy kontekstowej (22.05.2009)

 • rodzaje kursów BHP
 • tabele zaszeregowania
 • parametry tabel zaszeregowania

Zmiany w wersji 3.21.13 (20.05.2009)

 • w umowie o pracę dodatkowe pola na uwagi wraz z biblioteką
 • usprawnione zestawienie o przekroczeniach okresów zasiłkowych
 • możliwość utworzenia rodzaju przelewu na rachunek pracownika

Zmiany w wersji 3.21.12 (24.04.2009)

 • biblioteka rodzajów kursów BHP
 • obsługa komunikatów serwisu
 • pole systemowe "Podst.wym.skł.zdrow.odl." do korygowania składki zdrowotnej odliczanej od podatku
 • pola użytkownika teraz dostępne w makietach
 • godziny faktyczne (do odpracowania) widoczne na zestawieniach z kart pracy

Zmiany w wersji 3.21.11 (17.04.2009)

 • tabele zaszeregowania
 • funkcja tab(id,mod) pobierająca wartość z tabeli zaszeregowania id, z okresu wg mod=0-daty wypłaty, 1-okresu wynagrodzeń, 2-kartoteki
 • funkcja hztr(id,mod,k) podająca staż (id=0-staż; 2-branżowy itd.) w mod=0,1,2-latach,miesiącach,dniach na k=0,1-początek lub koniec okresu wynagrodzeń

Zmiany w wersji 3.21.10 (30.03.2009)

 • nieobecności usprawiedliwione i nieusprawiedliwione wprowadza się teraz w ewidencji nieobecności, a nie bezpośrednio na karcie pracy
 • dni i godziny pracy teraz dostępne w zestawieniach i kartotekach (podobnie jak w listach i paskach)
 • poprawki w Z-12
 • współpraca z systemem RCP Unicard
 • próg nadgodzin w imporcie z czytnika RCP

Zmiany w wersji 3.21.9 (23.03.2009)

 • można ukryć niektóre (np.pomocnicze) składniki w definicji listy płac

Zmiany w wersji 3.21.8 (06.03.2009)

 • nowy ZUS RP-7
 • ZUS IWA
 • pole systemowe "Stawka u-z i o dz."
 • nowe Z-12 (w składnikach wynagrodzeń trzeba zdefiniować co i jak wchodzi do Z-12)
 • delegacje poniżej 8 godz. nie wchodzą do karty pracy (znacznik)
 • wydruk wyjaśnienia obliczenia średniej godzinowej urlopu wypoczynkowego
 • ryczałt samochodowy zmniejsza się o dni nieużywania samochodu

Aktualizacja pomocy kontekstowej (02.03.2009)

 • e-Deklaracje
 • seryjne e-Deklaracje

Zmiany w wersji 3.21.7 (24.02.2009)

 • numeracja umów o pracę (trzeba włączyć w ustawieniach kadrowych)
 • funkcja calc(x) uwzględnia lub nie składki ZUS
 • eksport dekretu do YUMA
 • opcja przeliczania podatku ryczałtowego (u-z,dz.) wg progu przy pracowniku lub na aktualnym zatrudnieniu

Zmiany w wersji 3.21.6 (18.02.2009)

 • przy umowach organów stanowiących pole "próg kosztów" mówiące czy względniać próg kosztów przy obliczaniu
 • pole systemowe "Wynagrodzenie dyrektorów" dla cudzoziemców rozliczanych na IFT-1
 • współpraca z serwerem aplikacji w wersji 2.30
 • na pozycji listy przycisk do przeliczania struktury kosztów
 • informacja o pokrywających się urlopach i nieobecnościach

Zmiany w wersji 3.21.5 (09.02.2009)

 • eksport do systemu SOD w wersji 5
 • poprawka w kalkulatorze płacowym
 • parametry obliczania nadgodzin teraz dostępne także w kalendarzu
 • podsumowania w karcie urlopowej w dniach i godzinach

Zmiany w wersji 3.21.4 (30.01.2009)

 • w rodzajach kosztów nowa opcja "rozbij wg dni zlecenia"
 • opcja w ustawieniach płacowych "nie przeliczaj po wpisaniu kwoty każdego składnika"
 • w zestawieniach GUS opcja "uwzględnij także zatrudnienia przeniesione do historii"
 • dla osób po 50 roku życia zasiłek po 14 dniach zwolnienia
 • właściwość przy składniku "wyłącz składnik ze sprawozdań GUS"
 • przy imporcie z czytnika RCP opcja zaokrąglania w górę, w dół lub 4/5

Zmiany w wersji 3.21.3 (21.01.2009)

 • poprawki w pitach
 • pola "zawód" i "wymiar czasu pracy" w umowach cywilnoprawnych
 • pola "stopień specjalizacji" i "specjalność" w wykształceniu dla służby zdrowia
 • eksport dekretu do systemu Logica

Zmiany w wersji 3.21.2 (15.01.2009)

 • nowa właściwość przy składniku "uśredniaj wg" (ngp,gp,g50,g100)
 • w parametrach płacowych opcja "uwzględniaj zmiany angażu dla pozostałych składników", która umożliwia obliczanie płacy przy zmieniających się angażach w trakcie miesiąca np.zasadniczy na godzinowy
 • nowa podstawa składki zdrowotnej dla zasiłków wychowawczych
 • przy umowach zlecenia i o dzieło pole "próg kosztów" mówiące czy względniać próg kosztów przy obliczaniu
 • analogicznie nowe pole systemowe "Próg kosztów"; jego wartośc warunkuje przy naliczaniu uwzględnianie lub nie progu kosztów
 • PIT-11(17)

Zmiany w wersji 3.21.1 (07.01.2009)

 • ewidencja ukończonych szkół i kursów w wykształceniu
 • PIT-40(16)

Zmiany w wersji 3.21.0 (05.01.2009)

 • podczas tworzenia lub zmiany bazy danych podaje listę dostępnych serwerów SQL
 • możliwość nie naliczania FGŚP w zadanym okresie

Zmiany w wersji 3.20.20 (17.12.2008)

 • korekta do zwolnienia uwzględnia kontynuację
 • poprawki w wysyłaniu e-Deklaracji
 • poprawki w podpisie elektronicznym
 • w imporcie harmonogramów pole "Dzień wolny"

Zmiany w wersji 3.20.19 (10.12.2008)

 • seryjne wysyłanie e-Deklaracji PIT-11
 • wysyłanie e-Deklaracji (PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, IFT-1) i pobieranie potwierdzeń droga elektroniczną
 • daty ważności D.O. i paszportu w danych personalnych
 • zalecenia w badaniach lekarskich

Zmiany w wersji 3.20.18 (03.12.2008)

 • funkcja godz(0,6) podaje nominalne godziny pracy z kalendarza ogólnego

Zmiany w wersji 3.20.17 (25.11.2008)

 • w składnikach akordu definiowalne stawka i ilość (dostępne funkcje to: angz(x), angw(x), godz(x), par(x))
 • grupy zleceń
 • funkcja dniz(igz,id,mod,k,m1,m2) pobierająca dni z karty pracy z grupy zleceń igz
 • funkcja calc ma 5 parametrów (koszty uzyskania i ulga podatkowa)
 • wydruk harmonogramów czasu pracy z kalendarzy dynamicznych

Zmiany w wersji 3.20.16 (31.10.2008)

 • pola systemowe do obliczania urlopu i ekwiwalentu dla pracowników tymczasowych
 • pobieranie do ewidencji akordu ilości godzin z kart pracy

Zmiany w wersji 3.20.15 (31.10.2008)

 • podpis elektroniczny niektórych dokumentów
 • podatek ryczałtowy (umowy zlecenia lub o dzieło i inne) liczony wg progu (nowa właściwość przy podatku naliczonym)
 • zmiany w raporcie SOD dla portierów

Zmiany w wersji 3.20.14 (27.10.2008)

 • poprawiony eksport dekretu do Symfonii
 • wydruk stanu magazynu wyposażenia
 • generowanie bilansu zamknięcia przy przenoszeniu zatrudnienia do historii
 • eksport bilansu zamknięcia i import do bilansu otwarcia w eksporcie/imporcie danych kadrowych

Zmiany w wersji 3.20.13 (17.10.2008)

 • przystosowanie programu do działania z serwerem aplikacji w wersji 2.0
 • eksport do Citibank Direct
 • import harmonogramów czasu pracy

Zmiany w wersji 3.20.12 (15.10.2008)

 • definiowalne cechy pracowników (np.rozmiar buta), które można wpisywać w danych personalnych
 • magazyn wyposażenia

Zmiany w wersji 3.20.11 (03.10.2008)

 • szybsze otwieranie programu
 • rejestry i numerowanie delegacji

Zmiany w wersji 3.20.10 (22.09.2008)

 • poprawiona i przyspieszona aktualizacja kolejnych numerów działów w pracownikach, listach itp.
 • poprawiona funkcja "Uaktualnij angaże"
 • data zamknięcia w imporcie ewidencji kosztów

Zmiany w wersji 3.20.9 (16.09.2008)

 • poprawna interpretacja dni i godzin urlopów dla zmieniających się kalendarzy np. z 7 godz. na 8 godz.
 • współczynnik w pozycjach akordu
 • rodzaj kosztu można przypisać do składników akordu
 • podział w zbiorówkach na kartoteki

Zmiany w wersji 3.20.8 (08.09.2008)

 • wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • protokół powypadkowy
 • w makietach dostępne pola z tabel DZIAŁY i ZESPOŁY
 • sortowanie w eksporcie przelewów do systemów bankowych

Zmiany w wersji 3.20.7 (28.08.2008)

 • wydruk delegacji zagranicznych
 • znaczna optymalizacja prędkości przy uzupełnianiu kart zasiłkowych
 • w makietach funkcja $Znak[n] zwracająca n-ty znak dowolnego słowa
 • w makietach dokumentów własnych tagi #NastPn#, #NastWt#, ... , #NastNd# podające daty kolejnych dni tygodnia od aktualnej daty
 • ZUS Z-15

Zmiany w wersji 3.20.6 (25.08.2008)

 • dla agencji pracy tymczasowej:
  - ewidencja danych pracodawcy-użytkownika (przy działach)
  - obliczanie kosztów pracodawcy-użytkownika
  - wydruk faktury kosztów wynagrodzenia wraz z marżą agencji

Aktualizacja pomocy kontekstowej (17.08.2008)

 • wprowadzanie limitów urlopów
 • specyfikacja danych kadrowych
 • licencja

Zmiany w wersji 3.20.5 (12.08.2008)

 • grupy przy listach płac
 • możliwość wprowadzania na listę tylko pracowników z grupy
 • funkcja kurs(id,k) - kurs waluty id; k=0 na dzień wypłaty; k=1 na dzień końca okresu wynagrodzeń
 • alternatywny format eksportu dekretu do Symfonii 2.0
 • pole systemowe "proc.podatku od dywidendy"

Zmiany w wersji 3.20.4 (06.08.2008)

 • ewidencja ZFŚS
 • funkcja zfss(id) pobierająca dane z ewidencji zfśs (id=identyfikator świadczenia)

Zmiany w wersji 3.20.3 (11.07.2008)

 • funkcja wazt(m1,m2) - liczba miesięcy aktualnego zatrudnienia wg okresu wynagrodzeń sprzed m1 miesięcy do m2 miesięcy

Zmiany w wersji 3.20.2 (07.07.2008)

 • funkcja dnz(m) podająca ilość niewypłaconych dni zwolnienia sprzed m miesięcy

Zmiany w wersji 3.20.1 (30.06.2008)

 • dane oddziału (adres, osoby reprezentujące, itp.)

Zmiany w wersji 3.20.0 (20.06.2008)

 • nowy PIT-2(2)
 • możliwość dołączenia do wydruku nagłówka i stopki reklamowej
 • umowa na czas zastępstwa nieokreślony

Aktualizacja pomocy kontekstowej (16.06.2008)

 • klasyfikacja zawodów, Miejscowości, Banki, Urzędy skarbowe
 • dane do naliczeń
 • rodzaje list płac
 • raport miesięczny SOD
 • pasek rozszerzony z kartoteki
 • instalacja sieciowa trójwarstwowa
 • uruchomienie klienta aplikacji

Zmiany w wersji 3.19.21 (16.06.2008)

 • dane do naliczeń w formie ewidencji (dodatkowy przycisk na pasku)
 • Z-05 (wcześniej należy zaimportować bibliotekę zawodów!)

Zmiany w wersji 3.19.20 (06.06.2008)

 • import i aktualizacja zawodów z HTTP
 • biblioteka zawodów w formie drzewa
 • import i aktualizacja banków z HTTP
 • import i aktualizacja urzędów skarbowych z HTTP
 • import i aktualizacja oddziałów zus z HTTP

Zmiany w wersji 3.19.19 (28.05.2008)

 • PIT-4R(2)

Zmiany w wersji 3.19.18 (16.05.2008)

 • klasyfikacja budżetowa (rozdział,paragraf,zadanie) przy rodzajach list płac i przelewach
 • eksport do VideoTEL uwzględniający klasyfikację budżetową
 • w rp-7 podział na lata po kartotece wynagrodzeń

Aktualizacja pomocy kontekstowej (13.05.2008)

 • potrącenia komornicze

Zmiany w wersji 3.19.17 (09.05.2008)

 • kolejność potrąceń komorniczych
 • PIT-11(16)
 • staż stanowiskowy
 • dla właściwości składnika "na liście korekt" nowa opcja "wyliczać i sumować", która powoduje sumowanie jego wartości na wydruku kartotek i pasków

Zmiany w wersji 3.19.16 (25.04.2008)

 • raport SOD uwzględnia zmiany niepełnosprawności
 • eksport do Excel'a raportu SOD
 • import i aktualizacja miejscowości z HTTP
 • wybór bazy danych w zmianie bazy

Aktualizacja pomocy kontekstowej (23.04.2008)

 • właściwości
 • członkowie rodziny
 • zgłoszenia członków rodziny
 • stopień niepełnosprawności
 • szczególne funkcje ECP
 • grupowe wypełnianie akordu
 • raport miesięczny SOD
 • historia nadgodzin
 • zaświadczenie ZUS Rp-7
 • kasowanie ustawień rocznych
 • ustawienia płacowe
 • konfiguracja parametrów firmy
 • import danych z Płatnika ZUS

Zmiany w wersji 3.19.15 (16.04.2008)

 • poprawki w NIP-3 dotyczące cudzoziemców
 • poprawki w informacji o zatrudnieniu dotyczące pracowników młodocianych

Zmiany w wersji 3.19.14 (11.04.2008)

 • zmiany w raporcie do SOD, który będzie już wyliczał wszystkie kwoty nawet narastająco
 • możliwość aktualizacji bliblioteki miejscowości zgodnie ze stanem GUS na 01.01.2008

Zmiany w wersji 3.19.13 (02.04.2008)

 • nowa funkcja dnix(id,mod,k,m,d1=0,d2=0) - dni z karty pracy sprzed m m-cy od d1 dnia okresu do d2 dnia okresu
 • nowa funkcja zwc() - ciągłość zwolnienia na przełomie miesięcy (zwraca ilość przełomowych miesięcy)

Zmiany w wersji 3.19.12 (26.03.2008)

 • świadczenie rehabilitacyjne 100%
 • zwykłe świadczenie rehabilitacyjne 90% po 90 dniach 75%
 • poprawne obliczanie okresu zasiłkowego 182 dni (uwzględnia kod A)
 • wysyłanie pasków pracownikom w formacie PDF

Zmiany w wersji 3.19.11 (25.03.2008)

 • poprawka w imporcie z czytnika RCP:
  - pomijanie wpisów różniących się o X min
  - poprawna interpretacja III zmiany na przełomie miesięcy i obok nieobecności
 • nowe tagi F_LogoFirmy i F_BrakLogo

Zmiany w wersji 3.19.10 (17.03.2008)

 • opcja kontroli identyfikatora pracownika (przy firmie) nie pozwalająca na zmianę po wprowadzeniu
 • poprawki w eksporcie do SOD

Zmiany w wersji 3.19.9 (12.03.2008)

 • funkcja aztr(id,k) zwracająca liczbę lat, miesięcy lub dni (id=0,1,2) z aktualnego zatrudnienia na początek lub koniec okresu wynagrodzeń listy (k=0,1)

Zmiany w wersji 3.19.8 (07.03.2008)

 • uwzględnia zmiany rodzaju angażu przy obliczaniu średniej do urlopu i ekwiwalentu (opcja w ustawieniach płacowych)
 • w bilansie otwarcia parametr określający podstawę urlopu z 3,6 lub 12 m-cy
  (UWAGA!!! należy ustawić odpowiednią wartość, gdyż domyślnie będzie 3)
 • eksport dekretu do Scali

Zmiany w wersji 3.19.7 (03.03.2008)

 • funkcja godzw działająca tak samo jak godz, ale pobierająca dane z okresów wynagrodzeń
 • funkcje hgodz i hgodzw pobierające godziny z karty pracy dla zadanego harmonogramu
 • wydruk historii nadgodzin przy włączonej opcji "nadgodziny do odpracowania"

Zmiany w wersji 3.19.6 (26.02.2008)

 • identyfikator, nazwisko i imię w imporcie z czytnika RCP
 • zaokrąglanie godzin zaliczonych w imporcie z czytnika RCP
 • kartoteka nie podwaja niektórych pól przy listach korygujących (np.etatu)
 • poprawnie interpretuje zmiany składek rentowych przy odbruttawianiu podstaw do chorobowego
 • port SMTP

Zmiany w wersji 3.19.5 (14.02.2008)

 • poprawki w eksporcie do SODu

Zmiany w wersji 3.19.4 (12.02.2008)

 • eksport do SOD w wersji 4 (zawiera: WnD,WnD2,InfDP,WnU,InfUP)

Zmiany w wersji 3.19.3 (06.02.2008)

 • e-Deklaracje (PIT-4R,PIT-8AR,IFT) w formacie XML
 • poprzednie stanowisko na wydruku zmiany do umowy o pracę (UP_P_Zawód,UP_P_Stanowisko,UP_P_Rodzaj_pracy)

Zmiany w wersji 3.19.2 (28.01.2008)

 • umowy zlecenia i o dzieło na IFT wchodzą teraz do przychodu z art.29
 • poprawki w imporcie danych kadrowych

Zmiany w wersji 3.19.1 (23.01.2008)

 • daty na PIT-11 od pierwszego do ostatniego dnia w roku (opcja)

Zmiany w wersji 3.19.0 (21.01.2008)

 • w karcie pracy oznaczenie dni wolnych dla nominału pracującego na niebiesko
 • ZUS ZCNA (zgłoszenia członków rodziny do ZUS)

Zmiany w wersji 3.18.10 (16.01.2008)

 • funkcja do kasowania nadpłat i niedopłat PIT-40 z danego roku (prawy klawisz myszy na pracowniku)

Zmiany w wersji 3.18.9 (09.01.2007)

 • ZUS RP-7
 • przychody z art.29-30a na IFT (odpowiednie do tego pole systemowe)
 • poprawka w PIT-40

Zmiany w wersji 3.18.8 (21.12.2007)

 • poprawka w PIT-4R

Zmiany w wersji 3.18.7 (14.12.2007)

 • PIT-40(15)
 • parametry SMTP przypisane do użytkownika

Zmiany w wersji 3.18.6 (06.12.2007)

 • wypełnianie akordu dla grupy pracowników

Aktualizacja pomocy kontekstowej (30.11.2007)

 • pola systemowe (właściwości dodatku wyrównawczego)

Zmiany w wersji 3.18.5 (30.11.2007)

 • dodatek wyrównawczy liczony poprawnie dla pracowników godzinowych; dla zasadniczych dodatkowe właściwości jak go pomniejszyć
 • w oknie logowania w statusie nazwa bazy danych i serwer sql

Aktualizacja pomocy kontekstowej (26.11.2007)

 • właściwości
 • godziny do odpracowania
 • umowa o pracę
 • dochody z umów cywilnoprawnych

Zmiany w wersji 3.18.4 (23.11.2007)

 • kalendarze dynamiczne (do planowania harmonogramów zmianowych w pracy ciągłej)
 • nowe tagi w makietach umowy o pracę: #UP_N_Zawód#, #UP_N_Stanowisko#, #UP_N_Rodzaj_pracy#
  i świadectwa: #N_ZajmowaneZawody#, #N_ZajmowaneStanowiska#, #N_ZajmowaneRodzajePracy#
 • zmiana w rozliczaniu godzin odebranych (teraz prawy klawisz myszy)
 • otwarte umowy zlecenia można teraz wyliczyć na liście płac i przekazać do umowy

Aktualizacja pomocy kontekstowej (22.11.2007)

 • seryjne wypełnianie danych
 • kalendarze
 • godziny do odpracowania
 • zestawienia wg klucza
 • pasek rozszerzony z kartoteki
 • informacja RMUA
 • funkcje i procedury składowane

Zmiany w wersji 3.18.3 (14.11.2007)

 • poprawka w wyliczeniu ekwiwalentu za urlop
 • przy włączonych godzinach do odpracowania średnia do urlopu dzielona także przez wypłacone nadgodziny
 • przy włączonym ECP i godzinach do odpracowania możliwość wypłacenia nadgodzin w dowolnym dniu

Zmiany w wersji 3.18.2 (12.11.2007)

 • opcja "obliczaj minimalną krajową netto bez składki zdrowotnej"
 • numeracja list płac oraz umów zleceń i o dzieło w obrębie miesiąca
 • eksport dowolnego okna do Excel'a (także zestawień SQL!)

Zmiany w wersji 3.18.1 (05.11.2007)

 • zmiany w zestawieniu ZUS właścicieli

Zmiany w wersji 3.18.0 (30.10.2007)

 • poprawka w prawach dostępu
 • filtr w rekrutacji

Zmiany w wersji 3.17.31 (29.10.2007)

 • opcja uśredniania w definicji stażu

Aktualizacja pomocy kontekstowej (24.10.2007)

 • kwalifikacje
 • rekrutacja
 • koszty z akordu
 • definiowanie składników
 • budowanie przykładowego dekretu
 • dekrety księgowe

Zmiany w wersji 3.17.30 (24.10.2007)

 • nowe wartości parametrów w funkcjach dni(id,mod,k) i dgo(id,mod,k)
  mod=7 nie ZUS, wolne; mod=8 ZUS, wolne;
  id=100..112 dni z karty zasiłkowej
 • analogicznie dodatkowe pola w zestawieniach wg klucza
 • w eksporcie zestawień wg klucza możliwy dziesiętny format czasu pracy (8:30 -> 8,5)

Zmiany w wersji 3.17.29 (22.10.2007)

 • limit nadgodzin w roku - parametr w kalendarzu
 • możliwość blokowania użytkowników (wszyskich naraz lub z osobna)
 • rodzaje badań przy stanowisku, co ma skutek w zestawieniach terminowych i autosprawdzaniu
 • kwota progu podatkowego (np.jak wpiszemy 40.000 to zacznie naliczać podatek od 30%)

Aktualizacja pomocy kontekstowej (19.10.2007)

 • załączane dokumenty
 • teczka pracownika zawierająca oryginalne dokumenty pracownika
 • konfiguracja pól w bazie

Zmiany w wersji 3.17.28 (11.10.2007)

 • porządek w prawach dostępu
 • godziny odebrane w ewidencji czasu pracy
 • limity rozmiaru załączanych dokumentów

Zmiany w wersji 3.17.27 (08.10.2007)

 • możliwość zapamętania w każdym rekordzie dowolnego okna różnych dokumentów (np skany świadectw pracy w historii zatrudnienia)
 • w definicji stażu 6 pozycji (+1)

Zmiany w wersji 3.17.26 (04.10.2007)

 • definiowalne pola użytkownika
 • możliwość wywołania (Ctrl-LMB) z dowolnego pola tekstowego biblioteki, definiowalnej zapytaniem SQL do dowolnej bazy (Alt-Ctrl-LMB)

Zmiany w wersji 3.17.25 (03.10.2007)

 • import danych kadrowych zaciąga pola N1..N8 w sekcji *PR
 • stawka akordu z precyzją do 4 miejsc po przecinku
 • przesyłanie mailem odpowiedzi do pracownika o akceptacji wniosku urlopowego

Aktualizacja pomocy kontekstowej (28.09.2007)

 • funkcje i procedury składowane

Zmiany w wersji 3.17.24 (27.09.2007)

 • w polu systemowym śr.godz.url.wyp właściwość "zawsze obliczaj"
 • prawa dostępu w przelewach
 • w eksporcie kart pracy opcja "nie wysyłaj delegacji"
 • seryjne wypełnianie danych do naliczeń (prawy przycisk myszy na pracownikach)

Zmiany w wersji 3.17.23 (18.09.2007)

 • w opcji /H w aktualnym zatrudnieniu możliwość wpisania dat od-do przy zapamiętywaniu poprzednich wartości
 • w opcji /H informacja o zatrudnieniu respektuje zmiany działów w czasie
 • poprawki w zestawieniach ewidencji czasu pracy
 • poprawka w PIT-4R
 • poprawka w Z-03

Zmiany w wersji 3.17.22 (03.09.2007)

 • pasek rozszerzony z kartoteki
 • możliwość zmiany kroju i rozmiaru czcionki w całym interfejsie
 • okno ewidencji kosztów wprost z karty pracy
 • funkcja wo(x) dzień/miesiąc/rok wynagrodzeń od (x=0,1,2)
 • poprawka w informacji o zatrudnieniu

Aktualizacja pomocy kontekstowej (30.08.2007)

 • godziny do odpracowania
 • definiowanie składników
 • specyfikacja importu danych kadrowych

Zmiany w wersji 3.17.21 (29.08.2007)

 • dla opcji "Włącz ewidencję nadgodzin do odpracowania"
  - możliwość wprowadzania kosztów w godzinach faktycznych
  - wspólczynnik odbioru wprowadza się dwuklikiem na odebranych godzinach (raz 1,5, drugi raz 0, trzeci raz znowu 1,0)
  - możliwość wprowadzenia w karcie pracy wypłaconych nadgodzin na koniec okresu rozliczeniowego
  - automatyczne wypłacanie nadgodzin z końca okresu rozliczeniowego (włączyć opcję "Obliczaj płacę godzinową bez nadgodzin")
  - kontrola czasu pracy z godzin faktycznych
 • wywołanie z parametrem np. /M:1,5 powiększa okna w programie 1,5 raza

Zmiany w wersji 3.17.20 (14.08.2007)

 • możliwość wyłączenia podstawy FGŚP przy umowie zlecenia lub o dzieło

Zmiany w wersji 3.17.19 (08.08.2007)

 • całkiem niezła funkcja kalkulatora płacowego calc(x,id,k) gdzie x:kwota; id: 1-netto, 2-brutto, 3-koszt zakładu; k: 0-um.o.pracę, 1-zlecenia
 • ECP: nadgodziny przed pracą

Zmiany w wersji 3.17.18 (02.08.2007)

 • średnia do urlopu przeskakuje miesiące kiedy pracownik przebywał na macierzyńskim, wychowawczym bądź długim zwolnieniu lekarskim
 • eksport dekretu do SAP/R3
 • nowe tagi na makiecie do świadectwa pracy: #ZajmowanyRodzajPracy#, #ZajmowaneStanowisko2#

Zmiany w wersji 3.17.17 (31.07.2007)

 • uwagi w potrąceniach
 • filtrowanie wyboru działów i zespołów zgodnie ze strukturą drzewa
 • sortowanie działów w drzewie zgodne z kolejnością w bibliotekach
 • parametry kart pracy także w oddziałach/działach/zespołach
 • funkcja "Analizuj powtórnie rejestracje" od działu - do działu

Zmiany w wersji 3.17.16 (23.07.2007)

 • poprawiona integralność referencyjna
 • 40 składników w danych do naliczeń

Zmiany w wersji 3.17.15 (12.07.2007)

 • data przyznania świadczenia rehabilitacyjnego
 • w historii zatrudnienia "Wykorzyst.godz.nadliczbowe", "Wykorzyst.dni.url.op.n.dzieckiem"
 • urlop bezpłatny na wniosek pracownika nie pomniejsza stanu zatrudnienia do PFRON
 • limit urlopu dla pracowników młodocianych
 • telefon komórkowy w adresie pracownika
 • w aktualnym zatrudnieniu wybór działów i zespołów zgodnie ze strukturą
 • w kursach BHP do wyboru: Podstawowe, Górnicze, Inne
 • poprawka w PIT-8A i PIT-8AR

Zmiany w wersji 3.17.14 (25.06.2007)

 • wysyłanie wydruków mailem w formacie pdf
 • poprawki w raporcie ZUS (przypadki kilku kodów ubezpieczeń w jedym raporcie)
 • możliwość korekty sumy godzin do odpracowania
 • opcja w rachunku bankowym: "Nie łącz przelewów z wypłat"
 • zestawienie wakatów

Zmiany w wersji 3.17.13 (13.06.2007)

 • moduł rekrutacji pracowników
 • możliwość przypisania wybranych definicji do poszczególnych firm

Zmiany w wersji 3.17.12 (12.06.2007)

 • kwalifikacje przy stanowisku

Zmiany w wersji 3.17.11 (05.06.2007)

 • PIT-8C(3)
 • poprawka w PIT-2

Zmiany w wersji 3.17.10 (23.05.2007)

 • możliwość pobrania zestawienia SQL z serwisu FTP
 • poprawki w PIT-4R i PIT-8AR

Zmiany w wersji 3.17.9 (18.05.2007)

 • pola systemowe "Procent podatku" i "Przekroczenie podst.E-R"
 • we właściwościach list płac (F4) obok rejestru dodatkowo rodzaj listy
 • we właściwościach filtr zaawansowany
 • subkonto przy rodzaju kosztów i możliwość korzystania z [SR] (subkonta rodzaju kosztów) w dekrecie
 • definiowalne zestawienia SQL
 • możliwość zatrzymania serwera R2P o określonej porze

Zmiany w wersji 3.17.8 (11.05.2007)

 • możliwość wpisywania kosztów w ewidencji akordu
 • nadgodziny 50% w dni wolne po przekroczeniu dobowej normy czasu pracy (opcja)
 • eksport zestawienia kosztów

Zmiany w wersji 3.17.7 (26.04.2007)

 • delegacje zagraniczne
 • PIT-8AR
 • daty zakończenia umowy zlecenia i o dzieło można teraz modyfikować po wypłacie

Zmiany w wersji 3.17.6 (17.04.2007)

 • PIT-4R
 • nowy wzór umowy o dzieło

Zmiany w wersji 3.17.5 (04.04.2007)

 • przelewy indywidualne w DB-direct
 • funkcja pstw(id) do pobierania podstaw składek właścicieli
 • poprawki w kursach bhp
 • opcja /H działa tylko na niektóre pola (np nazwisko i imię pracownika)
 • opcja "obliczaj płacę godzinową bez nadgodzin" (wymaga zdefiniowania składnika "nadgodziny" dla pracowników godzinowych)

Zmiany w wersji 3.17.4 (20.03.2007)

 • eksport raportu GUS Z-12
 • eksport dekretu do systemu Symfonia 3.0

Zmiany w wersji 3.17.3 (14.03.2007)

 • funkcja kng(id) pobierająca wartość kary (id=0) lub nagrody (id=1)
 • godz.nieobecności niepłatnej nieusprawiedliwionej w ewidencji czasu pracy

Zmiany w wersji 3.17.2 (09.03.2007)

 • poprawka w podstawie zasiłku przy delegacjach
 • poprawka w korekcie zasiłku
 • dni urlopu przeliczane z uwzględnieniem zmian wymiaru czasu pracy (istotne dla niepełnosprawnych przy zmianie z 7/7 na 8/8)
 • dane do naliczeń dostępne w makietach

Zmiany w wersji 3.17.1 (06.03.2007)

 • dekret księgowy i eksport dekretu dostępny dla serwera R2P

Zmiany w wersji 3.17.0 (23.02.2007)

 • numer listy płac w nagłówku wydruku każdej strony

Zmiany w wersji 3.16.18 (16.02.2007)

 • całkiem nowa pomoc kontekstowa z możliwością aktualizacji (aby ściągnąć wywołaj Menu-Pomoc-Aktualizacja pomocy)

Zmiany w wersji 3.16.17 (13.02.2007)

 • zestawienie ZUS dla właścicieli
 • zerowe RZA zgodnie z wytycznymi ZUS z 8.0.2007
 • poprawka w PIT-11
 • PIT-y i kartoteki dochodowe drukują się tylko jeśli w danym roku są przychody

Zmiany w wersji 3.16.16 (31.01.2007)

 • kod ZUS w eksporcie kart pracy
  'niepłatny'=12 (M)
  'wynagr.za czas choroby 80%'=0 (A)
  'wynagr.za czas choroby 100%'=1 (B)
  'wynagr.za czas choroby 100% wypadkowe'=2 (C)
  'zasiłek chorobowy 70%'=11 (L)
  'zasiłek chorobowy 80%'=3 (D)
  'zasiłek chorobowy 100%'=4 (E)
  'zasiłek chorobowy 100% wypadkowe'=5 (F)
  'świadczenie rehabilitacyjne'=6 (G)
  'świadczenie rehabilitacyjne wypadkowe'=7 (H)
  'zasiłek opiekuńczy nad dzieckiem 80%'=8 (I)
  'zasiłek opiekuńczy inne 80%'=9 (J)
  'zasiłek macierzyński 100%'=10 (K)

Zmiany w wersji 3.16.15 (29.01.2007)

 • PIT-12(3)
 • IFT-1(7)

Zmiany w wersji 3.16.14 (25.01.2007)

 • poprawka w delegacjach
 • możliwa zmiana kalendarza w kartach pracy

Zmiany w wersji 3.16.13 (22.01.2007)

 • poprawka w Z-06

Zmiany w wersji 3.16.12 (15.01.2007)

 • eksport wydruków w formacie PDF

Zmiany w wersji 3.16.11 (11.01.2007)

 • PIT-11(15)
 • PIT-R(13)
 • poprawka w raporcie ZUS (przypadek ZZA i ZUA w tym samym miesiącu)

Zmiany w wersji 3.16.10 (09.01.2007)

 • historia zmian danych personalnych i adresów (opcja /H)
 • poprawka w PIT-40

Zmiany w wersji 3.16.9 (28.12.2006)

 • PIT-40(14)

Zmiany w wersji 3.16.8 (20.12.2006)

 • możliwość wypłaty nieratalnej umowy zlecenia lub o dzieło na wielu pozycjach tej samej listy (opcja w ustawieniach płacowych)

Zmiany w wersji 3.16.7 (07.12.2006)

 • możliwość poszerzania tabelki w oknie na zakładce "Razem"
 • uprawnienia w zestawieniach wg klucza

Zmiany w wersji 3.16.6 (29.11.2006)

 • funkcja "list(id)" do pobierania informacji z listy płac (0=i_definicji, 1=i_rejestru, 2=i_rodzaju)
 • !!! program wykrywa wersje serwera MSSQL bez dodatku Service Pack 3, z którymi niektóre funkcje mogą działać nieprawidłowo
 • wydruk ewidencji przebiegu pojazdu (z delegacji)
 • opcja /B pozwala na wybór firmy zaraz po wejściu do programu (dla biur rachunkowych)
 • poprawiony ekwiwalent za urlop dodatkowy na świadectwie pracy

Zmiany w wersji 3.16.5 (28.11.2006)

 • oddziały i zespoły w ewidencji kosztów
 • dekret księgowy uwzględnia subkonta oddziałów i zespołów (odpowiednio [SO] i [SE])
 • możliwość zwinięcia dekretu bez względu na nazwy składników

Zmiany w wersji 3.16.4 (21.11.2006)

 • opcja "uwzględniaj urlop przy uzupełnianiu podstawy chorobowego" dla zgodności z naciąganą interpretacją ZUS-u
 • poprawki w kartach urlopowych
 • staż niebranżowy jest możliwy do obliczenia

Zmiany w wersji 3.16.3 (20.11.2006)

 • ZUS-Z3a dla właściciela

Zmiany w wersji 3.16.2 (17.11.2006)

 • poprawka w przeliczaniu kart urlopowych
 • poprawka w harmonogramach czasu pracy
 • możliwość wyliczenia stażu niebranżowego (tylko z pozostałych zakładów)

Zmiany w wersji 3.16.1 (13.11.2006)

 • przy rodzaju listy pola "od działu", "do działu" pozwalające na automatyczne wprowadzanie na listę zadanej grupy pracowników
 • możliwość automatycznego wprowadzenia na listę płac pracowników z niewypłaconymi zasiłkami
 • ekwiwalent za urlop dodatkowy

Zmiany w wersji 3.16.0 (09.11.2006)

 • typ podstawowych badań lekarskich: wstępne,okresowe,kontrolne

Zmiany w wersji 3.15.3 (06.11.2006)

 • rok i miesiąc numeracji list płac wg kartoteki, daty wypłaty lub okresu wynagrodzeń
 • automatyczne numerowanie umów zlecenia i o dzieło

Zmiany w wersji 3.15.2 (30.10.2006)

 • we właściwości składnika "do podstawy urlopu" nowa opcja: przeliczone po aktualnych stawkach z 3 mies.do zmiany angażu
 • nowe możliwości w ewidencji czasu pracy (godziny nieobecności płatnych i niepłatnych)
 • nowe zestawienia ewidencji czasu pracy: spóźnienia, wcześniejsze wyjścia, niebecności nieuzasdnione
 • akceptacja kart pracy do naliczeń płacowych w powiązaniu z prawami dostępu (opcja)

Zmiany w wersji 3.15.1 (20.10.2006)

 • poprawka w rachunkach bankowych
 • możliwość wpisywania przepustek w ewidencji czasu pracy
 • wydruk karty ewidencji czasu pracy
 • zestawienie ewidencji czasu pracy
 • import ewidencji czasu pracy z czytnika

Zmiany w wersji 3.15.0 (16.10.2006)

 • współpraca z serwerem Microsoft SQL 2005 (platforma Windows)
 • współpraca z serwerami DB2 i Oracle (platforma Linux i Windows)

Zmiany w wersji 3.14.16 (03.10.2006)

 • od 01.10.2006 składka na FGŚP płatna także przez ZPCHR i jednostki budżetowe
 • nowy IFT-1(6)
 • szablony harmonogramów czasu pracy (m.in.I, II i III zmiana)
 • rozbudowana ewidencja czasu pracy z możliwością wprowadzania godzin We/Wy
 • możliwość rejestracji czasu pracy przez internet lub intranet

Zmiany w wersji 3.14.15 (27.09.2006)

 • eksport przelewów do KB24

Zmiany w wersji 3.14.14 (22.09.2006)

 • waloryzacja zasiłków chorobowych po 182 dniach
 • poprawka w ZUS-Z3
 • poprawka w globalnym wypełnianiu kart pracy

Zmiany w wersji 3.14.13 (31.08.2006)

 • przełącznik /EXCEL do skorelowania wydruków (htm) z formatem Excela
 • możliwość ustawienia w eksporcie zestawień wg klucza znaku kropki dziesiętnej oraz formatów daty i czasu (przydatne przy eksporcie do Excela)

Zmiany w wersji 3.14.12 (30.08.2006)

 • poprawnie zaokrągla składkę FP i FGSP właściciela
 • podstawia do podstawy chorobowego także niepełny miesiąc kalendarzowy jeśli 1 lub 2 to dni świąteczne
 • podpowiedzi w kryteriach zestawień wg klucza dla pól o określonych wartościach (np. rodzaj umowy)

Zmiany w wersji 3.14.11 (31.07.2006)

 • poprawka w imporcie ewidencji czasu pracy
 • poprawka w wyliczaniu list korygujących (zeruje ekwiwalenty)
 • poprawka w raporcie SOD

Zmiany w wersji 3.14.10 (24.07.2006)

 • poprawna podstawa zasiłku podczas urlopu wychowawczego
 • możliwość dopisywania informacji w polach z biblioteką (np.ukończone kursy w wykształceniu) (Shift+[Wybierz])
 • automatyczne przelewy z komornika globalnego

Zmiany w wersji 3.14.9 (15.07.2006)

 • 6 miejsc po przecinku w umowie o pracę
 • nowy wzór karty zasiłkowej
 • poprawka w ZUS Z3
 • poprawka przy przeliczniu nadgodzin przy włączonych opcjach: ewidencja czasu pracy i nadgodziny do odpracowania
 • możliwość połączenia z serwerem jako dowolny użytkownik (nowy klucz Użytkownik w rplatnik.ini)
 • właściwość "naliczaj jak wypoczynkowy" przy polach: wynagr.za urlop okolicznościowy, opieka nad dzieckiem i nieobecność płatna

Zmiany w wersji 3.14.8 (05.07.2006)

 • kod rady nadzorczej na listach ze składnikiem, który wchodzi do przychodu organów stanowiących

Zmiany w wersji 3.14.7 (26.06.2006)

 • obliczanie nadgodzin przy włączonej ewidencji czasu pracy (100% w nocy)
 • dodatkowe dni wolne oraz dni pracy w dni wolne widoczne już w kalendarzu
 • poprawka do raportu ZUS dla 3 filaru (kwota obniżenia podstawy)
 • poprawka w zestawieniach wg klucza
 • poprawka w Z06
 • możliwość użycia znaków '*' w filtrowaniu zestawień wg klucza
 • poprawka w zamykaniu ewidencji potrąceń

Zmiany w wersji 3.14.6 (07.06.2006)

 • zestawienie ewidencji kosztów
 • szybka informacja przy pracowniku o jego obecności (tylko przy włączonej ewidencji czasu pracy)

Zmiany w wersji 3.14.5 (30.05.2006)

 • poprawa zabezpieczeń przy dostępie do aplikacji
 • zlecenia i działy na zestawieniu kosztowym alfabetycznie
 • niektóre zestawienia powinny szybciej działać

Zmiany w wersji 3.14.4 (29.05.2006)

 • obniżone podstawy do ZUS dla właścicieli

Zmiany w wersji 3.14.3 (24.05.2006)

 • dodatkowa nazwa i REGON do SODu
 • dodatkowy składnik na umowie zlecenia wyliczanej ze stawki
 • poprawka w ewidencji czasu pracy
 • poprawa zabezpieczeń przy serwisowaniu danych i pobieraniu licencji przez internet

Zmiany w wersji 3.14.2 (09.05.2006)

 • planowanie stanowisk pracy w obrębie działu, kontrola wakatów
 • eksport dekretu księgowego do bazy SQL

Zmiany w wersji 3.14.1 (21.04.2006)

 • zestawienie norm czasu pracy w wybranym okresie rozliczeniowym
 • poprawka przy nanoszeniu pracowników na listę
 • poprawka w eksporcie/imporcie danych kadrowych

Zmiany w wersji 3.14.0 (19.04.2006)

 • kontrola norm czasu pracy w okresach rozliczeniowych

Zmiany w wersji 3.13.14 (05.04.2006)

 • IFT seryjny

Zmiany w wersji 3.13.13 (31.03.2006)

 • badania wysokościowe
 • poprawka w dekrecie księgowym

Zmiany w wersji 3.13.12 (29.03.2006)

 • poprawka w eksporcie do CitiLine
 • nowe pouczenie w Z3

Zmiany w wersji 3.13.11 (21.03.2006)

 • poprawka w zest.wg klucza - opcja "tylko pracownicy zatrudnieni (umowy o pracę)"
 • poprawka w ewidencji kosztów (godziny)
 • wysyłanie krótkich wiadomości do użytkowników niezalogowanych
 • poprawka w umowie do dnia porodu

Zmiany w wersji 3.13.10 (28.02.2006)

 • dodatkowe zestawienia kart pracy dla opcji z opisem
 • wydruk definicji listy płac
 • informacje uzupełniające do wypowiedzenia umowy

Zmiany w wersji 3.13.9 (13.02.2006)

 • wydruk listy płac z podziałem na działy
 • umowa o pracę z pracownikiem tymczasowym

Zmiany w wersji 3.13.8 (03.02.2006)

 • informacja o danych osobowych
 • wnioski urlopowe przez internet
 • możliwość zaokrąglania stawek za urlopy do 4 miejsc po przecinku (opcja)

Zmiany w wersji 3.13.7 (30.01.2006)

 • limit urlopu uwzględnia zmieniające się w ciągu roku etaty
 • info z opisem dnia w karcie pracy

Zmiany w wersji 3.13.6 (26.01.2006)

 • poprawki w Z-06
 • wydruk listy obecności w wersji skróconej
 • serwer do uruchamiania zaplanowanych zadań które zajmują dużo czasu (np.przeliczanie list płac, import kart pracy, niektóre zestawienia), dodatkowa implementacja innych zadań - na życzenie klienta

Zmiany w wersji 3.13.5 (24.01.2006)

 • poprawka w zaświadczeniu o zarobkach

Zmiany w wersji 3.13.4 (19.01.2006)

 • poprawka w eksporcie do BZWBK24
 • PIT4 (17)
 • PIT8A (13)

Zmiany w wersji 3.13.3 (17.01.2006)

 • PIT8C (2) - na 2006 rok
 • PIT8S (3) - na 2006 rok
 • PITR (12) - na 2006 rok

Zmiany w wersji 3.13.2 (10.01.2006)

 • PIT11/8B (14) - na 2006 rok
 • drukowanie rachunków do umów zleceń, o dzieło i za używanie samochodu z całej listy płac
 • współpraca z serwerami proxy przy aktualizacji programu i pobieraniu parametrów

Zmiany w wersji 3.13.1 (06.01.2006)

 • możliwość rozsyłania wydruków pracowniczych e-mailem (np.paski,PITy)
 • poprawka w potrąceniach komorniczych
 • poprawka w rachunkach do umów zleceń i o dzieło
 • poprawka w PIT40

Zmiany w wersji 3.13.0 (04.01.2006)

 • poprawka w informacji do umowy o pracę
 • poprawka w imporcie danych do naliczeń

Zmiany w wersji 3.12.6 (29.12.2005)

 • ewidencja delegacji
 • możliwość wprowadzenia do zaświadczenia różnych składników wynagrodzeń w formie tabeli (miesięcznie)
 • pobieranie akordu na listę płac zgodne ze znacznikiem "wypłacić na kolejnej liście"
 • funkcja godz(0,5) pobierająca nominalne godziny wprost z kalendarza

Zmiany w wersji 3.12.5 (27.12.2005)

 • eksport przelewów do systemu BZWBK24

Zmiany w wersji 3.12.4 (14.12.2005)

 • możliwość zaokrąglania podatku do 1 zł
 • naklejki adresowe dla pracowników

Zmiany w wersji 3.12.3 (06.12.2005)

 • PIT-40 (13)
 • poprawka przy obliczaniu podstawy zasiłku w pierwszym i drugim miesiącu zatrudnienia
 • możliwość uaktualnienia podstawy już wypłaconego zasiłku (pierwszy i drugi miesiąc zatrudnienia)
 • poprawka przy obliczniu kosztów uzyskania dla globalnego ustawienia podatku
 • poprawka błędu przy równoczesnym wprowadzaniu kart pracy

(!) Zmiany w wersji 3.12.2 (24.11.2005)

 • poprawiony błąd przy generowaniu przelewów
 • opis stanowiska pracy z określeniem wykonywanych zadań
 • import danych personalnych
 • import adresów

(!) Zmiany w wersji 3.12.1 (15.11.2005)

 • poprawiony błąd przy równoczesnym uzupełnianiu kart zasiłkowych

(!) Zmiany w wersji 3.12.0 (15.11.2005)

 • poprawka w karcie zasiłkowej
 • możliwość edycji etykiet w oknach (Alt-Ctrl-lewy przycisk myszy)
 • poprawione wyszukiwanie

Zmiany w wersji 3.11.8 (02.11.2005)

 • nie pokazuje komunikatów przy długich operacjach (opcja przy użytkowniku)
 • poprawiony błąd przy jednoczesnym przeliczaniu list płac przez kilku użytkowników
 • poprawka w potrąceniach systemowych - ustalone priorytety dla potrąceń (komornik, kzp, poż.mieszk., inne, potr.#1, ..., potr#10)
 • zoptymalizowane wprowadzanie do karty zasiłkowej (kolejne 50%)
 • zlikwidowane blokowanie użytkowników

Zmiany w wersji 3.11.7 (24.10.2005)

 • zestawienie ewidencji wyposażenia
 • optymalizacja przeliczania list płac (ok.10%)
 • optymalizacja eksportu do systemów bankowych (ok.200%)
 • optymalizacja wprowadzania zwolnień w kartach zasiłkowych (ok.50%)
 • optymalizacja eksportu/importu kart pracy (ok.20%)
 • poprawka w wyliczaniu wynagrodzenia za czas choroby (budżet)
 • nowe opcje przy właściwości składnika "do podstawy chorobowego" (budżet)

(!) Zmiany w wersji 3.11.6 (13.10.2005)

 • poprawka w eksporcie przelewów do systemów bankowych
 • wnioski urlopowe
 • poprawka w obliczaniu 182 dni okresu zasiłkowego

Zmiany w wersji 3.11.5 (30.09.2005)

 • pobieranie parametrów i aktualizacji protokołem HTTP
 • tabelka z wynagrodzeniem w zaświadczeniu o zarobkach (opcja)
 • nowy formularz ZUS Z-3
 • nowe ikony

Zmiany w wersji 3.11.4 (15.09.2005)

 • poprawki w ZUS Z-3 i Z-7 (asygnata zasiłkowa)
 • funkcja urlk(id) - dni kalendarzowe urlopu (id=0 wszystkie urlopy)

Zmiany w wersji 3.11.3 (14.09.2005)

 • poprawka w potrąceniach
 • poprawka w karcie zasiłkowej
 • umowa do dnia porodu
 • przeliczanie listy od kursora
 • pierwsze procedury składowane

Zmiany w wersji 3.11.2 (02.09.2005)

 • przekazuje na PFRON podatek tylko 19%

Zmiany w wersji 3.11.1 (31.08.2005)

 • zwiększone timeouty na wykonywanie poleceń SQL (być może zapobiegnie to blokowaniu użytkowników)
 • jeszcze drobne poprawki w Z3
 • nadgodziny 100% także w dni pracy (opcja)

Zmiany w wersji 3.11.0 (29.08.2005)

 • ewidencja nagród i kar dla pracowników
 • poprawki w ZUS Z-3

Zmiany w wersji 3.10.21 (24.08.2005)

 • zestawienie akordów
 • zestawienie nieobecności

Zmiany w wersji 3.10.20 (27.07.2005)

 • parametry w funkcji dskl() we właściwej kolejności
 • procent podatku od dywidendy pobiera się na PIT-8A

Zmiany w wersji 3.10.19 (19.07.2005)

 • eksport przelewów do Citibank Online
 • ZUS Z-3

Zmiany w wersji 3.10.18 (13.07.2005)

 • nowa pomoc kontekstowa
 • pomniejszanie stażu o nieobecności nieusprawiedliwione (opcja)

Zmiany w wersji 3.10.17 (05.07.2005)

 • zamykanie kart pracy, urlopowych i innych ewidencji

Zmiany w wersji 3.10.16 (29.06.2005)

 • PIT-2C i PIT-8S (stypendyści)
 • nowy wzór umowy zlecenia

Zmiany w wersji 3.10.15 (22.06.2005)

 • poprawka w informacji do umowy o pracę
 • poprawka w zaświadczeniu
 • poprawka w raporcie ZUS

Zmiany w wersji 3.10.14 (21.06.2005)

 • podział na rodzaje list w zbiorówce
 • uwagi w akordzie

Zmiany w wersji 3.10.13 (17.06.2005)

 • poprawka w funkcji sldp(id)

Zmiany w wersji 3.10.12 (09.06.2005)

 • definicja wartości zadanej (składniki wynagrodzeń)
 • zerowe RCA jeśli RSA za inny miesiąc niż raport i zerowe podstawy ERCW

Zmiany w wersji 3.10.11 (08.06.2005)

 • eksport do SOD w wersji 3

Zmiany w wersji 3.10.10 (02.06.2005)

 • poprawka w informacji do umowy

Zmiany w wersji 3.10.9 (20.05.2005)

 • funkcja sldp() działa już prawidłowo
 • zmiany w funduszu zaangażowania

Zmiany w wersji 3.10.8 (18.05.2005)

 • prawa do otwierania zamkniętych list
 • informacja do umowy o pracę

Zmiany w wersji 3.10.7 (17.05.2005)

 • stanowisko przy pracowniku
 • dochody opodatkowane z PIT-R na PIT-4

Zmiany w wersji 3.10.6 (12.05.2005)

 • analiza płac - koszty zakładu
 • warunkowa kompilacja składników w angażach - nawiasy {}

Zmiany w wersji 3.10.5 (11.05.2005)

 • dodatkowe potrącenia systemowe
 • poprawki w archiwizacji

Zmiany w wersji 3.10.4 (04.05.2005)

 • usprawnione wprowadzanie kosztów w karcie pracy
 • poprawka w okresach nieskładkowych na świadectwie pracy

Zmiany w wersji 3.10.3 (29.04.2005)

 • poprawka w ryczałcie samochodowym

Zmiany w wersji 3.10.2 (27.04.2005)

 • poprawne kody ubezpieczeń w umowach zlecenia i i o dzieło
 • poprawka w kalkulatorze płacowym

Zmiany w wersji 3.10.1 (25.04.2005)

 • poprawki w archiwizacji

Zmiany w wersji 3.10.0 (21.04.2005)

 • nowa archiwizacja
 • oddzielne informacje o zatrudnieniu dla firmy i dla PFRON
 • fundusz zaangażowania

Zmiany w wersji 3.02.0 (31.01.2005)

 • zmiany w kartach zasiłkowych zgodnie z ustawą z dn.7.02.2005
 • kalkulator płacowy netto -> brutto
 • nowe wzory przelewów podatkowych
 • symbole kont w działach i zleceniach
 • nowe symbole kosztów [SZ-X], [SD-X], [NZ], [ND], [IN1]..[IN8]
 • wydruk rocznej karty pracy z godzinami
 • kontrakty menedżerskie (opcja do umowy zlecenia)
 • PIT-4(16), PIT-8A(12), PIT-40(12)
 • seryjne wydruki PIT-8C i PIT-R
 • współczynnik ekwiwalentu w kalendarzu

Zmiany w wersji 3.01.0 (27.12.2004)

 • zmieniony układ graficzny
 • bazy danych z definicjami standardowymi
 • możliwość wgrania przykładowych danych
 • szeroko pojęta ewidencja wyposażenia
 • limity urlopów na rok 2005
 • rozliczanie cudzoziemców, deklaracja IFT-1
 • urlopy dla nauczycieli
 • moduł planowania i realizacji szkoleń
 • listy płac, kartoteki i zbiorówki w formie tabelki

Zmiany w wersji 3.00.0 (01.07.2004)

 • wersja programu dla Microsoft SQL Server

Cena programu już
od 106,40 PLN

Sprawdź aktualne promocje >

Klienci o R2płatnik

Zobacz wszystkie referencje

Klienci o R2płatnikZobacz wszystkie referencje

Piotr Starżyk

Doradca Podatkowy LISSTA Kancelaria Podatkowa we Wrocławiu

LISSTA Kancelaria Podatkowa we Wrocławiu

"Bez wątpienia możemy polecić R2płatnika do wykorzystania zarówno przez profesjonalne podmioty zajmujące się obsługą przedsiębiorstw w zakresie kadrowo-płacowym, jak też bezpośrednio przez przedsiębiorstwa."

więcej >

Leokadia Krzemińska

Właściciel K&K Biuro Rachunkowe - Obsługa Firm w Śmiałowicach

K&K Biuro Rachunkowe - Obsługa Firm w Śmiałowicach

"Porównując naszą pracę w systemach kadrowo-placowych i księgowych innych producentów stwierdziliśmy, że programy RESET2 są zdecydowanie bardziej przejrzyste i przyjazne
dla użytkownika."

więcej >

Nasi klienci