RESET2 Oprogramowanie
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Użytkownik wyraża zgodę oraz określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej odwiedzając strony:

Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies?

Przejdź do serwisu
Nie ograniczaj swoich wymagań

R2płatnikPRO Historia zmian 10.x

 RESET2 - Historia zmian

Czerwona linia z lewej strony dokumentacji oznacza, że opis dotyczy tylko systemów serii PRO i SBO.
Ikona oznacza opcje dostosowujące program do wymagań ustawy RODO

Zmiany w wersji 10.00.70 (11.08.2021)

 • możliwość umieszczenia na pasku głównym przycisków do okien użytkownika (Menu/Widok/Konfiguracja pasków narzędziowych)
 • eksport przelewów do HSBC
 • możliwość zbiorczego wypełnienia przełożonego (PPM w oknie Pracownicy)
 • funkcja wurlo(id,m1,m2) zwracająca wartość stałego urlopu id ze składników okresowych od sprzed m1 miesięcy do sprzed m2 miesięcy (wg okresu wynagrodzeń)
 • opcja 'Rozlicz nocne' w parametrach firmy/Karty Pracy/Ustawienia podstawowe pozwalająca na wpisanie w ewidencji godzin do odpracowania godzin nocnych 100%

Zmiany w wersji 10.00.69 (24.05.2021)

 • kod zawodu na ZUA
 • kod zawodu widoczny w umowach cywilnoprawnych
 • możliwość podstawienia przychodu PPK z poprzedniego miesiąca zgodnie z rodzajem opodatkowania listy płac (Ustawienia płacowe/Przeliczanie/Naliczanie płac)
  - wymaga ustawienia w definicji listy pola 'Rodzaj opodatkowania' (zakładka Parametry)
 • godziny dyżuru w harmonogramie pracy i możliwość automatycznego ich wstawienia do ECP
 • opcja obniżenia składników wynagrodzeń o dni chorobowe zgodnie z angażem obowiązującym w te dni (Ustawienia płacowe/Naliczanie płac)
 • możliwość anulowania wpisu w ewidencji ekwiwalentów i ryczałtów
 • możliwość wygenerowania przelewów dla grupy banków
 • kilka samochodów prywatnych

Zmiany w wersji 10.00.68 (26.04.2021)

 • PIT-4R(12)
 • PIT-8AR(11)
 • we wnioskach kart pracy makiety 'Wniosek o wyjście prywatne','Polecenie wykonania pracy w godz.nadliczbowych' i 'Wniosek o wykorz.czasu wolnego za pracę w godz.nadl.'
 • możliwość pobierania czasu pracy z ewidencji pracy zdalnej (Firma/Parametry/Karty pracy)
 • obieg dokumentów dla pracy zdalnej

Zmiany w wersji 10.00.67 (25.03.2021)

 • ewidencja pracy zdalnej
 • aktualizacja GUS Z05
 • aktualizacja GUS Z06
 • w składnikach karty pracy możliwość określenia godzin konfliktu doby pracowniczej
 • w ustawieniach Firma/Naliczanie opcja 'Pomniejszaj ryczałt samochodowy o pracę zdalną'
 • aktualizacja zestawów badań lekarskich do skierowania
 • możliwość naliczenia limitu urlopu dla umów innych niż umowa o pracę (Aktualne zatrudnienie/Limit urlopu dla poz.umów)

Zmiany w wersji 10.00.66 (02.03.2021)

 • w Ustawieniach płacowych opcja 'Obliczaj wynagrodzenie za czas choroby uwzględniając dni miesiąca' (dotyczy tylko jednostek budżetowych)
 • godziny dyżuru w ECP
 • PIT-11(27)

Zmiany w wersji 10.00.65 (20.01.2021)

 • IFT-1/1R(16)
 • możliwość wykonania obiegu dokumentów przy wydruku (Ustawienia kadrowe i definicja obiegu)
 • przelewy do instytucji finansowej PPK (z raportu PPK)
 • usuwanie z podstawy chorobowego miesięcy objętych obniżeniem etatu z powodu COVID-19

Zmiany w wersji 10.00.64 (08.01.2021)

 • PIT-4R(11)
 • PIT-8AR(10)
 • ZUS RUD

Zmiany w wersji 10.00.63 (26.11.2020)

 • w karcie zasiłkowej pola 'Nie wliczaj do badań ..' oraz 'Uwagi'
 • w kartotece dochodowej dodatkowe kolumny ze składkami społeczną i zdrowotną do odliczenia dla pracowników do 26 lat
 • NIP-7(5)
 • PIT-11(26)
 • PIT-4R(10)
 • PIT-8AR(9)
 • w Menu/Ustawienia płacowe/Naliczanie opcja 'Uwzględniaj koszty 50% przy obliczaniu wirtualnej skł.zdrowotnej'
 • możliwość określenia podwójnego poboru lub zaniechania podatku od PPK (Firma/Parametry/Naliczanie)

Zmiany w wersji 10.00.62 (05.10.2020)

 • w parametrach firmy Karty pracy/Ustawienia podstawowe opcja 'Automatycznie uwzględniaj wnioski po zatwierdzeniu'
 • nowe okno karty pracy (aby używać starej wersji kp nalezy uruchomić program z parametrem /OLDKP)
 • kontrola zgłoszenia do PPK w zestawieniach terminowych i autosprawdzaniu
 • możliwość pokazania na dokumencie PDF podpisu Firma/Dokumenty/Podpisywanie PDF
 • ZCNA dla dzieci właścicieli
 • w umowach o pracę opcja 'Kontynuuj podstawę zwolnienia mimo zmiany warunków'
 • w oknie Stanowiska wydruk karty stanowiskowej (makieta)
 • eksport zbiorówek do excel'a

Zmiany w wersji 10.00.61 (07.08.2020)

 • w Ustawieniach płacowych opcja 'Uwzględniaj ulgę dla młodych w progu podatkowym'
 • kod wyrejestrowania w rejestracji do ZUS i umowach o pracę
 • funkcje RCP dostępne wielowątkowo
 • w urzędzie skarbowym pracownika i w aktualnym zatrudnieniu kwota przychodu zwolnionego dla os. do 26 lat z innych podmiotów
 • eksport do systemu bankowego Spółdzielcza Grupa Bankowa
 • eksport dekretu do systemu Graffiti

Zmiany w wersji 10.00.60 (26.06.2020)

 • moduły użytkownika pozwalające na łatwy eksport/import zbioru obiektów użytkownika i obiegu dokumentów
 • możliwość ustawienia w aktualnym zatrudnieniu indywidualnej kwoty wolnej od potrąceń
 • w Ustawieniach płacowych opcja 'Kontroluj zmianę etatu przy wprowadzaniu zwolnień chorobowych'
 • opcjonalne zastosowanie providera MSOLEDBSQL, który umożliwia użycie TLS 1.2 (tylko serwery SQL2017+)
 • w Ustawieniach płacowych opcja 'Zeruj wynagrodzenie gdy ilość dni pracy i urlopu jest zerowa'
 • eksport do nowego płatnika ZUS (KEDU 5_2)
 • współpraca z bazą SAP Business One MS SQL 2019

Zmiany w wersji 10.00.59 (22.05.2020)

 • eksport do SOD (GK 11.0)
 • w Ustawieniach płacowych opcja 'Usuń z podstawy chorobowego stałe wynagrodzenie za urlop'
  umożliwiająca użycie nowych właściwości składników 'do chorobowego z angażu godzinowe'
  oraz przedefiniowanie podstawy do chorobowego
 • funkcja wurl(id,m1,m2) zwracająca wartość stałego urlopu id ze składników z angażu od sprzed m1 miesięcy do sprzed m2 miesięcy (wg okresu wynagrodzeń)

Zmiany w wersji 10.00.58 (28.04.2020)

 • ZUS RSP-C
 • ZUS RWN
 • czwarty poziom struktury organizacyjnej (jednostka)
 • możliwość użycia w definicji makiet zmiennych typu {TABELA_APLIKACJI.NAZWA_POLA}
 • w serwerze R2P możliwość przypisania typu wykonywanych zadań
 • nowy kalkulator płacowy
 • w archiwizacji możliwość usunięcia z archiwum niepotrzebnych firm
 • ZUS RSP-CK

Zmiany w wersji 10.00.57 (20.03.2020)

 • obsługa godzin postojowych w karcie pracy i składnikach wynagrodzeń
 • w Ustawieniach płacowych/Inne/PITy opcja 'Informacja o podpisie elektronicznym'
 • PIT-11 wykonuje się razem załacznikiem PIT-R (jeśli jest tak zaznaczone w oknie 'Urząd Skarbowy')
 • możliwość wypełnienia godzin karty pracy (za wyjątkiem systemowych) za wybrany okres (PPM na pracowniku- Wypełnij/Karty pracy - godziny)
 • eksport korekt składek PPK

Zmiany w wersji 10.00.56 (26.02.2020)

 • nowa organizacja menu głównego
 • ewidencja umów o współpracy (B2B)
 • seryjne zaświadczenia
 • aktualizacja interfejsu z językiem angielskim
 • import umów o współpracę
 • nowy rodzaj nieobecności w karcie zasiłkowej 'opieka nad dzieckiem dod.' (COVID-19)
 • wniosek o opiekę nad dzieckiem (COVID-19)
 • bilans otwarcia uwzględniający zmiany w PIT-11

Zmiany w wersji 10.00.55 (20.01.2020)

 • współpraca z TeamViewer'em w wersji 9

Zmiany w wersji 10.00.54 (03.01.2020)

 • PIT-11(25)
 • PIT-8AR(8)
 • ZUS US-4

Zmiany w wersji 10.00.53 (29.11.2019)

 • kalkulator płacowy uwzględnia PPK
 • w historii zatrudnienia pole 'Wykorzystane dni opieki inne'
 • IFT-1/1R(15)
 • PIT-4R(9)
 • PIT-8C(10)

Zmiany w wersji 10.00.52 (04.11.2019)

 • zestawienie wniosków z kart pracy
 • pole systemowe 'PPK przychód poprz.mies.' informujące o przychodzie PPK z poprzedniego miesiąca
 • nowe okna do wprowadzania pracowników do listy płac, szkoleń, planu urlopów i planu pracy
 • akcje można wykonywać także w oknie startowym
 • w ustawieniach kadrowych opcja 'Ograniczone dane osobowe w rekrutacji'
 • eksport rezygnacji z PPK
 • eksport zmian składek PPK
 • możliwość wpisania w bilansie otwarcia wynagrodzeń z 50% kosztami

Zmiany w wersji 10.00.51 (30.09.2019)

 • w aktualnym zatrudnieniu lub urzędzie skarbowym pracownika opcja 'Uśredniona stawka podatkowa' umożliwiająca obliczenie po 01.10.2019 pierwszego progu podatkowego w wys.17.75%
 • raport 'Wnioski z karty pracy'

Zmiany w wersji 10.00.50 (11.09.2019)

 • eksport dekretu do systemu KLL
 • eksport dekretu do systemu Papirus
 • możliwość rozliczenia wniosków z karty pracy przy naliczaniu listy (Ustawienia płacowe/Przeliczanie/Naliczanie płac/Uwzględnij wnioski)
 • zestawienie wniosków z kart pracy

Zmiany w wersji 10.00.49 (22.07.2019)

 • obsługa podatku dochodowego dla osób poniżej 26 lat
  - w Aktualnym zatrudnieniu/Podatek lub Urząd Skarbowy/Podatek pole 'Ulga podatkowa dla osób do 26 lat'
  - pole systemowe 'Ulga podat.dla os.do 26 lat'
  - pole systemowe 'Obn.podst.opod.dla os.do 26 lat'
  - w definicji składników właściwość 'wyłącz z ulgi dla osób do 26 lat'
 • możliwość dopisania do definicji listy pól systemowych do obsługi podatku dochodowego dla osób poniżej 26 lat (PPM na polach i składnikach w definicji)
 • eksport do Excela generuje także pliki *.xlsx
 • w definicji składników kart pracy funkcja wni(id) pobierająca ilość godzin z wniosku o rodzaju id
 • seryjne wydawanie wyposażenia (PPM w oknie Pracownicy - Wydaj wyposażenie)
 • w Ustawieniach płacowych/Przeliczanie/Podatki.. parametr 'Uwzględnij przychód PPK z poprzedniego miesiąca'

Zmiany w wersji 10.00.48 (28.06.2019)

 • możliwość dopisania do definicji listy pól systemowych do obsługi PPK (PPM na polach i składnikach w definicji)
 • składki PPK pracodawcy wchodzą do przychodu brutto
 • w tłumaczeniach wydruków działają języki oparte na Unicode (ukraiński,rosyjski)
 • eksport przlewów w formacie Asseco def2500/CBE
 • możliwość zwinięcia dekretu wg wyróżnika
 • możliwośc wyeksportowania pracowników zgłoszonych do PPK

Zmiany w wersji 10.00.47 (27.05.2019)

 • ewidencja PPK dla pracownika
 • procenty składek PPK w parametrach firmy (zakładka Naliczanie)
 • pola systemowe 'PPK zakł.podstawowy','PPK zakł.dodatkowy','PPK prac.podstawowy','PPK prac.dodatkowy' do oblczenia składek PPK
 • raport miesięczny PPK z eksportem do Excel'a
 • zmiany w kwestionariuszach, umowie o pracę i świadectwie dostosowujące do RODO
 • możliwość importu listy płac (tryb diagnostyczny, PPM na pozycjach listy)
 • poprawki w ERP-7

Zmiany w wersji 10.00.46 (26.04.2019)

 • ewidencja ZUS e-ZLA (dla pracownika lub dla firmy)
 • import zbiorczych raportów e-ZLA z PUE za pomocą usługi lub z pliku
 • przenoszenie danych z ewidencji e-ZLA do kart zasiłkowych
 • w prawach dostępu opcja 'Ilość poziomów filtrowania podwładnych'
 • zmiany w kwestionariuszu dla osób ubiegających się o zatrudnienie dostosowujące do przepisów RODO

Zmiany w wersji 10.00.45 (03.04.2019)

 • ZUS OSW
 • ZUS RIA
 • pole systemowe 'Kwota stała do wypłaty' pozwalające na wypłatę kwoty w gotówce zależnej od innego składnika
 • możliwość wygenerowania haseł dla pracowników (PPM w oknie Pracownicy)
 • w definicji składnika na zakładce Zbiorówki/Zestawienia właściwość 'wartość z listy korygującej/wyrównującej'
 • GUS Z-14
 • import z PUE dla właścicieli

Zmiany w wersji 10.00.44 (13.03.2019)

 • we właścicielach możliwość określenia podstawy składek uzależnionej od przychodu
 • pole systemowe 'Ilość dni oddelegowania' pozwalające wpływać na kwotę diety
 • pole systemowe 'Kwota diety oddelegowania' (informacyjnie)
 • zmiany w ZUS Z-3 i ZAS-12
 • anonimizacja pól użytkownika przy archiwizacji i wysyłaniu danych do serwisu (jeśli zaznaczono 'Dane wrażliwe')
 • kontrola okresu próbnego na tym samym stanowisku
 • kontrolka użytkownika typu 'scrollbox'
 • możliwość aktualizacji całego systemu (program + moduły WWW i R2czytnik), rejestracja modułów, zatrzymywanie i uruchamianie usług (Ustawienia/Środowisko/Moduły)

Zmiany w wersji 10.00.43 (11.02.2019)

 • ZAP-3(5)
 • NIP-7(5)
 • nowy ZUS-Z15A
 • ZUS DRA2
 • ZUS RCA2
 • w PIT-R mozliwość załączenia nagłówka adresowego (jak w PIT-11)
 • kwestionariusz osobowy wg nowego wzoru
 • w szablonach harmonogramów opcja 'Nie dopuszczaj do nadgodzin przed pracą' (chyba że zaznaczono nadgodziny (-))
 • informacja do świadectwa pracy o przechowywaniu danych
 • nowy EKUZ

Zmiany w wersji 10.00.42 (02.01.2019)

 • teczka D w dokumentach pracownika
 • w opisach dni pracy w karcie pracy możliwość ewidencjonowania godzin wejścia i wyjścia
 • eksport do płatnika ZUS 10.02
 • w zakończeniu umowy o pracę pola 'kod ZUS rozwiązania/wygaśnięcia' i 'kod ZUS podstawy prawnej' (potrzebne do ZWUA)
 • raport ZUS RPA
 • stanowisko osoby wypełniającej PITy
 • przy firmie urząd skarbowy dla cudzoziemców
 • nowa informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej
 • nowa informacja roczna dla osoby ubezpieczonej

Zmiany w wersji 10.00.41 (28.11.2018)

 • możliwość udostępnienia makiety dla serwera R2P (sekcja 'Konfiguracja wydruku-inne #4')
 • w Ustawieniach kadrowych/Zaawansowane opcja 'Użyj historii działów w raportowaniu', która filtruje pracowników na zestawieniach wg działów w historii i podanej daty ('Na dzień')
 • narzędzie do wyszukiwania w menu (Menu/Widok/Szukaj w menu)
 • numer paczki w poleceniach przelewu (0-działa po staremu)
 • PIT-11(24)
 • PIT-8C(9)
 • PIT-R(19)
 • IFT-1/1R(14)
 • PIT-4R(8)
 • PIT-8AR(7)
 • UWAGA! nowe pity działają dopiero od 01.01.2019
 • możliwość podpisania dokumentu załączanego (pdf)
 • funkcja ncp(id) pobierająca na koniec okresu rozliczeniowego przekroczenia norm czasu pracy

Zmiany w wersji 10.00.40 (26.10.2018)

 • seryjne przypisywanie kalendarzy (PPM w oknie Pracownicy)
 • w planach pracy mozliwość wypełnienia planu aktualnym kalendarzem pracownika
 • paski rozszerzone z kartotek obsługiwane przez serwer R2P
 • import ekwiwalentów i ryczałtów
 • ZUS ERP-7
 • prawo dostępu do planów pracy

Zmiany w wersji 10.00.39 (01.10.2018)

 • w raporcie ZUS obsługa zbiegu wychowawczego z pracą w innym zakładzie (w nieobecnościach zaznaczyć [] Zbieg tytułów ubezpieczenia)
 • pole systemowe 'Świadczenia wypłacane z FP i FGŚP'
 • w parametrach firmy/Karty pracy/Obliczanie nadgodzin opcja "Rozliczaj nadgodziny poniżej normy dobowej" umożliwiająca poprawne rozliczenie nadgodzin na niepełnym etatcie w rozszerzonej karcie pracy
 • autosprawdzanie udostępnione w serwerze R2P

Zmiany w wersji 10.00.38 (10.09.2018)

 • nowe zasady obliczania potrąceń komorniczych od zasiłków ZUS (obowiązują od 01.07.2018); wymaga uzupełnienia kwot wolnych od potrąceń w Parametrach naliczania/Potr.komornicze
 • historyzacja pola 'Kwota progu' w oknie Urząd Skarbowy/Podatek
 • w historii zatrudnienia pola 'wykorzystane dni url.dod' i 'wykorzystane dni opieka nad dzieckiem'
 • przy wprowadzaniu urlopu rodzicielskiego (Członkowie rodziny) możliwość poprawiania istniejącego wpisu powiązanego z kartą zasiłkową
 • A1
 • kodowanie Unicode w makietach (pozwala na stosowanie np. cyrylicy w dokumentach)
 • ZUS ZAS-12

Zmiany w wersji 10.00.37 (30.05.2018)

 • przy firmie opcja "Zapisuj dokumenty dziennika na dysku zamiast w bazie danych", jeśli zdefiniowano katalog w Ustawienia-Środowisko-Eksport-Dokumenty dziennika, służąca do przechowywania dokumentów dziennika na dysku (baza wtedy nie rośnie)
 • w umowach o pracę na zakładce warunki pole 'Waluta' (przy rozliczaniu oddelegowanych)
 • funkcja wal() pobierająca ide waluty z umowy o pracę
 • projekty w strukturze kosztów (Ustawienia płacowe/Inne/Włącz projekty w strukturze kosztów)
 • import umów o pracę
 • wyjaśnienie obliczenia przychodu dla oddelegowanych (przy polu 'Oddelegowany')
 • przy zakładaniu nowej firmy możliwość pobrania danych z GUSu

Zmiany w wersji 10.00.36 (11.05.2018)

 • możliwość zaszyfrowania bazy danych (ADMIN, w trybie diagnostycznym Ustawienia/Środowisko/Szyfrowanie/Włącz szyfrowanie bazy i [Zaszyfruj bazę danych])
 • w Użytkownikach pola: opis, [] Konto wyłączone i data wygaśnięcia konta
 • możliwość przeniesienia pracownika do kosza, a nastepnie w koszu (tylko Administratorzy lub Administratorzy SQL) przywrócenia, anonimizowania danych osobowych lub całkowitego usunięcia z bazy danych
 • biblioteki podmiotów i zakresów danych RODO
 • przy pracowniku ewidencja zgód RODO
 • przy pracowniku ewidencja udostępniania i zbierania danych osobowych
 • w oknie firma na zakładce RODO:
  - ewidencja zgód RODO i możliwość generowania zgód dla grupy pracowników
  - ewidencja upoważnień RODO
  - ewidencja przetwarzania RODO
  - ewidencja naruszeń RODO
 • wydruk zgody pracownika na przetwarzanie danych (także seryjny)
 • możliwość hasłowania dowolnego PDFa przy wysyłce mailem (Firma/Udostepnianie/Hasło) - nie dotyczy wysyłki do pracowników gdzie hasło podaje się przy pracowniku
 • nowe wartości parametru funkcji 'kurs': 10-kurs z dnia poprzedniego daty wypłaty, 11-z dnia poprzedniego daty końcowej okresu wynagrodzeń

Zmiany w wersji 10.00.35 (05.04.2018)

 • eksport dekretu do systemu Optima
 • możliwość wygenerowania aktualnej instrukcji PDF
 • w definicji składnika właściwość określająca zachowanie na liście korygującej (korygować,wyliczać,zerować)
 • w Ustawieniach płacowych/Wydruki opcja 'Drukuj informację "Otrzymałem (data i podpis):"'
 • historia składek ZUS właściciela

Zmiany w wersji 10.00.34 (02.03.2018)

 • obsługa pracowników oddelegowanych
  - przy firmie znacznik [ ] Rozliczanie pracowników oddelegowanych
  - w umowach o pracę na zakładce Warunki pole 'Kraj oddelegowania'
  - w umowach zlecenia na zakładce Szczegóły pole 'Kraj oddelegowania'
  - pole systemowe 'Oddelegowany', którego wstawienie na listę płac implikuje właściwe dla pracowników oddelegowanych wyliczenie podstaw ZUS (ER,CW i zdrowotnej)
  - w karcie zasiłkowej obliczanie właściwej podstawy chorobowego w miesiącach, gdy pracownik jest oddelegowany
 • informacja do umowy o pracę dla firmy nie posiadającej regulaminu pracy
 • funkcje dnsklp(id,m) i wnsklp(id,m) pobierające wartość składnika id narastająco ze wszystkich zatrudnień (odpowiednio wg daty wypłaty albo okresu wynagrodzeń)
 • PIT-4R(7)
 • NIP-7(4)
 • ZAP-3(4)
 • w definicji składnika na zakładce Zbiorówki możliwość określenia wartości pokazywanej na zbiorówkach (suma,średnia)

Zmiany w wersji 10.00.33 (01.02.2018)

 • ZUS-Z3
 • w oknie Firmy/Prametry/Kadry opcja 'Regulamin pracy' skutkująca drukowaniem na umowie o pracę klauzuli o przestrzeganiu regulaminu
 • w umowach zlecenia data obowiązywania aneksu
 • ZUS-Z3a
 • ZUS-Z3b
 • pole systemowe 'Koszty uzyskania PIT8C' do wykorzystania przy generowaniu PIT-8C
 • w zestawieniach SQL możliwość zdefiniowania akcji modyfikujących wybrane pola zestawienia
 • w oknie 'członkowie rodziny' możliwość wprowadzenia urlopu ojcowskiego na dziecko przysposobione

Zmiany w wersji 10.00.32 (03.01.2018)

 • ZAP-3(4)
 • w PIT-4R możliwość określenia procentu podatku przekazywanego na ZFRON oddzielnie dla każdego miesiąca
 • natywna obsługa plików PDF (nie wymagana drukarka PDF-XChange)
 • możliwość seryjnego hasłowania i wysyłania wydruków PDF z dziennika

Zmiany w wersji 10.00.31 (04.12.2017)

 • eksport przelewów do systemu Raiffeisen
 • jednolity przelew do ZUS (zacznie generować się od 1 stycznia 2018)
 • zestawienia SQL działają w oknach niemodalnych (wiele zestawień na ekranie)
 • serwer R2P może być uruchomiony jako usługa
 • serwer R2P może wykonywać zadania dla całej grupy firm
 • panel serwera R2P dostępny bezpośrednio z aplikacji (Menu/Zbiory/Narzędzia/Panel serwera R2P)
 • eksport dekretu do Proalpha 6.1
 • w Ustawieniach płacowych/Przeliczanie/Podatki ... opcja 'Obniż koszty uzyskania po zakończeniu umowy o pracę'
 • przy pracowniku opcja 'Włącz uwierzytelniane LDAP' (część pracowników może logować się na WWW zwykłym hasłem, a część LDAP)
 • przy pracodawcy znacznik 'Agencja pracy tymczasowej'

Zmiany w wersji 10.00.30 (03.11.2017)

 • w umowach zlecenia i o dzieło możliwość określenia zlecenia stałego zapłaty
 • przy firmie i właścicielu nr konta ZUS
 • eksport do PUE ZUS Z-3, Z-3a i Z-3b
 • w serwerze R2P ewidencja planowanych zadań (nie są od razu kolejkowane na cały okres obowiązywania, tylko na bieżący dzień)
 • obsługa wielu monitorów
 • w definicji zestawień SQL zmienna <NAZWA_TABELI_APLIKACJI.FILTER> zwracająca filtr podstawowy i praw dostępu np. <PRACOWNICY.FILTER> da wartość PRACOWNK.[Skasowany]=0
 • w składnikach właściwość 'rodzaj wynagrodzenia', która dla ustawienia 'zfśs' spowoduje naliczenie kosztów uzyskania
 • w Urzędach skarbowych pracownika kraj pochodzenia cudzoziemca i możliwość wprowadzenia stawki podatkowej w Okna/Biblioteki/Kraje docelowe

Zmiany w wersji 10.00.29 (04.10.2017)

 • pola systemowe 'Godz.nieob.płatnej(ekw)' i 'Wyn.za nieob.płatnej(ekw)' do obsługi nowej 'nieobecności płatnej(ekw)' w karcie urlopowej (liczy się zawsze jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy)
 • w polach systemowych właściwość 'Ukryte' (nie pokazuje się na pozycji listy)
 • wielowątkowe wypełnianie kart pracy (Środowisko/Zaawansowane/Używaj wątków dla długich operacji)
 • import historii zatrudnienia
 • import samochodów prywatnych
 • import wykształcenia
 • import ubezpieczeń
 • import niepełnosprawności
 • w Menu/Ustawienia płacowe/Definicje opcja 'Zakres wczytywania karty pracy (lata)' (im mniej tym szybciej przelicza, ale może nie obliczyć średniej do urlopu w przypadkach wypadania miesięcy z podstawy)
 • możliwość naliczenia składki FGŚP dla właściciela

Zmiany w wersji 10.00.28 (12.09.2017)

 • wielowątkowe przeliczanie listy płac (Środowisko/Zaawansowane/Używaj wątków dla długich operacji)
 • urlop rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych w karcie urlopowej
 • pola systemowe 'Godz.url.rehabilit.', 'Dni url.rehabilit.','Wyn.za url.rehabilit.' do obsługi naliczenia urlopu rehabilitacyjnego
 • import aktualnych zatrudnień
 • import bilansu otwarcia także w formacie Excel
 • zmiany w formularzu EKUZ dla pracownika oddelegowanego
 • zmiany w formularzach Z3, Z3a i Z3b
 • ZUS-Z15a, ZUS-Z15b
 • pole systemowe 'Emerytury - renty zagraniczne'

Zmiany w wersji 10.00.27 (02.08.2017)

 • w funkcjach RCP (PPM na pracowniku) możliwość określania dnia od-do
 • zmiana na 2 i 7 stronie formularza Z3
 • eksport dekretu do RAKS 9.0
 • w świadectwie pracy okresy nieskładkowe układane chronologicznie
 • w Ustawieniach płacowych/Wydruki-listy/paski opcja 'Nie drukuj informacji o urlopach na paskach'

Zmiany w wersji 10.00.26 (03.07.2017)

 • dane pracodawcy w oddziale (dla agencji pracy tymczasowej)
 • pobieranie kursów walut przez serwer R2P
 • automatyczne naliczanie ekwiwalentu za urlop w karcie urlopowej (PPM na pracowniku)

Zmiany w wersji 10.00.25 (02.06.2017)

 • pola systemowe 'Godz.nieob.płatnej(uw)' i 'Wyn.za nieob.płatnej(uw)' do obsługi nowej 'nieobecności płatnej(uw)' w karcie urlopowej (liczy się zawsze jak urlop wypoczynkowy)
 • rozliczenie nadgodzin dobowych w karcie pracy uwzględnia także nocne nadgodziny 100%
 • świadectwo pracy z informacją o pracy tymczasowej
 • pola systemowe 'Śr.godzin.url.(tymczas.)' i 'Śr.godzin.ekw.(tymczas.)' do obliczania wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu dla pracowników tymczasowych zgodnie z przepisami obowiązującymi od 01.06.2017
 • w Ustawieniach płacowych/Przeliczanie/Naliczenie płac opcja 'Niweluj różnice groszowe na płacy brutto'

Zmiany w wersji 10.00.24 (04.05.2017)

 • eksport do SODiR 9.90
 • zestawienie czasu pracy umów zleceń (Menu/Raporty/Rozliczenie czasu pracy/Czas pracy umowy zlecenia)
 • tolerancja dla nadpracowanych i niedopracowanych godzin na zestawieniu niezgodności ECP
 • możliwość wysłania mailem podpisanych dokumentów PDF prosto z dziennika (PPM w dzienniku)
 • w funkcjach RCP (PPM na pracowniku) nowe opcje 'Uzupełnij przerwy w rejestracji' i 'Usuń uzupełnienia przerw' do automatycznego uzupełniania niepełnych rejestacji

Zmiany w wersji 10.00.23 (29.03.2017)

 • NIP-7(3)
 • seryjne wypełnianie skierowań na badania lekarskie (PPM w oknie Pracownicy)
 • seryjne drukowanie skierowań na badania lekarskie
 • zmiana obliczania diet w delegacjach polegająca na podawaniu ilości posiłków zapewnionych przez zakład pracy (pomniejszają one przysługującą dietę)

Zmiany w wersji 10.00.22 (03.03.2017)

 • UPL-1(6)
 • OPL-1(5)
 • ORD-ZU robi się tylko w przypadku podania przyczyny korekty
 • nowy rodzaj wniosku w karcie pracy 'Wniosek o zaliczenie czasu pracy' skutkujący powstaniem wpisu w ewidecji czasu pracy z żądanym czasem od-do
 • pole systemowe 'Podatek ryczałt.', które wymusza naliczanie podatku ryczałtowego

Zmiany w wersji 10.00.21 (27.01.2017)

 • w umowach o pracę (zakładka Warunki) znacznik 'Ochrona stos.pracy' - Ochrona stosunku pracy, o której mowa w art.186 (8) § 1 pkt 2 Kodeksu pracy
  do nowego świadectwa pracy
 • w ZUS IWA opcja 'Uwzględnij także zatrudnienia przeniesione do historii'
 • pomoc kontekstowa on-line
 • data tymczasowego pobytu w danych personalnych i jej kontrola w zestawieniu terminowym

Zmiany w wersji 10.00.20 (11.01.2017)

 • ewidencja wniosków urlopowych na członków rodziny (ojcowski i rodzicielski)
 • możliwość automatycznego generowania wpisów w karcie zasiłkowej na podstawie w/w wniosków
 • nowy wzór świadectwa pracy uwzględniający urlopy ojcowskie i rodzicielskie
 • PIT-2(5)
 • w ocenach pracownika priorytet(waga) dla ocen dodatkowych, oraz sumaryczna ocena całkowita
 • naliczanie ulgi podatkowej wg nowych przepisów

Zmiany w wersji 10.00.19 (04.01.2017)

 • wersja instalacyjna R2płatnik 10

Cena programu już
od 686,70 PLN

Sprawdź aktualne promocje >

Klienci o R2płatnikPRO

Zobacz wszystkie referencje

Klienci o R2płatnikPROZobacz wszystkie referencje

Michał Pokorski

prezes zarządu Technologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. w Łozienicy

Technologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. w Łozienicy

"Dużą zaletą programu jest to, że daje nam możliwość tworzenia własnych zestawień i raportów nie będących podstawowym standardem programu. Jest to program bardzo rozwojowy i elastyczny, dzięki czemu nie mamy obaw, że jeśli u nas zmieni się system wynagrodzeń lub rejestracji czasu pracy to program R2płatnik sobie z tym nie poradzi."

więcej >

Włodzimierz Sitek

Prezes Zarządu ASTRA Bis Sp. z o.o. we Wrocławiu

ASTRA Bis Sp. z o.o. we Wrocławiu

"Po kilku latach współpracy z pełną odpowiedzialnością mogę polecić i polecam program kadrowo-płacowy firmy RESET2 Sp. z o.o. Jest to program łatwy w obsłudze, współpracuje
z programem Płatnik ZUS, pozwala na tworzenie licznych rejestrów i ewidencji. Na bieżąco uaktualniane są wszystkie zmiany przepisów niezbędnych do naliczania płac i wszelkiego rodzaju sprawozdań, a funkcjonalność tego programu pozwala na modyfikację zgodnie
z naszymi potrzebami."

więcej >

Nasi klienci