Opis programu - R2księga | RESET2 RESET2 Oprogramowanie
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Użytkownik wyraża zgodę oraz określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej odwiedzając strony:

Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies?

Przejdź do serwisu
Znamy Twoje potrzebyZnamy Twoje potrzeby

R2księga Opis programu

 • Kompletne rozliczenie z urzędem skarbowym
 • Szybkie wprowadzanie danych
 • Wszystkie wymagane ewidencje i rejestry
 • Deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe
 • Transakcje i rozliczenia walutowe

R2księga to program księgowy umożliwiający kompleksowe prowadzenie księgowości w formie księgi przychodów i rozchodów bądź ryczałtowej ewidencji przychodów. Zawiera wiele modułów dodatkowych, pozwalających na prowadzenie wszystkich wymaganych ewidencji oraz na pełne rozliczenie firmy i jej właścicieli z urzędem skarbowym.

Przy projektowaniu programu szczególny nacisk położono na szybkość wprowadzania danych bez użycia myszki. Zoptymalizowane wprowadzanie dokumentów oraz cały system kontroli umożliwia zmianę organizacji pracy - dane wprowadzać może osoba nie znająca się na księgowości, natomiast księgowy tylko sprawdza i zamyka rozliczenia. Dzięki licznym konsultacjom z ekspertami prowadzącymi biura rachunkowe program dopracowano w najmniejszych szczegółach.

W ofercie znajduje się od 2004 roku. Charakteryzuje się stosunkowo niską ceną, natychmiastowym wdrożeniem oraz prostą i intuicyjną obsługą, którą mogą szybko opanować nawet początkujący użytkownicy komputerów.

System polecany dla wszystkich firm prowadzących księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję ryczałtową. Szczególnie polecany jako program dla biur rachunkowych.

Księga przychodów i rozchodówEwidencja przychodów i rozchodów

 • prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z obowiązującym wzorem
  • zoptymalizowane, bardzo szybkie wprowadzanie danych
   z klawiatury, bez użycia myszki
  • prowadzenie księgi dla wszystkich firm, których właścicielem jest podatnik
  • automatyczne porządkowanie wpisów wg daty zdarzenia
  • wydruk wszystkich kolumn księgi na jednej kartce formatu A4
 • opcjonalne księgowanie w walutach obcych z przeliczaniem na PLN wg średnich kursów NBP
  • biblioteka walut i kursów średnich NBP
  • automatyczne pobieranie kursów ze strony internetowej NBP
 • prowadzenie ryczałtowej Ewidencji Przychodów wraz z miesięcznym rozliczeniem podatku ryczałtowego
 • prowadzenie ewidencji dochodów z najmu lub dzierżawy
 • rozbudowana biblioteka kontrahentów
  • podział kontrahentów na wielu płaszczyznach (np. dostawca, odbiorca)
  • wiele dodatkowych danych (np. telefon, e-mail)
  • historia zmian adresu kontrahenta
  • możliwość przypisania zdarzenia gospodarczego
 • biblioteka zdarzeń gospodarczych
  • możliwość przypisania domyślnych ustawień związanych ze zdarzeniem: kolumny w księdze, stawki vat, kontraktu, terminu płatności i sposobu rozliczenia vat
 • kontrola poprawności wprowadzanych danych
  • podział wpisów na rodzaje operacji umożliwia wprowadzanie danych bez znajomości zagadnień księgowych
  • zaawansowana krzyżowa kontrola wprowadzanych kwot
  • kontrolne szczegółowe zestawienie wprowadzonych danych
 • rozliczanie remanentów, wyliczanie marży
 • rozliczanie płatności wraz z naliczaniem odsetek za zwłokę
 • rozliczanie różnic kursowych przy płatnościach walutowych
 • wystawianie i drukowanie not korygujących
 • grupowanie obrotów wg dowolnych kryteriów
  • bilansowanie zdarzeń gospodarczych w dowolnym okresie
  • dzięki wbudowanym kontraktom analiza struktury przychodów i kosztów
  • możliwość generowania zestawień za lata ubiegłe
 • JPK (Jednolity Plik Kontrolny) - Podatkowa księga przychodów i rozchodów lub Ewidencja przychodów - (w zależności od typu rozliczeń danej firmy)
  • przygotowanie, podpisanie i wysłanie JPK oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO
  • integracja JPK na podstawie danych z wielu źródeł
  • kontrolne przeglądanie JPK w arkuszu kalkulacyjnym
 • oznaczenia GTU i oznaczenia procedur wymagane do JPK_V7M i JPK_V7K

 

Rejestr sprzedaży VATEwidencja VAT

 • rejestry sprzedaży i zakupów VAT według aktualnych wzorów
  • jednoczesne wprowadzanie danych do księgi przychodów i ewidencji VAT
  • różne sposoby rozliczenia VAT, np. wg terminu płatności lub daty zapłaty
  • ewidencja niepodlegającego odliczeniu podatku VAT od paliwa i nabycia samochodu
  • korekta VAT z tytułu złych odługów
  • wydruk wszystkich kolumn rejestrów na jednej kartce formatu A4
 • wydruk dodatkowego rejestru VAT dla transakcji VAT marża
 • wydruk deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-12
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych i zagranicznych (WDT, WNT, Import/Export usług, Import/Export towarów)
 • rozliczanie transakcji, dla których nabywca jest podatnikiem
 • wydruk faktur wewnętrznych na podstawie wpisu do rejestru
 • oddzielne rejestry VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych
  • rejestracja sprzedaży nie podlegającej VAT dla której przysługuje odliczenie
 • wydruk deklaracji VAT-UE wraz z załącznikami VAT-UE/A, VAT-UE/B i VAT-UE/C oraz deklaracji korygującej VAT-UEK
 • wydruk deklaracji VAT-8, VAT-9M 
 • e-deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-12, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-8, VAT-9M
  • przygotowanie, podpisanie i wysłanie deklaracji oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO
  • wysyłka e-deklaracji VAT-7, VAT-7K od osób fizycznych bez podpisu elektronicznego
 • wydruk zgłoszeń VAT-R, VAT-Z, wniosków VAT-ZT, VAT-ZZ, VAT-ZP, zawiadomienia VAT-ZD oraz uzasadnienia ORD-ZU
 • JPK (Jednolity Plik Kontrolny) - Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT
  • przygotowanie, podpisanie i wysłanie JPK oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO
  • integracja JPK na podstawie danych z wielu źródeł
  • kontrolne przeglądanie JPK w arkuszu kalkulacyjnym
 • JPK_V7M i JPK_V7K (Jednolity Plik Kontrolny)
  • przygotowanie, podpisanie i wysłanie JPK oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO
  • integracja JPK na podstawie danych z wielu źródeł
 • historia zmian formy opodatkowania VAT (brak, miesięcznie, kwartalnie) oraz historia wysłanych e-deklaracji (e-deklaracje w programie R2fk)

 

Ewidencja właścicieli i wspólnikówEwidencja właścicieli i wspólników

 • prowadzenie ewidencji wszystkich wspólników i ich dochodów
  • ewidencja dochodów pochodzących z obsługiwanych przez program działalności gospodarczych oraz innych przychodów
 • wydruk miesięcznych lub kwartalnych zestawień należnego podatku dochodowego wg skali lub liniowego dla właściciela lub wspólników
  • uwzględniane dochody (udziały) z wielu firm
  • możliwość zmiany udziałów w trakcie miesiąca
  • możliwość uwzględnienia przychodów z najmu
  • aktualizacja wysokości składek ZUS przez internet
 • możliwość szczegółowego ewidencjowania i rozliczania opłat składek ZUS
 • wydruk deklaracji rocznej PIT-36L, PIT-B
 • wydruk deklaracji PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B
  • możliwość ujęcia na deklaracji udziałów z wielu firm oraz przychodów z najmu
  • miesięczne rozliczenie podatku ryczałtowego
 • e-deklaracje PIT-36L, PIT-28
  • przygotowanie, podpisanie i wysłanie deklaracji oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO
  • wysyłka e-deklaracji od osób fizycznych bez podpisu elektronicznego
 • eksport PIT-36 do programu PITy (IPS)
 • historia zmian formy opodatkowania (miesięcznie, kwartalnie, wg skali, liniowo) oraz historia wysłanych e-deklaracji
 • wydruk formularzy identyfikacyjno-aktualizacyjnych niezbędnych w obrocie gospodarczym
  • dodatkowe wzory oświadczeń, zaświadczeń i zawiadomień składanych do urzędu skarbowego:
  • formularze zgłoszeniowe i informacyjne CEIDG-1, CEIDG-RB

 

Ewidencja środków trwałychEwidencja środków trwałych

 • ewidencja środków trwałych, środków o niskiej wartości oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • pełna charakterystyka środka (np. dostawca, producent, dane fabryczne)
 • możliwość podziału na grupy
 • ewidencja dokumentów zakupu/sprzedaży
 • ewidencja przeprowadzonych operacji (przyjęcie, modernizacja, likwidacja)
 • wydruk karty środka trwałego, ewidencji i wykazu środków
  • wydruk spełniający wymogi w zakresie księgi przychodów i rozchodów, jak również spełniający wymogi stawiane podatnikom podatku ryczałtowego
 • generowanie planu amortyzacji według różnych metod
  • różne metody amortyzacji (jednorazowa, liniowa, degresywna, przyspieszona)
 • automatyczne naliczanie odpisów dla środka lub grupy środków
 • wydruk tabeli amortyzacyjnej
  • wydruk wszystkich kolumn tabeli na jednej kartce formatu A4
 • automatyczne generowanie dowodów wewnętrznych z odpisami

 

Ewidencja wyposażeniaEwidencja wyposażenia

 • ewidencja wyposażenia
  • pełna specyfikacja pozycji wyposażenia
 • możliwość podziału na grupy
 • automatyczne powiązanie ewidencji z księgą przychodów
 • ewidencja przeprowadzonych operacji (przyjęcie, modernizacja, likwidacja)
 • wydruk karty wyposażenia i ewidencji wyposażenia

 

Ewidencja samochodówEwidencja samochodów

 • ewidencja samochodów używanych w firmie (zarówno osobowych jak i ciężarowych)
 • automatyczne rozliczanie eksploatacji/leasingu/zakupu samochodów z uwzględnieniem obowiązujących limitów VAT i kosztów
 • ewidencja przebiegu pojazdów dla celów VAT
  • biblioteka tras z odległościami
  • biblioteka celów wyjazdów
  • aktualizacja stawek ryczałtu samochodowego przez internet
  • wydruk ewidencji przejazdów

 

Ewidencja dowodów wewnętrznychEwidencja dowodów wewnętrznych

 • ewidencja i ręczne wprowadzanie dowodów wewnętrznych
  • automatyczna numeracja dowodów
  • możliwość zaksięgowania na jednym dowodzie kilku kwot do różnych kolumn w księdze
  • różne szablony dowodów
 • automatyczne generowanie dowodów wewnętrznych zawierających:
  • odpisy amortyzacyjne
  • okresowe zestawienie sprzedaży
  • rozliczenie różnic kursowych
  • zaliczenie w koszty podatku VAT od faktur RR, dla którego nie przysługuje prawo do odliczenia od należnego podatku VAT
 • wydruk i automatyczne wprowadzanie dowodów do księgi

 

Moduł kasa/bankModuł kasa/bank

 • raporty kasowe RK, dokumenty wpłaty KP i wypłaty KW
  • możliwość prowadzenia jednocześnie kilku kas
  • możliwość wprowadzenia kilku raportów w obrębie jednego dnia
 • raporty bankowe dla dowolnej liczby rachunków bankowych
 • automatyczne księgowanie wpłat na podstawie wpisów do księgi
 • automatyczne księgowanie wpłat i wypłat na podstawie rozrachunków z kontrahentem
 • import płatności z systemu VideoTEL

 

Windykacja należnościModuł należności i zobowiązań

 • szybki dostęp do szczegółowej ewidencji rozrachunków z kontrahentem
 • windykacja należności
  • indywidualne lub globalne wystawianie przypomnień i wezwań do zapłaty wraz z ich seryjnym wydrukiem
  • indywidualne lub globalne wystawianie not odsetkowych wraz z ich seryjnym wydrukiem
  • protokoły nieściągalności należności
 • kalkulator odsetkowy, obliczający odsetki ustawowe i podatkowe
 • automatyczne przygotowanie przelewów na podstawie zobowiązań
 • agregacja przelewów z płatnościami za wiele faktur
 • wydruk porozumienia kompensacyjnego

 

Ewidencja przelewówEwidencja przelewów

 • wydruk i ewidencjonowanie bankowych przelewów
  • nadruk treści przelewu na gotowych formularzach różnego typu
  • wydruk polecenia przelewu na czystych kartkach z możliwością wydruku formularza w kolorze czerwonym lub czarnym
 • przelewy do ZUS i urzędu skarbowego
  • automatyczne przelewy ze składkami ZUS i podatkami PIT i VAT generowane na podstawie deklaracji
 • przelewy Split Payment
 • współpraca z całą gamą systemów bankowych
  • możliwość dostosowania programu do współpracy z dowolnym systemem bankowym

 

Dla biur rachunkowychWersja dla biura rachunkowego

 • możliwość obsługi wielu podmiotów, o różnej formie prowadzonej księgowości: księga przychodów i rozchodów, ryczałt, najem lub dzierżawa, najem w formie ryczałtu
 • możliwość korzystania ze wspólnej dla wszystkich lub wybranych firm biblioteki kontrahentów oraz zdarzeń gospodarczych
 • ewidencja oraz pełne rozliczanie właścicieli i wspólników wszystkich obsługiwanych firm
  • szybki wgląd w rozliczenia wszystkich wspólników danej firmy
 • kontrola wprowadzania i poprawiania danych przez różnych użytkowników
 • seryjne drukowanie deklaracji VAT-7 lub seryjne wysyłanie e-deklaracji VAT-7 i JPK-VAT
 • powiadamianie klientów pocztą internetową o wysokości podatków przypadających do zapłaty za dany okres
 • całodobowe automatyczne udostępnianie klientom biura informacji o wysokości podatków i składek ZUS wraz z raportami na stronie internetowej
 • możliwość przesyłania wszystkich wydruków pocztą internetową w formacie HTML lub PDF
 • zestawienie z liczbą wpisów w poszczególnych firmach w zadanym okresie, umożliwiające oszacowanie nakładów pracy związanej z obsługą poszczególnych firm
 • możliwość archiwizacji danych wybranej firmy
  • oprócz standardowej archiwizacji całej bazy danych obejmującej wszystkie obsługiwane firmy i właścicieli można również wykonać archiwizację wybranej firmy i właścicieli tylko tej firmy - taką archiwizację można np. przekazać klientowi biura do wglądu na bezpłatnej wersji demonstracyjnej programu
 • możliwość konsolidacji baz danych
  • możliwość łączenia baz danych, np. dołączenia do swojego programu całej bazy danych prowadzonej wcześniej bezpośrednio przez klienta
 • możliwość generowania dla swoich klientów bezpłatnej licencji na program R2faktury Mini
  • automatyczne księgowanie faktur wystawionych przez klientów

 

Automatyczne aktualizacjeDodatkowe zalety systemu

 • wersja sieciowa
  • praca w dowolnej sieci w środowisku Windows Vista, 7, 8, 10
  • możliwość nadania haseł i uprawnień poszczególnym użytkownikom
 • możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe moduły
  • ujednolicone standardy pracy w programie do obsługi sprzedaży R2faktury (program do prowadzenia magazynu oraz wystawiania faktur) i systemie płacowo-kadrowym R2płatnik
  • automatyczny import faktur i rozliczeń płatności
 • możliwość inicjalizacji bazy danych na podstawie
  • pliku buforowego
  • programów Rachmistrz i Rewizor 
 • automatyczny import faktur z programów:
  • Subiekt firmy Insert
  • KS-AOW (Apteka) firmy Kamsoft
  • Klasyka/Optima firmy Comarch
  • ProfiPIEK firmy Magres
  • Scanye
 • zgodność z aktualnymi przepisami oraz pewność otrzymania nowej wersji uwzględniającej ich zmiany
 • wewnętrzna pomoc kontekstowa oraz porady techniczne przez telefon i w siedzibie użytkownika
 • możliwość zapoznania się bezpośrednio z poziomu programu z komunikatami serwisowymi, redagowanymi przez serwis producenta, mającymi na celu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez klientów 
 • aktualizacja programu i serwisowanie danych przez internet
  • automatyczne pobieranie parametrów naliczania ze strony producenta (np. podstawy i składki ZUS)
  • moduł zdalnego serwisowania danych wbudowany w program
  • możliwość zakładania spraw serwisowych (zapytań do serwisu) z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej

Wymagania systemowe

 • komputer z procesorem Intel lub kompatybilnym 2 GHz lub szybszym
 • system operacyjny Windows 10/8/7 (64 lub 32-bitowy)
 • 2 GB pamięci RAM lub więcej
 • 2,2 GB wolnego miejsca na twardym dysku

Cena programu już
od 127,40 PLN

Sprawdź aktualne promocje >


Klienci o R2księga

Zobacz wszystkie referencje

Klienci o R2księgaZobacz wszystkie referencje

dr Andrzej Włodarczyk

Dyrektor Firma Szkoleniowa ANED we Wrocławiu

Firma Szkoleniowa ANED we Wrocławiu

"Pięcioletnia współpraca przekonała nas, że nie mogliśmy lepiej wybrać. Mamy do czynienia ze znakomitymi fachowcami: kompetentnymi, życzliwymi i w ogóle ze wspaniałymi LUDŹMI. Zawsze można skorzystać z porady i pomocy dyżurujących (pod telefonem) informatyków."

więcej >

Renata Zielazna

właściciel Sklep Wielobranżowy, Art. Motoryzacyjno-Techniczne w Koronowie

Sklep Wielobranżowy, Art. Motoryzacyjno-Techniczne w Koronowie

"Wybrałam Wasze oprogramowanie z pośród bogatej oferty na rynku, ponieważ programy
są przejrzyste, łatwe w obsłudze, na bieżąco aktualizowane i zgodne z przepisami."

więcej >

Nasi klienci