Opis programu - R2księga | RESET2 RESET2 Oprogramowanie
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Użytkownik wyraża zgodę oraz określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej odwiedzając strony:

Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies?

Przejdź do serwisu
Znamy Twoje potrzeby

R2księga Opis programu

 • Kompletne rozliczenie z urzędem skarbowym
 • Szybkie wprowadzanie danych
 • Wszystkie wymagane ewidencje i rejestry
 • Deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe
 • Transakcje i rozliczenia walutowe

R2księga to program księgowy umożliwiający kompleksowe prowadzenie księgowości w formie księgi przychodów i rozchodów bądź ryczałtowej ewidencji przychodów. Zawiera wiele modułów dodatkowych, pozwalających na prowadzenie wszystkich wymaganych ewidencji oraz na pełne rozliczenie firmy i jej właścicieli z urzędem skarbowym.

Przy projektowaniu programu szczególny nacisk położono na szybkość wprowadzania danych bez użycia myszki. Zoptymalizowane wprowadzanie dokumentów oraz cały system kontroli umożliwia zmianę organizacji pracy - dane wprowadzać może osoba nie znająca się na księgowości, natomiast księgowy tylko sprawdza i zamyka rozliczenia. Dzięki licznym konsultacjom z ekspertami prowadzącymi biura rachunkowe program dopracowano w najmniejszych szczegółach.

W ofercie znajduje się od 2004 roku. Charakteryzuje się stosunkowo niską ceną, natychmiastowym wdrożeniem oraz prostą i intuicyjną obsługą, którą mogą szybko opanować nawet początkujący użytkownicy komputerów.

System polecany dla wszystkich firm prowadzących księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję ryczałtową. Szczególnie polecany jako program dla biur rachunkowych.

Księga przychodów i rozchodówEwidencja przychodów i rozchodów

 • prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z obowiązującym wzorem
  • zoptymalizowane, bardzo szybkie wprowadzanie danych
   z klawiatury, bez użycia myszki
  • prowadzenie księgi dla wszystkich firm, których właścicielem jest podatnik
  • automatyczne porządkowanie wpisów wg daty zdarzenia
  • wydruk wszystkich kolumn księgi na jednej kartce formatu A4
 • księgowanie i automatyczne rozliczanie faktur VAT marża
 • księgowanie dokumentów sprzedażowych w procedurze WSTO/OSS
 • opcjonalne księgowanie w walutach obcych z przeliczaniem na PLN wg średnich kursów NBP
  • biblioteka walut i kursów średnich NBP
  • automatyczne pobieranie kursów ze strony internetowej NBP
 • prowadzenie ryczałtowej Ewidencji Przychodów wraz z miesięcznym rozliczeniem podatku ryczałtowego
 • prowadzenie ewidencji dochodów z najmu lub dzierżawy
 • rozbudowana biblioteka kontrahentów
  • podział kontrahentów na wielu płaszczyznach (np. dostawca, odbiorca)
  • wiele dodatkowych danych (np. telefon, e-mail)
  • historia zmian adresu kontrahenta
  • możliwość przypisania zdarzenia gospodarczego
 • biblioteka zdarzeń gospodarczych
  • możliwość przypisania domyślnych ustawień związanych ze zdarzeniem: kolumny w księdze, stawki vat, kontraktu, terminu płatności i sposobu rozliczenia vat
 • kontrola poprawności wprowadzanych danych
  • podział wpisów na rodzaje operacji umożliwia wprowadzanie danych bez znajomości zagadnień księgowych
  • zaawansowana krzyżowa kontrola wprowadzanych kwot
  • kontrolne szczegółowe zestawienie wprowadzonych danych
 • rozliczanie remanentów, wyliczanie marży
 • rozliczanie płatności wraz z naliczaniem odsetek za zwłokę
 • rozliczanie różnic kursowych przy płatnościach walutowych
 • wystawianie i drukowanie not korygujących
 • grupowanie obrotów wg dowolnych kryteriów
  • bilansowanie zdarzeń gospodarczych w dowolnym okresie
  • dzięki wbudowanym kontraktom analiza struktury przychodów i kosztów
  • możliwość generowania zestawień za lata ubiegłe
 • JPK (Jednolity Plik Kontrolny) - Podatkowa księga przychodów i rozchodów lub Ewidencja przychodów - (w zależności od typu rozliczeń danej firmy)
  • przygotowanie, podpisanie i wysłanie JPK oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO
  • integracja JPK na podstawie danych z wielu źródeł
  • kontrolne przeglądanie JPK w arkuszu kalkulacyjnym
 • oznaczenia GTU i oznaczenia procedur wymagane do JPK_V7M i JPK_V7K

 

Rejestr sprzedaży VATEwidencja VAT

 • rejestry sprzedaży i zakupów VAT według aktualnych wzorów
  • jednoczesne wprowadzanie danych do księgi przychodów i ewidencji VAT
  • różne sposoby rozliczenia VAT, np. wg terminu płatności lub daty zapłaty
  • ewidencja niepodlegającego odliczeniu podatku VAT od paliwa i nabycia samochodu
  • korekta VAT z tytułu złych odługów
  • wydruk wszystkich kolumn rejestrów na jednej kartce formatu A4
 • wydruk dodatkowego rejestru VAT dla transakcji VAT marża
 • wydruk deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-12
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych i zagranicznych (WDT, WNT, Import/Export usług, Import/Export towarów)
 • rozliczanie transakcji, dla których nabywca jest podatnikiem
 • wydruk faktur wewnętrznych na podstawie wpisu do rejestru
 • oddzielne rejestry VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych
  • rejestracja sprzedaży nie podlegającej VAT dla której przysługuje odliczenie
 • wydruk deklaracji VAT-UE wraz z załącznikami VAT-UE/A, VAT-UE/B i VAT-UE/C oraz deklaracji korygującej VAT-UEK
 • wydruk deklaracji VAT-8, VAT-9M 
 • e-deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-12, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-8, VAT-9M
  • przygotowanie, podpisanie i wysłanie deklaracji oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO
  • wysyłka e-deklaracji VAT-7, VAT-7K od osób fizycznych bez podpisu elektronicznego
 • wydruk zgłoszeń VAT-R, VAT-Z, wniosków VAT-ZT, VAT-ZZ, VAT-ZP, zawiadomienia VAT-ZD oraz uzasadnienia ORD-ZU
 • JPK (Jednolity Plik Kontrolny) - Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT
  • przygotowanie, podpisanie i wysłanie JPK oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO
  • integracja JPK na podstawie danych z wielu źródeł
  • kontrolne przeglądanie JPK w arkuszu kalkulacyjnym
 • JPK_V7M i JPK_V7K (Jednolity Plik Kontrolny)
  • przygotowanie, podpisanie i wysłanie JPK oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO
  • integracja JPK na podstawie danych z wielu źródeł
 • historia zmian formy opodatkowania VAT (brak, miesięcznie, kwartalnie) oraz historia wysłanych e-deklaracji (e-deklaracje w programie R2fk)

 

Ewidencja właścicieli i wspólnikówEwidencja właścicieli i wspólników

 • prowadzenie ewidencji wszystkich wspólników i ich dochodów
  • ewidencja dochodów pochodzących z obsługiwanych przez program działalności gospodarczych oraz innych przychodów
 • wydruk miesięcznych lub kwartalnych zestawień należnego podatku dochodowego wg skali lub liniowego dla właściciela lub wspólników
  • uwzględniane dochody (udziały) z wielu firm
  • możliwość zmiany udziałów w trakcie miesiąca
  • możliwość uwzględnienia przychodów z najmu
  • aktualizacja wysokości składek ZUS przez internet
 • możliwość szczegółowego ewidencjowania i rozliczania opłat składek ZUS
 • wydruk deklaracji rocznej PIT-36L, PIT-B
 • wydruk deklaracji PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B
  • możliwość ujęcia na deklaracji udziałów z wielu firm oraz przychodów z najmu
  • miesięczne rozliczenie podatku ryczałtowego
 • e-deklaracje PIT-36L, PIT-28
  • przygotowanie, podpisanie i wysłanie deklaracji oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO
  • wysyłka e-deklaracji od osób fizycznych bez podpisu elektronicznego
 • eksport PIT-36 do programu PITy (IPS)
 • historia zmian formy opodatkowania (miesięcznie, kwartalnie, wg skali, liniowo) oraz historia wysłanych e-deklaracji
 • wydruk formularzy identyfikacyjno-aktualizacyjnych niezbędnych w obrocie gospodarczym
  • dodatkowe wzory oświadczeń, zaświadczeń i zawiadomień składanych do urzędu skarbowego:
  • formularze zgłoszeniowe i informacyjne CEIDG-1, CEIDG-RB

 

Ewidencja środków trwałychEwidencja środków trwałych

 • ewidencja środków trwałych, środków o niskiej wartości oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • pełna charakterystyka środka (np. dostawca, producent, dane fabryczne)
 • możliwość podziału na grupy
 • ewidencja dokumentów zakupu/sprzedaży
 • ewidencja przeprowadzonych operacji (przyjęcie, modernizacja, likwidacja)
 • wydruk karty środka trwałego, ewidencji i wykazu środków
  • wydruk spełniający wymogi w zakresie księgi przychodów i rozchodów, jak również spełniający wymogi stawiane podatnikom podatku ryczałtowego
 • generowanie planu amortyzacji według różnych metod
  • różne metody amortyzacji (jednorazowa, liniowa, degresywna, przyspieszona)
 • automatyczne naliczanie odpisów dla środka lub grupy środków
 • wydruk tabeli amortyzacyjnej
  • wydruk wszystkich kolumn tabeli na jednej kartce formatu A4
 • automatyczne generowanie dowodów wewnętrznych z odpisami

 

Ewidencja wyposażeniaEwidencja wyposażenia

 • ewidencja wyposażenia
  • pełna specyfikacja pozycji wyposażenia
 • możliwość podziału na grupy
 • automatyczne powiązanie ewidencji z księgą przychodów
 • ewidencja przeprowadzonych operacji (przyjęcie, modernizacja, likwidacja)
 • wydruk karty wyposażenia i ewidencji wyposażenia

 

Ewidencja samochodówEwidencja samochodów

 • ewidencja samochodów używanych w firmie (zarówno osobowych jak i ciężarowych)
 • automatyczne rozliczanie eksploatacji/leasingu/zakupu samochodów z uwzględnieniem obowiązujących limitów VAT i kosztów
 • ewidencja przebiegu pojazdów dla celów VAT
  • biblioteka tras z odległościami
  • biblioteka celów wyjazdów
  • aktualizacja stawek ryczałtu samochodowego przez internet
  • wydruk ewidencji przejazdów

 

Ewidencja dowodów wewnętrznychEwidencja dowodów wewnętrznych

 • ewidencja i ręczne wprowadzanie dowodów wewnętrznych
  • automatyczna numeracja dowodów
  • możliwość zaksięgowania na jednym dowodzie kilku kwot do różnych kolumn w księdze
  • różne szablony dowodów
 • automatyczne generowanie dowodów wewnętrznych zawierających:
  • odpisy amortyzacyjne
  • okresowe zestawienie sprzedaży
  • rozliczenie różnic kursowych
  • zaliczenie w koszty podatku VAT od faktur RR, dla którego nie przysługuje prawo do odliczenia od należnego podatku VAT
 • wydruk i automatyczne wprowadzanie dowodów do księgi

 

Moduł kasa/bankModuł kasa/bank

 • raporty kasowe RK, dokumenty wpłaty KP i wypłaty KW
  • możliwość prowadzenia jednocześnie kilku kas
  • możliwość wprowadzenia kilku raportów w obrębie jednego dnia
 • raporty bankowe dla dowolnej liczby rachunków bankowych
 • automatyczne księgowanie wpłat na podstawie wpisów do księgi
 • automatyczne księgowanie wpłat i wypłat na podstawie rozrachunków z kontrahentem
 • import płatności z systemu VideoTEL

 

Windykacja należnościModuł należności i zobowiązań

 • szybki dostęp do szczegółowej ewidencji rozrachunków z kontrahentem
 • windykacja należności
  • indywidualne lub globalne wystawianie przypomnień i wezwań do zapłaty wraz z ich seryjnym wydrukiem
  • indywidualne lub globalne wystawianie not odsetkowych wraz z ich seryjnym wydrukiem
  • protokoły nieściągalności należności
 • kalkulator odsetkowy, obliczający odsetki ustawowe i podatkowe
 • automatyczne przygotowanie przelewów na podstawie zobowiązań
 • agregacja przelewów z płatnościami za wiele faktur
 • wydruk porozumienia kompensacyjnego

 

Ewidencja przelewówEwidencja przelewów

 • wydruk i ewidencjonowanie bankowych przelewów
  • nadruk treści przelewu na gotowych formularzach różnego typu
  • wydruk polecenia przelewu na czystych kartkach z możliwością wydruku formularza w kolorze czerwonym lub czarnym
 • przelewy do ZUS i urzędu skarbowego
  • automatyczne przelewy ze składkami ZUS i podatkami PIT i VAT generowane na podstawie deklaracji
 • przelewy Split Payment
 • współpraca z całą gamą systemów bankowych
  • możliwość dostosowania programu do współpracy z dowolnym systemem bankowym

 

Dla biur rachunkowychWersja dla biura rachunkowego

 • możliwość obsługi wielu podmiotów, o różnej formie prowadzonej księgowości: księga przychodów i rozchodów, ryczałt, najem lub dzierżawa, najem w formie ryczałtu
 • możliwość korzystania ze wspólnej dla wszystkich lub wybranych firm biblioteki kontrahentów oraz zdarzeń gospodarczych
 • ewidencja oraz pełne rozliczanie właścicieli i wspólników wszystkich obsługiwanych firm
  • szybki wgląd w rozliczenia wszystkich wspólników danej firmy
 • kontrola wprowadzania i poprawiania danych przez różnych użytkowników
 • seryjne drukowanie deklaracji VAT-7 lub seryjne wysyłanie e-deklaracji VAT-7 i JPK-VAT
 • powiadamianie klientów pocztą internetową o wysokości podatków przypadających do zapłaty za dany okres
 • całodobowe automatyczne udostępnianie klientom biura informacji o wysokości podatków i składek ZUS wraz z raportami na stronie internetowej
 • możliwość przesyłania wszystkich wydruków pocztą internetową w formacie HTML lub PDF
 • zestawienie z liczbą wpisów w poszczególnych firmach w zadanym okresie, umożliwiające oszacowanie nakładów pracy związanej z obsługą poszczególnych firm
 • możliwość archiwizacji danych wybranej firmy
  • oprócz standardowej archiwizacji całej bazy danych obejmującej wszystkie obsługiwane firmy i właścicieli można również wykonać archiwizację wybranej firmy i właścicieli tylko tej firmy - taką archiwizację można np. przekazać klientowi biura do wglądu na bezpłatnej wersji demonstracyjnej programu
 • możliwość konsolidacji baz danych
  • możliwość łączenia baz danych, np. dołączenia do swojego programu całej bazy danych prowadzonej wcześniej bezpośrednio przez klienta
 • możliwość generowania dla swoich klientów bezpłatnej licencji na program R2faktury Mini
  • automatyczne księgowanie faktur wystawionych przez klientów

 

Automatyczne aktualizacjeDodatkowe zalety systemu

 • wersja sieciowa
  • praca w dowolnej sieci w środowisku Windows Vista, 7, 8, 10
  • możliwość nadania haseł i uprawnień poszczególnym użytkownikom
 • możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe moduły
  • ujednolicone standardy pracy w programie do obsługi sprzedaży R2faktury (program do prowadzenia magazynu oraz wystawiania faktur) i systemie płacowo-kadrowym R2płatnik
  • automatyczny import faktur i rozliczeń płatności
 • możliwość inicjalizacji bazy danych na podstawie
  • pliku buforowego
  • programów Rachmistrz i Rewizor 
 • automatyczny import faktur z programów:
  • Subiekt firmy Insert
  • KS-AOW (Apteka) firmy Kamsoft
  • Klasyka/Optima firmy Comarch
  • ProfiPIEK firmy Magres
  • Scanye
 • zgodność z aktualnymi przepisami oraz pewność otrzymania nowej wersji uwzględniającej ich zmiany
 • wewnętrzna pomoc kontekstowa oraz porady techniczne przez telefon i w siedzibie użytkownika
 • możliwość zapoznania się bezpośrednio z poziomu programu z komunikatami serwisowymi, redagowanymi przez serwis producenta, mającymi na celu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez klientów 
 • aktualizacja programu i serwisowanie danych przez internet
  • automatyczne pobieranie parametrów naliczania ze strony producenta (np. podstawy i składki ZUS)
  • moduł zdalnego serwisowania danych wbudowany w program
  • możliwość zakładania spraw serwisowych (zapytań do serwisu) z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej

Wymagania systemowe

 • komputer z procesorem Intel lub kompatybilnym 2 GHz lub szybszym
 • system operacyjny Windows 10/8/7 (64 lub 32-bitowy)
 • 2 GB pamięci RAM lub więcej
 • 2,2 GB wolnego miejsca na twardym dysku

Program nie jest już dostępny
w sprzedaży dla nowych klientów.


Masz pytania?
22 455 56 00