Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ
Znamy Twoje potrzeby

R2płatnik Historia zmian 10.x

 RESET2 - Historia zmian

Czerwona linia z lewej strony dokumentacji oznacza, że opis dotyczy tylko systemów serii PRO i SBO.
Ikona oznacza opcje dostosowujące program do wymagań ustawy RODO

Zmiany w wersji 10.00.53 (29.11.2019)

 • kalkulator płacowy uwzględnia PPK
 • w historii zatrudnienia pole 'Wykorzystane dni opieki inne'

Zmiany w wersji 10.00.52 (04.11.2019)

 • zestawienie wniosków z kart pracy
 • pole systemowe 'PPK przychód poprz.mies.' informujące o przychodzie PPK z poprzedniego miesiąca
 • nowe okna do wprowadzania pracowników do listy płac, szkoleń, planu urlopów i planu pracy
 • akcje można wykonywać także w oknie startowym
 • w ustawieniach kadrowych opcja 'Ograniczone dane osobowe w rekrutacji'
 • eksport rezygnacji z PPK
 • eksport zmian składek PPK
 • możliwość wpisania w bilansie otwarcia wynagrodzeń z 50% kosztami

Zmiany w wersji 10.00.51 (30.09.2019)

 • w aktualnym zatrudnieniu lub urzędzie skarbowym pracownika opcja 'Uśredniona stawka podatkowa' umożliwiająca obliczenie po 01.10.2019 pierwszego progu podatkowego w wys.17.75%
 • raport 'Wnioski z karty pracy'

Zmiany w wersji 10.00.50 (11.09.2019)

 • eksport dekretu do systemu KLL
 • eksport dekretu do systemu Papirus
 • możliwość rozliczenia wniosków z karty pracy przy naliczaniu listy (Ustawienia płacowe/Przeliczanie/Naliczanie płac/Uwzględnij wnioski)
 • zestawienie wniosków z kart pracy

Zmiany w wersji 10.00.49 (22.07.2019)

 • obsługa podatku dochodowego dla osób poniżej 26 lat
  - w Aktualnym zatrudnieniu/Podatek lub Urząd Skarbowy/Podatek pole 'Ulga podatkowa dla osób do 26 lat'
  - pole systemowe 'Ulga podat.dla os.do 26 lat'
  - pole systemowe 'Obn.podst.opod.dla os.do 26 lat'
  - w definicji składników właściwość 'wyłącz z ulgi dla osób do 26 lat'
 • możliwość dopisania do definicji listy pól systemowych do obsługi podatku dochodowego dla osób poniżej 26 lat (PPM na polach i składnikach w definicji)
 • eksport do Excela generuje także pliki *.xlsx
 • w definicji składników kart pracy funkcja wni(id) pobierająca ilość godzin z wniosku o rodzaju id
 • seryjne wydawanie wyposażenia (PPM w oknie Pracownicy - Wydaj wyposażenie)
 • w Ustawieniach płacowych/Przeliczanie/Podatki.. parametr 'Uwzględnij przychód PPK z poprzedniego miesiąca'

Zmiany w wersji 10.00.48 (28.06.2019)

 • możliwość dopisania do definicji listy pól systemowych do obsługi PPK (PPM na polach i składnikach w definicji)
 • składki PPK pracodawcy wchodzą do przychodu brutto
 • w tłumaczeniach wydruków działają języki oparte na Unicode (ukraiński,rosyjski)
 • eksport przlewów w formacie Asseco def2500/CBE
 • możliwość zwinięcia dekretu wg wyróżnika
 • możliwośc wyeksportowania pracowników zgłoszonych do PPK

Zmiany w wersji 10.00.47 (27.05.2019)

 • ewidencja PPK dla pracownika
 • procenty składek PPK w parametrach firmy (zakładka Naliczanie)
 • pola systemowe 'PPK zakł.podstawowy','PPK zakł.dodatkowy','PPK prac.podstawowy','PPK prac.dodatkowy' do oblczenia składek PPK
 • raport miesięczny PPK z eksportem do Excel'a
 • zmiany w kwestionariuszach, umowie o pracę i świadectwie dostosowujące do RODO
 • możliwość importu listy płac (tryb diagnostyczny, PPM na pozycjach listy)
 • poprawki w ERP-7

Zmiany w wersji 10.00.46 (26.04.2019)

 • ewidencja ZUS e-ZLA (dla pracownika lub dla firmy)
 • import zbiorczych raportów e-ZLA z PUE za pomocą usługi lub z pliku
 • przenoszenie danych z ewidencji e-ZLA do kart zasiłkowych
 • w prawach dostępu opcja 'Ilość poziomów filtrowania podwładnych'
 • zmiany w kwestionariuszu dla osób ubiegających się o zatrudnienie dostosowujące do przepisów RODO

Zmiany w wersji 10.00.45 (03.04.2019)

 • ZUS OSW
 • ZUS RIA
 • pole systemowe 'Kwota stała do wypłaty' pozwalające na wypłatę kwoty w gotówce zależnej od innego składnika
 • możliwość wygenerowania haseł dla pracowników (PPM w oknie Pracownicy)
 • w definicji składnika na zakładce Zbiorówki/Zestawienia właściwość 'wartość z listy korygującej/wyrównującej'
 • GUS Z-14
 • import z PUE dla właścicieli

Zmiany w wersji 10.00.44 (13.03.2019)

 • we właścicielach możliwość określenia podstawy składek uzależnionej od przychodu
 • pole systemowe 'Ilość dni oddelegowania' pozwalające wpływać na kwotę diety
 • pole systemowe 'Kwota diety oddelegowania' (informacyjnie)
 • zmiany w ZUS Z-3 i ZAS-12
 • anonimizacja pól użytkownika przy archiwizacji i wysyłaniu danych do serwisu (jeśli zaznaczono 'Dane wrażliwe')
 • kontrola okresu próbnego na tym samym stanowisku
 • kontrolka użytkownika typu 'scrollbox'
 • możliwość aktualizacji całego systemu (program + moduły WWW i R2czytnik), rejestracja modułów, zatrzymywanie i uruchamianie usług (Ustawienia/Środowisko/Moduły)

Zmiany w wersji 10.00.43 (11.02.2019)

 • ZAP-3(5)
 • NIP-7(5)
 • nowy ZUS-Z15A
 • ZUS DRA2
 • ZUS RCA2
 • w PIT-R mozliwość załączenia nagłówka adresowego (jak w PIT-11)
 • kwestionariusz osobowy wg nowego wzoru
 • w szablonach harmonogramów opcja 'Nie dopuszczaj do nadgodzin przed pracą' (chyba że zaznaczono nadgodziny (-))
 • informacja do świadectwa pracy o przechowywaniu danych
 • nowy EKUZ

Zmiany w wersji 10.00.42 (02.01.2019)

 • teczka D w dokumentach pracownika
 • w opisach dni pracy w karcie pracy możliwość ewidencjonowania godzin wejścia i wyjścia
 • eksport do płatnika ZUS 10.02
 • w zakończeniu umowy o pracę pola 'kod ZUS rozwiązania/wygaśnięcia' i 'kod ZUS podstawy prawnej' (potrzebne do ZWUA)
 • raport ZUS RPA
 • stanowisko osoby wypełniającej PITy
 • przy firmie urząd skarbowy dla cudzoziemców
 • nowa informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej
 • nowa informacja roczna dla osoby ubezpieczonej

Zmiany w wersji 10.00.41 (28.11.2018)

 • możliwość udostępnienia makiety dla serwera R2P (sekcja 'Konfiguracja wydruku-inne #4')
 • w Ustawieniach kadrowych/Zaawansowane opcja 'Użyj historii działów w raportowaniu', która filtruje pracowników na zestawieniach wg działów w historii i podanej daty ('Na dzień')
 • narzędzie do wyszukiwania w menu (Menu/Widok/Szukaj w menu)
 • numer paczki w poleceniach przelewu (0-działa po staremu)
 • PIT-11(24)
 • PIT-8C(9)
 • PIT-R(19)
 • IFT-1/1R(14)
 • PIT-4R(8)
 • PIT-8AR(7)
 • UWAGA! nowe pity działają dopiero od 01.01.2019
 • możliwość podpisania dokumentu załączanego (pdf)
 • funkcja ncp(id) pobierająca na koniec okresu rozliczeniowego przekroczenia norm czasu pracy

Zmiany w wersji 10.00.40 (26.10.2018)

 • seryjne przypisywanie kalendarzy (PPM w oknie Pracownicy)
 • w planach pracy mozliwość wypełnienia planu aktualnym kalendarzem pracownika
 • paski rozszerzone z kartotek obsługiwane przez serwer R2P
 • import ekwiwalentów i ryczałtów
 • ZUS ERP-7
 • prawo dostępu do planów pracy

Zmiany w wersji 10.00.39 (01.10.2018)

 • w raporcie ZUS obsługa zbiegu wychowawczego z pracą w innym zakładzie (w nieobecnościach zaznaczyć [] Zbieg tytułów ubezpieczenia)
 • pole systemowe 'Świadczenia wypłacane z FP i FGŚP'
 • w parametrach firmy/Karty pracy/Obliczanie nadgodzin opcja "Rozliczaj nadgodziny poniżej normy dobowej" umożliwiająca poprawne rozliczenie nadgodzin na niepełnym etatcie w rozszerzonej karcie pracy
 • autosprawdzanie udostępnione w serwerze R2P

Zmiany w wersji 10.00.38 (10.09.2018)

 • nowe zasady obliczania potrąceń komorniczych od zasiłków ZUS (obowiązują od 01.07.2018); wymaga uzupełnienia kwot wolnych od potrąceń w Parametrach naliczania/Potr.komornicze
 • historyzacja pola 'Kwota progu' w oknie Urząd Skarbowy/Podatek
 • w historii zatrudnienia pola 'wykorzystane dni url.dod' i 'wykorzystane dni opieka nad dzieckiem'
 • przy wprowadzaniu urlopu rodzicielskiego (Członkowie rodziny) możliwość poprawiania istniejącego wpisu powiązanego z kartą zasiłkową
 • A1
 • kodowanie Unicode w makietach (pozwala na stosowanie np. cyrylicy w dokumentach)
 • ZUS ZAS-12

Zmiany w wersji 10.00.37 (30.05.2018)

 • przy firmie opcja "Zapisuj dokumenty dziennika na dysku zamiast w bazie danych", jeśli zdefiniowano katalog w Ustawienia-Środowisko-Eksport-Dokumenty dziennika, służąca do przechowywania dokumentów dziennika na dysku (baza wtedy nie rośnie)
 • w umowach o pracę na zakładce warunki pole 'Waluta' (przy rozliczaniu oddelegowanych)
 • funkcja wal() pobierająca ide waluty z umowy o pracę
 • projekty w strukturze kosztów (Ustawienia płacowe/Inne/Włącz projekty w strukturze kosztów)
 • import umów o pracę
 • wyjaśnienie obliczenia przychodu dla oddelegowanych (przy polu 'Oddelegowany')
 • przy zakładaniu nowej firmy możliwość pobrania danych z GUSu

Zmiany w wersji 10.00.36 (11.05.2018)

 • możliwość zaszyfrowania bazy danych (ADMIN, w trybie diagnostycznym Ustawienia/Środowisko/Szyfrowanie/Włącz szyfrowanie bazy i [Zaszyfruj bazę danych])
 • w Użytkownikach pola: opis, [] Konto wyłączone i data wygaśnięcia konta
 • możliwość przeniesienia pracownika do kosza, a nastepnie w koszu (tylko Administratorzy lub Administratorzy SQL) przywrócenia, anonimizowania danych osobowych lub całkowitego usunięcia z bazy danych
 • biblioteki podmiotów i zakresów danych RODO
 • przy pracowniku ewidencja zgód RODO
 • przy pracowniku ewidencja udostępniania i zbierania danych osobowych
 • w oknie firma na zakładce RODO:
  - ewidencja zgód RODO i możliwość generowania zgód dla grupy pracowników
  - ewidencja upoważnień RODO
  - ewidencja przetwarzania RODO
  - ewidencja naruszeń RODO
 • wydruk zgody pracownika na przetwarzanie danych (także seryjny)
 • możliwość hasłowania dowolnego PDFa przy wysyłce mailem (Firma/Udostepnianie/Hasło) - nie dotyczy wysyłki do pracowników gdzie hasło podaje się przy pracowniku
 • nowe wartości parametru funkcji 'kurs': 10-kurs z dnia poprzedniego daty wypłaty, 11-z dnia poprzedniego daty końcowej okresu wynagrodzeń

Zmiany w wersji 10.00.35 (05.04.2018)

 • eksport dekretu do systemu Optima
 • możliwość wygenerowania aktualnej instrukcji PDF
 • w definicji składnika właściwość określająca zachowanie na liście korygującej (korygować,wyliczać,zerować)
 • w Ustawieniach płacowych/Wydruki opcja 'Drukuj informację "Otrzymałem (data i podpis):"'
 • historia składek ZUS właściciela

Zmiany w wersji 10.00.34 (02.03.2018)

 • obsługa pracowników oddelegowanych
  - przy firmie znacznik [ ] Rozliczanie pracowników oddelegowanych
  - w umowach o pracę na zakładce Warunki pole 'Kraj oddelegowania'
  - w umowach zlecenia na zakładce Szczegóły pole 'Kraj oddelegowania'
  - pole systemowe 'Oddelegowany', którego wstawienie na listę płac implikuje właściwe dla pracowników oddelegowanych wyliczenie podstaw ZUS (ER,CW i zdrowotnej)
  - w karcie zasiłkowej obliczanie właściwej podstawy chorobowego w miesiącach, gdy pracownik jest oddelegowany
 • informacja do umowy o pracę dla firmy nie posiadającej regulaminu pracy
 • funkcje dnsklp(id,m) i wnsklp(id,m) pobierające wartość składnika id narastająco ze wszystkich zatrudnień (odpowiednio wg daty wypłaty albo okresu wynagrodzeń)
 • PIT-4R(7)
 • NIP-7(4)
 • ZAP-3(4)
 • w definicji składnika na zakładce Zbiorówki możliwość określenia wartości pokazywanej na zbiorówkach (suma,średnia)

Zmiany w wersji 10.00.33 (01.02.2018)

 • ZUS-Z3
 • w oknie Firmy/Prametry/Kadry opcja 'Regulamin pracy' skutkująca drukowaniem na umowie o pracę klauzuli o przestrzeganiu regulaminu
 • w umowach zlecenia data obowiązywania aneksu
 • ZUS-Z3a
 • ZUS-Z3b
 • pole systemowe 'Koszty uzyskania PIT8C' do wykorzystania przy generowaniu PIT-8C
 • w zestawieniach SQL możliwość zdefiniowania akcji modyfikujących wybrane pola zestawienia
 • w oknie 'członkowie rodziny' możliwość wprowadzenia urlopu ojcowskiego na dziecko przysposobione

Zmiany w wersji 10.00.32 (03.01.2018)

 • ZAP-3(4)
 • w PIT-4R możliwość określenia procentu podatku przekazywanego na ZFRON oddzielnie dla każdego miesiąca
 • natywna obsługa plików PDF (nie wymagana drukarka PDF-XChange)
 • możliwość seryjnego hasłowania i wysyłania wydruków PDF z dziennika

Zmiany w wersji 10.00.31 (04.12.2017)

 • eksport przelewów do systemu Raiffeisen
 • jednolity przelew do ZUS (zacznie generować się od 1 stycznia 2018)
 • zestawienia SQL działają w oknach niemodalnych (wiele zestawień na ekranie)
 • serwer R2P może być uruchomiony jako usługa
 • serwer R2P może wykonywać zadania dla całej grupy firm
 • panel serwera R2P dostępny bezpośrednio z aplikacji (Menu/Zbiory/Narzędzia/Panel serwera R2P)
 • eksport dekretu do Proalpha 6.1
 • w Ustawieniach płacowych/Przeliczanie/Podatki ... opcja 'Obniż koszty uzyskania po zakończeniu umowy o pracę'
 • przy pracowniku opcja 'Włącz uwierzytelniane LDAP' (część pracowników może logować się na WWW zwykłym hasłem, a część LDAP)
 • przy pracodawcy znacznik 'Agencja pracy tymczasowej'

Zmiany w wersji 10.00.30 (03.11.2017)

 • w umowach zlecenia i o dzieło możliwość określenia zlecenia stałego zapłaty
 • przy firmie i właścicielu nr konta ZUS
 • eksport do PUE ZUS Z-3, Z-3a i Z-3b
 • w serwerze R2P ewidencja planowanych zadań (nie są od razu kolejkowane na cały okres obowiązywania, tylko na bieżący dzień)
 • obsługa wielu monitorów
 • w definicji zestawień SQL zmienna <NAZWA_TABELI_APLIKACJI.FILTER> zwracająca filtr podstawowy i praw dostępu np. <PRACOWNICY.FILTER> da wartość PRACOWNK.[Skasowany]=0
 • w składnikach właściwość 'rodzaj wynagrodzenia', która dla ustawienia 'zfśs' spowoduje naliczenie kosztów uzyskania
 • w Urzędach skarbowych pracownika kraj pochodzenia cudzoziemca i możliwość wprowadzenia stawki podatkowej w Okna/Biblioteki/Kraje docelowe

Zmiany w wersji 10.00.29 (04.10.2017)

 • pola systemowe 'Godz.nieob.płatnej(ekw)' i 'Wyn.za nieob.płatnej(ekw)' do obsługi nowej 'nieobecności płatnej(ekw)' w karcie urlopowej (liczy się zawsze jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy)
 • w polach systemowych właściwość 'Ukryte' (nie pokazuje się na pozycji listy)
 • wielowątkowe wypełnianie kart pracy (Środowisko/Zaawansowane/Używaj wątków dla długich operacji)
 • import historii zatrudnienia
 • import samochodów prywatnych
 • import wykształcenia
 • import ubezpieczeń
 • import niepełnosprawności
 • w Menu/Ustawienia płacowe/Definicje opcja 'Zakres wczytywania karty pracy (lata)' (im mniej tym szybciej przelicza, ale może nie obliczyć średniej do urlopu w przypadkach wypadania miesięcy z podstawy)
 • możliwość naliczenia składki FGŚP dla właściciela

Zmiany w wersji 10.00.28 (12.09.2017)

 • wielowątkowe przeliczanie listy płac (Środowisko/Zaawansowane/Używaj wątków dla długich operacji)
 • urlop rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych w karcie urlopowej
 • pola systemowe 'Godz.url.rehabilit.', 'Dni url.rehabilit.','Wyn.za url.rehabilit.' do obsługi naliczenia urlopu rehabilitacyjnego
 • import aktualnych zatrudnień
 • import bilansu otwarcia także w formacie Excel
 • zmiany w formularzu EKUZ dla pracownika oddelegowanego
 • zmiany w formularzach Z3, Z3a i Z3b
 • ZUS-Z15a, ZUS-Z15b
 • pole systemowe 'Emerytury - renty zagraniczne'

Zmiany w wersji 10.00.27 (02.08.2017)

 • w funkcjach RCP (PPM na pracowniku) możliwość określania dnia od-do
 • zmiana na 2 i 7 stronie formularza Z3
 • eksport dekretu do RAKS 9.0
 • w świadectwie pracy okresy nieskładkowe układane chronologicznie
 • w Ustawieniach płacowych/Wydruki-listy/paski opcja 'Nie drukuj informacji o urlopach na paskach'

Zmiany w wersji 10.00.26 (03.07.2017)

 • dane pracodawcy w oddziale (dla agencji pracy tymczasowej)
 • pobieranie kursów walut przez serwer R2P
 • automatyczne naliczanie ekwiwalentu za urlop w karcie urlopowej (PPM na pracowniku)

Zmiany w wersji 10.00.25 (02.06.2017)

 • pola systemowe 'Godz.nieob.płatnej(uw)' i 'Wyn.za nieob.płatnej(uw)' do obsługi nowej 'nieobecności płatnej(uw)' w karcie urlopowej (liczy się zawsze jak urlop wypoczynkowy)
 • rozliczenie nadgodzin dobowych w karcie pracy uwzględnia także nocne nadgodziny 100%
 • świadectwo pracy z informacją o pracy tymczasowej
 • pola systemowe 'Śr.godzin.url.(tymczas.)' i 'Śr.godzin.ekw.(tymczas.)' do obliczania wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu dla pracowników tymczasowych zgodnie z przepisami obowiązującymi od 01.06.2017
 • w Ustawieniach płacowych/Przeliczanie/Naliczenie płac opcja 'Niweluj różnice groszowe na płacy brutto'

Zmiany w wersji 10.00.24 (04.05.2017)

 • eksport do SODiR 9.90
 • zestawienie czasu pracy umów zleceń (Menu/Raporty/Rozliczenie czasu pracy/Czas pracy umowy zlecenia)
 • tolerancja dla nadpracowanych i niedopracowanych godzin na zestawieniu niezgodności ECP
 • możliwość wysłania mailem podpisanych dokumentów PDF prosto z dziennika (PPM w dzienniku)
 • w funkcjach RCP (PPM na pracowniku) nowe opcje 'Uzupełnij przerwy w rejestracji' i 'Usuń uzupełnienia przerw' do automatycznego uzupełniania niepełnych rejestacji

Zmiany w wersji 10.00.23 (29.03.2017)

 • NIP-7(3)
 • seryjne wypełnianie skierowań na badania lekarskie (PPM w oknie Pracownicy)
 • seryjne drukowanie skierowań na badania lekarskie
 • zmiana obliczania diet w delegacjach polegająca na podawaniu ilości posiłków zapewnionych przez zakład pracy (pomniejszają one przysługującą dietę)

Zmiany w wersji 10.00.22 (03.03.2017)

 • UPL-1(6)
 • OPL-1(5)
 • ORD-ZU robi się tylko w przypadku podania przyczyny korekty
 • nowy rodzaj wniosku w karcie pracy 'Wniosek o zaliczenie czasu pracy' skutkujący powstaniem wpisu w ewidecji czasu pracy z żądanym czasem od-do
 • pole systemowe 'Podatek ryczałt.', które wymusza naliczanie podatku ryczałtowego

Zmiany w wersji 10.00.21 (27.01.2017)

 • w umowach o pracę (zakładka Warunki) znacznik 'Ochrona stos.pracy' - Ochrona stosunku pracy, o której mowa w art.186 (8) § 1 pkt 2 Kodeksu pracy
  do nowego świadectwa pracy
 • w ZUS IWA opcja 'Uwzględnij także zatrudnienia przeniesione do historii'
 • pomoc kontekstowa on-line
 • data tymczasowego pobytu w danych personalnych i jej kontrola w zestawieniu terminowym

Zmiany w wersji 10.00.20 (11.01.2017)

 • ewidencja wniosków urlopowych na członków rodziny (ojcowski i rodzicielski)
 • możliwość automatycznego generowania wpisów w karcie zasiłkowej na podstawie w/w wniosków
 • nowy wzór świadectwa pracy uwzględniający urlopy ojcowskie i rodzicielskie
 • PIT-2(5)
 • w ocenach pracownika priorytet(waga) dla ocen dodatkowych, oraz sumaryczna ocena całkowita
 • naliczanie ulgi podatkowej wg nowych przepisów

Zmiany w wersji 10.00.19 (04.01.2017)

 • wersja instalacyjna R2płatnik 10

Cena programu już
od 113,05 PLN

Sprawdź aktualne promocje >

Klienci o R2płatnik

Zobacz wszystkie referencje

Klienci o R2płatnikZobacz wszystkie referencje

Zbigniew Szymczyk

Dyrektor Wrocławski Teatr Pantomimy we Wrocławiu

Wrocławski Teatr Pantomimy we Wrocławiu

 "Aplikacja R2płatnik posiada też możliwość wprowadzenia własnych ustawień, co jest szczególnie ważne przy raportowaniu. Istotną i zasługującą na uwagę cechą tej aplikacji jest jej stabilność. Raz wprowadzone ustawienia działają prawidłowo. System posiada wiele nowatorskich rozwiązań, które ułatwiają pracę i czynią ją bardziej efektywną. Jest systemem elastycznym, pozwalającym na dostosowanie go do własnych potrzeb."

więcej >

Alicja Ekmann

Właściciel PPHU EKMANN A. Ekmann w Lipnicy

PPHU EKMANN A. Ekmann w Lipnicy

"Charakter programów, ich przystępność, aktualizacje na bieżąco, szybka i spełniająca swoje zadanie pomoc (dział pomocy technicznej i forum), doprowadziły do tego, iż od 2007r. używam trzech programów firmy: R2płatnik, R2faktury i R2księga."

więcej >

Nasi klienci