RESET2 Oprogramowanie
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Użytkownik wyraża zgodę oraz określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej odwiedzając strony:

Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies?

Przejdź do serwisu
Nie ograniczaj swoich wymagań

R2płatnikPRO Historia zmian 3.xx

 RESET2 - Historia zmian

Czerwona linia z lewej strony dokumentacji oznacza, że opis dotyczy tylko systemów serii PRO i SBO.
Ikona oznacza opcje dostosowujące program do wymagań ustawy RODO

Zakończenie wsparcia dla R2Płatnik 3.xx (13.09.2022)

 • Dodaanie komunikatu o zakończeniu wsparcia wersji.

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.38.12 (27.01.2021)

 • synchronizacja zleceń razem z pracownikami, a nie maksymalnie raz dziennie
 • opcja 'Wejścia przed próbuj zal.do dnia poprzedniego' uwzględnia również we/wy służbowe, prywatne oraz przerwy

Aktualizacja modułu WWW 3.38.28 (28.04.2021)

 • prawa dostępu do wydruków dokumentów makietowych (menu Zbiory-Narzędzia-Grupy użytkowników/Dokumenty: Dokumenty udostępnione)
 • możliwość wyłączenia blokady błędnych logowań (środowisko WWW/Konfiguracja-Maksymalna ilość prób logowania:0)
 • wydruk pozycji w oknach z danymi podstawowymi
 • implementacja wszystkich zmiennych specjalnych w definicji zestawień SQL (np. <PRACOWNICY.FILTER>)
 • opcjonalna możliwość rejestracji wyjścia służbowego i prywatnego (w środowisko WWW/Funkcjonalność/RCP)
 • w świadczeniach socjalnych opcjonalna widoczność dochodów i członków rodziny
 • w oknie Pracownicy filtr na przełożonych
 • poprawki w kartotece szkoleń

Zmiany w wersji 3.38.77 (23.06.2022)

 • wycofanie ulgi dla klasy średniej.
 • wycofanie odroczonej zaliczki na podatek wprowadzonej najpierw rozporządzeniem MF z 7 stycznia 2022, a następnie ustawą z 24.02.2022 r.
 • nieopodatkowane zasiłki macierzyńskie (urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski, na prawach urlopu macierzyńskiego) dla podatników objętych zwolnieniem PIT-0.
 • obsługa ulgi na związki zawodowe na PIT11.
 • obniżenie podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla osób współpracujących z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą do 75%.

Zmiany w wersji 3.38.76 (28.02.2022)

 • drobne poprawki w obsłudzie ZUS dla właścicieli
 • PIT-2(8)

Zmiany w wersji 3.38.75 (31.01.2022)

 • możliwość obsługi rozporządzenia z 7 stycznia (wyliczanie podatku wg zasad z 2021 roku):
     w ustawieniach płacowych Przeliczanie/Podatki opcja 'Obliczaj podatek metodą porównawczą'
     w urzędzie skarbowym pracownika lub w aktualnym zatrudnieniu opcja 'Podatek metodą porównawczą'
 • obsługa ZUS dla właścicieli zgodnie z zasadami w 2022 roku

Zmiany w wersji 3.38.74 (05.01.2022)

 • nieduże poprawki do programu Polski Ład

Zmiany w wersji 3.38.73 (29.12.2021)

 • implementacja programu Polski Ład zawierająca:
 • pole systemowe 'Ulga dla klasy średniej'
 • opcje w oknach Urząd skarbowy/Podatek i Aktualne zatrudnienie/Podatek:
     Ulga podatkowa dla emerytów
     Ulga podatkowa art.21 ust.1 pkt 152
     Ulga podatkowa art.21 ust.1 pkt 153
     Ulga podatkowa dla klasy średniej
     Zaniechanie podatku od um.cyw.praw.
 • w oknie Ubezpieczenia/Prawo do emerytury znacznik 'Rezygnacja'
 • składka zdrowotna obniżana do wysokości podatku - na zasadach z 31.12.2021
 • kalkulator płacowy z opcją 'Ulga dla klasy średniej'
 • w Karcie zasiłkowej wyższy zasiłek za okres pobytu w szpitalu (80%) oraz nowe zasady ustalania podstawy zasiłku

Zmiany w wersji 3.38.72 (25.11.2021)

 • eksport przlewów do Deutsche Bank

Zmiany w wersji 3.38.71 (15.10.2021)

 • ZUS Z-3 i Z-3a

Zmiany w wersji 3.38.70 (11.08.2021)

 • kod zawodu widoczny w umowach cywilnoprawnych
 • możliwość podstawienia przychodu PPK z poprzedniego miesiąca zgodnie z rodzajem opodatkowania listy płac (Ustawienia płacowe/Przeliczanie/Naliczanie płac)
 • NIP-7(6)

Zmiany w wersji 3.38.69 (24.05.2021)

 • kod zawodu w ZUA

Zmiany w wersji 3.38.68 (26.04.2021)

 • PIT-4R(12)
 • PIT-8AR(11)

Zmiany w wersji 3.38.67 (25.03.2021)

 • ewidencja pracy zdalnej
 • aktualizacja GUS Z05
 • aktualizacja GUS Z06
 • w ustawieniach Firma/Naliczanie opcja 'Pomniejszaj ryczałt samochodowy o pracę zdalną'
 • aktualizacja zestawów badań do skierowania

Zmiany w wersji 3.38.66 (02.03.2021)

 • w Ustawieniach płacowych opcja 'Obliczaj wynagrodzenie za czas choroby uwzględniając dni miesiąca' (dotyczy tylko jednostek budżetowych)
 • PIT-11(27)

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.38.12 (27.01.2021)

 • domyślny użytkownik WWW wyłączony
 • przy opcji [X]Nr karty identyfikatorem poprawka w zapisie rejestracji dla tych pracowników, których numer karty zapisany został w historii zmian
 • dodatkowa opcja []Automatyczne wyjście, wprowadzająca automatyczne zakończenie pracy zgodnie z nominałem

Aktualizacja modułu WWW 3.38.27 (22.01.2021)

 • poprawki w zestawieniach SQL
 • log błędów i wyjątków w pliku 'wR2platnik.err'
 • poprawki w komunikatach publicznych
 • możliwość rejestracji (odbicia) wyjścia prywatnego
 • w karcie pracy w linii Czas pobytu od razu widoczna godzina pierwszego wejścia i ostatniego wyjścia
 • w karcie pracy przyciski: Wypełnij cały miesiąc i Skasuj cały miesiąc (w zbiorczej karcie pracy również)
 • logo w nagłówku strony (można zmienić w środowisku WWW na zakładce Funkcjonalność-Dodatki)
 • poprawka przy wprowadzaniu urlopu-opieka nad dzieckiem rozliczanego godzinowo

Zmiany w wersji 3.38.65 (20.01.2021)

 • IFT-1/1R(16)
 • przelewy do instytucji finansowej PPK (z raportu PPK)
 • usuwanie z podstawy chorobowego miesięcy objętych obniżeniem etatu z powodu COVID-19

Zmiany w wersji 3.38.64 (08.01.2021)

 • PIT-4R(11)
 • PIT-8AR(10)
 • ZUS RUD

Aktualizacja modułu WWW 3.38.26 (30.11.2020)

 • opcjonalna możliwość uzupełniania czasu pracy przez pracownika (opcja []Edycja ECP w środowisku www na zakładce Dostęp/Karta pracy)
 • alternatywne ograniczenie logowania do jednej firmy (login należy poprzedzić [nr_firmy], np: [1]r2urlopowski@reset2.pl)
 • przy rejestracji możliwość zablokowania opcji []Zarejestrowani (Środowisko www/Dostęp/Okno główne-[]Pokaż zarejestrowanych)
 • poprawka w karcie urlopowej przy wyświetlaniu dni w godzinach (limit, wykorzystano, pozostało)
 • w umowach o pracę znacznik []Podpisany - tylko podpisane pozycje (umowy, zmiany, wypowiedzenia) będą widoczne przez pracownika

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.38.11 (30.11.2020)

 • w czytniku wirtualnym możliwość ustawienia domyślnych godzin wejścia i wyjścia

Zmiany w wersji 3.38.63 (26.11.2020)

 • w karcie zasiłkowej pola 'Nie wliczaj do badań ..' oraz 'Uwagi'
 • w kartotece dochodowej dodatkowe kolumny ze składkami społeczną i zdrowotną do odliczenia dla pracowników do 26 lat
 • NIP-7(5)
 • PIT-11(26)
 • PIT-4R(10)
 • PIT-8AR(9)
 • w Menu/Ustawienia płacowe/Naliczanie opcja 'Uwzględniaj koszty 50% przy obliczaniu wirtualnej skł.zdrowotnej'
 • możliwość określenia podwójnego poboru lub zaniechania podatku od PPK (Firma/Parametry/Naliczanie)

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.38.10 (06.10.2020)

 • opcja []Automatyczne rozpoznanie wejścia/wyjścia umożliwiająca dla czytnika jednego zdarzenia zapis wejścia lub wyjścia w zależności od wcześniejszych rejestracji
 • w czytniku wirtualnym jeden przycisk Wejście/Wyjście (kod zdarzenia WEJŚCIE=0 i kod zdarzenia WYJŚCIE=0)
 • w czytniku wirtualnym możliwość pominięcia przycisku Powrót służbowy (kod zdarzenia Powr.służb.=-1) i przycisku Powrót prywatny (kod zdarzenia Powr.pryw.=-1)
 • możliwość pominięcia kodu PIN w czytniku wirtualnym
 • opcjonalne komunikaty dźwiękowe w czytniku wirtualnym (w komputerze, tablecie, smartfonie)
 • możliwość odczytu rejestracji z pliku tekstowego (typ czytnika: Tekstowa baza danych, format zdarzenia: NrKarty;dd-mm-rrrr;GG:MM;KodZdarzenia)
 • poprawki w czytniku wirtulnym
 • poprawka przy synchronizacji pracowników z wielu firm

Aktualizacja modułu WWW 3.38.25 (05.10.2020)

 • poprawki w karcie pracy
 • w trybie diagnostycznym możliwość zmiany szerokości i wysokości pozycji
 • poprawka w ewidencji potrąceń
 • poprawka w ewidencji kosztów
 • opcjonalny limit ilości jednocześnie otwartych serwerów przez R2router (w RPlatnik.ini w sekcji [www] linia MaxServers=X)
 • okna Rekrutacja i Zbiorcze karty pracy przeniesione do menu głównego Okna
 • okno Plan pracy przeniesione do menu głównego Okna
 • możliwość wprowadzania i kasowania planów pracy przez użytkowników
 • uwzględnienie praw dostępu grup użytkowników do wydruków dokumentów

Zmiany w wersji 3.38.62 (05.10.2020)

 • kontrola zgłoszenia do PPK w zestawieniach terminowych i autosprawdzaniu

Zmiany w wersji 3.38.61 (07.08.2020)

 • w Ustawieniach płacowych opcja 'Uwzględniaj ulgę dla młodych w progu podatkowym'
 • kod wyrejestrowania w rejestracji do ZUS i umowach o pracę
 • w urzędzie skarbowym pracownika i w aktualnym zatrudnieniu kwota przychodu zwolnionego dla os. do 26 lat z innych podmiotów
 • eksport do systemu bankowego Spółdzielcza Grupa Bankowa

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.38.9 (03.07.2020)

 • poprawka przy wyborze działów w firmie
 • poprawka przy identyfikacji pracownika podczas zapisu do bazy
 • możliwość współpracy z tekstową bazą danych
 • poprawka przy podłączaniu do bazy

Aktualizacja modułu WWW 3.38.24 (03.07.2020)

 • nowa strona główna dla użytkowników (oddzielona od listy pracowników)
 • poprawka w prawach dostępu do dziennika wydruków
 • możliwość przekierowania HTTP na HTTPS (opcja []Wymuś SSL w środowisku www)
 • zbiorczy komunikat przy zatwierdzaniu kilku wniosków jednocześnie
 • zapamiętywanie użytkownika w Cookies wyłączone
 • bezpieczne połączenie HTTPS tylko protokołem TLS 1.2 (wyłączony TLS 1 i TLS 1.1)
 • poprawki w zabezpieczeniach

Zmiany w wersji 3.38.60 (26.06.2020)

 • możliwość ustawienia w aktualnym zatrudnieniu indywidualnej kwoty wolnej od potrąceń
 • w Ustawieniach płacowych opcja 'Kontroluj zmianę etatu przy wprowadzaniu zwolnień chorobowych'
 • w Ustawieniach płacowych opcja 'Zeruj wynagrodzenie gdy ilość dni pracy i urlopu jest zerowa'
 • eksport do nowego Płatnika ZUS (KEDU 5_2)
 • współpraca z bazą SAP Business One MS SQL 2019

Zmiany w wersji 3.38.59 (22.05.2020)

 • eksport do SOD (GK 11.0)
 • w Ustawieniach płacowych opcja 'Usuń z podstawy chorobowego stałe wynagrodzenie za urlop'
  umożliwiająca użycie nowych właściwości składników 'do chorobowego z angażu godzinowe'
  oraz przedefiniowanie podstawy do chorobowego
 • funkcja wurl(id,m1,m2) zwracająca wartość stałego urlopu id od sprzed m1 miesięcy do sprzed m2 miesięcy (wg okresu wynagrodzeń)

Zmiany w wersji 3.38.58 (28.04.2020)

 • ZUS RSP-C
 • ZUS RWN
 • ZUS RSP-CK

Aktualizacja modułu WWW 3.38.23 (30.03.2020)

 • możliwość ustawienia okresu wymuszenia zmiany hasła dla pracowników i użytkowników
 • poprawki w angielskiej wersji językowej
 • ewidencja umów o współpracy (B2B)
 • nowy rodzaj nieobecności w karcie zasiłkowej 'opieka nad dzieckiem dod.' (COVID-19)

Zmiany w wersji 3.38.57 (20.03.2020)

 • obsługa godzin postojowych w karcie pracy i składnikach wynagrodzeń
 • w Ustawieniach płacowych/Inne/PITy opcja 'Informacja o podpisie elektronicznym'
 • PIT-11 wykonuje się razem załacznikiem PIT-R (jeśli jest tak zaznaczone w oknie 'Urząd Skarbowy')
 • możliwość wypełnienia godzin karty pracy (za wyjątkiem systemowych) za wybrany okres (PPM na pracowniku- Wypełnij/Karty pracy - godziny)

Aktualizacja modułu WWW 3.38.22 (26.02.2020)

 • możliwość pominięcia kontroli CRC w linku (w RPlatnik.ini w sekcji [www] linia NoCrcCheck=1)
 • ważne poprawki w zabezpieczeniach (w R2router.exe też)
 • ograniczone dane osobowe w rekrutacji (należy włączyć parametr w Ustawieniach kadrowych)
 • wnioski na nieobecność płatną (opcjonalnie)

Zmiany w wersji 3.38.56 (26.02.2020)

 • nowa organizacja menu głównego
 • aktualizacja interfejsu z językiem angielskim
 • nowy rodzaj nieobecności w karcie zasiłkowej 'opieka nad dzieckiem dod.' (COVID-19)
 • wniosek o opiekę nad dzieckiem (COVID-19)
 • bilans otwarcia uwzględniający zmiany w PIT-11

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.38.8 (25.02.2020)

 • możliwość zdalnej regulacji poziomu głośności czytnika
 • zapis rejestracji do wszystkich pracowników o tym samym identyfikatorze
 • opcja []Bez polskich liter w czytniku
 • wysyłanie maila z ustawień podłączonego użytkownika
 • wysyłanie maila z ustawień podłączonego użytkownika
 • poprawka przy zapisie zdjęć do bazy

Zmiany w wersji 3.38.55 (20.01.2020)

 • współpraca z TeamViewer'er w wersji 9

Zmiany w wersji 3.38.54 (03.01.2020)

 • PIT-11(25)
 • PIT-8AR(8)

Zmiany w wersji 3.38.53 (29.11.2019)

 • kalkulator płacowy uwzględnia PPK
 • w historii zatrudnienia pole 'Wykorzystane dni opieki inne'
 • IFT-1/1R(15)
 • PIT-4R(9)
 • PIT-8C(10)

Zmiany w wersji 3.38.52 (04.11.2019)

 • zestawienie wniosków z kart pracy
 • pole systemowe 'PPK przychód poprz.mies.' informujące o przychodzie PPK z poprzedniego miesiąca
 • możliwość wpisania w bilansie otwarcia wynagrodzeń z 50% kosztami

Aktualizacja modułu WWW 3.38.21 (30.09.2019)

 • możliwość ograniczenia dostępu do poszczególnych elementów karty pracy (Środowisko www/Dostęp)
 • wgląd w roczną kartę pracy
 • wgląd w dokumenty e-ZLA
 • poprawka w zabezpieczeniu linków do akcji
 • możliwość zablokowania dostępu do poszczególnych tabel SQL na poziomie użytkownika SQL podłączanego do bazy danych (Table properties/Permissions/Select/Deny)
 • implementacja dodatkowych projektów w strukturze kosztów
 • dodatkowa opcja [] Ignoruj brak wy dla rejestracji służbowych umożliwiająca automatyczne zakończenie pracy zgodnie z nominałem dla wyjść służbowych
 • dodatkowa zmienna (identyfikator pracodawcy) do wykorzystania w adresie http
 • wydruk rezygnacji z PPK

Zmiany w wersji 3.38.51 (30.09.2019)

 • w aktualnym zatrudnieniu lub urzędzie skarbowym pracownika opcja 'Uśredniona stawka podatkowa' umożliwiająca obliczenie po 01.10.2019 pierwszego progu podatkowego w wys.17.75%

Zmiany w wersji 3.38.50 (11.09.2019)

 • eksport dekretu do systemu KLL
 • eksport dekretu do systemu Papirus
 • możliwość rozliczenia wniosków z karty pracy przy naliczaniu listy (Ustawienia płacowe/Przeliczanie/Naliczanie płac/Uwzględnij wnioski)

Zmiany w wersji 3.38.49 (22.07.2019)

 • obsługa podatku dochodowego dla osób poniżej 26 lat
  - w Aktualnym zatrudnieniu/Podatek lub Urząd Skarbowy/Podatek pole 'Ulga podatkowa dla osób do 26 lat'
  - pole systemowe 'Ulga podat.dla os.do 26 lat'
  - pole systemowe 'Obn.podst.opod.dla os.do 26 lat'
  - w definicji składników właściwość 'wyłącz z ulgi dla osób do 26 lat'
 • możliwość dopisania do definicji listy pól systemowych do obsługi podatku dochodowego dla osób poniżej 26 lat (PPM na polach i składnikach w definicji)
 • w definicji składników kart pracy funkcja wni(id) pobierająca ilość godzin z wniosku o rodzaju id
 • w Ustawieniach płacowych/Przeliczanie/Podatki.. parametr 'Uwzględnij przychód PPK z poprzedniego miesiąca'

Aktualizacja modułu WWW 3.38.20 (01.07.2019)

 • umożliwienie wprowadzania wniosku urlopowego w dniu z wypełnionym ECP
 • poprawka przy zatwierdzaniu polecenia delegacji z linka
 • implementacja opcji []Wymuś zmianę hasła co 30 dni oraz []Wymuś zmianę hasła przy pierwszym logowaniu dla użytkowników i pracowników (użytkownik z grupy Użytkownicy WWW)
 • uwidocznienie tabel użytkownika rodzaju Okno podstawowe i Biblioteka
 • wgląd w ewidencję Pracowniczych Programów Kapitałowych dla pracownika
 • samodzielne wprowadzanie deklaracji PPK (zgłoszenie, zmiana, rezygnacja) przez pracowników wraz z akceptacją przełożonego i obiegiem dokumentów
 • wgląd w rekrutaję dla użytkowników i możliwośc zmiany statusu (należy włączyć dostęp w Środowisku WWW)

Zmiany w wersji 3.38.48 (28.06.2019)

 • możliwość dopisania do definicji listy pól systemowych do obsługi PPK (PPM na polach i składnikach w definicji)
 • składki PPK pracodawcy wchodzą do przychodu brutto
 • eksport przlewów w formacie Asseco def2500/CBE
 • możliwość zwinięcia dekretu wg wyróżnika

Zmiany w wersji 3.38.47 (27.05.2019)

 • ewidencja PPK dla pracownika
 • procenty składek PPK w parametrach firmy (zakładka Naliczanie)
 • pola systemowe 'PPK zakł.podstawowy','PPK zakł.dodatkowy','PPK prac.podstawowy','PPK prac.dodatkowy' do oblczenia składek PPK
 • raport miesięczny PPK z eksportem do Excel'a
 • zmiany w kwestionariuszach, umowie o pracę i świadectwie dostosowujące do RODO
 • poprawki w ERP-7

Zmiany w wersji 3.38.46 (26.04.2019)

 • ewidencja ZUS e-ZLA (dla pracownika lub dla firmy)
 • import zbiorczych raportów e-ZLA z PUE za pomocą usługi lub z pliku
 • przenoszenie danych z ewidencji e-ZLA do kart zasiłkowych
 • w prawach dostępu opcja 'Ilość poziomów filtrowania podwładnych'
 • zmiany w kwestionariuszu dla osób ubiegających się o zatrudnienie dostosowujące do przepisów RODO

Aktualizacja modułu WWW 3.38.19 (25.04.2019)

 • kontrola limitu miejsc przy zapisie pracownika na szkolenie
 • wydruk dokumentów wg makiety (w podkatalogu FILES plik z makietą o odpowiedniej nazwie, np. 0903.htm)
 • kontrola norm w planach pracy
 • wydruk planu pracy
 • poprawki w module rekrutacji
 • w środowisku www nowa zakładka Dostęp z możliwością dodatkowego ograniczenia praw dostępu z poziomu www
 • implementacja kontrolki użytkownika 'dbdetail'
 • możliwość uruchomienia drugiej usługi pod inną nazwą (w RPlatnik.ini w sekcji [www] linia AppName=R2platnikPRO2)
 • [X] Wakat przy stanowisku, czyli możliwość prowadzenia rekrutacji również przy wyłączonej opcji []Obsada stanowisk

Zmiany w wersji 3.38.45 (03.04.2019)

 • ZUS OSW
 • ZUS RIA
 • pole systemowe 'Kwota stała do wypłaty' pozwalające na wypłatę kwoty w gotówce zależnej od innego składnika
 • w definicji składnika na zakładce Zbiorówki/Zestawienia właściwość 'wartość z listy korygującej/wyrównującej'
 • GUS Z-14
 • import z PUE dla właścicieli

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.38.7 (02.04.2019)

 • poprawka dla pracowników skasowanych
 • możliwość zapisu wejścia do dnia poprzedniego
 • poprawka przy synchronizacji wielu firm
 • dodatkowa opcja [] Ignoruj brak we/wy dla rejestracji służbowych umożliwiająca automatyczne rozpoczęcie/zakończenie pracy zgodnie z nominałem dla powrotów/wejść służbowych

Zmiany w wersji 3.38.44 (13.03.2019)

 • we właścicielach możliwość określenia podstawy składek uzależnionej od przychodu
 • pole systemowe 'Ilość dni oddelegowania' pozwalające wpływać na kwotę diety
 • pole systemowe 'Kwota diety oddelegowania' (informacyjnie)
 • zmiany w ZUS Z-3 i ZAS-12
 • anonimizacja pól użytkownika przy archiwizacji i wysyłaniu danych do serwisu (jeśli zaznaczono 'Dane wrażliwe')
 • kontrola okresu próbnego na tym samym stanowisku

Zmiany w wersji 3.38.43 (11.02.2019)

 • ZAP-3(5)
 • NIP-7(5)
 • nowy ZUS-Z15A
 • ZUS DRA2
 • ZUS RCA2
 • w PIT-R możliwość załączenia nagłówka adresowego (jak w PIT-11)
 • kwestionariusz osobowy wg nowego wzoru
 • w szablonach harmonogramów opcja 'Nie dopuszczaj do nadgodzin przed pracą' (chyba że zaznaczono nadgodziny (-))
 • informacja do świadectwa pracy o przechowywaniu danych
 • nowy EKUZ

Aktualizacja modułu WWW 3.38.18 (07.01.2019)

 • możliwość wprowadzania i edycji badań lekarskich i kursów BHP przez użytkowników (można zablokować w Grupie praw dostępu)
 • wydruk skierowania na badania przez użytkowników
 • kontrola norm czasu pracy dla użytkownika
 • poprawki przy wydruku delegacji zagranicznej
 • dla pracowników jeszcze niezatrudnionych możliwość edycji podstawowych z ograniczeniem wglądu w inne dane
 • dla pracowników zwolnionych ograniczenie wglądu tylko do dziennika wydruków

Zmiany w wersji 3.38.42 (02.01.2019)

 • teczka D w dokumentach pracownika
 • w opisach dni pracy w karcie pracy możliwość ewidencjonowania godzin wejścia i wyjścia
 • eksport do płatnika ZUS 10.02
 • w zakończeniu umowy o pracę pola 'kod ZUS rozwiązania/wygaśnięcia' i 'kod ZUS podstawy prawnej' (potrzebne do ZWUA)
 • raport ZUS RPA
 • stanowisko osoby wypełniającej PITy
 • przy firmie urząd skarbowy dla cudzoziemców
 • nowa informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej
 • nowa informacja roczna dla osoby ubezpieczonej

Zmiany w wersji 3.38.41 (28.11.2018)

 • PIT-11(24)
 • PIT-8C(9)
 • PIT-R(19)
 • IFT-1/1R(14)
 • PIT-4R(8)
 • PIT-8AR(7)
 • UWAGA! nowe pity działają dopiero od 01.01.2019
 • możliwość podpisania dokumentu załączanego (pdf)
 • funkcja ncp(id) pobierająca na koniec okresu rozliczeniowego przekroczenia norm czasu pracy

Aktualizacja modułu WWW 3.38.17 (21.11.2018)

 • wydruk ewidencji przebiegu pojazdu z okna delegacji
 • wydruk ewidencji czasu pracy z karty pracy (przy włączonym systemie rejestracji czasu pracy)
 • przy opcji [X]Tylko zatrudnieni uwzględnia niedawno zwolnionych (ilość dni określona w polu Edycja dni wstecz)
 • dostęp do planów pracy przez użytkowników (w grupach praw dostępu dla Pozycji planów pracy należy określić analogiczny filtr, jak przy Pracownikach)
 • prawo dostepu do planów pracy

Zmiany w wersji 3.38.40 (26.10.2018)

 • seryjne przypisywanie kalendarzy (PPM w oknie Pracownicy)
 • w planach pracy mozliwość wypełnienia planu aktualnym kalendarzem pracownika
 • paski rozszerzone z kartotek obsługiwane przez serwer R2P
 • import ekwiwalentów i ryczałtów
 • ZUS ERP-7

Zmiany w wersji 3.38.39 (01.10.2018)

 • w raporcie ZUS obsługa zbiegu wychowawczego z pracą w innym zakładzie (w nieobecnościach zaznaczyć [] Zbieg tytułów ubezpieczenia)
 • pole systemowe 'Świadczenia wypłacane z FP i FGŚP'
 • w parametrach firmy/Karty pracy/Obliczanie nadgodzin opcja "Rozliczaj nadgodziny poniżej normy dobowej" umożliwiająca poprawne rozliczenie nadgodzin na niepełnym etatcie w rozszerzonej karcie pracy
 • autosprawdzanie udostępnione w serwerze R2P

Aktualizacja modułu WWW 3.38.16 (24.09.2018)

 • możliwość definiowania kolumn okna (użytkownik o prawach administratora)

Zmiany w wersji 3.38.38 (10.09.2018)

 • nowe zasady obliczania potrąceń komorniczych od zasiłków ZUS (obowiązują od 01.07.2018); wymaga uzupełnienia kwot wolnych od potrąceń w Parametrach naliczania/Potr.komornicze
 • historyzacja pola 'Kwota progu' w oknie Urząd Skarbowy/Podatek
 • w historii zatrudnienia pola 'wykorzystane dni url.dod' i 'wykorzystane dni opieka nad dzieckiem'
 • przy wprowadzaniu urlopu rodzicielskiego (Członkowie rodziny) możliwość poprawiania istniejącego wpisu powiązanego z kartą zasiłkową
 • A1
 • ZUS ZAS-12

Aktualizacja modułu WWW 3.38.15 (18.08.2018)

 • możliwość definiowania tabeli użytkownika jako detail do innej tabeli
 • definowanlne dynamiczne atrybuty kolumn (kolor, czcionka, treść)
 • w zestawieniach SQL kontrolki combo typu R oraz kalendarz w kontrolkach z datą
 • możliwość korekty kursów delegacji zagranicznych

Zmiany w wersji 3.38.37 (30.05.2018)

 • przy firmie opcja "Zapisuj dokumenty dziennika na dysku zamiast w bazie danych", jeśli zdefiniowano katalog w Ustawienia-Środowisko-Eksport-Dokumenty dziennika, służąca do przechowywania dokumentów dziennika na dysku (baza wtedy nie rośnie)
 • w umowach o pracę na zakładce warunki pole 'Waluta' (przy rozliczaniu oddelegowanych)
 • funkcja wal() pobierająca ide waluty z umowy o pracę
 • import umów o pracę
 • wyjaśnienie obliczenia przychodu dla oddelegowanych (przy polu 'Oddelegowany')

Aktualizacja modułu WWW 3.38.14 (23.05.2018)

 • edytowalna ewidencja kosztów (standardowo widoczne dla pracowników (i innych użytkowników) - można wyłączyć: Zbiory-Narzędzia-Grupy użytkowników: Użytkownicy WWW (i inne grupy): zakładka Rozliczenie pracy [] Ewidencja kosztów)
 • ewidencje zgód i dokumentów RODO (dostęp ustawiany w Grupie praw dostępu/Dane podstawowe-[X] Dokumenty RODO)
 • możliwość akceptacji zgody RODO linkiem w mailu wysłanym do pracownika (obieg dokumentów)

Zmiany w wersji 3.38.36 (11.05.2018)

 • w Użytkownikach pola: opis, [] Konto wyłączone i data wygaśnięcia konta
 • możliwość przeniesienia pracownika do kosza, a nastepnie w koszu (tylko Administratorzy lub Administratorzy SQL) przywrócenia, anonimizowania danych osobowych lub całkowitego usunięcia z bazy danych
 • biblioteki podmiotów i zakresów danych RODO
 • przy pracowniku ewidencja zgód RODO
 • przy pracowniku ewidencja udostępniania i zbierania danych osobowych
 • w oknie firma na zakładce RODO:
  - ewidencja zgód RODO i możliwość generowania zgód dla grupy pracowników
  - ewidencja upoważnień RODO
  - ewidencja przetwarzania RODO
  - ewidencja naruszeń RODO
 • wydruk zgody pracownika na przetwarzanie danych (także seryjny)
 • możliwość hasłowania dowolnego PDFa przy wysyłce mailem (Firma/Udostepnianie/Hasło) - nie dotyczy wysyłki do pracowników gdzie hasło podaje się przy pracowniku
 • nowe wartości parametru funkcji 'kurs': 10-kurs z dnia poprzedniego daty wypłaty, 11-z dnia poprzedniego daty końcowej okresu wynagrodzeń

Zmiany w wersji 3.38.35 (28.03.2018)

 • eksport dekretu do systemu Optima
 • w definicji składnika właściwość określająca zachowanie na liście korygującej (korygować,wyliczać,zerować)
 • w Ustawieniach płacowych/Wydruki opcja 'Drukuj informację "Otrzymałem (data i podpis):"'
 • historia składek ZUS właściciela

Aktualizacja modułu WWW 3.38.13 (13.03.2018)

 • konfiguracja wniosków z karty urlopowej (Środowisko www/Wnioski)
 • drugi serwer LDAP
 • oddzielna podstrona dla użytkowników (Środowisko www/Funkcjonalność, w adresie http można używać zmiennych: <USERIDE>, <USERGROUPIDE>, <FIRMIDE>)
 • wydruki w formacie PDF (opcja w Środowisku www)
 • okno startowe jak w programie
 • akcje do zestawień SQL
 • konfigurowalne kontrolki w oknach

Zmiany w wersji 3.38.34 (28.02.2018)

 • obsługa pracowników oddelegowanych
  - przy firmie znacznik [ ] Rozliczanie pracowników oddelegowanych
  - w umowach o pracę na zakładce Warunki pole 'Kraj oddelegowania'
  - w umowach zlecenia na zakładce Szczegóły pole 'Kraj oddelegowania'
  - pole systemowe 'Oddelegowany', którego wstawienie na listę płac implikuje właściwe dla pracowników oddelegowanych wyliczenie podstaw ZUS (ER,CW i zdrowotnej)
  - w karcie zasiłkowej obliczanie właściwej podstawy chorobowego w miesiącach, gdy pracownik jest oddelegowany
 • informacja do umowy o pracę dla firmy nie posiadającej regulaminu pracy
 • funkcje dnsklp(id,m) i wnsklp(id,m) pobierające wartość składnika id narastająco ze wszystkich zatrudnień (odpowiednio wg daty wypłaty albo okresu wynagrodzeń)
 • PIT-4R(7)
 • NIP-7(4)
 • ZAP-3(4)
 • w definicji składnika na zakładce Zbiorówki możliwość określenia wartości pokazywanej na zbiorówkach (suma,średnia)

Zmiany w wersji 3.38.33 (01.02.2018)

 • ZUS-Z3
 • w oknie Firmy/Prametry/Kadry opcja 'Regulamin pracy' skutkująca drukowaniem na umowie o pracę klauzuli o przestrzeganiu regulaminu
 • w umowach zlecenia data obowiązywania aneksu
 • ZUS-Z3a
 • ZUS-Z3b
 • pole systemowe 'Koszty uzyskania PIT8C' do wykorzystania przy generowaniu PIT-8C
 • w zestawieniach SQL możliwość zdefiniowania akcji modyfikujących wybrane pola zestawienia
 • w oknie 'członkowie rodziny' możliwość wprowadzenia urlopu ojcowskiego na dziecko przysposobione

Aktualizacja modułu WWW 3.38.12 (26.01.2018)

 • możliwość przelogowania użytkownika w trakcie pracy
 • przy LDAP możliwość wyboru poświadczeń logowania dla pracowników

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.38.6 (26.01.2018)

 • w przypadku uruchomienia usługi możliwość konfiguracji i ręcznej pracy bez jej zatrzymywania
 • dodatkowe opcje ICE

Zmiany w wersji 3.38.32 (03.01.2018)

 • ZAP-3(4)
 • w PIT-4R możliwość określenia procentu podatku przekazywanego na ZFRON oraz obiżenia o 0,3% oddzielnie dla każdego miesiąca
 • eksport przelewów w formccie PKOBP MT103
 • możliwość seryjnego hasłowania i wysyłania wydruków PDF z dziennika

Zmiany w wersji 3.38.31 (04.12.2017)

 • eksport przelewów do systemu Raiffeisen
 • jednolity przelew do ZUS (zacznie generować się od 1 stycznia 2018)
 • serwer R2P może być uruchomiony jako usługa
 • serwer R2P może wykonywać zadania dla całej grupy firm
 • panel serwera R2P dostępny bezpośrednio z aplikacji (Menu/Zbiory/Narzędzia/Panel serwera R2P)
 • eksport dekretu do Proalpha 6.1
 • w Ustawieniach płacowych/Przeliczanie/Podatki ... opcja 'Obniż koszty uzyskania po zakończeniu umowy o pracę'
 • przy pracowniku opcja 'Włącz uwierzytelniane LDAP' (część pracowników może logować się na WWW zwykłym hasłem, a część LDAP)
 • próg kosztów autorskich równy 1 progowi podatkowemu

Zmiany w wersji 3.38.30 (03.11.2017)

 • w umowach zlecenia i o dzieło możliwość określenia zlecenia stałego zapłaty
 • przy firmie i właścicielu nr konta ZUS
 • eksport do PUE ZUS Z-3, Z-3a i Z-3b
 • w serwerze R2P ewidencja planowanych zadań (nie są od razu kolejkowane na cały okres obowiązywania, tylko na bieżący dzień)
 • w definicji zestawień SQL zmienna <NAZWA_TABELI_APLIKACJI.FILTER> zwracająca filtr podstawowy i praw dostępu np. <PRACOWNICY.FILTER> da wartość PRACOWNK.[Skasowany]=0
 • w składnikach właściwość 'rodzaj wynagrodzenia', która dla ustawienia 'zfśs' spowoduje naliczenie kosztów uzyskania
 • w Urzędach skarbowych pracownika kraj pochodzenia cudzoziemca i możliwość wprowadzenia stawki podatkowej w Okna/Biblioteki/Kraje docelowe

Zmiany w wersji 3.38.29 (03.10.2017)

 • pola systemowe 'Godz.nieob.płatnej(ekw)' i 'Wyn.za nieob.płatnej(ekw)' do obsługi nowej 'nieobecności płatnej(ekw)' w karcie urlopowej (liczy się zawsze jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy)
 • w polach systemowych właściwość 'Ukryte' (nie pokazuje się na pozycji listy)
 • import historii zatrudnienia
 • import samochodów prywatnych
 • import wykształcenia
 • import ubezpieczeń
 • import niepełnosprawności
 • w Menu/Ustawienia płacowe/Definicje opcja 'Zakres wczytywania karty pracy (lata)' (im mniej tym szybciej przelicza, ale może nie obliczyć średniej do urlopu w przypadkach wypadania miesięcy z podstawy)
 • możliwość naliczenia składki FGŚP dla właściciela

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.38.5 (25.09.2017)

 • opcja []Nr karty identyfikatorem umożliwiająca obsługę kilku firm na jednym czytniku

Aktualizacja modułu WWW 3.38.11 (22.09.2017)

 • edycja delegacji w mobilnej wersji serwisu
 • wnioski z karty pracy w mobilnej wersji serwisu

Zmiany w wersji 3.38.28 (12.09.2017)

 • urlop rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych w karcie urlopowej
 • pola systemowe 'Godz.url.rehabilit.', 'Dni url.rehabilit.','Wyn.za url.rehabilit.' do obsługi naliczenia urlopu rehabilitacyjnego
 • import aktualnych zatrudnień
 • import bilansu otwarcia także w formacie Excel
 • zmiany w formularzu EKUZ dla pracownika oddelegowanego
 • zmiany w formularzach Z3, Z3a i Z3b
 • ZUS-Z15a, ZUS-Z15b
 • pole systemowe 'Emerytury - renty zagraniczne'

Zmiany w wersji 3.38.27 (02.08.2017)

 • w funkcjach RCP (PPM na pracowniku) możliwość określania dnia od-do
 • zmiana na 2 i 7 stronie formularza Z3
 • eksport dekretu do RAKS 9.0
 • w świadectwie pracy okresy nieskładkowe układane chronologicznie
 • w Ustawieniach płacowych/Wydruki-listy/paski opcja 'Nie drukuj informacji o urlopach na paskach'

Zmiany w wersji 3.38.26 (03.07.2017)

 • dane pracodawcy w oddziale (dla agencji pracy tymczasowej)
 • pobieranie kursów walut przez serwer R2P
 • automatyczne naliczanie ekwiwalentu za urlop w karcie urlopowej (PPM na pracowniku)

Zmiany w wersji 3.38.25 (02.06.2017)

 • pola systemowe 'Godz.nieob.płatnej(uw)' i 'Wyn.za nieob.płatnej(uw)' do obsługi nowej 'nieobecności płatnej(uw)' w karcie urlopowej (liczy się zawsze jak urlop wypoczynkowy)
 • rozliczenie nadgodzin dobowych w karcie pracy uwzględnia także nocne nadgodziny 100%
 • świadectwo pracy z informacją o pracy tymczasowej
 • pola systemowe 'Śr.godzin.url.(tymczas.)' i 'Śr.godzin.ekw.(tymczas.)' do obliczania wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu dla pracowników tymczasowych zgodnie z przepisami obowiązującymi od 01.06.2017
 • w Ustawieniach płacowych/Przeliczanie/Naliczenie płac opcja 'Niweluj różnice groszowe na płacy brutto'

Aktualizacja modułu WWW 3.38.10 (24.05.2017)

 • komunikaty publiczne

Zmiany w wersji 3.38.24 (04.05.2017)

 • eksport do SODiR 9.90
 • zestawienie czasu pracy umów zleceń (Menu/Raporty/Rozliczenie czasu pracy/Czas pracy umowy zlecenia)
 • tolerancja dla nadpracowanych i niedopracowanych godzin na zestawieniu niezgodności ECP
 • możliwość wysłania mailem podpisanych dokumentów PDF prosto z dziennika (PPM w dzienniku)
 • w funkcjach RCP (PPM na pracowniku) nowe opcje 'Uzupełnij przerwy w rejestracji' i 'Usuń uzupełnienia przerw' do automatycznego uzupełniania niepełnych rejestacji

Aktualizacja modułu WWW 3.38.9 (19.04.2017)

 • wnioski o urlop bezpłatny wraz z obiegiem dokumentów

Zmiany w wersji 3.38.23 (29.03.2017)

 • NIP-7(3)
 • seryjne wypełnianie skierowań na badania lekarskie (PPM w oknie Pracownicy)
 • seryjne drukowanie skierowań na badania lekarskie
 • zmiana obliczania diet w delegacjach polegająca na podawaniu ilości posiłków zapewnionych przez zakład pracy (pomniejszają one przysługującą dietę)

Aktualizacja modułu WWW 3.38.8 (15.03.2017)

 • mobilna wersja serwisu (WWW-Środowisko/Konfiguracja: [] Wersja mobilna na telefonie)
 • zbiorcze karty pracy dostepne po zalogowaniu jako użytkownik
 • w karcie pracy nowy rodzaj wniosku: Wniosek o zaliczenie czasu pracy

Zmiany w wersji 3.38.22 (03.03.2017)

 • UPL-1(6)
 • OPL-1(5)
 • ORD-ZU robi się tylko w przypadku podania przyczyny korekty
 • nowy rodzaj wniosku w karcie pracy 'Wniosek o zaliczenie czasu pracy' skutkujący powstaniem wpisu w ewidecji czasu pracy z żądanym czasem od-do
 • pole systemowe 'Podatek ryczałt.', które wymusza naliczanie podatku ryczałtowego

Zmiany w wersji 3.38.21 (27.01.2017)

 • w umowach o pracę (zakładka Warunki) znacznik 'Ochrona stos.pracy' - Ochrona stosunku pracy, o której mowa w art.186 (8) § 1 pkt 2 Kodeksu pracy
  do nowego świadectwa pracy
 • w ZUS IWA opcja 'Uwzględnij także zatrudnienia przeniesione do historii'
 • pomoc kontekstowa on-line
 • data tymczasowego pobytu w danych personalnych i jej kontrola w zestawieniu terminowym

Aktualizacja modułu WWW 3.38.7 (20.01.2017)

 • w karcie pracy informacja o bilansie godzin
 • w karcie pracy opcjonalnie dodatkowa linia z czasem faktycznym

Zmiany w wersji 3.38.20 (11.01.2017)

 • ewidencja wniosków urlopowych na członków rodziny (ojcowski i rodzicielski)
 • możliwość automatycznego generowania wpisów w karcie zasiłkowej na podstawie w/w wniosków
 • nowy wzór świadectwa pracy uwzględniający urlopy ojcowskie i rodzicielskie
 • PIT-2(5)
 • w ocenach pracownika priorytet(waga) dla ocen dodatkowych, oraz sumaryczna ocena całkowita
 • naliczanie ulgi podatkowej wg nowych przepisów

Zmiany w wersji 3.38.19 (23.12.2016)

 • tabela powiązań użytkownika z pracownikiem (pomocna w ustawianiu praw dostępu dla kierowników, którzy należą do tej samej grupy)
 • w grupach użytkowników, na zakładce 'Główne okna' opcja 'Tylko pracownicy przełożonego' ustawiająca prawa dostępu dla użytkowników na podstawie tabeli powiązań z pracownikiem
 • eksport dekretu do systemu Pro-Alfa (4) ver.2.3
 • w parametrach firmy, zakładka 'Karty pracy' opcja 'Włącz linię pobytu' pokazująca na karcie pracy przy włączonym ECP faktyczny czas pobytu w firmie (na podstawie rejestracji z czytników)
 • podgląd zdjęć w rozmiarze rzeczywistym
 • w umowach zlecenia rejestr godzin
  PPM na konkretnej umowie wg kwoty tworzy lub uaktualnia rejestr
  dla umów wg stawki PPM na konkretnej pozycji wypłaty tworzy lub uaktualnia rejestr zgodnie z okresem wynagrodzeń listy płac
  rejestr godzin jest tworzony (uaktualniany) na podstawie kwoty u-z (lub kwoty pojedynczej wypłaty) i stawki minimalnego wynagrodzenia godzinowego podawanej w parametrach naliczania
 • właściwość składnika wynagrodzeń 'do dodatku wyrównawczego' - ustawić na 'nie' dla dodatku nocnego od 2017r.
 • w makiecie rachunku umowy zlecenia nowy tag 'IloscGodzin' pobierający z rejestru godzin ich sumę

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.38.4 (22.11.2016)

 • podgląd zdjęć z rejestracji

Aktualizacja modułu WWW 3.38.6 (05.12.2016)

 • dzienne rozliczanie diet delegacji
 • w karcie pracy możliwość edycji harmonogramów czasu pracy (dla użytkowników)

Zmiany w wersji 3.38.18 (28.11.2016)

 • usunięty błąd ze znikamiem własnych makiet
 • wywołanie programu z parametrem /RESTORE powoduje odtworzenie znikniętych własnych makiet
 • w delegacjach opcja 'Dzienne rozliczenie diet' pozwalająca na ilościowe określenie diet w każdym dniu delegacji
 • w delegacjach zakładka 'Czas pracy' pozwalająca na rozliczenie czasu pracy poprzez ECP (wymagane włączenie przy firmie opcji
  'Włącz system rejestracji czasu pracy', 'Włącz pobieranie czasu pracy z ewidencji delegacji' oraz 'ECP')
 • we wnioskach w karcie pracy nowy 'Wniosek o wykorzystanie czasu wolnego za pracę w godz.nadl.w poprzednim okresie rozliczeniowym'
 • eksport do systemu bankowego Multicash/Eliksir_OK (Eliksir 2)

Aktualizacja modułu WWW 3.38.5 (21.11.2016)

 • własne nazwy etykiet
 • konfigurowalne ograniczenie edycji dni wstecz (dla pracowników)

Aktualizacja pomocy kontekstowej (18.11.2016)

 • logowanie poświadczeniami domenowymi
 • zdjęcia z rejestracji we/wy

Zmiany w wersji 3.38.17 (02.11.2016)

 • optymalizacja funkcji składowanych
 • w parametrach kalendarza rocznego daty przejścia na czas letni i zimowy do kompensacji czasu pracy przy włączonym ECP
 • seryjne wypełnianie kosztów (PPM na pracowniku)
 • pole systemowe 'ZUS u-z i o dz.dla oddel.', które przejmuje ustawienia ozusowania z kwoty umowy zlecenia, i jego wartość wchodzi do podstaw ZUS, zamiast kwoty um-zlec

Aktualizacja pomocy kontekstowej (27.10.2016)

 • opis możliwych do pobrania raportów SQL

Aktualizacja modułu WWW 3.38.4 (12.10.2016)

 • okno oceny pracownika (standardowo widoczne dla pracowników (!) - można wyłączyć: Zbiory-Narzędzia-Grupy użytkowników: Użytkownicy WWW: zakładka Dane podstawowe [] Oceny)
 • możliwość zdalnej oceny przez przełożonego i samooceny pracownika
 • samodzielne zapisy pracowników na planowane szkolenia wraz z akceptacją przełożonego i obiegiem dokumentów
 • możliwość wprowadzania składników okresowych przez użytkowników (przełożonych)

Zmiany w wersji 3.38.16 (30.09.2016)

 • na liście płac pole 'Data wpłaty zaliczki' wykorzystywane później w wydruku kartoteki dochodowej
 • w zestawieniach do GUS możliwość wyboru kryterium wynagrodzeń (wg daty wypłaty lub katroteki)
 • w Ustawieniach kadrowych/Zaawansowane opcja 'Obliczaj okres do stażu metodą dzień po dniu'
 • na przyciskach historyzacji pól hinty (podpowiedzi) z całą historią pola
 • w delegacjach zapamiętywanie listy, na której zostały wypłacone
 • możliwość bezpiecznego połączenia z serwerem SQL (wpisać w RPlatnik.ini w sekcji [SQL] Encrytption=1)
 • eksport do systemu bankowego BZWBK24 iBiznes (MT103.PLA)

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.38.3 (14.09.2016)

 • poprawka przy czytniku wirtualnym

Aktualizacja pomocy kontekstowej (08.09.2016)

 • opis dodatku KPApi.exe
 • opis importów danych z Excela

Aktualizacja modułu WWW 3.38.3 (05.09.2016)

 • komunikaty dla pracowników
 • uwierzytelnianie LDAP

Zmiany w wersji 3.38.15 (31.08.2016)

 • uwierzytelnianie LDAP (Ustawienia/Środowisko/Inne)
 • w Ustawieniach płacowych opcja "Nie uwzględniaj podatku od zasiłków ZUS przy ograniczaniu kasy chorych"
 • w Ustawieniach płacowych opcja "Obniżaj podstawę chorobowego o nieobecbości nieusprawiedliwione dla składników z angażu i nominalnych"
 • podpowiedź o zmianie limitu urlopu wypoczynkowego przy zmanie etatu

Aktualizacja pomocy kontekstowej (02.08.2016)

 • Uruchomienie modułu WWW
 • Udostępnianie przez internet

Zmiany w wersji 3.38.14 (30.06.2016)

 • obsługa wielu dodatków (addonów) oraz wykrywanie nieaktywności addona i możliwość jego restartu
 • komunikaty dla pracowników
 • zaświadczenie dla komornika
 • nowa opcja właściwości 'uśredniaj wartość składnika' - 'tak, uwzgl.NGP i etat'

Aktualizacja modułu WWW 3.38.2 (22.06.2016)

 • polecenia pracy w godz.nadliczbowych i wnioski o odbiór nadgodzin
 • wnioskowanie pracowników o świadczenia socjalne wraz z obiegiem dokumentów
 • dodatkowe okno Aktualne zatrudnienie (można wyłączyć w Zbiory-Narzędzia-Grupy użytkowników na zakładce Zatrudnienie)

Zmiany w wersji 3.38.13 (20.06.2016)

 • zestawienie ocen pracowników
 • tworzenie list płac wg szablonów dostępne w serwerze R2P
 • nowy formularz EKUZ
 • certyfikat tymczasowy EKUZ

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.38.2 (13.06.2016)

 • poprawka przy zapisie zdarzeń

Zmiany w wersji 3.38.12 (16.05.2016)

 • zbiorcze rozliczenia kart pracy (PPM w oknie z pracownikami), obejmuje: rozliczenie nadgodzin dobowych lub z okresu rozl., uwzględnianie wniosków o nadgodziny, itp.
 • dodatkowe pola członków rodziny i progu dochodów w ewidencji ZFŚS
 • obieg dokumentów w ewidencji ZFŚS
 • biblioteka wydatków w delegacjach

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.38.1 (10.05.2016)

 • możliwość uruchomienia kilku usług do obsługi kilku firm (zmiana nazwy programu)

Zmiany w wersji 3.38.11 (25.04.2016)

 • rozbudowana ocena pracownika; zawiera:
  - rodzaje kwalifikacji
  - zestawy kwalifikacji
  - zakresy ocen kwalifikacji, ocena odniesienia
  - ocena przez przełożonego, samoocena pracownika - seryjne wypełnianie ocen (PPM w oknie Pracownicy)
 • definiowalny wykres w każdym oknie

Zmiany w wersji 3.38.10 (05.04.2016)

 • eksport do Płatnika 10.x
 • opcjonalne logowanie użytkownikiem Windows (Active Directory) - w użytkownikach wybór sposobu logowania: 'Nazwa i hasło','Użytkownik Windows','Oba'
 • status szkolenia pracownika (zapisany,zakwalifikowany,odrzucony)

Zmiany w wersji 3.38.9 (18.03.2016)

 • etapy rekrutacji
 • możliwość zablokowania konfiguracji pasków (Grupy użytkowników/Nadzór)
 • w raporcie ZUS kod 329 dla wyrównania zasiłku macierzyńskiego

Aktualizacja pomocy kontekstowej (08.03.2016)

 • instrukcja obsługi czytników RCP
 • współpraca z czytnikami RCP

Zmiany w wersji 3.38.8 (07.03.2016)

 • ZUS Z-3,Z-3a,Z-3b,Z-15
 • w Ustawieniach płacowych/Przeliczanie opcja "Odbruttawiaj podstawy chorobowego wg daty wypłaty"
 • w Parametrach firmy/Karty zasiłkowe opcja "Uzupełniaj ostatnie brakujące podstawy kwartalne i półroczne"
 • OPL-1(4)
 • w karcie pracy przy włączonej opcji 'nadgodziny do odpracowania' (dodatkowy przycisk "Pokaż wnioski") możliwość wpisywania wniosków: pracodawcy o nadgodziny, pracownika o odbiór nadgodzin i pracodawcy o odbiór nadgodzin
 • wyjaśnienie obliczenia pola systemowego 'Śr.godzin.url.pozost.'
 • seryjny wydruk informacji do umowy o pracę (Menu/Raporty/Seryjne umowy/Umowy o pracę)

Zmiany w wersji 3.38.7 (24.02.2016)

 • nowy ZUS Z-3a
 • nowy ZUS Z-3b
 • nowy ZUS Z-15
 • nowe okresy wypowiedzenia w informacji do umowy na czas określony po 22.02.2016
 • grupy zestawień SQL
 • kontrola 33 miesięcznego okresu dla umów na czas określony

Zmiany w wersji 3.38.6 (03.02.2016)

 • w dzienniku możliwość podpisywania załączanych wydruków w formacie pdf
 • podczas drukowania e-PIT-ów z dziennika automatyczne generowanie załącznika PDF w celu ich publikacji na WWW
 • na wydruku IFT-1/1R opcjonalnie adres do koperty
 • w karcie zasiłkowej nowy rodzaj nieobecności "rodzicielski 100%"
 • nowy ZUS Z-3
 • współczynnik ekwiwalentu w parametrach naliczania (jak nie zdefiniowano po staremu z kalendarza)

Aktualizacja modułu WWW 3.38.1 (26.01.2016)

 • eksport zestawieniń SQL do Excela
 • możliwość pojedyńczej rejestracji czasu pracy (raz dziennie)
 • możliwość wnioskowania urlopu opieki nad dzieckiem w godzinach

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.38.0 (25.01.2016)

 • możliwość pojedyńczej rejestracji czasu pracy (raz dziennie)

Zmiany w wersji 3.38.5 (25.01.2016)

 • w karcie zasiłkowej na zakładce Obliczenie, pole 'Podwyższenie.zas.macierz.netto' do wyrównania zasiłku macierzyńskiego (do wypełnienia ręcznego)
 • pole systemowe 'Podw.zas.macierzyńskiego' pobierające z karty zasiłkowej wyrównanie zasiłku macierzyńskiego (wchodzi do sumy pola 'Zas.nieopod.ZUS razem')
 • nowy parametr naliczania 'najniższy zasiłek macierzyński'
 • w aktualnym zatrudnieniu pole 'Wypłacaj podwyższenie zasiłku macierzyńskiego'
 • w karcie zasiłkowej pola 'Zasiłek macierzyński inne źródła' oraz 'Podwyższenie.zas.macierz.netto' obliczane na podstawie powyższych parametrów

Zmiany w wersji 3.38.4 (12.01.2016)

 • wersje elektroniczne PIT-11(23), PIT-40(22), PIT-4R(6), PIT-8AR(6), PIT-R(18), PIT-8C(8)
 • w karcie pracy wizualizacja urlopów za niepełne dni (wypoczynkowy, opieka, szkoleniowy, nieobecność płatna)
 • w parametrach firmy/naliczanie opcja 'lokalne zamykanie ewidencji'
 • funkcje angz i angw mogą mieć drugi paramemtr - wartość składnika sprzed m miesięcy
 • UPL-1(5)
 • IFT-1/1R(13) w wersji elektronicznej

Zmiany w wersji 3.38.3 (04.01.2016)

 • PIT-11(23), PIT-40(22), PIT-4R(6), PIT-8AR(6), PIT-R(18), PIT-8C(8), IFT-1/1R(13) (TYLKO WERSJE PAPIEROWE ! - gov.pl nie otworzył jeszcze bramki)
 • import kart zasiłkowych PUE (Menu-Import danych-Import kart zasiłkowych-PUE)
 • w ustawieniach interfejsu opcja 'Pozwalaj na płynne przewijanie okna' (hot track)
 • w kolumnach okna możliwość dynamicznego określenia wyglądu kolumny w zależności od wartości pola np. okno 'Użytkownicy" kolumna 'Zalogowany':
    if {X_InUse}=-1
       select 'color=green','style=bold','font=Wingdings','size=12','text=ü'
    else if {X_InUse}=0
       select 'color=red','style=bold','font=Wingdings','size=14','text=ű'
 • w pasku rozszerzonym z kartotek wydruk sald pożyczek, wkładów i komorników (dla włączonej opcji 'Drukuj na listach i paskach salda pożyczek i wkładów')

Zmiany w wersji 3.38.2 (07.12.2015)

 • w umowach o pracę pole 'Przyczyny uzasadniające zawarcie umowy na czas określony' (zakładka Uwagi)
 • w aktualnym zatrudnieniu opcja 'Opieka nad dzieckiem obliczana godzinowo' umożliwająca rozliczanie opieki nad dzieckiem w godzinach
 • w wysyłaniu wydruków dla pracowników opcja 'Wymagaj potwierdzenia przeczytania e-mail'
 • możliwość zapisu do dziennika eksportów przelewów (Ustawienia kadrowe/Dokumenty/eksporty)

Aktualizacja modułu WWW 3.38.0 (25.11.2015)

 • okno z konfiguracją dla użytkownika z grupy Administratorzy
 • dodatkowe okna pracownika związane z aktualnym zatrudnieniem (w konfiguracji: [X]Wszystkie okna pracownika)
 • możliwość schowania dowolnych elementów w oknach (kontrolki, regiony, zakładki) i blokowania zawartości poszczególnych pól w oknach
 • w dzienniku przegląd dokumentów typu PDF
 • możliwość skalowania aplikacji przy wykorzystaniu R2routera, czyli jednoczesny dostęp dowolnej liczby pracowników lub użytkowników

Zmiany w wersji 3.38.1 (18.11.2015)

 • aktualizacja tłumaczeń dla języka angielskiego
 • możliwość zablokowania edycji planów pracy po wybranym dniu miesiąca (Menu-Ustawienia-Zamykanie ewidencji/Blokuj karty pracy)
 • kraj wydania dokumentu zagranicznego w danych personalnych (potrzebny do PIT-11,40)
 • dodatkowa wartość pola Dane personalne/Cudzoziemiec: 'ob.Polski na stałe za granicą' - do uaktywnienia danych dla dokumentu wydanego za granicą i oznaczenia ograniczonego obowiązku podatkowego (PIT-11,40)

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.37.24 (06.11.2015)

 • optymalizacja synchronizacji pracowników

Zmiany w wersji 3.37.44 (04.11.2015)

 • w definicjach zestawień wg klucza możliwość określenia szerokości kolumn (dla wydruku typu tabela)
 • możliwość modyfikacji ustawień SMTP z poziomu użytkowników (zakładka E-mail)
 • w tabelach użytkownika możliwość zdefiniowania uporządkowania

Zmiany w wersji 3.37.43 (28.10.2015)

 • w Urzędach Skarbowych pracowników, dla obcokrajowców znacznik 'Rezydent' pozwalający rozliczanie na zasadach ogólnych i poprawne drukowanie PIT-11
 • w definicjach list płac na zakładce Parametry opcja 'Nie kontroluj kasy chorych', która powoduje naliczanie kasy chorych tylko lokalnie dla tej listy i nie branie tej listy pod uwagę przy obliczaniu kasy chorych na innych listach

Zmiany w wersji 3.37.42 (30.09.2015)

 • funkcja wynp() pobierająca kwotę praktyki abslowenckiej
 • w zestawieniach wg klucza opcja 'Drukuj sumy częściowe', która przy segregacji wg działów podsumowuje każdy dział
 • w definicji listy płac parametr 'Automatycznie wstawiaj raty umów zleceń' pozwalający na automatyczne uzupełnianie rat dla otwartych umów zleceń
 • możliwość usunięcia standardowej makiety z menu drukowania
 • pole 'Aktywny' w składnikach wynagrodzeń
 • pole 'Aktywna' na liście firm

Zmiany w wersji 3.37.41 (26.08.2015)

 • wysyłanie e-mail za pomocą domyślnego programu pocztowego (opcja w Środowisko/Internet/SMTP)
 • w karcie urlopowej kolumna 'S' prezentująca graficznie status urlopu
 • w zestawieniu kadrowym 'Lata pracy' możliwość segregacji wg wartości stażu
 • w Ustawieniach płacowych/Wydruki listy i paski - opcja 'Paski rozszerzone bez podziału na strony'
 • PPM na pracownikach - Wypełnij delegacje - funkcja do wpisywania delegacji dla całej grupy pracowników
 • eksport dekretu do systemu SoftEkspert

Aktualizacja modułu WWW 3.37.17 (05.08.2015)

 • powiększenie rozmiaru okna
 • w delegacjach możliwość korzystania z bibliotek
 • poprawka w grupach praw dostępu
 • kalendarz przy wprowadzaniu dat (cal.gif)

Zmiany w wersji 3.37.40 (05.08.2015)

 • poprawki w wysyłaniu e-mail (SSL)
 • informacja o przekroczeniu podstawy ZUS dla rady nadzorczej
 • możliwość wymuszenia nowej strony w pętli #LOOP makiety (tag <LOOP NEW PAGE>)
 • poprawka w planach pracy i planach urlopów
 • w Ustawieniach płacowych/Przeliczanie opcja 'Nie stosuj ulgi podatkowej po zakończeniu umowy o pracę'
 • w definicji stażu opcja 'Ciągły' umożliwiająca obliczanie stażu progowo np. co dwa lata

Zmiany w wersji 3.37.39 (23.07.2015)

 • w planach pracy PPM Kopiuj wiersz i Wstaw wiersz umożliwające szybkie kopiowanie całych harmonogramów dla pracowników

Zmiany w wersji 3.37.38 (07.07.2015)

 • w planach urlopów oddzielne okno z pracownikami - umożliwienie sortowania, filtrowania w grafiku (przejmuje z okna z pracownikami), a także uwidocznione limity urlopów, ile pozostało, i ile wykorzystano
 • wysyłanie e-mail z programu także przy pomocy bezpiecznego połączenia (SSL)
 • w planach pracy oddzielne okno z pracownikami - umożliwienie sortowania, filtrowania w grafiku (przejmuje z okna z pracownikami)
 • poprawka korekt list płac, gdy na liście są 2 pozycje z tym samym zatrudnieniem
 • opcjonalnie zapisywanie wydruków w dzienniku w formacie pdf

Aktualizacja modułu WWW 3.37.16 (26.06.2015)

 • poprawka przy akceptacji wniosków urlopowych
 • ograniczenie przeglądanie do kilku lat wstecz (w ini np. LataWstecz=5)
 • logowanie po e-mail bez potrzeby podawania identyfikatorów
 • możliwość przeglądu ofert pracy (wakaty) i zdalnej rekrutacji pracowników (w ini SoftHR=1)

Zmiany w wersji 3.37.37 (15.06.2015)

 • eksport do SOD w wersji 9.52
 • w tabelach użytkownika pole 'Filtr dodatkowy' służące do zdefiniowania klauzuli where do zawężenia wyników zwracanych przez tabelę (może być stosowany przy tabelach typu lookup)
 • funkcja rezu(id) podająca ilość godzin rezerwy urlopowej na koniec okresu wynagrodzeń (id=0 urlop wypoczynkowy, id=2 urlop dodatkowy)
 • w definicji składnika przy właściwości 'uśredniaj wartość składnika' opcja 'uwzgl.(GP-NGPDP)' do uśredniania nadgodzin

Aktualizacja modułu WWW 3.37.15 (02.06.2015)

 • zmiana układu strony głównej pracownika

Zmiany w wersji 3.37.36 (18.05.2015)

 • druga makieta skierowania na badania lekarskie, która usuwa z wydruku nieużywane czynniki
 • w tabelach użytkownika pole 'Filtr' służące do zdefiniowania klauzuli where do zawężenia wyników zwracanych przez tabelę
 • wyszukiwanie w oknie wg dowolnej kolumny (wyłączyć kolumnę wyszukiwania 2xShift+LPM na kolumnie, albo w lornetce zlikwidować <Del> pole 'Szukaj po')
 • zmiana kolejności kolumn w oknie (PPM na kolumnie i przeciągnąć)
 • PIT-40(21) - tylko w wersji papierowej
 • uśrednianie składników okresowych przy włączonej opcji "Uśredniaj wartości składników przy zmianach umowy"
 • w umowie o pracę (zakładka Warunki) opcja 'Pierwsza praca', która umożliwia obniżenie podstawy chorobowego poniżej najniższej krajowej
 • kontrola norm czasu pracy opcjonalnie oblicza przerwy dobowe z/bez nadgodzin (opcja w karcie pracy - kontrola norm)

Zmiany w wersji 3.37.35 (11.05.2015)

 • zamykanie ewidencji w kontekście grupy użytkowników (dla grupy <Wszystkie> działa po staremu)
 • w definicji składnika właściwość 'przeliczaj podwójnie' zamieniona na 'sposób przeliczania' z wartościami 'normalnie','podwójnie' - po staremu, oraz z nową wartością 'dodatkowo na końcu', która przelicza składnik na samym końcu wszystkich obliczeń
 • w kontroli norm czasu pracy przy włączonym ECP także sprawdzanie przerw dobowych i tygodniowych
 • funkcja staz(id[,mod]) może mieć 2 parametry (dla mod=1 podstawa urlopu zostanie przeliczona wg aktualnego stazu)

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.37.23 (04.05.2015)

 • optymalizacja przy odczycie zdarzeń z bazy SQL
 • poprawka przy wysyłaniu powiadomienia ICE
 • możliwość rejestracji płatnych przerw

Zmiany w wersji 3.37.34 (22.04.2015)

 • archiwizacja danych nową wersją archiwizera (umożliwia pakowanie plików powyżej 4GB)
 • nowy rodzaj rejestracji w ewidencji czasu pracy - 'Przerwa płatna', która zalicza się do czasu pracy, ale maksymalnie do długości przerwy płatnej ustalonej w harmonogramie (15 lub 30 min)
 • w wyzwalaczach warunek umożliwiający wykonanie jeśli zapytanie z warunku zwróci przynajmniej 1 rekord; np. if {PRACOWNICY.X_I}=7 select 1 spowoduje działanie wyzwalacza tylko dla pracownika o Ide=7
 • w oknie Firmy/Parametry/Karty zasiłkowe opcja 'Przeliczaj podstawy kwartalne, półroczne i roczne proporcjonalnie do etatów' umożliwiająca ujmowanie premii okresowych w podstawie zasiłków zgodnie z komentarzem ZUS z 2014 r.
 • ewidencja członków rodziny właścicieli i Z-15 dla nich

Aktualizacja modułu WWW 3.37.14 (20.04.2015) - UWAGA: zaktualizować pliki w podkatalogu FILES

 • zmiany w dzienniku: wgląd tylko w dokumenty opublikowane, filtr na lata, przeglądanie wydruków wielostronicowych
 • możliwość przesunięcia strefy czasowej podczas rejestracji we/wy (szczegóły w czytaj.txt)
 • możliwość podpowiedzenia nazwy firmy i użytkownika przy logowaniu, np. http://127.0.0.1?firma=victoria&pracownik=janek
 • zmiany w menu: ikona dziennika, informacja o przełożonym
 • resetowanie hasła

Zmiany w wersji 3.37.33 (16.04.2015)

 • Menu-Okna-Pozostałe biblioteki - biblioteka rodzajów badań lekarskich - możliwość określenia 7 dodatkowych rodzajów badań w ramach firmy (podstawowe są zawsze)
 • nowy wzór skierowania na badania lekarskie, dodatkowo biblioteka zestawów badań wykorzystywanych w skierowaniu (Menu-Okna-Pozostałe biblioteki-Zestawy badań)

Aktualizacja pomocy kontekstowej (09.04.2015)

 • pola użytkownika i modyfikacja interfejsu - zmiany

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.37.22 (03.04.2015)

 • możliwość rejestracji kart administratorów
 • nieograniczona ilość kart gości i kart ICE

Zmiany w wersji 3.37.32 (31.03.2015)

 • opcja przeliczania średniej do ekwiwalentu w dniach (Menu/Ustawienia płacowe/Przeliczanie)
 • w definicji składnika nowa właściwość 'do raportu SOD'
 • uaktualnione dokumenty EKUZ
 • przy dekretacji do SAP możliwość wyboru serii numeracyjnej i oddziału

Zmiany w wersji 3.37.31 (20.03.2015)

 • nowa kontrolka 'dbgraphic' dla pól typu 'graphic' (zdjęcia,dokumenty)
 • poprawka interfejsu angielskiego (kolumny okna)
 • w imporcie umów zleceń i o dzieło pole 'Numer'

Zmiany w wersji 3.37.30 (05.03.2015)

 • IFT-1/1R(12)
 • PIT-8AR(5)
 • wizualizacja w oknach pól typu 'graphic' (zdjęcia,dokumenty)
 • poprawka wydruku dokumentów seryjnych wielostronicowych

Aktualizacja pomocy kontekstowej (26.02.2015)

 • opis modułu eksportów SQL

Zmiany w wersji 3.37.29 (23.02.2015)

 • w parametrach firmy/karty pracy opcja 'Wypłacaj nadgodziny, bilansuj tylko dopłaty' umożliwiająca w ewidencji nadgodzin do odpracowania comiesięczną wypłatę nadgodzin, a dopłat dopiero na koniec okresu rozliczeniowego
 • Menu/Definicje/Eksporty SQL pozwalające na zdefiniowanie własnego formatu eksportu dla dowolnej tabeli
 • wizualizacja eksportu dekretu w formacie Reset2(SQL), co pozwala w połączeniu z funkcjonalnością powyżej, na uzyskanie dowolnego formatu pliku
 • PIT-11(22) nowa wersja elektroniczna 1-1E (gov.pl zmienia formaty elektroniczne kiedy chce i jak chce)
 • eksport GUS Z-12 w formacie na 2014 rok

Zmiany w wersji 3.37.28 (04.02.2015)

 • PIT-11(22)
 • eksport do SODiR w wersji 9.42
 • eksport przelewów w formacie PKOBiznes24
 • ZAP-3(3)
 • możliwość podpisu e-deklaracji danymi autoryzującymi (Firma/Inne dane/e-Dokumenty)
 • historyzacja pola 'Ulga podatkowa'

Zmiany w wersji 3.37.27 (28.01.2015)

 • możliwość wydruku z dziennika PIT-R i IFT-1
 • wysłane e-dokumenty drukują się z numerem referencyjnym
 • poprawka przy seryjnym wydruku z dziennika PIT-8C
 • w aktualnym zatrudnieniu opcja "Wymuś naliczanie FP poniżej najniższej krajowej" do naliczenia FP dla pracowników na niepełny etat zarabiających poniżej najniższej krajowej
 • aneksy do umów zleceń pojedyńczych i ratalnych
 • wyszukiwanie sterownika karty podpisu elektronicznego (Środowisko/Inne/Podpis elektroniczny)

Zmiany w wersji 3.37.26 (21.01.2015)

 • UPL-1(4)
 • OPL-1(3)
 • możliwość zapisania pliku e-dokumentu (Dziennik-e-Dokument, PPM na zawartości)
 • aktualizacja IFT-1R(11)
 • możliwość wydruku PIT-ów z dziennika także po podpisaniu i wysłaniu

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.37.21 (17.01.2015)

 • przy pracy grupowej zapis zdarzeń do bazy tylko przy odczytaniu wszystkich czytników z grupy

Zmiany w wersji 3.37.25 (18.12.2014)

 • PIT-4R(5)
 • PIT-8AR(4)
 • PIT-8C(7)
 • PIT-11(21)
 • PIT-40(20)
 • PIT-R(17)
 • IFT-1/1R(11)
 • UPL-1, OPL-1 (okno Firmy, wydruki)
 • nowe kody ubezpieczeń dla umów organów stanowiących (2241 i 2242)

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.37.20 (12.12.2014)

 • ważne poprawki systemowe
 • rezygnacja ze stałego utrzymywania połączenia z bazą danych i czytnikami
 • kontrola blokady czytników i ich automatyczne odblokowywanie
 • synchronizacja zdarzeń w minutach
 • karty gości (nieusuwane podczas synchronizacji pracowników)
 • oddzielne opcje do kontroli badań lekarskich i kursów BHP

Aktualizacja pomocy kontekstowej (26.11.2014)

 • opis modułu planowania pracy

Zmiany w wersji 3.37.24 (25.11.2014)

 • szczegółowy plan pracy umożliwiający graficzną interpretację i edycję planu pracy (przycisk 'Szczegóły')
 • kontrola norm czasu pracy na etapie planowania (plan pracy)
 • możliwość przeskalowania dowolnego wydruku (Przegląd wydruku-Właściwości-Skalowanie) pozwalająca na drukowanie np. w formacie A5 zamiast A4

Zmiany w wersji 3.37.23 (04.11.2014)

 • import delegacji
 • pole systemowe 'Udziały w roln.spółdz.prod.' do rozliczania należności z tytułu udziałów w rolniczej spółdzielni produkcyjnej

Zmiany w wersji 3.37.22 (14.10.2014)

 • nowe pole systemowe Składka ZUS prac.odl., które:
  - oblicza się na podstawie pola Składka ZUS prac. proporcjonalnie do stosunku przychodu brutto i podstawy zus (czyli jak przychód brutto mniejszy od zus, to będzie mniejsze od pola Składka ZUS prac.)
  - powoduje, że podstawa opodatkowania jest pomniejszana nie o Składka ZUS prac. tylko o Składka ZUS prac.odl.
  - dodatkowo jeśli na liście płac jest pole Podst.wym.skł.zdrow.odl., to będzie ono wyliczone jako suma składników wchodzących do przychodu brutto minus Składka ZUS prac.odl.
 • w polach systemowych przycisk ‘Definicja wartości wyliczonej’, który umożliwia zdefiniowanie wyliczania pola systemowego po swojemu, bez potrzeby łączenia go z jakimś składnikiem
 • w karcie zasiłkowej rodzaj nieobecności 'chorobowe zagraniczne' dla zasiłków wypłacanych za granicą (nie oblicza się automatycznie i nie wchodzi do limitu 33 dni)
 • UPO(6)

Zmiany w wersji 3.37.21 (17.09.2014)

 • w stanowiskach i krajach delegacji znacznik 'Aktywny'
 • w karcie pracy znacznik na dniu, że jest wpisana notatka
 • poprawka w imporcie danych z Płatnika ZUS wersja 9.x
 • w eksporcie dekretu do SAP direct możliwość zmiany parametrów dostępowych (tylko wersje SBO)

Aktualizacja modułu WWW 3.37.12 (15.09.2014)

 • możliwość ograniczenia adresu IP, na którym słucha usługa (w RPlatnik.ini w sekcji [www] linia BoundIP=192.168.0.214)
 • poprawki przy wysyłaniu maili z obiegu dokumentów

Aktualizacja pomocy kontekstowej (15.09.2014)

 • uruchomienie modułu współpracy - instalacja czytnika RCP jako usługa

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.37.17 (15.09.2014)

 • standardowo uruchomienie programu przez użytkownika: R2czytnik.exe /GUI
 • możliwość uruchomienia jako Windows Service: R2czytnik.exe /install (szczegóły w czytaj.txt)
 • poprawka przy przywracaniu połączenia z czytnikiem

Aktualizacja pomocy kontekstowej (13.08.2014)

 • środowisko (rozróżnienie parametrów właściwych dla programu i użytkownika)

Aktualizacja modułu WWW 3.37.11 (11.08.2014)

 • obieg dokumentów - należy uzupełnić Adres URL modułu WWW w menu Ustawienia-Środowisko na zakładce Inne
 • zestawienia SQL przez WWW - należy ustawić odpowiednio prawa na zakładce Uprawnienia w definicji zestawień SQL
 • możliwość przypisania zlecenia podczas rejestracji wejścia

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.37.16 (11.08.2014)

 • opcja 'Blokuj nieobecnych' obejmuje ważność stanowiskowych kursów BHP (obok podstawowych kursów BHP i badań lekarskich)

Zmiany w wersji 3.37.20 (08.08.2014)

 • poprawka dla Windows 8.1
 • eksport dekretu do systemu RAKS
 • opcja 'Płaca godzinowa na Z3 do kolumny 6' (Firmy/Parametry/Karty zasiłkowe)

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.37.15 (28.07.2014)

 • grupy czytników zapisujące zdarzenia chronologicznie ze wszystkich czytników z grupy
 • pełniejszy dziennik zdarzeń
 • plik R2czytnik.ini z konfiguracją czytników
 • oddzielona zawartość czytnika od jego właściwości

Aktualizacja pomocy kontekstowej (23.07.2014)

 • obieg dokumentów (opis nowej funkcjonalności)
 • udostępnianie przez internet (sposób instalacji modułu www jako usługi)
 • zawartość czytników (aktualizacja najnowszych parametrów)

Zmiany w wersji 3.37.19 (18.07.2014)

 • obieg dokumentów

Zmiany w wersji 3.37.18 (03.07.2014)

 • zapamiętywanie zmian umów zleceń w historii jest teraz opcjonalne (standardowo wyłączone; Menu/Ustawienia/Ustawienia kadrowe/Zaawansowane/Włącz zapamiętywanie umów zleceń w historii)

Zmiany w wersji 3.37.17 (06.06.2014)

 • ZAP-3 (2)
 • skrzynka pocztowa dla wysłanych wydruków (okno Firmy/Poczta)
 • w karcie urlopowej możliwość wpisania zastępcy na czas urlopu wypoczynkowego

Aktualizacja modułu WWW 3.37.10 (12.05.2014)

 • tabele użytkownika widoczne na WWW - należy ustawić odpowiednio prawa na zakładce Uprawnienia w tabelach użytkownika (menu Ustawienia-Obiekty użytkownika-Tabele użytkownika)
 • poprawka przy odrzucaniu wniosku urlopowego

Zmiany w wersji 3.37.16 (09.05.2014)

 • eksport do SOD wersji 9.25
 • eksport przelewów w formacie Multicash/Elixir w wersji dla Deutsche Bank
 • funkcja godz(0,7) pobiera nominalne ilości godzin z kalendarza ustawowego z uwzględnieniem oddawania świąt wypadających w dni wolne
 • w kontroli norm czasu pracy nowa informacja: przekroczenie normy dni pracy w okresie rozliczeniowym
 • w rozszerzonej karcie pracy w PPM funkcja 'Rozlicz nadgodziny' umożliwiająca rozliczenie samych nadgodzin wynikających z przekroczeń średniotygodniowych

Aktualizacja pomocy kontekstowej (30.04.2014)

 • delegacje zagraniczne
 • podłączanie czytników

Zmiany w wersji 3.37.15 (28.04.2014)

 • nowe wzory miesięcznej i rocznej informacji dla ubezpieczonych (ZUS)
 • w definicji list płac parametry wydruku umożliwiające drukowanie różnych list (np. jedna w formie tabelki, druga standardowa) niezależnie od ustawień w środowisku
 • w Środowisku/Wydruki opcja 'Zapamiętaj opcje wydruku dla rodzajów dokumentów', która umożliwia różnicowanie wydruków (czcionka,położenie) w zależności od ich definicji (np. listy płac, zestawienia wg klucza, zbiorówki, itd.)
 • w Środowisku/Wydruki opcja 'Zapamiętaj opcje wydruku dla użytkownika', która umożliwia różnicowanie wydruków dla każdego użytkownika osobno
 • możliwość wyzerowania wybranego składnika na wszystkich pozycjach listy płac (PPM na listach płac + tryb diagnostyczny)
 • aktualizacja formularza A1
 • opcja IBiznes w eksporcie do WZWBK24
 • w definicji listy opcja 'Nie wypełniaj karty pracy' która podczas przeliczania nie powoduje zakładania ani uzupełniania kart pracy

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.37.14 (09.04.2014)

 • rejestracja kodów pracy, czyli przypisanie zlecenia do czasu pracy i rozliczenie kosztów pracy
 • aktualizacja kodów pracy (zleceń) podczas synchronizacji pracowników
 • 4 okresy wyłączeń synchronizacji pracowników i zapisu zdarzeń
 • opcja 'Wejścia przed zaliczaj do dnia poprzedniego'
 • poprawka przy zapisie rejestracji gdy karta pracy w edycji

Zmiany w wersji 3.37.14 (03.04.2014)

 • oddawanie dni wolnych za przepracowane niedziele lub święta w rozszerzonej karcie pracy (dwuklik na dniu pracy)
 • możliwość wpisywania kosztów w ewidencji czasu pracy (należy w firmie na zakładce Parametry/Karty pracy włączyć opcję 'Pobieraj koszty z ECP')
 • pole 'Aktywny' w oddziałach, działach i zespołach i możliwość filtrowania (jak zafiltrowane, to w różnych zestawieniach nie widać nieaktywnych)
 • angaż dynamiczny w umowach o pracę pozwalający na dowolne wstawianie składników wynagrodzeń
 • w definicjach zestawień wg klucza zakładka 'Filtry', na której można zdefiniować filtry tabel używanych w zestawieniu, aby uzyskać poprawne wyniki

Aktualizacja modułu WWW 3.37.9 (31.03.2014)

 • poprawki przy wyświetlaniu karty pracy i delegacji

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.37.9 (19.03.2014)

 • optymalizacja szybkości synchronizacji pracowników
 • opcja restartu czytnika po synchronizacji pracowników
 • opcja 'Blokuj nieobecnych' obejmuje sprawdzanie ważności badań lekarskich i kursów BHP

Zmiany w wersji 3.37.13 (17.03.2014)

 • w Ustawieniach płacowych/Wydruki-listy/paski opcje 'Nie drukuj PESEL' i 'Nie drukuj NFZ/Kod ubezp.'
 • okres wypowiedzenia 3 dni robocze (dla umów na czas zastępstwa)
 • składniki kalkulowane w zestawieniach wg klucza (przejmują ustawienie ze składnika jak do zbiorówki)
 • w szablonach list płac możliwość wygenerowania przelewów z wypłat
 • poprawka norm czasu pracy w maju i listopadzie 2014
 • interfejs SAP 9.x (tylko dla licencji SBO)
 • eksport dekretu do SAP Buisness One 9.x

Zmiany w wersji 3.37.12 (06.03.2014)

 • import składników okresowych
 • podczas wstawiania pracowników na listę płac opcja 'Tylko pracownicy z ryczałtem samochodowym w okresie listy
 • nowe opcje w Szablonach definicji pozwalające m.in. na filtrowanie pracowników podświetlonych, ze świadczeniami socjalnymi lub ryczałtami samochodowymi
 • funkcja skok(x) pobierająca składnik z ewidecji składników okresowych
 • w Ustawieniach płacowych/Wydruki-listy opcja 'Drukuj na listach i paskach salda pożyczek i wkładów

Aktualizacja pomocy kontekstowej (04.03.2014)

 • składniki okresowe

Zmiany w wersji 3.37.11 (20.02.2014)

 • ewidencja składników okresowych (przyznawanych na pewien okres czasu)
 • w definicji składnika do podstawy chorobowego właściwość ‘ze składników okresowych jeśli przyznano’, która pozwala na właściwe ujmowanie składników okresowych w podstawach chorobowego
 • w Ustawieniach płacowych opcja 'Zeruj niedopracowane godziny na koniec okresu rozliczeniowego' umozliwiająca zbilansowanie niedogodzin
 • poprawka w ZUS-Z3
 • nowy rodzaj uśredniania składników przy zmianach w angażu uwzględniający 30 dni (dla służb mundurowych)
 • podgląd wydruku (RealView)
 • poprawka rozliczania stypendiów w PIT-8C i PIT-4R

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.37.8 (10.02.2014)

 • serwer HTTP jako wirtualny rejestrator czasu pracy
 • możliwość synchronizacji zdarzeń z dowolnej bazy MS SQL (zamiast z czytnika)
 • przy synchronizacji pracowników dodatkowa opcja 'Tylko zatrudnieni'
 • możliwość zablokowania rejestracji pracownikom nieobecnym (opcja 'Blokuj nieobecnych' w Konfiguracja-Baza danych)
 • powiadomienia ICE, czyli dodatkowa karta wykorzystywana np. w przypadku pożaru, której odbicie nie służy do rejestracji zdarzenia We/Wy tylko do wysłania maila z informacją o aktualnie pracujących ('Powiadomienie ICE' w Konfiguracja-Baza danych)

Aktualizacja modułu WWW 3.37.8 (22.01.2014)

 • możliwość uruchomienia jako Windows Service (szczegóły w czytaj.txt)
 • optymalizacja przy wprowadzaniu delegacji
 • dostępna przeglądarka IE 11
 • dodatkowe opcje w sekcji 'www' RPlatnik.ini opisane w pliku czytaj.txt

Zmiany w wersji 3.37.10 (21.01.2014)

 • nowy ZUS-Z3
 • w RP-7 możliwość wyboru druku wynagrodzenia za urlop w kolumnie 2 lub 3
 • poprawka Z-06 dotycząca okresów nieobecności
 • w funkcji 'Uaktualnij dane' (PPM na pracowniku) możliwość przeliczenia staży na bieżacy dzień
 • w oknie z firmami na zakładce Parametry/Kadry pole 'Email DW', który jest dołączany przy wysyłaniu maili do pracowników
 • poprawka przy wysyłaniu danych do serwisu

Zmiany w wersji 3.37.9 (10.01.2014)

 • zestawienie wskaźników EPC (raporty-zestawienia kadrowe)
 • rachunek do SOD (znacznik w rachunkach bankowych)
 • w eksporcie do SOD adresy zamieszkania pracowników
 • możliwość wydruku e-deklaracji PIT-40, PIT-8C, PIT-4R i PIT-8AR z dziennika (tylko przed podpisaniem); PIT-40 i PIT-8C także seryjnie
 • poprawka w e-PIT8AR (pole 170)
 • w umowie o pracę na zakładce Inne pole 'Kierownik', które w pozwiązaniu z prawami dostępu 'Umowy o pracę - Wynagrodzenia - Pokazuj dla kierowników' pozwala na ukrycie kwot wynagrodzeń kierowników

Zmiany w wersji 3.37.8 (02.01.2014)

 • pole systemowe 'Prawa majątkowe' do rozliczania wynagrodzenia po zmarłym pracowniku
 • w parametrach naliczania na zakładce 'Wynagrodzenia' parametr 'przec.wynagr.do podst.chor.' do ograniczania podstawy dobrowolnego chorobowego
 • poprawka przy wysyłaniu korekt e-deklaracji
 • PIT-12(6)

Aktualizacja pomocy kontekstowej (16.12.2013)

 • opis funkcji wywoływanych z prawego przycisku myszy w oknie z pracownikami

Aktualizacja modułu WWW 3.37.0 (13.12.2013)

 • należy zaktualizować moduł WWW i API po aktualizacji programu do wersji 3.37

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.37.0 (13.12.2013)

 • należy zaktualizować moduł czytnika i API po aktualizacji programu do wersji 3.37

Zmiany w wersji 3.37.7 (13.12.2013)

 • pola systemowe 'Dni url.dodatk.', 'Dni url.szkol.', 'Dni ekwiw.za urlop dod.' dla rozliczania pracowników tymczasowych i nakładczych
 • możliwość drukowania adresu korespondencyjnego pracownika na PIT-11 (opcja przy wydruku)

Aktualizacja pomocy kontekstowej (05.12.2013)

 • aktualizacja opisu obiektów użytkownika i edytora makiet dokumentów

Zmiany w wersji 3.37.6 (02.12.2013)

 • w makietach funkcja $SQL umożliwiająca wstawienie dowolnego wyrażenia SQL (składnia i odwołanie się do tabel pól aplikacji jak w wywzwalaczach użytkownika)
 • współpraca z Płatnikiem ZUS w wersji 9
 • PIT-R(16), także w wersji elektronicznej

Zmiany w wersji 3.37.5 (26.11.2013)

 • w aktualnym zatrudnieniu zakładka 'Zbiegi', na której można wybrać zatrudnienie równoległe oraz jego przyczynę (np.'Praca na macierzyńskim') co powoduje:
  - w dodatkowym zatrudnieniu możliwość ewidencjonowania równoległej umowy podczas trwania urlopu macierzyńskiego
  - takie zatrudnienie nie powiększa ilości etatów na raporcie ZUS i informacji o zatrudnieniu
  - w zatrudnieniu podstawowym zasiłek macierzyński pomniejsza się proporcjonalnie o etat równoległego zatrudnienia
 • w zaświadczeniu nowy tag #OkresyNieskładkowe#, który drukuje okresy nieskładkowe w formie tabelki
 • PIT-40(19)

Zmiany w wersji 3.37.4 (08.11.2013)

 • PIT-4R(4), PIT-8AR(3), PIT-8C(6), IFT-1(10) w wersji elektronicznej
 • możliwość utworzenia listy korygującej w nowym znaczeniu (stara funkcjonalność listy korygującej została przemianowana na "listę wyrównującą") - polega ona na wyliczeniu listy korygującej po nowemu i odjęciu wszystkich składników i pól systemowych z listy korygowanej
 • możliwość zbiorczego przeliczenia podstaw urlopu wychowawczego dla grupy pracowników w zadanym okresie (PPM w pracownikach)
 • pole 'kontynuacja' w ewidencji nieobecności dla urlopu wychowawczego
 • w karcie zasiłkowej nowe rodzaje nieobecności 'dodatkowy macierzyński' i 'dodatkowy macierzyński 80%'

Zmiany w wersji 3.37.3 (04.11.2013)

 • PIT-8C(6)
 • IFT-1(10)
 • PIT-11(20) w wersji elektronicznej
 • możliwość historyzacji składek na ubezpieczenia w długich umowach zlecenia (wg stawki lub ratalnych)

Zmiany w wersji 3.37.2 (25.10.2013)

 • PIT-8AR(3)
 • PIT-2(4)
 • dodatkowe wymiary w definicji dekretu księgowego (Przekrój 4 i Przekrój 5)

Zmiany w wersji 3.37.1 (03.10.2013)

 • PIT-11(20)
 • PIT-4R(4)
 • w funkcji 'dlg' drugi opcjonalny parametr: mod=0 rozl.końcowe, mod=1,2,3 ilość diety krajowej śniad.,obiad,kol., mod=4,5,6,7 ilość diety zagr.śniad.,obiad,kol.,inne
 • w definicji składnika opcja 'oblicz na kartotece' obliczająca i drukująca na kartotece wynagrodzeń składnik, który nie znajduje się na listach płac
 • potwierdzenie UPO wersja 5
 • funkcja rycz(id[,mod]) może mieć drugi parametr: mod=0 wartość, mod=1 ilość

Zmiany w wersji 3.37.0 (30.09.2013)

 • oficjalna wersja angielska (trzeba uaktywnić w Ustawienia/Środowisko/Inne/Wersje językowe)
 • w definicji składnika opcja 'oblicz na zbiorówce' obliczająca i drukująca na zbiorówce składnik, który nie znajduje się na listach płac
 • podczas wprowadzania pracowników na listę możliwość wyfiltrowania takich z niewypłaconymi świadczeniami socjalnymi

Zmiany w wersji 3.36.20 (16.09.2013)

 • w parametrach firmy/zakładka Karty pracy opcja "Przedłużona norma dobowa", która powoduje wyliczenie nadgodzin dobowych po przekroczeniu normy dobowej albo po przekroczeniu godzin nominalnych jeśli są od niej większe
 • w definicji listy opcja 'Niestandardowe netto podst.potr.komorniczych' umożliwiająca obliczanie potrąceń komorniczych, których podstawą jest własny dowolnie zdefiniowany składnik
 • w naliczaniu pojedynczego składnika (PPM w pozycji listy) opcja 'Nie przeliczaj listy', która przyspiesza naliczanie pojedynczych składników (jesli jest kilka); na końcu trzeba przeliczyć całą listę

Aktualizacja modułu WWW 3.36.19 (12.09.2013)

 • możliwość ustawiania opcji modułu WWW w środowisku programu (menu Ustawienia-Środowisko) na zakładce INNE)
 • możliwość dwustopniowej akceptacji delegacji zagranicznej najpierw przez przełożonego, a następnie przez kierownika działu - opcja 'Podwójna akceptacja delegacji zagranicznych'
 • możliwość ograniczenia wystawiania wniosków urlopowych tylko na urlop wypoczynkowy - opcja 'Tylko wnioski na urlop wypoczynkowy'

Zmiany w wersji 3.36.19 (03.09.2013)

 • wersja angielska i niemiecka - wywołanie programu z następującymi parametrami:
  /LN_EN - po angielsku
  /LN_DE - po niemiecku
  /FORCE_MJRVER - spowoduje załadowanie predefiniowanego słownika (tylko wersja angielska) - wystarczy wywołać jednorazowo
  /TRANSLATE - spowoduje tłumaczenie on-line za pomocą Microsoft Translator - wymagany dostęp do internetu, pierwsze wywoływanie okien długo trwa, komunikaty tłumaczone są na bieżąco, dostępne oba języki
  /D – w każdym oknie Alt-Ctrl-Shift-L pokaże okno z tłumaczeniami – użytkownik może sobie zmodyfikować po swojemu
 • aktualizacja biblioteki krajów
 • możliwość wyboru serii numeracyjnej przy eksporcie do SAP Business One

Zmiany w wersji 3.36.18 (27.08.2013)

 • poprawka w obliczaniu godzin do odpracowania przy włączonej opcji 'Nadgodziny powyżej normy dobowej' gdy nominalne godziny pracy są wyższe od normy dobowej
 • export przelewów do czeskiego banku Komercni Banka
 • seryjne umowy o pracę (PPM na pracownikach)
 • pole systemowe 'Składki płatnika', które powoduje przerzucenie składek emerytalnych i rentowych pracownika na płatnika
 • pole systemowe 'Zaniechanie podatku', które zeruje podatek dochodowy; obydwa pola potrzebne do naliczeń stażystów delegowanych typowanych z Wojewódzkich (lub Powiatowych) Urzędów Pracy ze źródeł finansowania UE (bez PIT) oraz krajowych (z PIT)

Zmiany w wersji 3.36.17 (12.08.2013)

 • w danych do naliczeń max.50 składników
 • przy wprowadzaniu całego okresu urlopu macierzyńskiego w karcie zasiłkowej (PPM) możliwość podania rodzaju nieobecności (macierzyński 80%, rodzicielski, itd)
 • poprawki w drukowaniu przelewów
 • oceny pracownika dostępne w makietach dokumentów
 • w imporcie danych do naliczeń możliwość wybrania grupy danych
 • w parametrach firmy-zakładka karty zasiłkowe opcja 'Wliczaj do podstawy chorobowego dodatek wyrównawczy'
 • prawa dostępu uwzględniają dokumenty pokazywane w dzienniku (Menu/Narzędzia/Grupy użytkowników/Dokumenty)
 • tagi #PZL_Skladniki_listy_nazwa#,#PZL_Skladniki_listy_wartość#','#PZL_Skladniki_listy_suma#', które w makietach umożliwiają stworzenie listy płac typu tabelka

Aktualizacja pomocy kontekstowej (29.07.2013)

 • aktualizacja opisu ostatnich zmian w programie

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.36.9 (09.07.2013)

 • możliwość wyłączenia pracy automatycznej w zadanych godzinach

Zmiany w wersji 3.36.16 (04.07.2013)

 • szybsze wykonywanie niektórych raportów (np.zbiorówki, paski z kartotek)
 • w danych firmy na zakładce 'Inne dane' pole "Termin deklaracji ZUS" pozwalający na niezależne od rodzaju jednostki wybranie terminu
 • w zestawienu kart pracy opcja "Pokaż godziny rozliczone" (standardowo włączona)
 • grupy danych do naliczeń (Menu/Definicje) pozwalające na selektywne pokazywanie danych w ewidencji danych do naliczeń
 • w zbiorówkach możliwy podział wg dat wypłaty lub okresów wynagrodzeń
 • w imporcie kart pracy opcja "Dodawaj godziny zamiast nadpisywać"
 • w karcie pracy przy opcji 'nadgodziny do odpracowania', w górnej części teraz pokazują się także nieobecności (brak dziur)

Aktualizacja modułu WWW 3.36.10 (01.07.2013)

 • ważne poprawki systemowe

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.36.8 (28.06.2013)

 • możliwość eksportu do Excela pracowników i zdarzeń odczytanych z czytnika

Zmiany w wersji 3.36.15 (26.06.2013)

 • eksport dekretu do systemu Foka (Sputnik)
 • zasiłki rodzicielskie (60,80%) oraz zasiłki macierzyńskie 80%
 • w zestawieniach SQL możliwość wykorzystania dowolnej tabeli w kontrolce typu checkcombo {W(TABELA,Pole1,Pole2)/}, która zwraca listę identyfikatorów (Pole2) zaznaczonych rekordów
 • na zestawieniu kart pracy pokazywane także godziny faktyczne (opcja)

Zmiany w wersji 3.36.14 (03.06.2013)

 • drukowanie przelewów w formacie html (tak jak pozostałe dokumenty)
 • w karcie urlopowej możliwość anulowania urlopu
 • seryjne przenoszenie zakończonych zatrudnień do historii (PPM na pracownikach)
 • przy seryjnym generowaniu ZUA opcja "Zarejestruj dla ostatniej umowy" pozwalająca na wygenerowanie ZUA dla ostatniej umowy o pracę

Zmiany w wersji 3.36.13 (27.05.2013)

 • import nieobecności
 • seryjne wypełnianie umów o dzieło (PPM na pracownikach)

Aktualizacja modułu WWW 3.36.9 (16.05.2013)

 • poprawka przy rejestracji czasu pracy w przypadku kilku zatrudnień
 • poprawka przy zatwierdzaniu wniosku urlopowego uprzednio poprawianego

Zmiany w wersji 3.36.12 (06.05.2013)

 • w ustawieniach płacowych opcja "Uwzględniaj w średniej do ekwiwalentu wszystkie godziny pracy", która powoduje dzielenie przez faktycznie przepracowane godziny (standardowo przez nominalne godziny w dni przepracowane)
 • w ewidencji kar dodatkowa przyczyna - nieobecność nieusprawiedliwiona i jej okres od-do
 • w polu systemowym 'Śr.godz.ekwiw.za urlop' właściwość 'nie obl.śr.z akt.mies.ze zm.składników', która nie oblicza średniej ze zmiennych składników z aktualnego miesiąca, jeśli brak godzin pracy w miesiącach poprzednich
 • weryfikacja bazy danych (Menu-Zbiory-Narzędzia) w trybie diagnostycznym, użytkownik ADMIN lub z prawami Nadzór/Narzędzia
 • w rachunku do umowy zlecenia i o dzieło nowy tag #Zlecenie# pobierający zlecenia ze struktury kosztów z pozycji listy

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.36.7 (25.04.2013)

 • opcjonalne pomijanie rejestracji takich samych zdarzeń
 • ustawianie czasu w czytniku podczas synchronizacji pracowników

Zmiany w wersji 3.36.11 (25.04.2013)

 • nowe pole systemowe 'Zasiłek zleceniobiorcy'. Zastosowane na liście zasiłków ZUS pozwala przy ustawieniu wartości na "Tak" na skierowanie zasiłku i podatku z tej pozycji listy na PIT-11 w przychody z innych źródeł, bądź na PIT-8C (w zależności od ustawienia pola systemowego)
 • wysyłanie i odbieranie danych serwisowych protokołem HTTP (stary protokół FTP dostępny w trybie diagnostycznym)
 • w ustawieniach firmy (zakładka Parametry/Kadry) opcja 'Tylko stanowisko na dokumentach', która na umowach o pracę, świadectwach i zaświadczeniu zawsze drukuje stanowisko (bez zawodu)

Aktualizacja modułu WWW 3.36.8 (12.04.2013)

 • informacja o zapamiętywaniu parametrów logowania w Cookies
 • poprawka przy wnioskach urlopowych na przełomie miesiąca

Zmiany w wersji 3.36.10 (12.04.2013)

 • wyliczanie kosztów 50% z uwzględnieniem progu; ewidencja kwoty kosztów 50% z innych zatrudnień w oknie z Urzędem Skarbowym, zakładka Podatek
 • w definicji alertów pracownika ilość dni ważności (po przekroczeniu alert nie będzie pokazywany)
 • poprawki w zestawieniu do Z-02
 • w parametrach firmy opcja "Zaokrąglaj średni procent składki przy odbruttawianiu podstawy chorobowego", która "poprawia" obliczanie podstaw do chorobowego w jednostkach budżetowych
 • eksport przelewów w formacie Multicash/Elixir/iPKO

Zmiany w wersji 3.36.9 (25.03.2013)

 • w parametrach firmy/karty zasiłkowe opcja "Pozwalaj na korektę podstawy chorobowego po wprowadzeniu zwolnienia"
 • przy wypełnianiu danych do naliczeń opcja "Domknij poprzedni okres", która powoduje zamknięcie poprzedniego okresu i utworzenie nowego z zadanymi datami
 • zestawienie GUS Z-02

Aktualizacja modułu WWW 3.36.7 (22.03.2013)

 • zmiany w delegacjach obowiązujęce od 01.03.2013
 • w przypadku wielu zatrudnień możliwość wyboru aktualnego zatrudnienia
 • poprawka przy polach własnych użytkownika typu lookup
 • poprawka w treści e-maili do kierowników z bezpośrednim linkiem do akceptacji
 • zmiana szaty graficznej

Zmiany w wersji 3.36.8 (14.03.2013)

 • zmiany w delegacjach obowiązujące od 01.03.2013
 • poprawki w eksporcie Z-12
 • świadectwa pracy częściowe (obejmują tylko konkretną umowę)

Aktualizacja pomocy kontekstowej (28.02.2013)

 • przykład wykorzystania funkcji i wyzwalacza użytkownika

Zmiany w wersji 3.36.7 (27.02.2013)

 • wysyłanie danych do serwisu zawsze usuwa z bazy informacje o danych osobowych, chyba że program działa w trybie diagnostycznym, to można ustawić
 • eksport Z-12 w nowym formacie 4.0
 • umowy o dzieło mogą wchodzić do podstawy chorobowego (znacznik w umowach 'Do podstawy chorobowego')

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.36.6 (19.02.2013)

 • archiwum zdarzeń niezarejestrowanych (nie zapisanych do bazy)
 • powtórny zapis zdarzeń niezarejestrowanych
 • w przypadku zmiany nocnej rejestracja wyjścia następnego dnia

Aktualizacja modułu WWW 3.36.6 (19.02.2013)

 • możliwość wprowadzania wniosków na urlop wypoczynkowy na żądanie (od razu zatwierdzonych)
 • możliwość samodzielnego uzupełniania wszystkich danych podstawowych przez pracowników jeszcze nie zatrudnionych
 • w e-mailu wysyłanym do kierownika linki w możliwością szybkiego zatwierdzenie lub odrzucenia wniosku urlopowego (w menu programu Opcje-Środowisko na zakładce Inne należy podać adres modułu WWW (przykładowo: http://localhost/cR2platnik.dll)
 • możliwość przedłużenia 10-minutowego czasu bezczynności sesji (w RPlatnik.ini w sekcji 'www' parametr 'SessionTimeout', np: 'SessionTimeout=20' - należy również zmodyfikować komunikat w pliku SessionTimeout.htm)
 • potwierdzenie przed usuwaniem pozycji

Zmiany w wersji 3.36.6 (12.02.2013)

 • w raporcie SOD zmiana kwoty dofinansowania w roku 2013 dla otwartego rynku pracy
 • nazwisko i imię osoby wypełniającej PITy może pochodzić od użytkownika (opcja w Firma/Inne dane)
 • w urzędzie skarbowym pracownika na zakładce podatek możliwość zaznaczenia "Koszty z wielu zatrudnień", co skutkuje na PIT-11 wypełnieniem pola "Koszty uzyskania w więcej niż jednego stos.pracy"

Zmiany w wersji 3.36.5 (29.01.2013)

 • aktualne wersje EKUZ
 • w szablonach harmonogramów możliwość wprowadzenia przerwy niepłatnej, która wydłuża czas między wejściem a wyjściem, ale nie zmienia nominalnego czasu pracy
 • możliwość ustawienia precyzji pola systemowego "Etat"
 • zapisywanie użytkownika akceptującego wniosek urlopowy, polecenie wyjazdu i rachunek kosztów
 • w szablonach harmonogramów opcja "Obliczaj czas pracy pow.nominału jak nadgodziny", ograniczająca czas pracy poniżej progu nadgodzin

Zmiany w wersji 3.36.4 (10.01.2013)

 • na zaświadczeniu o zarobkach dla zajęć komorniczych opcja 'Bez potrąconych kwot' skutkująca drukowaniem oznaczenia komornika nawet jak w okresie zaświadczenia nie były potrącane kwoty, a saldo komornika jest nadal niezerowe
 • dodatkowy rodzaj badań lekarskich 'psychiatryczne' dostępny także w autosprawdzaniu i na zestawieniu terminowym
 • możliwość wykonania oddzielnych paczek przelewów z każdej listy osobno
 • w parametrach kalendarza opcja "Tacho" dla poprawnej interpretacji importu kart pacy z tego systemu

Aktualizacja pomocy kontekstowej (20.12.2012)

 • szablony definicji i tworzenie list wg szablonów
 • współpraca z czytnikami RCP
 • Instrukcje obsługi czytników RCP

Aktualizacja API w wersji 3.36.3 i WWW 3.36.3 (20.12.2012)

 • wgląd w ewidencję ekwiwalentów i ryczałtów
 • możliwość wprowadzania ekwiwalentów i ryczałtów własnych

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.36.1 (20.12.2012)

 • identyfikacja i synchronizacja na podstawie Ide aktualnego zatrudnienia
 • synchronizacja danych dodatkowych (kod PIN, odcisk palca, uprawnienia) pomiędzy czytnikami

Zmiany w wersji 3.36.3 (04.12.2012)

 • usuwanie pól i tabel użytkownika skutkuje także usunięciem ich z bazy
 • ZAP-3
 • w pozycjach potrąceń jest teraz oznaczenie komornika, co umożliwia zmianę komornika "w locie" i nie ma potrzeby zamykania i tworzenia nowego potrącenia w przypadku przekazania sprawy innemu komornikowi
 • na gwiazdkę dla użytkowników PRO: szablony definicji - możliwość zdefiniowania zestawu definicji, za pomocą którego można zautomatyzować proces tworzenia list płac (Menu-Definicje-Szablony definicji oraz F1 dla pełnego wyjaśnienia)

Aktualizacja API w wersji 3.36.2 i WWW 3.36.2 (04.12.2012)

 • zatwierdzanie lub odrzucanie polecenia wyjazdu na delegację
 • obok zatwierdzania możliwość odrzucenia wniosku urlopowego
 • bezpośrednie linki do zatwierdzenia lub odrzucenia wniosku urlopowego w e-mailu do kierownika działu (lub przełożonego)
  (warunkiem jest w RPlatnik.ini w oddzielnej sekcji [www] umieszczenie zmiennej AppUrl wskazującej adres wywołania modułu WWW:
  [www]
  AppUrl=http://127.0.0.1/cR2platnik/cR2platnik.dll

Zmiany w wersji 3.36.2 (15.11.2012)

 • w parametrach firmy na zakładce Karty pracy (lub w kalendarzu jeśli ustawienia indywidualne) opcja "Godziny nocne przed pracą zawsze 100%", która powoduje wyliczenie godzin nadl.100%, jeśli przed pracą wystąpiły nadgodziny w nocy - niezależnie od sumarycznego czasu pracy w tym dniu
 • ZUS Z3a drukuje się poprawnie dla zleceniobiorców
 • w użytkownikach opcja "Użyj silnych haseł", która wymusza hasła co najmniej 8 znakowe, zawierające małe i duże litery
 • fajny edytor zapytań SQL w polach, wyzwalaczach i funkcjach użytkownika (dwuklik na definicji)

Zmiany w wersji 3.36.1 (06.11.2012)

 • lokalne definicje naliczania w firmie lokalizują też zestwienia SQL
 • opcja "Zapamiętaj wyjaśnienia składników i pól systemowych" zapamiętuje także dni i godziny pracy dla pozycji listy
 • w delegacjach status z opcjami: 'planowana','zatwierdzona' i 'odrzucona'
 • w karcie urlopowej dla limitu urlopu dodatkowego możliwość określenia jego typu (dla niepełnosprawnych, weteranów, inny)
 • w ewidencji potrąceń, dla potrąceń typu komornik możliwość wstawienia zapłaty do kasy

Aktualizacja API w wersji 3.36.0 i WWW 3.36.0 (26.10.2012)

 • po aktualizacji programu do wersji 3.36 wymagana aktualizacja modułu WWW i czytnika

Zmiany w wersji 3.36.0 (26.10.2012)

 • poprawka w eksporcie do Płatnika ZUS
 • dostępny nowy interfejs Standard 2012
 • funkcje nm(id) i no(id) pobierające odpowiednio rok,miesiąc,dzień okresu nieobecności od lub do listy
 • opcję dla użytkownika "Nie pokazuj komunikatów dla długich operacji" można teraz globalnie włączyć/wyłączyć w Menu-Ustawienia-Środowisko-Zaawansowane
 • poprawka w eksporcie przelewu do US w formacie Elixir (kreska po NIPie)

Zmiany w wersji 3.35.7 (19.10.2012)

 • brakujący kod niepełnosprawności dla członków rodziny - orzeczenie o niepełnosprawności wydawane osobom do 16 roku życia
 • na pozostałych dokumentach (nie PIT) NIP drukuje się teraz opcjonalnie zgodznie z ustawieniem "Nie drukuj NIP" w Ustawieniach płacowych-Wydruki

Aktualizacja API w wersji 3.35.6 i WWW 3.35.7 (16.10.2012)

 • aktualizacja modułu delegacji

Zmiany w wersji 3.35.6 (11.10.2012)

 • usunięty NIP pracownika ze standardowych wydruków makietowych
 • w delegacjach przy kosztach przejazdów znacznik "Rozdziel", który rozdziela delegację na kilka wyjazdów, wg których liczą się później diety i noclegi
 • eksport raportu ZUS do Płatnika 8.x sprawdza zgodność formatu XML
 • poprawka systemowa przy wprowadzaniu i modyfikacji rekordów w oknach

Aktualizacja API w wersji 3.35.5 i WWW 3.35.6 (04.10.2012)

 • możliwość wprowadzania wniosków na urlop okolicznościowy i urlop-opieka nad dzieckiem
 • obok zatwierdzenia możliwość odrzucenia wniosku urlopowego
 • możliwość wprowadzania delegacji zagranicznych
 • powiadamianie mailem kierownika (lub przełożonego) o wprowadzeniu delegacji
 • powiadomienie mailem pracownika o zatwierdzeniu polecenia wyjazdy i rachunku kosztów

Zmiany w wersji 3.35.5 (02.10.2012)

 • w karcie urlopowej można określić status niektórych rodzajów urlopu (np.wypoczynkowy) jako odrzucony - nie wpływa na limit, można wysłać maila do kierownika z powiadomieniem odrzucenia urlopu planowanego
 • w rapocie SOD poprawka przy pobieraniu wynagrodzenia minimalnego od 09'2012
 • import ewidencji ZFŚS
 • data zaliczki w delegacjach (wg niej kursy do wyliczenia zaliczki w walucie)
 • kopiuj i wstaw w dowolnym oknie uwzględnia też niektóre detail'e (w szczególności definicje dekretów i grupy praw dostępu)
 • poprawka interpretacji kwot słownie

Aktualizacja pomocy kontekstowej (20.09.2012)

 • opis funkcji API dotyczących obliczania stażu pracy
 • modyfikacja interfejsu (instrukcja administratora/parametryzacja systemu)
 • funkcje i procedury użytkownika

Zmiany w wersji 3.35.4 (20.09.2012)

 • nowy rodzaj tabeli użytkownika "Okno podstawowe", który pojawia się w menu Okna; także dostępne makiety dla tych tabel
 • kolumna z podpisem przełożonego na wydruku listy obecności
 • dla jednostek budżetowym możliwość wybrania działu przy umowie o pracę
 • nowy tag w świadectwie pracy #N_ZajmowaneStanowiska3# drukujący zajmowane stanowiska wraz z działami
 • w delegacjach checkbox 'Kursy z dnia poprzedniego'
 • w delegacjach kontrola limitu wydanej kwoty za nocleg
 • automatyczna rejestracja ZUA i ZWUA działa także przy poprawach i kasowaniu umów o pracę

Aktualizacja modułu czytnika RCP 3.35.1 (10.09.2012)

 • współpraca z czytnikami serii B&W, np. Biofinger U260 (dotychczas tylko seria TFT, np. Biofinger 680, 660, S880)
 • możliwość rejestracji i konfiguracji wyjść prywatnych

Aktualizacja WWW 3.35.5 (29.08.2012)

 • poprawka przy wysyłaniu wniosku urlopowego na przełomie miesiąca
 • poprawka przy usuwaniu delegacji

Zmiany w wersji 3.35.3 (27.08.2012)

 • poprawka obliczania współczynnika ekwiwalentu przy zakładaniu nowego kalendarza
 • na wydruku autosprawdzania oddział/dział/zespół
 • w Grupach użytkownika/Nadzór nowe prawo "Obiekty użytkownika" odpowiedzialne za tabele, pola, funkcje i wyzwalacze użytkownika
 • procedury składowane także pamiętane w bazie aplikacji (w Menu-Ustawienia teraz są Funkcje i procedury użytkownika)

Aktualizacja WWW 3.35.4 (21.08.2012)

 • poprawka przy wysyłaniu e-maila do kierownika informującego o wpłynięciu wniosku urlopowego

Zmiany w wersji 3.35.2 (03.08.2012)

 • poprawka blokowania rekordów przy jednoczesnym naliczaniu list płac przez kilku użytkowników
 • możliwość zaznaczenia stowarzyszenia przy firmie (inne kwoty dofinansowania w raporcie SOD)
 • na wydruku rocznej karty pracy także inne godziny (jak zaznaczono "Widoczne na wydruku" w składnikach karty pracy)
 • informacja roczna dla osoby ubezpieczonej

Zmiany w wersji 3.35.1 (27.07.2012)

 • poprawione zestawienie wkładów i potrąceń
 • w aktualnym zatrudnieniu, na zakładce 'Staż', przy sumarycznych okresach stażu hint z informacją o dacie przeliczeniowej (domniemana data rozpoczęcia pracy, aby uzyskać taki staż)
 • działa wysyłanie mailem powiadomień o alertach pracowników (w wątku - bez blokowania działania programu)

Aktualizacja WWW 3.35.2 (16.07.2012)

 • zdalne rozliczanie delegacji przez pracowników
 • akceptacja polecenia wyjazdu i rozliczenia delegacji przez kierowników
 • angielska wersja językowa serwisu www
 • możliwość wprowadzania dokumentów załączanych

Aktualizacja pomocy kontekstowej (03.07.2012)

 • zdalne rozliczanie delegacji

Zmiany w wersji 3.35.0 (02.07.2012)

 • możliwość ustawienia kolorów bieżącego i podświetlonego rekordu w oknie (Menu-Ustawienia-Środowisko-Interfejs)
 • w Menu-Ustawienia kadrowe-Dokumenty możliwość zdefiniowania domyślnego tłumaczenia dla każdego rodzaju wydruku oddzielnie
 • możliwość wypłaty kilku pozycji umowy zlecenia wg stawek na jednej pozycji listy (kolumna 'S' na zakładce Wynagrodzenie; jeśli zaznaczyć kilka pozycji znakiem 'X', wypłacą się jako suma na jednej pozycji listy)

Zmiany w wersji 3.34.16 (27.06.2012)

 • eksport ZIUA do Płatnika ZUS (wydruki przy pracowniku)
 • w importach danych obsługiwany format Excel 2007 (*.xlsx)

Zmiany w wersji 3.34.15 (18.06.2012)

 • nowe tagi w zestawieniach SQL: #SQL_nw_nc# gdzie: nw - numer wiersza tabeli wynikowej (od 01 do 99); nc - numer kolumny (od 00 do 99)
 • funkcja 'dlg' może być wywołana z parametrem dlg(id), gdzie: id=0 wg czasu trwania; id=1 wg daty rozliczenia

Zmiany w wersji 3.34.14 (06.06.2012)

 • ZUS Z-3b
 • zmiany w kartach pracy: 1. przy włączonej opcji "Wylicz nadgodziny w okresie rozliczeniowym", dodatkowe okienko z ilością nadgodzin 100% za przekroczenie norm średniotygodniowych (możliwość edycji i korekty; poprzednio te nadgodziny dopisywały się w ostatnich dniach okresu rozliczeniowego)
 • zmiany w kartach pracy: 2. przy włączonych opcjach "Włącz ewidencję nadgodzin do odpracowania" oraz "Wylicz nadgodziny w okresie rozliczeniowym" i "Nadgodziny powyżej normy dobowej", godziny faktyczne 50% obliczają się zgodnie wymiarem dobowym - dopiero po jego przekroczeniu
 • możliwość wprowadzania przerw w delegacjach
 • nowy ZUS Z-15
 • w eksporcie do systemu bankowego Multicash/Elixir opcja ING (inaczej eksportuje przelew PIT-4)

Aktualizacja pomocy kontekstowej (22.05.2012)

 • informacja o zatrudnieniu

Aktualizacja WWW 3.34.11 (17.05.2012)

 • wydruk wniosku urlopowego przy niepełnym etacie: ilość dni ośmiogodzinnych, pozostało dni ośmiogodzinnych

Zmiany w wersji 3.34.13 (15.05.2012)

 • w definicji składnika we właściwości 'do podstawy naliczania ZUS' - nowa wartość "M pomn.o chor30 tylko macierz." dla składników, które nie pomniejszają się i nie wchodzą do podstawy chorobowego przy macierzyńskim
 • przy firmie opcja "Zapisuj dokumenty załączane na dysku zamiast w bazie danych", jeśli zdefiniowano katalog w Ustawienia-Środowisko-Eksport-Dokumenty załączane, służąca do przechowywania dokumentów załączanych na dysku (baza wtedy nie rośnie)
 • w Ustawieniach płacowych-Wydruki-listy opcja "Nie drukuj NIP", która wyłącza drukowanie NIP pracownika na paskach standardowych

Aktualizacja WWW 3.34.10 (08.05.2012)

 • przypomnienie hasła dla pracownika wysyłane do pracownika na e-mail służbowy lub jeśli pusty to e-mail do korespondencji, natomiast dla użytkownika na adres określony w menu Środowisko-Internet
 • kolumna z opisem w dzienniku wydruków

Aktualizacja pomocy kontekstowej (08.05.2012)

 • logowanie przez internet
 • wnioski urlopowe przez internet

Aktualizacja WWW 3.34.9 (26.04.2012)

 • dodatkowe opcje w RPlatnik.ini (w oddzielnej sekcji [www]):
  AutoCloseOpis=1 - ograniczenie dla pracowników możliwości wpisywania opisu dnia w karcie pracy do aktualnego i poprzedniego dnia roboczego
  TylkoPlanowane=1 - ograniczenie dla użytkowników możliwości edycji w karcie urlopowej tylko do urlopów planowanych
  OgraniczBadania=1 - w badaniach lekarskich nie pokazuje pola zaleceń i kto wydał orzeczenie
 • potwierdzenie wprowadzenia wniosku urlopowego wysyłane do przełożonego, a jak przełożony nieokreślony to do kierownika działu (wcześniej było zawsze do kierownika działu) na służbowy adres e-mail (określony w aktualnym zatrudnieniu) lub jeśli pusty to na e-mail do korespondencji

Zmiany w wersji 3.34.12 (25.04.2012)

 • średnia urlopowa dla pracowników tymczasowych z całego okresu zatrudnienia (a nie tylko z max. 12 m-cy)
 • w oknie z aktualnym zatrudnieniem dla pracowników tymczasowych, checkbox 'Okres pracy 36 miesięcy', który powoduje naliczenie limitu urlopu na 36 miesięcy (a nie tylko na 18)
 • dokument ZUS RMUA w makiecie
 • nowy ZUS-Z3
 • nowy ZUS-Z3a

Zmiany w wersji 3.34.11 (20.04.2012)

 • IFT-1 (9)
 • PIT-8AR (2)
 • podatek od odsetek od pożyczek obliczany w groszach
 • w Ustawieniach płacowych opcja "Nie kontroluj list płac dla umów organów stanowiących"
 • nowa funkcja calcgl(x,id,d) - kalkulator globalny (x-zadana wartość, id-numer pola systemowego, d-dokładność), która tak długo liczy, aż pole systemowe id osiągnie zadaną wartość x

Aktualizacja API w wersji 3.34.9 i WWW 3.34.8 (04.04.2012)

 • poprawka przy dostępności przycisku rejestracji Wejście/Wyjście

Zmiany w wersji 3.34.10 (03.04.2012)

 • grupy pracowników na zbiorówkach
 • zdjęcia i podpisy w danych personalnych także w formacie JPG
 • w zestawieniach sql znaczniki <R>...</R> i <H>...</H> umożliwiające prekompilację zapytań dla ustawień "rozszerzona struktura działów" i "zapamiętywanie niektórych danych w historii"
 • nowe zestawienie SQL do pobrania z serwisu HTTP (np. zebrane razem nieobecności w zadanym okresie)
 • nowe funkcje wbudowane (fn_LP_Skl() - wartość zadana/wyliczona składnika, fn_ANG_Skl() - wartość składnika z umowy o pracę)
 • w funkcjach fn_KP_SumDP() i fn_KP_SumDGP() możliwość sumowania szczegółowych rodzajów chorobowego
 • porącenie komornicze (globalne i lokalne) uwzględniają potrącanie 25% kwoty od zasiłków

Aktualizacja pomocy kontekstowej (26.03.2012)

 • współpraca z czytnikami RCP (instrukcja administratora)
 • moduł raportów SQL
 • funkcje i procedury składowane

Zmiany w wersji 3.34.9 (19.03.2012)

 • nowe ciekawe zestawienia SQL do pobrania z serwisu HTTP
 • nowe funkcje do wykorzystania w zestawieniach SQL (fn_ANG_SrZatr() - średnie zatrudnienie, fn_X_IDzial() - dział na dzień)
 • nowy edytor zestawień SQL
 • w zestawieniach SQL możliwość wykorzystania dowolnej tabeli w kontrolce typu combo {T(TABELA,Pole1,Pole2)/} oraz wartości pola tabeli {F(TABELA,Pole)/}
 • w zestawieniach SQL nowa kontrolka typu combo Combo {R(Poz1=W1,Poz2=W2,...,PozN=WN)/}
 • przeliczanie pojedyńczego składnika (PPM na pozycjach listy płac, tylko w trybie diagnostycznym)

Zmiany w wersji 3.34.8 (06.03.2012)

 • dla właściwości składnika "do podstawy urlopu" i "do podstawy ekwiwalentu" nowa wartość 'z angażu godzinowe', która pozwala na obliczenie średnich godzinowych tych podstaw jako sumy bezpośrednich wartości stawek
 • przy naliczaniu list płac bierze pod uwagę historię kosztów uzyskania
 • opcja uwzględniania potrąceń komorniczych wg daty wypłaty (Menu-Ustawienia-Ustawienia płacowe-Przeliczanie)

Aktualizacja API w wersji 3.34.7 i WWW 3.34.7 (29.02.2012)

 • możliwość wyszukiwania we wszystkich oknach
 • przegląd kartoteki szkoleń
 • poprawka zabezpieczająca nieuprawnione zatwierdzenie wniosku
 • poprawka w funkcjach API: OpenTable i OpenTableEx

Zmiany w wersji 3.34.7 (24.02.2012)

 • możliwość otwierania wielu okien jednocześnie (Menu-Ustawienia-Środowisko-Intefejs)
 • w definicji składnika możliwość wyboru dla właściwości 'przychody zagraniczne PIT-11' - poz.79 i poz.80
 • w planach urlopów poprawiony sposób zapisywania urlopów - teraz urlop w czasie którego występują dni wolne jest zapisany jako jedna całość
 • wprowadzanie wielu dni urlopu na raz za pomocą shift+click (dotyczy planu urlopów, planu pracy i kalendarza dynamicznego)
 • filtrowanie po okresie w planie urlopów i planie pracy

Zmiany w wersji 3.34.6 (17.02.2012)

 • w wersji SBO eksport dekretu księgowego w formacie RESET2SQL
 • możliwość zaznaczenia składki na FEP na umowach zlecenia i o dzieło
 • dziennik w standardowym oknie niemodalnym
 • seryjne dokumenty własne (Menu-Raporty) - możliwość seryjnego wydrukowania dowolnej makiety własnej

Zmiany w wersji 3.34.5 (06.02.2012)

 • korekta PIT-11 ORDZU elektronicznie i na wydruku
 • w szablonach harmonogramów możliwość określenia rodzaju dnia jako wolnego lub wolnego za niedzielę/święto
 • w makietach dokumentów możliwa do określenia ilość stron
 • w bilansie otwarcia możliwość wyboru podstawy urlopu z X miesięcy
 • PIT-8C elektronicznie
 • korekta deklaracji ORDZU dla: PIT-4R, PIT-8AR, PIT-40, PIT-R, PIT-8C

Zmiany w wersji 3.34.4 (01.02.2012)

 • PIT-8AR w wersji elektronicznej
 • w ewidencji nieobecności podstawa E-R budżetowa dla urlopu wychowawczego wyliczana po jego wprowadzeniu
 • w makietach można w instrukcji warunkowej używać porównania dwóch tagów
 • eksport dekretu księgowego do Exact Globe z formacie XML

Zmiany w wersji 3.34.3 (30.01.2012)

 • numeracja list płac
 • szybkość tworzenia przelewów
 • w karcie pracy przyciski do przewijania następny/poprzedni miesiąc
 • seryjne pity opcjonalnie sortowane po urzędach skarbowych

Zmiany w wersji 3.34.2 (25.01.2012)

 • adres zamieszkania na kartotece wynagrodzeń i dochodowej
 • poprawka w e-Deklaracji PIT-8AR
 • poprawka w eksporcie dekretu do Sap Business One
 • w zestawieniach SQL nowa zmienna <USERMASK> do wykorzystania w przypadku selekcji podświetlonych rekordów, przykładowo.:
  select P.Nazwisko, P.Imie from PRACOWNK P where ({L/Tylko podświetlone}=0)or(P.X_P&<USERMASK><>0)

Aktualizacja API w wersji 3.34.1 i WWW 3.34.1 (23.01.2012)

 • kontrola aktualizowanych wersji - w przypadku wykorzystania biblioteki API lub modułu WWW należy po aktualizacji programu do wersji 3.34.1 pobrać aktualizacje odpowiednich bibliotek (R2PApi.dll, cR2platnik.dll)

Zmiany w wersji 3.34.1 (20.01.2012)

 • poprawka IFT
 • PIT-11 elektronicznie w wersji 19
 • możliwość automatycznego przeliczenia podstaw w karcie zasiłkowej i urlopowej przy przeliczaniu listy (Ustawienia płacowe)
 • wydruk listy płac w formie zawijanej tabelki (opcja w Ustawieniach płacowych)
 • w świadectwie pracy wyszczególnienie okresów z umowami na czas określony
 • elektronicznie pity PIT-40, PIT-R, IFT, PIT-4R, PIT-8AR w najnowszych wersjach
 • możliwość użycia w dekrecie składników, które nie występują na listach płac (muszą mieć ustawioną właściwość "do struktury kosztów" na 'oblicz na zestawieniu')
 • w dekrecie eksport dodatkowych wymiarów (MPK 2 i Wyróżnik) do Sap Business One 8.8
 • potwierdzenie UPO wersja 4

Aktualizacja API w wersji 3.33.3 i WWW 3.33.4 (11.01.2012)

 • kontrola limitu przy wprowadzaniu wniosku urlopowego
 • e-mail do pracownika przy zatwierdzeniu wniosku

Zmiany w wersji 3.34.0 (11.01.2012)

 • ważne poprawki systemowe
 • poprawki w planie pracy i planie urlopów

Zmiany w wersji 3.33.4 (02.01.2012)

 • w polach użytkownika możliwość zdefiniowania pola kalkulowanego za pomocą zapytania SQL (np. pole łączące w sobie dwa inne: [Nazwisko]+' '+[Imie])
 • PIT-4R(3)
 • PIT-8AR(1)
 • PIT-12(5)

Aktualizacja API w wersji 3.33.3 i WWW 3.33.3 (30.12.2011)

 • poprawka przy rozszerzonej karcie pracy dotycząca aktualizacji salda godzin faktycznych 50% i 100%

Zmiany w wersji 3.33.3 (19.12.2011)

 • PIT-11(19)
 • PIT-40(17)
 • IFT(7)
 • PIT-8C(5)
 • opcja szybkiego szukania działa prawie na wszystkich kolumnach
 • właściwość składnika "do podstawy chorobowego" poszerzona o nową wartość 'z danych do naliczeń, jeśli przyznano'
 • PIT-R(15)
 • PIT-2(3)
 • w oknie z urzędem skarbowym znacznik "NIP jest identyfikatorem"

Aktualizacja pomocy kontekstowej (13.12.2011)

 • moduł planowania pracy
 • plan urlopów

Aktualizacja API w wersji 3.32.14 i WWW 3.33.0 (05.12.2011)

 • respektowane prawa dostępu ustawiane bezpośrednio w programie dla grupy użytkowników: Użytkownicy WWW (menu Zbiory-Narzędzia-Grupy użytkowników, zakładka Dane podstawowe)
 • przegląd dokumentów załączanych dla wyświetlanych okien
 • prawo do przeglądania dokumentów załączanych: Dokumenty pracownika (na zakładce Dane podstawowe)

Zmiany w wersji 3.33.2 (05.12.2011)

 • wydruk kopert adresowych
 • opcja grupowania (Właściwości-F4) dostępna w każdym oknie, a także działa na Alt+LPM na nagłówku kolumny
 • opcja szybkiego szukania bezpośrednio w oknie (na razie nie działa dla każdej kolumny)
 • pole szukające można szybko zmieniać za pomocą Shift+LPM na nagłówku kolumny
 • eksport do najnowszej wersji SOD 6.0.3 z 05.12.2011
 • właściwość składnika "do podstawy chorobowego" poszerzona o nową wartość 'nominalne, jeli przyznano w danych do naliczeń'

Aktualizacja pomocy kontekstowej (30.11.2011)

 • wyzwalacze użytkownika

Zmiany w wersji 3.33.1 (23.11.2011)

 • poprawka związana z aktualizacją zabezpieczeń Windows
 • rozszerzone wyjaśnienie obliczania średniej do urlopu obejmujące informację, jakie listy i z jakich okresów weszły do poszczególnych sum średniej (dostępne tylko na wydruku)
 • definiowalne wyzwalacze użytkownika (definicja zdarzenia, wyzwalanie warunkowe, komunikaty)
 • w imporcie kart pracy opcja "Obliczaj nadgodziny"
 • kontrola 14 i 60 dni opieki w karcie zasiłkowej
 • w polach użytkownika wartość domyślna

Aktualizacja pomocy kontekstowej (16.11.2011)

 • całkiem nowy i aktualny help kontekstowy

Zmiany w wersji 3.33.0 (16.11.2011)

 • możliwość zdefiniowania przy składniku stypendiów do PIT-8C
 • seryjne wydruki umów o pracę, zlecenia i o dzieło
 • w 'Ustawieniach kadrowych' możliwość ustawienia tłumaczenia dokumentów (dla danego użytkownika)

Zmiany w wersji 3.32.14 (07.11.2011)

 • szybsze obliczenia w karcie zasiłkowej
 • możliwość automatycznego obliczania pola systemowego "Świadczenia urlopowe" (właściwość przy polu)
 • podpowiadanie przeliczenia wymiaru urlopu wypoczynkowego po zmianie stażu (w historii lub umowach o pracę)
 • podpowiadanie zmiany aktywnego zestawu parametrów naliczania przy wchodzeniu do listy płac
 • przeliczanie całego zestawu podświetlonych list płac (PPM w oknie 'Listy płac')
 • przeliczanie pracownika na podświetlonych listach płac (PPM w oknie 'Pracownicy')
 • tłumaczenie całego zbioru seryjnych wydruków

Zmiany w wersji 3.32.13 (26.10.2011)

 • możliwość zlokalizowania definicji naliczania (składników, pól systemowych, definicji list, makiet dokumentów i innych) w ramach jednej firmy - w oknie Firmy/Parametry/Naliczanie "Lokalne defnicje naliczania"
 • w oknie z aktualnym zatrudnieniem dodatkowe przyciski do historii zmian kosztów uzyskania, obniżenia/podwyższenia progów podatkowych
 • w oknie z urzędem skarbowych pracownika dodatkowe przyciski do historii zmian kosztów uzyskania, obniżenia/podwyższenia progów podatkowych
 • historia zmian składki wypadkowej w firmie
 • w polach użytkownika możliwość zdefiniowania wyzwalacza
 • funkcja 'par' ma opcjonalnie drugi parametr; jeśli jego wartość będzie zero, a składnik, w którym użyto funkcji 'par' będzie miał właściwość 'do urlopu przeliczać po aktualnych stawkach', to fukcja ta pobierze wartość według daty aktualnej listy, a nie list poprzednich
 • kasowanie danych do naliczeń (PPM w oknie z pracownikami)

Zmiany w wersji 3.32.12 (19.10.2011)

 • kwota przekroczenia podstawy wymiaru składek objęta historią zmian (wspólnie z przekroczeniem podstawy wymiaru)
 • w oknie z aktualnym zatrudnieniem dodatkowe przyciski do historii zmian przekroczenia podstawy wymiaru, FP i FGŚP

Zmiany w wersji 3.32.11 (05.10.2011)

 • rozszerzone filtrowanie wg zawartości kolumn dostępne w każdym oknie (Ctrl+LPM w tytule kolumny)
 • wyszukiwanie w połączeniu z filtrowaniem (obejmuje tylko pola bazodanowe - np.'Nazwisko', a nie 'Nazwisko i imię')
 • eksport do systemu bankowego Multicash INT (MT103) obejmujący przelewy walutowe
 • identyfikator firmy w logach użytkownika
 • możliwość kompleksowego wprowadzenia korekty zwolnienia (zmiany rodzaju nieobecności) - PPM na korygowanym zwolnieniu w karcie zasiłkowej
 • dodatkowe kryterium podziału w dekretach księgowych obok projektu i MPK - 'Grupa'

Aktualizacja pomocy kontekstowej (23.09.2011)

 • zaktualizowana instrukcja administratora

Zmiany w wersji 3.32.10 (23.09.2011)

 • biblioteka filtrów zaawansowanych (w oknach, gdzie taki filtr jest dostępny; np."Pracownicy")
 • w makiecie zmiany warunków umowy nowy tag #SkładnikiWynagrodzenia_2#, w którym znajdują się tylko zmienione składniki wynagrodzenia
 • w definicjach składników możliwość wywoływania funkcji składowanych; nazwę takiej funkcji należy poprzedzić przedrostkiem 'sf_'; maksymalnie 6 parametrów
 • możliwość dodawania własnych funkcji składowanych z poziomu aplikacji (Menu-Ustawienia-Funkcje użytkownika)
 • funkcja ide(id) podająca identyfikator (1-pracownika, 2-zatrudnienia, 3-listy, 4-pozycji listy)

Zmiany w wersji 3.32.9 (12.09.2011)

 • zgodnie ze zmianą w przepisach od 1 września w dokumentach do ZUS dla osób fizycznych nie jest już wysyłany numer NIP
 • w karcie zasiłkowej rodzaj nieobecności "niepłatne z tyt.nienabycia prawa do zas." dla zwolnień wpisywanych w okresie wyczekiwania
 • raport ZUS nie wykazuje składek emerytalnych i rentowych z budżetu po przekroczeniu podstaw (dla zasiłków macierzyńskich i wychowawczych)
 • możliwość ustawienia pól dzielących dla wydruku listy i pasków (Menu-Ustawienia-Ustawienia płacowe)
 • w aktualnym zatrudnieniu możliwość lokalnego ustawienia naliczania podstaw do urlopu i ekwiwalentu z X miesięcy
 • opcja wyłączenia ze stażu niektórych umów o pracę (zakładka "Inne")
 • w oknie z wybieraniem pracowników na listę opcjonalnie "Tylko niezerowe kwoty umów" cywilnoprawnych
 • zestawienie wkładów i potrąceń obejmujące te składniki w zadanym okresie, potrącone na listach płac
 • poprawka w bibliotece zawodów - należy ją zaktualizować (okno Zawody-Aktualizacja biblioteki zawodów)

Zmiany w wersji 3.32.8 (02.09.2011)

 • w bibliotece stanowisk zakładka BHP - możliwość określenia rodzajów kursów, które są potrzebne na danym stanowisku
 • zestawienie terminowe respektuje tylko kursy BHP przypisane do danego stanowiska
 • alerty pracowników - możliwość definiowania (Deficje-Alerty...) oraz późnejszego wykonania w oknie "Pracownicy" (PPM-Sprawdź alerty terminowe) lub automatycznie
 • we właściwościach okna opcja "Szukaj według kolumny uporządkowania"

Zmiany w wersji 3.32.7 (24.08.2011)

 • dla agencji pracy tymczasowej podstawy chorobowego są pobierane także z poprzednich ciągłych zatrudnień (nie tylko z aktualnego)
 • wyjaśnienie wyliczenia podstawy urlopu/ekwiwalentu dla pracowników tymczasowych
 • w definicji składnika pole "precyzja" umożliwiające obliczanie wartości z dokładnością od 0 do 4 miejsc po przecinku
 • możliwość wyliczenia wynagrodzenia chorobowego wyższego niż 80% (zakładka Parametry/Karty zasiłkowe w oknie Firmy) oraz nie naliczania zasiłku po 14 dniach dla osób powyżej 50 lat
 • PIT-8C(4)

Aktualizacja API i WWW (23.08.2011)

 • poprawka w oknie Samochód prywatny

Zmiany w wersji 3.32.6 (20.07.2011)

 • optymalizacja szybkości uruchamiania się i pracy programu
 • możliwość przekazania części podatku PIT-4 na ZFRON dla zakładów które utraciły status ZPChR

Zmiany w wersji 3.32.5 (12.07.2011)

 • nowe funkcje zapezpieczeń przy pracy wielostanowiskowej
 • o 30% szybsze przeliczanie list płac i karty zasiłkowej
 • wydruk i eksport do Excela wyników kalkulatora płacowego

Zmiany w wersji 3.32.4 (09.06.2011)

 • funkcje wsklp(id,m1,m2) i wsysp(id,m1,m2) pobierające wartości składnika lub pola systemowego sprzed m1 do m2 miesięcy ze wszystkich zatrudnień
 • we właściwości składnika "podstawiać na listę" nowa wartość 'miesięcznie ze wszystkich zatrudnień'
 • w ustawieniach płacowych możliwość wyłączenia ograniczania składki zdrowotnej do wysokości podatku lokalnie z listy
 • w historii zatrudnienia pole "Ciągłość zatrudnienia" odpowiadające m.in. za ciąglość przeliczania podstaw zasiłków (podstawy z bilansu otwarcia z okresu zatrudnienia w historii)
 • w Menu-Ustawienia-Srodowisko-Zaawansowane nowa opcja "Zawsze odświeżaj tabele", która zwiększa bezpieczeństwo i integralność danych dla dużych baz danych
 • szósty parametr w funkcji 'calc' - należy tam wpisać wartość podstawy E-R dla kalkulowania całego wynagrodzenia, lub 0 do obliczeń pojedyńczych składników

Zmiany w wersji 3.32.3 (09.06.2011)

 • w niektórych polach systemowych (np.'Do wypłaty') właściwość "pokazywać zerową wartość" - dotyczy wydruków list płac, pasków i innych
 • w Menu-Pomoc funkcja 'Poleć znajomemu'; szczegóły na http://www.reset2.pl/oferta/standard/promocje/polec-znajomemu
 • poprawka w raporcie SOD dotycząca obliczania kwoty ustalonej dla emerytów
 • w potrąceniach komorniczych możliwość zaplanowania potrąceń okresowych - np. na cały rok co miesiąc (PPM)
 • w zestawieniach wg klucza sumaryczne dni chorobowego i dni urlopu (w sekcjach Dp i Ngp)
 • w niektórych zestawieniach możliwość wyboru grupy pracowników
 • w umowach zlecenia i o dzieło możliwość wyboru zlecenia kosztowego, które wpisuje się do ewidencji kosztów i generuje na liście płac strukturę kosztów

Zmiany w wersji 3.32.2 (02.06.2011)

 • pole systemowe 'Wolne od podatku' służące do wyłączenia z opodatkowania kwot dla cudzoziemców: dywidendy, wynagrodzenia dyrektorów, przychodu z art.29-30a i innych dochodów, które później pojawiają się na IFT-1 w rubryce 'Kwota dochodu zwolnionego z opodatkowania'
 • pole systemowe 'Dochód z wyk.wolnych zawodów' dla naliczenia kwoty dochodu z wykonywania wolnych zawodów do IFT-1
 • w aktualnym zatrudnieniu 'Zgoda na potrącanie poniżej najniższej krajowej' dla potrąceń definiowanych za pomocą składników
 • poprawki w Informacji o zatrudnieniu (PFRON):
  - wg opcji 'Ustawa z dnia 27.08.1997r.' nie uwzględnia: niepełnosprawnych na bezpłatnym, pełnosprawnych na bezpłatnym nie na wniosek pracownika, pełnosprawnych na wychowawczym lub służbie wojskowej, pełnosprawnych na zasiłku rehabilitacyjnym, pełnosprawnych młodocianych i uczniów
  - wg opcji 'Rozp.Kom.(WE) 800/2008' nie uwzględnia: wszystkich na wychowawczym, wszystkich na macierzyńskim lub ojcowskim, wszystkich młodocianych i uczniów

Aktualizacja pomocy kontekstowej (17.05.2011)

 • ustawienia płacowe
 • funkcje API insterfejsu użytkownika

Zmiany w wersji 3.32.1 (04.05.2011)

 • zmiana obliczania przekroczeń średniotygodniowych norm czasu pracy - czas pracy do obliczeń pomniejsza się teraz o nadgodziny z tytułu przekroczeń dobowych (interpretacja PIP)
 • sprawdzanie poprawności biblioteki zawodów zgodnie z klasyfikacją GUS (po aktualizacji zawodów)
 • przy włączonej opcji "nadgodziny do odpracowania" możliwość rozliczenia nadgodzin 50% w całym miesiącu (PPM na karcie pracy)
 • możliwość wyłączenia kontroli potrąceń komorniczych (będzie potrącał wszystko z listy) - opcja przy definicji listy płac
 • seryjne wypełnianie umów zlecenia (PPM w oknie PRACOWNICY)
 • nowe elementy w prawach dostępu: pozycje szkoleń, plany pracy, pozycje planów pracy, plany urlopu, pozycje planów urlopu

Zmiany w wersji 3.32.0 (20.04.2011)

 • automatyczne zamówienia on-line abonamentów i rozszerzeń

Zmiany w wersji 3.31.12 (12.04.2011)

 • eksport do systemu bankowego BSI VDB
 • poprawka w dokumencie A1

Zmiany w wersji 3.31.11 (07.04.2011)

 • eksport do systemu SOD off-line 8.63
 • nowe druki Wn-D (wersja 4) i Inf-D-P (werjsa 6)
 • przy dofinansowaniu z PFRON uwzględnione Prawo do emerytury (Ubezpieczenia), Efekt zachęty (Aktualne zatrudnienie, zakładka Inne) i Szczególne schorzenia (Niepełnosprawność)
 • w zestawieniu Informacja o zatrudnieniu (PFRON) obok opcji uwzględniającej aktualne zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej, opcja uwzględniająca Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008

Aktualizacja API i WWW (28.03.2011)

 • w internetowym module rejestracji czasu pracy:
  dla użytkowników - możliwość korekty godzin pracy faktycznych i zaliczonych
  dla pracownika - lista aktualnie pracujących

Zmiany w wersji 3.31.10 (23.03.2011)

 • eksport nowej wersji Z-12
 • naliczanie składki na FP dla umów cywilnoprawnych niezależnie od ustawień "Nie naliczaj FP"
 • możliwość wydrukowania świadectwa pracy z dowolnej umowy na czas określony lub jej zmiany (zmiany KP od 21 marca)
 • w "Ustawieniach płacowych" opcja "Włącz częściowe podstawianie kosztów dla podatku globalnego", która ogranicza wys.kosztów uzyskania do podstawy opodatkowania
 • funkcja ppar(id), która dla pracownika przy id=1 -pobiera koszty uzyskania; id=2 -pobiera ulgę podatkową
 • poprawki w eksporcie Z-12
 • w karcie urlopowej, przy naliczaniu średniej urlopowej (jeśli jest zaznaczona taka opcja), dodatkowe pole "Wypłata w nast.mies.", które należy zaznaczyć jeśli data wypłaty tego urlopu nie będzie pokrywać się z okresem wynagrodzeń
 • EKUZ dla pracownika oddelegowanego

Zmiany w wersji 3.31.9 (11.03.2011)

 • możliwość wydrukowania RMUA na 2 stronie paska rozszerzonego (opcja w "Ustawieniach płacowych")
 • opcja "Wyliczaj średnie do urlopu i ekwiwalentu w karcie urlopowej" w "Ustawieniach płacowych"
 • opcja "Pomijaj okresy nieobecności przy obliczaniu podstaw chorobowego dłuższych niż miesięczne" w "Ustawieniach płacowych"
 • funkcje "dsklp" i "dsysp" pobierające wartości składnika i pola systemowego ze wszystkich zatrudnień
 • w karcie zasiłkowej podczas wprowadzania zwolnienia, możliwość zmiany współczynnika dzielenia podstaw kwartalnych, półrocznych i rocznych
 • aktualna wersja PIT-2(2)
 • możliwość seryjnego uzupełniania kart pracy używając planu pracy ("Wypełnij karty pracy" na pracownikach)
 • dodatkowe pole systemowe "Premia od umowy zlecenia", do którego można wpisać dowolną kwotę, a zachowuje się jak "Kwota umowy zlecenia"

Zmiany w wersji 3.31.8 (01.03.2011)

 • UPO wersja 3
 • oddzielne prawa dostępu dla danych personalych podstawowych i innych
 • zmiana rozliczania diet w delegacjach zagranicznych
 • identyfikator pracownika w tytule przelewu (opcja)
 • PIT-11(18)
 • możliwość wykorzystania parametrów zestawień SQL w makietach (Wstaw znaki sterujące - Kontrolka_SQL_0-9)
 • w informacji o zatrudnieniu PFRON dla niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym dodatkowe kolumny (ss) - ze szczególnymi schorzeniami i (pz) - pozostali
 • data wystawienia zwolnienia w karcie zasiłkowej - jeśli jest wypełniona, od niej oblicza się obniżenie zasiłku w przypadku za późnego dostarczenia

Zmiany w wersji 3.31.7 (31.01.2011)

 • w badaniach lekarskich nowy rodzaj badania "broń", oraz możliwość autosprawdzania
 • w aktualnym zatrudnieniu służbowy e-mail pracownika (do wysłania potwierdzenia o akceptacji wniosku urlopowego)
 • w szablonach harmonogramów opcja "zaokrąglaj czas pracy"
 • poprawka w raportach SOD na 2011 rok
 • PIT-40 w wersji elektronicznej
 • aktualizacja EKUZ, A1, IFT

Zmiany w wersji 3.31.6 (20.01.2011)

 • eksport do systemu bankowego Bank of America
 • kody SWIFT i oznaczenie banku zagranicznego (poza UE) w bibliotece banków
 • import kart urlopowych
 • import kart zasiłkowych
 • parametry importu z czytnika (zaokrąglenia godzin) przeniesione do szablonów harmonogramów, tak że można sparametryzować każdy harmonogram oddzielnie
 • dodatkowo opcja "zaokrąglaj wyjście dopiero po przekroczeniu nominalnego czasu pracy"

Zmiany w wersji 3.31.5 (10.01.2011)

 • zasiłek chorobowy 80% za pobyt w szpitalu dla pracowników powyżej 50 roku życia (od 14 do 33 dni choroby)
 • święto Trzech Króli w kalendarzach od 2011
 • od 2011 w obliczaniu norm czasu pracy uwzględnione nie oddawanie dnia wolnego za święta przypadające w soboty
 • możliwość eksportu w kartach pracy wartości pozostało urlopu wypoczynkowego i dodatkowego
 • poprawka w kalkulatorze płacowym
 • możliwość historyzaji pola "Koszty uzyskania" w aktualnym zatrudnieniu bądź w urzędzie skarbowym (Alt+LPM)

Aktualizacja pomocy kontekstowej (27.12.2010)

 • umowy zlecenia w podstawie chorobowego
 • książka adresowa (wysyłanie wydruków e-mailem)

Zmiany w wersji 3.31.4 (01.12.2010)

 • poprawka obliczania limitu urlopu, gdy część roku pracownik pracował u poprzedniego pracodawcy - także z uwzględnieniem niepełnego etatu
 • poprawka naliczania kwoty zasiłku przysługującego na urlopie ojcowskim dla jednostek budżetowych
 • pole "Do podst.chor." przy umowie zlecenia określające, czy uwzględnić kwotę u-z przy obliczaniu podstawy chorobowego, niezależnie od tego, czy umowa jeszcze trwa w trakcie zwolnienia.
 • możliwość historyzacji pól "Podwyższenie progu podatkowego" i "Obniżenie progu podatkowego" (Alt+PPM)
 • opcja (Ustawienia kadrowe) nie pomniejszania nowego limitu urlopu o dni wykorzystane ponad poprzedni limit

Zmiany w wersji 3.31.3 (01.12.2010)

 • możliwość przetłumaczenia dowolnego wydruku na dowolny język
 • możliwość bezpośredniego importu danych do naliczeń z arkusza Excel'a
 • możliwość bezpośredniego importu z arkusza Excel'a składnika do listy płac
 • kwoty ciągłych umów zleceń ze składką chorobową wchodzą do podstaw chorobowego
 • podstawy składek emerytalno-rentowych płatnych przez budżet powiększają kwotę przekroczenia rocznej podstawy
 • funkcja zas() do pobierania zasiłków z karty zasiłkowej

Zmiany w wersji 3.31.2 (22.11.2010)

 • w umowie zlecenia możliwość wpisania 3 stawek
 • aneksy do umów zleceń
 • możliwość bezpośredniego eksportu zestawienia wg klucza do Excel'a

Aktualizacja API i WWW (10.11.2010)

 • w module internetowym wgląd w ewidencje wkładów i potrąceń

Zmiany w wersji 3.31.1 (09.11.2010)

 • plan urlopów
 • poprawka wyliczania średniej do urlopu i ekwiwalentu w przypadku gdy miesiące wypadają z podstawy
 • możliwość podpięcia makiety do zestawienia SQL

Zmiany w wersji 3.31.0 (29.10.2010)

 • historia pól "Nie naliczać FP" i "Nie naliczać FGŚP" (dostępna na Alt+LPM)
 • możliwość zapamiętywania wartości niektórych pól w historii - ustawienie w "Parametrach kadrowych"; zapamiętują się niektóre dane personalne, adresy, oddziały, działy, zespoły, nry kart RCP itd. Historia jest dostępna na Alt+LPM;
 • nowe wartości właściwości składnika "do podstawy chorobowego" - 'wart.wylicz,uzupeł.url.poz.,kwartalnie','...półrocznie' i '...rocznie', które uzupełniają takie składniki wg wzoru: (GP+GU)*(NGP-GNN) gdzie GU jest ilością godzin(dni) urlopu wypoczykowego i dodatkowego
 • możliwość ewidencjonowania pola "Przekroczenie podstawy ZUS" (Alt+LPM na tytule "Informacja o przekroczeniu rocznej ...")

Aktualizacja pomocy kontekstowej (19.10.2010)

 • umowy o praktyki absolwenckie

Zmiany w wersji 3.30.12 (13.10.2010)

 • obsługa praktyk absolwenckich (umowa, rozwiązanie, zaświadczenie, pole sytemowe "Wynagr.za praktyki absolwenckie")
 • opcjonalnie lista wypłat gotówkowych bez kwot
 • możliwość ustawienia wartości pola użytkownika zapytaniem sql (w definicji pola napisać "SQL:zapytanie")
 • eksport przelewów do ZUS i US w formacie CitiBank

Zmiany w wersji 3.30.11 (30.09.2010)

 • możliwość usunięcia z archiwizacji danych osobowych (np. w przypadku wysyłania danych do serwisu)
 • poprawki w karcie pracy dotyczące wyliczania nadgodzin w okresie rozliczeniowym
 • kopiowanie danych z okna bezpośrednio do Excel'a (Ctrl-C)

Aktualizacja pomocy kontekstowej (08.09.2010)

 • udostępnianie przez internet

Zmiany w wersji 3.30.10 (06.09.2010)

 • książka adresowa przy wysyłaniu wydruków mailem
 • wydruk struktury organizacyjnej
 • naliczanie pojedyńczego składnika dla grupy pracowników
 • druk A1 (PPM na pracowniku)
 • dodatkowe pole w umowie o pracę "Dzień rozpoczęcia pracy" (zakładka uwagi), które w odróżnieniu od daty rozpoczęcia pracy oznacza nie początek umowy, a dzień stawienia się pracownika w zakładzie

Zmiany w wersji 3.30.9 (20.08.2010)

 • funkcja pozu(id) pobierająca ilość pozostałych godzin urlopu wypoczynkowego (id=0) lub dodatkowego (id=1)
 • symulacja naliczenia listy płac (Menu-Raporty-Analiza płac)
 • wydruk oświadczenia zgody na przelew wynagrodzenia
 • podczas naliczania ostrzeżenie o powrocie pracownika z urlopu wychowawaczego (wyłączyć FP i FGŚP)
 • możliwość grupowania rekordów w oknach wg zadanego pola (okna "Pracownicy" i "Listy")
 • kolejny format eksportu dekretu do Symfonii - tym razem Forte (ciekawe czy będzie pasował)

Zmiany w wersji 3.30.8 (09.08.2010)

 • zestawienie ewidencji potrąceń komorniczych
 • zestawienie ewidencji wkładów
 • zestawienie ewidencji ZFŚS
 • opcjonalne drukowanie składników karty pracy
 • pola użytkownika mogą mieć atrybut "tylko do odczytu"
 • właściwość składnika "pomniejszaj o 1/ngp z kalendarza" dla nieobecności, dni niepracujących i dni nieobjętych umową

Aktualizacja pomocy kontekstowej (24.06.2010)

 • rejestracja programu

Zmiany w wersji 3.30.7 (22.06.2010)

 • automatyczne nadawanie identyfikatorów pracownikom (opcja w "Ustawieniach kadrowych")
 • poprawka formularza E101
 • EKUZ dla członków rodziny

Zmiany w wersji 3.30.6 (15.06.2010)

 • formularz E101
 • kary/nagrody pieniężne przenoszone na listę płac z kontrolą wypłaty (funkcja kng)
 • na raporcie ZUS składka zdrowotna płatna przez budżet widoczna oddzielnie przy każdym pracowniku

Aktualizacja API i WWW (07.06.2010)

 • wprowadzanie wniosków urlopowych tylko dla urlopu wypoczynkowego i dodatkowego
 • wysyłanie do kierownika potwierdzenia wprowadzenia wniosku (dla użytkownika ADMIN należy wprowadzić parametry serwera SMTP w menu Środowisko-Internet, następnie uzupełnić kierowników działów w menu Okna-Działy i dla kierowników w adresie do korespondencji sprawdzić adres e-mail)
 • możliwość zatwierdzenia wniosków urlopowych przez użytkownika
 • widoczne dodatkowe pola użytkownika (również w makiecie wniosku urlopowego)
 • korekta (do 5min.) czasu rejestracji wejścia/wyjścia

Zmiany w wersji 3.30.5 (07.06.2010)

 • nowy formularz EKUZ
 • definicja wartości pola użytkownika
 • bilansowanie godzin do odpracowania na koniec miesiąca (PPM na pracownikach)

Aktualizacja pomocy kontekstowej (28.05.2010)

 • ewidencja zdarzeń pracownika
 • cechy pracownika i wyposażenia

Zmiany w wersji 3.30.4 (17.05.2010)

 • ewidencja zdarzeń pracownika wraz z biblioteką (trzeba włączyć w konfiguracji paska "Zatrudnienie")
 • zestawienie terminowe zdarzeń
 • zestawienie ewidencji zdarzeń
 • w statusie pracowników możliwość wyboru aktualnie zatrudnionych/zwolnionych

Aktualizacja pomocy kontekstowej (12.05.2010)

 • zakładowy fundusz świaczeń socjalnych

Zmiany w wersji 3.30.3 (23.04.2010)

 • poprawiona współpraca z PDF-XChange 4.0
 • możliwość rozbicia kwot na dekrecie wg odbiorców przelewów (symbol [SB])
 • modyfikacja zestawienia wykonania zatrudnienia (szkoły)

Zmiany w wersji 3.30.2 (14.04.2010)

 • w ewidencji przelewów zestawienie płatności za wybrany okres
 • na świadectwie pracy informacja o wykorzystanym urlopie ojcowskim
 • pasek rozszerzony z kartoteki może być drukowany po dacie wypłaty jak i wg kartoteki (opcja)

Zmiany w wersji 3.30.1 (06.04.2010)

 • ważne poprawki systemowe
 • wydruk pozycji okna
 • w karcie zasiłkowej podstawy kwartalne, półroczne i roczne uwzględniane proporcjonalnie do ilości przepracowanych miesięcy
 • filtr pracowników może uwzględniać także działy z aktualnych zatrudnień
 • kontrola ewidencji urlopu-opieki nad dzieckiem z uwzględnieniem dat przysługiwania
 • ukrywanie niaktywnych zleceń w bibliotece (koszty,akord)

Aktualizacja pomocy kontekstowej (31.03.2010)

 • rozdziały: systemy czasu pracy oraz naliczanie nadgodzin

Zmiany w wersji 3.30.0 (31.03.2010)

 • zmodyfikowane niektóre okna programu: aktualne zatrudnienie, dane personalne, adresy, bilans otwarcia itp.
 • wydruk zaświadczenia o zarobkach z wszyskich zatrudnień (na pracowniku) lub z dowolnego zatrudnienia (w oknie z aktualnym zatrudnieniem)

Zmiany w wersji 3.21.34 (12.03.2010)

 • współpraca z nową stroną internetową www.reset2.pl
 • wydruk informacji RMUA zgodny z drukiem ZUS
 • rodzaje nieobecności usprawiedliwionej
 • wydruk pitów, kartotek, itp. z możliwością uwzględnienia zatrudnień przeniesionych do historii

Zmiany w wersji 3.21.33 (01.03.2010)

 • funkcja ekw(id) pobierająca z ewidencji wyposażenia: id=1-wartość ekwiwalentu; 2-wartość ekw.za przedłużony okres użytkowania; 3-koszt pracownika

Aktualizacja pomocy kontekstowej (16.02.2010)

 • kalendarze

Zmiany w wersji 3.21.32 (11.02.2010)

 • poprawna najniższa krajowa w SOD
 • poprawna identyfikacja cudzoziemców w eksporcie do Płatnika ZUS
 • zmiana etatu lub ilości godzin/dzień nie wymaga już korygowania wartości "Pozostało" w karcie urlopowej
 • generowanie raportu SOD zgodnie z rozporządzeniem z dn.20.01.2010

Zmiany w wersji 3.21.31 (27.01.2010)

 • urlop ojcowski w karcie zasiłkowej (rozliczany na zasadach macierzyńskiego)
 • zmiany w ewidencji wyposażenia
 • eksport dekretu do sytemu Pro-Alfa
 • poprawka przy seryjnym drukowaniu PIT-11
 • przeliczanie podstaw chorobowego kwartalnej, półrocznej i rocznej z uwzględnieniem zmian etatu

Zmiany w wersji 3.21.30 (11.01.2010)

 • współpraca z Płatnikiem ZUS w wersji 8.xx (eksport dokumentów w formacie .xml)
 • przelewy do ZUS z tytułu składki FEP
 • raport ZUS uwzględniający nowe elementy
 • opcja "Nie przeliczaj kwoty każdego składnika" dostępna dla użytkownika we właściwościach pozycji listy płac
 • właściwość w składniku "przychody zagraniczne PIT11" do wypełniania odpowiednich pól na PIT-11
 • eksport ZUS-IWA do Płatnika ZUS
 • nowe Z-06
 • sekcje dotyczące wynagrodzenia na zaświadczeniu o zarobkach uaktywniają się na prawa dostępu "Umowy o pracę"-"Wynagrodzenia"

Zmiany w wersji 3.21.29 (04.01.2010)

 • pola systemowe "podst.wym.skł.FEP" oraz "składka na FEP"; aby naliczyć tę składkę należy w umowie o pracę zaznaczyć FEP (zakładka 'Warunki')
 • zmienne <PRAC_IDE> i <ZATR_IDE> przy tworzeniu własnych zapytań do pól tekstowych (Alt-Ctrl-Click)
 • możliwość wprowadzenia w karcie zasiłkowej (prawy klawisz myszy) urlopu macierzyńskiego z uwzględnieniem daty jego zakończenia

Zmiany w wersji 3.21.28 (23.12.2009)

 • PIT 12(4)
 • możliwość wydawania wyposażenia jako ekwiwalentu
 • przedłużenie okresu używalności wyposażenia
 • sezonowość składników wyposażenia
 • możliwość wypełnienia karty pracy zgodnie z planem pracy

Zmiany w wersji 3.21.27 (16.12.2009)

 • poprawki w potrąceniach (kontrola minimalnej krajowej)
 • poprawka przy waloryzacji zasiłków
 • komunikat o istniejących wpisach w karcie zasiłkowej przy zmianach umów o pracę
 • składniki do zestawnień kosztowych mogą być obliczane na samym zestawieniu

Zmiany w wersji 3.21.26 (04.12.2009)

 • możliwość szybkiego filtrowania pracowników we wszystkich zestawieniach za pomocą zestawień wg klucza
 • eksport dekretu do systemu WF-Fakir
 • możliwość zawieszenia potrącenia komorniczego
 • funkcja stan(id) pobierająca ze stanowiska wartość jednego z trzech parametrów (id=1..3)
 • wydruk stanu zatrudnienia

Zmiany w wersji 3.21.25 (27.11.2009)

 • kontrola norm czasu pracy teraz dostępna także w wersji standard
 • opcja "Wylicz nadgodziny w okresie rozliczeniowym" umożliwiająca obliczanie na bieżąco nadgodzin z tytułu przekroczeń średniotygodniowych norm czasu pracy
 • dodatkowy identyfikator pracownika na wydrukach list płac (opcja)

Zmiany w wersji 3.21.24 (06.11.2009)

 • można dodawać tabele użytkownika jako detail'e (rodzaj 'Do tabeli')
 • szybsze otwieranie się programu
 • możliwość korekty potrąceń komorniczych
 • poprawka w kontroli norm czasu pracy
 • średnia urlopu wypoczynkowego z akt.miesiąca opcjonalnie
 • opcjonalnie limit pierwszego urlopu w godzinach (wychodzi za miesiąc 1d5g20m - śmieszne)

Zmiany w wersji 3.21.23 (23.10.2009)

 • możliwość edycji każdego wydruku w podglądzie
 • zestawienie zmian umów o pracę
 • siedziba sądu pracy i komisji pojednawczej w bibliotekach
 • w karcie zasiłkowej kolumna "zaliczka na podatek"
 • poprawka waloryzacji zasiłków

Zmiany w wersji 3.21.22 (15.10.2009)

 • ważne poprawki systemowe
 • ilość dni zasiłku ograniczana do daty zwolnienia pracownika
 • możliwość ustawienia pól dzielących zbiorówki i kartoteki wynagrodzeń
 • funkcja wklz(id,k) zwracająca kwotę zwiększenia (k=1) lub redukcji (k=2) wkładu
 • funkcja sldw(id) zwracająca saldo wkładu

Zmiany w wersji 3.21.21 (12.10.2009)

 • godziny urlopu dla niepełnego dnia pomniejszają ilość godzin pracy (dla opcji "płaca godzinowa bez nadgodzin")
 • możliwość kontroli kilku okresów zasiłkowych
 • dostępny interfejs SAP 8.x (tylko dla licencji SBO)
 • możliwość ustawienia koloru okna

Aktualizacja pomocy kontekstowej (06.10.2009)

 • udostępnianie przez internet

Zmiany w wersji 3.21.20 (30.09.2009)

 • szybka nawigacja dostępna także w wersji standard
 • do nagłówka i stopki reklamowej można wstawiać bitmapy o dużej rozdzielczości
 • liczba wypłaconych godzin urlopu opieki nad dzieckiem jest zgodna z karta pracy, ale limit zmniejsza się o cały dzień
 • uzupełnianie podstawy chorobowego w dniach (opcja - niby zgodna z ZUS-em, ale w niektórych przypadkach nieprawidłowa)

Aktualizacja pomocy kontekstowej (09.09.2009)

 • tabele użytkownika

Zmiany w wersji 3.21.19 (03.09.2009)

 • tabele użytkownika pozwalające na tworzenie np. własnych bibliotek
 • można teraz utworzyć pole użytkownika typu "lookup"
  UWAGA. Nastąpiła zmiana nazw tabel w polach użytkownika. Wymaga to niestety przedefiniowania wszytkich pól użytkownika (wstawienia właściwej nazwy tabeli)
 • tabele użytkownika można używać także na głównym pasku, tworząc np. dodatkowe ewidencje
 • możliwość eksportu wydruku do arkusza kalkulacyjnego

Aktualizacja pomocy kontekstowej (28.08.2009)

 • nowy opis właściwości "do podstawy chorobowego" przy składniku
 • symulacje zmian umowy o pracę

Zmiany w wersji 3.21.18 (26.08.2009)

 • we właściwości "do podst.chorobowego" przy składniku nowe wartości: 'z angażu uzupeł.do pełn.mies.url.', 'nominalne uzupeł.do pełn.mies.url.'
 • grupowa symulacja zmian warunków zatrudnienia w umowach o pracę
 • możliwość zatwierdzenia bądź anulowania symulowanych zmian warunków zatrudnienia
 • filtr w karcie zasiłkowej obejmuje również rodzaj nieobecności oraz rodzaj i procent zasiłku
 • częstotliwość szkoleń BHP określa się teraz przy stanowisku

Zmiany w wersji 3.21.17 (18.08.2009)

 • GUS Z-02
 • listy i paski można wydrukować zawężone do filtra na pracownikach (opcja)
 • zmiany na drukach zagranicznych delegacji (tabele kursów, uwagi i inne)
 • pole systemowe "Dni urlopu macierz." do pomniejszania dodatku stażowego
 • we właściwości "do podst.chorobowego" przy składniku nowe wartości: 'z angażu jeśli przyznano', 'nominalne jeśli przyznano', 'nominalne,tylko dla macierz.',
 • we właściwości "pomniejsz o dni chorobowego" przy składniku nowa wartość: 'tak o 1/30 tylko macierz.'
 • powyższe trzy zmiany dotyczą jednostek budżetowych i służą do poprawnego obliczania podstaw chorobowych przy zasiłkach macierzyńskich oraz dla dodatków okresowo przyznawanych (jak np.funkcyjny)

Zmiany w wersji 3.21.16 (15.07.2009)

 • kolejkowanie krótkich wiadomości do użytkowników (można wysłać kilka i nie giną)
 • eksport do nowej wersji systemu SOD
 • pobieranie kursów walut ze strony NBP
 • możliwość określenia w parametrach karty pracy rodzaju kosztów
 • po 01.07.2009 nie nalicza FP dla właścicieli - kobiet powyżej 55 lat i mężczyzn 60 lat

Aktualizacja pomocy kontekstowej (01.07.2009)

 • struktura organizacyjna firmy

Zmiany w wersji 3.21.15 (26.06.2009)

 • na zaświadczeniu o zarobkach informacja o zajęciach komorniczych (opcja)
 • można teraz edytować koszty (inne niż godziny pracy) w ewidencji kosztów wprowadzone bezpośrednio z karty pracy
 • po 01.07.2009 nie nalicza FP i FGŚP dla kobiet powyżej 55 lat i mężczyzn 60 lat
 • obliczanie podstawy do urlopu/ekwiwalentu z miesięcy wg daty wypłaty (opcja)

Aktualizacja pomocy kontekstowej (15.06.2009)

 • eksport i import danych kadrowych
 • nowy przykład dla API w Visual Basic
 • ewidencja wkładów KZP

Zmiany w wersji 3.21.14 (02.06.2009)

 • ewidencja wkładów KZP
 • pole systemowe "Wkład KZP" do pobierania wkładów z ewidencji i ich potrącania na liście
 • godziny II zmiany w kalendarzu i ewidencji czasu pracy
 • w aktualnym zatrudnieniu informacja o przełożonym pracownika
 • poprawki w eksporcie i imporcie danych kadrowych
 • poprawki w eksporcie i imporcie bilansu otwarcia
 • poprawka w eksporcie ZUA (kod kraju)

Aktualizacja pomocy kontekstowej (22.05.2009)

 • rodzaje kursów BHP
 • tabele zaszeregowania
 • parametry tabel zaszeregowania

Zmiany w wersji 3.21.13 (20.05.2009)

 • w umowie o pracę dodatkowe pola na uwagi wraz z biblioteką
 • usprawnione zestawienie o przekroczeniach okresów zasiłkowych
 • możliwość utworzenia rodzaju przelewu na rachunek pracownika

Zmiany w wersji 3.21.12 (24.04.2009)

 • biblioteka rodzajów kursów BHP
 • obsługa komunikatów serwisu
 • pole systemowe "Podst.wym.skł.zdrow.odl." do korygowania składki zdrowotnej odliczanej od podatku
 • pola użytkownika teraz dostępne w makietach
 • godziny faktyczne (do odpracowania) widoczne na zestawieniach z kart pracy

Zmiany w wersji 3.21.11 (17.04.2009)

 • tabele zaszeregowania
 • funkcja tab(id,mod) pobierająca wartość z tabeli zaszeregowania id, z okresu wg mod=0-daty wypłaty, 1-okresu wynagrodzeń, 2-kartoteki
 • funkcja hztr(id,mod,k) podająca staż (id=0-staż; 2-branżowy itd.) w mod=0,1,2-latach,miesiącach,dniach na k=0,1-początek lub koniec okresu wynagrodzeń

Zmiany w wersji 3.21.10 (30.03.2009)

 • nieobecności usprawiedliwione i nieusprawiedliwione wprowadza się teraz w ewidencji nieobecności, a nie bezpośrednio na karcie pracy
 • dni i godziny pracy teraz dostępne w zestawieniach i kartotekach (podobnie jak w listach i paskach)
 • poprawki w Z-12
 • współpraca z systemem RCP Unicard
 • próg nadgodzin w imporcie z czytnika RCP

Zmiany w wersji 3.21.9 (23.03.2009)

 • można ukryć niektóre (np.pomocnicze) składniki w definicji listy płac

Zmiany w wersji 3.21.8 (06.03.2009)

 • nowy ZUS RP-7
 • ZUS IWA
 • pole systemowe "Stawka u-z i o dz."
 • nowe Z-12 (w składnikach wynagrodzeń trzeba zdefiniować co i jak wchodzi do Z-12)
 • delegacje poniżej 8 godz. nie wchodzą do karty pracy (znacznik)
 • wydruk wyjaśnienia obliczenia średniej godzinowej urlopu wypoczynkowego
 • ryczałt samochodowy zmniejsza się o dni nieużywania samochodu

Aktualizacja pomocy kontekstowej (02.03.2009)

 • e-Deklaracje
 • seryjne e-Deklaracje

Zmiany w wersji 3.21.7 (24.02.2009)

 • numeracja umów o pracę (trzeba włączyć w ustawieniach kadrowych)
 • funkcja calc(x) uwzględnia lub nie składki ZUS
 • eksport dekretu do YUMA
 • opcja przeliczania podatku ryczałtowego (u-z,dz.) wg progu przy pracowniku lub na aktualnym zatrudnieniu

Zmiany w wersji 3.21.6 (18.02.2009)

 • przy umowach organów stanowiących pole "próg kosztów" mówiące czy względniać próg kosztów przy obliczaniu
 • pole systemowe "Wynagrodzenie dyrektorów" dla cudzoziemców rozliczanych na IFT-1
 • współpraca z serwerem aplikacji w wersji 2.30
 • na pozycji listy przycisk do przeliczania struktury kosztów
 • informacja o pokrywających się urlopach i nieobecnościach

Zmiany w wersji 3.21.5 (09.02.2009)

 • eksport do systemu SOD w wersji 5
 • poprawka w kalkulatorze płacowym
 • parametry obliczania nadgodzin teraz dostępne także w kalendarzu
 • podsumowania w karcie urlopowej w dniach i godzinach

Zmiany w wersji 3.21.4 (30.01.2009)

 • w rodzajach kosztów nowa opcja "rozbij wg dni zlecenia"
 • opcja w ustawieniach płacowych "nie przeliczaj po wpisaniu kwoty każdego składnika"
 • w zestawieniach GUS opcja "uwzględnij także zatrudnienia przeniesione do historii"
 • dla osób po 50 roku życia zasiłek po 14 dniach zwolnienia
 • właściwość przy składniku "wyłącz składnik ze sprawozdań GUS"
 • przy imporcie z czytnika RCP opcja zaokrąglania w górę, w dół lub 4/5

Zmiany w wersji 3.21.3 (21.01.2009)

 • poprawki w pitach
 • pola "zawód" i "wymiar czasu pracy" w umowach cywilnoprawnych
 • pola "stopień specjalizacji" i "specjalność" w wykształceniu dla służby zdrowia
 • eksport dekretu do systemu Logica

Zmiany w wersji 3.21.2 (15.01.2009)

 • nowa właściwość przy składniku "uśredniaj wg" (ngp,gp,g50,g100)
 • w parametrach płacowych opcja "uwzględniaj zmiany angażu dla pozostałych składników", która umożliwia obliczanie płacy przy zmieniających się angażach w trakcie miesiąca np.zasadniczy na godzinowy
 • nowa podstawa składki zdrowotnej dla zasiłków wychowawczych
 • przy umowach zlecenia i o dzieło pole "próg kosztów" mówiące czy względniać próg kosztów przy obliczaniu
 • analogicznie nowe pole systemowe "Próg kosztów"; jego wartośc warunkuje przy naliczaniu uwzględnianie lub nie progu kosztów
 • PIT-11(17)

Zmiany w wersji 3.21.1 (07.01.2009)

 • ewidencja ukończonych szkół i kursów w wykształceniu
 • PIT-40(16)

Zmiany w wersji 3.21.0 (05.01.2009)

 • podczas tworzenia lub zmiany bazy danych podaje listę dostępnych serwerów SQL
 • możliwość nie naliczania FGŚP w zadanym okresie

Zmiany w wersji 3.20.20 (17.12.2008)

 • korekta do zwolnienia uwzględnia kontynuację
 • poprawki w wysyłaniu e-Deklaracji
 • poprawki w podpisie elektronicznym
 • w imporcie harmonogramów pole "Dzień wolny"

Zmiany w wersji 3.20.19 (10.12.2008)

 • seryjne wysyłanie e-Deklaracji PIT-11
 • wysyłanie e-Deklaracji (PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, IFT-1) i pobieranie potwierdzeń droga elektroniczną
 • daty ważności D.O. i paszportu w danych personalnych
 • zalecenia w badaniach lekarskich

Zmiany w wersji 3.20.18 (03.12.2008)

 • funkcja godz(0,6) podaje nominalne godziny pracy z kalendarza ogólnego

Zmiany w wersji 3.20.17 (25.11.2008)

 • w składnikach akordu definiowalne stawka i ilość (dostępne funkcje to: angz(x), angw(x), godz(x), par(x))
 • grupy zleceń
 • funkcja dniz(igz,id,mod,k,m1,m2) pobierająca dni z karty pracy z grupy zleceń igz
 • funkcja calc ma 5 parametrów (koszty uzyskania i ulga podatkowa)
 • wydruk harmonogramów czasu pracy z kalendarzy dynamicznych

Zmiany w wersji 3.20.16 (31.10.2008)

 • pola systemowe do obliczania urlopu i ekwiwalentu dla pracowników tymczasowych
 • pobieranie do ewidencji akordu ilości godzin z kart pracy

Zmiany w wersji 3.20.15 (31.10.2008)

 • podpis elektroniczny niektórych dokumentów
 • podatek ryczałtowy (umowy zlecenia lub o dzieło i inne) liczony wg progu (nowa właściwość przy podatku naliczonym)
 • zmiany w raporcie SOD dla portierów

Zmiany w wersji 3.20.14 (27.10.2008)

 • poprawiony eksport dekretu do Symfonii
 • wydruk stanu magazynu wyposażenia
 • generowanie bilansu zamknięcia przy przenoszeniu zatrudnienia do historii
 • eksport bilansu zamknięcia i import do bilansu otwarcia w eksporcie/imporcie danych kadrowych

Zmiany w wersji 3.20.13 (17.10.2008)

 • przystosowanie programu do działania z serwerem aplikacji w wersji 2.0
 • eksport do Citibank Direct
 • import harmonogramów czasu pracy

Zmiany w wersji 3.20.12 (15.10.2008)

 • definiowalne cechy pracowników (np.rozmiar buta), które można wpisywać w danych personalnych
 • magazyn wyposażenia

Zmiany w wersji 3.20.11 (03.10.2008)

 • szybsze otwieranie programu
 • rejestry i numerowanie delegacji

Zmiany w wersji 3.20.10 (22.09.2008)

 • poprawiona i przyspieszona aktualizacja kolejnych numerów działów w pracownikach, listach itp.
 • poprawiona funkcja "Uaktualnij angaże"
 • data zamknięcia w imporcie ewidencji kosztów

Zmiany w wersji 3.20.9 (16.09.2008)

 • poprawna interpretacja dni i godzin urlopów dla zmieniających się kalendarzy np. z 7 godz. na 8 godz.
 • współczynnik w pozycjach akordu
 • rodzaj kosztu można przypisać do składników akordu
 • podział w zbiorówkach na kartoteki

Zmiany w wersji 3.20.8 (08.09.2008)

 • wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • protokół powypadkowy
 • w makietach dostępne pola z tabel DZIAŁY i ZESPOŁY
 • sortowanie w eksporcie przelewów do systemów bankowych

Zmiany w wersji 3.20.7 (28.08.2008)

 • wydruk delegacji zagranicznych
 • znaczna optymalizacja prędkości przy uzupełnianiu kart zasiłkowych
 • w makietach funkcja $Znak[n] zwracająca n-ty znak dowolnego słowa
 • w makietach dokumentów własnych tagi #NastPn#, #NastWt#, ... , #NastNd# podające daty kolejnych dni tygodnia od aktualnej daty
 • ZUS Z-15

Zmiany w wersji 3.20.6 (25.08.2008)

 • dla agencji pracy tymczasowej:
  - ewidencja danych pracodawcy-użytkownika (przy działach)
  - obliczanie kosztów pracodawcy-użytkownika
  - wydruk faktury kosztów wynagrodzenia wraz z marżą agencji

Aktualizacja pomocy kontekstowej (17.08.2008)

 • wprowadzanie limitów urlopów
 • specyfikacja danych kadrowych
 • licencja

Zmiany w wersji 3.20.5 (12.08.2008)

 • grupy przy listach płac
 • możliwość wprowadzania na listę tylko pracowników z grupy
 • funkcja kurs(id,k) - kurs waluty id; k=0 na dzień wypłaty; k=1 na dzień końca okresu wynagrodzeń
 • alternatywny format eksportu dekretu do Symfonii 2.0
 • pole systemowe "proc.podatku od dywidendy"

Zmiany w wersji 3.20.4 (06.08.2008)

 • ewidencja ZFŚS
 • funkcja zfss(id) pobierająca dane z ewidencji zfśs (id=identyfikator świadczenia)

Zmiany w wersji 3.20.3 (11.07.2008)

 • funkcja wazt(m1,m2) - liczba miesięcy aktualnego zatrudnienia wg okresu wynagrodzeń sprzed m1 miesięcy do m2 miesięcy

Zmiany w wersji 3.20.2 (07.07.2008)

 • funkcja dnz(m) podająca ilość niewypłaconych dni zwolnienia sprzed m miesięcy

Zmiany w wersji 3.20.1 (30.06.2008)

 • dane oddziału (adres, osoby reprezentujące, itp.)

Zmiany w wersji 3.20.0 (20.06.2008)

 • nowy PIT-2(2)
 • możliwość dołączenia do wydruku nagłówka i stopki reklamowej
 • umowa na czas zastępstwa nieokreślony

Aktualizacja pomocy kontekstowej (16.06.2008)

 • klasyfikacja zawodów, Miejscowości, Banki, Urzędy skarbowe
 • dane do naliczeń
 • rodzaje list płac
 • raport miesięczny SOD
 • pasek rozszerzony z kartoteki
 • instalacja sieciowa trójwarstwowa
 • uruchomienie klienta aplikacji

Zmiany w wersji 3.19.21 (16.06.2008)

 • dane do naliczeń w formie ewidencji (dodatkowy przycisk na pasku)
 • Z-05 (wcześniej należy zaimportować bibliotekę zawodów!)

Zmiany w wersji 3.19.20 (06.06.2008)

 • import i aktualizacja zawodów z HTTP
 • biblioteka zawodów w formie drzewa
 • import i aktualizacja banków z HTTP
 • import i aktualizacja urzędów skarbowych z HTTP
 • import i aktualizacja oddziałów zus z HTTP

Zmiany w wersji 3.19.19 (28.05.2008)

 • PIT-4R(2)

Zmiany w wersji 3.19.18 (16.05.2008)

 • klasyfikacja budżetowa (rozdział,paragraf,zadanie) przy rodzajach list płac i przelewach
 • eksport do VideoTEL uwzględniający klasyfikację budżetową
 • w rp-7 podział na lata po kartotece wynagrodzeń

Aktualizacja pomocy kontekstowej (13.05.2008)

 • potrącenia komornicze

Zmiany w wersji 3.19.17 (09.05.2008)

 • kolejność potrąceń komorniczych
 • PIT-11(16)
 • staż stanowiskowy
 • dla właściwości składnika "na liście korekt" nowa opcja "wyliczać i sumować", która powoduje sumowanie jego wartości na wydruku kartotek i pasków

Zmiany w wersji 3.19.16 (25.04.2008)

 • raport SOD uwzględnia zmiany niepełnosprawności
 • eksport do Excel'a raportu SOD
 • import i aktualizacja miejscowości z HTTP
 • wybór bazy danych w zmianie bazy

Aktualizacja pomocy kontekstowej (23.04.2008)

 • właściwości
 • członkowie rodziny
 • zgłoszenia członków rodziny
 • stopień niepełnosprawności
 • szczególne funkcje ECP
 • grupowe wypełnianie akordu
 • raport miesięczny SOD
 • historia nadgodzin
 • zaświadczenie ZUS Rp-7
 • kasowanie ustawień rocznych
 • ustawienia płacowe
 • konfiguracja parametrów firmy
 • import danych z Płatnika ZUS

Zmiany w wersji 3.19.15 (16.04.2008)

 • poprawki w NIP-3 dotyczące cudzoziemców
 • poprawki w informacji o zatrudnieniu dotyczące pracowników młodocianych

Zmiany w wersji 3.19.14 (11.04.2008)

 • zmiany w raporcie do SOD, który będzie już wyliczał wszystkie kwoty nawet narastająco
 • możliwość aktualizacji bliblioteki miejscowości zgodnie ze stanem GUS na 01.01.2008

Zmiany w wersji 3.19.13 (02.04.2008)

 • nowa funkcja dnix(id,mod,k,m,d1=0,d2=0) - dni z karty pracy sprzed m m-cy od d1 dnia okresu do d2 dnia okresu
 • nowa funkcja zwc() - ciągłość zwolnienia na przełomie miesięcy (zwraca ilość przełomowych miesięcy)

Zmiany w wersji 3.19.12 (26.03.2008)

 • świadczenie rehabilitacyjne 100%
 • zwykłe świadczenie rehabilitacyjne 90% po 90 dniach 75%
 • poprawne obliczanie okresu zasiłkowego 182 dni (uwzględnia kod A)
 • wysyłanie pasków pracownikom w formacie PDF

Zmiany w wersji 3.19.11 (25.03.2008)

 • poprawka w imporcie z czytnika RCP:
  - pomijanie wpisów różniących się o X min
  - poprawna interpretacja III zmiany na przełomie miesięcy i obok nieobecności
 • nowe tagi F_LogoFirmy i F_BrakLogo

Zmiany w wersji 3.19.10 (17.03.2008)

 • opcja kontroli identyfikatora pracownika (przy firmie) nie pozwalająca na zmianę po wprowadzeniu
 • poprawki w eksporcie do SOD

Zmiany w wersji 3.19.9 (12.03.2008)

 • funkcja aztr(id,k) zwracająca liczbę lat, miesięcy lub dni (id=0,1,2) z aktualnego zatrudnienia na początek lub koniec okresu wynagrodzeń listy (k=0,1)

Zmiany w wersji 3.19.8 (07.03.2008)

 • uwzględnia zmiany rodzaju angażu przy obliczaniu średniej do urlopu i ekwiwalentu (opcja w ustawieniach płacowych)
 • w bilansie otwarcia parametr określający podstawę urlopu z 3,6 lub 12 m-cy
  (UWAGA!!! należy ustawić odpowiednią wartość, gdyż domyślnie będzie 3)
 • eksport dekretu do Scali

Zmiany w wersji 3.19.7 (03.03.2008)

 • funkcja godzw działająca tak samo jak godz, ale pobierająca dane z okresów wynagrodzeń
 • funkcje hgodz i hgodzw pobierające godziny z karty pracy dla zadanego harmonogramu
 • wydruk historii nadgodzin przy włączonej opcji "nadgodziny do odpracowania"

Zmiany w wersji 3.19.6 (26.02.2008)

 • identyfikator, nazwisko i imię w imporcie z czytnika RCP
 • zaokrąglanie godzin zaliczonych w imporcie z czytnika RCP
 • kartoteka nie podwaja niektórych pól przy listach korygujących (np.etatu)
 • poprawnie interpretuje zmiany składek rentowych przy odbruttawianiu podstaw do chorobowego
 • port SMTP

Zmiany w wersji 3.19.5 (14.02.2008)

 • poprawki w eksporcie do SODu

Zmiany w wersji 3.19.4 (12.02.2008)

 • eksport do SOD w wersji 4 (zawiera: WnD,WnD2,InfDP,WnU,InfUP)

Zmiany w wersji 3.19.3 (06.02.2008)

 • e-Deklaracje (PIT-4R,PIT-8AR,IFT) w formacie XML
 • poprzednie stanowisko na wydruku zmiany do umowy o pracę (UP_P_Zawód,UP_P_Stanowisko,UP_P_Rodzaj_pracy)

Zmiany w wersji 3.19.2 (28.01.2008)

 • umowy zlecenia i o dzieło na IFT wchodzą teraz do przychodu z art.29
 • poprawki w imporcie danych kadrowych

Zmiany w wersji 3.19.1 (23.01.2008)

 • daty na PIT-11 od pierwszego do ostatniego dnia w roku (opcja)

Zmiany w wersji 3.19.0 (21.01.2008)

 • w karcie pracy oznaczenie dni wolnych dla nominału pracującego na niebiesko
 • ZUS ZCNA (zgłoszenia członków rodziny do ZUS)

Zmiany w wersji 3.18.10 (16.01.2008)

 • funkcja do kasowania nadpłat i niedopłat PIT-40 z danego roku (prawy klawisz myszy na pracowniku)

Zmiany w wersji 3.18.9 (09.01.2007)

 • ZUS RP-7
 • przychody z art.29-30a na IFT (odpowiednie do tego pole systemowe)
 • poprawka w PIT-40

Zmiany w wersji 3.18.8 (21.12.2007)

 • poprawka w PIT-4R

Zmiany w wersji 3.18.7 (14.12.2007)

 • PIT-40(15)
 • parametry SMTP przypisane do użytkownika

Zmiany w wersji 3.18.6 (06.12.2007)

 • wypełnianie akordu dla grupy pracowników

Aktualizacja pomocy kontekstowej (30.11.2007)

 • pola systemowe (właściwości dodatku wyrównawczego)

Zmiany w wersji 3.18.5 (30.11.2007)

 • dodatek wyrównawczy liczony poprawnie dla pracowników godzinowych; dla zasadniczych dodatkowe właściwości jak go pomniejszyć
 • w oknie logowania w statusie nazwa bazy danych i serwer sql

Aktualizacja pomocy kontekstowej (26.11.2007)

 • właściwości
 • godziny do odpracowania
 • umowa o pracę
 • dochody z umów cywilnoprawnych

Zmiany w wersji 3.18.4 (23.11.2007)

 • kalendarze dynamiczne (do planowania harmonogramów zmianowych w pracy ciągłej)
 • nowe tagi w makietach umowy o pracę: #UP_N_Zawód#, #UP_N_Stanowisko#, #UP_N_Rodzaj_pracy#
  i świadectwa: #N_ZajmowaneZawody#, #N_ZajmowaneStanowiska#, #N_ZajmowaneRodzajePracy#
 • zmiana w rozliczaniu godzin odebranych (teraz prawy klawisz myszy)
 • otwarte umowy zlecenia można teraz wyliczyć na liście płac i przekazać do umowy

Aktualizacja pomocy kontekstowej (22.11.2007)

 • seryjne wypełnianie danych
 • kalendarze
 • godziny do odpracowania
 • zestawienia wg klucza
 • pasek rozszerzony z kartoteki
 • informacja RMUA
 • funkcje i procedury składowane

Zmiany w wersji 3.18.3 (14.11.2007)

 • poprawka w wyliczeniu ekwiwalentu za urlop
 • przy włączonych godzinach do odpracowania średnia do urlopu dzielona także przez wypłacone nadgodziny
 • przy włączonym ECP i godzinach do odpracowania możliwość wypłacenia nadgodzin w dowolnym dniu

Zmiany w wersji 3.18.2 (12.11.2007)

 • opcja "obliczaj minimalną krajową netto bez składki zdrowotnej"
 • numeracja list płac oraz umów zleceń i o dzieło w obrębie miesiąca
 • eksport dowolnego okna do Excel'a (także zestawień SQL!)

Zmiany w wersji 3.18.1 (05.11.2007)

 • zmiany w zestawieniu ZUS właścicieli

Zmiany w wersji 3.18.0 (30.10.2007)

 • poprawka w prawach dostępu
 • filtr w rekrutacji

Zmiany w wersji 3.17.31 (29.10.2007)

 • opcja uśredniania w definicji stażu

Aktualizacja pomocy kontekstowej (24.10.2007)

 • kwalifikacje
 • rekrutacja
 • koszty z akordu
 • definiowanie składników
 • budowanie przykładowego dekretu
 • dekrety księgowe

Zmiany w wersji 3.17.30 (24.10.2007)

 • nowe wartości parametrów w funkcjach dni(id,mod,k) i dgo(id,mod,k)
  mod=7 nie ZUS, wolne; mod=8 ZUS, wolne;
  id=100..112 dni z karty zasiłkowej
 • analogicznie dodatkowe pola w zestawieniach wg klucza
 • w eksporcie zestawień wg klucza możliwy dziesiętny format czasu pracy (8:30 -> 8,5)

Zmiany w wersji 3.17.29 (22.10.2007)

 • limit nadgodzin w roku - parametr w kalendarzu
 • możliwość blokowania użytkowników (wszyskich naraz lub z osobna)
 • rodzaje badań przy stanowisku, co ma skutek w zestawieniach terminowych i autosprawdzaniu
 • kwota progu podatkowego (np.jak wpiszemy 40.000 to zacznie naliczać podatek od 30%)

Aktualizacja pomocy kontekstowej (19.10.2007)

 • załączane dokumenty
 • teczka pracownika zawierająca oryginalne dokumenty pracownika
 • konfiguracja pól w bazie

Zmiany w wersji 3.17.28 (11.10.2007)

 • porządek w prawach dostępu
 • godziny odebrane w ewidencji czasu pracy
 • limity rozmiaru załączanych dokumentów

Zmiany w wersji 3.17.27 (08.10.2007)

 • możliwość zapamętania w każdym rekordzie dowolnego okna różnych dokumentów (np skany świadectw pracy w historii zatrudnienia)
 • w definicji stażu 6 pozycji (+1)

Zmiany w wersji 3.17.26 (04.10.2007)

 • definiowalne pola użytkownika
 • możliwość wywołania (Ctrl-LMB) z dowolnego pola tekstowego biblioteki, definiowalnej zapytaniem SQL do dowolnej bazy (Alt-Ctrl-LMB)

Zmiany w wersji 3.17.25 (03.10.2007)

 • import danych kadrowych zaciąga pola N1..N8 w sekcji *PR
 • stawka akordu z precyzją do 4 miejsc po przecinku
 • przesyłanie mailem odpowiedzi do pracownika o akceptacji wniosku urlopowego

Aktualizacja pomocy kontekstowej (28.09.2007)

 • funkcje i procedury składowane

Zmiany w wersji 3.17.24 (27.09.2007)

 • w polu systemowym śr.godz.url.wyp właściwość "zawsze obliczaj"
 • prawa dostępu w przelewach
 • w eksporcie kart pracy opcja "nie wysyłaj delegacji"
 • seryjne wypełnianie danych do naliczeń (prawy przycisk myszy na pracownikach)

Zmiany w wersji 3.17.23 (18.09.2007)

 • w opcji /H w aktualnym zatrudnieniu możliwość wpisania dat od-do przy zapamiętywaniu poprzednich wartości
 • w opcji /H informacja o zatrudnieniu respektuje zmiany działów w czasie
 • poprawki w zestawieniach ewidencji czasu pracy
 • poprawka w PIT-4R
 • poprawka w Z-03

Zmiany w wersji 3.17.22 (03.09.2007)

 • pasek rozszerzony z kartoteki
 • możliwość zmiany kroju i rozmiaru czcionki w całym interfejsie
 • okno ewidencji kosztów wprost z karty pracy
 • funkcja wo(x) dzień/miesiąc/rok wynagrodzeń od (x=0,1,2)
 • poprawka w informacji o zatrudnieniu

Aktualizacja pomocy kontekstowej (30.08.2007)

 • godziny do odpracowania
 • definiowanie składników
 • specyfikacja importu danych kadrowych

Zmiany w wersji 3.17.21 (29.08.2007)

 • dla opcji "Włącz ewidencję nadgodzin do odpracowania"
  - możliwość wprowadzania kosztów w godzinach faktycznych
  - wspólczynnik odbioru wprowadza się dwuklikiem na odebranych godzinach (raz 1,5, drugi raz 0, trzeci raz znowu 1,0)
  - możliwość wprowadzenia w karcie pracy wypłaconych nadgodzin na koniec okresu rozliczeniowego
  - automatyczne wypłacanie nadgodzin z końca okresu rozliczeniowego (włączyć opcję "Obliczaj płacę godzinową bez nadgodzin")
  - kontrola czasu pracy z godzin faktycznych
 • wywołanie z parametrem np. /M:1,5 powiększa okna w programie 1,5 raza

Zmiany w wersji 3.17.20 (14.08.2007)

 • możliwość wyłączenia podstawy FGŚP przy umowie zlecenia lub o dzieło

Zmiany w wersji 3.17.19 (08.08.2007)

 • całkiem niezła funkcja kalkulatora płacowego calc(x,id,k) gdzie x:kwota; id: 1-netto, 2-brutto, 3-koszt zakładu; k: 0-um.o.pracę, 1-zlecenia
 • ECP: nadgodziny przed pracą

Zmiany w wersji 3.17.18 (02.08.2007)

 • średnia do urlopu przeskakuje miesiące kiedy pracownik przebywał na macierzyńskim, wychowawczym bądź długim zwolnieniu lekarskim
 • eksport dekretu do SAP/R3
 • nowe tagi na makiecie do świadectwa pracy: #ZajmowanyRodzajPracy#, #ZajmowaneStanowisko2#

Zmiany w wersji 3.17.17 (31.07.2007)

 • uwagi w potrąceniach
 • filtrowanie wyboru działów i zespołów zgodnie ze strukturą drzewa
 • sortowanie działów w drzewie zgodne z kolejnością w bibliotekach
 • parametry kart pracy także w oddziałach/działach/zespołach
 • funkcja "Analizuj powtórnie rejestracje" od działu - do działu

Zmiany w wersji 3.17.16 (23.07.2007)

 • poprawiona integralność referencyjna
 • 40 składników w danych do naliczeń

Zmiany w wersji 3.17.15 (12.07.2007)

 • data przyznania świadczenia rehabilitacyjnego
 • w historii zatrudnienia "Wykorzyst.godz.nadliczbowe", "Wykorzyst.dni.url.op.n.dzieckiem"
 • urlop bezpłatny na wniosek pracownika nie pomniejsza stanu zatrudnienia do PFRON
 • limit urlopu dla pracowników młodocianych
 • telefon komórkowy w adresie pracownika
 • w aktualnym zatrudnieniu wybór działów i zespołów zgodnie ze strukturą
 • w kursach BHP do wyboru: Podstawowe, Górnicze, Inne
 • poprawka w PIT-8A i PIT-8AR

Zmiany w wersji 3.17.14 (25.06.2007)

 • wysyłanie wydruków mailem w formacie pdf
 • poprawki w raporcie ZUS (przypadki kilku kodów ubezpieczeń w jedym raporcie)
 • możliwość korekty sumy godzin do odpracowania
 • opcja w rachunku bankowym: "Nie łącz przelewów z wypłat"
 • zestawienie wakatów

Zmiany w wersji 3.17.13 (13.06.2007)

 • moduł rekrutacji pracowników
 • możliwość przypisania wybranych definicji do poszczególnych firm

Zmiany w wersji 3.17.12 (12.06.2007)

 • kwalifikacje przy stanowisku

Zmiany w wersji 3.17.11 (05.06.2007)

 • PIT-8C(3)
 • poprawka w PIT-2

Zmiany w wersji 3.17.10 (23.05.2007)

 • możliwość pobrania zestawienia SQL z serwisu FTP
 • poprawki w PIT-4R i PIT-8AR

Zmiany w wersji 3.17.9 (18.05.2007)

 • pola systemowe "Procent podatku" i "Przekroczenie podst.E-R"
 • we właściwościach list płac (F4) obok rejestru dodatkowo rodzaj listy
 • we właściwościach filtr zaawansowany
 • subkonto przy rodzaju kosztów i możliwość korzystania z [SR] (subkonta rodzaju kosztów) w dekrecie
 • definiowalne zestawienia SQL
 • możliwość zatrzymania serwera R2P o określonej porze

Zmiany w wersji 3.17.8 (11.05.2007)

 • możliwość wpisywania kosztów w ewidencji akordu
 • nadgodziny 50% w dni wolne po przekroczeniu dobowej normy czasu pracy (opcja)
 • eksport zestawienia kosztów

Zmiany w wersji 3.17.7 (26.04.2007)

 • delegacje zagraniczne
 • PIT-8AR
 • daty zakończenia umowy zlecenia i o dzieło można teraz modyfikować po wypłacie

Zmiany w wersji 3.17.6 (17.04.2007)

 • PIT-4R
 • nowy wzór umowy o dzieło

Zmiany w wersji 3.17.5 (04.04.2007)

 • przelewy indywidualne w DB-direct
 • funkcja pstw(id) do pobierania podstaw składek właścicieli
 • poprawki w kursach bhp
 • opcja /H działa tylko na niektóre pola (np nazwisko i imię pracownika)
 • opcja "obliczaj płacę godzinową bez nadgodzin" (wymaga zdefiniowania składnika "nadgodziny" dla pracowników godzinowych)

Zmiany w wersji 3.17.4 (20.03.2007)

 • eksport raportu GUS Z-12
 • eksport dekretu do systemu Symfonia 3.0

Zmiany w wersji 3.17.3 (14.03.2007)

 • funkcja kng(id) pobierająca wartość kary (id=0) lub nagrody (id=1)
 • godz.nieobecności niepłatnej nieusprawiedliwionej w ewidencji czasu pracy

Zmiany w wersji 3.17.2 (09.03.2007)

 • poprawka w podstawie zasiłku przy delegacjach
 • poprawka w korekcie zasiłku
 • dni urlopu przeliczane z uwzględnieniem zmian wymiaru czasu pracy (istotne dla niepełnosprawnych przy zmianie z 7/7 na 8/8)
 • dane do naliczeń dostępne w makietach

Zmiany w wersji 3.17.1 (06.03.2007)

 • dekret księgowy i eksport dekretu dostępny dla serwera R2P

Zmiany w wersji 3.17.0 (23.02.2007)

 • numer listy płac w nagłówku wydruku każdej strony

Zmiany w wersji 3.16.18 (16.02.2007)

 • całkiem nowa pomoc kontekstowa z możliwością aktualizacji (aby ściągnąć wywołaj Menu-Pomoc-Aktualizacja pomocy)

Zmiany w wersji 3.16.17 (13.02.2007)

 • zestawienie ZUS dla właścicieli
 • zerowe RZA zgodnie z wytycznymi ZUS z 8.0.2007
 • poprawka w PIT-11
 • PIT-y i kartoteki dochodowe drukują się tylko jeśli w danym roku są przychody

Zmiany w wersji 3.16.16 (31.01.2007)

 • kod ZUS w eksporcie kart pracy
  'niepłatny'=12 (M)
  'wynagr.za czas choroby 80%'=0 (A)
  'wynagr.za czas choroby 100%'=1 (B)
  'wynagr.za czas choroby 100% wypadkowe'=2 (C)
  'zasiłek chorobowy 70%'=11 (L)
  'zasiłek chorobowy 80%'=3 (D)
  'zasiłek chorobowy 100%'=4 (E)
  'zasiłek chorobowy 100% wypadkowe'=5 (F)
  'świadczenie rehabilitacyjne'=6 (G)
  'świadczenie rehabilitacyjne wypadkowe'=7 (H)
  'zasiłek opiekuńczy nad dzieckiem 80%'=8 (I)
  'zasiłek opiekuńczy inne 80%'=9 (J)
  'zasiłek macierzyński 100%'=10 (K)

Zmiany w wersji 3.16.15 (29.01.2007)

 • PIT-12(3)
 • IFT-1(7)

Zmiany w wersji 3.16.14 (25.01.2007)

 • poprawka w delegacjach
 • możliwa zmiana kalendarza w kartach pracy

Zmiany w wersji 3.16.13 (22.01.2007)

 • poprawka w Z-06

Zmiany w wersji 3.16.12 (15.01.2007)

 • eksport wydruków w formacie PDF

Zmiany w wersji 3.16.11 (11.01.2007)

 • PIT-11(15)
 • PIT-R(13)
 • poprawka w raporcie ZUS (przypadek ZZA i ZUA w tym samym miesiącu)

Zmiany w wersji 3.16.10 (09.01.2007)

 • historia zmian danych personalnych i adresów (opcja /H)
 • poprawka w PIT-40

Zmiany w wersji 3.16.9 (28.12.2006)

 • PIT-40(14)

Zmiany w wersji 3.16.8 (20.12.2006)

 • możliwość wypłaty nieratalnej umowy zlecenia lub o dzieło na wielu pozycjach tej samej listy (opcja w ustawieniach płacowych)

Zmiany w wersji 3.16.7 (07.12.2006)

 • możliwość poszerzania tabelki w oknie na zakładce "Razem"
 • uprawnienia w zestawieniach wg klucza

Zmiany w wersji 3.16.6 (29.11.2006)

 • funkcja "list(id)" do pobierania informacji z listy płac (0=i_definicji, 1=i_rejestru, 2=i_rodzaju)
 • !!! program wykrywa wersje serwera MSSQL bez dodatku Service Pack 3, z którymi niektóre funkcje mogą działać nieprawidłowo
 • wydruk ewidencji przebiegu pojazdu (z delegacji)
 • opcja /B pozwala na wybór firmy zaraz po wejściu do programu (dla biur rachunkowych)
 • poprawiony ekwiwalent za urlop dodatkowy na świadectwie pracy

Zmiany w wersji 3.16.5 (28.11.2006)

 • oddziały i zespoły w ewidencji kosztów
 • dekret księgowy uwzględnia subkonta oddziałów i zespołów (odpowiednio [SO] i [SE])
 • możliwość zwinięcia dekretu bez względu na nazwy składników

Zmiany w wersji 3.16.4 (21.11.2006)

 • opcja "uwzględniaj urlop przy uzupełnianiu podstawy chorobowego" dla zgodności z naciąganą interpretacją ZUS-u
 • poprawki w kartach urlopowych
 • staż niebranżowy jest możliwy do obliczenia

Zmiany w wersji 3.16.3 (20.11.2006)

 • ZUS-Z3a dla właściciela

Zmiany w wersji 3.16.2 (17.11.2006)

 • poprawka w przeliczaniu kart urlopowych
 • poprawka w harmonogramach czasu pracy
 • możliwość wyliczenia stażu niebranżowego (tylko z pozostałych zakładów)

Zmiany w wersji 3.16.1 (13.11.2006)

 • przy rodzaju listy pola "od działu", "do działu" pozwalające na automatyczne wprowadzanie na listę zadanej grupy pracowników
 • możliwość automatycznego wprowadzenia na listę płac pracowników z niewypłaconymi zasiłkami
 • ekwiwalent za urlop dodatkowy

Zmiany w wersji 3.16.0 (09.11.2006)

 • typ podstawowych badań lekarskich: wstępne,okresowe,kontrolne

Zmiany w wersji 3.15.3 (06.11.2006)

 • rok i miesiąc numeracji list płac wg kartoteki, daty wypłaty lub okresu wynagrodzeń
 • automatyczne numerowanie umów zlecenia i o dzieło

Zmiany w wersji 3.15.2 (30.10.2006)

 • we właściwości składnika "do podstawy urlopu" nowa opcja: przeliczone po aktualnych stawkach z 3 mies.do zmiany angażu
 • nowe możliwości w ewidencji czasu pracy (godziny nieobecności płatnych i niepłatnych)
 • nowe zestawienia ewidencji czasu pracy: spóźnienia, wcześniejsze wyjścia, niebecności nieuzasdnione
 • akceptacja kart pracy do naliczeń płacowych w powiązaniu z prawami dostępu (opcja)

Zmiany w wersji 3.15.1 (20.10.2006)

 • poprawka w rachunkach bankowych
 • możliwość wpisywania przepustek w ewidencji czasu pracy
 • wydruk karty ewidencji czasu pracy
 • zestawienie ewidencji czasu pracy
 • import ewidencji czasu pracy z czytnika

Zmiany w wersji 3.15.0 (16.10.2006)

 • współpraca z serwerem Microsoft SQL 2005 (platforma Windows)
 • współpraca z serwerami DB2 i Oracle (platforma Linux i Windows)

Zmiany w wersji 3.14.16 (03.10.2006)

 • od 01.10.2006 składka na FGŚP płatna także przez ZPCHR i jednostki budżetowe
 • nowy IFT-1(6)
 • szablony harmonogramów czasu pracy (m.in.I, II i III zmiana)
 • rozbudowana ewidencja czasu pracy z możliwością wprowadzania godzin We/Wy
 • możliwość rejestracji czasu pracy przez internet lub intranet

Zmiany w wersji 3.14.15 (27.09.2006)

 • eksport przelewów do KB24

Zmiany w wersji 3.14.14 (22.09.2006)

 • waloryzacja zasiłków chorobowych po 182 dniach
 • poprawka w ZUS-Z3
 • poprawka w globalnym wypełnianiu kart pracy

Zmiany w wersji 3.14.13 (31.08.2006)

 • przełącznik /EXCEL do skorelowania wydruków (htm) z formatem Excela
 • możliwość ustawienia w eksporcie zestawień wg klucza znaku kropki dziesiętnej oraz formatów daty i czasu (przydatne przy eksporcie do Excela)

Zmiany w wersji 3.14.12 (30.08.2006)

 • poprawnie zaokrągla składkę FP i FGSP właściciela
 • podstawia do podstawy chorobowego także niepełny miesiąc kalendarzowy jeśli 1 lub 2 to dni świąteczne
 • podpowiedzi w kryteriach zestawień wg klucza dla pól o określonych wartościach (np. rodzaj umowy)

Zmiany w wersji 3.14.11 (31.07.2006)

 • poprawka w imporcie ewidencji czasu pracy
 • poprawka w wyliczaniu list korygujących (zeruje ekwiwalenty)
 • poprawka w raporcie SOD

Zmiany w wersji 3.14.10 (24.07.2006)

 • poprawna podstawa zasiłku podczas urlopu wychowawczego
 • możliwość dopisywania informacji w polach z biblioteką (np.ukończone kursy w wykształceniu) (Shift+[Wybierz])
 • automatyczne przelewy z komornika globalnego

Zmiany w wersji 3.14.9 (15.07.2006)

 • 6 miejsc po przecinku w umowie o pracę
 • nowy wzór karty zasiłkowej
 • poprawka w ZUS Z3
 • poprawka przy przeliczniu nadgodzin przy włączonych opcjach: ewidencja czasu pracy i nadgodziny do odpracowania
 • możliwość połączenia z serwerem jako dowolny użytkownik (nowy klucz Użytkownik w rplatnik.ini)
 • właściwość "naliczaj jak wypoczynkowy" przy polach: wynagr.za urlop okolicznościowy, opieka nad dzieckiem i nieobecność płatna

Zmiany w wersji 3.14.8 (05.07.2006)

 • kod rady nadzorczej na listach ze składnikiem, który wchodzi do przychodu organów stanowiących

Zmiany w wersji 3.14.7 (26.06.2006)

 • obliczanie nadgodzin przy włączonej ewidencji czasu pracy (100% w nocy)
 • dodatkowe dni wolne oraz dni pracy w dni wolne widoczne już w kalendarzu
 • poprawka do raportu ZUS dla 3 filaru (kwota obniżenia podstawy)
 • poprawka w zestawieniach wg klucza
 • poprawka w Z06
 • możliwość użycia znaków '*' w filtrowaniu zestawień wg klucza
 • poprawka w zamykaniu ewidencji potrąceń

Zmiany w wersji 3.14.6 (07.06.2006)

 • zestawienie ewidencji kosztów
 • szybka informacja przy pracowniku o jego obecności (tylko przy włączonej ewidencji czasu pracy)

Zmiany w wersji 3.14.5 (30.05.2006)

 • poprawa zabezpieczeń przy dostępie do aplikacji
 • zlecenia i działy na zestawieniu kosztowym alfabetycznie
 • niektóre zestawienia powinny szybciej działać

Zmiany w wersji 3.14.4 (29.05.2006)

 • obniżone podstawy do ZUS dla właścicieli

Zmiany w wersji 3.14.3 (24.05.2006)

 • dodatkowa nazwa i REGON do SODu
 • dodatkowy składnik na umowie zlecenia wyliczanej ze stawki
 • poprawka w ewidencji czasu pracy
 • poprawa zabezpieczeń przy serwisowaniu danych i pobieraniu licencji przez internet

Zmiany w wersji 3.14.2 (09.05.2006)

 • planowanie stanowisk pracy w obrębie działu, kontrola wakatów
 • eksport dekretu księgowego do bazy SQL

Zmiany w wersji 3.14.1 (21.04.2006)

 • zestawienie norm czasu pracy w wybranym okresie rozliczeniowym
 • poprawka przy nanoszeniu pracowników na listę
 • poprawka w eksporcie/imporcie danych kadrowych

Zmiany w wersji 3.14.0 (19.04.2006)

 • kontrola norm czasu pracy w okresach rozliczeniowych

Zmiany w wersji 3.13.14 (05.04.2006)

 • IFT seryjny

Zmiany w wersji 3.13.13 (31.03.2006)

 • badania wysokościowe
 • poprawka w dekrecie księgowym

Zmiany w wersji 3.13.12 (29.03.2006)

 • poprawka w eksporcie do CitiLine
 • nowe pouczenie w Z3

Zmiany w wersji 3.13.11 (21.03.2006)

 • poprawka w zest.wg klucza - opcja "tylko pracownicy zatrudnieni (umowy o pracę)"
 • poprawka w ewidencji kosztów (godziny)
 • wysyłanie krótkich wiadomości do użytkowników niezalogowanych
 • poprawka w umowie do dnia porodu

Zmiany w wersji 3.13.10 (28.02.2006)

 • dodatkowe zestawienia kart pracy dla opcji z opisem
 • wydruk definicji listy płac
 • informacje uzupełniające do wypowiedzenia umowy

Zmiany w wersji 3.13.9 (13.02.2006)

 • wydruk listy płac z podziałem na działy
 • umowa o pracę z pracownikiem tymczasowym

Zmiany w wersji 3.13.8 (03.02.2006)

 • informacja o danych osobowych
 • wnioski urlopowe przez internet
 • możliwość zaokrąglania stawek za urlopy do 4 miejsc po przecinku (opcja)

Zmiany w wersji 3.13.7 (30.01.2006)

 • limit urlopu uwzględnia zmieniające się w ciągu roku etaty
 • info z opisem dnia w karcie pracy

Zmiany w wersji 3.13.6 (26.01.2006)

 • poprawki w Z-06
 • wydruk listy obecności w wersji skróconej
 • serwer do uruchamiania zaplanowanych zadań które zajmują dużo czasu (np.przeliczanie list płac, import kart pracy, niektóre zestawienia), dodatkowa implementacja innych zadań - na życzenie klienta

Zmiany w wersji 3.13.5 (24.01.2006)

 • poprawka w zaświadczeniu o zarobkach

Zmiany w wersji 3.13.4 (19.01.2006)

 • poprawka w eksporcie do BZWBK24
 • PIT4 (17)
 • PIT8A (13)

Zmiany w wersji 3.13.3 (17.01.2006)

 • PIT8C (2) - na 2006 rok
 • PIT8S (3) - na 2006 rok
 • PITR (12) - na 2006 rok

Zmiany w wersji 3.13.2 (10.01.2006)

 • PIT11/8B (14) - na 2006 rok
 • drukowanie rachunków do umów zleceń, o dzieło i za używanie samochodu z całej listy płac
 • współpraca z serwerami proxy przy aktualizacji programu i pobieraniu parametrów

Zmiany w wersji 3.13.1 (06.01.2006)

 • możliwość rozsyłania wydruków pracowniczych e-mailem (np.paski,PITy)
 • poprawka w potrąceniach komorniczych
 • poprawka w rachunkach do umów zleceń i o dzieło
 • poprawka w PIT40

Zmiany w wersji 3.13.0 (04.01.2006)

 • poprawka w informacji do umowy o pracę
 • poprawka w imporcie danych do naliczeń

Zmiany w wersji 3.12.6 (29.12.2005)

 • ewidencja delegacji
 • możliwość wprowadzenia do zaświadczenia różnych składników wynagrodzeń w formie tabeli (miesięcznie)
 • pobieranie akordu na listę płac zgodne ze znacznikiem "wypłacić na kolejnej liście"
 • funkcja godz(0,5) pobierająca nominalne godziny wprost z kalendarza

Zmiany w wersji 3.12.5 (27.12.2005)

 • eksport przelewów do systemu BZWBK24

Zmiany w wersji 3.12.4 (14.12.2005)

 • możliwość zaokrąglania podatku do 1 zł
 • naklejki adresowe dla pracowników

Zmiany w wersji 3.12.3 (06.12.2005)

 • PIT-40 (13)
 • poprawka przy obliczaniu podstawy zasiłku w pierwszym i drugim miesiącu zatrudnienia
 • możliwość uaktualnienia podstawy już wypłaconego zasiłku (pierwszy i drugi miesiąc zatrudnienia)
 • poprawka przy obliczniu kosztów uzyskania dla globalnego ustawienia podatku
 • poprawka błędu przy równoczesnym wprowadzaniu kart pracy

(!) Zmiany w wersji 3.12.2 (24.11.2005)

 • poprawiony błąd przy generowaniu przelewów
 • opis stanowiska pracy z określeniem wykonywanych zadań
 • import danych personalnych
 • import adresów

(!) Zmiany w wersji 3.12.1 (15.11.2005)

 • poprawiony błąd przy równoczesnym uzupełnianiu kart zasiłkowych

(!) Zmiany w wersji 3.12.0 (15.11.2005)

 • poprawka w karcie zasiłkowej
 • możliwość edycji etykiet w oknach (Alt-Ctrl-lewy przycisk myszy)
 • poprawione wyszukiwanie

Zmiany w wersji 3.11.8 (02.11.2005)

 • nie pokazuje komunikatów przy długich operacjach (opcja przy użytkowniku)
 • poprawiony błąd przy jednoczesnym przeliczaniu list płac przez kilku użytkowników
 • poprawka w potrąceniach systemowych - ustalone priorytety dla potrąceń (komornik, kzp, poż.mieszk., inne, potr.#1, ..., potr#10)
 • zoptymalizowane wprowadzanie do karty zasiłkowej (kolejne 50%)
 • zlikwidowane blokowanie użytkowników

Zmiany w wersji 3.11.7 (24.10.2005)

 • zestawienie ewidencji wyposażenia
 • optymalizacja przeliczania list płac (ok.10%)
 • optymalizacja eksportu do systemów bankowych (ok.200%)
 • optymalizacja wprowadzania zwolnień w kartach zasiłkowych (ok.50%)
 • optymalizacja eksportu/importu kart pracy (ok.20%)
 • poprawka w wyliczaniu wynagrodzenia za czas choroby (budżet)
 • nowe opcje przy właściwości składnika "do podstawy chorobowego" (budżet)

(!) Zmiany w wersji 3.11.6 (13.10.2005)

 • poprawka w eksporcie przelewów do systemów bankowych
 • wnioski urlopowe
 • poprawka w obliczaniu 182 dni okresu zasiłkowego

Zmiany w wersji 3.11.5 (30.09.2005)

 • pobieranie parametrów i aktualizacji protokołem HTTP
 • tabelka z wynagrodzeniem w zaświadczeniu o zarobkach (opcja)
 • nowy formularz ZUS Z-3
 • nowe ikony

Zmiany w wersji 3.11.4 (15.09.2005)

 • poprawki w ZUS Z-3 i Z-7 (asygnata zasiłkowa)
 • funkcja urlk(id) - dni kalendarzowe urlopu (id=0 wszystkie urlopy)

Zmiany w wersji 3.11.3 (14.09.2005)

 • poprawka w potrąceniach
 • poprawka w karcie zasiłkowej
 • umowa do dnia porodu
 • przeliczanie listy od kursora
 • pierwsze procedury składowane

Zmiany w wersji 3.11.2 (02.09.2005)

 • przekazuje na PFRON podatek tylko 19%

Zmiany w wersji 3.11.1 (31.08.2005)

 • zwiększone timeouty na wykonywanie poleceń SQL (być może zapobiegnie to blokowaniu użytkowników)
 • jeszcze drobne poprawki w Z3
 • nadgodziny 100% także w dni pracy (opcja)

Zmiany w wersji 3.11.0 (29.08.2005)

 • ewidencja nagród i kar dla pracowników
 • poprawki w ZUS Z-3

Zmiany w wersji 3.10.21 (24.08.2005)

 • zestawienie akordów
 • zestawienie nieobecności

Zmiany w wersji 3.10.20 (27.07.2005)

 • parametry w funkcji dskl() we właściwej kolejności
 • procent podatku od dywidendy pobiera się na PIT-8A

Zmiany w wersji 3.10.19 (19.07.2005)

 • eksport przelewów do Citibank Online
 • ZUS Z-3

Zmiany w wersji 3.10.18 (13.07.2005)

 • nowa pomoc kontekstowa
 • pomniejszanie stażu o nieobecności nieusprawiedliwione (opcja)

Zmiany w wersji 3.10.17 (05.07.2005)

 • zamykanie kart pracy, urlopowych i innych ewidencji

Zmiany w wersji 3.10.16 (29.06.2005)

 • PIT-2C i PIT-8S (stypendyści)
 • nowy wzór umowy zlecenia

Zmiany w wersji 3.10.15 (22.06.2005)

 • poprawka w informacji do umowy o pracę
 • poprawka w zaświadczeniu
 • poprawka w raporcie ZUS

Zmiany w wersji 3.10.14 (21.06.2005)

 • podział na rodzaje list w zbiorówce
 • uwagi w akordzie

Zmiany w wersji 3.10.13 (17.06.2005)

 • poprawka w funkcji sldp(id)

Zmiany w wersji 3.10.12 (09.06.2005)

 • definicja wartości zadanej (składniki wynagrodzeń)
 • zerowe RCA jeśli RSA za inny miesiąc niż raport i zerowe podstawy ERCW

Zmiany w wersji 3.10.11 (08.06.2005)

 • eksport do SOD w wersji 3

Zmiany w wersji 3.10.10 (02.06.2005)

 • poprawka w informacji do umowy

Zmiany w wersji 3.10.9 (20.05.2005)

 • funkcja sldp() działa już prawidłowo
 • zmiany w funduszu zaangażowania

Zmiany w wersji 3.10.8 (18.05.2005)

 • prawa do otwierania zamkniętych list
 • informacja do umowy o pracę

Zmiany w wersji 3.10.7 (17.05.2005)

 • stanowisko przy pracowniku
 • dochody opodatkowane z PIT-R na PIT-4

Zmiany w wersji 3.10.6 (12.05.2005)

 • analiza płac - koszty zakładu
 • warunkowa kompilacja składników w angażach - nawiasy {}

Zmiany w wersji 3.10.5 (11.05.2005)

 • dodatkowe potrącenia systemowe
 • poprawki w archiwizacji

Zmiany w wersji 3.10.4 (04.05.2005)

 • usprawnione wprowadzanie kosztów w karcie pracy
 • poprawka w okresach nieskładkowych na świadectwie pracy

Zmiany w wersji 3.10.3 (29.04.2005)

 • poprawka w ryczałcie samochodowym

Zmiany w wersji 3.10.2 (27.04.2005)

 • poprawne kody ubezpieczeń w umowach zlecenia i i o dzieło
 • poprawka w kalkulatorze płacowym

Zmiany w wersji 3.10.1 (25.04.2005)

 • poprawki w archiwizacji

Zmiany w wersji 3.10.0 (21.04.2005)

 • nowa archiwizacja
 • oddzielne informacje o zatrudnieniu dla firmy i dla PFRON
 • fundusz zaangażowania

Zmiany w wersji 3.02.0 (31.01.2005)

 • zmiany w kartach zasiłkowych zgodnie z ustawą z dn.7.02.2005
 • kalkulator płacowy netto -> brutto
 • nowe wzory przelewów podatkowych
 • symbole kont w działach i zleceniach
 • nowe symbole kosztów [SZ-X], [SD-X], [NZ], [ND], [IN1]..[IN8]
 • wydruk rocznej karty pracy z godzinami
 • kontrakty menedżerskie (opcja do umowy zlecenia)
 • PIT-4(16), PIT-8A(12), PIT-40(12)
 • seryjne wydruki PIT-8C i PIT-R
 • współczynnik ekwiwalentu w kalendarzu

Zmiany w wersji 3.01.0 (27.12.2004)

 • zmieniony układ graficzny
 • bazy danych z definicjami standardowymi
 • możliwość wgrania przykładowych danych
 • szeroko pojęta ewidencja wyposażenia
 • limity urlopów na rok 2005
 • rozliczanie cudzoziemców, deklaracja IFT-1
 • urlopy dla nauczycieli
 • moduł planowania i realizacji szkoleń
 • listy płac, kartoteki i zbiorówki w formie tabelki

Zmiany w wersji 3.00.0 (01.07.2004)

 • wersja programu dla Microsoft SQL Server

Program nie jest już dostępny
w sprzedaży dla nowych klientów.


Masz pytania?
22 455 56 00