Opis programu - R2środkiPRO | RESET2 RESET2 Oprogramowanie
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Użytkownik wyraża zgodę oraz określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej odwiedzając strony:

Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies?

Przejdź do serwisu
Nie ograniczaj swoich wymagań

R2środkiPRO Opis programu

 • Szybki dostęp do informacji o środkach
 • Pełna ewidencja i dokumentacja środków
 • Prawidłowe naliczenie amortyzacji
 • Rzetelne rozliczenie użytkowanych środków
 • Szczegółowa analiza kosztów użytkowania

R2środkiPRO to oparty na serwerze SQL system przeznaczony do zarządzania środkami trwałymi. Dzięki przemyślanej strukturze zapewnia natychmiastowy dostęp do pełnej informacji o składnikach majątku trwałego oraz wartościach niematerialnych i prawnych. Dzięki możliwości parametryzacji łatwo przystosowuje się do systemu amortyzacji stosowanego w danej firmie. Automatyzuje proces dokonywania odpisów amortyzacyjnych i odpowiedniego księgowania.

R2środkiPRO to propozycja dla wymagających użytkowników, którzy na prowadzenie szczegółowej ewidencji i prawidłowe rozliczanie amortyzacji środków, mogą poświęcić tylko niewielką ilość swojego cennego czasu.

System wymaga wcześniejszej instalacji pełnego serwera bazy danych SQL (Microsoft SQL Server 2005/2008/2008R2), ale w przypadku mniejszej ilości użytkowników równie dobrze zachowuje się po instalacji załączonej z programem bezpłatnej wersji serwera Microsoft SQL.

R2środkiPRO są przystosowane do wszystkich rodzajów księgowości (pełna księgowość, księga przychodów i rozchodów, ryczałt). M.in. dzięki temu program sprawdza się bardzo dobrze w biurach rachunkowych, gdzie umożliwia rozliczanie różnorodnych firm przy zachowaniu tego samego interfejsu i przyzwyczajeń użytkownika.

ewidencja wyposażeniaEwidencja środków trwałych

 • ewidencja środków trwałych, środków o niskiej wartości oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • pełna Klasyfikacja Środków Trwałych zawierająca szczegółowe opisy poszczególnych pozycji
  • możliwość podziału na grupy, działy i miejsca użytkowania
  • przypisanie lokalizacji i osoby odpowiedzialnej wraz z ewidencją ich zmian
  • pełna specyfikacja (np. dostawca, producent, serwis, charakterystyka, dane fabryczne)
  • wydruk karty środka KS zawierającej komplet informacji o środku łącznie z operacjami, dokumentami zakupu/sprzedaży i częściami składowymi
  • wydruk etykiet z kodami kreskowymi
  • wydruki ewidencji spełniające wymogi w zakresie pełnej księgowości, księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtowej ewidencji przychodów
  • szybka selekcja środków wg różnych kryteriów
 • ewidencja przeprowadzonych operacji
  • wszystkie niezbędne operacje: przyjęcie, zmiana lokalizacji, zmiana osoby odpowiedzialnej, modernizacja, przeszacowanie, korekta, częściowa likwidacja, częściowa sprzedaż, likwidacja, sprzedaż, przekazanie
  • wydruk dokumentów OT, MT, LT, PT, WT, OS z możliwość przystosowania formy dokumentów do własnych potrzeb
  • ewidencja dokumentów zakupu i sprzedaży związanych z daną operacją
 • ewidencja części składowych
  • charakterystyka, dane fabryczne, dostawca, serwis, producent, dokumenty zakupu i sprzedaży
  • rozbudowana biblioteka kontrahentów (producentów, dostawców i firm świadczących serwis)
 • ewidencja zdarzeń dotyczących środków
  • definiowalne rodzaje zdarzeń dla poszczególnych grup środków (np. dla samochodów: przeglądy okresowe, badania rejestracyjne)
  • zestawienia zbliżających się terminów zdarzeń okresowych (np. badań rejestracyjnych samochodów)
 • inwentaryzacja środków trwałych
  • ewidencja arkuszy inwentaryzacyjnych na dowolny dzień z ewentualnym podziałem na grupy, osoby odpowiedzialne, lokalizacje i miejsca użytkowania
  • import stanu inwentaryzacji z czytnika kodów paskowych
  • wydruk arkuszy inwentaryzacyjnych i protokołów różnic

 

amortyzacjaAmortyzacja środków trwałych

 • generowanie planu amortyzacji
  • standardowe metody amortyzacji: jednorazowa, liniowa, degresywna
  • różna częstotliwość amortyzacji: miesięczna, kwartalna, roczna
  • możliwość rozdzielenia amortyzacji podatkowej (kosztowej) od bilansowej (ewidencyjnej)
  • automatyczne korygowanie planu po wykonaniu modernizacji i innych operacji
  • możliwość zmiany metody i stawki w trakcie użytkowania
 • automatyczne odpisy amortyzacyjne
  • ewidencja odpisów za cały okres użytkowania środka
  • automatyczne generowanie dekretów księgowych
  • ewidencja użytkowania środków w rozbiciu na kontrakty i miejsca powstawania kosztów
  • szczegółowa dekretacja kosztów według miejsca powstawania na konta grupy 5
  • dowody wewnętrzne dla firm prowadzących księgę przychodów i rozchodów
 • raporty i zestawienia
  • wydruk planu amortyzacji i tabeli amortyzacyjnej za poszczególne lata
  • zestawienie kosztów użytkowania z podziałem na kontrakty lub miejsca powstawania kosztów
  • wewnętrzny generator definiowalnych raportów SQL

 

ewidencja wyposażeniaEwidencja wyposażenia

 • ewidencja wyposażenia z podziałem na grupy
  • pełna specyfikacja (np. dostawca, producent, serwis, charakterystyka, dane fabryczne)
  • możliwość określenia osoby odpowiedzialnej i lokalizacji
  • operacje przyjęcia i likwidacji wyposażenia
  • dokument zakupu i sprzedaży wyposażenia (data, numer dowodu, kwota, dane kontrahenta)
 • wydruk ewidencji wyposażenia
  • wydruk karty wyposażenia KW zawierającej komplet informacji o środku łącznie z operacjami (przyjęcie/likwidacja) i dokumentami (zakupu/sprzedaży)
  • wydruk dokumentu przyjęcia OT i likwidacji LT wyposażenia z możliwość przystosowania formy dokumentów do własnych potrzeb
  • wydruk ewidencji wyposażenia dla wybranych grup i lokalizacji
 • inwentaryzacja wyposażenia
  • ewidencja arkuszy inwentaryzacyjnych na dowolny dzień z ewentualnym podziałem na grupy, osoby odpowiedzialne, lokalizacje i miejsca użytkowania
  • import stanu inwentaryzacji z czytnika kodów paskowych
  • wydruk arkuszy inwentaryzacyjnych i protokołów różnic

 

karta środka trwałegoDodatkowe zalety systemu

 • wersje wielofirmowe
  • możliwość obsługi wielu podmiotów o dowolnej formie prawnej
  • dedykowane wersje dla biura rachunkowego
  • ujednolicone standardy pracy
  • interfejs polski i angielski
  • możliwość przesyłania wszystkich wydruków pocztą elektroniczną
  • możliwość tłumaczenia wydruków na dowolny język
 • wersja sieciowa
  • baza danych o architekturze klient-serwer oparta na serwerze SQL
  • trójwarstwowa architektura aplikacji umożliwiająca zdalną pracę w sieci rozległej
  • możliwość nadania haseł i uprawnień poszczególnym użytkownikom
  • kontrola operacji wykonywanych przez różnych użytkowników
 • bezpieczeństwo danych
  • pewność otrzymywania aktualizacji programu uwzględniających zmiany w przepisach
  • mechanizm automatycznej aktualizacji programu przez internet na wszystkich stacjach roboczych
  • harmonogram zadań umożliwiający okresowe archiwizacje danych
  • rozbudowana wewnętrzna pomoc kontekstowa oraz porady techniczne przez telefon i w siedzibie użytkownika

Wymagania systemowe

 • komputer z procesorem Intel lub kompatybilnym 2 GHz lub szybszym
 • system operacyjny Windows 10/8/7 (64 lub 32-bitowy)
 • 2 GB pamięci RAM lub więcej
 • 2,2 GB wolnego miejsca na twardym dysku

Program nie jest już dostępny
w sprzedaży dla nowych klientów.


Masz pytania?
22 455 56 00