Porównanie pakietów Symfonia Finanse i Księgowość RESET2 Oprogramowanie
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Użytkownik wyraża zgodę oraz określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej odwiedzając strony:

Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies?

Przejdź do serwisu
TEST
Bogate możliwości obsługi procesów

Finanse i Księgowość
Porównanie pakietów

Symfonia Finanse i Księgowość
Ekonomiczny Uniwersalny Profesjonalny
Kompletne rozwiązanie dedykowane do prowadzenie ksiąg rachunkowych dla jednooddziałowej firmy handlowej lub usługowej ze standardowymi procesami biznesowymi. Dedykowany do prowadzenia ksiąg rachunkowych dla firm jedno lub wielooddziałowych prowadzących działalność handlową, usługową lub produkcyjną w dowolnej branży. System wspiera szerokie spektrum procesów biznesowych, jest elastyczny i łatwo się dostosowuje do potrzeb firmy. Elastyczność programu i rozbudowane narzędzia raportowe umożliwiają zastosowanie systemu również w jednostkach budżetowych. Dedykowany do prowadzenia ksiąg rachunkowych dla firm jedno lub wielooddziałowych prowadzących działalność handlową, usługową lub produkcyjną w dowolnej branży. System wspiera obsługę złożonych procesów biznesowych, jest elastyczny i łatwo się dostosowuje do indywidualnych potrzeb firmy. System integrujemy z rozwiązaniami informatycznymi innych dostawców, oferujących dedykowane rozwiązania branżowe zgodnie z potrzebami. Linia dla firm szukających narzędzia umożliwiającego utworzenie rozwiązania "szytego na miarę" oraz prowadzenie rachunkowości zarządczej.
Funkcje / Pakiet

Ekonomiczny

Uniwersalny

Profesjonalny

Rachunkowość bilansowa
Rachunkowość bilansowa
Plany kont
Raporty i zestawienia
Szybkie rozpoczęcie pracy
Wygodna obsługa rachunkowości bilansowej.
Elastyczny i wielopoziomowy (60 000 pozycji w planie kont oraz 999 kont syntetycznych), oparty o słowniki plan kont, generowany dla firmy przy rozpoczynaniu pracy na podstawie wskazanych parametrów, co umożliwia szybie rozpoczęcie pracy.
Możliwości wczytania planu kont i zdefiniowanych dokumentów z innej wzorcowej firmy.
Gotowe raporty i zestawienia składające się na księgi rachunkowe.
Kompletne rozwiązanie gotowe do pracy zaraz po uruchomieniu.
Obsługa podatków dochodowych
Ewidencja zdarzeń
Zaliczki CIT i PIT
Ewidencja danych podatkowych
Ewidencja zdarzeń z perspektywy poprawnej obsługi rozliczeń podatku dochodowego osób prawnych lub osób fizycznych.
Wyliczanie bieżących zaliczek CIT lub PIT. Przygotowanie deklaracji CIT i PIT.
Program wyposażony jest dedykowane narzędzie EDP (Ewidencja Danych Podatkowych) do ujmowania zdarzeń gospodarczych wymagających innego traktowania z perspektywy prawa bilansowego i podatkowego.
Obsługa podatku VAT
Ewidencja VAT
Obsługa deklaracji (JPK_VAT, JPK_V7)
Ulga za złe długi
Wizualizacja i weryfikacja JPK_V7
Ewidencja zdarzeń z perspektywy poprawnej obsługi rozliczeń podatku VAT.
Sporządzanie bieżących deklaracji miesięcznych lub kwartalnych, sporządzanie JPK_VAT, obsługa JPK_V7. Obsługa metody kasowej rozliczania VAT.
Obsługa ulgi na złe długi.
Zaawansowanie narzędzia do wizualizacji i weryfikacji deklaracji JPK_V7.
Rozrachunki i rozliczenia, obsługa walutowa
Ewidencja i rozliczanie należności
Transakcje PLN i walutowe
Ewidencja i rozliczanie należności oraz zobowiązań wobec kontrahentów, pracowników, urzędów.
Transakcje w złotych lub w walutach obcych.
Zaawasowane Rozrachunki i rozliczenia, obsługa walutowa
Wiele terminów płatności
Indywidualnie ustalane odsetki
Automatyczne rozliczenia i kontrola rozrachunków
Obsługa kompensat
Analizy płatności
Dostęp do kursów NBP
Obsługa różnic kursowych
Wiele terminów płatności, indywidualnie ustalane odsetki.
Automatyczne rozliczenia i kontrola spójności rozrachunków z zapisami na kontach księgowych.
Obsługa kompensat i rozliczeń wzajemnych z kontrahentem, wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald.
Analizy płatności, struktury zobowiązań lub należności. Dostęp do kursów walut NBP bezpośrednio w programie.
Obsługa różnic kursowych bilansowych i podatkowych.
Koszyk Walut
Koszyk walut już wkrótce
Koszyk walut rozwiązanie ułatwiające rozliczenia na walutowych rachunkach bankowych. Funkcjonalność dostępna już wkrótce - otrzymasz ją bezpłatnie z aktualizacją w ramach subskrypcji
Obsługa płatności
Kontrola terminów płatności
Zestawienie przelewów
Split payment
Weryfikacja kontrahentów VAT
Kompensaty w walutach
Kontrola terminów płatności i zestawianie przelewów do kontrahentów, pracowników, urzędów. Przelewy pojedyncze, zbiorcze, przelewy elektroniczne.
Obsługa płatności w modelu split payment.
Weryfikacja kontrahentów w wykazie podatników VAT.
Obsługa płatności i przelewów w walutach obcych.
Kompensaty z kontrahentami w walutach obcych.
Zaawansowana obsługa płatności
Automatyczne księgowanie operacji bankowych
Automatyzacja dekretacji
Własne reguły księgowania
Zaawansowane i automatycznie księgowanie operacji bankowych.
Pozwala na automatyzację dekretacji i elastyczną konfigurację własnych reguł rozpoznawania i zasad księgowania operacji bankowych znajdujących się na wyciągu bankowym.
Zaawansowana obsługa majątku trwałego
Ewidencja środków trwałych
Amortyzacja bilansowa
Dekretacja
Leasing
Dzierżawa
Kontrola płatności rat
Ewidencja środków trwałych, wyznaczanie amortyzacji bilansowej i niezależnie podatkowej, dodatkowa amortyzacja korporacyjna.
Pełna obsługa zmian wykorzystania majątku, zmiany wartości, likwidacja, inwentaryzacja, korekty.
Dekretacja księgowa, rozliczenia VAT przy likwidacji czy sprzedaży.
Ewidencjonowanie obcych środków trwałych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umów leasingu, wynajmu lub dzierżawy.
Kontrola płatności rat i kosztów środków trwałych wynikający z umów z leasingu, wynajmu i dzierżawy.
Automatyka księgowa
Connect
Import z programów sprzedaży
Automatyczne zamykanie roku obrotowego i otwieranie nowego
Automatyczne sprawdzenie statusu kontrahenta - Biała Lista
Archiwum sprawdzeń
Odbieranie dokumentów elektronicznych przesyłanych przez Connect.
Import dokumentów z programów sprzedaży.
Podstawowy import wyciągów bankowych w postaci elektronicznej.
Wzorce księgowań dokumentów
Automatycznie sprawdzanie statusu kontrahenta na Białej liście Podatników VAT przed wygenrowaniem polecenia przelewu.
Archiwum sprawdzeń zapisujące pełną historię weryfikacji kont bankowych kontrahentów.
Automatyczne zamykanie roku obrotowego i otwieranie nowego
Import dokumentów z MS Excel
Zaawansowana automatyka księgowa
Rozliczenia międzyokresowe
Harmonogram księgowań
Automatyczne przeksięgowania
API z obiegiem dokumentów
Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów, pozwalające na ustalenia harmonogramu księgowań oraz wybory kont, także zapisem równoległym.
Mechanizmy automatycznego przeksięgowania zapisów między kontami.
Narzędzie do weryfikacji zapisów i przeksięgowania VAT.
API do sprawnego łączenia z obiegiem dokumentów dla firm i biur rachunkowych
Historia zmian danych księgowych w programie, co umożliwia większą kontrolę nad zasobami informacyjnymi w księgowości.
Blokowanie bufora rozwiązanie ograniczające możliwość uszkodzenia danych w wieloosobowych zespołach księgowych. Już wkrótce
Organizacja pracy działu księgowego
Podstawowe uprawnienia zapewniające bezpieczeństwo
Podstawowe uprawnienia zapewniające bezpieczeństwo gromadzenia i przetwarzania danych, wyłączające anonimowość wprowadzania i przetwarzania danych.
Zaawansowane zarządzanie użytkownikami
Precyzyjne zarządzanie uprawnieniami i dostępami
Predefiniowane role i typy użytkowników
Zaawansowane uprawnienia umożliwiające precyzyjne ustalanie uprawnień dostępu nie tylko do poszczególnych funkcji, ale również do danych.
Możliwość tworzenia predefiownych ról i typów użytkowników z określonymi zestawami uprawnień
Sprawozdawczość zewnętrzna standardowa
Automatyczne generowanie sprawozdań finansowych
e-Sprawozdania
Skonsolidowane sprawozdania finansowe
Raporty dla ksiąg rachunkowych
JPK_KR
Automatycznie generowane sprawozdania finansowe bilans i RZiS.
Przygotowanie e-Sprawozdania finansowego w dowolnej potrzebnej w firmie lub organizacji pozarządowej lub banku wersji, program obsługuje również wersje skonsolidowane sprawozdania finansowe.
Raporty standardowe dla ksiąg rachunkowych.
Przygotowanie JPK_KR.
Sprawozdawczość wewnętrzna i niestandardowa
Rozszerzone raportowanie i analiza danych
Arkusze analityczne do indywidualnych raportów
Rozszerzona funkcjonalność w zakresie raportowania i analizy danych - Arkusze analityczne - rozwiązanie przeznaczone do tworzenia indywidualnych niestandardowych raportów lub zestawień opartych o zapisy na kontach księgowych, dane z rozrachunków, dane z ewidencji VAT.
Zaawansowane możliwości analityczne
Definiowanie i przypisywanie wymiarów analitycznych
Raportowanie Business Intelligence
Korespondencja 456, narzędzie do zapewnienia spójności księgowań z udziałem schematów wykorzystujących konta rozliczenia kosztów w czasie.
Możliwość definiowania i przypisywania wymiarów analitycznych (dodatkowych cech, informacji) do zapisów księgowych i ich raportowanie w module Business Intelligence.
Zwymiarowane analitycznie dane można wprowadzać w module księgowym, wskazane jest jednak nadawanie ich w miejscach gdzie powstają np. w module obsługi sprzedaży lub środkach trwałych.
Wymiary analityczne.
W połączeniu z Symfonia BI daje możliwość bardzo uniwersalnego raportowania controllingowego. Budżetowanie oparte o wymiary analityczne
* wymaga zakupu funkcjonalności Business Intelligence
Zautomatyzowana współpraca z oprogramowaniem zewnętrznym (np. własna platforma B2B)
Integracja z dowolnymi aplikacjami biznesowymi
Możliwość wygenerowania danych z Symfonii do innych narzędzi
Możliwość utworzenia własnej integracji i komunikacji z dowolnymi aplikacjami biznesowymi z wykorzystaniem interfejsu WebAPI np. z platformą B2B, systemami zamówieniowymi, systemem klienta, systemem producenta innym systemem handlowym dedykowanym dla branży, WMS innego producenta.
Możliwość pobierania danych z Systemu Symfonia ERP i wykorzystania ich w zewnętrznych narzędziach.
* wymaga zakupu funkcjonalności WebAPI
Szerokie możliwości dopasowania Systemu do Klienta
Dodawanie własnych pól do formularzy
Definiowanie i konfiguracja kartotek
Własne moduły PRISM
Wykorzystywanie skryptów C#
Możliwość definiowania dowolnych własnych pól do formularzy dokumentów, do pozycji dokumentów, definiowane własnych widoków na dokument
Możliwość definiowania konfiguracji własnych układów kartotek, zapisywanie ich dla określonych ról w firmie.
Możliwość definiowania dowolnych własnych pól własnych dla partii/dostaw (np. parametry fizyczne, jakościowe, data ważności)
Możliwość tworzenia własnych modułów PRISM, rozszerzania funkcjonalnego aplikacji, dopisywania własnych okien czy rozwiązań indywidualnych (np. osobne okno z dedykowanym dla branży procesem)
Możliwość wykorzystania skryptów C# do realizacji własnej logiki aplikacyjnej, dopisywanie wlanych funkcjonalności, nowych okien prezentujących dane z Systemu lub innych źródeł, obsługa dedykowanych dla branży procesów biznesowych
* realizacja dodatkowych funkcji oraz nowych okien odbywa się po Analizie Przedwdrożeniowej przez programistów Symfonii lub partnerów biznesowych Symfonii
Roczny dostęp do platformy szkoleń - Akademia Symfonii
Akademia Symfonii Mini
Roczny dostęp do platformy wiedzy z zakresu Finansów i Księgowości on-line dla 1 użytkownika, 24h/7 dni w tygodniu. Dostęp do bazy wiedzy związanej z obsługą programów Finansowo Księgowych Symfonia oraz co najmniej 6 nowych szkoleń rocznie.
Gwarancja
Gwarancja podstawowa
Zapewnia dostęp do bazy wiedzy Działu Wsparcia Technicznego Produktu Symfonia (Centrum Wiedzy), instrukcji do produktów Symfonii zgromadzonych z Pomocy Online oraz aktualizacji produktu. Pełen opis gwarancji


Możliwość rozszerzenia / Pakiet Ekonomiczny Uniwersalny Profesjonalny
Obsługa wielu firm w programie
Możliwość prowadzenia dowolnej ilości firm na jednej licencji programu.
Symfonia Asystent - panel operacyjny do zarządzania grupą firm
Narzędzie wspierające pracę wielofirmową, w szczególności w przypadku pracy z wieloma aplikacjami Symfonia równocześnie. Wspiera operacje zbiorcze - prostsze zarządzanie uprawnieniami użytkowników, przełączanie się między firmami, aktualizowanie do nowszych wersji czy wykonywanie kopii bezpieczeństwa. Dla niektórych aplikacji daje także możliwość wykonania pewnych operacji bez potrzeby logowania się do programu.
Business Intelligence
Narzędzie analityczne wykorzystujące technologię OLAP do tworzenia raportów i analiz z możliwością dostępu z poziomu aplikacji Symfonia ERP, przeglądarki WWW, MS Excel, oraz narzędzi zewnętrznych (np. Microsoft Power BI). Dowolne układy raportów, zakres dat, drążenie danych, sortowanie, filtrowanie, wydzielanie wybranego zakresu danych. Wykorzystanie danych handlowych, magazynowych, zamówień, planów sprzedaży, dodatkowych wymiarów dokumentów/towarów/kontrahentów oraz danych finansowo księgowych - obroty i salda kont, Rachunek Zysków i Strat, Bilans, koszty i przychody projektów, MPK, itp. Licencja dla nielimitowanej ilości użytkowników wraz z przydzieleniem uprawnień do raportów.
WebAPI
Narzędzie analityczne dające możliwość utworzenia własnej integracji i komunikacji z dowolnymi aplikacjami biznesowymi z wykorzystaniem interfejsu WebAPI np. z platformą B2B, systemami zamówieniowymi, systemem klienta, systemem producenta innym systemem handlowym dedykowanym dla branży, WMS innego producenta. Możliwość pobierania danych z Systemu Symfonia ERP i wykorzystania ich w zewnętrznych narzędziach.
Akademia Symfonii Premium
Roczny dostęp do platformy wiedzy z zakresu Finansów i Księgowości on-line
dla 1 użytkownika, 24h/7 dni w tygodniu.
Dostęp do bazy wiedzy związanej z obsługą programów Finansowo Księgowych Symfonia oraz co najmniej 6 nowych szkoleń rocznie.
Webinaria na żywo wyłącznie dla użytkowników platformy
Szkolenia ze zmian prawnych w obszarze Finansów i Księgowości
Gwarancja Komfort
Zawiera te same uprawnienia co Gwarancja Podstawowa, dodatkowo jest wzbogacona o możliwość korzystania z telefonicznego wsparcia w Dziale Wsparcia Technicznego Produktu Symfonia. Pełen opis gwarancji
Gwarancja VIP
Zawiera te same uprawnienia co Gwarancja Komfort, dodatkowo jest wzbogacona o pierwszeństwo dodzwonienia się do działu Wsparcia Technicznego Produktu (przed klientami z Gwarancją Komfort), możliwość automatycznego zamówienie oddzwonienia w przypadku dużego obciążenia linii telefonicznych w Dziale Wsparcia Technicznego Produktu oraz możliwość korzystania z pomocy zdalnej. Pełen opis gwarancji

Masz pytania? Zadzwoń

22 455 56 00


Przejdź do sklepu >