Raporty i zestawienia - R2płatnik Ekonomiczny | SYMFONIA RESET2 Oprogramowanie
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Użytkownik wyraża zgodę oraz określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej odwiedzając strony:

Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies?

Przejdź do serwisu
Bogate możliwości obsługi procesów

R2Płatnik Ekonomiczny
Specyfikacja

Szczegółowy opis możliwości programu pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu. Wśród szerokich możliwości prosimy zwrócić uwagę na wybrane szczegóły (), które wyróżniają nasz system od innych dostępnych na rynku. Dodatkowo wyróżniono funkcjonalność dostępną tylko w R2Płatniku Profesjonalnym oraz BusinessOne.  

 

Raporty i zestawienia

Funkcjonalność Wymagane moduły dodatkowe
K RCP
www
Rozliczanie wynagrodzeń      
Standardowe zbiorówki list płac wraz z zestawieniem przychodów (podatek), nominałów (do wypłaty w kasie) i całkowitych kosztów wynagrodzeń      
Możliwość przygotowania własnych zestawień zbiorczych zgodnie z własnymi wymaganiami      
Miesięczne zestawienia zaliczki na podatek dochodowy i zryczałtowany wraz z przygotowaniem przelewów do urzędu skarbowego      
Roczne deklaracje PIT-4R i PIT-8AR      
Możliwość elektronicznego podpisania i wysyłki przez internet rocznych rozliczeń firmy w postaci e-Deklaracji      
Zestawienie ZUS zawierające w zwartej formie wszystkie dane do raportów ZUS      
Współpraca z programem Płatnik ZUS poprzez bezpośrednie wywołanie programu wraz z zaimportowanymi raportami DRA, RCA, RZA, RSA      
Oddzielne raporty ZUS dla właścicieli (DRA, RSA) uwzględniające okresy chorobowego      
Możliwość ujęcia właścicieli, wspólników i osób współpracujących na raportach z pracownikami      
Roczna informacja ZUS IWA      
Zestawienie do NFZ o obniżonych składkach na ubezpieczenie zdrowotne      
Współpraca z programem do elektronicznej wymiany danych z NFZ      
Zestawienie do PFRON dotyczące refundacji składek ZUS i dofinansowania wynagrodzeń dla ZPChr i innych jednostek, zatrudniających osoby niepełnosprawne      
Współpraca z systemem SOD PFRON poprzez automatyczne przesyłanie danych do formularzy WnD, INF D-P, WnU, INF U-P      
Szczegółowe zestawienia dla GUS pozwalające na rzetelne wypełnienie formularzy DG-1, Z-02, Z-03, Z-05, Z-06, Z-12 i Z-14      
Koszty wynagrodzeń      
Zestawienie kosztów wynagrodzeń poszczególnych pracowników      
Rozliczenie kosztów wynagrodzeń z podziałem na działy i zlecenia +    
Szczegółowe zestawienie kosztów pracy poszczególnych pracowników wyszczególniające każdy składnik wynagrodzenia w rozbiciu na przypisane zlecenia +    
W przypadku Agencji Pracy Tymczasowej możliwość generowania faktur obciążających kosztami pracy (wraz z marżą) poszczególnych klientów
+    
Dekrety księgowe      
Dekretacja list płac z uwzględnieniem kosztów rodzajowych (konta grupy 4)      
Szczegółowa dekretacja kosztów wynagrodzeń z podziałem na MPK i centra zysków w ramach kosztów rodzajowych +    
Szczegółowa dekretacja kosztów według miejsca powstawania na konta grupy 5 +    
Eksport dekretów księgowych do popularnych systemów finansowo-księgowych      
Analiza płac      
Plan i wykorzystanie funduszu zaangażowania środków w poszczególnych działach      
Zestawienie zabezpieczenia budżetu na wynagrodzenia, czyli planowane miesięczne koszty zakładu obliczone na podstawie angaży      
Zestawienia kadrowe      
Zestawienia zbiorcze danych wprowadzanych we wszystkich ewidencjach      
Zestawienia zbliżających się terminów badań okresowych, kursów BHP, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i umów o pracę na czas określony      
Zestawienia upływających okresów: stażu pracy, nagrody jubileuszowej i lat do urlopu z podaniem konkretnej daty      
Informacja o stanie zatrudnienia z wyszczególnieniem osób przyjętych i zwolnionych      
Miesięczna i roczna informacja o zatrudnieniu z wyliczeniem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych      
Możliwość przygotowania własnych dokumentów potrzebnych w danej firmie, np. karta obiegowa, protokół przekazania, wszelkie oświadczenia i zobowiązania      
Zestawienia według różnych kryteriów      
Wstępnie przygotowana duża ilość przydatnych zestawień      
Konfiguracja własnych zestawień zawierających wprowadzone informacje kadrowe      
Konfiguracja własnych zestawień zawierających jednocześnie informacje kadrowe i płacowe      
Możliwość zadania dowolnych kryteriów wyboru względem zawartości wybranych składników      
Różne podziały i grupowanie pozycji zestawienia, również wg zawartości wybranego pola      
Eksport zestawień do pliku w formacie akceptowanym przez inne zewnętrzne systemy i możliwość dalszej obróbki np. w programach Access czy Excel      
Moduł raportów SQL
     
Wewnętrzny generator raportów na podstawie zapytań SQL
     
Możliwość wykonania praktycznie dowolnego zestawienia z danych wprowadzonych w systemie
     
Wstępnie przygotowane funkcje w bazie ułatwiające budowanie raportów
     
Pobieranie z internetu definicji przykładowych raportów oraz raportów wykorzystywanych przez innych
     
Możliwość ustalenia własnej makiety wydruku zestawienia
     
Możliwość podłączenia zewnętrznego generatora raportów SQL
     
Wybór zawartości dowolnych pól tekstowych na podstawie własnych zapytań SQL
     
Możliwość publikowania własnych raportów SQL w portalu dla pracowników lub kierowników
    +
Wydruki      
Możliwość przesyłania wszelkich wydruków pocztą elektroniczną w formie załącznika w standardzie HTML lub PDF      
Możliwość tłumaczenia wydruków na dowolny język
     
Obok wydruków rozbudowanych graficznie (stopnie szarości, kolory) dostępne również wydruki zoptymalizowane pod kątem oszczędności tonera lub tuszu w drukarce      
Automatyczny przegląd przygotowanego dokumentu z możliwością edycji bezpośrednio przed wydrukiem      
Dziennik wydruków ewidencjonujący przygotowane raporty i zestawienia      

Cena programu już
od 179,00 PLNMasz pytania?
22 455 56 00