Naliczanie wynagrodzeń - R2płatnik Ekonomiczny | SYMFONIA RESET2 Oprogramowanie
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Użytkownik wyraża zgodę oraz określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej odwiedzając strony:

Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies?

Przejdź do serwisu
Bogate możliwości obsługi procesów

R2Płatnik Ekonomiczny
Specyfikacja

Szczegółowy opis możliwości programu pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu. Wśród szerokich możliwości prosimy zwrócić uwagę na wybrane szczegóły (), które wyróżniają nasz system od innych dostępnych na rynku. Dodatkowo wyróżniono funkcjonalność dostępną tylko w R2Płatniku Profesjonalnym oraz BusinessOne.  

 

Naliczanie wynagrodzeń

Funkcjonalność Wymagane moduły dodatkowe
K RCP
www
Ewidencja list płac      
Możliwość tworzenia wielu list w miesiącu, zarówno list podstawowych jak i dodatkowych      
Roczna lub miesięczna numeracja list płac w obrębie utworzonych rejestrów      
Konfigurowalny układ numeru oddzielnie dla każdego rejestru      
Biblioteka rodzajów list służąca do grupowania list płac      
Kontrola wprowadzania pracowników na właściwe listy płac      
Indywidualne lub grupowe naliczanie wynagrodzeń      
Miesięczne obliczanie składek ZUS pozwalające uniknąć groszowych różnic na raporcie do ZUS      
Rozbudowane wyjaśnienia wyliczeń kluczowych składników (m.in. urlop, chorobowe, ekwiwalent za urlop, składki ZUS, podatek)      
Automatyczne naliczanie wynagrodzeń w przypadku zmiany wysokości angażu (podwyżki) lub rodzaju angażu (np. krajowy na eksportowy) w trakcie miesiąca
     
Zamykanie list płac zabezpieczające przed modyfikacjami po wypłacie      
Grupowe zamykanie list płac
     
Możliwość automatycznego naliczania list korygujących      
Naliczanie trzynastek i wyrównań, szczególnie przydatne w szkołach i jednostkach budżetowych      
Aktualizacja parametrów naliczania (składki ZUS, koszty i podatek, ryczałty i wynagrodzenia, podstawa ZUS dla właścicieli) przez internet      
Wydruki list i pasków      
Czytelne wydruki list płac w różnych formach      
Przejrzyście zaprojektowane druki pasków dla pracowników      
Możliwość własnego wyboru składników drukowanych na liście płac i paskach      
Opcjonalna optymalizacja wydruków pod kątem oszczędności tonera lub tuszu w drukarce      
Paski rozszerzone zawierające informacje z raportu ZUS RMUA      
Możliwość rozsyłania pasków pocztą elektroniczną      
Rodzaje wynagrodzeń      
Wstępnie przygotowane standardowe systemy naliczania wynagrodzeń dla: małej firmy, dużego przedsiębiorstwa, szkoły i jednostki budżetowej      
Obok list podstawowych przygotowane definicje list dodatkowych: zasiłki ZUS, premie i nagrody, ekwiwalenty za urlop, inne wynagrodzenia i dochody, premie kwartalne i roczne, nagroda jubileuszowa, świadczenia urlopowe, fundusz socjalny, ryczałt samochodowy, dodatki nieopodatkowane, umowy zlecenia i o dzieło, organy stanowiące      
Rozliczanie dochodów zryczałtowanych typu dywidendy, świadczenia byłym pracownikom, odsetki od pożyczek, dochody cudzoziemców i inne      
Rozliczanie innych dochodów typu akcje, stypendia, diety radnych      
Rozliczanie umów cywilnoprawnych      
Naliczanie i ewidencja umów zlecenia i umów o dzieło      
Możliwość zawierania umów zarówno z własnymi pracownikami jak i z osobami obcymi      
Numeracja umów w obrębie rejestrów      
Aneksy do umów zlecenia      
Biblioteka treści umów      
Podpowiedź kwoty brutto po podaniu oczekiwanego wynagrodzenia netto      
Możliwość wynagradzania według kwoty lub według stawki (np. za godzinę)      
Uwzględnia 50% koszty przy prawach autorskich      
Przejrzysty sposób ustalania i rozliczania składek ZUS      
Możliwość zapłaty w ratach      
Wybór płatności na jeden z dwóch rachunków lub gotówką      
Wydruk umowy zlecenia i umowy o dzieło z możliwością zmian standardowych wzorów      
Wydruk rachunku do umowy wystawianego przez pracownika      
Seryjne wprowadzanie umów zlecenia dla grup pracowników
     
Ewidencja umów organów stanowiących i naliczanie wynagrodzeń z innych tytułów (np. wynagrodzenia rady nadzorczej)      
Ewidencja i rozliczanie umów o praktyki absolwenckie      
Możliwość rozliczania cudzoziemców wraz z deklaracją IFT-1 lub IFT-1R      
Polecenia przelewów bankowych      
Ewidencja standardowych poleceń przelewów oraz przelewów do ZUS i do US      
Obsługa wielu rachunków firmowych      
Generowanie przelewów z wynagrodzeń na podstawie list płac      
Przygotowanie przelewów na inne jednostki na podstawie potrąceń pracowników (np. ubezpieczenia grupowe, składki członkowskie, zajęcia komornicze)      
Automatyczne przelewy podatku dochodowego i zryczałtowanego      
Przelewy do ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz FP i FGŚP      
Możliwość samodzielnego przygotowania dowolnego przelewu z wykorzystaniem biblioteki odbiorców      
Grupowanie przelewów w paczkach z dnia      
Wydruk polecenia przelewu na czystych kartkach lub nadruk treści na gotowych formularzach różnego typu      
Wydruk zbiorczych przelewów różnego typu      
Eksport przelewów do większości systemów bankowych      

Cena programu już
od 179,00 PLNMasz pytania?
22 455 56 00