Rozliczanie czasu pracy - R2płatnik Ekonomiczny | SYMFONIA RESET2 Oprogramowanie
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Użytkownik wyraża zgodę oraz określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej odwiedzając strony:

Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies?

Przejdź do serwisu
Bogate możliwości obsługi procesów

R2Płatnik Ekonomiczny
Specyfikacja

Szczegółowy opis możliwości programu pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu. Wśród szerokich możliwości prosimy zwrócić uwagę na wybrane szczegóły (), które wyróżniają nasz system od innych dostępnych na rynku. Dodatkowo wyróżniono funkcjonalność dostępną tylko w R2Płatniku Profesjonalnym oraz BusinessOne.  

 

Rozliczanie czasu pracy

Funkcjonalność Wymagane moduły dodatkowe
K RCP
www
Nominalny czas pracy      
Rozplanowanie dni i godzin pracy indywidualnie lub zbiorczo dla grup pracowników      
Automatyczne lub ręczne rozplanowanie pracy w niepełnym wymiarze      
Konfigurowalny dobowy wymiar czasu pracy (np. 7h dla niepełnosprawnych)      
Okres rozliczeniowy dla grup pracowników
     
Miesięczna i roczna karta pracy      
Automatyczne wypełnianie karty pracy na podstawie nominalnego czasu pracy      
Wydruk ewidencji czasu pracy zgodny z obowiązującymi przepisami      
Wyliczanie godzin nadliczbowych (50% i 100%) w rozliczeniach dziennych i miesięcznych      
Konfiguracja dodatkowych rodzajów godzin (np. nocne, szkodliwe, postojowe)      
Wprowadzanie czasu pracy z dokładnością do 1 minuty      
Dodatkowe notatki w poszczególnych dniach pracy i nieobecności
     
Indywidualna akceptacja wypełnionych kart pracy do dalszych naliczeń
     
Zbiorcze zamykanie poszczególnych ewidencji związanych z rozliczeniem czasu pracy      
Zbiorcze zestawienia ewidencji czasu pracy      
Możliwość współpracy z systemami Rejestracji Czasu Pracy      
Możliwość współpracy z systemami rozliczeń czasu pracy kierowców (Tacho)      
Bieżąca kontrola norm czasu pracy w ustalonym okresie rozliczeniowym (normy dobowe, tygodniowe, przepracowane niedziele i święta, nadgodziny)      
Zbiorcze zestawienie kontrolne przekroczonych norm czasu pracy
     
Kontrola godzin do odpracowania lub do odbioru przez pracownika
     
Polecenia i wnioski o odbiór nadgodzin przez intranet lub internet
    +
Zatwierdzanie wniosków o odbiór nadgodzin przez przełożonego lub kierownika działu
    +
Automatyczne rozliczenie godzin nadpracowanych na koniec okresu rozliczeniowego
     
Zbiorcze zestawienie godzin nadpracowanych, odebranych i rozliczonych
     
Druki pustych list obecności do podpisu przez pracowników      
Wewnętrzny system RCP
  +  
Godzinowe harmonogramy rozpoczęcia i zakończenia pracy (np. zmiana I, II, III)
  +  
Pomocny moduł dynamicznego planowania obsady stanowisk pracy (np. dozorcy)
  +  
Automatyczne rozplanowanie wg różnych systemów pracy (12-godzinny, 12 na 24, 3-zmianowy, 3-zmianowy ciągły)
  +  
Możliwość wprowadzania godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz przerw w pracy
  +  
Zaawansowana interpretacja zdarzeń we/wy na podstawie ustalonego harmonogramu pracy
  +  
Automatyczne obliczanie godzin nadliczbowych i godzin nocnych
  +  
Bezpośredni import zdarzeń z czytników RCP
  +  
Zestawienie ewidencji czasu pracy z wyszczególnieniem niezgodności z harmonogramem (np. spóźnienia, wcześniejsze wyjścia, nieobecności)
  +  
Możliwość rejestracji wejść i wyjść przez internet lub intranet
  + +
Delegacje krajowe i zagraniczne
     
Ewidencja samochodów służowych
     
Biblioteka tras z odległościami i przybliżonymi czasami przejazdów
     
Kursy walut krajów docelowych i tranzytowych, pobieranie kursów ze strony NBP
     
Szczegółowe rozliczanie kosztów podróży krajowych i zagranicznych
     
Możliwość rozliczania delegacji zbiorczej
     
Druki polecenia wyjazdu służbowego i rozliczenia delegacji
     
Wprowadzanie i rozliczanie delegacji przez internet
    +
Akceptacja polecenia wyjazdu i rozliczenia delegacji przez przełożonego i/lub kierownika działu
    +
Zbiorcze zestawienie delegacji
     
Karta urlopowa      
Ewidencja urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego, opieki nad dzieckiem, szkoleniowego, dodatkowego      
Kontrola limitów urlopu wypoczynkowego, opieki nad dzieckiem i urlopu dodatkowego      
Automatyczne obliczanie limitu urlopu wypoczynkowego zgodnie z Kodeksem Pracy      
Uwzględnia zmiany wymiaru czasu pracy (etatu) oraz zmiany dobowego wymiaru czasu pracy (niepełnosprawni)      
Oddzielne zasady naliczania limitu dla nauczycieli i pracowników tymczasowych      
Wyjaśnienie wysokości nadanego limitu urlopu      
Plan urlopów dla grup pracowników
     
Wnioski urlopowe przez intranet lub internet
    +
Zatwierdzanie wniosków przez przełożonego lub kierownika działu
    +
Informacja o zatwierdzeniu urlopu pocztą elektroniczną
     
Zestawienie urlopów wykorzystanych i pozostałych do wykorzystania      
Karta zasiłkowa      
Obejmuje wszystkie rodzaje wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, świadczeń rehabilitacyjnych, zasiłków opiekuńczych i macierzyńskich      
Kontrola 33 dni wynagrodzenia chorobowego w danym roku      
Kontrola 182 dni wypłat ciągłego chorobowego      
Automatyczne naliczanie kwoty wynagrodzenia/zasiłku wynikające z podstaw chorobowego z 12 miesięcy      
Przy naliczaniu uwzględniane premie kwartalne i roczne      
Wyjaśnienie sposobu obliczenia podstaw chorobowego (m.in. uzupełnienia do pełnego miesiąca i odbruttowienia)      
Przyrównywanie do najniższej krajowej z uwzględnieniem wymiaru etatu      
Możliwość tworzenia korekt do poprzednich wpisów umożliwiające zmianę rodzaju zasiłku lub ponowne przeliczenie podstawy      
Wydruk karty zasiłkowej, asygnaty zasiłkowej i ZUS Z-3      
Zestawienia kart zasiłkowych z podziałem na poszczególne rodzaje chorobowego      
Nieobecności      
Ewidencja nieobecności płatnych i niepłatnych      
Urlop bezpłatny, urlop wychowawczy i służba wojskowa      
Zbiorcze zestawienie wprowadzonych nieobecności      
Rozliczanie płacy akordowej      
Biblioteka składników akordu wraz ze stawkami      
Możliwość wprowadzania akordu bezpośrednio w karcie pracy      
Szczegółowe rozliczenie kosztów płacy akordowej +    
Seryjne uzupełnianie prac akordowych dla grup pracowników
     
Zbiorcze zestawienie prac akordowych      
Ewidencja kosztów +    
Biblioteka zleceń, czyli kontraktów lub projektów realizowanych przez firmę (np. budowy w firmie budowlanej) +    
Ewidencja kosztów rozdzielająca prace pracownika wykonane w ramach poszczególnych działów i zleceń +    
Możliwość rozliczania zleceń wg godzin pracy, procentowo lub kwotowo +    
Niezależne rozbicie poszczególnych składników wynagrodzeń (np. płaca godzinowa w koszty 2 budów, ale premia tylko na jednej budowie) +    
Możliwość szczegółowego określenia kosztów bezpośrednio podczas wypełniania karty pracy +    

Cena programu już
od 179,00 PLNMasz pytania?
22 455 56 00