Właściciele i wspólnicy - R2księga | RESET2 RESET2 Oprogramowanie
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Użytkownik wyraża zgodę oraz określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej odwiedzając strony:

Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies?

Przejdź do serwisu
Znamy Twoje potrzeby

R2księga Specyfikacja

Szczegółowy opis możliwości programu R2księga pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu.
Przy każdej funkcjonalności zaznaczono jej dostępność w wersjach START, MINI, STANDARD i MAXI, a zbiorcze zestawienie różnic pomiędzy tymi wersjami jest dostępne w pozycji RÓŻNICE W WERSJACH.

 

Właściciele i wspólnicy

Funkcjonalność Wersja
START
Wersja
MINI
Wersja
STANDARD
Wersja
MAXI
Prowadzenie ewidencji wszystkich wspólników i ich dochodów + + + +
szczegółowa ewidencja właścicieli obejmująca: dane personalne, dane do przelewów, adres zamieszkania        
ewidencja dochodów pochodzących z obsługiwanych w programie działalności gospodarczych oraz przychodów z najmu        
możliwość zadeklarowania indywidualnych podstaw naliczania składek ZUS        
możliwość ograniczenia naliczonego podatku        
Rozliczanie podatku dochodowego wg skali lub liniowego dla właściciela lub wspólników + + + +
wydruk miesięcznych lub kwartalnych zestawień należnego podatku        
uwzględniane dochody (udziały) z wielu firm        
możliwość zmiany udziałów w trakcie miesiąca        
uwzględnianie przychodów z najmu        
obsługa uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy (art. 44 ust. 6b ustawy o pod.doch.od os.fizycznych)         
możliwość bieżącego porównywania wysokości płaconego podatku do kwot wyliczonych przy alternatywnych formach opodatkowania (wg skali, liniowy, zaliczka uproszczona)         
automatyczne naliczanie składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne z uwzględnieniem obniżonych składek dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą        
aktualizacja wysokości podstaw i składek ZUS oraz parametrów skali podatkowej przez internet *        
ewidencja rozliczeń z poszczególnych miesięcy/kwartałów (również z lat poprzednich)        
Wydruk deklaracji rocznej PIT-36L wraz z PIT-B, e-deklaracja PIT-36L - - + +
Rozliczanie podatku ryczałtowego od przychodów ewidencjonowanych dla właściciela lub wspólników + + + +
wydruk miesięcznych lub kwartalnych zestawień należnego podatku        
uwzględniane przychody (udziały) z wielu firm        
możliwość zmiany udziałów w trakcie miesiąca        
uwzględnianie przychodów z najmu        
automatyczne naliczanie składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne z uwzględnieniem obniżonych składek dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą        
aktualizacja wysokości podstaw i składek ZUS przez internet *        
ewidencja rozliczeń z poszczególnych miesięcy/kwartałów (również z lat poprzednich)        
Wydruk deklaracji PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B, e-deklaracja PIT-28 - - + +
Eksport PIT-36 do programu PITy (IPS) - - + +
Historia zmian formy opodatkowania (miesięcznie, kwartalnie, wg skali, liniowo) oraz historia wysłanych e-deklaracji + + + +
Prognoza wysokości podatku umożliwiająca wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania (PIT-5, PIT-5L, zaliczki uproszczone) w kolejnym roku - - + +
Wydruk formularzy identyfikacyjno-aktualizacyjnych niezbędnych w obrocie gospodarczym + + + +
różne wzory oświadczeń, zaświadczeń i zawiadomień składanych do urzędu skarbowego        
formularze zgłoszeniowe i aktualizacyjne CEIDG-1, CEIDG-RB        


* funkcja dostępna tylko przy ważnym abonamencie

Program nie jest już dostępny
w sprzedaży dla nowych klientów.


Masz pytania?
22 455 56 00