Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ
Znamy Twoje potrzeby

R2księga STANDARD

Szczegółowy opis możliwości programu R2księga pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu. Wśród szerokich możliwości prosimy zwrócić uwagę na wybrane szczegóły (), które wyróżniają nasz system wśród innych dostępnych na rynku. 

Przy każdej funkcjonalności zaznaczono jej dostępność w wersjach MINI i STANDARD, a zbiorcze zestawienie różnic pomiędzy tymi wersjami jest dostępne w pozycji RÓŻNICE W WERSJACH.

 

Właściciele i wspólnicy

Funkcjonalność Wersja
MINI
Wersja
STANDARD
Wersja
MAXI
Prowadzenie ewidencji wszystkich wspólników i ich dochodów + + +
szczegółowa ewidencja właścicieli obejmująca: dane personalne, dane do przelewów, adres zamieszkania      
ewidencja dochodów pochodzących z obsługiwanych w programie działalności gospodarczych oraz przychodów z najmu      
możliwość zadeklarowania indywidualnych podstaw naliczania składek ZUS      
możliwość ograniczenia naliczonego podatku      
Rozliczanie podatku dochodowego wg skali lub liniowego dla właściciela lub wspólników + + +
wydruk miesięcznych lub kwartalnych zestawień należnego podatku      
uwzględniane dochody (udziały) z wielu firm      
możliwość zmiany udziałów w trakcie miesiąca      
uwzględnianie przychodów z najmu      
obsługa uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy (art. 44 ust. 6b ustawy o pod.doch.od os.fizycznych)       
możliwość bieżącego porównywania wysokości płaconego podatku do kwot wyliczonych przy alternatywnych formach opodatkowania (wg skali, liniowy, zaliczka uproszczona)       
automatyczne naliczanie składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne z uwzględnieniem obniżonych składek dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą      
aktualizacja wysokości podstaw i składek ZUS oraz parametrów skali podatkowej przez internet *      
ewidencja rozliczeń z poszczególnych miesięcy/kwartałów (również z lat poprzednich)      
Wydruk deklaracji rocznej PIT-36L wraz z PIT-B, e-deklaracja PIT-36L - + +
Rozliczanie podatku ryczałtowego od przychodów ewidencjonowanych dla właściciela lub wspólników + + +
wydruk miesięcznych lub kwartalnych zestawień należnego podatku      
uwzględniane przychody (udziały) z wielu firm      
możliwość zmiany udziałów w trakcie miesiąca      
uwzględnianie przychodów z najmu      
automatyczne naliczanie składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne z uwzględnieniem obniżonych składek dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą      
aktualizacja wysokości podstaw i składek ZUS przez internet *      
ewidencja rozliczeń z poszczególnych miesięcy/kwartałów (również z lat poprzednich)      
Wydruk deklaracji PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B, e-deklaracja PIT-28 - + +
Eksport PIT-36 do programu PITy (IPS) - + +
Historia zmian formy opodatkowania (miesięcznie, kwartalnie, wg skali, liniowo) + + +
Prognoza wysokości podatku umożliwiająca wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania (PIT-5, PIT-5L, zaliczki uproszczone) w kolejnym roku - + +
Wydruk formularzy identyfikacyjno-aktualizacyjnych niezbędnych w obrocie gospodarczym + + +
różne wzory oświadczeń, zaświadczeń i zawiadomień składanych do urzędu skarbowego      
formularze zgłoszeniowe i aktualizacyjne NIP i VAT      


* funkcja dostępna tylko przy ważnym abonamencie

Cena programu już
od 145,60 PLN

Sprawdź aktualne promocje >

Klienci o R2księga

Zobacz wszystkie referencje

Klienci o R2księgaZobacz wszystkie referencje

Janusz Mróz

Właściciel Transport Ciężarowy J. Mróz w Pawłowie Trzebnickim

Transport Ciężarowy J. Mróz w Pawłowie Trzebnickim

"Z zasobów firmy RESET2 Sp. z o.o. posiadamy programy tj. R2płatnik, R2księga, R2faktury, R2środki. W/w aplikacje są proste w obsłudze, a dzięki szybkim aktualizacjom przepisów i norm oraz ciągłemu rozwojowi, praca w programach przebiega bardzo sprawnie i nie jest skomplikowana."

więcej >

mgr Andrzej Grabinski

właściciel ADP s.c. Andrzej Grabinski w Lublińcu

ADP s.c. Andrzej Grabinski w Lublińcu

"Od ponad 9 lat pracujemy na (...) programach firmy Reset2 Sp. z o.o."

"W czasie dotychczasowej współpracy firma Reset2 szybko reagowała na potrzeby naszego biura rachunkowego i na bieżąco aktualizowała program R2płatnikPRO pod potrzeby naszych klientów"

więcej >

Nasi klienci