Rejestry VAT - R2księga | RESET2 RESET2 Oprogramowanie
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Użytkownik wyraża zgodę oraz określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej odwiedzając strony:

Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies?

Przejdź do serwisu
Znamy Twoje potrzeby

R2księga Specyfikacja

Szczegółowy opis możliwości programu R2księga pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu.
Przy każdej funkcjonalności zaznaczono jej dostępność w wersjach START, MINI, STANDARD i MAXI, a zbiorcze zestawienie różnic pomiędzy tymi wersjami jest dostępne w pozycji RÓŻNICE W WERSJACH.

 

Rejestry VAT

Funkcjonalność Wersja
START
Wersja
MINI
Wersja
STANDARD
Wersja
MAXI
Rejestry sprzedaży i zakupów VAT według aktualnych wzorów        
jednoczesne wprowadzanie danych do księgi przychodów i ewidencji VAT + + + +
liczba wpisów do ewidencji VAT bez ograniczeń (R2firma), max.5 (R2księga) bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń
standardowo rozliczenie podatku należnego wg daty wystawienia faktury, możliwość rozliczenia podatku według daty zapłaty (lecz nie później niż termin płatności lub zadana ilość dni), również w przypadku kilku rat w różnych miesiącach + + + +
możliwość rozliczenia podatku naliczonego wg terminu płatności + + + +
ewidencja niepodlegającego odliczeniu podatku VAT od paliwa i nabycia samochodu + + + +
korekta VAT z tytułu złych długów + + + +
możliwość rozliczenia VAT metodą kasową + + + +
wydruk rejestru zakupów VAT opcjonalnie tylko z zakupami środków trwałych + + + +
automatyczne rozbijanie zadanej kwoty sprzedaży bezrachunkowej (utargu) na stawki vat wg struktury zakupów + + + +
dodatkowy wydruk obejmujący zakupy handlowe umożliwiający określenie struktury sprzedaży bezrachunkowej + + + +
wydruk odrębnego rejestru sprzedaży VAT przy świadczeniu usług taxi (VAT-12) + + + +
wydruk dodatkowego rejestru VAT dla transakcji VAT marża - - + +
wydruk wszystkich rejestrów w całości na pojedyńczych kartkach formatu A4 + + + +
weryfikacja statusu VAT kontrahentów w Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów * - - - +
Wydruk deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-12 + + + +
wydruk załącznika ORD-ZU w przypadku korekt deklaracji        
ewidencja wydrukowanych i wysłanych deklaracji z poszczególnych miesięcy i/lub kwartałów, również z lat ubiegłych        
w przypadku prowadzenia sprzedaży mieszanej (opodatkowanej i zwolnionej) automatyczne wyliczanie udziału sprzedaży opodatkowanej w sprzedaży mieszanej, historia zmian udziału sprzedaży opodatkowanej w poszczególnych latach        
Rozliczanie transakcji dla których podatnikiem jest nabywca (sprzedaż odwrotne obciążenie) - - + +
Rozliczanie transakcji dla których podatnikiem jest nabywca (zakup odwrotne obciążenie) + + + +
wydruk faktur wewnętrznych na podstawie wpisu do rejestru        
podstawowy rejestr zakupów zawiera rozliczenie podatku naliczonego        
oddzielny rejestr sprzedaży obejmujący automatyczne rozliczenie podatku należnego od sprzedaży i od zakupów        
Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych i zagranicznych (WDT, WNT, Import usług, Eksport usług, Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca, Eksport towarów, Import towarów) - - - +
wydruk faktur wewnętrznych na podstawie wpisu do rejestru        
oddzielny rejestr sprzedaży dotyczący transakcji zagranicznych        
podstawowy rejestr zakupów zawiera również rozliczenie podatku naliczonego od transakcji wewnątrzwspólnotowych        
oddzielny rejestr sprzedaży obejmujący rozliczenie podatku należnego od wewnątrzwspólnotowych transakcji nabycia towarów i importu usług        
rejestracja sprzedaży niepodlegającej VAT, dla której przysługuje odliczenie        
Wydruk deklaracji VAT-UE wraz z załącznikami oraz deklaracji korygującej VAT-UEK - - - +
możliwość wydruku deklaracji kwartalnych        
nieograniczona liczba załączników VAT-UE/A, VAT-UE/B, VAT-UE/C        
Wydruk deklaracji VAT-8 i VAT-9M - - - +
E-deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-12, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-8, VAT-9M        
przygotowanie, podpisanie i wysłanie deklaracji oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO dla VAT-7, VAT-7K, VAT-12 + + + +
przygotowanie, podpisanie i wysłanie deklaracji oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO dla VAT-UE, VAT-UEK - - - +
przygotowanie, podpisanie i wysłanie deklaracji oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO dla VAT-8, VAT-9M - - - +
Wydruk zgłoszeń VAT-R, VAT-Z, wniosków VAT-ZT, VAT-ZZ, VAT-ZP, zawiadomienia VAT-ZD oraz uzasadnienia ORD-ZU + + + +
JPK (Jednolity Plik Kontrolny) - Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT        
przygotowanie JPK-VAT + + + +
weryfikacja statusu VAT kontrahentów w Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów *  - - - +
podpisanie (podpis kwalifikowany lub ePUAP) i wysłanie JPK oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO + + + +
JPK na podstawie danych z wielu źródeł - - - +
przeglądanie JPK w arkuszu kalkulacyjnym + + + +
Historia zmian formy opodatkowania VAT (brak, miesięcznie, kwartalnie) oraz historia wysłanych e-deklaracji + + + +


* funkcja dostępna tylko przy ważnym abonamencie

Program nie jest już dostępny
w sprzedaży dla nowych klientów.


Masz pytania?
22 455 56 00