Środki trwałe - R2księga | RESET2 RESET2 Oprogramowanie
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Użytkownik wyraża zgodę oraz określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej odwiedzając strony:

Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies?

Przejdź do serwisu
Znamy Twoje potrzeby

R2księga Specyfikacja

Szczegółowy opis możliwości programu R2księga pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu.
Przy każdej funkcjonalności zaznaczono jej dostępność w wersjach START, MINI, STANDARD i MAXI, a zbiorcze zestawienie różnic pomiędzy tymi wersjami jest dostępne w pozycji RÓŻNICE W WERSJACH.

 

Środki trwałe

Funkcjonalność Wersja
START
Wersja
MINI
Wersja
STANDARD
Wersja
MAXI
Liczba obsługiwanych środków trwałych
W wersjach START i MINI można obsługiwać nie więcej niż 3 środki trwałe. W wersjach STANDARD i MAXI można obsługiwać 20 środków albo - po dokupieniu odpowiedniego rozszerzenia - dowolną ilość.
max. 3 max. 3 20
(lub więcej - ST)
20
(lub więcej - ST)
Ewidencja środków trwałych, środków o niskiej wartości oraz wartości niematerialnych i prawnych + + + +
szczegółowa charakterystyka środka wraz z danymi fabrycznymi, danymi o producencie, dostawcy i serwisie        
podział środków na grupy (inne niż podział wg KŚT)        
wbudowana pełna i aktualna Klasyfikacja Środków Trwałych        
możliwość określenia osoby odpowiedzialnej i lokalizacji wraz z ewidencją zmian poprzez odpowiednie operacje        
możliwość przeglądania środków wg różnych kryteriów (użytkowane, zamortyzowane, zlikwidowane)        
Ewidencja części składowych + + + +
charakterystyka części składowych (dane fabryczne, dostawca, serwis, producent, dokumenty zakupu i sprzedaży)        
Ewidencja dokumentów zakupu i sprzedaży + + + +
powiązana z księgą ewidencja faktur zakupu środka lub jego części składowych oraz faktur sprzedaży        
Ewidencja przeprowadzonych operacji + + + +
szybkie automatyczne przyjęcie środka do użytkowania        
operacja modernizacji, czyli ulepszenie lub rozbudowa środka        
likwidacja środka z możliwością sprzedaży lub przekazania        
Wydruki ewidencji środków + + + +
wydruk karty środka trwałego        
wydruk ewidencji spełniający wymogi w zakresie księgi przychodów i rozchodów        
wykaz środków spełniający wymogi stawiane podatnikom podatku ryczałtowego        
wydruk ewidencji z podziałem na grupy środków        
Generowanie planu amortyzacji według różnych metod + + + +
oddzielna amortyzacja bilansowa i podatkowa        
różne metody amortyzacji: jednorazowa, liniowa, degresywna, przyspieszona        
automatyczny plan amortyzacji wraz z wydrukiem        
automatyczna korekta planu przy modernizacji środka        
Automatyczne odpisy amortyzacyjne + + + +
odpisy amortyzacyjne indywidualne dla środka lub zbiorcze dla grupy środków        
generowanie dowodów wewnętrznych dla indywidualnych i zbiorczych odpisów        
ewidencja wykonanych odpisów od początku użytkowania środka        
Wydruk tabeli amortyzacyjnej + + + +
wydruk wszystkich kolumn tabeli na jednej kartce formatu A4        
wydruk tabeli z podziałem na grupy środków        
możliwość wydruku tabeli i innych zestawień za poprzednie lata        


Dodatkowe moduły:
ST - obsługa więcej niż 20 środków trwałych.

Program nie jest już dostępny
w sprzedaży dla nowych klientów.


Masz pytania?
22 455 56 00