Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ
Znamy Twoje potrzeby

R2księga STANDARD

Szczegółowy opis możliwości programu R2księga pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu. Wśród szerokich możliwości prosimy zwrócić uwagę na wybrane szczegóły (), które wyróżniają nasz system wśród innych dostępnych na rynku. 

Przy każdej funkcjonalności zaznaczono jej dostępność w wersjach MINI i STANDARD, a zbiorcze zestawienie różnic pomiędzy tymi wersjami jest dostępne w pozycji RÓŻNICE W WERSJACH.

 

Przychody i rozchody

Funkcjonalność Wersja
MINI
Wersja
STANDARD
Wersja
MAXI
Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z obowiązującym wzorem + + +
zoptymalizowane bardzo szybkie wprowadzanie danych bez użycia myszki      
prowadzenie księgi dla wszystkich firm, których właścicielem jest podatnik      
automatyczne porządkowanie wpisów wg daty zdarzenia      
opcjonalne numerowanie wpisów w księdze w obrębie miesiąca a nie roku      
wydruk wszystkich kolumn księgi na jednej kartce formatu A4      
wydruk księgi zaprojektowany pod kątem oszczędności tonera      
zbiorcze zestawienie sum miesięcznych z wszystkich kolumn księgi      
tworzenie nowych wpisów przez kopiowanie już zaksięgowanych (kopiuj/wklej)      
automatyczna kontynuacja wpisów przyspieszająca księgowanie dokumentów tego samego typu (zakup, sprzedaż)      
Księgowanie w walutach obcych z przeliczaniem na PLN wg średnich kursów NBP - - +
księgowanie zarówno faktur zagranicznych jak i krajowych wystawionych w walucie obcej       
biblioteka walut i kursów średnich NBP      
automatyczne pobieranie kursów ze strony internetowej NBP *      
Prowadzenie ryczałtowej Ewidencji Przychodów wraz z miesięcznym rozliczeniem podatku ryczałtowego + + +
Prowadzenie ewidencji dochodów z najmu lub dzierżawy + + +
Import danych + + +
automatyczne księgowanie faktur w księdze przychodów bądź ryczałtowej ewidencji przychodów na podstawie pliku importowego z programu R2faktury      
import faktur z programu Subiekt (Insert)      
import faktur z programu Apteka (Kamsoft)      
Rozbudowana biblioteka kontrahentów      
pobieranie danych kontrahentów z internetowej bazy danych GUS * + + +
podstawowe dane kontrahenta z zaznaczeniem płatników VAT + + +
podział kontrahentów na wielu płaszczyznach (dostawca, odbiorca, kontrahent zagraniczny) + + +
wiele dodatkowych danych (np.: telefony, fax, e-mail, www, rachunek bankowy, osoba do kontaktu itp.) + + +
wyróżnienie często powtarzających się kontrahentów + + +
dla kontrahentów stałych możliwość przypisania domyślnych danych przyspieszających księgowanie (kolumna w księdze, zdarzenie gospodarcze, stawka vat, termin płatności, sposób rozliczenia vat itp.) + + +
możliwość powiązania kontrahentów nadrzędnych i podrzędnych (kontrahent płatnik i kontrahent VAT) - - +
historia zmian danych adresowych kontrahenta + + +
podział kontrahentów na grupy, zestawienia wpisów do księgi z podziałem na grupę kontrahenta + + +
automatyczne określanie województwa kontrahenta na podstawie kodu pocztowego, zestawienia wpisów do księgi z podziałem na województwa kontrahentów + + +
weryfikacja statusu VAT kontrahentów w Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów * - - +
Biblioteka zdarzeń gospodarczych + + +
wyróżnienie często powtarzających się zdarzeń      
w zdarzeniach stałych możliwość przypisania domyślnych danych przyspieszających księgowanie (kolumna w księdze, stawka vat, termin płatności, sposób rozliczenia vat itp.)      
Kontrola poprawności wprowadzanych danych      
możliwość wprowadzania danych bez znajomości zagadnień księgowych - dzięki przejrzystemu podziałowi wpisów na powtarzające się rodzaje operacji: sprzedaż, zakup, dowód wewnętrzny, lista płac, remanent + + +
dodatkowe operacje dla transakcji zagranicznych: wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, eksport towarów, eksport usług, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług, import towarów - - +
zaawansowana krzyżowa kontrola wprowadzanycyh kwot netto z całościową wartością brutto dokumentu + + +
kontrolne szczegółowe zestawienie wprowadzonych danych + + +
Rozliczanie remanentów, wyliczanie marży + + +
Rozliczanie płatności wraz z naliczaniem odsetek za zwłokę + + +
możliwość określenia terminu płatności wraz z dowolną ilością rat      
formy płatności: gotówka, przelew, karta płatnicza, kompensata i dowolne inne definiowane samodzielnie      
zestawienia dłużników i wierzycieli      
zestawienia przeterminowanych należności i zobowiązań grupowane wg terminów płatności lub dni po terminie      
Rozliczanie różnic kursowych przy płatnościach walutowych - - +
automatyczne generowanie dowodu wewnętrznego z rozliczeniem różnic kursowych za zadany okres      
Grupowanie obrotów wg dowolnych kryteriów + + +
bilansowanie zdarzeń gospodarczych w dowolnym okresie      
szczegółowa analiza struktury i kosztów dzięki powiązaniu wpisów z definiowaną samodzielnie biblioteką kontraktów      
możliwość przeglądania danych i generowania zestawień za lata ubiegłe      
JPK (Jednolity Plik Kontrolny) - Podatkowa księga przychodów i rozchodów lub Ewidencja przychodów - (w zależności od typu rozliczeń danej firmy)      
przygotowanie JPK-PKPIR oraz JPK-EWP + + +
podpisanie i wysłanie JPK oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO + + +
JPK na podstawie danych z wielu źródeł - - +
przeglądanie JPK w arkuszu kalkulacyjnym + + +


* funkcja dostępna tylko przy ważnym abonamencie

Cena programu już
od 145,60 PLN

Sprawdź aktualne promocje >

Klienci o R2księga

Zobacz wszystkie referencje

Klienci o R2księgaZobacz wszystkie referencje

Renata Petryka

Prezes Zarządu Tax Consilium w Krakowie

Tax Consilium w Krakowie

" Współpracujemy z firmą RESET2 od listopada 2015 roku, kiedy rozpoczęliśmy prowadzenie szkoleń z zakresu prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów na oprogramowaniu R2księga.

Nasze doświadczenia pokazują, że system ten jest aplikacją intuicyjną i przyjazną użytkownikowi. Nasi klienci zwracają uwagę na jego wielofunkcyjność, łatwość w obsłudze i elastyczność." 

więcej >

Krzysztof W. Kowalewski

Doradca Podatkowy PIT-VAT Biuro Rachunkowo-Konsultingowe w Łodzi

PIT-VAT Biuro Rachunkowo-Konsultingowe w Łodzi

"Pragnę zachęcić podmioty gospodarcze (już działające jak i te, które pragną rozpocząć działalność gospodarczą), dla których warunkiem funkcjonowania jest posiadanie bezawaryjnych programów komputerowych do zakupu produktów RESET2 Spółka z o.o. Natomiast zarządowi RESET2 Spółka z o.o. pragnę przekazać - TAK TRZYMAJCIE."

więcej >

Nasi klienci