Przychody i rozchody - R2księga | RESET2 RESET2 Oprogramowanie
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Użytkownik wyraża zgodę oraz określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej odwiedzając strony:

Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies?

Przejdź do serwisu
Znamy Twoje potrzeby

R2księga Specyfikacja

Szczegółowy opis możliwości programu R2księga pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu.
Przy każdej funkcjonalności zaznaczono jej dostępność w wersjach START, MINI, STANDARD i MAXI, a zbiorcze zestawienie różnic pomiędzy tymi wersjami jest dostępne w pozycji RÓŻNICE W WERSJACH.

 

Przychody i rozchody

>
Funkcjonalność Wersja
START
Wersja
MINI
Wersja
STANDARD
Wersja
MAXI
Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z obowiązującym wzorem        
liczba wpisów w miesiącu max.10 (R2firma), max.5 (R2księga) bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń
zoptymalizowane bardzo szybkie wprowadzanie danych bez użycia myszki + + + +
prowadzenie księgi dla wszystkich firm, których właścicielem jest podatnik + + + +
automatyczne porządkowanie wpisów wg daty zdarzenia + + + +
opcjonalne numerowanie wpisów w księdze w obrębie miesiąca a nie roku + + + +
wydruk wszystkich kolumn księgi na jednej kartce formatu A4 + + + +
wydruk księgi zaprojektowany pod kątem oszczędności tonera + + + +
zbiorcze zestawienie sum miesięcznych z wszystkich kolumn księgi + + + +
tworzenie nowych wpisów przez kopiowanie już zaksięgowanych (kopiuj/wklej) + + + +
automatyczna kontynuacja wpisów przyspieszająca księgowanie dokumentów tego samego typu (zakup, sprzedaż) + + + +
Księgowanie i automatyczne rozliczanie faktur VAT marża - - + +
Księgowanie dokumentów sprzedażowych w procedurze WSTO/OSS - - - +
Księgowanie w walutach obcych z przeliczaniem na PLN wg średnich kursów NBP - - - +
księgowanie zarówno faktur zagranicznych jak i krajowych wystawionych w walucie obcej         
biblioteka walut i kursów średnich NBP        
automatyczne pobieranie kursów ze strony internetowej NBP *        
Prowadzenie ryczałtowej Ewidencji Przychodów wraz z miesięcznym rozliczeniem podatku ryczałtowego + + + +
Prowadzenie ewidencji dochodów z najmu lub dzierżawy + + + +
Import danych        
automatyczne księgowanie faktur w księdze przychodów bądź ryczałtowej ewidencji przychodów na podstawie pliku importowego z programu R2faktury + + + +
import faktur z programu Subiekt (Insert) + + + +
import faktur z programu Apteka (Kamsoft) + + + +
import faktur z programu Klasyka/Optima firmy Comarch + + + +
import faktur z programu ProfiPIEK firmy Magres + + + +
import faktur z programu Scanye + + + +
import faktur z Jednolitego Pliku Kontrolnego (FA lub VAT) + + + +
import dokumentów z platformy PEF (Platforma Elektronicznego Fakturowania) - - - +
Rozbudowana biblioteka kontrahentów        
pobieranie danych kontrahentów z internetowej bazy danych GUS * + + + +
podstawowe dane kontrahenta z zaznaczeniem płatników VAT + + + +
podział kontrahentów na wielu płaszczyznach (dostawca, odbiorca, kontrahent zagraniczny) + + + +
wiele dodatkowych danych (np.: telefony, fax, e-mail, www, rachunek bankowy, osoba do kontaktu itp.) + + + +
wyróżnienie często powtarzających się kontrahentów + + + +
dla kontrahentów stałych możliwość przypisania domyślnych danych przyspieszających księgowanie (kolumna w księdze, zdarzenie gospodarcze, stawka vat, termin płatności, sposób rozliczenia vat itp.) + + + +
możliwość powiązania kontrahentów nadrzędnych i podrzędnych (kontrahent płatnik i kontrahent VAT) - - - +
historia zmian danych adresowych kontrahenta + + + +
podział kontrahentów na grupy, zestawienia wpisów do księgi z podziałem na grupę kontrahenta + + + +
automatyczne określanie województwa kontrahenta na podstawie kodu pocztowego, zestawienia wpisów do księgi z podziałem na województwa kontrahentów + + + +
oznaczanie dokumentów sprzedaży dla wybranych kontrahentów odpowiednimi kodami GTU i procedurami wymagane do JPK_V7M i JPK_V7K + + + +
weryfikacja statusu VAT kontrahentów w Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów * - - - +
weryfikacja numerów kont bankowych kontrahentów w wykazie podatników VAT (biała lista) * - - - +
Biblioteka zdarzeń gospodarczych + + + +
wyróżnienie często powtarzających się zdarzeń        
w zdarzeniach stałych możliwość przypisania domyślnych danych przyspieszających księgowanie (kolumna w księdze, stawka vat, termin płatności, sposób rozliczenia vat itp.)        
oznaczanie dokumentów sprzedaży dla wybranych zdarzeń gospodarczych odpowiednimi kodami GTU i procedurami wymagane do JPK_V7M i JPK_V7K + + + +
Kontrola poprawności wprowadzanych danych        
możliwość wprowadzania danych bez znajomości zagadnień księgowych - dzięki przejrzystemu podziałowi wpisów na powtarzające się rodzaje operacji: sprzedaż, zakup, dowód wewnętrzny, lista płac, remanent + + + +
dodatkowe operacje dla transakcji zagranicznych: wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, eksport towarów, eksport usług, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług, import towarów - - - +
zaawansowana krzyżowa kontrola wprowadzanycyh kwot netto z całościową wartością brutto dokumentu + + + +
kontrolne szczegółowe zestawienie wprowadzonych danych + + + +
Rozliczanie remanentów, wyliczanie marży + + + +
Rozliczanie płatności        
możliwość określenia terminu płatności wraz z dowolną ilością rat + + + +
formy płatności: gotówka, przelew, karta płatnicza, kompensata i dowolne inne definiowane samodzielnie + + + +
zestawienia dłużników i wierzycieli + + + +
zestawienia przeterminowanych należności i zobowiązań grupowane wg terminów płatności lub dni po terminie - - + +
automatyczne naliczanie odsetek za zwłokę - - + +
Rozliczanie różnic kursowych przy płatnościach walutowych - - - +
automatyczne generowanie dowodu wewnętrznego z rozliczeniem różnic kursowych za zadany okres        
Grupowanie obrotów wg dowolnych kryteriów + + + +
bilansowanie zdarzeń gospodarczych w dowolnym okresie        
szczegółowa analiza struktury i kosztów dzięki powiązaniu wpisów z definiowaną samodzielnie biblioteką kontraktów        
możliwość przeglądania danych i generowania zestawień za lata ubiegłe        
JPK (Jednolity Plik Kontrolny) - Podatkowa księga przychodów i rozchodów lub Ewidencja przychodów - (w zależności od typu rozliczeń danej firmy)        
przygotowanie JPK-PKPIR oraz JPK-EWP + + + +
podpisanie i wysłanie JPK oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO + + + +
JPK na podstawie danych z wielu źródeł - - - +
przeglądanie JPK w arkuszu kalkulacyjnym + + + +


* funkcja dostępna tylko przy ważnym abonamencie

Program nie jest już dostępny
w sprzedaży dla nowych klientów.


Masz pytania?
22 455 56 00