Przychody i rozchody - Reset2 producent oprogramowania RESET2 Oprogramowanie
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ
Znamy Twoje potrzeby

R2księga STANDARD

Szczegółowy opis możliwości programu R2księga pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu.
Przy każdej funkcjonalności zaznaczono jej dostępność w wersjach START, MINI, STANDARD i MAXI, a zbiorcze zestawienie różnic pomiędzy tymi wersjami jest dostępne w pozycji RÓŻNICE W WERSJACH.

 

Przychody i rozchody

>
Funkcjonalność Wersja
START
Wersja
MINI
Wersja
STANDARD
Wersja
MAXI
Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z obowiązującym wzorem        
liczba wpisów w miesiącu max.10 (R2firma), max.5 (R2księga) bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń
zoptymalizowane bardzo szybkie wprowadzanie danych bez użycia myszki + + + +
prowadzenie księgi dla wszystkich firm, których właścicielem jest podatnik + + + +
automatyczne porządkowanie wpisów wg daty zdarzenia + + + +
opcjonalne numerowanie wpisów w księdze w obrębie miesiąca a nie roku + + + +
wydruk wszystkich kolumn księgi na jednej kartce formatu A4 + + + +
wydruk księgi zaprojektowany pod kątem oszczędności tonera + + + +
zbiorcze zestawienie sum miesięcznych z wszystkich kolumn księgi + + + +
tworzenie nowych wpisów przez kopiowanie już zaksięgowanych (kopiuj/wklej) + + + +
automatyczna kontynuacja wpisów przyspieszająca księgowanie dokumentów tego samego typu (zakup, sprzedaż) + + + +
Księgowanie i automatyczne rozliczanie faktur VAT marża - - + +
Księgowanie w walutach obcych z przeliczaniem na PLN wg średnich kursów NBP - - - +
księgowanie zarówno faktur zagranicznych jak i krajowych wystawionych w walucie obcej         
biblioteka walut i kursów średnich NBP        
automatyczne pobieranie kursów ze strony internetowej NBP *        
Prowadzenie ryczałtowej Ewidencji Przychodów wraz z miesięcznym rozliczeniem podatku ryczałtowego + + + +
Prowadzenie ewidencji dochodów z najmu lub dzierżawy + + + +
Import danych        
automatyczne księgowanie faktur w księdze przychodów bądź ryczałtowej ewidencji przychodów na podstawie pliku importowego z programu R2faktury + + + +
import faktur z programu Subiekt (Insert) + + + +
import faktur z programu Apteka (Kamsoft) + + + +
import faktur z programu Klasyka/Optima firmy Comarch + + + +
import faktur z programu ProfiPIEK firmy Magres + + + +
import faktur z programu Scanye + + + +
import faktur z Jednolitego Pliku Kontrolnego (FA lub VAT) + + + +
import dokumentów z platformy PEF (Platforma Elektronicznego Fakturowania) - - - +
Rozbudowana biblioteka kontrahentów        
pobieranie danych kontrahentów z internetowej bazy danych GUS * + + + +
podstawowe dane kontrahenta z zaznaczeniem płatników VAT + + + +
podział kontrahentów na wielu płaszczyznach (dostawca, odbiorca, kontrahent zagraniczny) + + + +
wiele dodatkowych danych (np.: telefony, fax, e-mail, www, rachunek bankowy, osoba do kontaktu itp.) + + + +
wyróżnienie często powtarzających się kontrahentów + + + +
dla kontrahentów stałych możliwość przypisania domyślnych danych przyspieszających księgowanie (kolumna w księdze, zdarzenie gospodarcze, stawka vat, termin płatności, sposób rozliczenia vat itp.) + + + +
możliwość powiązania kontrahentów nadrzędnych i podrzędnych (kontrahent płatnik i kontrahent VAT) - - - +
historia zmian danych adresowych kontrahenta + + + +
podział kontrahentów na grupy, zestawienia wpisów do księgi z podziałem na grupę kontrahenta + + + +
automatyczne określanie województwa kontrahenta na podstawie kodu pocztowego, zestawienia wpisów do księgi z podziałem na województwa kontrahentów + + + +
weryfikacja statusu VAT kontrahentów w Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów * - - - +
weryfikacja numerów kont bankowych kontrahentów w wykazie podatników VAT (biała lista) * - - - +
Biblioteka zdarzeń gospodarczych + + + +
wyróżnienie często powtarzających się zdarzeń        
w zdarzeniach stałych możliwość przypisania domyślnych danych przyspieszających księgowanie (kolumna w księdze, stawka vat, termin płatności, sposób rozliczenia vat itp.)        
Kontrola poprawności wprowadzanych danych        
możliwość wprowadzania danych bez znajomości zagadnień księgowych - dzięki przejrzystemu podziałowi wpisów na powtarzające się rodzaje operacji: sprzedaż, zakup, dowód wewnętrzny, lista płac, remanent + + + +
dodatkowe operacje dla transakcji zagranicznych: wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, eksport towarów, eksport usług, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług, import towarów - - - +
zaawansowana krzyżowa kontrola wprowadzanycyh kwot netto z całościową wartością brutto dokumentu + + + +
kontrolne szczegółowe zestawienie wprowadzonych danych + + + +
Rozliczanie remanentów, wyliczanie marży + + + +
Rozliczanie płatności        
możliwość określenia terminu płatności wraz z dowolną ilością rat + + + +
formy płatności: gotówka, przelew, karta płatnicza, kompensata i dowolne inne definiowane samodzielnie + + + +
zestawienia dłużników i wierzycieli + + + +
zestawienia przeterminowanych należności i zobowiązań grupowane wg terminów płatności lub dni po terminie - - + +
automatyczne naliczanie odsetek za zwłokę - - + +
Rozliczanie różnic kursowych przy płatnościach walutowych - - - +
automatyczne generowanie dowodu wewnętrznego z rozliczeniem różnic kursowych za zadany okres        
Grupowanie obrotów wg dowolnych kryteriów + + + +
bilansowanie zdarzeń gospodarczych w dowolnym okresie        
szczegółowa analiza struktury i kosztów dzięki powiązaniu wpisów z definiowaną samodzielnie biblioteką kontraktów        
możliwość przeglądania danych i generowania zestawień za lata ubiegłe        
JPK (Jednolity Plik Kontrolny) - Podatkowa księga przychodów i rozchodów lub Ewidencja przychodów - (w zależności od typu rozliczeń danej firmy)        
przygotowanie JPK-PKPIR oraz JPK-EWP + + + +
podpisanie i wysłanie JPK oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO + + + +
JPK na podstawie danych z wielu źródeł - - - +
przeglądanie JPK w arkuszu kalkulacyjnym + + + +


* funkcja dostępna tylko przy ważnym abonamencie

Cena programu już
od 154,70 PLN

Sprawdź aktualne promocje >

Klienci o R2księga

Zobacz wszystkie referencje

Klienci o R2księgaZobacz wszystkie referencje

mgr Andrzej Grabinski

właściciel ADP s.c. Andrzej Grabinski w Lublińcu

ADP s.c. Andrzej Grabinski w Lublińcu

"Od ponad 9 lat pracujemy na (...) programach firmy Reset2 Sp. z o.o."

"W czasie dotychczasowej współpracy firma Reset2 szybko reagowała na potrzeby naszego biura rachunkowego i na bieżąco aktualizowała program R2płatnikPRO pod potrzeby naszych klientów"

więcej >

Barbara Szmigiel

Właściciel BART B. Szmigiel w Ożarowie Mazowieckim

BART B. Szmigiel w Ożarowie Mazowieckim

"Z programu R2księga firmy RESET2 Sp. z o.o. korzystam już od 2006 roku i jestem bardzo zadowolona. Program jest cały czas aktualizowany co jest korzystne przy zmieniających
się często przepisach."

więcej >

Nasi klienci