Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ
Znamy Twoje potrzeby

R2księga STANDARD

Szczegółowy opis możliwości programu R2księga pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu. Wśród szerokich możliwości prosimy zwrócić uwagę na wybrane szczegóły (), które wyróżniają nasz system wśród innych dostępnych na rynku. 

Przy każdej funkcjonalności zaznaczono jej dostępność w wersjach MINI i STANDARD, a zbiorcze zestawienie różnic pomiędzy tymi wersjami jest dostępne w pozycji RÓŻNICE W WERSJACH.

 

Porównanie wersji

Program R2księga występuje w trzech wersjach różniących się funkcjonalnością:

  • START - wersja MINI ograniczona do max.10 wpisów do PKPiR lub Ewidencji ryczałtowej oraz bez ograniczeń ilości wpisów do ewidencji VAT (R2firma) lub max.5 wpisów do PKPiR lub Ewidencji ryczałtowej lub ewidencji VAT (R2księga). Wersja START jest bezpłatna. Aby z niej korzystać wystarczy pobrać wersję demonstracyjną i zarejestrować ją jako START. Abonament na aktualizacje wersji START jest bezpłatny, ale nie obejmuje on pomocy technicznej.
     
  • MINI - najprostsza wersja programu z ograniczonym dostępem do niektórych, rzadziej używanych funkcji. Umożliwia szybkie zaksięgowanie wszystkich dokumentów oraz prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego oraz VAT.
     
  • STANDARD - pełna wersja programu z dostępem do wszystkich funkcji oraz dodatkowych modułów (środki trwałe, wyposażenie, kasa/bank, windykacja). Po zakupie odpowiedniego rozszerzenia można ją stosować w biurach rachunkowych (BR).
     
  • MAXI - pełna wersja wzbogacona o transakcje zagraniczne (TZ) i waluty (W) oraz kilka innych funkcji przydatnych w większych firmach lub przy większej liczbie dokumentów.

Poniżej przedstawiamy porównanie wersji MINI, STANDARD i MAXI.

ST - obsługa więcej niż 20 środków trwałych
BR - biuro rachunkowe (do 50 lub powyżej 50 firm).

Funkcjonalność Wersja
MINI
Wersja
STANDARD
Wersja
MAXI
INSTALACJA I PARAMERYZACJA
wprowadzanie danych firmy + + +
użytkownicy systemu + + +
instalowanie programu + + +
PRZYCHODY I ROZCHODY
prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z obowiązującym wzorem + + +
prowadzenie ryczałtowej Ewidencji Przychodów wraz z miesięcznym rozliczeniem podatku ryczałtowego + + +
prowadzenie ewidencji dochodów z najmu lub dzierżawy + + +
import danych + + +
rozbudowana biblioteka kontrahentów + + +
biblioteka zdarzeń gospodarczych + + +
możliwość wprowadzania danych bez znajomości zagadnień księgowych - dzięki przejrzystemu podziałowi wpisów na powtarzające się rodzaje operacji: sprzedaż, zakup, dowód wewnętrzny, lista płac, remanent + + +
dodatkowe operacje dla transakcji zagranicznych: wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, eksport towarów, eksport usług, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług, import towarów - - +
zaawansowana krzyżowa kontrola wprowadzanycyh kwot netto z całościową wartością brutto dokumentu + + +
kontrolne szczegółowe zestawienie wprowadzonych danych + + +
rozliczanie remanentów, wyliczanie marży + + +
rozliczanie płatności wraz z naliczaniem odsetek za zwłokę + + +
rozliczanie różnic kursowych przy płatnościach walutowych - - +
grupowanie obrotów wg dowolnych kryteriów + + +
przygotowanie JPK-PKPIR oraz JPK-EWP + + +
podpisanie (podpis kwalifikowany lub ePUAP) i wysłanie JPK oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO + + +
JPK na podstawie danych z wielu źródeł - - +
przeglądanie JPK w arkuszu kalkulacyjnym + + +
REJESTRY VAT
rejestry sprzedaży i zakupów VAT według aktualnych wzorów + + +
wydruk deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-12 + + +
wydruk deklaracji VAT-7D - + +
rozliczanie transakcji dla których podatnikiem jest nabywca (sprzedaż odwrotne obciążenie) - + +
rozliczanie transakcji dla których podatnikiem jest nabywca (zakup odwrotne obciążenie) + + +
rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych i zagranicznych (WDT, WNT, Import usług, Eksport usług, Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca, Eksport towarów, Import towarów) - - +
wydruk deklaracji VAT-UE wraz z załącznikami VAT-UE/A, VAT-UE/B i VAT-UE/C oraz deklaracji korygującej VAT-UEK - - +
wydruk zgłoszeń VAT-R, VAT-Z + + +
przygotowanie, podpisanie i wysłanie deklaracji oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO dla VAT-7, VAT-7K, VAT-12 + + +
przygotowanie, podpisanie i wysłanie deklaracji oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO dla VAT-UE, VAT-UEK - - +
przygotowanie JPK-VAT + + +
podpisanie (podpis kwalifikowany lub ePUAP) i wysłanie JPK oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO + + +
JPK na podstawie danych z wielu źródeł - - +
przeglądanie JPK w arkuszu kalkulacyjnym + + +
historia zmian formy opodatkowania VAT (brak, miesięcznie, kwartalnie) + + +
WŁAŚCICIELE I WSPÓLNICY
prowadzenie ewidencji wszystkich wspólników i ich dochodów + + +
rozliczanie podatku dochodowego wg skali lub liniowego dla właściciela lub wspólników + + +
wydruk deklaracji rocznej PIT-36L wraz z PIT-B, e-deklaracja PIT-36L - + +
rozliczanie podatku ryczałtowego od przychodów ewidencjonowanych dla właściciela lub wspólników + + +
wydruk deklaracji PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B, e-deklaracja PIT-28 - + +
eksport PIT-36 do programu PITy (IPS) - + +
historia zmian formy opodatkowania (miesięcznie, kwartalnie, wg skali, liniowo) + + +
prognoza wysokości podatku umożliwiająca wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania (PIT-5, PIT-5L, zaliczki uproszczone) w kolejnym roku - + +
wydruk formularzy identyfikacyjno-aktualizacyjnych niezbędnych w obrocie gospodarczym + + +
ŚRODKI TRWAŁE
liczba obsługiwanych środków trwałych
W Wersji MINI można obsługiwać nie więcej niż 3 środki trwałe. W wersjach STANDARD i MAXI można obsługiwać 20 środków albo - po dokupieniu odpowiedniego rozszerzenia - dowolną ilość.
max. 3 20
(lub więcej - ST)
20
(lub więcej - ST)
ewidencja środków trwałych, środków o niskiej wartości oraz wartości niematerialnych i prawnych + + +
ewidencja dokumentów zakupu i sprzedaży + + +
ewidencja przeprowadzonych operacji + + +
wydruki ewidencji środków + + +
generowanie planu amortyzacji według różnych metod + + +
automatyczne odpisy amortyzacyjne + + +
wydruk tabeli amortyzacyjnej + + +
WYPOSAŻENIE
ewidencja wyposażenia z podziałem na grupy + + +
ewidencja dokumentów zakupu i sprzedaży + + +
ewidencja przeprowadzonych operacji + + +
wydruki ewidencji wyposażenia + + +
DOWODY WEWNĘTRZNE
ewidencja i ręczne wprowadzanie dowodów wewnętrznych + + +
automatyczne dowody wewnętrzne      
z odpisami amortyzacyjnymi środków trwałych + + +
z kosztami przebiegu prywatnych pojazdów używanych do celów służbowych + + +
z okresowym zestawieniem sprzedaży + + +
z rozliczeniem różnic kursowych - - +
wydruk i automatyczne księgowanie dowodów + + +
KASA / BANK
możliwość prowadzenia kilku kas + + +
możliwość wprowadzenia kilku raportów w obrębie jednego dnia - - +
możliwość wydruku raportów kasowych RK, dokumentów wpłaty KP i wypłaty KW w trybie znakowym na drukarce igłowej - - +
raporty bankowe dla dowolnej liczby rachunków bankowych - + +
automatyczne księgowanie wpłat i wypłat na podstawie wpisów do księgi - + +
automatyczne księgowanie wpłat i wypłat na podstawie rozrachunków z kontrahentem - + +
raporty kasowe oraz bankowe prowadzone w walutach obcych - - +
import płatności z systemów bankowości elektronicznej (m.in. BZWBK, Deutsche Bank, Multibank, PBSBank, Raiffeisen, VideoTEL) - + +
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
szybki dostęp do szczegółowej ewidencji rozrachunków z kontrahentem - + +
windykacja należności - + +
zestawienie należności i zobowiązań na zadany dzień - + +
kalkulator odsetkowy obliczający odsetki ustawowe i podatkowe + + +
PRZELEWY BANKOWE
wydruk i ewidencjonowanie bankowych poleceń przelewów + + +
automatyczne przelewy + + +
współpraca z systemami bankowymi - + +
RAPORTY I ZESTAWIENIA
modyfikacja istniejących oraz tworzenie własnych zestawień i dokumentów - + +
wysyłanie wydruków e-mailem w formacie HTML lub PDF (zwykły albo podpisany cyfrowo) - + +
UDOGODNIENIA DLA BIUR RACHUNKOWYCH
możliwość obsługi wielu różnorodnych podmiotów gospodarczych BR BR BR
możliwość korzystania ze wspólnej dla wszystkich lub wybranych firm biblioteki kontrahentów BR BR BR
ewidencja i pełne rozliczanie właścicieli i wspólników wszystkich obsługiwanych firm BR BR BR
kontrola wprowadzania i poprawiania danych przez różnych użytkowników + + +
seryjne drukowanie deklaracji VAT-7 lub seryjne wysyłanie e-deklaracji VAT-7 - BR BR
przygotowanie informacji o wysokości podatków przypadających do zapłaty za dany okres oraz rozsyłanie tej informacji e-mailem do klientów biura - BR BR
całodobowe automatyczne udostępnianie klientom biura informacji o wysokości podatków i składek ZUS wraz z raportami na stronie internetowej - - BR i WWW
zestawienie z liczbą wpisów w poszczególnych firmach w zadanym okresie, umożliwia oszacowanie nakładów pracy związanej z obsługą poszczególnych firm - BR BR
wiele różnych wzorów oświadczeń, zaświadczeń i zawiadomień oraz formularzy zgłoszeniowych i informacyjnych NIP i VAT + + +
możliwość archiwizacji danych wybranej firmy
oprócz standardowej archiwizacji całej bazy danych obejmującej wszystkie obsługiwane firmy i właścicieli można również wykonać archiwizację wybranej firmy i właścicieli tylko tej firmy - taką archiwizację można np. przekazać klientowi biuro do wglądu na bezpłatnej wersji demonstracyjnej programu
BR BR BR
możliwość archiwizacji danych wybranej firmy
możliwość generowania dla swoich klientów bezpłatnej licencji na program R2faktury Mini z magazynem, automatyczne księgowanie faktur wystawionych przez klientów
BR BR BR

Cena programu już od 136,50 PLN

Sprawdź ceny promocyjne >

Klienci o R2księga

Zobacz wszystkie referencje

Klienci o R2księgaZobacz wszystkie referencje

Karolina Kamińska

właściciel KK Busters w Warszawie

KK Busters w Warszawie

"Jesteśmy młodą, prężnie rozwijającą się agencją reklamową (...). Korzystamy z programu R2faktury oraz R2księga. Jesteśmy bardzo zadowoleni z programu, jest jasny, przejrzysty i nie sprawia kłopotu, nawet osobom, które wcześniej nie miały styczności z czymś podobnym."

więcej >

Jan Ekmann

Właściciel ZRB J. Ekmann w Lipnicy

ZRB J. Ekmann w Lipnicy

"Najbardziej jestem zadowolony z obsługi serwisowej programów. Doceniam fachowość, wiedzę i profesjonalizm konsultantów telefonicznych, którzy w trudnych sytuacjach,
nie tylko związanych z oprogramowaniem lecz również z trudnymi przepisami prawnymi, potrafią pomóc i rozwiązać problem. Wiadomo, firma jest tak dobrą jak ludzie, którzy
ją tworzą. Serwisanci Reset2 są bardzo dobrzy."

więcej >

Nasi klienci