Porównanie wersji - R2księga | RESET2 RESET2 Oprogramowanie
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Użytkownik wyraża zgodę oraz określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej odwiedzając strony:

Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies?

Przejdź do serwisu
Znamy Twoje potrzeby

R2księga Specyfikacja

Szczegółowy opis możliwości programu R2księga pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu.
Przy każdej funkcjonalności zaznaczono jej dostępność w wersjach START, MINI, STANDARD i MAXI, a zbiorcze zestawienie różnic pomiędzy tymi wersjami jest dostępne w pozycji RÓŻNICE W WERSJACH.

 

Porównanie wersji

Program R2księga występuje w czterech wersjach różniących się funkcjonalnością:

  • START - wersja MINI ograniczona do max.10 wpisów do PKPiR lub Ewidencji ryczałtowej oraz bez ograniczeń ilości wpisów do ewidencji VAT (R2firma) lub max.5 wpisów do PKPiR lub Ewidencji ryczałtowej lub ewidencji VAT (R2księga). Wersja START jest bezpłatna. Aby z niej korzystać wystarczy pobrać wersję demonstracyjną i zarejestrować ją jako START. Abonament na aktualizacje wersji START jest bezpłatny, ale nie obejmuje on pomocy technicznej.
     
  • MINI - najprostsza wersja programu z ograniczonym dostępem do niektórych, rzadziej używanych funkcji. Umożliwia szybkie zaksięgowanie wszystkich dokumentów oraz prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego oraz VAT.
     
  • STANDARD - pełna wersja programu z dostępem do wszystkich funkcji oraz dodatkowych modułów (środki trwałe, wyposażenie, kasa/bank, windykacja). Po zakupie odpowiedniego rozszerzenia można ją stosować w biurach rachunkowych (BR).
     
  • MAXI - pełna wersja wzbogacona o transakcje zagraniczne (TZ) i waluty (W) oraz kilka innych funkcji przydatnych w większych firmach lub przy większej liczbie dokumentów.

Poniżej przedstawiamy porównanie wersji START, MINI, STANDARD i MAXI.

ST - obsługa więcej niż 20 środków trwałych
BR - biuro rachunkowe (do 50 lub powyżej 50 firm)
WWW - moduł WWW.

Funkcjonalność Wersja
START
Wersja
MINI
Wersja
STANDARD
Wersja
MAXI
INSTALACJA I PARAMERYZACJA
możliwość obsługi wielu firm - + + +
indywidualna konfiguracja parametrów każdej firmy + + + +
dedykowane wersje dla biura rachunkowego - + + +
obsługa różnych rodzajów księgowości: księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów (ryczałt), najem + + + +
obsługa wielu rachunków bankowych firmy + + + +
możliwość umieszczenia loga każdej firmy + + + +
użytkownicy systemu + + + +
instalowanie programu + + + +
archiwizacja wszystkich danych z możliwością zabezpieczenia hasłem + + + +
w przypadku obsługi wielu firm możliwość archiwizacji danych wybranej firmy - + + +
kontrola nowych wersji i bezpośrednia aktualizacja programu przez internet + + + +
w przypadku wersji sieciowej mechanizm automatycznej aktualizacji programu na wszystkich stacjach roboczych + + + +
wbudowane funkcje serwisowania bazy danych przez internet - + + +
PRZYCHODY I ROZCHODY
liczba wpisów w miesiącu max.10 (R2firma), max.5 (R2księga) bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń
zoptymalizowane bardzo szybkie wprowadzanie danych bez użycia myszki + + + +
prowadzenie księgi dla wszystkich firm, których właścicielem jest podatnik + + + +
automatyczne porządkowanie wpisów wg daty zdarzenia + + + +
opcjonalne numerowanie wpisów w księdze w obrębie miesiąca a nie roku + + + +
wydruk wszystkich kolumn księgi na jednej kartce formatu A4 + + + +
wydruk księgi zaprojektowany pod kątem oszczędności tonera + + + +
zbiorcze zestawienie sum miesięcznych z wszystkich kolumn księgi + + + +
tworzenie nowych wpisów przez kopiowanie już zaksięgowanych (kopiuj/wklej) + + + +
automatyczna kontynuacja wpisów przyspieszająca księgowanie dokumentów tego samego typu (zakup, sprzedaż) + + + +
księgowanie i automatyczne rozliczanie faktur VAT marża - - + +
księgowanie dokumentów sprzedażowych w procedurze WSTO/OSS - - - +
księgowanie w walutach obcych z przeliczaniem na PLN wg średnich kursów NBP - - - +
prowadzenie ryczałtowej Ewidencji Przychodów wraz z miesięcznym rozliczeniem podatku ryczałtowego + + + +
prowadzenie ewidencji dochodów z najmu lub dzierżawy + + + +
automatyczne księgowanie faktur w księdze przychodów bądź ryczałtowej ewidencji przychodów na podstawie pliku importowego z programu R2faktury + + + +
import faktur z programu Subiekt (Insert) + + + +
import faktur z programu Apteka (Kamsoft) + + + +
import faktur z programu Klasyka/Optima firmy Comarch + + + +
import faktur z programu ProfiPIEK firmy Magres + + + +
import faktur z programu Scanye + + + +
import faktur z Jednolitego Pliku Kontrolnego (FA lub VAT) + + + +
import dokumentów z platformy PEF (Platforma Elektronicznego Fakturowania) - - - +
pobieranie danych kontrahentów z internetowej bazy danych GUS * + + + +
podstawowe dane kontrahenta z zaznaczeniem płatników VAT + + + +
podział kontrahentów na wielu płaszczyznach (dostawca, odbiorca, kontrahent zagraniczny) + + + +
wiele dodatkowych danych (np.: telefony, fax, e-mail, www, rachunek bankowy, osoba do kontaktu itp.) + + + +
wyróżnienie często powtarzających się kontrahentów + + + +
dla kontrahentów stałych możliwość przypisania domyślnych danych przyspieszających księgowanie (kolumna w księdze, zdarzenie gospodarcze, stawka vat, termin płatności, sposób rozliczenia vat itp.) + + + +
możliwość powiązania kontrahentów nadrzędnych i podrzędnych (kontrahent płatnik i kontrahent VAT) - - - +
historia zmian danych adresowych kontrahenta + + + +
podział kontrahentów na grupy, zestawienia wpisów do księgi z podziałem na grupę kontrahenta + + + +
automatyczne określanie województwa kontrahenta na podstawie kodu pocztowego, zestawienia wpisów do księgi z podziałem na województwa kontrahentów + + + +
oznaczanie dokumentów sprzedaży dla wybranych kontrahentów odpowiednimi kodami GTU i procedurami wymagane do JPK_V7M i JPK_V7K + + + +
weryfikacja statusu VAT kontrahentów w Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów * - - - +
weryfikacja numerów kont bankowych kontrahentów w wykazie podatników VAT (biała lista) * - - - +
biblioteka zdarzeń gospodarczych + + + +
możliwość wprowadzania danych bez znajomości zagadnień księgowych - dzięki przejrzystemu podziałowi wpisów na powtarzające się rodzaje operacji: sprzedaż, zakup, dowód wewnętrzny, lista płac, remanent + + + +
dodatkowe operacje dla transakcji zagranicznych: wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, eksport towarów, eksport usług, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług, import towarów - - - +
zaawansowana krzyżowa kontrola wprowadzanycyh kwot netto z całościową wartością brutto dokumentu + + + +
kontrolne szczegółowe zestawienie wprowadzonych danych + + + +
rozliczanie remanentów, wyliczanie marży + + + +
możliwość określenia terminu płatności wraz z dowolną ilością rat + + + +
formy płatności: gotówka, przelew, karta płatnicza, kompensata i dowolne inne definiowane samodzielnie + + + +
zestawienia dłużników i wierzycieli + + + +
zestawienia przeterminowanych należności i zobowiązań grupowane wg terminów płatności lub dni po terminie - - + +
automatyczne naliczanie odsetek za zwłokę - - + +
rozliczanie różnic kursowych przy płatnościach walutowych - - - +
grupowanie obrotów wg dowolnych kryteriów + + + +
przygotowanie JPK-PKPIR oraz JPK-EWP + + + +
podpisanie i wysłanie JPK oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO + + + +
JPK na podstawie danych z wielu źródeł - - - +
przeglądanie JPK w arkuszu kalkulacyjnym + + + +
REJESTRY VAT
jednoczesne wprowadzanie danych do księgi przychodów i ewidencji VAT + + + +
liczba wpisów do ewidencji VAT bez ograniczeń (R2firma), max.5 (R2księga) bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń
standardowo rozliczenie podatku należnego wg daty wystawienia faktury, możliwość rozliczenia podatku według daty zapłaty (lecz nie później niż termin płatności lub zadana ilość dni), również w przypadku kilku rat w różnych miesiącach + + + +
możliwość rozliczenia podatku naliczonego wg terminu płatności + + + +
ewidencja niepodlegającego odliczeniu podatku VAT od paliwa i nabycia samochodu + + + +
korekta VAT z tytułu złych długów + + + +
możliwość rozliczenia VAT metodą kasową + + + +
wydruk rejestru zakupów VAT opcjonalnie tylko z zakupami środków trwałych + + + +
automatyczne rozbijanie zadanej kwoty sprzedaży bezrachunkowej (utargu) na stawki vat wg struktury zakupów + + + +
dodatkowy wydruk obejmujący zakupy handlowe umożliwiający określenie struktury sprzedaży bezrachunkowej + + + +
wydruk odrębnego rejestru sprzedaży VAT przy świadczeniu usług taxi (VAT-12) + + + +
wydruk dodatkowego rejestru VAT dla transakcji VAT marża - - + +
wydruk wszystkich rejestrów w całości na pojedyńczych kartkach formatu A4 + + + +
weryfikacja statusu VAT kontrahentów w Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów (z poziomu rejestrów VAT) * - - - +
wydruk deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-12 + + + +
rozliczanie transakcji dla których podatnikiem jest nabywca (sprzedaż odwrotne obciążenie) - - + +
rozliczanie transakcji dla których podatnikiem jest nabywca (zakup odwrotne obciążenie) + + + +
rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych i zagranicznych (WDT, WNT, Import usług, Eksport usług, Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca, Eksport towarów, Import towarów) - - - +
wydruk deklaracji VAT-UE wraz z załącznikami VAT-UE/A, VAT-UE/B i VAT-UE/C oraz deklaracji korygującej VAT-UEK - - - +
wydruk deklaracji VAT-8 i VAT-9M - - - +
przygotowanie, podpisanie i wysłanie deklaracji oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO dla VAT-7, VAT-7K, VAT-12 + + + +
przygotowanie, podpisanie i wysłanie deklaracji oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO dla VAT-UE, VAT-UEK - - - +
przygotowanie, podpisanie i wysłanie deklaracji oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO dla VAT-8, VAT-9M - - - +
wydruk zgłoszeń VAT-R, VAT-Z, wniosków VAT-ZT, VAT-ZZ, VAT-ZP, zawiadomienia VAT-ZD oraz uzasadnienia ORD-ZU + + + +
przygotowanie JPK-VAT + + + +
weryfikacja statusu VAT kontrahentów w Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów (z poziomu JPK) *  - - - +
podpisanie (podpis kwalifikowany lub ePUAP) i wysłanie JPK oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO + + + +
JPK na podstawie danych z wielu źródeł - - - +
przeglądanie JPK w arkuszu kalkulacyjnym + + + +
historia zmian formy opodatkowania VAT (brak, miesięcznie, kwartalnie) oraz historia wysłanych e-deklaracji + + + +
WŁAŚCICIELE I WSPÓLNICY
prowadzenie ewidencji wszystkich wspólników i ich dochodów + + + +
rozliczanie podatku dochodowego wg skali lub liniowego dla właściciela lub wspólników + + + +
wydruk deklaracji rocznej PIT-36L wraz z PIT-B, e-deklaracja PIT-36L - - + +
rozliczanie podatku ryczałtowego od przychodów ewidencjonowanych dla właściciela lub wspólników + + + +
wydruk deklaracji PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B, e-deklaracja PIT-28 - - + +
eksport PIT-36 do programu PITy (IPS) - - + +
historia zmian formy opodatkowania (miesięcznie, kwartalnie, wg skali, liniowo) oraz historia wysłanych e-deklaracji + + + +
prognoza wysokości podatku umożliwiająca wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania (PIT-5, PIT-5L, zaliczki uproszczone) w kolejnym roku - - + +
wydruk formularzy identyfikacyjno-aktualizacyjnych niezbędnych w obrocie gospodarczym + + + +
ŚRODKI TRWAŁE
liczba obsługiwanych środków trwałych
W wersjach START i MINI można obsługiwać nie więcej niż 3 środki trwałe. W wersjach STANDARD i MAXI można obsługiwać 20 środków albo - po dokupieniu odpowiedniego rozszerzenia - dowolną ilość.
max. 3 max. 3 20
(lub więcej - ST)
20
(lub więcej - ST)
ewidencja środków trwałych, środków o niskiej wartości oraz wartości niematerialnych i prawnych + + + +
ewidencja części składowych + + + +
ewidencja dokumentów zakupu i sprzedaży + + + +
ewidencja przeprowadzonych operacji + + + +
wydruki ewidencji środków + + + +
generowanie planu amortyzacji według różnych metod + + + +
automatyczne odpisy amortyzacyjne + + + +
wydruk tabeli amortyzacyjnej + + + +
WYPOSAŻENIE
ewidencja wyposażenia z podziałem na grupy + + + +
ewidencja dokumentów zakupu i sprzedaży + + + +
ewidencja przeprowadzonych operacji + + + +
wydruki ewidencji wyposażenia + + + +
SAMOCHODY
ewidencja samochodów + + + +
ewidencja przebiegu pojazdów + + + +
automatyczne rozliczanie samochodów zarówno do VAT jak i w koszty + + + +
DOWODY WEWNĘTRZNE
ewidencja i ręczne wprowadzanie dowodów wewnętrznych + + + +
automatyczne generowanie dowodów wewnętrznych zawierających:        
odpisy amortyzacyjne środków trwałych + + + +
okresowe zestawienie sprzedaży + + + +
rozliczenie różnic kursowych - - - +
zaliczenie w koszty podatku VAT od faktur RR, dla którego nie przysługuje prawo do odliczenia od należnego podatku VAT + + + +
wydruk i automatyczne księgowanie dowodów + + + +
KASA / BANK
możliwość prowadzenia kilku kas + + + +
możliwość wprowadzenia kilku raportów w obrębie jednego dnia - - - +
możliwość wydruku raportów kasowych RK, dokumentów wpłaty KP i wypłaty KW w trybie znakowym na drukarce igłowej - - - +
raporty bankowe dla dowolnej liczby rachunków bankowych - - + +
automatyczne księgowanie wpłat i wypłat na podstawie wpisów do księgi - - + +
automatyczne księgowanie wpłat i wypłat na podstawie rozrachunków z kontrahentem - - + +
raporty kasowe oraz bankowe prowadzone w walutach obcych - - - +
import płatności z systemów bankowości elektronicznej (m.in. BZWBK, Deutsche Bank, Idea Bank, mBank, Multibank, PBSBank, Raiffeisen, VideoTEL) - - + +
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
rozrachunki złotówkowe - - + +
rozrachunki walutowe - - - +
kompensowanie należności i zobowiązań (faktura - faktura korygująca, dostawca - odbiorca) - - + +
wydruk porozumienia kompensacyjnego - - + +
windykacja należności - - + +
automatyczne generowanie przelewów za faktury złotówkowe dla jednego kontrahenta + + + +
automatyczne generowanie przelewów za faktury złotówkowe dla wszystkich kontrahentów - - + +
automatyczne generowanie przelewów za faktury walutowe dla jednego lub wszystkich kontrahentów - - - +
agregowanie przelewów za wiele faktur dla tego samego kontrahenta - - - +
zestawienie należności i zobowiązań na zadany dzień - - + +
kalkulator odsetkowy obliczający odsetki ustawowe i podatkowe + + + +
PRZELEWY BANKOWE
współpraca z systemami bankowymi - - + +
automatyczne przelewy + + + +
wydruk i ewidencjonowanie bankowych poleceń przelewów + + + +
DODATKOWE MOŻLIWOŚCI
zestaw gotowych raportów i zestawień + + + +
modyfikacja istniejących oraz tworzenie własnych zestawień i dokumentów - - + +
wysyłanie wydruków e-mailem w formacie HTML lub PDF (zwykły albo podpisany cyfrowo) - - + +
eksport zestawień do pliku w formacie dbf, txt lub csv (akceptowany przez Microsoft Excel) - - + +
wersja sieciowa + + + +
archiwizacja danych z możliwością wprowadzenia hasła + + + +
możliwość inicjalizacji bazy danych na podstawie pliku buforowego oraz programów Rachmistrz i Rewizor + + + +
automatyczny import faktur z programów: Subiekt, KS-AOW (Apteka), Klasyka/Optima, ProfiPIEK, Scanye + + + +
automatyczny import faktur z Jednolitego Pliku Kontrolnego (FA lub VAT) + + + +
automatyczny import dokumentów z platformy PEF (Platforma Elektronicznego Fakturowania) - - - +
możliwość bezpośredniej aktualizacji programu przez internet zapewniająca posiadanie zawsze aktualnej wersji zgodnej ze zmieniającymi się przepisami * + + + +
pobieranie aktualnych parametrów naliczania (podstawy i składki ZUS, stawki za km) ze strony internetowej producenta * + + + +
w przypadku awarii możliwość bezpośredniego serwisowania programu lub danych przez internet - krótki czas reakcji i minimalne koszty - + + +
UDOGODNIENIA DLA BIUR RACHUNKOWYCH
obsługa różnych form prawnych: osoba fizyczna, spółka cywilna + + + +
obsługa różnych sposobów rozliczania prowadzonej działalności: księga przychodów i rozchodów, ryczałtowa ewidencja przychodów, najem lub dzierżawa, najem w formie ryczałtu - BR BR BR
możliwość korzystania ze wspólnej dla wszystkich lub wybranych firm biblioteki kontrahentów - BR BR BR
ewidencja i pełne rozliczanie właścicieli i wspólników wszystkich obsługiwanych firm - BR BR BR
kontrola wprowadzania i poprawiania danych przez różnych użytkowników + + + +
seryjne drukowanie deklaracji VAT-7 lub seryjne wysyłanie e-deklaracji VAT-7 - - BR BR
przygotowanie informacji o wysokości podatków przypadających do zapłaty za dany okres oraz rozsyłanie tej informacji e-mailem do klientów biura - - BR BR
całodobowe automatyczne udostępnianie klientom biura informacji o wysokości podatków i składek ZUS wraz z raportami na stronie internetowej - - - BR i WWW
zestawienie z liczbą wpisów w poszczególnych firmach w zadanym okresie, umożliwia oszacowanie nakładów pracy związanej z obsługą poszczególnych firm - - BR BR
wiele różnych wzorów oświadczeń, zaświadczeń i zawiadomień oraz formularzy zgłoszeniowych i informacyjnych NIP i VAT + + + +
możliwość archiwizacji danych wybranej firmy
oprócz standardowej archiwizacji całej bazy danych obejmującej wszystkie obsługiwane firmy i właścicieli można również wykonać archiwizację wybranej firmy i właścicieli tylko tej firmy - taką archiwizację można np. przekazać klientowi biuro do wglądu na bezpłatnej wersji demonstracyjnej programu
- BR BR BR
konsolidacji baz danych
możliwość łączenia baz danych, np. dołączenia do swojego programu całej bazy danych prowadzonej wcześniej bezpośrednio przez klienta 
- - BR BR


* funkcja dostępna tylko przy ważnym abonamencie

Program nie jest już dostępny
w sprzedaży dla nowych klientów.


Masz pytania?
22 455 56 00