Różnice w wersjach - R2księga | RESET2 RESET2 Oprogramowanie
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Użytkownik wyraża zgodę oraz określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej odwiedzając strony:

Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies?

Przejdź do serwisu
Znamy Twoje potrzeby

R2księga Specyfikacja

Szczegółowy opis możliwości programu R2księga pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu.
Przy każdej funkcjonalności zaznaczono jej dostępność w wersjach START, MINI, STANDARD i MAXI, a zbiorcze zestawienie różnic pomiędzy tymi wersjami jest dostępne w pozycji RÓŻNICE W WERSJACH.

 

RÓŻNICE W WERSJACH

Program R2księga występuje w czterech wersjach różniących się funkcjonalnością:

  • START - wersja MINI ograniczona do max.10 wpisów do PKPiR lub Ewidencji ryczałtowej oraz bez ograniczeń ilości wpisów do ewidencji VAT (R2firma) lub max.5 wpisów do PKPiR lub Ewidencji ryczałtowej lub ewidencji VAT (R2księga). Wersja START jest bezpłatna. Aby z niej korzystać wystarczy pobrać wersję demonstracyjną i zarejestrować ją jako START. Abonament na aktualizacje wersji START jest bezpłatny, ale nie obejmuje on pomocy technicznej.
     
  • MINI - najprostsza wersja programu z ograniczonym dostępem do niektórych, rzadziej używanych funkcji. Umożliwia szybkie zaksięgowanie wszystkich dokumentów oraz prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego oraz VAT.
     
  • STANDARD - pełna wersja programu z dostępem do wszystkich funkcji oraz dodatkowych modułów (środki trwałe, wyposażenie, kasa/bank, windykacja). Po zakupie odpowiedniego rozszerzenia można ją stosować w biurach rachunkowych (BR).
     
  • MAXI - pełna wersja wzbogacona o transakcje zagraniczne (TZ) i waluty (W) oraz kilka innych funkcji przydatnych w większych firmach lub przy większej liczbie dokumentów.


Poniżej przedstawiamy zestawienie RÓŻNIC pomiędzy wersjami START, MINI, STANDARD i MAXI.
 

Funkcjonalność Wersja
START
Wersja
MINI
Wersja
STANDARD
Wersja
MAXI
INSTALACJA I PARAMERYZACJA
możliwość obsługi wielu firm - + + +
dedykowane wersje dla biura rachunkowego - + + +
w przypadku obsługi wielu firm możliwość archiwizacji danych wybranej firmy - + + +
wbudowane funkcje serwisowania bazy danych przez internet - + + +
PRZYCHODY I ROZCHODY
liczba wpisów w miesiącu max.10 (R2firma), max.5 (R2księga) bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń
księgowanie i automatyczne rozliczanie faktur VAT marża - - + +
księgowanie dokumentów sprzedażowych w procedurze WSTO/OSS - - - +
księgowanie w walutach obcych z przeliczaniem na PLN wg średnich kursów NBP - - - +
import dokumentów z platformy PEF (Platforma Elektronicznego Fakturowania) - - - +
możliwość powiązania kontrahentów nadrzędnych i podrzędnych (kontrahent płatnik i kontrahent VAT) - - - +
weryfikacja statusu VAT kontrahentów w Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów * - - - +
weryfikacja numerów kont bankowych kontrahentów w wykazie podatników VAT (biała lista) * - - - +
dodatkowe operacje dla transakcji zagranicznych: wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, eksport towarów, eksport usług, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług, import towarów - - - +
zestawienia przeterminowanych należności i zobowiązań grupowane wg terminów płatności lub dni po terminie - - + +
automatyczne naliczanie odsetek za zwłokę - - + +
rozliczanie różnic kursowych przy płatnościach walutowych - - - +
JPK na podstawie danych z wielu źródeł - - - +
REJESTRY VAT
liczba wpisów do ewidencji VAT bez ograniczeń (R2firma), max.5 (R2księga) bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń
wydruk dodatkowego rejestru VAT dla transakcji VAT marża - - + +
weryfikacja statusu VAT kontrahentów w Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów (z poziomu rejestrów VAT)* - - - +
rozliczanie transakcji dla których podatnikiem jest nabywca (sprzedaż odwrotne obciążenie) - - + +
rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych i zagranicznych (WDT, WNT, Import usług, Eksport usług, Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca, Eksport towarów, Import towarów) - - - +
wydruk deklaracji VAT-UE wraz z załącznikami VAT-UE/A, VAT-UE/B i VAT-UE/C oraz deklaracji korygującej VAT-UEK - - - +
wydruk deklaracji VAT-8 i VAT-9M - - - +
przygotowanie, podpisanie i wysłanie deklaracji oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO dla VAT-UE, VAT-UEK - - - +
przygotowanie, podpisanie i wysłanie deklaracji oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO dla VAT-8, VAT-9M - - - +
weryfikacja statusu VAT kontrahentów w Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów (z poziomu JPK) *  - - - +
JPK na podstawie danych z wielu źródeł - - - +
WŁAŚCICIELE I WSPÓLNICY
wydruk deklaracji rocznej PIT-36L wraz z PIT-B, e-deklaracja PIT-36L - - + +
wydruk deklaracji PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B, e-deklaracja PIT-28 - - + +
eksport PIT-36 do programu PITy (IPS) - - + +
prognoza wysokości podatku umożliwiająca wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania (PIT-5, PIT-5L, zaliczki uproszczone) w kolejnym roku - - + +
ŚRODKI TRWAŁE
liczba obsługiwanych środków trwałych
W wersjach START i MINI można obsługiwać nie więcej niż 3 środki trwałe. W wersjach STANDARD i MAXI można obsługiwać 20 środków albo - po dokupieniu odpowiedniego rozszerzenia - dowolną ilość.
max. 3 max. 3 20
(lub więcej - ST)
20
(lub więcej - ST)
WYPOSAŻENIE + + + +
SAMOCHODY + + + +
DOWODY WEWNĘTRZNE
automatyczne generowanie dowodów wewnętrznych zawierających rozliczenie różnic kursowych - - - +
KASA / BANK
możliwość wprowadzenia kilku raportów w obrębie jednego dnia - - - +
możliwość wydruku raportów kasowych RK, dokumentów wpłaty KP i wypłaty KW w trybie znakowym na drukarce igłowej - - - +
raporty bankowe dla dowolnej liczby rachunków bankowych - - + +
automatyczne księgowanie wpłat i wypłat na podstawie wpisów do księgi - - + +
automatyczne księgowanie wpłat i wypłat na podstawie rozrachunków z kontrahentem - - + +
raporty kasowe oraz bankowe prowadzone w walutach obcych - - - +
import płatności z systemów bankowości elektronicznej (m.in. BZWBK, Deutsche Bank, Idea Bank, mBank, Multibank, PBSBank, Raiffeisen, VideoTEL) - - + +
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
rozrachunki złotówkowe - - + +
rozrachunki walutowe - - - +
kompensowanie należności i zobowiązań (faktura - faktura korygująca, dostawca - odbiorca) - - + +
wydruk porozumienia kompensacyjnego - - + +
windykacja należności - - + +
automatyczne generowanie przelewów za faktury złotówkowe dla wszystkich kontrahentów - - + +
automatyczne generowanie przelewów za faktury walutowe dla jednego lub wszystkich kontrahentów - - - +
agregowanie przelewów za wiele faktur dla tego samego kontrahenta - - - +
zestawienie należności i zobowiązań na zadany dzień - - + +
PRZELEWY BANKOWE
współpraca z systemami bankowymi - - + +
DODATKOWE MOŻLIWOŚCI
modyfikacja istniejących oraz tworzenie własnych zestawień i dokumentów - - + +
wysyłanie wydruków e-mailem w formacie HTML lub PDF (zwykły albo podpisany cyfrowo) - - + +
eksport zestawień do pliku w formacie dbf, txt lub csv (akceptowany przez Microsoft Excel) - - + +
automatyczny import dokumentów z platformy PEF (Platforma Elektronicznego Fakturowania) - - - +
w przypadku awarii możliwość bezpośredniego serwisowania programu lub danych przez internet - krótki czas reakcji i minimalne koszty - + + +
UDOGODNIENIA DLA BIUR RACHUNKOWYCH
obsługa różnych sposobów rozliczania prowadzonej działalności: księga przychodów i rozchodów, ryczałtowa ewidencja przychodów, najem lub dzierżawa, najem w formie ryczałtu - BR BR BR
możliwość korzystania ze wspólnej dla wszystkich lub wybranych firm biblioteki kontrahentów - BR BR BR
ewidencja i pełne rozliczanie właścicieli i wspólników wszystkich obsługiwanych firm - BR BR BR
seryjne drukowanie deklaracji VAT-7 lub seryjne wysyłanie e-deklaracji VAT-7 - - BR BR
przygotowanie informacji o wysokości podatków przypadających do zapłaty za dany okres oraz rozsyłanie tej informacji e-mailem do klientów biura - - BR BR
całodobowe automatyczne udostępnianie klientom biura informacji o wysokości podatków i składek ZUS wraz z raportami na stronie internetowej - - - BR i WWW
zestawienie z liczbą wpisów w poszczególnych firmach w zadanym okresie, umożliwia oszacowanie nakładów pracy związanej z obsługą poszczególnych firm - - BR BR
możliwość archiwizacji danych wybranej firmy
oprócz standardowej archiwizacji całej bazy danych obejmującej wszystkie obsługiwane firmy i właścicieli można również wykonać archiwizację wybranej firmy i właścicieli tylko tej firmy - taką archiwizację można np. przekazać klientowi biuro do wglądu na bezpłatnej wersji demonstracyjnej programu
- BR BR BR
konsolidacji baz danych
możliwość łączenia baz danych, np. dołączenia do swojego programu całej bazy danych prowadzonej wcześniej bezpośrednio przez klienta 
- - BR BR

* funkcja dostępna tylko przy ważnym abonamencie

Dodatkowe moduły:
ST - obsługa więcej niż 20 środków trwałych
BR - biuro rachunkowe (do 50 lub powyżej 50 firm)
WWW - moduł WWW.

Program nie jest już dostępny
w sprzedaży dla nowych klientów.


Masz pytania?
22 455 56 00