Różnice w wersjach - R2fkPRO | RESET2 RESET2 Oprogramowanie
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Użytkownik wyraża zgodę oraz określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej odwiedzając strony:

Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies?

Przejdź do serwisu
Nie ograniczaj swoich wymagań

R2fkPRO Specyfikacja

Szczegółowy opis możliwości programu R2fkPRO pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu.

Przy każdej funkcjonalności zaznaczono jej dostępność w wersji STANDARD, MAXI i PRO z dodatkowymi modułami/bez dodatkowych modułów, a zbiorcze zestawienie różnic pomiędzy tymi opcjami jest dostępne w pozycji RÓŻNICE W WERSJACH.

 

RÓŻNICE W WERSJACH

Program R2fk występuje w trzech wersjach:

  • STANDARD - pełna wersja programu z dostępem do wszystkich podstawowych funkcji i modułów (księga handlowa, środki trwałe, kasa/bank, należności i zobowiązania)
     
  • MAXI - pełna wersja wzbogacona o transakcje zagraniczne (TZ) i waluty (W) oraz kilka innych funkcji przydatnych w większych firmach lub przy większej liczbie dokumentów
     
  • PRO - oferuje funkcjonalność wersji MAXI wzbogaconą o wiele udogodnień istotnych dla dużych firm.

Dodatkowo każda z wersji zawiera moduł posiadający pełną funkcjonalność programu R2księga, czyli rozliczanie firm prowadzących księgę przychodów i rozchodów lub ryczałtową ewidencję przychodów oraz najem.

Poniżej przedstawiamy zestawienie RÓŻNIC pomiędzy wersjami STANDARD, MAXI i PRO.
 

Funkcjonalność Wersja
STANDARD
Wersja
MAXI
Wersja
PRO
INSTALACJA I PARAMETRYZACJA
szczegółowe prawa dostępu do wybranych ustawień, raportów oraz zestawień
- - +
wykorzystanie możliwości architektury bazy danych typu klient-serwer
- - +
optymalizacja pod kątem pobierania tylko niezbędnych w danej chwili danych przyspieszająca pracę sieciową
- - +
wykorzystanie dodatkowych możliwości serwera SQL (np. procedury składowane) przyspieszających pracę stacji roboczych
- - +
harmonogram zadań umożliwiający zaplanowanie dłuższych operacji oraz periodycznie wykonywanych funkcji (np. archiwizacja)
- - +
konfiguracja bazy danych
- - +
narzędzia (biblioteka API) umożliwiające innym aplikacjom dostęp do bazy danych programu
- - +
PLAN KONT
niestandardowy (przesunięty, wydłużony lub skrócony) rok obrotowy
- - +
możliwość reorganizacji planu kont w poszczególnych latach poprzez ukrywanie kont niepotrzebnych i/lub dodawanie nowych w wybranym roku (rok ważności kont)
- - +
Przepływy pieniężne
- - +
KSIĘGA HANDLOWA
księgowanie dokumentów sprzedażowych w procedurze WSTO/OSS - + +
księgowanie w walutach obcych z przeliczaniem na PLN wg średnich kursów NBP - + +
import dokumentów z platformy PEF (Platforma Elektronicznego Fakturowania) - + +
możliwość powiązania kontrahentów nadrzędnych i podrzędnych (kontrahent płatnik i kontrahent VAT) - + +
weryfikacja statusu VAT kontrahentów w Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów * - + +
weryfikacja numerów kont bankowych kontrahentów w wykazie podatników VAT (biała lista) * - + +
dodatkowe operacje dla transakcji zagranicznych: wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, import/export towarów, import/export usług, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - + +
rozliczanie różnic kursowych przy płatnościach walutowych - + +
JPK na podstawie danych z wielu źródeł - + +
REJESTRY VAT
weryfikacja statusu VAT kontrahentów w Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów (z poziomu rejestrów VAT) * - + +
wydruk dodatkowego rejestru VAT dla transakcji VAT marża - + +
rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych i zagranicznych (WDT, WNT, Import/Export usług, Import/Export towarów) - + +
oddzielne rejestry VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych - + +
wydruk deklaracji VAT-UE wraz z załącznikami VAT-UE/A, VAT-UE/B, VAT-UE/C oraz deklaracji korygującej VAT-UEK - + +
wydruk deklaracji VAT-8, VAT-9M - + +
e-deklaracje VAT-UE, VAT-UEK - + +
e-deklaracje VAT-8, VAT-9M - + +
weryfikacja statusu VAT kontrahentów w Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów (z poziomu JPK) * - + +
JPK na podstawie danych z wielu źródeł - + +
PODATEK DOCHODOWY
niestandardowy (przesunięty, wydłużony lub skrócony) rok obrotowy
- - +
rozliczanie podatku ryczałtowego od przychodów ewidencjonowanych dla właściciela lub wspólników BR BR BR
wydruk deklaracji PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B
e-deklaracja PIT-28
BR BR BR
KASA / BANK
możliwość wprowadzenia kilku raportów w obrębie jednego dnia - + +
możliwość wydruku raportów kasowych RK, dokumentów wpłaty KP i wypłaty KW w trybie znakowym na drukarce igłowej - + +
JPK (Jednolity Plik Kontrolny) - Wyciąg bankowy
- - +
raporty kasowe oraz bankowe księgowane w walutach obcych - + +
automatyczne dekretowanie różnic kursowych dla faktur walutowych  - + +
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
rozrachunki walutowe - + +
automatyczne generowanie przelewów za faktury walutowe dla jednego lub wszystkich kontrahentów - + +
agregowanie przelewów za wiele faktur dla tego samego kontrahenta - + +
ŚRODKI TRWAŁE
liczba obsługiwanych środków trwałych
W wersjach STANDARD i MAXI można obsługiwać 35 środków albo - po dokupieniu odpowiedniego rozszerzenia - dowolną ilość. W wersji PRO można obsługiwać 100 środków albo - po dokupieniu odpowiedniego rozszerzenia - dowolną ilość.
35 
(lub więcej - ST)
35 
(lub więcej - ST)
100 
(lub więcej - ST)
wydruk etykiet z kodami kreskowymi
- - +
ewidencja zdarzeń dotyczących środków
- - +
inwentaryzacja środków trwałych
- - +
wydruk zestawień ułatwiających sporządzanie sprawozdań do GUS
- - +
WYPOSAŻENIE
wydruk etykiet z kodami kreskowymi
- - +
inwentaryzacja wyposażenia
- - +
SAMOCHODY + + +
POLECENIA KSIĘGOWANIA
automatyczne generowanie PK zawierających przecenę płatności walutowych - + +
PRZELEWY BANKOWE + + +
UDOGODNIENIA DLA BIUR RACHUNKOWYCH
obsługa różnych sposobów rozliczania prowadzonej działalności: pełna księgowość, księga przychodów i rozchodów, ryczałtowa ewidencja przychodów, najem lub dzierżawa, najem w formie ryczałtu BR BR BR
możliwość korzystania ze wspólnej dla wszystkich lub wybranych firm biblioteki kontrahentów i zdarzeń gospodarczych  BR BR BR
ewidencja oraz pełne rozliczanie właścicieli i wspólników wszystkich obsługiwanych firm BR BR BR
seryjne drukowanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, seryjne wysyłanie e-deklaracji VAT-7, VAT-7K i seryjne wysyłanie JPK BR BR BR
przygotowanie informacji o wysokości podatków przypadających do zapłaty za dany okres oraz rozsyłanie tej informacji e-mailem do klientów biura BR BR BR
całodobowe automatyczne udostępnianie klientom biura informacji o wysokości podatków i składek ZUS wraz z raportami na stronie internetowej - BR i WWW BR i WWW
zestawienie z liczbą wpisów w poszczególnych firmach w zadanym okresie, umożliwiające oszacowanie nakładów pracy związanej z obsługą poszczególnych firm BR BR BR
możliwość archiwizacji danych wybranej firmy
oprócz standardowej archiwizacji całej bazy danych obejmującej wszystkie obsługiwane firmy i właścicieli można również wykonać archiwizację wybranej firmy i właścicieli tylko tej firmy - taką archiwizację można np. przekazać klientowi biura do wglądu na bezpłatnej wersji demonstracyjnej programu
BR BR BR
możliwość konsolidacji baz danych
możliwość łączenia baz danych, np. dołączenia do swojego programu całej bazy danych prowadzonej wcześniej bezpośrednio przez klienta
BR BR BR
możliwość generowania dla swoich klientów bezpłatnej licencji na program R2faktury Mini z magazynem, automatyczne księgowanie faktur wystawionych przez klientów BR BR BR
DODATKOWE MOŻLIWOŚCI
możliwość zapisania w bazie danych lub na dysku sieciowym skanów dokumentów związanych z daną pozycją, np. umów podpisanych z poszczególnymi kontrahentami
- - +
możliwość tworzenia własnych raportów eksportowanych bezpośrednio do wcześniej przygotowanego arkusza programu MS Excel z automatycznym wypełnieniem poszczególnych pól tego arkusza
- - +
automatyczny import dokumentów z platformy PEF (Platforma Elektronicznego Fakturowania) - + +


* funkcja dostępna tylko przy ważnym abonamencie


Dodatkowe moduły:
ST - obsługa więcej niż 35 lub 100 środków trwałych
BR - biuro rachunkowe (do 50 lub powyżej 50 firm)
WWW - moduł WWW. 

Program nie jest już dostępny
w sprzedaży dla nowych klientów.


Masz pytania?
22 455 56 00