Księga Handlowa - R2fkPRO | RESET2 RESET2 Oprogramowanie
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Użytkownik wyraża zgodę oraz określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej odwiedzając strony:

Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies?

Przejdź do serwisu
Nie ograniczaj swoich wymagań

R2fkPRO Specyfikacja

Szczegółowy opis możliwości programu R2fkPRO pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu.

Przy każdej funkcjonalności zaznaczono jej dostępność w wersji STANDARD, MAXI i PRO z dodatkowymi modułami/bez dodatkowych modułów, a zbiorcze zestawienie różnic pomiędzy tymi opcjami jest dostępne w pozycji RÓŻNICE W WERSJACH.

 

Księga Handlowa

Funkcjonalność Wersja
STANDARD
Wersja
MAXI
Wersja
PRO
Rejestrowanie wszystkich rodzajów dokumentów: faktury VAT zakupu i sprzedaży, polecenia księgowania + + +
zoptymalizowane, bardzo szybkie wprowadzanie danych z klawiatury, bez użycia myszki      
automatyczna kontynuacja wpisów przyspieszająca księgowanie dokumentów tego samego typu (zakup, sprzedaż)      
Księgowanie i automatyczne rozliczanie faktur VAT marża + + +
Księgowanie dokumentów sprzedażowych w procedurze WSTO/OSS - + +
Księgowanie w walutach obcych z przeliczaniem na PLN wg średnich kursów NBP * - + +
księgowanie zarówno faktur zagranicznych jak i krajowych wystawionych w walucie obcej       
biblioteka walut i kursów średnich NBP      
automatyczne pobieranie kursów ze strony internetowej NBP      
Automatyczne generowanie dekretów o zadanym schemacie w trakcie rejestrowania dokumentów, możliwość bieżącej korekty proponowanego dekretu + + +
Możliwość wyboru sposobu księgowania kosztów (np. księgowanie tylko na kontach zespołu 5 - przy obsłudze fundacji) + + +
Możliwość tworzenia dowolnych rejestrów księgowych (zakup, sprzedaż, kasa) + + +
roczne lub miesięczne numerowanie dekretów niezależnie dla każdego rejestru      
Import danych      
automatyczne księgowanie faktur w księdze handlowej na podstawie pliku importowego z programu R2faktury + + +
import faktur z programu Subiekt firmy Insert + + +
import faktur z programu KS-AOW (Apteka) firmy Kamsoft + + +
import faktur z programu Klasyka/Optima firmy Comarch + + +
import faktur z programu ProfiPIEK firmy Magres + + +
import faktur z programu Scanye + + +
import faktur z Jednolitego Pliku Kontrolnego (FA lub VAT) + + +
import dokumentów z platformy PEF (Platforma Elektronicznego Fakturowania) - + +
Rozbudowana biblioteka kontrahentów      
pobieranie danych kontrahentów z internetowej bazy danych GUS * + + +
możliwość przypisania domyślnych ustawień związanych z kontrahentem: numeru konta, na którym najczęściej księgowane są faktury dla/od tego kontrahenta, stawki vat, terminu płatności i sposobu rozliczenia vat + + +
podział kontrahentów na wielu płaszczyznach (np. dostawca, odbiorca) + + +
wiele dodatkowych danych (np. telefon, e-mail) + + +
historia zmian adresu kontrahenta + + +
możliwość powiązania z kontrahentem domyślnego zdarzenia gospodarczego, schematu księgowego + + +
możliwość powiązania kontrahentów nadrzędnych i podrzędnych (kontrahent płatnik i kontrahent VAT) - + +
możliwość prowadzenia globalnej biblioteki kontrahentów, która jest widoczna we wszystkich bądź wybranych firmach, bez konieczności ponownego wprowadzania danych - ważne dla biur rachunkowych + + +
weryfikacja statusu VAT kontrahentów w Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów * - + +
weryfikacja numerów kont bankowych kontrahentów w wykazie podatników VAT (biała lista) * - + +
Biblioteka zdarzeń gospodarczych + + +
możliwość przypisania domyślnych ustawień związanych ze zdarzeniem: numeru konta, stawki vat, kontraktu, terminu płatności i sposobu rozliczenia vat      
możliwość prowadzenia globalnej biblioteki zdarzeń gospodarczych, która jest widoczna we wszystkich bądź wybranych firmach, bez konieczności ponownego wprowadzania danych - ważne dla biur rachunkowych      
Kontrola poprawności wprowadzanych danych      
dzięki podziałowi wpisów na rodzaje operacji możliwość wprowadzania danych bez znajomości zagadnień księgowych + + +
dodatkowe operacje dla transakcji zagranicznych: wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, import/export towarów, import/export usług, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - + +
kontrolne szczegółowe zestawienie wprowadzonych danych + + +
Rozliczanie płatności + + +
przy każdym dokumencie pełna ewidencja rozrachunków z nim związanych      
możliwość określenia terminu płatności wraz z dowolną liczbą rat      
formy płatności: gotówka, przelew, karta płatnicza, kompensata i dowolne inne definiowane samodzielnie      
zestawienia dłużników i wierzycieli      
zestawienia przeterminowanych należności i zobowiązań grupowane wg terminów płatności lub dni po terminie      
Rozliczanie różnic kursowych przy płatnościach walutowych - + +
automatyczne dekretowanie różnic kursowych podczas wprowadzania zapłat do faktur      
Wystawianie i drukowanie not korygujących + + +
Grupowanie obrotów wg dowolnych kryteriów + + +
dzięki bibliotece kontraktów i MPK możliwość analizy struktury przychodów i kosztów bez konieczności prowadzenia kont zespołu 5.      
bilansowanie zdarzeń gospodarczych w dowolnym okresie      
możliwość generowania zestawień za lata ubiegłe      
Oznaczanie dokumentów sprzedaży odpowiednimi kodami GTU i procedurami wymagane do JPK_V7M i JPK_V7K + + +
JPK (Jednolity Plik Kontrolny) - Księgi rachunkowe, Podatkowa księga przychodów i rozchodów lub Ewidencja przychodów - (w zależności od typu rozliczeń danej firmy)      
przygotowanie JPK + + +
podpisanie i wysłanie JPK oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO + + +
JPK na podstawie danych z wielu źródeł - + +
przeglądanie JPK w arkuszu kalkulacyjnym + + +

* funkcja dostępna tylko przy ważnym abonamencie

Program nie jest już dostępny
w sprzedaży dla nowych klientów.


Masz pytania?
22 455 56 00