Podatek dochodowy - Reset2 producent oprogramowania RESET2 Oprogramowanie
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ
Nie ograniczaj swoich wymagań

R2fkPRO Seria PRO

Szczegółowy opis możliwości programu R2fkPRO pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu.

Przy każdej funkcjonalności zaznaczono jej dostępność w wersji STANDARD, MAXI i PRO z dodatkowymi modułami/bez dodatkowych modułów, a zbiorcze zestawienie różnic pomiędzy tymi opcjami jest dostępne w pozycji RÓŻNICE W WERSJACH.

 

Podatek dochodowy

Funkcjonalność Wersja
STANDARD
Wersja
MAXI
Wersja
PRO
Rozliczenie podatku dochodowego CIT      
niestandardowy (przesunięty, wydłużony lub skrócony) rok obrotowy
- - +
rozliczenie podatku dochodowego CIT + + +
Rozliczanie podatku dochodowego PIT wg skali lub liniowego dla właściciela lub wspólników spółek osobowych + + +
szczegółowa ewidencja właścicieli obejmująca: dane personalne, dane do przelewów, adres zamieszkania      
ewidencja dochodów pochodzących z obsługiwanych w programie działalności gospodarczych      
możliwość zadeklarowania indywidualnych podstaw naliczania składek ZUS      
możliwość ograniczenia naliczonego podatku      
wydruk miesięcznych lub kwartalnych zestawień należnego podatku      
uwzględniane dochody (udziały) z wielu firm      
możliwość zmiany udziałów w trakcie miesiąca      
obsługa uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy (art. 44 ust. 6b ustawy o pod.doch.od os.fizycznych)       
możliwość bieżącego porównywania wysokości płaconego podatku do kwot wyliczonych przy alternatywnych formach opodatkowania (wg skali, liniowy, zaliczka uproszczona)       
automatyczne naliczanie składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne z uwzględnieniem obniżonych składek dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą      
aktualizacja wysokości podstaw i składek ZUS oraz parametrów skali podatkowej przez internet *      
ewidencja rozliczeń z poszczególnych miesięcy/kwartałów (również z lat poprzednich)      
Wydruk deklaracji rocznej CIT-8, PIT-36L wraz z PIT-B + + +
E-deklaracje CIT-8, PIT-36L + + +
przygotowanie, podpisanie i wysłanie deklaracji oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO      
wysyłka e-deklaracji PIT-36L od osób fizycznych bez podpisu elektronicznego      
Eksport PIT-36 do programu PITy (IPS) + + +
Rozliczanie podatku ryczałtowego od przychodów ewidencjonowanych dla właściciela lub wspólników BR BR BR
wydruk miesięcznych lub kwartalnych zestawień należnego podatku      
uwzględniane przychody (udziały) z wielu firm      
możliwość zmiany udziałów w trakcie miesiąca      
uwzględnianie przychodów z najmu      
automatyczne naliczanie składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne z uwzględnieniem obniżonych składek dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą      
aktualizacja wysokości podstaw i składek ZUS przez internet *      
ewidencja rozliczeń z poszczególnych miesięcy/kwartałów (również z lat poprzednich)      
Wydruk deklaracji PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B
e-deklaracja PIT-28
BR BR BR
Historia zmian formy opodatkowania (miesięcznie, kwartalnie, wg skali, liniowo) oraz historia wysłanych e-deklaracji + + +
Prognoza wysokości podatku umożliwiająca wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania (PIT-5, PIT-5L, zaliczki uproszczone) w kolejnym roku + + +
Wydruk formularzy identyfikacyjno-aktualizacyjnych niezbędnych w obrocie gospodarczym + + +
różne wzory oświadczeń, zaświadczeń i zawiadomień składanych do urzędu skarbowego      
formularze zgłoszeniowe i informacyjne CEIDG-1, CEIDG-RB      

* funkcja dostępna tylko przy ważnym abonamencie

Dodatkowe moduły:
BR - biuro rachunkowe (do 50 lub powyżej 50 firm).

Cena programu już od 2 595,60 PLN

Sprawdź ceny promocyjne >

Nasi klienci