Porównanie wersji - R2fkPRO | RESET2 RESET2 Oprogramowanie
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Użytkownik wyraża zgodę oraz określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej odwiedzając strony:

Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies?

Przejdź do serwisu
Nie ograniczaj swoich wymagań

R2fkPRO Specyfikacja

Szczegółowy opis możliwości programu R2fkPRO pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu.

Przy każdej funkcjonalności zaznaczono jej dostępność w wersji STANDARD, MAXI i PRO z dodatkowymi modułami/bez dodatkowych modułów, a zbiorcze zestawienie różnic pomiędzy tymi opcjami jest dostępne w pozycji RÓŻNICE W WERSJACH.

 

PORÓWNANIE WERSJI

Program R2fk występuje w trzech wersjach różniących się funkcjonalnością:

  • STANDARD - pełna wersja programu z dostępem do większości modułów i funkcji programu. Umożliwia dokładne przystosowanie programu do własnych potrzeb (rodzaje i wygląd dokumentów, zestawienia).
  • MAXI - pełna wersja wzbogacona o transakcje zagraniczne (TZ) i waluty (W) oraz kilka innych funkcji przydatnych w większych firmach lub przy większej liczbie dokumentów

  • PRO - oferuje funkcjonalność wersji MAXI wzbogaconą o wiele udogodnień istotnych dla dużych firm.

Dodatkowo każda z wersji zawiera moduł posiadający pełną funkcjonalność programu R2księga, czyli rozliczanie firm prowadzących księgę przychodów i rozchodów lub ryczałtową ewidencję przychodów oraz najem.

Poniżej przedstawiamy porównanie wersji STANDARD, MAXI i PRO.
Dodatkowe moduły:
ST - obsługa więcej niż 35 (lub 100) środków trwałych
BR - biuro rachunkowe (do 50 lub powyżej 50 firm)
WWW - moduł WWW.

Funkcjonalność Wersja
STANDARD
Wersja
MAXI
Wersja
PRO
INSTALACJA I PARAMETRYZACJA
wprowadzanie danych firmy + + +
możliwość nadania haseł i uprawnień poszczególnym użytkownikom, ewidencja operacji wykonanych przez użytkowników + + +
grupy praw dostępu ograniczające dostęp do wybranych danych i funkcji programu + + +
szczegółowe prawa dostępu do wybranych ustawień, raportów oraz zestawień
- - +
wysyłanie wewnętrznych komunikatów do poszczególnych użytkowników + + +
konfiguracja przycisków szybkiego dostępu + + +
własne ustawienie kolumn i uporządkowania w każdym oknie + + +
wybór czcionki programu i jej wielkości umożliwiający powiększenie okien programu bez zmiany ogólnej rozdzielczości systemu + + +
baza danych oparta na serwerze SQL, możliwość pracy na bezpłatnej wersji serwera Microsoft SQL + + +
wykorzystanie możliwości architektury bazy danych typu klient-serwer
- - +
optymalizacja pod kątem pobierania tylko niezbędnych w danej chwili danych przyspieszająca pracę sieciową
- - +
wykorzystanie dodatkowych możliwości serwera SQL (np. procedury składowane) przyspieszających pracę stacji roboczych
- - +
praca w sieci lokalnej + + +
harmonogram zadań umożliwiający zaplanowanie dłuższych operacji oraz periodycznie wykonywanych funkcji (np. archiwizacja)
- - +
konfiguracja bazy danych
- - +
archiwizacja wszystkich danych z możliwością zabezpieczenia hasłem + + +
w przypadku obsługi wielu firm możliwość archiwizacji danych wybranej firmy + + +
kontrola nowych wersji i bezpośrednia aktualizacja programu przez internet + + +
w przypadku wersji sieciowej mechanizm automatycznej aktualizacji programu na wszystkich stacjach roboczych + + +
wbudowane funkcje serwisowania bazy danych przez internet + + +
narzędzia (biblioteka API) umożliwiające innym aplikacjom dostęp do bazy danych programu
- - +
PLAN KONT
wbudowany przykładowy plan kont - można go przystosować do swojego planu lub stworzyć od początku własny plan kont + + +
możliwość tworzenia kont o 8-poziomowej strukturze oraz dopisywania kont do istniejącego planu kont + + +
niestandardowy (przesunięty, wydłużony lub skrócony) rok obrotowy
- - +
możliwość reorganizacji planu kont w poszczególnych latach poprzez ukrywanie kont niepotrzebnych i/lub dodawanie nowych w wybranym roku (rok ważności kont)
- - +
automatyczne tworzenie kont analitycznych dostawcy/odbiorcy po wpisaniu kontrahenta do biblioteki + + +
bieżący dostęp do informacji o obrotach z wybranego miesiąca oraz obrotach narastająco na danym koncie + + +
raporty i zestawienia: Zestawienie obrotów i sald, Dziennik dekretów, Analityczne zestawienie obrotów, Obliczenie dochodu, Zestawienie dekretów + + +
Bilans, Rachunek zysków i strat + + +
Przepływy pieniężne
- - +
przygotowanie elektronicznego sprawozdania finansowego w postaci pliku XML + + +
ewidencja planowanych sald oraz rozliczanie wykonania planu - dla jednostek budżetowych + + +
KSIĘGA HANDLOWA
rejestrowanie wszystkich rodzajów dokumentów: faktury VAT zakupu i sprzedaży, polecenia księgowania + + +
księgowanie i automatyczne rozliczanie faktur VAT marża + + +
księgowanie dokumentów sprzedażowych w procedurze WSTO/OSS - + +
księgowanie w walutach obcych z przeliczaniem na PLN wg średnich kursów NBP - + +
automatyczne generowanie dekretów o zadanym schemacie w trakcie rejestrowania dokumentów, możliwość bieżącej korekty proponowanego dekretu + + +
możliwość wyboru sposobu księgowania kosztów (np. księgowanie tylko na kontach zespołu 5 - przy obsłudze fundacji) + + +
możliwość tworzenia dowolnych rejestrów księgowych (zakup, sprzedaż, kasa) + + +
automatyczne księgowanie faktur w księdze handlowej na podstawie pliku importowego z programu R2faktury + + +
import faktur z programu Subiekt firmy Insert + + +
import faktur z programu KS-AOW (Apteka) firmy Kamsoft + + +
import faktur z programu Klasyka/Optima firmy Comarch + + +
import faktur z programu ProfiPIEK firmy Magres + + +
import faktur z programu Scanye + + +
import faktur z Jednolitego Pliku Kontrolnego (FA lub VAT) + + +
import dokumentów z platformy PEF (Platforma Elektronicznego Fakturowania) - + +
pobieranie danych kontrahentów z internetowej bazy danych GUS * + + +
możliwość przypisania domyślnych ustawień związanych z kontrahentem: numeru konta, na którym najczęściej księgowane są faktury dla/od tego kontrahenta, stawki vat, terminu płatności i sposobu rozliczenia vat + + +
podział kontrahentów na wielu płaszczyznach (np. dostawca, odbiorca) + + +
wiele dodatkowych danych (np. telefon, e-mail) + + +
historia zmian adresu kontrahenta + + +
możliwość powiązania z kontrahentem domyślnego zdarzenia gospodarczego, schematu księgowego + + +
możliwość powiązania kontrahentów nadrzędnych i podrzędnych (kontrahent płatnik i kontrahent VAT) - + +
możliwość prowadzenia globalnej biblioteki kontrahentów, która jest widoczna we wszystkich bądź wybranych firmach, bez konieczności ponownego wprowadzania danych - ważne dla biur rachunkowych + + +
weryfikacja statusu VAT kontrahentów w Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów * - + +
weryfikacja numerów kont bankowych kontrahentów w wykazie podatników VAT (biała lista) * - + +
biblioteka zdarzeń gospodarczych + + +
dzięki podziałowi wpisów na rodzaje operacji możliwość wprowadzania danych bez znajomości zagadnień księgowych + + +
dodatkowe operacje dla transakcji zagranicznych: wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, import/export towarów, import/export usług, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - + +
kontrolne szczegółowe zestawienie wprowadzonych danych + + +
rozliczanie płatności + + +
rozliczanie różnic kursowych przy płatnościach walutowych - + +
wystawianie i drukowanie not korygujących + + +
grupowanie obrotów wg dowolnych kryteriów + + +
oznaczanie dokumentów sprzedaży odpowiednimi kodami GTU i procedurami wymagane do JPK_V7M i JPK_V7K + + +
przygotowanie JPK + + +
podpisanie i wysłanie JPK oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO + + +
JPK na podstawie danych z wielu źródeł - + +
przeglądanie JPK w arkuszu kalkulacyjnym + + +
REJESTRY VAT
jednoczesne wprowadzanie danych do księgi handlowej i ewidencji VAT + + +
dodatkowe możliwości rozliczenia VAT wg terminu płatności lub daty zapłaty + + +
ewidencja niepodlegającego odliczeniu podatku VAT od paliwa i nabycia samochodu + + +
korekta VAT z tytułu złych długów + + +
wydruk rejestrów sprzedaży i zakupu wg aktualnego wzoru oraz odrębnego rejestru sprzedaży VAT przy świadczeniu usług taxi (VAT-12) + + +
wydruk wszystkich kolumn rejestrów na jednej kartce formatu A4 + + +
weryfikacja statusu VAT kontrahentów w Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów (z poziomu rejestrów VAT) * - + +
wydruk dodatkowego rejestru VAT dla transakcji VAT marża - + +
wydruk deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-12 + + +
rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych i zagranicznych (WDT, WNT, Import/Export usług, Import/Export towarów) - + +
rozliczanie transakcji, dla których nabywca jest podatnikiem + + +
możliwość tworzenia dowolnych rejestrów księgowych (zakup, sprzedaż, kasa) + + +
wydruk faktur wewnętrznych na podstawie wpisu do rejestru + + +
oddzielne rejestry VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych - + +
wydruk deklaracji VAT-UE wraz z załącznikami VAT-UE/A, VAT-UE/B, VAT-UE/C oraz deklaracji korygującej VAT-UEK - + +
wydruk deklaracji VAT-8, VAT-9M - + +
e-deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-12 + + +
e-deklaracje VAT-UE, VAT-UEK - + +
e-deklaracje VAT-8, VAT-9M - + +
wydruk zgłoszeń VAT-R, VAT-Z, wniosków VAT-ZT, VAT-ZZ, VAT-ZP, zawiadomienia VAT-ZD oraz uzasadnienia ORD-ZU + + +
przygotowanie JPK + + +
weryfikacja statusu VAT kontrahentów w Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów (z poziomu JPK) * - + +
podpisanie i wysłanie JPK oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO + + +
JPK na podstawie danych z wielu źródeł - + +
przeglądanie JPK w arkuszu kalkulacyjnym + + +
historia zmian formy opodatkowania VAT (brak, miesięcznie, kwartalnie) oraz historia wysłanych e-deklaracji + + +
PODATEK DOCHODOWY
niestandardowy (przesunięty, wydłużony lub skrócony) rok obrotowy
- - +
rozliczenie podatku dochodowego CIT + + +
rozliczanie podatku dochodowego PIT wg skali lub liniowego dla właściciela lub wspólników spółek osobowych + + +
wydruk deklaracji rocznej CIT-8, PIT-36L wraz z PIT-B + + +
e-deklaracje CIT-8, PIT-36L + + +
eksport PIT-36 do programu PITy (IPS) + + +
rozliczanie podatku ryczałtowego od przychodów ewidencjonowanych dla właściciela lub wspólników BR BR BR
wydruk deklaracji PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B
e-deklaracja PIT-28
BR BR BR
historia zmian formy opodatkowania (miesięcznie, kwartalnie, wg skali, liniowo) oraz historia wysłanych e-deklaracji + + +
prognoza wysokości podatku umożliwiająca wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania (PIT-5, PIT-5L, zaliczki uproszczone) w kolejnym roku + + +
wydruk formularzy identyfikacyjno-aktualizacyjnych niezbędnych w obrocie gospodarczym + + +
KASA / BANK
możliwość prowadzenia kilku kas + + +
możliwość wprowadzenia kilku raportów w obrębie jednego dnia - + +
możliwość wydruku raportów kasowych RK, dokumentów wpłaty KP i wypłaty KW w trybie znakowym na drukarce igłowej - + +
JPK (Jednolity Plik Kontrolny) - Wyciąg bankowy
- - +
raporty bankowe dla dowolnej liczby rachunków bankowych + + +
automatyczne księgowanie wpłat i wypłat na podstawie wpisów do księgi + + +
automatyczne księgowanie wpłat i wypłat na podstawie rozrachunków z kontrahentem + + +
automatyczne generowanie dekretów o zadanym schemacie w trakcie wprowadzania KP/KW, możliwość bieżącej korekty proponowanego dekretu + + +
raporty kasowe oraz bankowe księgowane w walutach obcych - + +
automatyczne dekretowanie różnic kursowych dla faktur walutowych  - + +
import płatności z systemów bankowości elektronicznej (m.in. BZWBK, Deutsche Bank, Idea Bank, mBank, Multibank, PBSBank, Raiffeisen, VideoTEL) + + +
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
rozrachunki złotówkowe + + +
rozrachunki walutowe - + +
kompensowanie należności i zobowiązań (faktura - faktura korygująca, dostawca - odbiorca) + + +
wydruk porozumienia kompensacyjnego + + +
windykacja należności + + +
automatyczne generowanie przelewów za faktury złotówkowe dla jednego lub wszystkich kontrahentów + + +
automatyczne generowanie przelewów za faktury walutowe dla jednego lub wszystkich kontrahentów - + +
agregowanie przelewów za wiele faktur dla tego samego kontrahenta - + +
zestawienie należności i zobowiązań na zadany dzień + + +
kalkulator odsetkowy, obliczający odsetki ustawowe i podatkowe + + +
ŚRODKI TRWAŁE
liczba obsługiwanych środków trwałych
W wersjach STANDARD i MAXI można obsługiwać 35 środków albo - po dokupieniu odpowiedniego rozszerzenia - dowolną ilość. W wersji PRO można obsługiwać 100 środków albo - po dokupieniu odpowiedniego rozszerzenia - dowolną ilość.
35 
(lub więcej - ST)
35 
(lub więcej - ST)
100 
(lub więcej - ST)
ewidencja środków trwałych, środków o niskiej wartości oraz wartości niematerialnych i prawnych + + +
ewidencja części składowych + + +
ewidencja dokumentów zakupu i sprzedaży + + +
ewidencja przeprowadzonych operacji + + +
wydruk karty środka trwałego + + +
wydruk ewidencji i wykazu środków trwałych spełniający wymogi w zakresie księgi handlowej, księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtowej ewidencji przychodów + + +
wydruk ewidencji z podziałem na grupy środków + + +
wydruk etykiet z kodami kreskowymi
- - +
generowanie planu amortyzacji według różnych metod + + +
automatyczne odpisy amortyzacyjne + + +
wydruk tabeli amortyzacyjnej + + +
ewidencja zdarzeń dotyczących środków
- - +
inwentaryzacja środków trwałych
- - +
wydruk zestawień ułatwiających sporządzanie sprawozdań do GUS
- - +
WYPOSAŻENIE
ewidencja wyposażenia z podziałem na grupy + + +
ewidencja dokumentów zakupu i sprzedaży + + +
ewidencja przeprowadzonych operacji + + +
wydruk karty wyposażenia + + +
wydruk ewidencji wyposażenia spełniający wymogi w zakresie księgi handlowej, księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtowej ewidencji przychodów + + +
wydruk ewidencji z podziałem na grupy wyposażenia + + +
wydruk etykiet z kodami kreskowymi
- - +
inwentaryzacja wyposażenia
- - +
SAMOCHODY
ewidencja samochodów + + +
ewidencja przebiegu pojazdów + + +
automatyczne rozliczanie samochodów zarówno do VAT jak i w kosztach + + +
POLECENIA KSIĘGOWANIA
ewidencja i ręczne wprowadzanie dokumentów PK + + +
automatyczne generowanie PK zawierających:      
- korektę VAT z tytułu złych długów + + +
- VAT do odliczenia w następnych miesiącach + + +
- odpisy amortyzacyjne środków trwałych + + +
- przecenę płatności walutowych - + +
- przeksięgowanie wyniku finansowego + + +
- przeniesienie BO + + +
import dekretów płacowych z programu R2płatnik + + +
wydruk i automatyczne księgowanie dokumentów PK + + +
PRZELEWY BANKOWE
współpraca z systemami bankowymi + + +
automatyczne przelewy + + +
wydruk i ewidencjonowanie bankowych poleceń przelewów + + +
UDOGODNIENIA DLA BIUR RACHUNKOWYCH
obsługa różnych form prawnych: osoba fizyczna, spółka cywilna/jawna, osoba prawna, jednostka budżetowa + + +
obsługa różnych sposobów rozliczania prowadzonej działalności: pełna księgowość, księga przychodów i rozchodów, ryczałtowa ewidencja przychodów, najem lub dzierżawa, najem w formie ryczałtu BR BR BR
możliwość korzystania ze wspólnej dla wszystkich lub wybranych firm biblioteki kontrahentów i zdarzeń gospodarczych  BR BR BR
ewidencja oraz pełne rozliczanie właścicieli i wspólników wszystkich obsługiwanych firm BR BR BR
kontrola wprowadzania i poprawiania danych przez różnych użytkowników + + +
seryjne drukowanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, seryjne wysyłanie e-deklaracji VAT-7, VAT-7K i seryjne wysyłanie JPK BR BR BR
przygotowanie informacji o wysokości podatków przypadających do zapłaty za dany okres oraz rozsyłanie tej informacji e-mailem do klientów biura BR BR BR
całodobowe automatyczne udostępnianie klientom biura informacji o wysokości podatków i składek ZUS wraz z raportami na stronie internetowej - BR i WWW BR i WWW
zestawienie z liczbą wpisów w poszczególnych firmach w zadanym okresie, umożliwiające oszacowanie nakładów pracy związanej z obsługą poszczególnych firm BR BR BR
wiele różnych wzorów oświadczeń, zaświadczeń i zawiadomień oraz formularzy zgłoszeniowych i informacyjnych NIP i VAT + + +
możliwość archiwizacji danych wybranej firmy
oprócz standardowej archiwizacji całej bazy danych obejmującej wszystkie obsługiwane firmy i właścicieli można również wykonać archiwizację wybranej firmy i właścicieli tylko tej firmy - taką archiwizację można np. przekazać klientowi biura do wglądu na bezpłatnej wersji demonstracyjnej programu
BR BR BR
możliwość konsolidacji baz danych
możliwość łączenia baz danych, np. dołączenia do swojego programu całej bazy danych prowadzonej wcześniej bezpośrednio przez klienta
BR BR BR
możliwość generowania dla swoich klientów bezpłatnej licencji na program R2faktury Mini z magazynem, automatyczne księgowanie faktur wystawionych przez klientów BR BR BR
DODATKOWE MOŻLIWOŚCI
zestaw gotowych raportów i zestawień, modyfikacja istniejących oraz tworzenie własnych zestawień i dokumentów + + +
wysyłanie wydruków e-mailem w formacie HTML lub PDF (zwykły albo podpisany cyfrowo)   + + +
eksport zestawień do pliku w formacie dbf, txt lub csv (akceptowany przez Microsoft Excel) + + +
możliwość zapisania w bazie danych lub na dysku sieciowym skanów dokumentów związanych z daną pozycją, np. umów podpisanych z poszczególnymi kontrahentami
- - +
możliwość tworzenia własnych raportów eksportowanych bezpośrednio do wcześniej przygotowanego arkusza programu MS Excel z automatycznym wypełnieniem poszczególnych pól tego arkusza
- - +
możliwość pracy w dowolnej sieci w środowisku Windows Vista, 7, 8, 10 + + +
możliwość nadania haseł i uprawnień poszczególnym użytkownikom + + +
kontrola wprowadzania i poprawiania danych przez różnych użytkowników + + +
archiwizacja danych z możliwością wprowadzenia hasła + + +
możliwość inicjalizacji bazy danych na podstawie programu R2księga, pliku buforowego oraz programów Rachmistrz i Rewizor + + +
automatyczny import faktur z programów: Subiekt, KS-AOW (Apteka), Klasyka/Optima, ProfiPIEK, Scanye + + +
automatyczny import faktur z Jednolitego Pliku Kontrolnego (FA lub VAT) + + +
automatyczny import dokumentów z platformy PEF (Platforma Elektronicznego Fakturowania) - + +
możliwość bezpośredniej aktualizacji programu przez internet zapewniająca posiadanie zawsze aktualnej wersji zgodnej ze zmieniającymi się przepisami * + + +
pobieranie aktualnych parametrów naliczania (podstawy i składki ZUS, stawki za km) ze strony internetowej producenta * + + +
wewnętrzna pomoc kontekstowa oraz porady techniczne przez telefon i w siedzibie użytkownika + + +
możliwość zapoznania się bezpośrednio z poziomu programu z komunikatami serwisowymi, redagowanymi przez serwis producenta, mającymi na celu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez klientów + + +
w przypadku awarii możliwość bezpośredniego serwisowania programu lub danych przez internet - krótki czas reakcji i minimalne koszty + + +


* funkcja dostępna tylko przy ważnym abonamencie

Program nie jest już dostępny
w sprzedaży dla nowych klientów.


Masz pytania?
22 455 56 00