Podatek dochodowy - R2fk | RESET2 RESET2 Oprogramowanie
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Użytkownik wyraża zgodę oraz określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej odwiedzając strony:

Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies?

Przejdź do serwisu
Znamy Twoje potrzeby

R2fk Specyfikacja

Szczegółowy opis możliwości programu R2fk pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu.

Przy każdej funkcjonalności zaznaczono jej dostępność w wersji STANDARD, MAXI i PRO z dodatkowymi modułami/bez dodatkowych modułów, a zbiorcze zestawienie różnic pomiędzy tymi opcjami jest dostępne w pozycji RÓŻNICE W WERSJACH.

 

Podatek dochodowy

Funkcjonalność Wersja
STANDARD
Wersja
MAXI
Wersja
PRO
Rozliczenie podatku dochodowego CIT      
niestandardowy (przesunięty, wydłużony lub skrócony) rok obrotowy
- - +
rozliczenie podatku dochodowego CIT + + +
Rozliczanie podatku dochodowego PIT wg skali lub liniowego dla właściciela lub wspólników spółek osobowych + + +
szczegółowa ewidencja właścicieli obejmująca: dane personalne, dane do przelewów, adres zamieszkania      
ewidencja dochodów pochodzących z obsługiwanych w programie działalności gospodarczych      
możliwość zadeklarowania indywidualnych podstaw naliczania składek ZUS      
możliwość ograniczenia naliczonego podatku      
wydruk miesięcznych lub kwartalnych zestawień należnego podatku      
uwzględniane dochody (udziały) z wielu firm      
możliwość zmiany udziałów w trakcie miesiąca      
obsługa uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy (art. 44 ust. 6b ustawy o pod.doch.od os.fizycznych)       
możliwość bieżącego porównywania wysokości płaconego podatku do kwot wyliczonych przy alternatywnych formach opodatkowania (wg skali, liniowy, zaliczka uproszczona)       
automatyczne naliczanie składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne z uwzględnieniem obniżonych składek dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą      
aktualizacja wysokości podstaw i składek ZUS oraz parametrów skali podatkowej przez internet *      
ewidencja rozliczeń z poszczególnych miesięcy/kwartałów (również z lat poprzednich)      
Wydruk deklaracji rocznej CIT-8, PIT-36L wraz z PIT-B + + +
E-deklaracje CIT-8, PIT-36L + + +
przygotowanie, podpisanie i wysłanie deklaracji oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO      
wysyłka e-deklaracji PIT-36L od osób fizycznych bez podpisu elektronicznego      
Eksport PIT-36 do programu PITy (IPS) + + +
Rozliczanie podatku ryczałtowego od przychodów ewidencjonowanych dla właściciela lub wspólników BR BR BR
wydruk miesięcznych lub kwartalnych zestawień należnego podatku      
uwzględniane przychody (udziały) z wielu firm      
możliwość zmiany udziałów w trakcie miesiąca      
uwzględnianie przychodów z najmu      
automatyczne naliczanie składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne z uwzględnieniem obniżonych składek dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą      
aktualizacja wysokości podstaw i składek ZUS przez internet *      
ewidencja rozliczeń z poszczególnych miesięcy/kwartałów (również z lat poprzednich)      
Wydruk deklaracji PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B
e-deklaracja PIT-28
BR BR BR
Historia zmian formy opodatkowania (miesięcznie, kwartalnie, wg skali, liniowo) oraz historia wysłanych e-deklaracji + + +
Prognoza wysokości podatku umożliwiająca wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania (PIT-5, PIT-5L, zaliczki uproszczone) w kolejnym roku + + +
Wydruk formularzy identyfikacyjno-aktualizacyjnych niezbędnych w obrocie gospodarczym + + +
różne wzory oświadczeń, zaświadczeń i zawiadomień składanych do urzędu skarbowego      
formularze zgłoszeniowe i informacyjne CEIDG-1, CEIDG-RB      

* funkcja dostępna tylko przy ważnym abonamencie

Dodatkowe moduły:
BR - biuro rachunkowe (do 50 lub powyżej 50 firm).

Program nie jest już dostępny
w sprzedaży dla nowych klientów.


Masz pytania?
22 455 56 00