Środki trwałe - R2fk | RESET2 RESET2 Oprogramowanie
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Użytkownik wyraża zgodę oraz określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej odwiedzając strony:

Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies?

Przejdź do serwisu
Znamy Twoje potrzeby

R2fk Specyfikacja

Szczegółowy opis możliwości programu R2fk pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu.

Przy każdej funkcjonalności zaznaczono jej dostępność w wersji STANDARD, MAXI i PRO z dodatkowymi modułami/bez dodatkowych modułów, a zbiorcze zestawienie różnic pomiędzy tymi opcjami jest dostępne w pozycji RÓŻNICE W WERSJACH.

 

Środki trwałe

Funkcjonalność Wersja
STANDARD
Wersja
MAXI
Wersja
PRO
Liczba obsługiwanych środków trwałych
W wersjach STANDARD i MAXI można obsługiwać 35 środków albo - po dokupieniu odpowiedniego rozszerzenia - dowolną ilość. W wersji PRO można obsługiwać 100 środków albo - po dokupieniu odpowiedniego rozszerzenia - dowolną ilość.
35 
(lub więcej - ST)
35 
(lub więcej - ST)
100 
(lub więcej - ST)
Ewidencja środków trwałych, środków o niskiej wartości oraz wartości niematerialnych i prawnych + + +
szczegółowa charakterystyka środka wraz z danymi fabrycznymi, danymi o producencie, dostawcy i serwisie      
podział środków na grupy (inne niż podział wg KŚT)      
wbudowana pełna i aktualna Klasyfikacja Środków Trwałych      
możliwość określenia osoby odpowiedzialnej i lokalizacji wraz z ewidencją zmian poprzez odpowiednie operacje      
możliwość uzupełnienia struktury kosztów dla każdego środka trwałego      
możliwość przeglądania środków wg różnych kryteriów (użytkowane, zamortyzowane, zlikwidowane)      
Ewidencja części składowych + + +
charakterystyka części składowych (dane fabryczne, dostawca, serwis, producent, dokumenty zakupu i sprzedaży)      
Ewidencja dokumentów zakupu i sprzedaży + + +
powiązana z księgą ewidencja faktur zakupu i sprzedaży środka      
Ewidencja przeprowadzonych operacji + + +
szybkie automatyczne przyjęcie środka do użytkowania      
operacja modernizacji (ulepszenie lub rozbudowa środka)      
likwidacja środka z możliwością sprzedaży lub przekazania      
Wydruki ewidencji środków      
wydruk karty środka trwałego + + +
wydruk ewidencji i wykazu środków trwałych spełniający wymogi w zakresie księgi handlowej, księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtowej ewidencji przychodów + + +
wydruk ewidencji z podziałem na grupy środków + + +
wydruk etykiet z kodami kreskowymi
- - +
Generowanie planu amortyzacji według różnych metod + + +
oddzielna amortyzacja bilansowa i podatkowa      
różne metody amortyzacji: jednorazowa, liniowa, degresywna, przyspieszona      
automatyczny plan amortyzacji wraz z wydrukiem      
automatyczna korekta planu przy modernizacji środka      
Automatyczne odpisy amortyzacyjne + + +
odpisy amortyzacyjne indywidualne dla środka lub zbiorcze dla grupy środków      
generowanie dekretów księgowych dla indywidualnych i zbiorczych odpisów      
dekrety księgowe uwzględniające strukturę kosztów środków trwałych      
ewidencja wykonanych odpisów od początku użytkowania środka      
Wydruk tabeli amortyzacyjnej + + +
wydruk wszystkich kolumn tabeli na jednej kartce formatu A4      
wydruk tabeli z podziałem na grupy środków      
możliwość wydruku tabeli i innych zestawień za poprzednie lata      
Ewidencja zdarzeń dotyczących środków - - +
definiowalne rodzaje zdarzeń dla poszczególnych grup środków (np. dla samochodów: przeglądy okresowe, badania rejestracyjne)
     
rejestracja zdarzeń z możliwością wprowadzenia terminu kolejnego zdarzenia
     
wydruk ewidencji zdarzeń zapisanych przy środkach
     
zestawienia zbliżających się terminów zdarzeń okresowych (np. badań rejestracyjnych samochodów)
     
Inwentaryzacja środków trwałych - - +
tworzenie arkuszy na dowolny dzień
     
ewidencja arkuszy inwentaryzacyjnych z ewentualnym podziałem na grupy, osoby odpowiedzialne, lokalizacje i miejsca użytkowania
     
automatyczne uzgadnianie stanu inwentaryzacji
     
import stanu inwentaryzacji z czytnika kodów paskowych
     
wydruk arkuszy inwentaryzacyjnych i protokołów różnic
     
Wydruk zestawień ułatwiających sporządzanie sprawozdań do GUS - - +
przygotowanie i wydruk zestawień ułatwiających sporządzanie sprawozdań F-03 i SG-01
     

Dodatkowe moduły:
ST - obsługa więcej niż 35 lub 100 środków trwałych.

Program nie jest już dostępny
w sprzedaży dla nowych klientów.


Masz pytania?
22 455 56 00