Środki trwałe - R2fk | RESET2 RESET2 Oprogramowanie
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Użytkownik wyraża zgodę oraz określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej odwiedzając strony:

Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies?

Przejdź do serwisu
Znamy Twoje potrzeby

R2fk STANDARD

Szczegółowy opis możliwości programu R2fk pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu.

Przy każdej funkcjonalności zaznaczono jej dostępność w wersji STANDARD, MAXI i PRO z dodatkowymi modułami/bez dodatkowych modułów, a zbiorcze zestawienie różnic pomiędzy tymi opcjami jest dostępne w pozycji RÓŻNICE W WERSJACH.

 

Środki trwałe

Funkcjonalność Wersja
STANDARD
Wersja
MAXI
Wersja
PRO
Liczba obsługiwanych środków trwałych
W wersjach STANDARD i MAXI można obsługiwać 35 środków albo - po dokupieniu odpowiedniego rozszerzenia - dowolną ilość. W wersji PRO można obsługiwać 100 środków albo - po dokupieniu odpowiedniego rozszerzenia - dowolną ilość.
35 
(lub więcej - ST)
35 
(lub więcej - ST)
100 
(lub więcej - ST)
Ewidencja środków trwałych, środków o niskiej wartości oraz wartości niematerialnych i prawnych + + +
szczegółowa charakterystyka środka wraz z danymi fabrycznymi, danymi o producencie, dostawcy i serwisie      
podział środków na grupy (inne niż podział wg KŚT)      
wbudowana pełna i aktualna Klasyfikacja Środków Trwałych      
możliwość określenia osoby odpowiedzialnej i lokalizacji wraz z ewidencją zmian poprzez odpowiednie operacje      
możliwość uzupełnienia struktury kosztów dla każdego środka trwałego      
możliwość przeglądania środków wg różnych kryteriów (użytkowane, zamortyzowane, zlikwidowane)      
Ewidencja części składowych + + +
charakterystyka części składowych (dane fabryczne, dostawca, serwis, producent, dokumenty zakupu i sprzedaży)      
Ewidencja dokumentów zakupu i sprzedaży + + +
powiązana z księgą ewidencja faktur zakupu i sprzedaży środka      
Ewidencja przeprowadzonych operacji + + +
szybkie automatyczne przyjęcie środka do użytkowania      
operacja modernizacji (ulepszenie lub rozbudowa środka)      
likwidacja środka z możliwością sprzedaży lub przekazania      
Wydruki ewidencji środków      
wydruk karty środka trwałego + + +
wydruk ewidencji i wykazu środków trwałych spełniający wymogi w zakresie księgi handlowej, księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtowej ewidencji przychodów + + +
wydruk ewidencji z podziałem na grupy środków + + +
wydruk etykiet z kodami kreskowymi
- - +
Generowanie planu amortyzacji według różnych metod + + +
oddzielna amortyzacja bilansowa i podatkowa      
różne metody amortyzacji: jednorazowa, liniowa, degresywna, przyspieszona      
automatyczny plan amortyzacji wraz z wydrukiem      
automatyczna korekta planu przy modernizacji środka      
Automatyczne odpisy amortyzacyjne + + +
odpisy amortyzacyjne indywidualne dla środka lub zbiorcze dla grupy środków      
generowanie dekretów księgowych dla indywidualnych i zbiorczych odpisów      
dekrety księgowe uwzględniające strukturę kosztów środków trwałych      
ewidencja wykonanych odpisów od początku użytkowania środka      
Wydruk tabeli amortyzacyjnej + + +
wydruk wszystkich kolumn tabeli na jednej kartce formatu A4      
wydruk tabeli z podziałem na grupy środków      
możliwość wydruku tabeli i innych zestawień za poprzednie lata      
Ewidencja zdarzeń dotyczących środków - - +
definiowalne rodzaje zdarzeń dla poszczególnych grup środków (np. dla samochodów: przeglądy okresowe, badania rejestracyjne)
     
rejestracja zdarzeń z możliwością wprowadzenia terminu kolejnego zdarzenia
     
wydruk ewidencji zdarzeń zapisanych przy środkach
     
zestawienia zbliżających się terminów zdarzeń okresowych (np. badań rejestracyjnych samochodów)
     
Inwentaryzacja środków trwałych - - +
tworzenie arkuszy na dowolny dzień
     
ewidencja arkuszy inwentaryzacyjnych z ewentualnym podziałem na grupy, osoby odpowiedzialne, lokalizacje i miejsca użytkowania
     
automatyczne uzgadnianie stanu inwentaryzacji
     
import stanu inwentaryzacji z czytnika kodów paskowych
     
wydruk arkuszy inwentaryzacyjnych i protokołów różnic
     
Wydruk zestawień ułatwiających sporządzanie sprawozdań do GUS - - +
przygotowanie i wydruk zestawień ułatwiających sporządzanie sprawozdań F-03 i SG-01
     

Dodatkowe moduły:
ST - obsługa więcej niż 35 lub 100 środków trwałych.

Cena programu już od 1 090,50 PLN

Sprawdź ceny promocyjne >

Łucja Marchaj-Miller

Prezes Zarządu Fundacja ANIMUS w Wilkowie Osiedlu

Fundacja ANIMUS w Wilkowie Osiedlu

"W 2011 roku podjęliśmy decyzję o zakupie programu finansowo-księgowego, nasz wybór to system R2fk firmy Reset2.

Pracujemy na nowoczesnym oprogramowaniu, które dopasowało się do naszych potrzeb. Przede wszystkim doceniamy łatwość obsługi oraz zgodność ze zmieniającymi się nieustannie przepisami prawa."

więcej >

Roland Jakubowski

właściciel Biznes Polska w Rzeszowie

Biznes Polska w Rzeszowie

"Program R2fk jest łatwy w obsłudze, czytelny, przejrzysty, ma wiele przydatnych funkcji, których nie znaleźliśmy w żadnym innym dostępnym nam oprogramowaniu. Doskonale współpracuje z programem R2faktury, z którego można w prosty sposób eksportować dokumenty sprzedaży oraz raporty kasowe i bankowe."

więcej >

Nasi klienci