Zatrudnienie pracownika - R2płatnikPRO | RESET2 RESET2 Oprogramowanie
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ
Nie ograniczaj swoich wymagań

R2płatnikPRO Seria PRO

Szczegółowy opis możliwości programu R2płatnikPRO pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu. Wśród szerokich możliwości prosimy zwrócić uwagę na wybrane szczegóły (), które wyróżniają nasz system od innych dostępnych na rynku. Dodatkowo wyróżniono funkcjonalność dostępną tylko w serii PRO. 

 

Zatrudnienie pracownika

Funkcjonalność Wymagane moduły dodatkowe TK
K RCP
HR
www
Aktualne zatrudnienie         X
Jednoczesne zatrudnienie tego samego pracownika w tej samej firmie na kilku różnych etatach         X
Możliwość indywidualnego obniżenia/podwyższenia progu podatkowego         X
Informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek E-R         X
Dyspozycja stałej kwoty do przekazania na rachunek (1 lub 2) a reszty do wypłaty (lub odwrotnie)         X
Odrębne funkcje dla grupy zawodowej nauczycieli (karta nauczyciela)         X
Szczególne opcje dla pracowników tymczasowych (odrębne przepisy)         X
Ewidencja umów o pracę i zmian warunków         X
Szybkie określenie kwoty brutto po podaniu oczekiwanego wynagrodzenia netto         X
Umowy o pracę na czas nieokreślony, określony, okres próbny, wykonania pracy, zastępstwa, do dnia porodu         X
Różne rodzaje angaży w zależności od rodzaju zatrudnienia (zasadniczy, godzinowy)         X
Standardowe wzory umów o pracę dla różnych rodzajów angaży         X
Opcjonalna numeracja umów o pracę, biblioteka rejestrów         X
Możliwość modyfikacji i wprowadzania własnych wzorów druków umów         X
Tabela zaszeregowania dla nauczycieli i pracowników administracji         X
Zatrudnianie uczniów i pracowników młodocianych, umowy o praktyki absolwenckie         X
Praca w szczególnych warunkach         X
Szczegółowe określenie rodzaju pracy wymagane do zestawień statystycznych         X
Biblioteki innych warunków zatrudnienia i pracy w szczególnych warunkach         X
Ewidencjonowanie wszystkich zmian warunków umowy         X
Grupowa symulacja zmian warunków zatrudnienia
        X
Wypowiedzenia warunków umowy z określeniem okresu wypowiedzenia         X
Druki zmiany i wypowiedzenia warunków umowy z możliwością modyfikacji wzorów         X
Przypominanie o zbliżających się datach końcowych umów na okres próbny i na czas określony         X
Rozliczenia z urzędem         X
Aktualizowana przez internet biblioteka urzędów skarbowych         X
Druki rocznego rozliczenia (PIT-11, PIT-40)         X
Inne zgłoszenia (NIP-3), oświadczenia (PIT-2, PIT-2C, PIT-12) i informacje (PIT-8C, PIT-8S, PIT-R)         X
Rozliczenia cudzoziemców (IFT-1, IFT-1R)         X
Seryjne wydruki deklaracji         X
Zgłosznia do ubezpieczeń         X
Oddzielna ewidencja zgłoszeń (ZUA, ZZA) i wyrejestrowań (ZWUA) z ZUS         X
Możliwość bezpośredniego wywołania programu Płatnik ZUS z wypełnionymi zgłoszeniami         X
Seryjne zgłoszenia do ZUS         X
Bilans otwarcia         X
Niezbędne dane początkowe umożliwiające rozpoczęcie pracy w trakcie roku (naliczanie chorobowego, urlopu i deklaracje roczne PIT)         X
Możliwość importu BO z programu Płatnik ZUS lub innych systemów         X
Dane do naliczeń         X
Dodatkowe stałe składniki płac nie objęte w umowie (stałe premie lub współczynniki do wyliczania premii, stałe potrącenia, np. ubezpieczenia grupowe)         X
Okres ważności i ewidencja zmian danych do naliczeń         X
Grupowe wypełnianie danych do naliczeń
        X
Import przygotowanych danych z zewnętrznych systemów         X
Wkłady KZP
        X
Ewidencja wkładów dla członków Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
        X
Wydruk kart ewidencyjnych wkładów
        X
Potrącenia i pożyczki         X
Rozliczanie pożyczek ratalnych KZP, mieszkaniowych i innych         X
Automatyczne lub ręczne rozplanowania rat         X
Określenie procentu wynagrodzenia, minimalnej i maksymalnej spłaty         X
Okresowe zawieszenia spłat         X
Ewidencja spłat i kontrola sald potrąceń ratalnych         X
Zbiorcze zestawienie potrąceń z podaniem kwoty spłaty i salda         X
Kontrola zajęć komorniczych         X
Procentowe ograniczenie spłaty w stosunku do najniższej krajowej (alimenty) lub faktycznego wynagrodzenia (inne zajęcia)         X
Generowanie przelewów na wskazanego komornika         X
Ujęcie zajęć komorniczych na świadectwie pracy         X
Ekwiwalenty i ryczałty         X
Rozplanowanie wypłat ekwiwalentów za odzież i za pranie odzieży         X
Umowa o używanie prywatnego samochodu do celów służbowych         X
Rozliczanie ryczałtu samochodowego wraz z wydrukiem oświadczenia o używaniu samochodu         X
Świadczenia socjalne
        X
Ewidencja przyznanych i wypłaconych świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
        X
Możliwość zdalnego składania i akceptacji wniosków ZFŚS poprzez portal dla pracowników
      + X
Wydruk karty ewidencyjnej świadczeń
        X
Kary i nagrody         X
Automatyczne uwzględnianie pieniężnych kar i nagród na liście płac         X
Termin przedawnienia kary         X
Ewidencja wyposażenia         X
Rozplanowanie przysługującego na danym stanowisku wyposażenia (np. odzież ochronna, środki czystości)         X
Kontrola okresu użytkowania i automatyczne wydania na kolejne okresy         X
Ewidencja wydanego wyposażenia oraz druk dokumentu wydania (RW)         X
Okresowe zestawienie pracowników z terminami wydania przysługującego wyposażenia         X
Zbiorcze zestawienie wydanego wyposażenia         X
Przyjęcia do magazynu wyposażenia i kontrola stanu podczas wydawania
        X
Prowadzenie magazynu z podziałem na szczegółowe cechy wyposażenia (np. rozmiar i kolor odzieży)
        X
Automatyczne wydania wymaganego wyposażenia z uwzględnieniem indywidualych cech pracowniczych (np. rozmiar odzieży)
        X
Zestawienie wymaganego wyposażenia z uwzględnieniem indywidualnych cech pracowników
        X
Zestawienie obrotów i stanów magazynowych w zadanych okresach
        X
Szkolenia
    +   X
Rodzaje szkoleń wymaganych na poszczególnych stanowiskach pracy
    +   X
Plan i szczegółowa ewidencja przeprowadzonych w firmie szkoleń
    +   X
Samodzielny zapis na planowane szkolenie poprzez portal dla pracowników
    + + X
Zdalna akceptacja planowanych szkoleń przez kierownika działu
    + + X
Kartoteka zaliczonych przez pracownika szkoleń
    +   X
Kontrola terminu prac końcowych i możliwość oceny zadań zaliczeniowych
    +   X
Autokontrola wymaganych szkoleń jednorazowych i okresowych
    +   X
Ocena rozwoju
    +   X
Ewidencjonowanie współczynników realizacji zadań
    +   X
Kwalifikacje stanowiskowe podlegające ocenie okresowej
    +   X
Priorytety kwalifikacji stanowiskowych
    +   X
Zestawy kwalifikacji dodatkowych podlegających ocenie
    +   X
Ewidencjonowanie okresowych ocen przełożonego i samoocen pracownika
    +   X
Informacja o ocenach sumarycznych, ocenach odniesienia i ocenach względnych
    +   X
Możliwość wprowadzania oceny przez przełożonego i samooceny pracownika bezpośrednio w portalu dla pracowników
    + + X

Cena programu już od 686,70 PLN

Sprawdź ceny promocyjne >

Klienci o R2płatnikPRO

Zobacz wszystkie referencje

Klienci o R2płatnikPROZobacz wszystkie referencje

Piotr Klag

Dyrektor Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu

 "Program płacowo-kadrowy R2płatnik użytkujemy praktycznie od początku istnienia firmy i jesteśmy bardzo zadowoleni. Jest programem przejrzystym i elastycznym, łatwym w obsłudze. Posiada wiele funkcji niezbędnych w codziennej pracy. Pozwala również wygenerować wiele wydruków i zestawień."

więcej >

Monika Kierkowicz

Główna Księgowa Peter Lacke Polska Sp. z o.o. w Świętej Katarzynie

Peter Lacke Polska Sp. z o.o. w Świętej Katarzynie

"Jesteśmy użytkownikiem programu R2płatnik od 2004 roku a od września 2014 roku wersji R2płatnikPRO. System spełnia wszystkie wymagania określone przepisami prawa podatkowego oraz przepisami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych w zakresie naliczania wynagrodzeń. Zmiany w prawie oraz parametry naliczania są na bieżąco implementowane w systemie."

więcej >

Nasi klienci