Rozliczanie czasu pracy - R2płatnikPRO | RESET2 RESET2 Oprogramowanie
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Użytkownik wyraża zgodę oraz określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej odwiedzając strony:

Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies?

Przejdź do serwisu
Nie ograniczaj swoich wymagań

R2płatnikPRO Specyfikacja

Szczegółowy opis możliwości programu R2płatnikPRO pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu. Wśród szerokich możliwości prosimy zwrócić uwagę na wybrane szczegóły (), które wyróżniają nasz system od innych dostępnych na rynku. Dodatkowo wyróżniono funkcjonalność dostępną tylko w serii PRO. 

 

Rozliczanie czasu pracy

Funkcjonalność Wymagane moduły dodatkowe TK
K RCP
HR
www
Nominalny czas pracy         X
Rozplanowanie dni i godzin pracy indywidualnie lub zbiorczo dla grup pracowników         X
Automatyczne lub ręczne rozplanowanie pracy w niepełnym wymiarze         X
Konfigurowalny dobowy wymiar czasu pracy (np. 7h dla niepełnosprawnych)         X
Okres rozliczeniowy dla grup pracowników
        X
Miesięczna i roczna karta pracy         X
Automatyczne wypełnianie karty pracy na podstawie nominalnego czasu pracy         X
Wydruk ewidencji czasu pracy zgodny z obowiązującymi przepisami         X
Wyliczanie godzin nadliczbowych (50% i 100%) w rozliczeniach dziennych i miesięcznych         X
Konfiguracja dodatkowych rodzajów godzin (np. nocne, szkodliwe, postojowe)         X
Wprowadzanie czasu pracy z dokładnością do 1 minuty         X
Dodatkowe notatki w poszczególnych dniach pracy i nieobecności
        X
Indywidualna akceptacja wypełnionych kart pracy do dalszych naliczeń
        X
Zbiorcze zamykanie poszczególnych ewidencji związanych z rozliczeniem czasu pracy         X
Zbiorcze zestawienia ewidencji czasu pracy         X
Możliwość współpracy z systemami Rejestracji Czasu Pracy         X
Możliwość współpracy z systemami rozliczeń czasu pracy kierowców (Tacho)         X
Bieżąca kontrola norm czasu pracy w ustalonym okresie rozliczeniowym (normy dobowe, tygodniowe, przepracowane niedziele i święta, nadgodziny)         X
Zbiorcze zestawienie kontrolne przekroczonych norm czasu pracy
        X
Kontrola godzin do odpracowania lub do odbioru przez pracownika
        X
Polecenia i wnioski o odbiór nadgodzin przez intranet lub internet
      + X
Zatwierdzanie wniosków o odbiór nadgodzin przez przełożonego lub kierownika działu
      + X
Automatyczne rozliczenie godzin nadpracowanych na koniec okresu rozliczeniowego
        X
Zbiorcze zestawienie godzin nadpracowanych, odebranych i rozliczonych
        X
Druki pustych list obecności do podpisu przez pracowników         X
Wewnętrzny system RCP
  +     X
Godzinowe harmonogramy rozpoczęcia i zakończenia pracy (np. zmiana I, II, III)
  +     X
Pomocny moduł dynamicznego planowania obsady stanowisk pracy (np. dozorcy)
  +     X
Automatyczne rozplanowanie wg różnych systemów pracy (12-godzinny, 12 na 24, 3-zmianowy, 3-zmianowy ciągły)
  +     X
Możliwość wprowadzania godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz przerw w pracy
  +     X
Zaawansowana interpretacja zdarzeń we/wy na podstawie ustalonego harmonogramu pracy
  +     X
Automatyczne obliczanie godzin nadliczbowych i godzin nocnych
  +     X
Bezpośredni import zdarzeń z czytników RCP
  +     X
Zestawienie ewidencji czasu pracy z wyszczególnieniem niezgodności z harmonogramem (np. spóźnienia, wcześniejsze wyjścia, nieobecności)
  +     X
Możliwość rejestracji wejść i wyjść przez internet lub intranet
  +   + X
Delegacje krajowe i zagraniczne
        X
Ewidencja samochodów służowych
        X
Biblioteka tras z odległościami i przybliżonymi czasami przejazdów
        X
Kursy walut krajów docelowych i tranzytowych, pobieranie kursów ze strony NBP
        X
Szczegółowe rozliczanie kosztów podróży krajowych i zagranicznych
        X
Możliwość rozliczania delegacji zbiorczej
        X
Druki polecenia wyjazdu służbowego i rozliczenia delegacji
        X
Wprowadzanie i rozliczanie delegacji przez internet
      + X
Akceptacja polecenia wyjazdu i rozliczenia delegacji przez przełożonego i/lub kierownika działu
      + X
Zbiorcze zestawienie delegacji
        X
Karta urlopowa         X
Ewidencja urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego, opieki nad dzieckiem, szkoleniowego, dodatkowego         X
Kontrola limitów urlopu wypoczynkowego, opieki nad dzieckiem i urlopu dodatkowego         X
Automatyczne obliczanie limitu urlopu wypoczynkowego zgodnie z Kodeksem Pracy         X
Uwzględnia zmiany wymiaru czasu pracy (etatu) oraz zmiany dobowego wymiaru czasu pracy (niepełnosprawni)         X
Oddzielne zasady naliczania limitu dla nauczycieli i pracowników tymczasowych         X
Wyjaśnienie wysokości nadanego limitu urlopu         X
Plan urlopów dla grup pracowników
        X
Wnioski urlopowe przez intranet lub internet
      + X
Zatwierdzanie wniosków przez przełożonego lub kierownika działu
      + X
Informacja o zatwierdzeniu urlopu pocztą elektroniczną
        X
Zestawienie urlopów wykorzystanych i pozostałych do wykorzystania         X
Karta zasiłkowa         X
Obejmuje wszystkie rodzaje wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, świadczeń rehabilitacyjnych, zasiłków opiekuńczych i macierzyńskich         X
Kontrola 33 dni wynagrodzenia chorobowego w danym roku         X
Kontrola 182 dni wypłat ciągłego chorobowego         X
Automatyczne naliczanie kwoty wynagrodzenia/zasiłku wynikające z podstaw chorobowego z 12 miesięcy         X
Przy naliczaniu uwzględniane premie kwartalne i roczne         X
Wyjaśnienie sposobu obliczenia podstaw chorobowego (m.in. uzupełnienia do pełnego miesiąca i odbruttowienia)         X
Przyrównywanie do najniższej krajowej z uwzględnieniem wymiaru etatu         X
Możliwość tworzenia korekt do poprzednich wpisów umożliwiające zmianę rodzaju zasiłku lub ponowne przeliczenie podstawy         X
Wydruk karty zasiłkowej, asygnaty zasiłkowej i ZUS Z-3         X
Zestawienia kart zasiłkowych z podziałem na poszczególne rodzaje chorobowego         X
Nieobecności         X
Ewidencja nieobecności płatnych i niepłatnych         X
Urlop bezpłatny, urlop wychowawczy i służba wojskowa         X
Zbiorcze zestawienie wprowadzonych nieobecności         X
Rozliczanie płacy akordowej         X
Biblioteka składników akordu wraz ze stawkami         X
Możliwość wprowadzania akordu bezpośrednio w karcie pracy         X
Szczegółowe rozliczenie kosztów płacy akordowej +       X
Seryjne uzupełnianie prac akordowych dla grup pracowników
        X
Zbiorcze zestawienie prac akordowych         X
Ewidencja kosztów +       X
Biblioteka zleceń, czyli kontraktów lub projektów realizowanych przez firmę (np. budowy w firmie budowlanej) +       X
Ewidencja kosztów rozdzielająca prace pracownika wykonane w ramach poszczególnych działów i zleceń +       X
Możliwość rozliczania zleceń wg godzin pracy, procentowo lub kwotowo +       X
Niezależne rozbicie poszczególnych składników wynagrodzeń (np. płaca godzinowa w koszty 2 budów, ale premia tylko na jednej budowie) +       X
Możliwość szczegółowego określenia kosztów bezpośrednio podczas wypełniania karty pracy +       X

Program nie jest już dostępny
w sprzedaży dla nowych klientów.


Masz pytania?
22 455 56 00