Ewidencja pracowników - R2płatnikPRO | RESET2 RESET2 Oprogramowanie
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ
Nie ograniczaj swoich wymagań

R2płatnikPRO Seria PRO

Szczegółowy opis możliwości programu R2płatnikPRO pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu. Wśród szerokich możliwości prosimy zwrócić uwagę na wybrane szczegóły (), które wyróżniają nasz system od innych dostępnych na rynku. Dodatkowo wyróżniono funkcjonalność dostępną tylko w serii PRO. 

 

Ewidencja pracowników

Funkcjonalność Wymagane moduły dodatkowe TK
K RCP
HR
www
Lista pracowników         X
Import danych z programu Płatnik ZUS         X
Możliwość importu danych z innych systemów płacowo-kadrowych         X
Eksport i import danych kadrowych w różnych formatach         X
Przejrzysta struktura i szybki dostęp do wszystkich danych pracowników         X
W przypadku obsługi wielu firm szybkie wyszukiwanie pracownika w dowolnej firmie         X
Puste i wypełnione druki kwestionariusza osobowego         X
Wgląd we własne dane poprzez portal pracowniczy
      + X
Dane personalne         X
Pełne dane personalne i identyfikacyjne         X
Możliwość załączenia zdjęcia i wzoru podpisu         X
Konfigurowalne cechy dodatkowe pracownika z własną biblioteką zawartości (np. rozmiar odzieży)
        X
Dodatkowe pole z własnymi notatkami i uwagami         X
Historia zmian danych identyfikacyjnych i personalnych
        X
Adresy         X
Możliwość rozdzielenia adresu zameldowania, zamieszkania i do korespondencji         X
Historia zmian adresów
        X
E-mail do wysyłania zaświadczeń i dokumentów pracownikom (np. paski)         X
Dodatkowo dane i adres osoby zawiadamianej o wypadku         X
Rachunki bankowe         X
Kontrola poprawności wprowadzonego rachunku (liczba kontrolna)         X
Przelew wynagrodzenia na dowolne dwa rachunki pracownika         X
Biblioteka banków aktualizowana przez internet         X
Ewidencja członków rodziny         X
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZCNA)         X
Kontrola 2 dni limitu opieki nad dzieckiem         X
Ulga z tytułu wychowywania dziecka (PIT-40)         X
Wniosek o wydanie EKUZ         X
Wykształcenie         X
Automatycznie wprowadzana ilość lat nauki wpływa na nadawany limit urlopu         X
Możliwość szczegółowej ewidencji okresów nauki uwzględniającej przerwy         X
Dodatkowe informacje: zawód, specjalność, stopień naukowy, znajomość języków, prawo jazdy         X
Biblioteki ukończonych kursów i innych umiejętności         X
Dane związane z odbytą służbą wojskową         X
Wymagane badania lekarskie         X
Ewidencja podstawowych badań (wstępne, okresowe, kontrolne)         X
Dodatkowe badania stanowiskowe (psychologiczne, kierowcy, sanepid, wysokościowe i inne)         X
Przypominanie o zbliżających się terminach badań         X
Załączenie oryginału zaświadczenia lekarskiego
        X
Ewidencja kursów BHP         X
Wstępne i okresowe kursy BHP z podpowiadanym terminem ważności         X
Dodatkowe rodzaje kursów (górnicze i inne)         X
Autokontrola upływających terminów ważności         X
Załączenie oryginału zaświadczenia BHP
        X
Stopień niepełnosprawności         X
Ewidencja zmian stopnia niepełnosprawności z datą orzeczenia i terminem ważności         X
Autokontrola terminów ważności orzeczeń         X
Orzeczenie niezdolności do pracy (ZUS) i przyczyn niepełnosprawności (komisja)         X
Obliczanie wskaźnika zatrudnienia przy miesięcznej i rocznej informacji o zatrudnieniu         X
Opcje refundacji składek ZUS i dofinansowania wynagrodzeń w zależności od wielkości zatrudnienia i statusu zakładu (ZPChr)         X
Obliczenie podwyższonych kosztów zatrudnienia (ryczałt) z opcją obniżenia ryczałtu (SOD)         X
Uwzględnianie zmian stopnia niepełnosprawności w trakcie miesiąca         X
Informacja o upływających terminach orzeczeń o stopniu niepełnosprawności         X
Ubezpieczenia         X
Niezbędne dane (oddział NFZ, prawo do emerytury/renty) związane z naliczaniem składek ZUS         X
Samochód prywatny         X
Dane o samochodzie prywatnym konieczne do wypłaty ryczałtu samochodowego         X
Środek lokomocji przy delegacjach krajowych i zagranicznych
        X
Historia zatrudnienia         X
Ewidencja dotychczasowego przebiegu zatrudnienia z uwzględnieniem sposobu, trybu i podstawy prawnej rozwiązania umowy         X
Możliwość załączenia oryginału świadectwa pracy
        X
Uwzględnia okresy nieskładkowe w poprzednich zakładach (urlop bezpłatny, wychowawczy, służba wojskowa)         X
Możliwość zaliczenia okresu zatrudnienia do: stażu pracy, stażu pracy w danej branży, limitu urlopu, nagrody jubileuszowej, stażu stanowiskowego         X
Poprawna interpretacja i przeliczenia nakładających się okresów nauki, historii zatrudnienia i aktualnego zatrudnienia         X
Zbiorcze zestawienie stażu pracy z podaniem daty zmiany stażu         X
Teczka pracownika
    +   X
Szybki wgląd w oryginały załączonych dokumentów
    +   X
Części A, B i C wymaganej teczki kadrowej pracownika
    +   X
Limit wielkości załączanych plików
    +   X
Wgląd we własne dokumenty w portalu dla pracowników
    + + X
Ewidencja zdarzeń dotyczących pracowników
    +   X
Definiowalne rodzaje zdarzeń dla poszczególnych grup pracowników (np. rozliczenie zadań okresowych, rozmowy motywacyjne)
    +   X
Rejestracja zdarzeń z możliwością wprowadzenia terminu kolejnego zdarzenia
    +   X
Wydruk ewidencji zdarzeń zapisanych przy pracownikach
    +   X
Zestawienia zbliżających się terminów zdarzeń okresowych (np. okresowe rozliczenie zadań, planowane rozmowy motywacyjne)
    +   X
Wewnętrzny system komunikatów dla pracowników
    +   X
Publikowanie nowości, zarządzeń i regulaminów dla wybranych działów i grup pracowników
    +   X
Dostęp do komunikatów poprzez portal dla pracowników
    + + X
Odznaczanie komunikatów przeczytanych wraz z datą zapoznania się z treścią
    + + X
Newsletter dla pracowników
    +   X

Cena programu już od 686,70 PLN

Sprawdź ceny promocyjne >

Klienci o R2płatnikPRO

Zobacz wszystkie referencje

Klienci o R2płatnikPROZobacz wszystkie referencje

Luiza Świerszcz

Kierownik Administracyjno-Finansowy RYSTERM Przedsiębiorstwo Technik Ogniotrwałych i Budownictwa w Zamościu

RYSTERM Przedsiębiorstwo Technik Ogniotrwałych i Budownictwa w Zamościu

"Sprawne zarządzanie (...) dużym przedsiębiorstwem nie byłoby możliwe bez dobrze funkcjonującego oprogramowania jakim bez wątpienia jest system płacowo-kadrowy R2płatnikPRO oraz system obsługi sprzedaży R2faktury. Oba wykorzystywane przez naszą firmę programy w znaczący sposób przyczyniają się do doskonałej organizacji pracy, którą się szczycimy."

więcej >

Małgorzata Żuk

Asystent Zarządu SPOMASZ Krasnystaw w Siennicy Nadolnej

SPOMASZ Krasnystaw w Siennicy Nadolnej

"Jeżeli zastanawiacie się Państwo, jaki program zakupić do obsługi kadrowo-płacowej
w Waszej firmie, pragniemy Wam polecić program R2płatnik firmy Reset2 Sp. z o.o. System
ten towarzyszy nam w codziennej pracy od ponad dziewięciu lat i jesteśmy z niego bardzo zadowoleni."

więcej >

Nasi klienci