Raporty i zestawienia - R2płatnikPRO | RESET2 RESET2 Oprogramowanie
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ
Nie ograniczaj swoich wymagań

R2płatnikPRO Seria PRO

Szczegółowy opis możliwości programu R2płatnikPRO pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu. Wśród szerokich możliwości prosimy zwrócić uwagę na wybrane szczegóły (), które wyróżniają nasz system od innych dostępnych na rynku. Dodatkowo wyróżniono funkcjonalność dostępną tylko w serii PRO. 

 

Raporty i zestawienia

Funkcjonalność Wymagane moduły dodatkowe TK
K RCP
HR
www
Rozliczanie wynagrodzeń          
Standardowe zbiorówki list płac wraz z zestawieniem przychodów (podatek), nominałów (do wypłaty w kasie) i całkowitych kosztów wynagrodzeń          
Możliwość przygotowania własnych zestawień zbiorczych zgodnie z własnymi wymaganiami          
Miesięczne zestawienia zaliczki na podatek dochodowy i zryczałtowany wraz z przygotowaniem przelewów do urzędu skarbowego          
Roczne deklaracje PIT-4R i PIT-8AR          
Możliwość elektronicznego podpisania i wysyłki przez internet rocznych rozliczeń firmy w postaci e-Deklaracji          
Zestawienie ZUS zawierające w zwartej formie wszystkie dane do raportów ZUS          
Współpraca z programem Płatnik ZUS poprzez bezpośrednie wywołanie programu wraz z zaimportowanymi raportami DRA, RCA, RZA, RSA          
Oddzielne raporty ZUS dla właścicieli (DRA, RSA) uwzględniające okresy chorobowego          
Możliwość ujęcia właścicieli, wspólników i osób współpracujących na raportach z pracownikami          
Roczna informacja ZUS IWA          
Zestawienie do NFZ o obniżonych składkach na ubezpieczenie zdrowotne          
Współpraca z programem do elektronicznej wymiany danych z NFZ          
Zestawienie do PFRON dotyczące refundacji składek ZUS i dofinansowania wynagrodzeń dla ZPChr i innych jednostek, zatrudniających osoby niepełnosprawne          
Współpraca z systemem SOD PFRON poprzez automatyczne przesyłanie danych do formularzy WnD, INF D-P, WnU, INF U-P          
Szczegółowe zestawienia dla GUS pozwalające na rzetelne wypełnienie formularzy DG-1, Z-02, Z-03, Z-05, Z-06, Z-12 i Z-14          
Koszty wynagrodzeń          
Zestawienie kosztów wynagrodzeń poszczególnych pracowników          
Rozliczenie kosztów wynagrodzeń z podziałem na działy i zlecenia +        
Szczegółowe zestawienie kosztów pracy poszczególnych pracowników wyszczególniające każdy składnik wynagrodzenia w rozbiciu na przypisane zlecenia +        
W przypadku Agencji Pracy Tymczasowej możliwość generowania faktur obciążających kosztami pracy (wraz z marżą) poszczególnych klientów
+        
Dekrety księgowe          
Dekretacja list płac z uwzględnieniem kosztów rodzajowych (konta grupy 4)          
Szczegółowa dekretacja kosztów wynagrodzeń z podziałem na MPK i centra zysków w ramach kosztów rodzajowych +        
Szczegółowa dekretacja kosztów według miejsca powstawania na konta grupy 5 +        
Eksport dekretów księgowych do popularnych systemów finansowo-księgowych          
Analiza płac          
Plan i wykorzystanie funduszu zaangażowania środków w poszczególnych działach          
Zestawienie planu i zatrudnienia na stanowiskach z wyszczególnieniem wakatów
    +    
Symulacja naliczenia dowolnej listy płac
    +    
Zestawienie zabezpieczenia budżetu na wynagrodzenia, czyli planowane miesięczne koszty zakładu obliczone na podstawie angaży          
Zestawienia kadrowe         X
Zestawienia zbiorcze danych wprowadzanych we wszystkich ewidencjach         X
Zestawienia zbliżających się terminów badań okresowych, kursów BHP, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i umów o pracę na czas określony         X
Zestawienia upływających okresów: stażu pracy, nagrody jubileuszowej i lat do urlopu z podaniem konkretnej daty         X
Informacja o stanie zatrudnienia z wyszczególnieniem osób przyjętych i zwolnionych         X
Miesięczna i roczna informacja o zatrudnieniu z wyliczeniem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych         X
Możliwość przygotowania własnych dokumentów potrzebnych w danej firmie, np. karta obiegowa, protokół przekazania, wszelkie oświadczenia i zobowiązania         X
Zestawienia według różnych kryteriów         X
Wstępnie przygotowana duża ilość przydatnych zestawień         X
Konfiguracja własnych zestawień zawierających wprowadzone informacje kadrowe         X
Konfiguracja własnych zestawień zawierających jednocześnie informacje kadrowe i płacowe          
Możliwość zadania dowolnych kryteriów wyboru względem zawartości wybranych składników         X
Różne podziały i grupowanie pozycji zestawienia, również wg zawartości wybranego pola         X
Eksport zestawień do pliku w formacie akceptowanym przez inne zewnętrzne systemy i możliwość dalszej obróbki np. w programach Access czy Excel         X
Moduł raportów SQL
        X
Wewnętrzny generator raportów na podstawie zapytań SQL
        X
Możliwość wykonania praktycznie dowolnego zestawienia z danych wprowadzonych w systemie
        X
Wstępnie przygotowane funkcje w bazie ułatwiające budowanie raportów
        X
Pobieranie z internetu definicji przykładowych raportów oraz raportów wykorzystywanych przez innych
        X
Możliwość ustalenia własnej makiety wydruku zestawienia
        X
Możliwość podłączenia zewnętrznego generatora raportów SQL
        X
Wybór zawartości dowolnych pól tekstowych na podstawie własnych zapytań SQL
        X
Możliwość publikowania własnych raportów SQL w portalu dla pracowników lub kierowników
      + X
Wydruki         X
Możliwość przesyłania wszelkich wydruków pocztą elektroniczną w formie załącznika w standardzie HTML lub PDF         X
Możliwość tłumaczenia wydruków na dowolny język
        X
Obok wydruków rozbudowanych graficznie (stopnie szarości, kolory) dostępne również wydruki zoptymalizowane pod kątem oszczędności tonera lub tuszu w drukarce         X
Automatyczny przegląd przygotowanego dokumentu z możliwością edycji bezpośrednio przed wydrukiem         X
Dziennik wydruków ewidencjonujący przygotowane raporty i zestawienia         X

Cena programu już od 686,70 PLN

Sprawdź ceny promocyjne >

Klienci o R2płatnikPRO

Zobacz wszystkie referencje

Klienci o R2płatnikPROZobacz wszystkie referencje

Andrzej Plata

Inspektor Urząd Miasta i Gminy w Sycowie

Urząd Miasta i Gminy w Sycowie

 "Obsługa serwisowa zakupionego oprogramowania nie budzi najmniejszych zastrzeżeń. Polecamy oprogramowanie R2płatnikRPO do wykorzystania w jednostkach samorządu terytorialnego. "

więcej >

Zbysław Owczarski

Dyrektor Biura Obsługi Placówek Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolbromiu

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolbromiu

 "Z firmą RESET2 współpracujemy od grudnia 2002 roku korzystając z programu kadrowo-płacowego R2płatnik, a od czerwca 2010 roku z aplikacji R2płatnikPRO.

Program doskonale wpisuje się w nasze oczekiwania przez dostosowanie do naszych potrzeb, profesjonalizm, przejrzystość, intuicyjne zasady działania. Aktualizacje wnoszą ciągły rozwój programu i są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa pracy, ubezpieczeń społecznych itp.."

więcej >

Nasi klienci