Naliczanie wynagrodzeń - R2płatnikPRO | RESET2 RESET2 Oprogramowanie
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Użytkownik wyraża zgodę oraz określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej odwiedzając strony:

Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies?

Przejdź do serwisu
Nie ograniczaj swoich wymagań

R2płatnikPRO Specyfikacja

Szczegółowy opis możliwości programu R2płatnikPRO pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu. Wśród szerokich możliwości prosimy zwrócić uwagę na wybrane szczegóły (), które wyróżniają nasz system od innych dostępnych na rynku. Dodatkowo wyróżniono funkcjonalność dostępną tylko w serii PRO. 

 

Naliczanie wynagrodzeń

Funkcjonalność Wymagane moduły dodatkowe TK
K RCP
HR
www
Ewidencja list płac          
Możliwość tworzenia wielu list w miesiącu, zarówno list podstawowych jak i dodatkowych          
Roczna lub miesięczna numeracja list płac w obrębie utworzonych rejestrów          
Konfigurowalny układ numeru oddzielnie dla każdego rejestru          
Biblioteka rodzajów list służąca do grupowania list płac          
Kontrola wprowadzania pracowników na właściwe listy płac          
Indywidualne lub grupowe naliczanie wynagrodzeń          
Miesięczne obliczanie składek ZUS pozwalające uniknąć groszowych różnic na raporcie do ZUS          
Rozbudowane wyjaśnienia wyliczeń kluczowych składników (m.in. urlop, chorobowe, ekwiwalent za urlop, składki ZUS, podatek)          
Automatyczne naliczanie wynagrodzeń w przypadku zmiany wysokości angażu (podwyżki) lub rodzaju angażu (np. krajowy na eksportowy) w trakcie miesiąca
         
Zamykanie list płac zabezpieczające przed modyfikacjami po wypłacie          
Grupowe zamykanie list płac
         
Możliwość rozliczenia kwoty diet kierowców międzynarodowych w ramach pakietu mobilności
         
Możliwość automatycznego naliczania list korygujących          
Naliczanie trzynastek i wyrównań, szczególnie przydatne w szkołach i jednostkach budżetowych          
Aktualizacja parametrów naliczania (składki ZUS, koszty i podatek, ryczałty i wynagrodzenia, podstawa ZUS dla właścicieli) przez internet          
Wydruki list i pasków          
Czytelne wydruki list płac w różnych formach          
Przejrzyście zaprojektowane druki pasków dla pracowników          
Możliwość własnego wyboru składników drukowanych na liście płac i paskach          
Opcjonalna optymalizacja wydruków pod kątem oszczędności tonera lub tuszu w drukarce          
Paski rozszerzone zawierające informacje z raportu ZUS RMUA          
Możliwość rozsyłania pasków pocztą elektroniczną          
Rodzaje wynagrodzeń          
Wstępnie przygotowane standardowe systemy naliczania wynagrodzeń dla: małej firmy, dużego przedsiębiorstwa, szkoły i jednostki budżetowej          
Obok list podstawowych przygotowane definicje list dodatkowych: zasiłki ZUS, premie i nagrody, ekwiwalenty za urlop, inne wynagrodzenia i dochody, premie kwartalne i roczne, nagroda jubileuszowa, świadczenia urlopowe, fundusz socjalny, ryczałt samochodowy, dodatki nieopodatkowane, umowy zlecenia i o dzieło, organy stanowiące          
Rozliczanie dochodów zryczałtowanych typu dywidendy, świadczenia byłym pracownikom, odsetki od pożyczek, dochody cudzoziemców i inne          
Rozliczanie innych dochodów typu akcje, stypendia, diety radnych          
Rozliczanie umów cywilnoprawnych          
Naliczanie i ewidencja umów zlecenia i umów o dzieło          
Możliwość zawierania umów zarówno z własnymi pracownikami jak i z osobami obcymi          
Numeracja umów w obrębie rejestrów          
Aneksy do umów zlecenia          
Biblioteka treści umów          
Podpowiedź kwoty brutto po podaniu oczekiwanego wynagrodzenia netto          
Możliwość wynagradzania według kwoty lub według stawki (np. za godzinę)          
Uwzględnia 50% koszty przy prawach autorskich          
Przejrzysty sposób ustalania i rozliczania składek ZUS          
Możliwość zapłaty w ratach          
Wybór płatności na jeden z dwóch rachunków lub gotówką          
Wydruk umowy zlecenia i umowy o dzieło z możliwością zmian standardowych wzorów          
Wydruk rachunku do umowy wystawianego przez pracownika          
Seryjne wprowadzanie umów zlecenia dla grup pracowników
         
Ewidencja umów organów stanowiących i naliczanie wynagrodzeń z innych tytułów (np. wynagrodzenia rady nadzorczej)          
Ewidencja i rozliczanie umów o praktyki absolwenckie          
Możliwość rozliczania cudzoziemców wraz z deklaracją IFT-1 lub IFT-1R          
Polecenia przelewów bankowych          
Ewidencja standardowych poleceń przelewów oraz przelewów do ZUS i do US          
Obsługa wielu rachunków firmowych          
Generowanie przelewów z wynagrodzeń na podstawie list płac          
Przygotowanie przelewów na inne jednostki na podstawie potrąceń pracowników (np. ubezpieczenia grupowe, składki członkowskie, zajęcia komornicze)          
Automatyczne przelewy podatku dochodowego i zryczałtowanego          
Przelewy do ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz FP i FGŚP          
Możliwość samodzielnego przygotowania dowolnego przelewu z wykorzystaniem biblioteki odbiorców          
Grupowanie przelewów w paczkach z dnia          
Wydruk polecenia przelewu na czystych kartkach lub nadruk treści na gotowych formularzach różnego typu          
Wydruk zbiorczych przelewów różnego typu          
Eksport przelewów do większości systemów bankowych          

Program nie jest już dostępny
w sprzedaży dla nowych klientów.


Masz pytania?
22 455 56 00