Sprzedaż - R2fakturyPRO | RESET2 RESET2 Oprogramowanie
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Użytkownik wyraża zgodę oraz określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej odwiedzając strony:

Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies?

Przejdź do serwisu
Nie ograniczaj swoich wymagań

R2fakturyPRO Specyfikacja

Szczegółowy opis możliwości programu do fakturowania R2fakturyPRO pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu.

Przy każdej funkcjonalności zaznaczono jej dostępność w wersjach START, MINI, STANDARD, MAXI i PRO, a zbiorcze zestawienie różnic pomiędzy tymi wersjami jest dostępne w pozycji RÓŻNICE W WERSJACH.

 

Sprzedaż

Funkcjonalność Wersja
START
Wersja
MINI
Wersja
STANDARD
Wersja
MAXI
Wersja
PRO
Faktury VAT i inne dokumenty sprzedaży          
liczba faktur i innych dokumentów sprzedaży max.3 (R2firma), max.2 (R2księga) bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń
wystawianie, drukowanie i ewidencjonowanie faktur VAT, faktur proforma, paragonów i rachunków + + + + +
szybkie wystawianie faktury bez pomocy myszki (tylko z klawiatury) + + + + +
wyszukiwanie asortymentów w bibliotece wg nazwy bądź indeksu (kodu kreskowego) + + + + +
przeliczanie kwot netto-brutto opcjonalnie wg netto lub brutto, ustawiane niezależnie dla każdej zdefiniowanej numeracji faktur + + + + +
wybór rodzaju ceny (cena 1,2 lub 3-cia - określone w bibliotece asortymentów), wg którego będzie wystawiana bieżąca faktura + + + + +
możliwość udzielenia rabatu oddzielnie na poszczególnych pozycjach faktury i dodatkowo zbiorczego rabatu dotyczącego całej faktury + + + + +
możliwość wydrukowania na fakturze trzech uwag (z biblioteki lub wpisanych ręcznie) + + + + +
możliwość wprowadzenia notatek, niedrukowanych na fakturze + + + + +
osoba wystawiająca i odbierająca fakturę + + + + +
przy pełnej księgowości - możliwość określenia konta księgowego na którym będzie księgowana sprzedaż, konto można określić dla każdej pozycji z osobna lub dla całej faktury + + + + +
możliwość wyboru rachunku bankowego na jaki ma być dokonana zapłata za fakturę + + + + +
automatyczne powiązanie faktur z dokumentami WZ, bieżąca informacja o wartości sprzedaży w cenach nabycia, zysku i uzyskanej marży + + + + +
seryjny wydruk faktur (podświetlonych, wszystkich z wybranego okresu itp.) - - + + +
możliwość określania złotówkowej ceny sprzedaży na podstawie ceny walutowej i kursu - - - + +
niezapłacone należności na wydruku faktury  - - + + +
Faktury VAT marża - - + + +
automatyczne wyliczenie wartości podatku VAT dla procedury VAT marża          
wydruk dodatkowego rejestru VAT dla transakcji VAT marża          
Faktury sprzedażowe w procedurze WSTO/OSS - - - + +
Faktury korygujące + + + + +
dowolna liczba faktur korygujących do jednego dokumentu sprzedaży          
Faktury eksportowe w walutach obcych lub w PLN - - - + +
biblioteka walut i kursów średnich NBP          
automatyczne pobieranie kursów ze strony internetowej NBP *          
wybór rodzaju transakcji: wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, eksport towarów, eksport usług          
automatyczne tłumaczenie faktury na język angielski lub niemiecki, a po przygotowaniu własnego tłumaczenia na dowolny inny, wydruki dwujęzyczne          
płatności w walucie przeliczane na PLN wg kursu z dnia zapłaty          
automatyczne obliczanie różnic kursowych          
Faktury krajowe w walutach obcych - - - + +
opcjonalnie netto w walucie a VAT w PLN lub cała kwota brutto w walucie          
możliwość określania złotówkowej ceny sprzedaży na podstawie ceny walutowej i kursu          
waluty, kursy, tłumaczenia, płatności w walucie, różnice kursowe analogicznie jak wyżej w fakturach eksportowych          
Faktury uproszczone + + + + +
wystawianie, drukowanie i ewidencjonowanie faktur VAT do 450 zł brutto lub 100 EURO          
E-faktury - - - + +
cyfrowe podpisywanie faktur w formacie PDF          
wysyłanie e-mailem podpisanych e-faktur          
ewidencjonowanie kopii wystawionych e-faktur          
operacje na pojedyńczych fakturach oraz seryjnie na wielu fakturach          
drukowanie i wysyłanie e-mailem formularza zgody          
płatności on-line          
PEF - Platforma Elektronicznego Fakturowania - - - + +
wysyłka faktury elektronicznej          
odczyt informacji o statusie wysłanego dokumentu          
Faktury zaliczkowe (tylko w PLN) - - - + +
zamówienia od odbiorców          
dowolna ilość faktur zaliczkowych do jednego zamówienia          
faktura końcowa z pełnym rozliczeniem zamówienia          
Faktury powtarzalne - - + + +
automatyczne wystawianie powtarzających się co miesiąc faktur          
określenie daty początkowej i końcowej oraz częstotliwości wystawiania (miesiąc, tydzień)          
automatyczne pomijanie dni wolnych i świąt          
seryjny wydruk wystawionych faktur          
Faktury (rachunki) do transakcji, dla których nabywca jest podatnikiem (sprzedaż odwrotne obciążenie) - - + + +
automatyczna adnotacja na fakturze "odwrotne obciążenie"          
Faktury do transakcji objętych Split Payment - - + + +
automatyczna adnotacja na fakturze "mechanizm podzielonej płatności"          
Faktury związane z obrotem wyrobami węglowymi objętymi akcyzą - - - + +
wystawianie, drukowanie i ewidencjonowanie faktur na wyroby węglowe dla podmiotów zwolnionych z akcyzy oraz nieposiadających zwolnienia          
wydruk dokumentów dostawy wyrobów węglowych DWW          
wydruk deklaracji AKC-WW          
Faktury związane z obrotem towarami, w których cenę wliczono koszt gospodarowania odpadami + + + + +
wystawianie, drukowanie i ewidencjonowanie faktur za towary, w których cenę wliczono KGO          
automatyczna adnotacja na wydruku faktury o jednostkowym koszcie gospodarowania odpadami zawartym w cenie asortymentu          
Przystosowanie dokumentów do własnych potrzeb          
możliwość umieszczenia na dokumentach elementów graficznych (logo firmy) + + + + +
możliwość zdefiniowania wielu niezależnych numeracji (serii) faktur, np. osobne numeracje dla każdego sprzedawcy lub przedstawiciela handlowego - - + + +
możliwość zdefiniowania dowolnych dokumentów (np. na bazie definicji Inny (sprzedaż) można zdefiniować własne zamówienie do odbiorcy) i określania ich zawartości  - - + + +
możliwość pełnego dostosowania wyglądu wszystkich wydruków - - + + +
możliwość określenia specjalnych wzorów faktur dla poszczególnych kontrahentów - - - + +
współdzielenie jednej definicji dokumentu przez wielu użytkowników lub w przypadku RW i WZ przez wiele magazynów
- - - - +
Dane dedykowane - - - + +
dla każdego kontrahenta można sporządzić niezależny cennik sprzedaży obejmujący wszystkie bądź tylko wybrane asortymenty z listy asortymentów lub rabaty na wybrane grupy asortymentowe oraz zdefiniować pięć dodatkowych cech, np. nazwa asortymentu, jaką posługuje się dany kontrahent, indeks, jednostka miary itp.          
Automatyczna faktura do paragonu          
jedna faktura do jednego wystawionego wcześniej paragonu + + + + +
jedna faktura do jednego lub kilku wybranych wystawionych wcześniej paragonów - - - + +
Automatyczna faktura do WZ          
jedna faktura do jednego wystawionego wcześniej WZ + + + + +
jedna faktura do jednego lub kilku wybranych wystawionych wcześniej WZ - - - + +
Refakturowanie opłat (np. za energię elektryczną) + + + + +
ceny sprzedaży z dokładnością do 4 cyfr po przecinku          
Szczególne ułatwienia przy fakturowaniu usług + + + + +
opis usługi może mieć dowolną długość          
powtarzającą się część opisu można wybierać z biblioteki asortymentów, a zmienną wpisywać bezpośrednio na fakturze          
w przypadku fakturowania niepowtarzających się usług, możliwość wprowadzenia opisu usługi bezpośrednio na pozycji faktury, bez konieczności korzystania z biblioteki asortymentów          
Różne sposoby numerowania dokumentów + + + + +
numerowanie roczne lub miesięczne, dowolny układ numeru, pilnowanie ciągłości numeracji          
Rozliczanie płatności za faktury sprzedaży          
dowolna liczba rat + + + + +
różne formy płatności (gotówka, przelew, czek, karta kredytowa, pobranie pocztowe, kompensata lub dowolne inne) + + + + +
zestawienie dłużników + + + + +
szczegółowe zestawienie należności na dowolny dzień z podziałem na dni po terminie lub termin płatności - - + + +
Obsługa numerów seryjnych + + + + +
możliwość wyszczególnienia numeru seryjnego przy każdej pozycji faktury          
Rozliczanie przedstawicieli handlowych - - - + +
biblioteka opiekunów klienta (przedstawicieli handlowych)          
przypisanie kontrahentów do opiekunów          
przypisanie poszczególnych faktur do opiekunów          
zestawienie faktur wystawionych w danym okresie powiązanych z poszczególnymi opiekunami (przedstawicielami handlowymi)          
Współpraca ze skanerem kodów kreskowych + + + + +
Obsługa drukarek fiskalnych (Posnet, Elzab, Novitus i kompatybilne) oraz kas fiskalnych (Posnet Neo, Novitus Sento i kompatybilne) + + + + +
ewidencja wszystkich urządzeń fiskalnych użytkowanych w firmie          
zestawienia paragonów wydrukowanych na poszczególnych drukarkach fiskalnych          
Oznaczenia GTU i procedur wymagane do JPK_V7M i JPK_V7K + + + + +
oznaczanie dokumentów sprzedaży odpowiednimi kodami GTU i procedurami          
wydruk kodów GTU i procedur na dokumentach sprzedażowych          
Rejestr sprzedaży VAT + + + + +
sumaryczna dzienna sprzedaż na paragony jako jedna pozycja na wydruku rejestru          
opcjonalnie wydruk rejestrów sprzedaży VAT dla poszczególnych oddziałów firmy          
Eksport danych do programów księgowych + + + + +
eksport faktur umożliwiający ich automatyczne zaksięgowanie w programie R2księga (księga przychodów i rozchodów) lub R2fk (system finansowo księgowy)          
Import/eksport faktur - - - - +
import i eksport faktur umożliwiający ich automatyczne tworzenie w programie R2faktury
         
JPK_VAT (Jednolity Plik Kontrolny) - Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT + + + + +
przygotowanie JPK          
podpisanie (podpis kwalifikowany lub ePUAP) i wysłanie JPK oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO          
przeglądanie JPK w arkuszu kalkulacyjnym          
JPK_FA (Jednolity Plik Kontrolny) - Faktury + + + + +
przygotowanie JPK          
podpisanie (podpis kwalifikowany lub ePUAP) i wysłanie JPK oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO          
przeglądanie JPK w arkuszu kalkulacyjnym          
Elektroniczny Nadawca Poczty Polskiej - - - + +
automatyczne rejestrowanie przesyłek w systemie Poczty Polskiej          
generowanie nalepek adresowych          
Statystyka firmy - - + + +
szybkie sprawdzenie aktualnych przychodów i zysku w poszczególnych miesiącach bieżącego roku oraz dla porównania w tych samych miesiącach roku poprzedniego          
wykresy porównujące sprzedaż z bieżącego roku z rokiem poprzednim          
szybki wgląd w sumaryczny stan należności i zobowiązań oraz aktualny stan kasy i rachunków bankowych          
szybkie sprawdzenie przychodów z wybranych grup lub kategorii asortymentowych          

* funkcja dostępna tylko przy ważnym abonamencie

Program nie jest już dostępny
w sprzedaży dla nowych klientów.


Masz pytania?
22 455 56 00