Magazyn - R2fakturyPRO | RESET2 RESET2 Oprogramowanie
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Użytkownik wyraża zgodę oraz określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej odwiedzając strony:

Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies?

Przejdź do serwisu
Nie ograniczaj swoich wymagań

R2fakturyPRO Specyfikacja

Szczegółowy opis możliwości programu do fakturowania R2fakturyPRO pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu.

Przy każdej funkcjonalności zaznaczono jej dostępność w wersjach START, MINI, STANDARD, MAXI i PRO, a zbiorcze zestawienie różnic pomiędzy tymi wersjami jest dostępne w pozycji RÓŻNICE W WERSJACH.

 

Program do inwentaryzacji, funkcje magazynu

R2faktury to system do ewidencji sprzedaży i zakupów, rozliczeń z kontrahentami oraz prowadzenia ewidencji asortymentowej. R2faktury to również program do inwentaryzacji i prowadzenia pełnej dokumentacji magazynowej. Automatyczne generowanie protokołów rozbieżności PR+ i PR- korygujących stan magazynu, wystawianie dokumentów PZ, WZ, MM to tylko jedne z nielicznych możliwości programu. Program do inwentaryzacji R2faktury m.in. współpracuje z programem ELZAB kolektor CE, umożliwia wydruk kodów kreskowych, przyjęcia oraz inne operacje magazynowe na konkretnych egzemplarzach danego asortymentu oznaczonych numerami seryjnymi. Zapoznaj się z funkcjami poszczególnych wersji programu.
 

Funkcjonalność Wersja
START
Wersja
MINI
Wersja
STANDARD
Wersja
MAXI
Wersja
PRO
Przyjęcia do magazynu          
liczba dokumentów Pz lub BO max.3 (R2firma), max.2 (R2księga) bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń
dokument BO umożliwiający wprowadzenie początkowego stanu magazynu + + + + +
dokument PZ - odpowiednik faktury zakupu umożliwiający przyjęcie pozycji "magazynowych" oraz usług + + + + +
przeliczanie kwot netto-brutto opcjonalnie wg netto lub brutto, zgodnie ze sposobem przeliczeń na fakturze zakupu + + + + +
zbiorcze kwoty netto, vat i brutto można zmienić ręcznie tak żeby odpowiadały dokładnie fakturze zakupu + + + + +
wprowadzenie udzielonego przez dostawcę rabatu, zarówno oddzielnie na poszczególnych pozycjach faktury zakupu, jak i dodatkowo zbiorczego rabatu dotyczącego całej faktury zakupu + + + + +
do trzech dowolnych uwag (z biblioteki lub wpisanych ręcznie) na wydruku PZ + + + + +
na każdym PZ dowolne notatki, niedrukowane na PZ + + + + +
możliwość zablokowania wprowadzonego towaru - towar jest w magazynie, ale nie można go wydać + + + + +
osoba przyjmująca towar + + + + +
przy pełnej księgowości - możliwość określenia konta księgowego na którym będzie księgowany zakup towaru, konto można określić dla każdej pozycji z osobna lub dla całego PZ + + + + +
Przyjęcia do magazynu na podstawie faktur RR (od rolników ryczałtowych) - - + + +
wydruk faktury RR zawierającej wszystkie wymagane dane rolnika ryczałtowego          
Faktury (rachunki) do transakcji, dla których nabywca jest podatnikiem (zakup odwrotne obciążenie) + + + + +
Korekty przyjęć + + + + +
dowolna liczba PZ korygujących do jednego PZ          
Przyjęcia do magazynu na podstawie faktur importowych w walutach obcych lub w PLN - - - + +
biblioteka walut i kursów średnich NBP          
automatyczne pobieranie kursów ze strony internetowej NBP *          
wybór rodzaju transakcji: wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import towarów, import usług          
płatności w walucie przeliczane na PLN wg kursu z dnia zapłaty          
automatyczne obliczanie różnic kursowych          
Wystawianie i drukowanie not korygujących + + + + +
Przystosowanie dokumentów do własnych potrzeb          
możliwość zdefiniowania dowolnych innych dokumentów (np. Zamówienie do dostawcy, PW) i określania ich zawartości - - + + +
możliwość pełnego dostosowania wyglądu wszystkich wydruków - - + + +
możliwość określenia specjalnych wzorów PZ i WZ dla poszczególnych dokumentów - - - + +
możliwość określenia specjalnych wzorów PZ i WZ dla poszczególnych kontrahentów - - - + +
współdzielenie jednej definicji dokumentu przez wielu użytkowników
- - - - +
Wiele magazynów, przesunięcia międzymagazynowe MM          
liczba dokumentów MM max.3 (R2firma), max.2 (R2księga) bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń
przesunięcia w cenach nabycia netto, wydruk MM w cenach netto lub brutto albo bez cen (same ilości) + + + + +
zbiorcza waga przesuwanych towarów obliczona na podstawie wagi jednostkowej asortymentów + + + + +
uwagi i notatki, osoba wydająca i odbierająca towar + + + + +
Wydania Wz          
liczba dokumentów Wz max.3 (R2firma), max.2 (R2księga) bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń
WZ jako dokument samodzielny lub generowany automatycznie w trakcie wystawiania faktury sprzedaży + + + + +
wydania z kilku magazynów na jednym dokumencie WZ, wydruk WZ z podziałem na magazyny + + + + +
wydruk WZ w cenach nabycia, sprzedaży lub bez cen (same ilości) + + + + +
zbiorcza waga wydawanych towarów obliczona na podstawie wagi jednostkowej asortymentów + + + + +
koszt własny sprzedaży określany na podstawie zestawień lub wydruków WZ w cenach nabycia + + + + +
wydruk korekty kosztu sprzedaży dla każdego PZ korygującego ceny nabycia + + + + +
Przychód wewnętrzny PW - - - + +
standardowo przygotowana definicja przyjęcia wewnętrznego          
Rozchód wewnętrzny RW - - - + +
automatyczne określanie cen nabycia na podstawie rozchodowanych dostaw          
Kontrola stanów magazynowych + + + + +
algorytm FIFO, LIFO, konkretna dostawa          
ilości z dokładnością do 4 cyfr po przecinku          
Obliczanie marży i zysku, rozliczanie sprzedaży w cenach nabycia          
marża obliczana wg algorytmu "na sto" lub "w stu" + + + + +
zysk i marża mogą uwzględniać koszty transportu nie ujęte w cenie nabycia - - - + +
możliwość zablokowania wybranym użytkownikom dostępu do cen nabycia - - - + +
Filtrowanie asortymentów wg bieżących stanów magazynowych + + + + +
Kartoteki magazynowe + + + + +
pełna historia operacji magazynowych na danym asortymencie, stan magazynu po każdej operacji          
Inwentaryzacja, protokoły rozbieżności PR+, PR- - - - + +
arkusze inwentaryzacyjne z podziałem na magazyny i grupy asortymentowe          
wydruk zestawienia różnic dla poszczególnych arkuszy          
automatyczne generowanie protokołów rozbieżności PR+ i PR- korygujących stan magazynu          
możliwość importu stanów magazynowych z kolektora danych          
Różne sposoby numerowania dokumentów + + + + +
numerowanie roczne lub miesięczne, dowolny układ numeru, pilnowanie ciągłości numeracji          
Rozliczanie płatności za faktury zakupu          
dowolna liczba rat + + + + +
różne formy płatności (gotówka, przelew, czek, karta kredytowa, pobranie pocztowe, kompensata lub dowolne inne) + + + + +
zestawienie wierzycieli + + + + +
szczegółowe zestawienie zobowiązań na dowolny dzień z podziałem na dni po terminie lub termin płatności - - + + +
Obsługa numerów seryjnych + + + + +
przyjęcia oraz inne operacje magazynowe na konkretnych egzemplarzach danego asortymentu oznaczonych numerami seryjnymi          
Obsługa kontraktów - - - + +
dokładne rozliczenie dostaw pochodzących z różnych PZ w ramach danego kontraktu (umowy, zlecenia, itp.)          
Współpraca ze skanerem kodów kreskowych - - - + +
Współpraca z programem ELZAB kolektor CE
- - - - +
wysyłanie do kolektora bazy asortymentów wraz z kodami kreskowymi
         
wydruk etykiet z kodem kreskowym
         
pobieranie danych z kolektora zakończone wystawieniem odpowiednich dokumentów magazynowych
         
Współpraca z programem INWENTARYZATOR Koncept-L dla kolektorów Argox PT-20 oraz Cipherlab 711, 800x, 8300
- - - - +
wysyłanie do kolektora bazy asortymentów wraz z kodami kreskowymi
         
wydruk etykiet z kodem kreskowym
         
pobieranie danych z kolektora zakończone wystawieniem odpowiednich dokumentów magazynowych
         
Rozliczanie kosztów transportu - - - + +
określanie kosztów transportu związanych z danym PZ          
automatyczne obliczanie jednostkowych kosztów transportu poszczególnych pozycji z PZ          
Zlecenia transportowe
- - - - +
ewidencja i wydruk zleceń transportowych zawierających datę i miejsce załadunku i rozładunku oraz warunki płatności
         
powiązanie zleceń transportowych z poszczególnymi dokumentami PZ
         
Rejestr zakupów VAT + + + + +
opcjonalnie wydruk rejestrówzakupu VAT dla poszczególnych oddziałów firmy          
Eksport danych do programów księgowych + + + + +
eksport faktur zakupu umożliwiający ich automatyczne zaksięgowanie w programie R2księga (księga przychodów i rozchodów) lub R2fk (system finansowo księgowy)          
Import/eksport Pz - - - - +
import i eksport Pz umożliwiający ich automatyczne tworzenie w programie R2faktury
         
JPK (Jednolity Plik Kontrolny) - Magazyn - - + + +
przygotowanie JPK-MAG          
podpisanie (podpis kwalifikowany lub ePUAP) i wysłanie JPK oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO          
przeglądanie JPK w arkuszu kalkulacyjnym          

* funkcja dostępna tylko przy ważnym abonamencie
 

Program nie jest już dostępny
w sprzedaży dla nowych klientów.


Masz pytania?
22 455 56 00