Różnice w wersjach - R2fakturyPRO | RESET2 RESET2 Oprogramowanie
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Użytkownik wyraża zgodę oraz określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej odwiedzając strony:

Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies?

Przejdź do serwisu
Nie ograniczaj swoich wymagań

R2fakturyPRO Specyfikacja

Szczegółowy opis możliwości programu do fakturowania R2fakturyPRO pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu.

Przy każdej funkcjonalności zaznaczono jej dostępność w wersjach START, MINI, STANDARD, MAXI i PRO, a zbiorcze zestawienie różnic pomiędzy tymi wersjami jest dostępne w pozycji RÓŻNICE W WERSJACH.

 

RÓŻNICE W WERSJACH

Program R2faktury występuje w pięciu wersjach różniących się funkcjonalnością:

 • START - wersja MINI ograniczona do max.3 faktur, 3 Pz, 3 MM (R2firma) lub max.2 faktur, 2 Pz, 2 MM (R2faktury). Wersja START jest bezpłatna. Aby z niej korzystać wystarczy pobrać wersję demonstracyjną i zarejestrować ją jako START. Abonament na aktualizacje wersji START jest bezpłatny, ale nie obejmuje on pomocy technicznej.
   
 • MINI - najprostsza wersja programu z ograniczonym dostępem do niektórych, rzadziej używanych funkcji. Umożliwia szybkie wystawienie faktur i innych najczęściej używanych dokumentów oraz sporządzenie podstawowych zestawień.
   
 • STANDARD - pełna wersja programu z dostępem do większości modułów i funkcji programu. Umożliwia dokładne przystosowanie programu do własnych potrzeb (rodzaje i wygląd dokumentów, zestawienia).
   
 • MAXI - pełna wersja wzbogacona o transakcje zagraniczne oraz kilka innych funkcji przydatnych w większych firmach lub przy większej liczbie dokumentów.
   
 • PRO - wersja MAXI wzbogacona o specjalne udogodnienia.


Poniżej przedstawiamy zestawienie RÓŻNIC pomiędzy wersjami START, MINI, STANDARD, MAXI i PRO.
 

Funkcjonalność Wersja
START
Wersja
MINI
Wersja
STANDARD
Wersja
MAXI
Wersja
PRO
INSTALACJA I PARAMERYZACJA
możliwość obsługi wielu firm - + + + +
dedykowane wersje dla biura rachunkowego - + + + +
szczegółowe prawa dostępu do wybranych ustawień, raportów oraz zestawień
- - - - +
wykorzystanie możliwości architektury bazy danych typu klient-serwer
- - - - +
optymalizacja pod kątem pobierania tylko niezbędnych w danej chwili danych przyspieszająca pracę sieciową
- - - - +
wykorzystanie dodatkowych możliwości serwera SQL (np. procedury składowane) przyspieszających pracę stacji roboczych
- - - - +
harmonogram zadań umożliwiający zaplanowanie dłuższych operacji oraz periodycznie wykonywanych funkcji (np. archiwizacja)
- - - - +
konfiguracja bazy danych
- - - - +
w przypadku obsługi wielu firm możliwość archiwizacji danych wybranej firmy - + + + +
wbudowane funkcje serwisowania bazy danych przez internet - + + + +
narzędzia (biblioteka API) umożliwiające innym aplikacjom dostęp do bazy danych programu
- - - - +
MAGAZYN
liczba dokumentów Pz lub BO max.3 (R2firma), max.2 (R2księga) bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń
przyjęcia do magazynu na podstawie faktur importowych w walutach obcych lub w PLN - - - + +
możliwość zdefiniowania dowolnych innych dokumentów (np. Zamówienie do dostawcy, PW) i określania ich zawartości - - + + +
możliwość pełnego dostosowania wyglądu wszystkich wydruków - - + + +
możliwość określenia specjalnych wzorów PZ i WZ dla poszczególnych dokumentów - - - + +
możliwość określenia specjalnych wzorów PZ i WZ dla poszczególnych kontrahentów - - - + +
współdzielenie jednej definicji dokumentu przez wielu użytkowników
- - - - +
liczba dokumentów MM max.3 (R2firma), max.2 (R2księga) bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń
liczba dokumentów Wz max.3 (R2firma), max.2 (R2księga) bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń
przychód wewnętrzny PW - - - + +
rozchód wewnętrzny RW - - - + +
zysk i marża mogą uwzględniać koszty transportu nie ujęte w cenie nabycia - - - + +
możliwość zablokowania wybranym użytkownikom dostępu do cen nabycia - - - + +
inwentaryzacja, protokoły rozbieżności PR+, PR- - - - + +
szczegółowe zestawienie zobowiązań na dowolny dzień z podziałem na dni po terminie lub termin płatności - - + + +
obsługa kontraktów - - - + +
współpraca ze skanerem kodów kreskowych - - - + +
współpraca z programem ELZAB kolektor CE
- - - - +
współpraca z programem INWENTARYZATOR Koncept-L dla kolektorów Argox PT-20 oraz Cipherlab 711, 800x, 8300
- - - - +
rozliczanie kosztów transportu - - - + +
zlecenia transportowe
- - - - +
import/eksport Pz
- - - - +
JPK (Jednolity Plik Kontrolny) - Magazyn - - + + +
SPRZEDAŻ
liczba faktur i innych dokumentów sprzedaży max.3 (R2firma), max.2 (R2księga) bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń
seryjny wydruk faktur (podświetlonych, wszystkich z wybranego okresu itp.) - - + + +
możliwość określania złotówkowej ceny sprzedaży na podstawie ceny walutowej i kursu - - - + +
niezapłacone należności na wydruku faktury  - - + + +
faktury VAT marża - - + + +
faktury sprzedażowe w procedurze WSTO/OSS - - - + +
faktury eksportowe w walutach obcych lub w PLN - - - + +
faktury krajowe w walutach obcych - - - + +
e-faktury - - - + +
PEF - Platforma Elektronicznego Fakturowania - - - + +
faktury zaliczkowe (tylko w PLN) - - - + +
faktury powtarzalne - - + + +
faktury (rachunki) do transakcji, dla których nabywca jest podatnikiem (sprzedaż odwrotne obciążenie) - - + + +
faktury do transakcji objętych Split Payment - - + + +
faktury związane z obrotem wyrobami węglowymi objętymi akcyzą - - - + +
jedna faktura do jednego lub kilku wybranych wystawionych wcześniej paragonów - - - + +
jedna faktura do jednego lub kilku wybranych wystawionych wcześniej WZ - - - + +
możliwość zdefiniowania wielu niezależnych numeracji (serii) faktur, np. osobne numeracje dla każdego sprzedawcy lub przedstawiciela handlowego - - + + +
możliwość zdefiniowania dowolnych dokumentów (np. na bazie definicji Inny (sprzedaż) można zdefiniować własne zamówienie do odbiorcy) i określania ich zawartości  - - + + +
możliwość pełnego dostosowania wyglądu wszystkich wydruków - - + + +
możliwość określenia specjalnych wzorów faktur dla poszczególnych kontrahentów - - - + +
współdzielenie jednej definicji dokumentu przez wielu użytkowników lub w przypadku RW i WZ przez wiele magazynów
- - - - +
dane dedykowane - - - + +
szczegółowe zestawienie należności na dowolny dzień z podziałem na dni po terminie lub termin płatności - - + + +
rozliczanie przedstawicieli handlowych - - - + +
współpraca ze skanerem kodów kreskowych - - - + +
import/eksport faktur
- - - - +
Elektroniczny Nadawca Poczty Polskiej - - - + +
KASA / BANK
raporty kasowe RK i bankowe - - + + +
wpłaty i wypłaty - - + + +
możliwość prowadzenia kilku raportów kasowych w obrębie jednego dnia (dla kasjerów pracujących na zmiany) - - - + +
data i godzina płatności na raportach kasowych i bankowych - - - + +
raporty kasowe i bankowe w walutach obcych - - - + +
import płatności z systemów bankowości elektronicznej (m.in. BZWBK, Citibank, Deutsche Bank, Idea Bank, mBank, Multibank, Pekao, PBSBank, ProfiPIEK, Raiffeisen, VideoTEL) - - - + +
eksport danych do programów księgowych - - + + +
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
rozrachunki złotówkowe - - + + +
rozrachunki walutowe - - - + +
kompensowanie należności i zobowiązań (faktura - faktura korygująca, dostawca - odbiorca) - - + + +
wydruk porozumienia kompensacyjnego - - + + +
windykacja należności - - + + +
automatyczne generowanie przelewów za faktury złotówkowe dla wszystkich kontrahentów - - + + +
automatyczne generowanie przelewów za faktury walutowe dla jednego lub wszystkich kontrahentów - - - + +
agregowanie przelewów za wiele faktur dla tego samego kontrahenta - - - + +
restrykcje w obrotach - - + + +
zestawienie należności i zobowiązań na zadany dzień - - + + +
PRZELEWY BANKOWE
współpraca z systemami bankowymi - - + + +
CRM
ewidencja kontaktów z kontrahentem - - - + +
sprawy serwisowe - wspomaganie pracy działu serwisu
- - - - +
kontrakty (leady) sprzedażowe - wspomaganie pracy działu sprzedaży
- - - - +
kampanie sprzedażowe
- - - - +
KONTRAHENCI
powiązanie z opiekunem klienta (przedstawicielem handlowym) - - - + +
informacje o nałożonych restrykcjach w związku z przeterminowanymi płatnościami - - + + +
możliwość powiązania kontrahentów nadrzędnych i podrzędnych (kontrahent płatnik i kontrahent VAT) - - - + +
weryfikacja statusu VAT kontrahentów w Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów * - - - + +
weryfikacja numerów kont bankowych kontrahentów w wykazie podatników VAT (biała lista) * - - - + +
dane dedykowane - - - + +
rozrachunki - faktury wystawione temu kontrahentami (lub przez tego kontrahenta) i płatności za nie - - + + +
windykacja - wystawione temu kontrahentowi przypomnienia, wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe - - + + +
ASORTYMENTY
pobieranie pełnej biblioteki PKWIU 2015 ze strony GUS * - - - + +
indeksy dodatkowe - - + + +
różne ceny sprzedaży z dokładnością do 2 lub 4 miejsc po przecinku max.3 ceny max.3 ceny max.3 ceny max.3 ceny max.20 cen
określanie cen sprzedaży w walucie obcej - - - + +
dane dedykowane - - - + +
zestawy asortymentów - - - + +
DODATKOWE MOŻLIWOŚCI
modyfikacja istniejących oraz tworzenie własnych zestawień - - + + +
tworzenie dowolnych własnych dokumentów np. na bazie definicji Inny (zakup) można zdefiniować własne zamówienie do dostawcy lub przyjęcie wewnętrzne  - - + + +
pełne dostosowanie do własnych potrzeb wyglądu wszystkich dokumentów oraz większości zestawień - - + + +
wysyłanie wydruków e-mailem w formacie HTML lub PDF (zwykły albo podpisany cyfrowo) - - + + +
eksport zawartości okien (w całości lub wybranych pozycji) do Microsoft Excel - - + + +
eksport zestawień do Microsoft Excel - - + + +
specjalne wzory wydruku dla poszczególnych dokumentów - - - + +
specjalne wzory dokumentów (faktura, wz, ...) dla poszczególnych kontrahentów - - - + +
wydruki niektórych dokumentów na drukarkach igłowych (faktura, paragon, wz, pz, mm) - - - + +
współdzielenie jednej definicji dokumentu przez wielu użytkowników lub wiele magazynów
- - - - +
możliwość zapisania w bazie danych lub na dysku sieciowym skanów dokumentów związanych z daną pozycją, np. umów podpisanych z poszczególnymi kontrahentami
- - - - +
w przypadku awarii możliwość bezpośredniego serwisowania programu lub danych przez internet - krótki czas reakcji i minimalne koszty - + + + +
możliwość konsolidacji baz danych, czyli łączenia baz danych, np. połączenia w jeden program wielofirmowy kilku baz danych prowadzonych w programach jednofirmowych    - - + + +
MODUŁ WWW
dostęp do funkcjonalności systemu R2faktury poprzez przeglądarkę internetową na dowolnym komputerze/tablecie/smartfonie z dowolnego miejsca na świecie - - - + +
przeglądanie danych w systemie oraz generowanie wydruków - - - + +
edycja oraz wprowadzanie danych do systemu - - - - +

* funkcja dostępna tylko przy ważnym abonamencie.

Program nie jest już dostępny
w sprzedaży dla nowych klientów.


Masz pytania?
22 455 56 00