Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ
Nie ograniczaj swoich wymagań

R2fakturyPRO Seria PRO

Szczegółowy opis możliwości programu R2fakturyPRO pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu.

Przy każdej funkcjonalności zaznaczono jej dostępność w wersjach MINI, STANDARD, MAXI i PRO, a zbiorcze zestawienie różnic pomiędzy tymi wersjami jest dostępne w pozycji RÓŻNICE W WERSJACH.

 

PORÓWNANIE WERSJI

Program R2faktury występuje w kilku wersjach różniących się funkcjonalnością:

 • START - wersja MINI ograniczona do max.3 faktur, 3 Pz, 3 MM (R2firma) lub max.2 faktur, 2 Pz, 2 MM (R2faktury). Wersja START jest bezpłatna. Aby z niej korzystać wystarczy pobrać wersję demonstracyjną i zarejestrować ją jako START. Abonament na aktualizacje wersji START jest bezpłatny, ale nie obejmuje on pomocy technicznej.
   
 • MINI - najprostsza wersja programu z ograniczonym dostępem do niektórych, rzadziej używanych funkcji. Umożliwia szybkie wystawienie faktur i innych najczęściej używanych dokumentów oraz sporządzenie podstawowych zestawień.
   
 • STANDARD - pełna wersja programu z dostępem do większości modułów i funkcji programu. Umożliwia dokładne przystosowanie programu do własnych potrzeb (rodzaje i wygląd dokumentów, zestawienia).
   
 • MAXI - pełna wersja wzbogacona o transakcje zagraniczne oraz kilka innych funkcji przydatnych w większych firmach lub przy większej liczbie dokumentów.
   
 • PRO - wersja MAXI wzbogacona o specjalne udogodnienia.


Poniżej przedstawiamy porównanie wersji MINI, STANDARD, MAXI i PRO.
 

Funkcjonalność Wersja
MINI
Wersja
STANDARD
Wersja
MAXI
Wersja
PRO
INSTALACJA I PARAMERYZACJA
wprowadzanie danych firmy + + + +
możliwość nadania haseł i uprawnień poszczególnym użytkownikom + + + +
grupy praw dostępu ograniczające dostęp do wybranych danych i funkcji programu + + + +
szczegółowe prawa dostępu do wybranych ustawień, raportów oraz zestawień
- - - +
ewidencja operacji wykonanych przez użytkowników + + + +
wysyłanie wewnętrznych komunikatów do poszczególnych użytkowników + + + +
konfiguracja przycisków szybkiego dostępu + + + +
własne ustawienie kolumn i uporządkowania w każdym oknie + + + +
wybór czcionki programu i jej wielkości umożliwiający powiększenie okien programu bez zmiany ogólnej rozdzielczości systemu + + + +
baza danych oparta na serwerze SQL + + + +
możliwość pracy na bezpłatnej wersji serwera Microsoft SQL + + + +
wykorzystanie możliwości architektury bazy danych typu klient-serwer
- - - +
optymalizacja pod kątem pobierania tylko niezbędnych w danej chwili danych przyspieszająca pracę sieciową
- - - +
wykorzystanie dodatkowych możliwości serwera SQL (np. procedury składowane) przyspieszających pracę stacji roboczych
- - - +
praca w sieci lokalnej + + + +
harmonogram zadań umożliwiający zaplanowanie dłuższych operacji oraz periodycznie wykonywanych funkcji (np. archiwizacja)
- - - +
konfiguracja bazy danych
- - - +
archiwizacja wszystkich danych z możliwością zabezpieczenia hasłem + + + +
w przypadku obsługi wielu firm możliwość archiwizacji danych wybranej firmy + + + +
kontrola nowych wersji i bezpośrednia aktualizacja programu przez internet + + + +
w przypadku wersji sieciowej mechanizm automatycznej aktualizacji programu na wszystkich stacjach roboczych + + + +
wbudowane funkcje serwisowania bazy danych przez Internet + + + +
narzędzia (biblioteka API) umożliwiające innym aplikacjom dostęp do bazy danych programu
- - - +
MAGAZYN
przyjęcia do magazynu + + + +
przyjęcia do magazynu na podstawie faktur RR (od rolników ryczałtowych) - + + +
korekty przyjęć + + + +
możliwość zdefiniowania dowolnych innych dokumentów (np. Zamówienie do dostawcy, PW) i określania ich zawartości - + + +
możliwość pełnego dostosowania wyglądu wszystkich wydruków - + + +
możliwość określenia specjalnych wzorów PZ i WZ dla poszczególnych dokumentów - - + +
możliwość określenia specjalnych wzorów PZ i WZ dla poszczególnych kontrahentów - - + +
współdzielenie jednej definicji dokumentu przez wielu użytkowników
- - - +
wiele magazynów, przesunięcia międzymagazynowe MM + + + +
wydania WZ + + + +
rozchód wewnętrzny RW - - + +
kontrola stanów magazynowych + + + +
marża obliczana wg algorytmu "na sto" lub "w stu" + + + +
zysk i marża mogą uwzględniać koszty transportu nie ujęte w cenie nabycia - - + +
możliwość zablokowania wybranym użytkownikom dostępu do cen nabycia - - + +
filtrowanie asortymentów wg bieżących stanów magazynowych + + + +
kartoteki magazynowe + + + +
inwentaryzacja, protokoły rozbieżności PR+, PR- - - + +
różne sposoby numerowania dokumentów + + + +
rozliczanie płatności za faktury zakupu + + + +
obsługa numerów seryjnych + + + +
obsługa kontraktów - - + +
współpraca z programem ELZAB kolektor CE
- - - +
rozliczanie kosztów transportu - - + +
zlecenia transportowe
- - - +
eksport danych do programów księgowych + + + +
przygotowanie JPK  + + + +
podpisanie i wysłanie JPK oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO + + + +
przeglądanie JPK w arkuszu kalkulacyjnym + + + +
SPRZEDAŻ
faktury VAT i inne dokumenty sprzedaży + + + +
seryjny wydruk faktur (podświetlonych, wszystkich z wybranego okresu itp.) - + + +
możliwość określania złotówkowej ceny sprzedaży na podstawie ceny walutowej i kursu - - + +
faktury korygujące + + + +
faktury (rachunki) do transakcji, dla których nabywca jest podatnikiem - + + +
faktury eksportowe w walutach obcych lub w PLN - - + +
faktury krajowe w walutach obcych - - + +
faktury związane z obrotem wyrobami węglowymi objętymi akcyzą - - + +
e-faktury - - + +
faktury zaliczkowe (tylko w PLN) - - + +
możliwość umieszczenia na dokumentach elementów graficznych (logo firmy) + + + +
możliwość zdefiniowania wielu niezależnych numeracji (serii) faktur, np. osobne numeracje dla każdego sprzedawcy lub przedstawiciela handlowego - + + +
możliwość zdefiniowania dowolnych dokumentów (np. Zamówienie) i określania ich zawartości - + + +
możliwość pełnego dostosowania wyglądu wszystkich wydruków - + + +
możliwość określenia specjalnych wzorów faktur dla poszczególnych kontrahentów - - + +
współdzielenie jednej definicji dokumentu przez wielu użytkowników
- - - +
dane dedykowane - - + +
faktury powtarzalne - + + +
automatyczna faktura do kilku paragonów - - + +
automatyczna faktura do kilku WZ - - + +
refakturowanie opłat (np. za energię elektryczną) + + + +
szczególne ułatwienia przy fakturowaniu usług + + + +
opis usługi może mieć dowolną długość + + + +
powtarzającą się część opisu można wybierać z biblioteki asortymentów, a zmienną wpisywać bezpośrednio na fakturze + + + +
w przypadku fakturowania niepowtarzających się usług, możliwość wprowadzenia opisu usługi bezpośrednio na pozycji faktury, bez konieczności korzystania z biblioteki asortymentów + + + +
różne sposoby numerowania dokumentów + + + +
rozliczanie płatności za faktury sprzedaży + + + +
obsługa numerów seryjnych + + + +
rozliczanie przedstawicieli handlowych - - + +
współpraca ze skanerem kodów kreskowych + + + +
obsługa drukarek fiskalnych (Posnet, Elzab i kompatybilne) oraz kas fiskalnych (Posnet Neo i kompatybilne) + + + +
rejestr sprzedaży VAT + + + +
eksport danych do programów księgowych + + + +
przygotowanie JPK + + + +
podpisanie i wysłanie JPK oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO + + + +
przeglądanie JPK w arkuszu kalkulacyjnym + + + +
KASA / BANK
raporty kasowe RK i bankowe - + + +
wpłaty i wypłaty - + + +
możliwość prowadzenia kilku raportów kasowych w obrębie jednego dnia (dla kasjerów pracujących na zmiany) - - + +
data i godzina płatności na raportach kasowych i bankowych - - + +
raporty kasowe i bankowe w walutach obcych - - + +
import płatności z systemów bankowości elektronicznej (m.in. VideoTEL, Raiffeisen, Multibank) - - + +
eksport danych do programów księgowych - + + +
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
kompensowanie należności i zobowiązań (faktura - faktura korygująca, dostawca - odbiorca) - + + +
rozrachunki walutowe - - + +
windykacja należności - + + +
restrykcje w obrotach - + + +
zestawienie należności i zobowiązań na zadany dzień - + + +
lista dłużników i wierzycieli + + + +
kalkulator odsetkowy obliczający odsetki ustawowe i podatkowe + + + +
PRZELEWY BANKOWE
wydruk i ewidencjonowanie bankowych poleceń przelewów + + + +
automatyczne przelewy + + + +
współpraca z systemami bankowymi - + + +
CRM
ewidencja kontaktów z kontrahentem - - + +
sprawy serwisowe - wspomaganie pracy działu serwisu
- - - +
kontrakty (leady) sprzedażowe - wspomaganie pracy działu sprzedaży
- - - +
kampanie sprzedażowe
- - - +
KONTRAHENCI
pełny zestaw danych o kontrahencie + + + +
szybki dostęp do szczegółowych zestawień + + + +
ASORTYMENTY
pełny zestaw danych o asortymencie + + + +
trzy różne ceny sprzedaży z dokładnością do 2 lub 4 miejsc po przecinku + + + +
określanie cen sprzedaży na podstawie marży w stosunku do ceny nabycia lub ceny ewidencyjnej + + + +
określanie cen sprzedaży w walucie obcej - - + +
dane dedykowane - - + +
grupy i kategorie asortymentowe przydatne do zestawień + + + +
DODATKOWE MOŻLIWOŚCI
zestaw gotowych dokumentów, zestawień i raportów + + + +
modyfikacja istniejących oraz tworzenie własnych zestawień - + + +
tworzenie dowolnych własnych dokumentów np. Zamówienie do dostawcy, PW - + + +
pełne dostosowanie do własnych potrzeb wyglądu wszystkich dokumentów oraz większości zestawień - + + +
wysyłanie wydruków e-mailem w formacie HTML lub PDF (zwykły albo podpisany cyfrowo) - + + +
eksport zawartości okien (w całości lub wybranych pozycji) do Microsoft Excel - + + +
eksport zestawień do Microsoft Excel - + + +
specjalne wzory dokumentów (faktura, wz, ...) dla poszczególnych kontrahentów - - + +
wydruki niektórych dokumentów na drukarkach igłowych (faktura, paragon, wz, pz, mm) - - + +
współdzielenie jednej definicji dokumentu przez wielu użytkowników
- - - +
możliwość zapisania w bazie danych lub na dysku sieciowym skanów dokumentów związanych z daną pozycją, np. umów podpisanych z poszczególnymi kontrahentami
- - - +
wersja sieciowa + + + +
archiwizacja danych z możliwością wprowadzenia hasła + + + +
możliwość inicjalizacji bazy danych na podstawie pliku buforowego oraz programów Subiekt i mikroSubiekt firmy Insert + + + +
możliwość bezpośredniej aktualizacji programu przez internet zapewniająca posiadanie zawsze aktualnej wersji zgodnej ze zmieniającymi się przepisami + + + +
pobieranie aktualnej tabeli odsetek ze strony internetowej producenta + + + +
w przypadku awarii możliwość bezpośredniego serwisowania programu lub danych przez internet - krótki czas reakcji i minimalne koszty + + + +

Cena programu już od 1 116,00 PLN

Sprawdź ceny promocyjne >

Nasi klienci