Porównanie wersji - R2fakturyPRO | RESET2 RESET2 Oprogramowanie
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Użytkownik wyraża zgodę oraz określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej odwiedzając strony:

Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies?

Przejdź do serwisu
Nie ograniczaj swoich wymagań

R2fakturyPRO Specyfikacja

Szczegółowy opis możliwości programu do fakturowania R2fakturyPRO pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu.

Przy każdej funkcjonalności zaznaczono jej dostępność w wersjach START, MINI, STANDARD, MAXI i PRO, a zbiorcze zestawienie różnic pomiędzy tymi wersjami jest dostępne w pozycji RÓŻNICE W WERSJACH.

 

PORÓWNANIE WERSJI

Program R2faktury występuje w pięciu wersjach różniących się funkcjonalnością:

 • START - wersja MINI ograniczona do max.3 faktur, 3 Pz, 3 MM (R2firma) lub max.2 faktur, 2 Pz, 2 MM (R2faktury). Wersja START jest bezpłatna. Aby z niej korzystać wystarczy pobrać wersję demonstracyjną i zarejestrować ją jako START. Abonament na aktualizacje wersji START jest bezpłatny, ale nie obejmuje on pomocy technicznej.
   
 • MINI - najprostsza wersja programu z ograniczonym dostępem do niektórych, rzadziej używanych funkcji. Umożliwia szybkie wystawienie faktur i innych najczęściej używanych dokumentów oraz sporządzenie podstawowych zestawień.
   
 • STANDARD - pełna wersja programu z dostępem do większości modułów i funkcji programu. Umożliwia dokładne przystosowanie programu do własnych potrzeb (rodzaje i wygląd dokumentów, zestawienia).
   
 • MAXI - pełna wersja wzbogacona o transakcje zagraniczne oraz kilka innych funkcji przydatnych w większych firmach lub przy większej liczbie dokumentów.
   
 • PRO - wersja MAXI wzbogacona o specjalne udogodnienia.


Poniżej przedstawiamy porównanie wersji START, MINI, STANDARD, MAXI i PRO.

Funkcjonalność Wersja
START
Wersja
MINI
Wersja
STANDARD
Wersja
MAXI
Wersja
PRO
INSTALACJA I PARAMERYZACJA
możliwość obsługi wielu firm - + + + +
indywidualna konfiguracja parametrów każdej firmy + + + + +
dedykowane wersje dla biura rachunkowego - + + + +
obsługa sprzedażowo-magazynowa różnych rodzajów księgowości: pełna księgowość, księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów (ryczałt) + + + + +
obsługa wielu rachunków bankowych firmy + + + + +
możliwość umieszczenia loga każdej firmy + + + + +
możliwość nadania haseł i uprawnień poszczególnym użytkownikom + + + + +
grupy praw dostępu ograniczające dostęp do wybranych danych i funkcji programu + + + + +
szczegółowe prawa dostępu do wybranych ustawień, raportów oraz zestawień
- - - - +
ewidencja operacji wykonanych przez użytkowników + + + + +
wysyłanie wewnętrznych komunikatów do poszczególnych użytkowników + + + + +
konfiguracja przycisków szybkiego dostępu + + + + +
własne ustawienie kolumn i uporządkowania w każdym oknie + + + + +
wybór czcionki programu i jej wielkości umożliwiający powiększenie okien programu bez zmiany ogólnej rozdzielczości systemu + + + + +
baza danych oparta na serwerze SQL + + + + +
możliwość pracy na bezpłatnej wersji serwera Microsoft SQL + + + + +
wykorzystanie możliwości architektury bazy danych typu klient-serwer
- - - - +
optymalizacja pod kątem pobierania tylko niezbędnych w danej chwili danych przyspieszająca pracę sieciową
- - - - +
wykorzystanie dodatkowych możliwości serwera SQL (np. procedury składowane) przyspieszających pracę stacji roboczych
- - - - +
praca w sieci lokalnej + + + + +
harmonogram zadań umożliwiający zaplanowanie dłuższych operacji oraz periodycznie wykonywanych funkcji (np. archiwizacja)
- - - - +
konfiguracja bazy danych
- - - - +
archiwizacja wszystkich danych z możliwością zabezpieczenia hasłem + + + + +
w przypadku obsługi wielu firm możliwość archiwizacji danych wybranej firmy - + + + +
kontrola nowych wersji i bezpośrednia aktualizacja programu przez internet + + + + +
w przypadku wersji sieciowej mechanizm automatycznej aktualizacji programu na wszystkich stacjach roboczych + + + + +
wbudowane funkcje serwisowania bazy danych przez internet - + + + +
narzędzia (biblioteka API) umożliwiające innym aplikacjom dostęp do bazy danych programu
- - - - +
MAGAZYN
liczba dokumentów Pz lub BO max.3 (R2firma), max.2 (R2księga) bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń
dokument BO umożliwiający wprowadzenie początkowego stanu magazynu + + + + +
dokument PZ - odpowiednik faktury zakupu umożliwiający przyjęcie pozycji "magazynowych" oraz usług + + + + +
przeliczanie kwot netto-brutto opcjonalnie wg netto lub brutto, zgodnie ze sposobem przeliczeń na fakturze zakupu + + + + +
zbiorcze kwoty netto, vat i brutto można zmienić ręcznie tak żeby odpowiadały dokładnie fakturze zakupu + + + + +
wprowadzenie udzielonego przez dostawcę rabatu, zarówno oddzielnie na poszczególnych pozycjach faktury zakupu, jak i dodatkowo zbiorczego rabatu dotyczącego całej faktury zakupu + + + + +
do trzech dowolnych uwag (z biblioteki lub wpisanych ręcznie) na wydruku PZ + + + + +
na każdym PZ dowolne notatki, niedrukowane na PZ + + + + +
możliwość zablokowania wprowadzonego towaru - towar jest w magazynie, ale nie można go wydać + + + + +
osoba przyjmująca towar + + + + +
przy pełnej księgowości - możliwość określenia konta księgowego na którym będzie księgowany zakup towaru, konto można określić dla każdej pozycji z osobna lub dla całego PZ + + + + +
przyjęcia do magazynu na podstawie faktur RR (od rolników ryczałtowych) - - + + +
faktury (rachunki) do transakcji, dla których nabywca jest podatnikiem (zakup odwrotne obciążenie) + + + + +
korekty przyjęć + + + + +
przyjęcia do magazynu na podstawie faktur importowych w walutach obcych lub w PLN - - - + +
wystawianie i drukowanie not korygujących + + + + +
możliwość zdefiniowania dowolnych innych dokumentów (np. Zamówienie do dostawcy, PW) i określania ich zawartości - - + + +
możliwość pełnego dostosowania wyglądu wszystkich wydruków - - + + +
możliwość określenia specjalnych wzorów PZ i WZ dla poszczególnych dokumentów - - - + +
możliwość określenia specjalnych wzorów PZ i WZ dla poszczególnych kontrahentów - - - + +
współdzielenie jednej definicji dokumentu przez wielu użytkowników
- - - - +
liczba dokumentów MM max.3 (R2firma), max.2 (R2księga) bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń
przesunięcia w cenach nabycia netto, wydruk MM w cenach netto lub brutto albo bez cen (same ilości) + + + + +
zbiorcza waga przesuwanych towarów obliczona na podstawie wagi jednostkowej asortymentów + + + + +
uwagi i notatki, osoba wydająca i odbierająca towar + + + + +
liczba dokumentów Wz max.3 (R2firma), max.2 (R2księga) bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń
WZ jako dokument samodzielny lub generowany automatycznie w trakcie wystawiania faktury sprzedaży + + + + +
wydania z kilku magazynów na jednym dokumencie WZ, wydruk WZ z podziałem na magazyny + + + + +
wydruk WZ w cenach nabycia, sprzedaży lub bez cen (same ilości) + + + + +
zbiorcza waga wydawanych towarów obliczona na podstawie wagi jednostkowej asortymentów + + + + +
koszt własny sprzedaży określany na podstawie zestawień lub wydruków WZ w cenach nabycia + + + + +
wydruk korekty kosztu sprzedaży dla każdego PZ korygującego ceny nabycia + + + + +
przychód wewnętrzny PW - - - + +
rozchód wewnętrzny RW - - - + +
kontrola stanów magazynowych + + + + +
marża obliczana wg algorytmu "na sto" lub "w stu" + + + + +
zysk i marża mogą uwzględniać koszty transportu nie ujęte w cenie nabycia - - - + +
możliwość zablokowania wybranym użytkownikom dostępu do cen nabycia - - - + +
filtrowanie asortymentów wg bieżących stanów magazynowych + + + + +
kartoteki magazynowe + + + + +
inwentaryzacja, protokoły rozbieżności PR+, PR- - - - + +
różne sposoby numerowania dokumentów + + + + +
dowolna liczba rat + + + + +
różne formy płatności (gotówka, przelew, czek, karta kredytowa, pobranie pocztowe, kompensata lub dowolne inne) + + + + +
zestawienie wierzycieli + + + + +
szczegółowe zestawienie zobowiązań na dowolny dzień z podziałem na dni po terminie lub termin płatności - - + + +
obsługa numerów seryjnych + + + + +
obsługa kontraktów - - - + +
współpraca ze skanerem kodów kreskowych - - - + +
współpraca z programem ELZAB kolektor CE
- - - - +
współpraca z programem INWENTARYZATOR Koncept-L dla kolektorów Argox PT-20 oraz Cipherlab 711, 800x, 8300
- - - - +
rozliczanie kosztów transportu - - - + +
zlecenia transportowe
- - - - +
rejestr zakupów VAT + + + + +
eksport danych do programów księgowych + + + + +
import/eksport Pz
- - - - +
JPK (Jednolity Plik Kontrolny) - Magazyn - - + + +
SPRZEDAŻ
liczba faktur i innych dokumentów sprzedaży max.3 (R2firma), max.2 (R2księga) bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń
wystawianie, drukowanie i ewidencjonowanie faktur VAT, faktur proforma, paragonów i rachunków + + + + +
szybkie wystawianie faktury bez pomocy myszki (tylko z klawiatury) + + + + +
wyszukiwanie asortymentów w bibliotece wg nazwy bądź indeksu (kodu kreskowego) + + + + +
przeliczanie kwot netto-brutto opcjonalnie wg netto lub brutto, ustawiane niezależnie dla każdej zdefiniowanej numeracji faktur + + + + +
wybór rodzaju ceny (cena 1,2 lub 3-cia - określone w bibliotece asortymentów), wg którego będzie wystawiana bieżąca faktura + + + + +
możliwość udzielenia rabatu oddzielnie na poszczególnych pozycjach faktury i dodatkowo zbiorczego rabatu dotyczącego całej faktury + + + + +
możliwość wydrukowania na fakturze trzech uwag (z biblioteki lub wpisanych ręcznie) + + + + +
możliwość wprowadzenia notatek, niedrukowanych na fakturze + + + + +
osoba wystawiająca i odbierająca fakturę + + + + +
przy pełnej księgowości - możliwość określenia konta księgowego na którym będzie księgowana sprzedaż, konto można określić dla każdej pozycji z osobna lub dla całej faktury + + + + +
możliwość wyboru rachunku bankowego na jaki ma być dokonana zapłata za fakturę + + + + +
automatyczne powiązanie faktur z dokumentami WZ, bieżąca informacja o wartości sprzedaży w cenach nabycia, zysku i uzyskanej marży + + + + +
seryjny wydruk faktur (podświetlonych, wszystkich z wybranego okresu itp.) - - + + +
możliwość określania złotówkowej ceny sprzedaży na podstawie ceny walutowej i kursu - - - + +
niezapłacone należności na wydruku faktury  - - + + +
faktury VAT marża - - + + +
faktury sprzedażowe w procedurze WSTO/OSS - - - + +
faktury korygujące + + + + +
faktury eksportowe w walutach obcych lub w PLN - - - + +
faktury krajowe w walutach obcych - - - + +
faktury uproszczone + + + + +
e-faktury - - - + +
PEF - Platforma Elektronicznego Fakturowania - - - + +
faktury zaliczkowe (tylko w PLN) - - - + +
faktury powtarzalne - - + + +
faktury (rachunki) do transakcji, dla których nabywca jest podatnikiem (sprzedaż odwrotne obciążenie) - - + + +
faktury do transakcji objętych Split Payment - - + + +
faktury związane z obrotem wyrobami węglowymi objętymi akcyzą - - - + +
faktury związane z obrotem towarami, w których cenę wliczono koszt gospodarowania odpadami + + + + +
jedna faktura do jednego wystawionego wcześniej paragonu + + + + +
jedna faktura do jednego lub kilku wybranych wystawionych wcześniej paragonów - - - + +
jedna faktura do jednego wystawionego wcześniej WZ + + + + +
jedna faktura do jednego lub kilku wybranych wystawionych wcześniej WZ - - - + +
refakturowanie opłat (np. za energię elektryczną) + + + + +
możliwość umieszczenia na dokumentach elementów graficznych (logo firmy) + + + + +
możliwość zdefiniowania wielu niezależnych numeracji (serii) faktur, np. osobne numeracje dla każdego sprzedawcy lub przedstawiciela handlowego - - + + +
możliwość zdefiniowania dowolnych dokumentów (np. na bazie definicji Inny (sprzedaż) można zdefiniować własne zamówienie do odbiorcy) i określania ich zawartości  - - + + +
możliwość pełnego dostosowania wyglądu wszystkich wydruków - - + + +
możliwość określenia specjalnych wzorów faktur dla poszczególnych kontrahentów - - - + +
współdzielenie jednej definicji dokumentu przez wielu użytkowników lub w przypadku RW i WZ przez wiele magazynów
- - - - +
dane dedykowane - - - + +
szczególne ułatwienia przy fakturowaniu usług + + + + +
różne sposoby numerowania dokumentów + + + + +
dowolna liczba rat przy rozliczaniu płatności za faktury sprzedaży + + + + +
różne formy płatności (gotówka, przelew, czek, karta kredytowa, pobranie pocztowe, kompensata lub dowolne inne) + + + + +
zestawienie dłużników + + + + +
szczegółowe zestawienie należności na dowolny dzień z podziałem na dni po terminie lub termin płatności - - + + +
obsługa numerów seryjnych + + + + +
rozliczanie przedstawicieli handlowych - - - + +
współpraca ze skanerem kodów kreskowych - - - + +
obsługa drukarek fiskalnych (Posnet, Elzab, Novitus i kompatybilne) oraz kas fiskalnych (Posnet Neo, Novitus Sento i kompatybilne) + + + + +
oznaczenia GTU i procedur wymagane do JPK_V7M i JPK_V7K + + + + +
rejestr sprzedaży VAT + + + + +
eksport danych do programów księgowych + + + + +
import/eksport faktur
- - - - +
JPK_VAT (Jednolity Plik Kontrolny) - Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT + + + + +
JPK_FA (Jednolity Plik Kontrolny) - Faktury + + + + +
Elektroniczny Nadawca Poczty Polskiej - - - + +
statystyka firmy + + + + +
KASA / BANK
raporty kasowe RK i bankowe - - + + +
wpłaty i wypłaty - - + + +
możliwość prowadzenia kilku raportów kasowych w obrębie jednego dnia (dla kasjerów pracujących na zmiany) - - - + +
data i godzina płatności na raportach kasowych i bankowych - - - + +
raporty kasowe i bankowe w walutach obcych - - - + +
import płatności z systemów bankowości elektronicznej (m.in. BZWBK, Citibank, Deutsche Bank, Idea Bank, mBank, Multibank, Pekao, PBSBank, ProfiPIEK, Raiffeisen, VideoTEL) - - - + +
eksport danych do programów księgowych - - + + +
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
rozrachunki złotówkowe - - + + +
rozrachunki walutowe - - - + +
kompensowanie należności i zobowiązań (faktura - faktura korygująca, dostawca - odbiorca) - - + + +
wydruk porozumienia kompensacyjnego - - + + +
windykacja należności - - + + +
automatyczne generowanie przelewów za faktury złotówkowe dla jednego kontrahenta + + + + +
automatyczne generowanie przelewów za faktury złotówkowe dla wszystkich kontrahentów - - + + +
automatyczne generowanie przelewów za faktury walutowe dla jednego lub wszystkich kontrahentów - - - + +
agregowanie przelewów za wiele faktur dla tego samego kontrahenta - - - + +
restrykcje w obrotach - - + + +
zestawienie należności i zobowiązań na zadany dzień - - + + +
lista dłużników i wierzycieli + + + + +
kalkulator odsetkowy obliczający odsetki ustawowe i podatkowe + + + + +
PRZELEWY BANKOWE
wydruk i ewidencjonowanie bankowych poleceń przelewów + + + + +
automatyczne przelewy + + + + +
współpraca z systemami bankowymi - - + + +
CRM
ewidencja kontaktów z kontrahentem - - - + +
sprawy serwisowe - wspomaganie pracy działu serwisu
- - - - +
kontrakty (leady) sprzedażowe - wspomaganie pracy działu sprzedaży
- - - - +
kampanie sprzedażowe
- - - - +
KONTRAHENCI
pobieranie danych kontrahentów z internetowej bazy danych GUS * + + + + +
dane kontaktowe: telefony, fax, e-mail, www + + + + +
rachunek bankowy (do przelewów) + + + + +
warunki współpracy: forma i termin płatności, stały rabat, zgoda na e-faktury + + + + +
dodatkowe dane: adres do korespondencji, uwagi, dane rolnika ryczałtowego + + + + +
podział na grupy i województwa + + + + +
powiązanie z opiekunem klienta (przedstawicielem handlowym) - - - + +
informacje o nałożonych restrykcjach w związku z przeterminowanymi płatnościami - - + + +
przy pełnej księgowości możliwość określenia kont przydatnych do księgowania dokumentów w systemie finansowo-księgowym R2fk: konto rozrachunkowe dostawcy, konto rozrachunkowe odbiorcy, domyślne konto sprzedaży, domyślne konto zakupu + + + + +
możliwość powiązania kontrahentów nadrzędnych i podrzędnych (kontrahent płatnik i kontrahent VAT) - - - + +
weryfikacja statusu VAT kontrahentów w Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów * - - - + +
weryfikacja numerów kont bankowych kontrahentów w wykazie podatników VAT (biała lista) * - - - + +
dane dedykowane - - - + +
obroty - pozycje asortymentowe zakupione przez tego (lub od tego) kontrahenta + + + + +
rozrachunki - faktury wystawione temu kontrahentami (lub przez tego kontrahenta) i płatności za nie - - + + +
windykacja - wystawione temu kontrahentowi przypomnienia, wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe - - + + +
oznaczanie dokumentów sprzedaży dla wybranych kontrahentów odpowiednimi kodami GTU i procedurami wymagane do JPK_V7M i JPK_V7K + + + + +
ASORTYMENTY
nazwa skrócona, nazwa opisowa (dowolnej długości), indeks, waga jednostkowa + + + + +
pobieranie pełnej biblioteki PKWIU 2015 ze strony GUS * - - - + +
domyślna ilość podstawiana na fakturze przy sprzedaży tego asortymentu + + + + +
adres strony www z opisem asortymentu + + + + +
indeksy dodatkowe - - + + +
różne ceny sprzedaży z dokładnością do 2 lub 4 miejsc po przecinku max.3 ceny max.3 ceny max.3 ceny max.3 ceny max.20 cen
określanie cen sprzedaży na podstawie marży w stosunku do ceny nabycia lub ceny ewidencyjnej + + + + +
określanie cen sprzedaży w walucie obcej - - - + +
dane dedykowane - - - + +
kategorie asortymentów przydatne do zestawień + + + + +
zamienniki asortymentowe + + + + +
zestawy asortymentów - - - + +
oznaczanie dokumentów sprzedaży dla wybranych asortymentów odpowiednimi kodami GTU i procedurami wymagane do JPK_V7M i JPK_V7K + + + + +
DODATKOWE MOŻLIWOŚCI
zestaw gotowych dokumentów, zestawień i raportów + + + + +
modyfikacja istniejących oraz tworzenie własnych zestawień - - + + +
tworzenie dowolnych własnych dokumentów np. na bazie definicji Inny (zakup) można zdefiniować własne zamówienie do dostawcy lub przyjęcie wewnętrzne  - - + + +
pełne dostosowanie do własnych potrzeb wyglądu wszystkich dokumentów oraz większości zestawień - - + + +
wysyłanie wydruków e-mailem w formacie HTML lub PDF (zwykły albo podpisany cyfrowo) - - + + +
eksport zawartości okien (w całości lub wybranych pozycji) do Microsoft Excel - - + + +
eksport zestawień do Microsoft Excel - - + + +
specjalne wzory wydruku dla poszczególnych dokumentów - - - + +
specjalne wzory dokumentów (faktura, wz, ...) dla poszczególnych kontrahentów - - - + +
wydruki niektórych dokumentów na drukarkach igłowych (faktura, paragon, wz, pz, mm) - - - + +
współdzielenie jednej definicji dokumentu przez wielu użytkowników lub wiele magazynów
- - - - +
możliwość zapisania w bazie danych lub na dysku sieciowym skanów dokumentów związanych z daną pozycją, np. umów podpisanych z poszczególnymi kontrahentami
- - - - +
wersja sieciowa + + + + +
archiwizacja danych z możliwością wprowadzenia hasła + + + + +
możliwość inicjalizacji bazy danych na podstawie pliku buforowego oraz programów Subiekt i mikroSubiekt firmy Insert + + + + +
możliwość bezpośredniej aktualizacji programu przez internet zapewniająca posiadanie zawsze aktualnej wersji zgodnej ze zmieniającymi się przepisami * + + + + +
pobieranie aktualnej tabeli odsetek ze strony internetowej producenta * + + + + +
możliwość zapoznania się bezpośrednio z poziomu programu z komunikatami serwisowymi, redagowanymi przez serwis producenta, mającymi na celu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez klientów  + + + + +
w przypadku awarii możliwość bezpośredniego serwisowania programu lub danych przez internet - krótki czas reakcji i minimalne koszty - + + + +
możliwość konsolidacji baz danych, czyli łączenia baz danych, np. połączenia w jeden program wielofirmowy kilku baz danych prowadzonych w programach jednofirmowych    - - + + +
MODUŁ WWW
dostęp do funkcjonalności systemu R2faktury poprzez przeglądarkę internetową na dowolnym komputerze/tablecie/smartfonie z dowolnego miejsca na świecie - - - + +
przeglądanie danych w systemie oraz generowanie wydruków - - - + +
edycja oraz wprowadzanie danych do systemu - - - - +

* funkcja dostępna tylko przy ważnym abonamencie.

Program nie jest już dostępny
w sprzedaży dla nowych klientów.


Masz pytania?
22 455 56 00