PORÓWNANIE WERSJI - Reset2 producent oprogramowania RESET2 Oprogramowanie
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ
Nie ograniczaj swoich wymagań

R2fakturyPRO Seria PRO

Szczegółowy opis możliwości programu do fakturowania R2fakturyPRO pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu.

Przy każdej funkcjonalności zaznaczono jej dostępność w wersjach START, MINI, STANDARD, MAXI i PRO, a zbiorcze zestawienie różnic pomiędzy tymi wersjami jest dostępne w pozycji RÓŻNICE W WERSJACH.

 

PORÓWNANIE WERSJI

Program R2faktury występuje w pięciu wersjach różniących się funkcjonalnością:

 • START - wersja MINI ograniczona do max.3 faktur, 3 Pz, 3 MM (R2firma) lub max.2 faktur, 2 Pz, 2 MM (R2faktury). Wersja START jest bezpłatna. Aby z niej korzystać wystarczy pobrać wersję demonstracyjną i zarejestrować ją jako START. Abonament na aktualizacje wersji START jest bezpłatny, ale nie obejmuje on pomocy technicznej.
   
 • MINI - najprostsza wersja programu z ograniczonym dostępem do niektórych, rzadziej używanych funkcji. Umożliwia szybkie wystawienie faktur i innych najczęściej używanych dokumentów oraz sporządzenie podstawowych zestawień.
   
 • STANDARD - pełna wersja programu z dostępem do większości modułów i funkcji programu. Umożliwia dokładne przystosowanie programu do własnych potrzeb (rodzaje i wygląd dokumentów, zestawienia).
   
 • MAXI - pełna wersja wzbogacona o transakcje zagraniczne oraz kilka innych funkcji przydatnych w większych firmach lub przy większej liczbie dokumentów.
   
 • PRO - wersja MAXI wzbogacona o specjalne udogodnienia.


Poniżej przedstawiamy porównanie wersji START, MINI, STANDARD, MAXI i PRO.

Funkcjonalność Wersja
START
Wersja
MINI
Wersja
STANDARD
Wersja
MAXI
Wersja
PRO
INSTALACJA I PARAMERYZACJA
możliwość obsługi wielu firm - + + + +
indywidualna konfiguracja parametrów każdej firmy + + + + +
dedykowane wersje dla biura rachunkowego - + + + +
obsługa sprzedażowo-magazynowa różnych rodzajów księgowości: pełna księgowość, księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów (ryczałt) + + + + +
obsługa wielu rachunków bankowych firmy + + + + +
możliwość umieszczenia loga każdej firmy + + + + +
możliwość nadania haseł i uprawnień poszczególnym użytkownikom + + + + +
grupy praw dostępu ograniczające dostęp do wybranych danych i funkcji programu + + + + +
szczegółowe prawa dostępu do wybranych ustawień, raportów oraz zestawień
- - - - +
ewidencja operacji wykonanych przez użytkowników + + + + +
wysyłanie wewnętrznych komunikatów do poszczególnych użytkowników + + + + +
konfiguracja przycisków szybkiego dostępu + + + + +
własne ustawienie kolumn i uporządkowania w każdym oknie + + + + +
wybór czcionki programu i jej wielkości umożliwiający powiększenie okien programu bez zmiany ogólnej rozdzielczości systemu + + + + +
baza danych oparta na serwerze SQL + + + + +
możliwość pracy na bezpłatnej wersji serwera Microsoft SQL + + + + +
wykorzystanie możliwości architektury bazy danych typu klient-serwer
- - - - +
optymalizacja pod kątem pobierania tylko niezbędnych w danej chwili danych przyspieszająca pracę sieciową
- - - - +
wykorzystanie dodatkowych możliwości serwera SQL (np. procedury składowane) przyspieszających pracę stacji roboczych
- - - - +
praca w sieci lokalnej + + + + +
harmonogram zadań umożliwiający zaplanowanie dłuższych operacji oraz periodycznie wykonywanych funkcji (np. archiwizacja)
- - - - +
konfiguracja bazy danych
- - - - +
archiwizacja wszystkich danych z możliwością zabezpieczenia hasłem + + + + +
w przypadku obsługi wielu firm możliwość archiwizacji danych wybranej firmy - + + + +
kontrola nowych wersji i bezpośrednia aktualizacja programu przez internet + + + + +
w przypadku wersji sieciowej mechanizm automatycznej aktualizacji programu na wszystkich stacjach roboczych + + + + +
wbudowane funkcje serwisowania bazy danych przez internet - + + + +
narzędzia (biblioteka API) umożliwiające innym aplikacjom dostęp do bazy danych programu
- - - - +
MAGAZYN
liczba dokumentów Pz lub BO max.3 (R2firma), max.2 (R2księga) bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń
dokument BO umożliwiający wprowadzenie początkowego stanu magazynu + + + + +
dokument PZ - odpowiednik faktury zakupu umożliwiający przyjęcie pozycji "magazynowych" oraz usług + + + + +
przeliczanie kwot netto-brutto opcjonalnie wg netto lub brutto, zgodnie ze sposobem przeliczeń na fakturze zakupu + + + + +
zbiorcze kwoty netto, vat i brutto można zmienić ręcznie tak żeby odpowiadały dokładnie fakturze zakupu + + + + +
wprowadzenie udzielonego przez dostawcę rabatu, zarówno oddzielnie na poszczególnych pozycjach faktury zakupu, jak i dodatkowo zbiorczego rabatu dotyczącego całej faktury zakupu + + + + +
do trzech dowolnych uwag (z biblioteki lub wpisanych ręcznie) na wydruku PZ + + + + +
na każdym PZ dowolne notatki, niedrukowane na PZ + + + + +
możliwość zablokowania wprowadzonego towaru - towar jest w magazynie, ale nie można go wydać + + + + +
osoba przyjmująca towar + + + + +
przy pełnej księgowości - możliwość określenia konta księgowego na którym będzie księgowany zakup towaru, konto można określić dla każdej pozycji z osobna lub dla całego PZ + + + + +
przyjęcia do magazynu na podstawie faktur RR (od rolników ryczałtowych) - - + + +
faktury (rachunki) do transakcji, dla których nabywca jest podatnikiem (zakup odwrotne obciążenie) + + + + +
korekty przyjęć + + + + +
przyjęcia do magazynu na podstawie faktur importowych w walutach obcych lub w PLN - - - + +
wystawianie i drukowanie not korygujących + + + + +
możliwość zdefiniowania dowolnych innych dokumentów (np. Zamówienie do dostawcy, PW) i określania ich zawartości - - + + +
możliwość pełnego dostosowania wyglądu wszystkich wydruków - - + + +
możliwość określenia specjalnych wzorów PZ i WZ dla poszczególnych dokumentów - - - + +
możliwość określenia specjalnych wzorów PZ i WZ dla poszczególnych kontrahentów - - - + +
współdzielenie jednej definicji dokumentu przez wielu użytkowników
- - - - +
liczba dokumentów MM max.3 (R2firma), max.2 (R2księga) bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń
przesunięcia w cenach nabycia netto, wydruk MM w cenach netto lub brutto albo bez cen (same ilości) + + + + +
zbiorcza waga przesuwanych towarów obliczona na podstawie wagi jednostkowej asortymentów + + + + +
uwagi i notatki, osoba wydająca i odbierająca towar + + + + +
liczba dokumentów Wz max.3 (R2firma), max.2 (R2księga) bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń
WZ jako dokument samodzielny lub generowany automatycznie w trakcie wystawiania faktury sprzedaży + + + + +
wydania z kilku magazynów na jednym dokumencie WZ, wydruk WZ z podziałem na magazyny + + + + +
wydruk WZ w cenach nabycia, sprzedaży lub bez cen (same ilości) + + + + +
zbiorcza waga wydawanych towarów obliczona na podstawie wagi jednostkowej asortymentów + + + + +
koszt własny sprzedaży określany na podstawie zestawień lub wydruków WZ w cenach nabycia + + + + +
wydruk korekty kosztu sprzedaży dla każdego PZ korygującego ceny nabycia + + + + +
przychód wewnętrzny PW - - - + +
rozchód wewnętrzny RW - - - + +
kontrola stanów magazynowych + + + + +
marża obliczana wg algorytmu "na sto" lub "w stu" + + + + +
zysk i marża mogą uwzględniać koszty transportu nie ujęte w cenie nabycia - - - + +
możliwość zablokowania wybranym użytkownikom dostępu do cen nabycia - - - + +
filtrowanie asortymentów wg bieżących stanów magazynowych + + + + +
kartoteki magazynowe + + + + +
inwentaryzacja, protokoły rozbieżności PR+, PR- - - - + +
różne sposoby numerowania dokumentów + + + + +
dowolna liczba rat + + + + +
różne formy płatności (gotówka, przelew, czek, karta kredytowa, pobranie pocztowe, kompensata lub dowolne inne) + + + + +
zestawienie wierzycieli + + + + +
szczegółowe zestawienie zobowiązań na dowolny dzień z podziałem na dni po terminie lub termin płatności - - + + +
obsługa numerów seryjnych + + + + +
obsługa kontraktów - - - + +
współpraca ze skanerem kodów kreskowych - - - + +
współpraca z programem ELZAB kolektor CE
- - - - +
współpraca z programem INWENTARYZATOR Koncept-L dla kolektorów Argox PT-20 oraz Cipherlab 711, 800x, 8300
- - - - +
rozliczanie kosztów transportu - - - + +
zlecenia transportowe
- - - - +
rejestr zakupów VAT + + + + +
eksport danych do programów księgowych + + + + +
import/eksport Pz
- - - - +
JPK (Jednolity Plik Kontrolny) - Magazyn - - + + +
SPRZEDAŻ
liczba faktur i innych dokumentów sprzedaży max.3 (R2firma), max.2 (R2księga) bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń
wystawianie, drukowanie i ewidencjonowanie faktur VAT, faktur proforma, paragonów i rachunków + + + + +
szybkie wystawianie faktury bez pomocy myszki (tylko z klawiatury) + + + + +
wyszukiwanie asortymentów w bibliotece wg nazwy bądź indeksu (kodu kreskowego) + + + + +
przeliczanie kwot netto-brutto opcjonalnie wg netto lub brutto, ustawiane niezależnie dla każdej zdefiniowanej numeracji faktur + + + + +
wybór rodzaju ceny (cena 1,2 lub 3-cia - określone w bibliotece asortymentów), wg którego będzie wystawiana bieżąca faktura + + + + +
możliwość udzielenia rabatu oddzielnie na poszczególnych pozycjach faktury i dodatkowo zbiorczego rabatu dotyczącego całej faktury + + + + +
możliwość wydrukowania na fakturze trzech uwag (z biblioteki lub wpisanych ręcznie) + + + + +
możliwość wprowadzenia notatek, niedrukowanych na fakturze + + + + +
osoba wystawiająca i odbierająca fakturę + + + + +
przy pełnej księgowości - możliwość określenia konta księgowego na którym będzie księgowana sprzedaż, konto można określić dla każdej pozycji z osobna lub dla całej faktury + + + + +
możliwość wyboru rachunku bankowego na jaki ma być dokonana zapłata za fakturę + + + + +
automatyczne powiązanie faktur z dokumentami WZ, bieżąca informacja o wartości sprzedaży w cenach nabycia, zysku i uzyskanej marży + + + + +
seryjny wydruk faktur (podświetlonych, wszystkich z wybranego okresu itp.) - - + + +
możliwość określania złotówkowej ceny sprzedaży na podstawie ceny walutowej i kursu - - - + +
niezapłacone należności na wydruku faktury  - - + + +
faktury VAT marża - - + + +
faktury korygujące + + + + +
faktury eksportowe w walutach obcych lub w PLN - - - + +
faktury krajowe w walutach obcych - - - + +
faktury uproszczone + + + + +
e-faktury - - - + +
PEF - Platforma Elektronicznego Fakturowania - - - + +
faktury zaliczkowe (tylko w PLN) - - - + +
faktury powtarzalne - - + + +
faktury (rachunki) do transakcji, dla których nabywca jest podatnikiem (sprzedaż odwrotne obciążenie) - - + + +
faktury do transakcji objętych Split Payment - - + + +
faktury związane z obrotem wyrobami węglowymi objętymi akcyzą - - - + +
faktury związane z obrotem towarami, w których cenę wliczono koszt gospodarowania odpadami + + + + +
jedna faktura do jednego wystawionego wcześniej paragonu + + + + +
jedna faktura do jednego lub kilku wybranych wystawionych wcześniej paragonów - - - + +
jedna faktura do jednego wystawionego wcześniej WZ + + + + +
jedna faktura do jednego lub kilku wybranych wystawionych wcześniej WZ - - - + +
refakturowanie opłat (np. za energię elektryczną) + + + + +
możliwość umieszczenia na dokumentach elementów graficznych (logo firmy) + + + + +
możliwość zdefiniowania wielu niezależnych numeracji (serii) faktur, np. osobne numeracje dla każdego sprzedawcy lub przedstawiciela handlowego - - + + +
możliwość zdefiniowania dowolnych dokumentów (np. na bazie definicji Inny (sprzedaż) można zdefiniować własne zamówienie do odbiorcy) i określania ich zawartości  - - + + +
możliwość pełnego dostosowania wyglądu wszystkich wydruków - - + + +
możliwość określenia specjalnych wzorów faktur dla poszczególnych kontrahentów - - - + +
współdzielenie jednej definicji dokumentu przez wielu użytkowników lub w przypadku RW i WZ przez wiele magazynów
- - - - +
dane dedykowane - - - + +
szczególne ułatwienia przy fakturowaniu usług + + + + +
różne sposoby numerowania dokumentów + + + + +
dowolna liczba rat przy rozliczaniu płatności za faktury sprzedaży + + + + +
różne formy płatności (gotówka, przelew, czek, karta kredytowa, pobranie pocztowe, kompensata lub dowolne inne) + + + + +
zestawienie dłużników + + + + +
szczegółowe zestawienie należności na dowolny dzień z podziałem na dni po terminie lub termin płatności - - + + +
obsługa numerów seryjnych + + + + +
rozliczanie przedstawicieli handlowych - - - + +
współpraca ze skanerem kodów kreskowych - - - + +
obsługa drukarek fiskalnych (Posnet, Elzab, Novitus i kompatybilne) oraz kas fiskalnych (Posnet Neo, Novitus Sento i kompatybilne) + + + + +
rejestr sprzedaży VAT + + + + +
eksport danych do programów księgowych + + + + +
import/eksport faktur
- - - - +
JPK_VAT (Jednolity Plik Kontrolny) - Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT + + + + +
JPK_FA (Jednolity Plik Kontrolny) - Faktury + + + + +
statystyka firmy + + + + +
KASA / BANK
raporty kasowe RK i bankowe - - + + +
wpłaty i wypłaty - - + + +
możliwość prowadzenia kilku raportów kasowych w obrębie jednego dnia (dla kasjerów pracujących na zmiany) - - - + +
data i godzina płatności na raportach kasowych i bankowych - - - + +
raporty kasowe i bankowe w walutach obcych - - - + +
import płatności z systemów bankowości elektronicznej (m.in. BZWBK, Citibank, Deutsche Bank, Idea Bank, mBank, Multibank, Pekao, PBSBank, ProfiPIEK, Raiffeisen, VideoTEL) - - - + +
eksport danych do programów księgowych - - + + +
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
rozrachunki złotówkowe - - + + +
rozrachunki walutowe - - - + +
kompensowanie należności i zobowiązań (faktura - faktura korygująca, dostawca - odbiorca) - - + + +
windykacja należności - - + + +
restrykcje w obrotach - - + + +
zestawienie należności i zobowiązań na zadany dzień - - + + +
lista dłużników i wierzycieli + + + + +
kalkulator odsetkowy obliczający odsetki ustawowe i podatkowe + + + + +
PRZELEWY BANKOWE
wydruk i ewidencjonowanie bankowych poleceń przelewów + + + + +
automatyczne przelewy + + + + +
współpraca z systemami bankowymi - - + + +
CRM
ewidencja kontaktów z kontrahentem - - - + +
sprawy serwisowe - wspomaganie pracy działu serwisu
- - - - +
kontrakty (leady) sprzedażowe - wspomaganie pracy działu sprzedaży
- - - - +
kampanie sprzedażowe
- - - - +
KONTRAHENCI
pobieranie danych kontrahentów z internetowej bazy danych GUS * + + + + +
dane kontaktowe: telefony, fax, e-mail, www + + + + +
rachunek bankowy (do przelewów) + + + + +
warunki współpracy: forma i termin płatności, stały rabat, zgoda na e-faktury + + + + +
dodatkowe dane: adres do korespondencji, uwagi, dane rolnika ryczałtowego + + + + +
podział na grupy i województwa + + + + +
powiązanie z opiekunem klienta (przedstawicielem handlowym) - - - + +
informacje o nałożonych restrykcjach w związku z przeterminowanymi płatnościami - - + + +
przy pełnej księgowości możliwość określenia kont przydatnych do księgowania dokumentów w systemie finansowo-księgowym R2fk: konto rozrachunkowe dostawcy, konto rozrachunkowe odbiorcy, domyślne konto sprzedaży, domyślne konto zakupu + + + + +
możliwość powiązania kontrahentów nadrzędnych i podrzędnych (kontrahent płatnik i kontrahent VAT) - - - + +
weryfikacja statusu VAT kontrahentów w Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów * - - - + +
weryfikacja numerów kont bankowych kontrahentów w wykazie podatników VAT (biała lista) * - - - + +
dane dedykowane - - - + +
obroty - pozycje asortymentowe zakupione przez tego (lub od tego) kontrahenta + + + + +
rozrachunki - faktury wystawione temu kontrahentami (lub przez tego kontrahenta) i płatności za nie - - + + +
windykacja - wystawione temu kontrahentowi przypomnienia, wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe - - + + +
ASORTYMENTY
nazwa skrócona, nazwa opisowa (dowolnej długości), indeks, waga jednostkowa + + + + +
pobieranie pełnej biblioteki PKWIU 2015 ze strony GUS * - - - + +
domyślna ilość podstawiana na fakturze przy sprzedaży tego asortymentu + + + + +
adres strony www z opisem asortymentu + + + + +
indeksy dodatkowe - - + + +
różne ceny sprzedaży z dokładnością do 2 lub 4 miejsc po przecinku max.3 ceny max.3 ceny max.3 ceny max.3 ceny max.20 cen
określanie cen sprzedaży na podstawie marży w stosunku do ceny nabycia lub ceny ewidencyjnej + + + + +
określanie cen sprzedaży w walucie obcej - - - + +
dane dedykowane - - - + +
kategorie asortymentów przydatne do zestawień + + + + +
zamienniki asortymentowe + + + + +
zestawy asortymentów - - - + +
DODATKOWE MOŻLIWOŚCI
zestaw gotowych dokumentów, zestawień i raportów + + + + +
modyfikacja istniejących oraz tworzenie własnych zestawień - - + + +
tworzenie dowolnych własnych dokumentów np. na bazie definicji Inny (zakup) można zdefiniować własne zamówienie do dostawcy lub przyjęcie wewnętrzne  - - + + +
pełne dostosowanie do własnych potrzeb wyglądu wszystkich dokumentów oraz większości zestawień - - + + +
wysyłanie wydruków e-mailem w formacie HTML lub PDF (zwykły albo podpisany cyfrowo) - - + + +
eksport zawartości okien (w całości lub wybranych pozycji) do Microsoft Excel - - + + +
eksport zestawień do Microsoft Excel - - + + +
specjalne wzory wydruku dla poszczególnych dokumentów - - - + +
specjalne wzory dokumentów (faktura, wz, ...) dla poszczególnych kontrahentów - - - + +
wydruki niektórych dokumentów na drukarkach igłowych (faktura, paragon, wz, pz, mm) - - - + +
współdzielenie jednej definicji dokumentu przez wielu użytkowników lub wiele magazynów
- - - - +
możliwość zapisania w bazie danych lub na dysku sieciowym skanów dokumentów związanych z daną pozycją, np. umów podpisanych z poszczególnymi kontrahentami
- - - - +
wersja sieciowa + + + + +
archiwizacja danych z możliwością wprowadzenia hasła + + + + +
możliwość inicjalizacji bazy danych na podstawie pliku buforowego oraz programów Subiekt i mikroSubiekt firmy Insert + + + + +
możliwość bezpośredniej aktualizacji programu przez internet zapewniająca posiadanie zawsze aktualnej wersji zgodnej ze zmieniającymi się przepisami * + + + + +
pobieranie aktualnej tabeli odsetek ze strony internetowej producenta * + + + + +
możliwość zapoznania się bezpośrednio z poziomu programu z komunikatami serwisowymi, redagowanymi przez serwis producenta, mającymi na celu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez klientów  + + + + +
w przypadku awarii możliwość bezpośredniego serwisowania programu lub danych przez internet - krótki czas reakcji i minimalne koszty - + + + +
możliwość konsolidacji baz danych, czyli łączenia baz danych, np. połączenia w jeden program wielofirmowy kilku baz danych prowadzonych w programach jednofirmowych    - - + + +
MODUŁ WWW
dostęp do funkcjonalności systemu R2faktury poprzez przeglądarkę internetową na dowolnym komputerze/tablecie/smartfonie z dowolnego miejsca na świecie - - - + +
przeglądanie danych w systemie oraz generowanie wydruków - - - + +
edycja oraz wprowadzanie danych do systemu - - - - +

* funkcja dostępna tylko przy ważnym abonamencie.

Cena programu już od 1 116,00 PLN

Sprawdź ceny promocyjne >

Nasi klienci