Ogólne zasady pracy - R2płatnik | RESET2 RESET2 Oprogramowanie
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Użytkownik wyraża zgodę oraz określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej odwiedzając strony:

Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies?

Przejdź do serwisu
Znamy Twoje potrzeby

R2płatnik Szybki start

Główne okno programu składa się z następujących elementów:

główne okno programu

1. Ikona programu oraz nazwa i numer wersji.
2. Faktyczna i maksymalna ilość umów w ramach zatrudnienia.
3. Przyciski do minimalizacji i zamknięcia.
4. Numer seryjny nadany przy zakupie.
5. Licencja - właściciel licencji na użytkowanie.
6. Menu główne.
7. Bieżąca data.
8. Wybór  użytkownika.
9. Wybór  firmy.

10. Przyciski z podstawowymi ewidencjami:

  •  Pracownicy - lista pracowników
  •  Listy płac - ewidencja list płac
  •  Przelewy - ewidencja przelewów

11. Dane personalne aktualnego pracownika.
12. Dane związane z zatrudnieniem pracownika.
13. Dane związane z rozliczeniem pracy pracownika.

 


Działanie i wywoływanie podstawowych funkcji jest podobne w większości okien programu:

przykładowe okno programu F1
- instrukcja obsługi związana z danym oknem
F3 (prawy klaw.myszy) - lista wszystkich funkcji dostępnych w oknie
 Ins, F7 - wprowadzanie nowej pozycji (np. pracownika, listy płac)
 F6, Enter - modyfikowanie pozycji
 Del, F8 - usuwanie pozycji
 Ctrl Ins - kopiowanie pozycji do bufora w celu wstawienia podobnej pozycji z bufora klawiszami Shift Ins 
 Ctrl F5 - odświeżanie zawartości okna (przydatne przy pracy sieciowej)
 Ctrl F4 - wybór kolumn widocznych w oknie
 Ctrl Enter - podsumowanie wartości kolumn w oknie
 Ctrl F7 - wyszukiwanie pozycji (dostępne też po bezpośednim rozpoczęciu pisania), Ctrl L wyszukuje następną pozycję
 F2 - wydruki związane z danym oknem lub pozycją w oknie
 F4 - właściwości (uporządkowanie i zakres danych)
     +/- (z klaw.num.) - wybór (lub podświetlenie) pozycji o zadanych szczegółowych kryteriach
  - praca na wybranych (podświetlonych) pozycjach
 - import i eksport pozycji w wybranych formatach

 

W każdym oknie dostępne są również dodatkowe funkcje właściwe dla danego okna (np. na liście pracowników nanoszenie limitów urlopów lub w ewidencji list płac zamykanie list).

Program nie jest już dostępny
w sprzedaży dla nowych klientów.


Masz pytania?
22 455 56 00