Zatrudnienie pracownika - R2płatnik | RESET2 RESET2 Oprogramowanie
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Użytkownik wyraża zgodę oraz określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej odwiedzając strony:

Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies?

Przejdź do serwisu
Znamy Twoje potrzeby

R2płatnik STANDARD

Szczegółowy opis możliwości programu pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu. Wśród szerokich możliwości prosimy zwrócić uwagę na wybrane szczegóły (), które wyróżniają nasz system od innych dostępnych na rynku. Dodatkowo wyróżniono funkcjonalność dostępną tylko w serii PRO. 

 

Zatrudnienie pracownika

Funkcjonalność Wymagane moduły dodatkowe TK
K RCP
HR
www
Aktualne zatrudnienie         X
Jednoczesne zatrudnienie tego samego pracownika w tej samej firmie na kilku różnych etatach         X
Możliwość indywidualnego obniżenia/podwyższenia progu podatkowego         X
Informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek E-R         X
Dyspozycja stałej kwoty do przekazania na rachunek (1 lub 2) a reszty do wypłaty (lub odwrotnie)         X
Odrębne funkcje dla grupy zawodowej nauczycieli (karta nauczyciela)         X
Szczególne opcje dla pracowników tymczasowych (odrębne przepisy)         X
Ewidencja umów o pracę i zmian warunków         X
Szybkie określenie kwoty brutto po podaniu oczekiwanego wynagrodzenia netto         X
Umowy o pracę na czas nieokreślony, określony, okres próbny, wykonania pracy, zastępstwa, do dnia porodu         X
Różne rodzaje angaży w zależności od rodzaju zatrudnienia (zasadniczy, godzinowy)         X
Standardowe wzory umów o pracę dla różnych rodzajów angaży         X
Opcjonalna numeracja umów o pracę, biblioteka rejestrów         X
Możliwość modyfikacji i wprowadzania własnych wzorów druków umów         X
Tabela zaszeregowania dla nauczycieli i pracowników administracji         X
Zatrudnianie uczniów i pracowników młodocianych, umowy o praktyki absolwenckie         X
Praca w szczególnych warunkach         X
Szczegółowe określenie rodzaju pracy wymagane do zestawień statystycznych         X
Biblioteki innych warunków zatrudnienia i pracy w szczególnych warunkach         X
Ewidencjonowanie wszystkich zmian warunków umowy         X
Grupowa symulacja zmian warunków zatrudnienia
        X
Wypowiedzenia warunków umowy z określeniem okresu wypowiedzenia         X
Druki zmiany i wypowiedzenia warunków umowy z możliwością modyfikacji wzorów         X
Przypominanie o zbliżających się datach końcowych umów na okres próbny i na czas określony         X
Rozliczenia z urzędem         X
Aktualizowana przez internet biblioteka urzędów skarbowych         X
Druki rocznego rozliczenia (PIT-11, PIT-40)         X
Inne zgłoszenia (NIP-3), oświadczenia (PIT-2, PIT-2C, PIT-12) i informacje (PIT-8C, PIT-8S, PIT-R)         X
Rozliczenia cudzoziemców (IFT-1, IFT-1R)         X
Seryjne wydruki deklaracji         X
Zgłosznia do ubezpieczeń         X
Oddzielna ewidencja zgłoszeń (ZUA, ZZA) i wyrejestrowań (ZWUA) z ZUS         X
Możliwość bezpośredniego wywołania programu Płatnik ZUS z wypełnionymi zgłoszeniami         X
Seryjne zgłoszenia do ZUS         X
Bilans otwarcia         X
Niezbędne dane początkowe umożliwiające rozpoczęcie pracy w trakcie roku (naliczanie chorobowego, urlopu i deklaracje roczne PIT)         X
Możliwość importu BO z programu Płatnik ZUS lub innych systemów         X
Dane do naliczeń         X
Dodatkowe stałe składniki płac nie objęte w umowie (stałe premie lub współczynniki do wyliczania premii, stałe potrącenia, np. ubezpieczenia grupowe)         X
Okres ważności i ewidencja zmian danych do naliczeń         X
Grupowe wypełnianie danych do naliczeń
        X
Import przygotowanych danych z zewnętrznych systemów         X
Wkłady KZP
        X
Ewidencja wkładów dla członków Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
        X
Wydruk kart ewidencyjnych wkładów
        X
Potrącenia i pożyczki         X
Rozliczanie pożyczek ratalnych KZP, mieszkaniowych i innych         X
Automatyczne lub ręczne rozplanowania rat         X
Określenie procentu wynagrodzenia, minimalnej i maksymalnej spłaty         X
Okresowe zawieszenia spłat         X
Ewidencja spłat i kontrola sald potrąceń ratalnych         X
Zbiorcze zestawienie potrąceń z podaniem kwoty spłaty i salda         X
Kontrola zajęć komorniczych         X
Procentowe ograniczenie spłaty w stosunku do najniższej krajowej (alimenty) lub faktycznego wynagrodzenia (inne zajęcia)         X
Generowanie przelewów na wskazanego komornika         X
Ujęcie zajęć komorniczych na świadectwie pracy         X
Ekwiwalenty i ryczałty         X
Rozplanowanie wypłat ekwiwalentów za odzież i za pranie odzieży         X
Umowa o używanie prywatnego samochodu do celów służbowych         X
Rozliczanie ryczałtu samochodowego wraz z wydrukiem oświadczenia o używaniu samochodu         X
Świadczenia socjalne
        X
Ewidencja przyznanych i wypłaconych świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
        X
Możliwość zdalnego składania i akceptacji wniosków ZFŚS poprzez portal dla pracowników
      + X
Wydruk karty ewidencyjnej świadczeń
        X
Kary i nagrody         X
Automatyczne uwzględnianie pieniężnych kar i nagród na liście płac         X
Termin przedawnienia kary         X
Ewidencja wyposażenia         X
Rozplanowanie przysługującego na danym stanowisku wyposażenia (np. odzież ochronna, środki czystości)         X
Kontrola okresu użytkowania i automatyczne wydania na kolejne okresy         X
Ewidencja wydanego wyposażenia oraz druk dokumentu wydania (RW)         X
Okresowe zestawienie pracowników z terminami wydania przysługującego wyposażenia         X
Zbiorcze zestawienie wydanego wyposażenia         X
Przyjęcia do magazynu wyposażenia i kontrola stanu podczas wydawania
        X
Prowadzenie magazynu z podziałem na szczegółowe cechy wyposażenia (np. rozmiar i kolor odzieży)
        X
Automatyczne wydania wymaganego wyposażenia z uwzględnieniem indywidualych cech pracowniczych (np. rozmiar odzieży)
        X
Zestawienie wymaganego wyposażenia z uwzględnieniem indywidualnych cech pracowników
        X
Zestawienie obrotów i stanów magazynowych w zadanych okresach
        X
Szkolenia
    +   X
Rodzaje szkoleń wymaganych na poszczególnych stanowiskach pracy
    +   X
Plan i szczegółowa ewidencja przeprowadzonych w firmie szkoleń
    +   X
Samodzielny zapis na planowane szkolenie poprzez portal dla pracowników
    + + X
Zdalna akceptacja planowanych szkoleń przez kierownika działu
    + + X
Kartoteka zaliczonych przez pracownika szkoleń
    +   X
Kontrola terminu prac końcowych i możliwość oceny zadań zaliczeniowych
    +   X
Autokontrola wymaganych szkoleń jednorazowych i okresowych
    +   X
Ocena rozwoju
    +   X
Ewidencjonowanie współczynników realizacji zadań
    +   X
Kwalifikacje stanowiskowe podlegające ocenie okresowej
    +   X
Priorytety kwalifikacji stanowiskowych
    +   X
Zestawy kwalifikacji dodatkowych podlegających ocenie
    +   X
Ewidencjonowanie okresowych ocen przełożonego i samoocen pracownika
    +   X
Informacja o ocenach sumarycznych, ocenach odniesienia i ocenach względnych
    +   X
Możliwość wprowadzania oceny przez przełożonego i samooceny pracownika bezpośrednio w portalu dla pracowników
    + + X

Cena programu już od 106,40 PLN

Sprawdź ceny promocyjne >

Klienci o R2płatnik

Zobacz wszystkie referencje

Klienci o R2płatnikZobacz wszystkie referencje

Stanisław Górczyński

Właściciel Ślusarstwo Produkcyjno-Montażowe w Łowiczu

Ślusarstwo Produkcyjno-Montażowe w Łowiczu

"Z państwa programów korzystamy od 1996 roku. Wszystkie programy na co dzień bardzo wspomagają naszą pracę. Są świetnie dopasowane do potrzeb naszej firmy,
a co najważniejsze na bieżąco możemy je aktualizować. Duże znaczenie ma też fakt,
iż Państwa firma nieustannie i konsekwentnie dopasowuje wszystkie programy do ciągle zmieniających się realiów prawno-gospodarczych w naszym kraju."

więcej >

mgr Mariusz Raszczyk

Doradca Podatkowy nr 07166 Biuro Rachunkowe VERUM s.c. we Wrocławiu

Biuro Rachunkowe VERUM s.c. we Wrocławiu

"Dla Biura Rachunkowego rozliczającego znaczną ilość firm, niezbędne jest posiadanie jednolitego oprogramowania umożliwiającego prowadzenie zarówno dokumentacji kadrowej, dokonywania naliczeń wszelkich rodzajów wynagrodzeń pracowników oraz rozliczeń z urzędem skarbowym oraz ZUS. Od początku działania naszej firmy posługujemy się programem firmy Reset. "

więcej >

Nasi klienci