Raporty i zestawienia - R2płatnik | RESET2 RESET2 Oprogramowanie
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Użytkownik wyraża zgodę oraz określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej odwiedzając strony:

Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies?

Przejdź do serwisu
Znamy Twoje potrzeby

R2płatnik Specyfikacja

Szczegółowy opis możliwości programu pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu. Wśród szerokich możliwości prosimy zwrócić uwagę na wybrane szczegóły (), które wyróżniają nasz system od innych dostępnych na rynku. Dodatkowo wyróżniono funkcjonalność dostępną tylko w serii PRO. 

 

Raporty i zestawienia

Funkcjonalność Wymagane moduły dodatkowe TK
K RCP
HR
www
Rozliczanie wynagrodzeń          
Standardowe zbiorówki list płac wraz z zestawieniem przychodów (podatek), nominałów (do wypłaty w kasie) i całkowitych kosztów wynagrodzeń          
Możliwość przygotowania własnych zestawień zbiorczych zgodnie z własnymi wymaganiami          
Miesięczne zestawienia zaliczki na podatek dochodowy i zryczałtowany wraz z przygotowaniem przelewów do urzędu skarbowego          
Roczne deklaracje PIT-4R i PIT-8AR          
Możliwość elektronicznego podpisania i wysyłki przez internet rocznych rozliczeń firmy w postaci e-Deklaracji          
Zestawienie ZUS zawierające w zwartej formie wszystkie dane do raportów ZUS          
Współpraca z programem Płatnik ZUS poprzez bezpośrednie wywołanie programu wraz z zaimportowanymi raportami DRA, RCA, RZA, RSA          
Oddzielne raporty ZUS dla właścicieli (DRA, RSA) uwzględniające okresy chorobowego          
Możliwość ujęcia właścicieli, wspólników i osób współpracujących na raportach z pracownikami          
Roczna informacja ZUS IWA          
Zestawienie do NFZ o obniżonych składkach na ubezpieczenie zdrowotne          
Współpraca z programem do elektronicznej wymiany danych z NFZ          
Zestawienie do PFRON dotyczące refundacji składek ZUS i dofinansowania wynagrodzeń dla ZPChr i innych jednostek, zatrudniających osoby niepełnosprawne          
Współpraca z systemem SOD PFRON poprzez automatyczne przesyłanie danych do formularzy WnD, INF D-P, WnU, INF U-P          
Szczegółowe zestawienia dla GUS pozwalające na rzetelne wypełnienie formularzy DG-1, Z-02, Z-03, Z-05, Z-06, Z-12 i Z-14          
Koszty wynagrodzeń          
Zestawienie kosztów wynagrodzeń poszczególnych pracowników          
Rozliczenie kosztów wynagrodzeń z podziałem na działy i zlecenia +        
Szczegółowe zestawienie kosztów pracy poszczególnych pracowników wyszczególniające każdy składnik wynagrodzenia w rozbiciu na przypisane zlecenia +        
W przypadku Agencji Pracy Tymczasowej możliwość generowania faktur obciążających kosztami pracy (wraz z marżą) poszczególnych klientów
+        
Dekrety księgowe          
Dekretacja list płac z uwzględnieniem kosztów rodzajowych (konta grupy 4)          
Szczegółowa dekretacja kosztów wynagrodzeń z podziałem na MPK i centra zysków w ramach kosztów rodzajowych +        
Szczegółowa dekretacja kosztów według miejsca powstawania na konta grupy 5 +        
Eksport dekretów księgowych do popularnych systemów finansowo-księgowych          
Analiza płac          
Plan i wykorzystanie funduszu zaangażowania środków w poszczególnych działach          
Zestawienie planu i zatrudnienia na stanowiskach z wyszczególnieniem wakatów
    +    
Symulacja naliczenia dowolnej listy płac
    +    
Zestawienie zabezpieczenia budżetu na wynagrodzenia, czyli planowane miesięczne koszty zakładu obliczone na podstawie angaży          
Zestawienia kadrowe         X
Zestawienia zbiorcze danych wprowadzanych we wszystkich ewidencjach         X
Zestawienia zbliżających się terminów badań okresowych, kursów BHP, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i umów o pracę na czas określony         X
Zestawienia upływających okresów: stażu pracy, nagrody jubileuszowej i lat do urlopu z podaniem konkretnej daty         X
Informacja o stanie zatrudnienia z wyszczególnieniem osób przyjętych i zwolnionych         X
Miesięczna i roczna informacja o zatrudnieniu z wyliczeniem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych         X
Możliwość przygotowania własnych dokumentów potrzebnych w danej firmie, np. karta obiegowa, protokół przekazania, wszelkie oświadczenia i zobowiązania         X
Zestawienia według różnych kryteriów         X
Wstępnie przygotowana duża ilość przydatnych zestawień         X
Konfiguracja własnych zestawień zawierających wprowadzone informacje kadrowe         X
Konfiguracja własnych zestawień zawierających jednocześnie informacje kadrowe i płacowe          
Możliwość zadania dowolnych kryteriów wyboru względem zawartości wybranych składników         X
Różne podziały i grupowanie pozycji zestawienia, również wg zawartości wybranego pola         X
Eksport zestawień do pliku w formacie akceptowanym przez inne zewnętrzne systemy i możliwość dalszej obróbki np. w programach Access czy Excel         X
Moduł raportów SQL
        X
Wewnętrzny generator raportów na podstawie zapytań SQL
        X
Możliwość wykonania praktycznie dowolnego zestawienia z danych wprowadzonych w systemie
        X
Wstępnie przygotowane funkcje w bazie ułatwiające budowanie raportów
        X
Pobieranie z internetu definicji przykładowych raportów oraz raportów wykorzystywanych przez innych
        X
Możliwość ustalenia własnej makiety wydruku zestawienia
        X
Możliwość podłączenia zewnętrznego generatora raportów SQL
        X
Wybór zawartości dowolnych pól tekstowych na podstawie własnych zapytań SQL
        X
Możliwość publikowania własnych raportów SQL w portalu dla pracowników lub kierowników
      + X
Wydruki         X
Możliwość przesyłania wszelkich wydruków pocztą elektroniczną w formie załącznika w standardzie HTML lub PDF         X
Możliwość tłumaczenia wydruków na dowolny język
        X
Obok wydruków rozbudowanych graficznie (stopnie szarości, kolory) dostępne również wydruki zoptymalizowane pod kątem oszczędności tonera lub tuszu w drukarce         X
Automatyczny przegląd przygotowanego dokumentu z możliwością edycji bezpośrednio przed wydrukiem         X
Dziennik wydruków ewidencjonujący przygotowane raporty i zestawienia         X

Program nie jest już dostępny
w sprzedaży dla nowych klientów.


Masz pytania?
22 455 56 00