Ewidencja pracowników - R2płatnik | RESET2 RESET2 Oprogramowanie
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Użytkownik wyraża zgodę oraz określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej odwiedzając strony:

Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies?

Przejdź do serwisu
Znamy Twoje potrzeby

R2płatnik Specyfikacja

Szczegółowy opis możliwości programu pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu. Wśród szerokich możliwości prosimy zwrócić uwagę na wybrane szczegóły (), które wyróżniają nasz system od innych dostępnych na rynku. Dodatkowo wyróżniono funkcjonalność dostępną tylko w serii PRO. 

 

Ewidencja pracowników

Funkcjonalność Wymagane moduły dodatkowe TK
K RCP
HR
www
Lista pracowników         X
Import danych z programu Płatnik ZUS         X
Możliwość importu danych z innych systemów płacowo-kadrowych         X
Eksport i import danych kadrowych w różnych formatach         X
Przejrzysta struktura i szybki dostęp do wszystkich danych pracowników         X
W przypadku obsługi wielu firm szybkie wyszukiwanie pracownika w dowolnej firmie         X
Puste i wypełnione druki kwestionariusza osobowego         X
Wgląd we własne dane poprzez portal pracowniczy
      + X
Dane personalne         X
Pełne dane personalne i identyfikacyjne         X
Możliwość załączenia zdjęcia i wzoru podpisu         X
Konfigurowalne cechy dodatkowe pracownika z własną biblioteką zawartości (np. rozmiar odzieży)
        X
Dodatkowe pole z własnymi notatkami i uwagami         X
Historia zmian danych identyfikacyjnych i personalnych
        X
Adresy         X
Możliwość rozdzielenia adresu zameldowania, zamieszkania i do korespondencji         X
Historia zmian adresów
        X
E-mail do wysyłania zaświadczeń i dokumentów pracownikom (np. paski)         X
Dodatkowo dane i adres osoby zawiadamianej o wypadku         X
Rachunki bankowe         X
Kontrola poprawności wprowadzonego rachunku (liczba kontrolna)         X
Przelew wynagrodzenia na dowolne dwa rachunki pracownika         X
Biblioteka banków aktualizowana przez internet         X
Ewidencja członków rodziny         X
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZCNA)         X
Kontrola 2 dni limitu opieki nad dzieckiem         X
Ulga z tytułu wychowywania dziecka (PIT-40)         X
Wniosek o wydanie EKUZ         X
Wykształcenie         X
Automatycznie wprowadzana ilość lat nauki wpływa na nadawany limit urlopu         X
Możliwość szczegółowej ewidencji okresów nauki uwzględniającej przerwy         X
Dodatkowe informacje: zawód, specjalność, stopień naukowy, znajomość języków, prawo jazdy         X
Biblioteki ukończonych kursów i innych umiejętności         X
Dane związane z odbytą służbą wojskową         X
Wymagane badania lekarskie         X
Ewidencja podstawowych badań (wstępne, okresowe, kontrolne)         X
Dodatkowe badania stanowiskowe (psychologiczne, kierowcy, sanepid, wysokościowe i inne)         X
Przypominanie o zbliżających się terminach badań         X
Załączenie oryginału zaświadczenia lekarskiego
        X
Ewidencja kursów BHP         X
Wstępne i okresowe kursy BHP z podpowiadanym terminem ważności         X
Dodatkowe rodzaje kursów (górnicze i inne)         X
Autokontrola upływających terminów ważności         X
Załączenie oryginału zaświadczenia BHP
        X
Stopień niepełnosprawności         X
Ewidencja zmian stopnia niepełnosprawności z datą orzeczenia i terminem ważności         X
Autokontrola terminów ważności orzeczeń         X
Orzeczenie niezdolności do pracy (ZUS) i przyczyn niepełnosprawności (komisja)         X
Obliczanie wskaźnika zatrudnienia przy miesięcznej i rocznej informacji o zatrudnieniu         X
Opcje refundacji składek ZUS i dofinansowania wynagrodzeń w zależności od wielkości zatrudnienia i statusu zakładu (ZPChr)         X
Obliczenie podwyższonych kosztów zatrudnienia (ryczałt) z opcją obniżenia ryczałtu (SOD)         X
Uwzględnianie zmian stopnia niepełnosprawności w trakcie miesiąca         X
Informacja o upływających terminach orzeczeń o stopniu niepełnosprawności         X
Ubezpieczenia         X
Niezbędne dane (oddział NFZ, prawo do emerytury/renty) związane z naliczaniem składek ZUS         X
Samochód prywatny         X
Dane o samochodzie prywatnym konieczne do wypłaty ryczałtu samochodowego         X
Środek lokomocji przy delegacjach krajowych i zagranicznych
        X
Historia zatrudnienia         X
Ewidencja dotychczasowego przebiegu zatrudnienia z uwzględnieniem sposobu, trybu i podstawy prawnej rozwiązania umowy         X
Możliwość załączenia oryginału świadectwa pracy
        X
Uwzględnia okresy nieskładkowe w poprzednich zakładach (urlop bezpłatny, wychowawczy, służba wojskowa)         X
Możliwość zaliczenia okresu zatrudnienia do: stażu pracy, stażu pracy w danej branży, limitu urlopu, nagrody jubileuszowej, stażu stanowiskowego         X
Poprawna interpretacja i przeliczenia nakładających się okresów nauki, historii zatrudnienia i aktualnego zatrudnienia         X
Zbiorcze zestawienie stażu pracy z podaniem daty zmiany stażu         X
Teczka pracownika
    +   X
Szybki wgląd w oryginały załączonych dokumentów
    +   X
Części A, B i C wymaganej teczki kadrowej pracownika
    +   X
Limit wielkości załączanych plików
    +   X
Wgląd we własne dokumenty w portalu dla pracowników
    + + X
Ewidencja zdarzeń dotyczących pracowników
    +   X
Definiowalne rodzaje zdarzeń dla poszczególnych grup pracowników (np. rozliczenie zadań okresowych, rozmowy motywacyjne)
    +   X
Rejestracja zdarzeń z możliwością wprowadzenia terminu kolejnego zdarzenia
    +   X
Wydruk ewidencji zdarzeń zapisanych przy pracownikach
    +   X
Zestawienia zbliżających się terminów zdarzeń okresowych (np. okresowe rozliczenie zadań, planowane rozmowy motywacyjne)
    +   X
Wewnętrzny system komunikatów dla pracowników
    +   X
Publikowanie nowości, zarządzeń i regulaminów dla wybranych działów i grup pracowników
    +   X
Dostęp do komunikatów poprzez portal dla pracowników
    + + X
Odznaczanie komunikatów przeczytanych wraz z datą zapoznania się z treścią
    + + X
Newsletter dla pracowników
    +   X

Program nie jest już dostępny
w sprzedaży dla nowych klientów.


Masz pytania?
22 455 56 00