Rozliczanie czasu pracy - R2płatnikSBO | RESET2 RESET2 Oprogramowanie
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ
Dla użytkowników SAP Business One

R2płatnikSBO Seria SBO

Szczegółowy opis możliwości programu R2płatnikSBO pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu. Wśród szerokich możliwości prosimy zwrócić uwagę na wybrane szczegóły (), które wyróżniają nasz system od innych dostępnych na rynku. Dodatkowo wyróżniono funkcjonalność dostępną tylko w serii PRO. 

 

Rozliczanie czasu pracy

Funkcjonalność Wymagane moduły dodatkowe TK
K RCP
HR
www
Nominalny czas pracy         X
Rozplanowanie dni i godzin pracy indywidualnie lub zbiorczo dla grup pracowników         X
Automatyczne lub ręczne rozplanowanie pracy w niepełnym wymiarze         X
Konfigurowalny dobowy wymiar czasu pracy (np. 7h dla niepełnosprawnych)         X
Okres rozliczeniowy dla grup pracowników
        X
Miesięczna i roczna karta pracy         X
Automatyczne wypełnianie karty pracy na podstawie nominalnego czasu pracy         X
Wydruk ewidencji czasu pracy zgodny z obowiązującymi przepisami         X
Wyliczanie godzin nadliczbowych (50% i 100%) w rozliczeniach dziennych i miesięcznych         X
Konfiguracja dodatkowych rodzajów godzin (np. nocne, szkodliwe, postojowe)         X
Wprowadzanie czasu pracy z dokładnością do 1 minuty         X
Dodatkowe notatki w poszczególnych dniach pracy i nieobecności
        X
Indywidualna akceptacja wypełnionych kart pracy do dalszych naliczeń
        X
Zbiorcze zamykanie poszczególnych ewidencji związanych z rozliczeniem czasu pracy         X
Zbiorcze zestawienia ewidencji czasu pracy         X
Możliwość współpracy z systemami Rejestracji Czasu Pracy         X
Możliwość współpracy z systemami rozliczeń czasu pracy kierowców (Tacho)         X
Bieżąca kontrola norm czasu pracy w ustalonym okresie rozliczeniowym (normy dobowe, tygodniowe, przepracowane niedziele i święta, nadgodziny)         X
Zbiorcze zestawienie kontrolne przekroczonych norm czasu pracy
        X
Kontrola godzin do odpracowania lub do odbioru przez pracownika
        X
Polecenia i wnioski o odbiór nadgodzin przez intranet lub internet
      + X
Zatwierdzanie wniosków o odbiór nadgodzin przez przełożonego lub kierownika działu
      + X
Automatyczne rozliczenie godzin nadpracowanych na koniec okresu rozliczeniowego
        X
Zbiorcze zestawienie godzin nadpracowanych, odebranych i rozliczonych
        X
Druki pustych list obecności do podpisu przez pracowników         X
Wewnętrzny system RCP
  +     X
Godzinowe harmonogramy rozpoczęcia i zakończenia pracy (np. zmiana I, II, III)
  +     X
Pomocny moduł dynamicznego planowania obsady stanowisk pracy (np. dozorcy)
  +     X
Automatyczne rozplanowanie wg różnych systemów pracy (12-godzinny, 12 na 24, 3-zmianowy, 3-zmianowy ciągły)
  +     X
Możliwość wprowadzania godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz przerw w pracy
  +     X
Zaawansowana interpretacja zdarzeń we/wy na podstawie ustalonego harmonogramu pracy
  +     X
Automatyczne obliczanie godzin nadliczbowych i godzin nocnych
  +     X
Bezpośredni import zdarzeń z czytników RCP
  +     X
Zestawienie ewidencji czasu pracy z wyszczególnieniem niezgodności z harmonogramem (np. spóźnienia, wcześniejsze wyjścia, nieobecności)
  +     X
Możliwość rejestracji wejść i wyjść przez internet lub intranet
  +   + X
Delegacje krajowe i zagraniczne
        X
Ewidencja samochodów służowych
        X
Biblioteka tras z odległościami i przybliżonymi czasami przejazdów
        X
Kursy walut krajów docelowych i tranzytowych, pobieranie kursów ze strony NBP
        X
Szczegółowe rozliczanie kosztów podróży krajowych i zagranicznych
        X
Możliwość rozliczania delegacji zbiorczej
        X
Druki polecenia wyjazdu służbowego i rozliczenia delegacji
        X
Wprowadzanie i rozliczanie delegacji przez internet
      + X
Akceptacja polecenia wyjazdu i rozliczenia delegacji przez przełożonego i/lub kierownika działu
      + X
Zbiorcze zestawienie delegacji
        X
Karta urlopowa         X
Ewidencja urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego, opieki nad dzieckiem, szkoleniowego, dodatkowego         X
Kontrola limitów urlopu wypoczynkowego, opieki nad dzieckiem i urlopu dodatkowego         X
Automatyczne obliczanie limitu urlopu wypoczynkowego zgodnie z Kodeksem Pracy         X
Uwzględnia zmiany wymiaru czasu pracy (etatu) oraz zmiany dobowego wymiaru czasu pracy (niepełnosprawni)         X
Oddzielne zasady naliczania limitu dla nauczycieli i pracowników tymczasowych         X
Wyjaśnienie wysokości nadanego limitu urlopu         X
Plan urlopów dla grup pracowników
        X
Wnioski urlopowe przez intranet lub internet
      + X
Zatwierdzanie wniosków przez przełożonego lub kierownika działu
      + X
Informacja o zatwierdzeniu urlopu pocztą elektroniczną
        X
Zestawienie urlopów wykorzystanych i pozostałych do wykorzystania         X
Karta zasiłkowa         X
Obejmuje wszystkie rodzaje wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, świadczeń rehabilitacyjnych, zasiłków opiekuńczych i macierzyńskich         X
Kontrola 33 dni wynagrodzenia chorobowego w danym roku         X
Kontrola 182 dni wypłat ciągłego chorobowego         X
Automatyczne naliczanie kwoty wynagrodzenia/zasiłku wynikające z podstaw chorobowego z 12 miesięcy         X
Przy naliczaniu uwzględniane premie kwartalne i roczne         X
Wyjaśnienie sposobu obliczenia podstaw chorobowego (m.in. uzupełnienia do pełnego miesiąca i odbruttowienia)         X
Przyrównywanie do najniższej krajowej z uwzględnieniem wymiaru etatu         X
Możliwość tworzenia korekt do poprzednich wpisów umożliwiające zmianę rodzaju zasiłku lub ponowne przeliczenie podstawy         X
Wydruk karty zasiłkowej, asygnaty zasiłkowej i ZUS Z-3         X
Zestawienia kart zasiłkowych z podziałem na poszczególne rodzaje chorobowego         X
Nieobecności         X
Ewidencja nieobecności płatnych i niepłatnych         X
Urlop bezpłatny, urlop wychowawczy i służba wojskowa         X
Zbiorcze zestawienie wprowadzonych nieobecności         X
Rozliczanie płacy akordowej         X
Biblioteka składników akordu wraz ze stawkami         X
Możliwość wprowadzania akordu bezpośrednio w karcie pracy         X
Szczegółowe rozliczenie kosztów płacy akordowej +       X
Seryjne uzupełnianie prac akordowych dla grup pracowników
        X
Zbiorcze zestawienie prac akordowych         X
Ewidencja kosztów +       X
Biblioteka zleceń, czyli kontraktów lub projektów realizowanych przez firmę (np. budowy w firmie budowlanej) +       X
Ewidencja kosztów rozdzielająca prace pracownika wykonane w ramach poszczególnych działów i zleceń +       X
Możliwość rozliczania zleceń wg godzin pracy, procentowo lub kwotowo +       X
Niezależne rozbicie poszczególnych składników wynagrodzeń (np. płaca godzinowa w koszty 2 budów, ale premia tylko na jednej budowie) +       X
Możliwość szczegółowego określenia kosztów bezpośrednio podczas wypełniania karty pracy +       X

Klienci o R2płatnikSBO

Zobacz wszystkie referencje

Klienci o R2płatnikSBOZobacz wszystkie referencje

Izabela Błaszczyk

Prokurent DYKA Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach

DYKA Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach

"Zaletą tego programu jest możliwość bieżącej aktualizacji w oparciu o zachodzące zmiany organizacyjno-prawne i rozwój jego funkcjonalności. Obsługa Kadr i Płac obecnie jest w pełni zintegrowana i nie stanowi dla nas problemu."

więcej >

Renata Król-Głowacka

Głowny Księgowy / Dyrektor Finansowy GEO RENEWABLES S.A. w Warszawie

GEO RENEWABLES S.A. w Warszawie

"R2płatnikSBO umożliwia także w sposób elastyczny i dostosowany do wymagań naszej organizacji alokację kosztów wynagrodzeń do poszczególnych projektów / centrów generowania kosztów. [...] Profesjonalizm i rzetelność konsultantów SUPREMIS zaowocowały płynnym, zakończonym sukcesem wdrożeniem systemu R2płatnikSBO."

więcej >

Nasi klienci