Ewidencja wyposażenia - Reset2 producent oprogramowania RESET2 Oprogramowanie
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ
Dla użytkowników SAP Business One

R2środkiSBO Seria SBO

Szczegółowy opis możliwości programu R2środkiSBO pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu. Wśród szerokich możliwości prosimy zwrócić uwagę na wybrane szczegóły (), które wyróżniają nasz system od innych dostępnych na rynku. Dodatkowo wyróżniono funkcjonalność dostępną tylko w serii PRO.

Funkcjonalność
Ewidencja wyposażenia
Pełna specyfikacja wyposażenia: dostawca, producent, serwis, charakterystyka, dane fabryczne
Podział na grupy umożliwiający łatwą selekcję
Automatyczna numeracja pozycji z możliwością numeracji w obrębie grupy
Numer ewidencyjny wg zadanego schematu
Przypisanie lokalizacji i osoby odpowiedzialnej
Dodatkowe określenie działu oraz miejsca użytkowania
Dodatkowe uwagi i notatki
Operacje przyjęcia i likwidacji wyposażenia
Dokument zakupu i sprzedaży wyposażenia (data, numer dowodu, kwota, dane kontrahenta)
Rozbudowana biblioteka kontrahentów (producentów, i firm świadczących serwis)
Szybka selekcja pozycji wyposażenia wg różnych kryteriów
Wydruki ewidencji wyposażenia
Wydruk karty wyposażenia KW zawierającej komplet informacji o środku łącznie z operacjami (przyjęcie/likwidacja) i dokumentami (zakupu/sprzedaży)
Wydruk dokumentu przyjęcia OT i likwidacji LT wyposażenia z możliwość przystosowania formy dokumentów do własnych potrzeb
Wydruk pełnej ewidencji wyposażenia
Możliwość wydruku ewidencji wyposażenia za lata poprzednie
Wydruk ewidencji dla wybranych grup, lokalizacji (ewentualnie osób odpowiedzialnych i miejsc użytkowania)
Możliwość przesyłania wszystkich wydruków pocztą elektroniczną
Inwentaryzacja wyposażenia
Tworzenie arkuszy na dowolny dzień
Ewidencja arkuszy inwentaryzacyjnych z ewentualnym podziałem na grupy, osoby odpowiedzialne, lokalizacje i miejsca użytkowania
Automatyczne uzgadnianie stanu inwentaryzacji
Import stanu inwentaryzacji z czytnika kodów paskowych
Wydruk arkuszy inwentaryzacyjnych i protokołów różnic

 

Nasi klienci