Amortyzacja środków trwałych - R2środkiSBO | RESET2 RESET2 Oprogramowanie
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Użytkownik wyraża zgodę oraz określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej odwiedzając strony:

Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies?

Przejdź do serwisu
Dla użytkowników SAP Business One

R2środkiSBO Specyfikacja

Szczegółowy opis możliwości programu R2środkiSBO pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu. Wśród szerokich możliwości prosimy zwrócić uwagę na wybrane szczegóły (), które wyróżniają nasz system od innych dostępnych na rynku. Dodatkowo wyróżniono funkcjonalność dostępną tylko w serii PRO.

Funkcjonalność
Generowanie planu amortyzacji
Standardowe metody amortyzacji: jednorazowa, liniowa, degresywna (oraz lin.30%, degr.30%)
Odpisy jednorazowe w miesiącu przyjęcia lub w następnym miesiącu
Różna częstotliwość amortyzacji: miesięczna, kwartalna, roczna
Możliwość rozdzielenia amortyzacji podatkowej (kosztowej) od bilansowej (ewidencyjnej)
Niezależny plan amortyzacji i ewidencja odpisów dla obu rodzajów amortyzacji
Automatyczne korygowanie planu po wykonaniu modernizacji i innych operacji
Możliwość zmiany metody i stawki w trakcie użytkowania
Możliwość ręcznej modyfikacji planu
Właściwe przystosowanie planu do wielu szczególnych przypadków, np.: sprzedaż w miesiącu przyjęcia, modernizacja w miesiącu przyjęcia, kilkakrotna amortyzacja w tym samym miesiącu, modernizacja środków w całości zamortyzowanych itd.
Automatyczne odpisy amortyzacyjne
Naliczanie odpisów dla pojedyńczych środków lub grupowo
Ewidencja odpisów za cały okres użytkowania środka
Automatyczne generowanie dekretów księgowych
Schemat księgowania z określeniem kont umorzenia dla grup lub poszczególnych środków
Ewidencja użytkowania środków w rozbiciu na kontrakty i miejsca powstawania kosztów
Szczegółowa dekretacja kosztów amortyzacji z podziałem na MPK w ramach kosztów rodzajowych
Szczegółowa dekretacja kosztów według miejsca powstawania na konta grupy 5
Automatyczne księgowanie do SAP Business One
Raporty i zestawienia
Roczny plan amortyzacji
Tabela amortyzacyjna zgodna z wymogami
Możliwość wydrukowania planu i tabeli amortyzacyjnej za poprzednie lata
Miesięczne zestawienie odpisów amortyzacyjnych
Zestawienie kosztów użytkowania z podziałem na kontrakty lub miejsca powstawania kosztów
Selekcja i grupowanie pozycji raportów wg różnych kryteriów (np. grupy, lokalizacje)
Wszystkie wydruki mieszczą się na kartkach formatu A4
Automatyczny przegląd przygotowanego dokumentu z możliwością edycji bezpośrednio przed wydrukiem
Możliwość przesyłania wszystkich wydruków pocztą elektroniczną w formie załącznika w standardzie HTML lub PDF
Eksport zestawień do pliku w formacie akceptowanym przez inne zewnętrzne systemy i możliwość dalszej obróbki np. w programach Access czy Excel
Moduł raportów SQL
Wewnętrzny generator raportów na podstawie zapytań SQL
Możliwość wykonania praktycznie dowolnego zestawienia z danych wprowadzonych w systemie
Wstępnie przygotowane funkcje w bazie ułatwiające budowanie raportów
Pobieranie z internetu definicji przykładowych raportów oraz raportów wykorzystywanych przez innych
Możliwość podłączenia zewnętrznego generatora raportów SQL