Powrót terminów wprowadzenia niektórych regulacji prawnych - Reset2 producent oprogramowania RESET2 Oprogramowanie
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ

Powrót terminów wprowadzenia niektórych regulacji prawnych

25 czerwca 2020

Przedstawiamy Państwu najważniejsze zmiany, z którymi będą musieli zmierzyć się polscy przedsiębiorcy w najbliższym czasie.

Sytuacja epidemiologiczna w pierwszej połowie roku wymusiła na ustawodawcy odroczenie wprowadzenia niektórych zmian uchwalonych przez Sejm w 2019 roku.
„Odmrożenie” życia gospodarczego oznacza również powrót do problemów prawnych i podatkowych, które przez ostatnie 3 miesiące pozostawały w zawieszeniu.

Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze zmiany, z którymi będą musieli zmierzyć się polscy przedsiębiorcy w najbliższym czasie. Dołączamy również zaktualizowane materiały z przełomu 2019 i 2020 roku, które ponownie nabierają aktualności.

1. Matryca VAT – 1 lipiec 2020 r.

Matryca stawek VAT - system stawek VAT identyfikujący towary i usługi dla potrzeb VAT za pomocą:

 1. Nomenklatury scalonej (CN) w odniesieniu do towarów
 2. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2015 r. (PKWiU 2015) w odniesieniu do usług.

Od 1 kwietnia matryca stawek VAT miała zastąpić klasyfikowanie towarów i usług dla celów podatkowych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r. (PKWiU 2008). Z uwagi na panująca epidemię  koronawirusa  nowy  sposób  klasyfikacji  towarów  i  usług  będzie stosowany od 1 lipca 2020 r.
Matryca stawek VAT w dużym stopniu obejmuje jedną stawką VAT całe grupy towarowe (działy CN). Zmniejszona została liczba pozycji w załącznikach nr 3 i nr 10 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. VAT, które zawierają wykazy towarów i usług opodatkowanych stawkami preferencyjnymi (5% i 8%). W efekcie dla niektórych towarów i usług pojawią się zmniejszenia bądź zwiększenia stawek VAT.
W przypadku wątpliwości dotyczących właściwej klasyfikacji danego towaru wg nomenklatury CN i w związku z tym wątpliwości co do stawki podatku VAT na dany towar możliwe jest wystąpienie z wnioskiem o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej.

Więcej informacji w załączniku Nowa matryca stawek czyli wielkie porządki w stawkach VAT.

2. Rejestr beneficjentów rzeczywistych – 13 lipca 2020 r.

W związku z epidemią koronawirusa, zmieniony został termin dokonywania zgłoszeń do CRBR. Jeżeli spółka została wpisana do KRS przed 13 października 2019 roku jest zobowiązana do dokonania wpisu do 13 lipca 2020 roku. Spółki, które nie dopełnią obowiązku zgłoszenia informacji do CRBR w terminie wskazanym w ustawie, podlegają karze pieniężnej do 1.000.000 złotych.

Więcej informacji w załączniku Rejestr beneficjentów rzeczywistych.

3. Nowy JPK V7 – 1 października 2020 r.

Wdrożenie nowego pliku JPK (JPK_V7M i JPK_V7K) stanowiącego połączenie obecnie składanych deklaracji VAT oraz pliku JPK obejmującego ewidencję VAT zostało przesunięte z 1 lipca 2020 r. na 1 października 2020 r. Zmiana dotyczy wszystkich podatników.

Zmieniony JPK wbrew informacjom przekazywanym przez Ministerstwo Finansów oraz niektóre media nie ogranicza się do ułatwień w postaci likwidacji deklaracji VAT-7. Wdrożeniu nowego JPK będzie wiązało się również z obowiązkami raportowania szczegółowych informacji o przedmiotach transakcji. U wielu podatników wystąpi konieczność przebudowy systemów informatycznych.

Więcej informacji w załączniku Obowiązki przedsiębiorców w zakresie JPK VAT 10.2020 r..

4. Kasy fiskalne on-line

Rozporządzenie Ministra Finansów, które weszło w życie 1.06.2020 r. dopuszcza stosowanie kas rejestrujących w postaci oprogramowania. Wirtualne kasy rejestrujące mogą być używane przez podatników w odniesieniu do szeregu czynności, w tym m.in.:

 • usług przewozu osób,
 • usług transportu drogowego, lotniczego, wodnego,
 • usług hotelarskich,
 • usług związanych z zakwaterowaniem,
 • usług restauracyjnych.

Używanie kas wirtualnych nie jest obowiązkowe; stanowi ono alternatywę dla wskazanych branż korzystających z kas rejestrujących. Każda kasa wirtualna musi przejść proces certyfikacji realizowany przez Główny Urząd Miar.

Wraz z możliwością stosowania kas wirtualnych oraz w związku z pandemią COVID-19 resort finansów odroczył termin przejścia na kasy fiskalne, które rejestrują transakcje on-line w czasie rzeczywistym. W przypadku lokali gastronomicznych oraz hotelarstwa obowiązek instalacji nowych kas został przesunięty z 1.07.2020 r. na 1.01.2021 r. Z kolei dla salonów fryzjerskich, kosmetycznych czy punktów medycznych obowiązek posiadania kas on-line został przesunięty z 1.01.2021 r. na 1.07.2021 r.

5. Dokumentacja cen transferowych - generalnie 31.12.2020 r.

Na mocy nowelizacji z dnia 19 czerwca 2020 r. ( „Tarcza 4.0.”) wydłużono terminy:

 1. na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR), oraz
 2. na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych
  • do 31 grudnia 2020 r. – w przypadku, gdy termin ten (określony wg przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.,
  • o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten (określony wg przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.
 3. na dołączenie grupowej dokumentacji cen transferowych do dokumentacji lokalnej
  • do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął przedłużony termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

 

Mariusz Raszczyk
Doradca podatkowy nr 07166
Wieloletni współpracownik RESET2
Prowadzi biuro rachunkowe VERUM

 

Nasi klienci