Obrót gotówkowy w działalności gospodarczej - Reset2 producent oprogramowania RESET2 Oprogramowanie
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Użytkownik wyraża zgodę oraz określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej odwiedzając strony:

Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies?

Przejdź do serwisu

Obrót gotówkowy w działalności gospodarczej

24 sierpnia 2021

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą często zapominają o tym, iż od 2017 r. płatność gotówką została bardzo ograniczona w obrocie gospodarczym. Obecnie limit płatności gotówką wynosi 15.000 zł.

1. Gotówka w działalności gospodarczej

Przedsiębiorca powinien pamiętać, że obowiązek rozliczeń za pośrednictwem rachunku płatniczego dotyczy sytuacji, gdy:

  • dokonuje lub przyjmuje płatności związane z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca,
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty.

 

UWAGA! Limit dotyczy całej transakcji.

Konsekwencją dokonania płatności gotówką powyżej limitu 15.000 zł jest przede wszystkim większy dochód, a w związku z tym większe zobowiązanie podatkowe.

UWAGA! Jeżeli płatność dokonana w formie gotówkowej dotycząca jednorazowej wartości transakcji (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności) przekroczyła 15.000 zł wydatek nie stanowi kosztu podatkowego

Przykład

Przedsiębiorca zakupił towar handlowy o wartości 20.000 zł. Postanowił opłacić 6000 zł gotówką, a pozostałe 14.000 zł zapłacił przelewem.

Teoretycznie obie płatności dokonane przez przedsiębiorcę zawierają się w limicie 15.000 zł niestety limit dotyczy całej transakcji, a nie opłacanej kwoty.

W powyższym przykładzie tylko kwota 14.000 zł będzie stanowiła koszt podatkowy, natomiast kwota 6000 zł nie będzie stanowiła kosztu uzyskania przychodu.

1.1 Płatność gotówką - pamiętaj o weryfikacji kontrahenta!

Dokonując przelewu dla czynnego podatnika VAT o wartości powyżej 15.000 zł należy zweryfikować rachunek bankowy swojego kontrahenta na białej liście.

Biała lista podatników VAT to stosunkowo nowe narzędzie wprowadzone od 2020 r., które umożliwia weryfikację kontrahentów i ich firmowych rachunków bankowych. Biała lista nie obejmuje prywatnych rachunków bankowych typu ROR.

Na białej liście przede wszystkim znajdą Państwo firmy, które są czynnymi podatnikami VAT, mogą być na niej również podatnicy zwolnieni z VAT, ale tylko Ci, którzy zgłosili to na VAT-R. Możemy tam również znaleźć podatników wykreślonych z rejestru VAT oraz tych, których ponownie wpisano do rejestru.

 1.1.1 Co się dzieje jeśli rachunek bankowy nie zostanie zweryfikowany na białej liście i przelew zostanie zrealizowany na inny rachunek bankowy?

Dokonanie przelewu na inny rachunek niż ten widoczny w wykazie białej listy, oczywiście powoduje ryzyko poniższych sankcji:

1) wartość płatności nie będzie stanowiła kosztu uzyskania przychodu,

2) w sytuacji, gdy kontrahent nie zapłaci podatku VAT od powyższej transakcji, solidarnie z nim odpowiadają Państwo za podatek VAT dotyczący tej transakcji.

WAŻNE! Rachunek bankowy powinien być weryfikowany już na etapie dokonywania zlecenia przelewu.

Osoby dokonujące płatności powinny być przeszkolone w tym zakresie - pomyłki mogą powodować wyższe zobowiązania podatkowe, a to przecież niepotrzebna utrata środków finansowych.

W przypadku dokonania przelewu na zły rachunek bankowy, można jeszcze uniknąć sankcji, powiadamiając o pomyłce Urząd skarbowy na formularzu ZAW-NR – termin na dokonanie tego zgłoszenia w czasie pandemii został wydłużony z 7 do 14 dni.

Płatność powyżej 15.000 zł dokonana na rachunek bankowy podatnika zwolnionego z VAT, nie wymaga weryfikacji tego rachunku na białej liście.

Warto również pamiętać, że dokonanie płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności zwalnia z powyższych sankcji.

WAŻNE! Kwota 15.000 zł w transakcjach między przedsiębiorcami wymaga czujności i precyzji przy dokonywaniu płatności:

1) zawsze powinna być zrealizowana za pośrednictwem rachunku bankowego,

2) płatność dla podatnika VAT – powinna być zrealizowana na rachunek bankowy, który widnieje na białej liście,

3) płatność za usługi lub towar z załącznika nr 15 do ustawy o VAT – dodatkowo powinna być dokonana metodą podzielonej płatności.

1.2 UWAGA! Nadchodzą zmiany!

Warto również wiedzieć, iż w projekcie Polskiego Ładu zapisano obniżenie granicznej kwoty płatności między przedsiębiorcami z 15.000 zł do 8000 zł. Dodatkowo planuje się wprowadzanie limitu płatności gotówką również wśród konsumentów, w projekcie mówi się, że limit ten będzie wynosił 20.000 zł.

Będziemy na bieżąco informować o dalszych losach tego projektu.

Podstawa prawna:

art. 19 ustawy z 6.03.2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.),

art. 96b, art. 108e ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm),

art. 22p ust. 1 i 2 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.)

art. 15d ust. 4 pkt 1 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.)

projekt z dnia 26 lipca 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

 

Mariusz Raszczyk
Doradca podatkowy nr 07166
Wieloletni współpracownik RESET2
Prowadzi biuro rachunkowe VERUM

Nasi klienci