Ogólne zasady pracy - R2środki | RESET2 RESET2 Oprogramowanie
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Użytkownik wyraża zgodę oraz określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej odwiedzając strony:

Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies?

Przejdź do serwisu
Znamy Twoje potrzeby

R2środki Szybki start

Poniżej opisujemy, jak szybko rozpocząć pracę w programie.

 

Ogólne zasady pracy


Główne okno programu składa się z następujących elementów:

główne okno programu
1. IIkona programu - nazwa i numer wersji.
2. Przyciski do minimalizacji i zamknięcia programu - tymczasowe opuszczenie i zakończenie pracy.
3. Numer seryjny - nadany przy zakupie.
4. Licencja - właściciel licencji na użytkowanie.
5. Menu główne - wywołanie głównych funkcji.
6. Okres pracy - wprowadzania i przeglądania danych.
7. Bieżąca data - aktualna data w programie.
 
8. Wybór  użytkownika - z możliwością wywołania bibliotek użytkowników.
9. Wybór aktualnej  firmy - z możliwością wywołania listy obsługiwanych firm.
10. Przyciski z podstawowymi oknami - ewidencje dla wybranej firmy:
 •  ewidencja środków trwałych
 •  ewidencja wyposażenia


Działanie i wywoływanie podstawowych funkcji jest podobne w większości okien programu:

przykładowe okno programu
 • F1 - wywołanie pomocy kontekstowej związanej z danym oknem
 • F12 - określenie okresu pracy, czyli przeglądania, wprowadzania i drukowania danych
 • F3 - lista wszystkich funkcji związanych z danym oknem, dostępna również po kliknięciu prawym klawiszem myszy w oknie
 •  Ins, F7 - wprowadzanie nowej pozycji (np. nowy środek, nowa operacja)
 •  F6,Enter - modyfikowanie pozycji
 •  Del, F8 - usuwanie pozycji
 •  Ctrl Ins - kopiowanie pozycji do bufora w celu wstawienia  podobnej pozycji z bufora klawiszami Shift Ins
 •  Ctrl F5 - odświeżanie zawartości okna przydatne przy pracy sieciowej
 •  Ctrl F4 - wybór kolumn widocznych w oknie
 •  Ctrl Enter - podsumowanie kolumn w oknie
 •  Ctrl F7 - wyszukiwanie pozycji w oknie, dostępne również po bezpośednim rozpoczęciu pisania, Ctrl L wyszukuje następną pozycję
 •  F2 - wydruki związane z danym oknem (np. wydruk ewidencji, tabeli amortyzacyjnej, operacji)
 •  F4 - właściwości, czyli uporządkowanie i zakres widocznych danych, szybkie przełączanie niektórych zakresów umożliwia Shift F4 (np. amortyzacji tylko z bieżącego roku, kontrahentów stałych)
 •  +/- z klawiatury numerycznej - wybór pozycji o zadanych kryteriach
 •   - praca na wybranych (podświetlonych) pozycjach
 •   - import pozycji i eksport zawartości okna w wybranych formatach
   
W każdym oknie dostępne są również dodatkowe funkcje właściwe dla danego okna (np. w środkach trwałych automatyczna amortyzacja), jak również wywołanie okien podrzędnych Shift Ctrl W (np. w środkach ewidencji dowodów, operacji, części składowych i amortyzacji).
 

Program nie jest już dostępny
w sprzedaży dla nowych klientów.


Masz pytania?
22 455 56 00