Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ
Znamy Twoje potrzeby

R2faktury STANDARD

Szczegółowy opis możliwości programu do fakturowania R2faktury pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu.

Przy każdej funkcjonalności zaznaczono jej dostępność w wersjach MINI, STANDARD, MAXI i PRO, a zbiorcze zestawienie różnic pomiędzy tymi wersjami jest dostępne w pozycji RÓŻNICE W WERSJACH.

 

Program do inwentaryzacji, funkcje magazynu

R2faktury to system do ewidencji sprzedaży i zakupów, rozliczeń z kontrahentami oraz prowadzenia ewidencji asortymentowej. R2faktury to również program do inwentaryzacji i prowadzenia pełnej dokumentacji magazynowej. Automatyczne generowanie protokołów rozbieżności PR+ i PR- korygujących stan magazynu, wystawianie dokumentów PZ, WZ, MM to tylko jedne z nielicznych możliwości programu. Program do inwentaryzacji R2faktury m.in. współpracuje z programem ELZAB kolektor CE, umożliwia wydruk kodów kreskowych, przyjęcia oraz inne operacje magazynowe na konkretnych egzemplarzach danego asortymentu oznaczonych numerami seryjnymi. Zapoznaj się z funkcjami poszczególnych wersji programu.
 

Funkcjonalność Wersja
MINI
Wersja
STANDARD
Wersja
MAXI
Wersja
PRO
Przyjęcia do magazynu + + + +
dokument BO umożliwiający wprowadzenie początkowego stanu magazynu        
dokument PZ - odpowiednik faktury zakupu umożliwiający przyjęcie pozycji "magazynowych" oraz usług        
przeliczanie kwot netto-brutto opcjonalnie wg netto lub brutto, zgodnie ze sposobem przeliczeń na fakturze zakupu        
zbiorcze kwoty netto, vat i brutto można zmienić ręcznie tak żeby odpowiadały dokładnie fakturze zakupu        
wprowadzenie udzielonego przez dostawcę rabatu, zarówno oddzielnie na poszczególnych pozycjach faktury zakupu, jak i dodatkowo zbiorczego rabatu dotyczącego całej faktury zakupu        
do trzech dowolnych uwag (z biblioteki lub wpisanych ręcznie) na wydruku PZ        
na każdym PZ dowolne notatki, niedrukowane na PZ        
możliwość zablokowania wprowadzonego towaru - towar jest w magazynie, ale nie można go wydać        
osoba przyjmująca towar        
przy pełnej księgowości - możliwość określenia konta księgowego na którym będzie księgowany zakup towaru, konto można określić dla każdej pozycji z osobna lub dla całego PZ        
Przyjęcia do magazynu na podstawie faktur RR (od rolników ryczałtowych) - + + +
wydruk faktury RR zawierającej wszystkie wymagane dane rolnika ryczałtowego        
Faktury (rachunki) do transakcji, dla których nabywca jest podatnikiem (zakup odwrotne obciążenie) + + + +
Korekty przyjęć + + + +
dowolna liczba PZ korygujących do jednego PZ        
Wystawianie i drukowanie not korygujących + + + +
Przystosowanie dokumentów do własnych potrzeb        
możliwość zdefiniowania dowolnych innych dokumentów (np. Zamówienie do dostawcy, PW) i określania ich zawartości - + + +
możliwość pełnego dostosowania wyglądu wszystkich wydruków - + + +
możliwość określenia specjalnych wzorów PZ i WZ dla poszczególnych dokumentów - - + +
możliwość określenia specjalnych wzorów PZ i WZ dla poszczególnych kontrahentów - - + +
współdzielenie jednej definicji dokumentu przez wielu użytkowników
- - - +
Wiele magazynów, przesunięcia międzymagazynowe MM + + + +
przesunięcia w cenach nabycia netto, wydruk MM w cenach netto lub brutto albo bez cen (same ilości)        
zbiorcza waga przesuwanych towarów obliczona na podstawie wagi jednostkowej asortymentów        
uwagi i notatki, osoba wydająca i odbierająca towar        
Wydania WZ + + + +
WZ jako dokument samodzielny lub generowany automatycznie w trakcie wystawiania faktury sprzedaży        
wydania z kilku magazynów na jednym dokumencie WZ, wydruk WZ z podziałem na magazyny        
wydruk WZ w cenach nabycia, sprzedaży lub bez cen (same ilości)        
zbiorcza waga wydawanych towarów obliczona na podstawie wagi jednostkowej asortymentów        
koszt własny sprzedaży określany na podstawie zestawień lub wydruków WZ w cenach nabycia        
wydruk korekty kosztu sprzedaży dla każdego PZ korygującego ceny nabycia        
Rozchód wewnętrzny RW - - + +
automatyczne określanie cen nabycia na podstawie rozchodowanych dostaw        
Kontrola stanów magazynowych + + + +
algorytm FIFO, LIFO, konkretna dostawa        
ilości z dokładnością do 4 cyfr po przecinku        
Obliczanie marży i zysku, rozliczanie sprzedaży w cenach nabycia        
marża obliczana wg algorytmu "na sto" lub "w stu" + + + +
zysk i marża mogą uwzględniać koszty transportu nie ujęte w cenie nabycia - - + +
możliwość zablokowania wybranym użytkownikom dostępu do cen nabycia - - + +
Filtrowanie asortymentów wg bieżących stanów magazynowych + + + +
Kartoteki magazynowe + + + +
pełna historia operacji magazynowych na danym asortymencie, stan magazynu po każdej operacji        
Inwentaryzacja, protokoły rozbieżności PR+, PR- - - + +
arkusze inwentaryzacyjne z podziałem na magazyny i grupy asortymentowe        
wydruk zestawienia różnic dla poszczególnych arkuszy        
automatyczne generowanie protokołów rozbieżności PR+ i PR- korygujących stan magazynu        
możliwość importu stanów magazynowych z kolektora danych        
Różne sposoby numerowania dokumentów + + + +
numerowanie roczne lub miesięczne, dowolny układ numeru, pilnowanie ciągłości numeracji        
Rozliczanie płatności za faktury zakupu + + + +
dowolna liczba rat        
różne formy płatności (gotówka, przelew, czek, karta kredytowa, pobranie pocztowe, kompensata lub dowolne inne)        
zestawienie wierzycieli        
szczegółowe zestawienie zobowiązań na dowolny dzień z podziałem na dni po terminie lub termin płatności        
Obsługa numerów seryjnych + + + +
przyjęcia oraz inne operacje magazynowe na konkretnych egzemplarzach danego asortymentu oznaczonych numerami seryjnymi        
Obsługa kontraktów - - + +
dokładne rozliczenie dostaw pochodzących z różnych PZ w ramach danego kontraktu (umowy, zlecenia, itp.)        
Współpraca z programem ELZAB kolektor CE
- - - +
wysyłanie do kolektora bazy asortymentów wraz z kodami kreskowymi
       
wydruk etykiet z kodem kreskowym
       
pobieranie danych z kolektora zakończone wystawieniem odpowiednich dokumentów magazynowych
       
Rozliczanie kosztów transportu - - + +
określanie kosztów transportu związanych z danym PZ        
automatyczne obliczanie jednostkowych kosztów transportu poszczególnych pozycji z PZ        
Zlecenia transportowe
- - - +
ewidencja i wydruk zleceń transportowych zawierających datę i miejsce załadunku i rozładunku oraz warunki płatności
       
powiązanie zleceń transportowych z poszczególnymi dokumentami PZ
       
Rejestr zakupów VAT + + + +
opcjonalnie wydruk rejestrówzakupu VAT dla poszczególnych oddziałów firmy        
Eksport danych do programów księgowych + + + +
eksport faktur zakupu umożliwiający ich automatyczne zaksięgowanie w programie R2księga (księga przychodów i rozchodów) lub R2fk (system finansowo księgowy)        
JPK (Jednolity Plik Kontrolny) + + + +
przygotowanie JPK-MAG        
podpisanie (podpis kwalifikowany lub ePUAP) i wysłanie JPK oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO        
przeglądanie JPK w arkuszu kalkulacyjnym        

Cena programu już
od 94,40 PLN

Sprawdź aktualne promocje >

Klienci o R2faktury

Zobacz wszystkie referencje

Klienci o R2fakturyZobacz wszystkie referencje

Dariusz Jakubowski

Doradca Podatkowy HUBERTUS Biuro Rachunkowe w Krotoszynie

HUBERTUS Biuro Rachunkowe w Krotoszynie

"W 2008 roku podjęliśmy decyzję o zmianie oprogramowania w zakresie kompleksowej obsługi księgowej oraz kadrowo-płacowej naszych klientów. Wśród wielu firm oferujących tego typu oprogramowanie wybraliśmy firmę RESET2 sp. z o.o."

więcej >

Renata Zielazna

właściciel Sklep Wielobranżowy, Art. Motoryzacyjno-Techniczne w Koronowie

Sklep Wielobranżowy, Art. Motoryzacyjno-Techniczne w Koronowie

"Wybrałam Wasze oprogramowanie z pośród bogatej oferty na rynku, ponieważ programy
są przejrzyste, łatwe w obsłudze, na bieżąco aktualizowane i zgodne z przepisami."

więcej >

Nasi klienci