Amortyzacja środków trw. - Reset2 producent oprogramowania RESET2 Oprogramowanie
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ
Nie ograniczaj swoich wymagań

R2środkiPRO Seria PRO

Szczegółowy opis możliwości programu R2środkiPRO pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu. Wśród szerokich możliwości prosimy zwrócić uwagę na wybrane szczegóły (), które wyróżniają nasz system od innych dostępnych na rynku. Dodatkowo wyróżniono funkcjonalność dostępną tylko w serii PRO.

Funkcjonalność
Generowanie planu amortyzacji
Standardowe metody amortyzacji: jednorazowa, liniowa, degresywna (oraz lin.30%, degr.30%)
Odpisy jednorazowe w miesiącu przyjęcia lub w następnym miesiącu
Różna częstotliwość amortyzacji: miesięczna, kwartalna, roczna
Możliwość rozdzielenia amortyzacji podatkowej (kosztowej) od bilansowej (ewidencyjnej)
Niezależny plan amortyzacji i ewidencja odpisów dla obu rodzajów amortyzacji
Automatyczne korygowanie planu po wykonaniu modernizacji i innych operacji
Możliwość zmiany metody i stawki w trakcie użytkowania
Możliwość ręcznej modyfikacji planu
Właściwe przystosowanie planu do wielu szczególnych przypadków, np.: sprzedaż w miesiącu przyjęcia, modernizacja w miesiącu przyjęcia, kilkakrotna amortyzacja w tym samym miesiącu, modernizacja środków w całości zamortyzowanych itd.
Automatyczne odpisy amortyzacyjne
Naliczanie odpisów dla pojedyńczych środków lub grupowo
Ewidencja odpisów za cały okres użytkowania środka
Automatyczne generowanie dekretów księgowych
Schemat księgowania z określeniem kont umorzenia dla grup lub poszczególnych środków
Ewidencja użytkowania środków w rozbiciu na kontrakty i miejsca powstawania kosztów
Szczegółowa dekretacja kosztów amortyzacji z podziałem na MPK w ramach kosztów rodzajowych
Szczegółowa dekretacja kosztów według miejsca powstawania na konta grupy 5
Dla firm prowadzących księgę przychodów generowane są dowody wewnętrzne
Raporty i zestawienia
Roczny plan amortyzacji
Tabela amortyzacyjna zgodna z wymogami
Możliwość wydrukowania planu i tabeli amortyzacyjnej za poprzednie lata
Miesięczne zestawienie odpisów amortyzacyjnych
Zestawienie kosztów użytkowania z podziałem na kontrakty lub miejsca powstawania kosztów
Selekcja i grupowanie pozycji raportów wg różnych kryteriów (np. grupy, lokalizacje)
Wszystkie wydruki mieszczą się na kartkach formatu A4
Automatyczny przegląd przygotowanego dokumentu z możliwością edycji bezpośrednio przed wydrukiem
Możliwość przesyłania wszystkich wydruków pocztą elektroniczną w formie załącznika w standardzie HTML lub PDF
Eksport zestawień do pliku w formacie akceptowanym przez inne zewnętrzne systemy i możliwość dalszej obróbki np. w programach Access czy Excel
Moduł raportów SQL
Wewnętrzny generator raportów na podstawie zapytań SQL
Możliwość wykonania praktycznie dowolnego zestawienia z danych wprowadzonych w systemie
Wstępnie przygotowane funkcje w bazie ułatwiające budowanie raportów
Pobieranie z internetu definicji przykładowych raportów oraz raportów wykorzystywanych przez innych
Możliwość podłączenia zewnętrznego generatora raportów SQL

Cena programu już od 816,30 PLN

Sprawdź ceny promocyjne >

Nasi klienci