Polskie Sieci Energetyczne WSCHÓD Sp. z o.o. w Radomiu - Reset2 producent oprogramowania RESET2 Oprogramowanie
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Użytkownik wyraża zgodę oraz określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej odwiedzając strony:

Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies?

Przejdź do serwisuPolskie Sieci Energetyczne WSCHÓD Sp. z o.o. w Radomiu

"Podczas prac komisji rozstrzygającej przetarg pojawiły się wątpliwości, czy system faktycznie jest tak dobry, jak to wynikało z prezentacji. Poprosiliśmy o opinię kilku użytkowników. Potwierdzili oni jakość systemu i wystawili pozytywną opinię dostawcy. Jesteśmy przedsiębiorstwem strategicznym dlatego musimy korzystać ze sprawdzonych i pewnych rozwiązań".

Polskie Sieci Elektroenergetyczne - WSCHÓD zawiązane zostały jako jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez PSE S.A. w dniu 1 października 1997 roku i zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Radomiu - V Wydział Gospodarczy w dniu 31 października 1997 roku w Rejestrze Handlowym. Spółka powstała na bazie Oddziału Eksploatacji Sieci Przesyłowej Radom wchodzącego w skład PSE S.A. przejmując całą dotychczasową działalność OESP. Od dnia 1 listopada 1997 roku PSE Wschód Sp. z o.o. rozpoczęła działalność jako samodzielny podmiot gospodarczy w Grupie Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Spółka zatrudnia 140 osób.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest realizacja zadań zleconych przez PSE S.A. w zakresie eksploatacji, utrzymania i prowadzenia ruchu w sieci przesyłowej na terenie południowo-wschodniej Polski oraz koordynowanie pracy sieci rozdzielczej Zakładów Energetycznych Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A., Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego S.A., Zamojskiej Korporacji Energetycznej S.A. i Lubelskich Zakładów Energetycznych LUBZEL S.A.


Zadania Spółki realizowane są w pięciu podstawowych obszarach działania :

zarządzanie częścią Krajowego Systemem Elektroenergetycznego,
zarządzanie procesami i realizacja czynności eksploatacyjnych urządzeń i obiektów elektroenergetycznych,
zarządzanie inwestycjami,
telekomunikacja i informatyka,
obsługa danych na rynku energii elektrycznej.

W listopadzie 2004 roku w PSE-Wschód Sp. z o.o. została podjęta decyzja o zakupie i wdrożeniu systemu płacowo-kadrowego. W wyniku tej decyzji ogłoszono postępowanie przetargowe, do którego przystąpiły najważniejsze na polskim rynku firmy, oferujące oprogramowanie do administrowania i zarządzania zasobami ludzkimi. Spółka poszukiwała takiego rozwiązania informatycznego, które mogłoby zapewnić sprawne funkcjonowanie działu kadr i płac w perspektywie wielu lat.

W szczególności brane były pod uwagę takie kryteria oceny oprogramowania jak:

możliwość pracy w środowisku sieciowym,
możliwie najpełniejsze zautomatyzowanie pracy,
szybkość dostosowania oprogramowania do warunków i wymogów Spółki,
zakup systemu informatycznego bezpośrednio od producenta,
cena.

Efektem końcowym postępowania przetargowego był wybór systemu R2płatnikPRO.

Barbara Pawłowska

Z-ca Dyrektora ds. Organizacji i Finansów
Polskie Sieci Energetyczne WSCHÓD Sp. z o.o. w Radomiu

Nasi klienci